1. odvody szco od 1.1.2014 (0 replies)
 2. autorský honorár a zdanenie (6 replies)
 3. ukončenie živnosti a odpočet straty (0 replies)
 4. Opravná položka alebo odpis pohľadávky? (0 replies)
 5. vypocitala som si dan spravne? (3 replies)
 6. odpis pohľadávky (0 replies)
 7. Musím platiť daň a clo za použitú elektroniku dovezenú z Nemecka? (4 replies)
 8. Prijatá platba za vystavenú fakturu na osobný účet konateľa (2 replies)
 9. poisťovacie služby (0 replies)
 10. počiatočné stavy pri prechode z JU na PU ich účtovanie v urbáre (0 replies)
 11. Kde v DP typ B je vhodnejšie zaradiť odmenu za vytvorenie diela-prednášku a jej prezentáciu, v § 6 ods.2 písm.b, alebo v § 8 na riadku 12 ? (4 replies)
 12. Kniha jázd vs cestovný príkaz (1 replies)
 13. SZCO, DP typ B, pausal (0 replies)
 14. Vznika narok na zamestnanecku premiu, ked je odpracovanych 6 mesiacov ale nenasleduju po sebe? (3 replies)
 15. Zamestnanecka premia (10 replies)
 16. Neuhradené pohľadávky do konca roka pri použití paušálnych výdavkoch započítať do príjmov DP v roku 2013, alebo v r.2014 podľa úhrady (2 replies)
 17. Uplatnenie daňovej straty s prerušením (2 replies)
 18. neuhradené odvody a následne zaplatené penále (4 replies)
 19. Môžem si uplatniť stratu z minulých rokov ak vychádza zisk z nepodnikateľskej činnosti? (1 replies)
 20. Poznámky k ÚZ 2013 v programe MRP (1 replies)
 21. Kde sa uvádzajú príjmy a výdavky z príjmov zo zahraničia? (0 replies)
 22. Zriadovacie vydavky v cudzej mene - prepocet na eura (0 replies)
 23. Môžeme si so synom každý uplatniť oslobodenie 500 EUR pri prenájme bytu, ktorý vlastníme každý 1/2 ? (2 replies)
 24. Náklady na odb. publikáciu - Zákon o dani z príjmov v nákladoch prenajímateľa (0 replies)
 25. Nezdaniteľna čiastka na manželku (3 replies)
 26. DPFOA a zaplatený nedoplatok na zdr. poistení v roku 2013 za r.2012 (4 replies)
 27. odvody SP, nemocenske a ako na DP (3 replies)
 28. prevod na pokladňu (1 replies)
 29. MRP (1 replies)
 30. Narok na nezdanitelnu cast (2 replies)
 31. Výdavky pri prenájme nezaradená v OM, čo áno, čo nie (8 replies)
 32. Zamestnananec-FO s nulovym prijmom za prenajom - TypA alebo B? (2 replies)
 33. Jednorázový príjem §8 (3 replies)
 34. peňažný denník (4 replies)
 35. Je prílohou DPFO-B aj potvrdenie o príjme zo záv.činnosti ? (2 replies)
 36. dôchodca predal šrot (2 replies)
 37. poisťovák a výkazy (0 replies)
 38. Príjem zo zahraničia do ktorej kolonky (4 replies)
 39. Dobrovoľne platené PvN (4 replies)
 40. preddavky na daň - fyzické osoby (2 replies)
 41. RZD 2013 - ako opraviť (0 replies)
 42. Daňový bonus kombinácia príjmov §5 a §6 (5 replies)
 43. Mám preúčtovať zásoby k 31.12. a tovar na sklade? (0 replies)
 44. Povolené prečerpanie účtu / kreditná karta typu revolving (0 replies)
 45. Nespusti sa aplikacia edane/JAVA - chybova hlaska (5 replies)
 46. Aký je termín na doručenie FA? (0 replies)
 47. mesačný výkaz-zmena ZP (0 replies)
 48. Zmena z preukázateľných výdavkov na paušálne výdavky? (7 replies)
 49. Príloha k daňovému priznaniu B príjem z prostredkovania (3 replies)
 50. Kde môžem nájsť aktuálne výkazy pre neziskové organizácie /SVB/ NO Uč? (6 replies)
 51. SZČO prenájom nehnuteľnosti (0 replies)
 52. Podať opravné poznámky? (3 replies)
 53. Metodický pokyn k ukladaniu a zverejňovaniu dokumentov v Registri účtovných závierok (3 replies)
 54. Kontrolny vykaz a dosla faktura z Telekomu so zlavou (9 replies)
 55. ak je na účte mínusový zostatok tak ako sa zapiše takýto údaj do výkazu o majetku a záväzkov ? Lebo okienko na + alebo - je len v priebežných položkách (4 replies)
 56. Blok z ERP a čiastočné storno - KV. (3 replies)
 57. Výška NZD na manželku a príjem z prenájmu. (1 replies)
 58. Prílohy k DP 2013 (5 replies)
 59. Zaúčtovanie prečerpania finančného príspevku (0 replies)
 60. SK NACE (9 replies)
 61. doklad z ERP na nákup PHM (3 replies)
 62. Daňový bonus (2 replies)
 63. Paušálne výdavky (3 replies)
 64. poistné plnenie pri PN (2 replies)
 65. daň z predaja zdedeného bytu (3 replies)
 66. prepočet výdavkov k prenájmu,po odpočítaní oslobodenej časti z príjmu 500 eur (1 replies)
 67. Odpisovať auto keď firma nevykonávala žiadnu činnosť? (4 replies)
 68. poskytnutá pôžička z s. r. o. fyzickej osobe (8 replies)
 69. Do ktorych stlpcov penazneho dennika sa účtujú cestovne nahrady / za sukr.auto pri sluzob. ceste / a stravne / zahranicie / szco v roku 2013? (3 replies)
 70. ako zdaním predané akcie v roku 2013 ? (3 replies)
 71. V prípade, že pracujem u dvoch zamestnávateľov ako študent a u jedného z nich zarobím viac ako je stanovená hranica a u druhého zarobím menej ako je daná hranica ako je to so zdaňovaním a odvodmi? (6 replies)
 72. SK NACE - pomôcka (2 replies)
 73. rozdiel v DPH (4 replies)
 74. Odpis zavazku, ktory nebol nakladom (3 replies)
 75. Ak som kupil budovu v r.1997 za 100tisic a technicky ju zhodnotil v r.2006 . (1 replies)
 76. Musím urobiť DDP FO za rok 2012 alebo stačí v roku 2013 upraviť pripočítateľnú položku? (3 replies)
 77. DP B, dátumy na prílohách (1 replies)
 78. Refakturácia (2 replies)
 79. zaradenie bytu do majetku (3 replies)
 80. Je možné si uplatniť alikvotnú čiastku prevádzkových výdavkov z fondu opráv pri príjmoch z prenájmu ? (4 replies)
 81. Osobný asistent-DP-odvody (12 replies)
 82. Mám nárok na vrátenie dane ak už mám brigádu? (8 replies)
 83. zamestnanec a provízie po ukončení živnosti (7 replies)
 84. SZČO a zároven pracuje na dohodu (6 replies)
 85. Socialny fond likvidacia (5 replies)
 86. DP Typu B pausalne (5 replies)
 87. účtovanie nákupu cez QUATRO v JU (0 replies)
 88. SZČO a práca v zahraničí (7 replies)
 89. Software - daňový alebo nedaňový N (3 replies)
 90. Čo vpisujem do riadkov 13,15,16 DP ak mi na začiatku roka 2013 bol vrátený preplatok za zdravotnom a sociálnom poistení? (3 replies)
 91. Za akých podmienok si firma môže vyžiadať DPH späť od štátu? (3 replies)
 92. Odpis premlčanej pohľadávky - 427? (3 replies)
 93. Aký je rozdiel medzi daňovou evidenciou a evidenciou pri prenajme? (5 replies)
 94. Minimálna výška dane PO za rok 2013 je 16,60€ alebo 5€ ? (1 replies)
 95. daňové priznanie (2 replies)
 96. Som Q plátca DPH a teraz pri DP som zistila, že v I.Q2013 som mala odviesť o 8 Eur viac. Musím podať dodatočné DP aj pri takej malej sume? (1 replies)
 97. príspevok na podnikanie z úradu práce (5 replies)
 98. Daňové priznanie typ B (7 replies)
 99. DP B riadok 01,mám uviesť RČ alebo DIČ, keď má pozastavené prevádzkovanie živnosti od. 23.10.2013 a vrátil aj osvedčenie o regisrácii apridelení DIČ (1 replies)
 100. Treba opraviť kontrolný výkaz ak mi program vzal zlé dátumy?? (1 replies)
 101. zaokruhlovanie v DP PO (1 replies)
 102. Môže si uplatniť szčo nezdaniteľnú časť na manželku, keď dieťa má štyri roky, ale manželka poberala naň ešte rodičovský príspevok ? (2 replies)
 103. Moze podnikatel uplatnit na manzelku nezdan.cast, ak mazelka bola v roku 2013 4 mesiace dobrovolne nezamestnana ? (4 replies)
 104. Účtovanie príspevku z ÚPSVaR - §60 (3 replies)
 105. dzppo 2013 (1 replies)
 106. musím časovo rozlíšiť výnosy? (5 replies)
 107. Program MRP a položky DPH. (4 replies)
 108. Postup pri elektronickom podávaní účtovnej závierky (1 replies)
 109. danove priznanie a E-DANE (6 replies)
 110. postup pri účtovani PHM 80% a 20% (1 replies)
 111. Skúsenosti s evidujem.sk (1 replies)
 112. DPFO typ B - príloha 1 (0 replies)
 113. 31.12. skončenie podnikania, rozpustenie združenia a odpisy (2 replies)
 114. Odoslana platba v decembri, ale zabudnuty vystaveny dobropis - co s tym? (3 replies)
 115. DP A - je správny výpočet ? (3 replies)
 116. Vytlačenie interných dokladov v zahraničnej mene v MRP win (0 replies)
 117. Odvadza za mna stat dane ak som na ciastocnej invalidite a nemam pracu na Slovensku? (5 replies)
 118. Elektronické podanie na DÚ a ručné podpísanie dokumentu (2 replies)
 119. Príjem z konzultačnej činnosti (3 replies)
 120. kedy zaúčtovať daň z príjmov (1 replies)
 121. Zostatok na účte 042 (4 replies)
 122. Daňové odpisy v PU. (7 replies)
 123. DP za úpadcu v konkurze (0 replies)
 124. Dobrý deň, DP FO A - NČZD na daňovníka (5 replies)
 125. pomôžete mi vyplniť DP "A" ? (5 replies)
 126. storno tovaru (2 replies)
 127. Účtovná závierka - správny postup? (1 replies)
 128. Príjem lektora zo zahraničia (0 replies)
 129. kliknem na tlačiť, zip súbor si otvorím v priečinku, prekopírujem na lokálny. disk, tam rozzipujem, ale nikde nevidím možnosť vybrať si s príponou fdf, ako sa píše vyššie, otvorí mi priznanie Prázdne. (6 replies)
 130. Na kazdu zahranicnu cestu musi byt vypisany 1 cestovny prikaz alebo vramci mesiaca na 1 prikaze aj viac ciest do zahranicia? (0 replies)
 131. mozem podat jedno dodatocne priznanie DPH z 5 doslych fa z roznych mesiacov 2013? (10 replies)
 132. Danove opravne polozky k danovemu priznaniu za rok 2013 (9 replies)
 133. Pri vypocte cestovnych nahrad pouzivam priem. spotrebu z tp,mozem vyuzivat aj clenenie mesto a mimo mesta / podla druhu cesty /,alebo z 3 spotrieb v tp urobit priemer a pouzit tu? (0 replies)
 134. 2% dane zaokrúhľovanie (1 replies)
 135. prijmy a vydavny ovplyvnujuca a neovplyvnujuce zaklad dane (0 replies)
 136. provízia za sprostredkovanie FO - daňové hľadisko (0 replies)
 137. Ako zdaniť v DP typ B pasívny príjem z licenčnej zmluvy? (13 replies)
 138. Manžel pozastavil živnosť od 1.9.2012 do 30.3.2013 od 1.4. ju zrušil má podať daňové priznanie typ B aj za rok 2013? (1 replies)
 139. Dátum dodania ubytovacích služieb (0 replies)
 140. Aktívny a pasívny príjem v DzP (1 replies)
 141. výnos z dlhopisu a daň (0 replies)
 142. daňove priznanie pri predaji nehnutelnosti (2 replies)
 143. daňový bonus (2 replies)
 144. príležitostný príjem. (2 replies)
 145. Ak prenajimam nehnutelnost, tak mam vybrat "Pri príjmoch podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona" alebo "Pri príjmoch podľa § 6 ods. 4 zákona" ? (1 replies)
 146. Poznámky k uzávierke 2013 (5 replies)
 147. platba v hotovosti súkromnej osobe v roku 2013 (2 replies)
 148. SZČO + sprostredkovateľ poistenia cez OVB - členenie v DP (3 replies)
 149. Platenie poistného na základe exek.príkazov počas prerušenia živnosti (0 replies)
 150. Daňová evidencia - vysvetlenie (3 replies)
 151. Povinnost podat danove priznanie - student (2 replies)
 152. Doklady pri daňovej evidencii (1 replies)
 153. Treba podat danove priznanie? (3 replies)
 154. Príjem v AT na slovenskú a rakúsku živnosť (7 replies)
 155. SZČO a práca v ČR-stravné (7 replies)
 156. orange-účtovanie čas.rozlíšenia (3 replies)
 157. Dohoda o vykonaní práce a daňový bonus (2 replies)
 158. poznámky k DPPO (3 replies)
 159. Daň z predaja nehnuteľnosti (3 replies)
 160. dp fo A (5 replies)
 161. program pre záložnu (0 replies)
 162. taxislužba (0 replies)
 163. Prijem zo zahranicnej brigady (2 replies)
 164. potrebovala by som radu (3 replies)
 165. odpis automobilu fiat na leasing (1 replies)
 166. Hľadám skúsenú účtovníčku, ktorá účtuje v Helios Orange (2 replies)
 167. Učtovanie splátok za telefon v JU (0 replies)
 168. Ako je to so zdanením výnosov z dlhopisov? (2 replies)
 169. Preplatok za internet v JU (0 replies)
 170. Zvýšenie základného imanie ako odpustenie záväzku voči konteľovi (0 replies)
 171. Zábezpeka na DPH (5 replies)
 172. Konsignačný sklad a DPH (0 replies)
 173. výpočet zamestnaneckej prémie (5 replies)
 174. súhrnný výkaz dph (1 replies)
 175. dôchodok colníka (1 replies)
 176. Ako zaúčtovať a vyrovnať úhradu faktúry od O2? (4 replies)
 177. Fa k prijatej platbe na komoditu, kde odberateľ platí daň (0 replies)
 178. Tovar "darovaný" zákazníkovi ako darček resp. vzorka .... čo s tým v účtovníctve? (5 replies)
 179. Ako určiť správnu výšku príjmu z predaja jednotlivých nehnuteľnosti zaplatených jednou súhrnnou kúpnou cenou. (0 replies)
 180. Nakupujem papier, potom ho dám nasekať do inej firmy a potom ho predávam. Účtujem v jú - je správne účtovanie - nákup papiera - tovar, výsek - služba , predaj vysekaného papiera -tovar? (0 replies)
 181. Opravné položky k pohľadávkam – vytvorenie (6 replies)
 182. Účtovať cenu phl v deň nákupu z bločku čerpacej stanice ,alebo po zlave, ak mi nejakú dali? (4 replies)
 183. Storno dodávateľskej faktury. (3 replies)
 184. Zálohová fa a kontrolný výkaz (10 replies)
 185. Náhrada za PHM pri zahraničnej pracovnej ceste SZČO (2 replies)
 186. DP FO typ B (4 replies)
 187. oznamenie o predlzenie lehoty na podanie DPPO za r.2013 (1 replies)
 188. DP typ B - oddiel XIV. (2 replies)
 189. Výdavok zo súkromnej karty (2 replies)
 190. Dodací list bez faktúry s dokladom z ERP a KV? (1 replies)
 191. Aké daňové priznanie treba vyplniť? (9 replies)
 192. Príjmy zo živnosti v DE a DP na SK (6 replies)
 193. kam previesť zostatok účtu 395 keď musí byť na konci roka nulový? (9 replies)
 194. Leasingovy urok, urok z uveru, servis vozidiel kam v penaznom deniku? (3 replies)
 195. MRP suvaha a vykaz ziskov a strat rozdiel 1,-eur. (6 replies)
 196. prenájom bytu (0 replies)
 197. Vyúčtovacia faktúra za elektrinu (1 replies)
 198. Ako zaúčtovať úhradu faktúry (0 replies)
 199. Ročné zúčtovanie alebo daňové priznanie keď chýba potvrdenie o príjme (4 replies)
 200. Dodatočné priznanie k DPH (6 replies)
 201. Nizky prijem a nezdanitelna cast zakladu dane (0 replies)
 202. Zlúčenie spoločností (0 replies)
 203. vlastna zmenka uhradena v hotovosti a oznamovacia povinnost (0 replies)
 204. Rok 2013 (0 replies)
 205. môže rodič dieťaťa pracujúci dva roky v zahraničí požiadať o daňový bonus na dieťa na Slovensku (7 replies)
 206. Tabuľka 1a, 1b v daňovom priznaní "B" pri paušálnych výdavkoch. (4 replies)
 207. oceľová konštrukcia a prenos DP (1 replies)
 208. Obchodný podiel (0 replies)
 209. Mám príjem z prenájmu nehnutelnosti spolu s manželkou a nemám žiadne výdavky. Môžme si každý odpočítať 500,-€ a výsledok bude základ dane? (4 replies)
 210. Zaúčtovanie faktúry za hasiace prístroje a s nimi súvisiace položky, ako to rozdeliť? (9 replies)
 211. Použitie oboch spôsobov odpisovania -rovnomerný alebo zrýchlený odpis (5 replies)
 212. Fakturácia propagácie švajčiarskej firmy a DPH (0 replies)
 213. kontrolny vykaz (3 replies)
 214. ked som si založila živnosť v apríli 2013, paušálne výdavky počítam 420 eur x počet mesiacov počas ktorých mam živnosť alebo tých 40% z prijmov? (6 replies)
 215. Do daňového priznania B sa už nepíše číslo účtu, ktorý používam na podnikanie? (3 replies)
 216. Bankový účet a súkromné platby (3 replies)
 217. Daň z prenájmu pri porušení podmienok nájomnej zmluvy (0 replies)
 218. Môže sa k maximálnemu možnému paušálnemu odpočtu -súdny znalec-pripočítať povinne odvody do ZP? (2 replies)
 219. Auto v podnikaní a cestovné náhrady?! (2 replies)
 220. dodatočné DP (4 replies)
 221. S.r.o nefunkčná ale nezrušená a účtovníctvo v sloven.korunách (0 replies)
 222. Aké odvody napíše szčo na stranu 12 ak mal preplatok za rok 2012 z dôvodu PN a použil ho na čiastočnú platbu preddavku za 01/2013 a 02/2013 ? (0 replies)
 223. Lieky po expirácii je tam vratka DPH alebo sa DPH nevracia? (2 replies)
 224. Ako správne vyplním daňové priznanie zdravotníckeho pracovníka? (0 replies)
 225. SZČO - príjem zálohy v roku 2013 a jej vrátenie v roku 2014 bez uskutočnenia dodávky. (1 replies)
 226. Môže ísť faktúra za 12/2013 vystavená v 1/2014 do DPFO? (3 replies)
 227. Som povinná platiť zdravotné a sociálne odvody z príjmov zo Zmluvy o vytvorení diela a udelení licencie na jeho použitie, ak mojim hlavným príjmom je príjem zo závislej činnosti? (0 replies)
 228. Toner do nákladov živnostníka ak nevedie tlačiareň v majetku (5 replies)
 229. Študent a jeho príjem zo zahraničia (0 replies)
 230. Nárok na stravné v zahraničí v plnej výške, podľa štátu alebo len 4 eurá (3 replies)
 231. Môžem podať dodatočné daňové priznanie fyzických osôb A za rok 2012? (1 replies)
 232. Prijatý preddavok (0 replies)
 233. Zaporne danove vyrovnanie 2013 (1 replies)
 234. Zaporne danove vyrovnanie za 2013 (2 replies)
 235. Výdavky budúcich období (6 replies)
 236. stravné lístky v JÚ (5 replies)
 237. Daňové priznanie z prenájmu bytu FO (3 replies)
 238. Kurzový rozdiel v DPPO (2 replies)
 239. Koeficient pri prenájme (1 replies)
 240. Odpoveď z FS-opravné výkazy (2 replies)
 241. Odpočet straty a preddavky (2 replies)
 242. cestovné príkazy-interné doklady (1 replies)
 243. Ako podat (3 replies)
 244. Licenčná zmluva v 2013 a daňové priznanie (2 replies)
 245. Nehmotný majetok riadok 2 Tabuľka č.1a DP (3 replies)
 246. Rozdelenie zisku - zaokrúhlenie (6 replies)
 247. Poskytnutie služby v rámci EÚ neplatcovi DPH (0 replies)
 248. DP typ B a prílohy 1 a 2 (1 replies)
 249. úroky z omeškania (1 replies)
 250. DP FO typ B, tabuľky pod oddielom VI. (3 replies)