1. KVDPH (3 replies)
 2. Prerušenie živnosti a daňové priznanie 2013 (0 replies)
 3. Zamestnanecká prémia a rodičovský príspevok (1 replies)
 4. SZČO (neplatca DPH) nespravil samozdanenie-ako to napraviť? (4 replies)
 5. DP typu A a daňový bonus (4 replies)
 6. Príjmy opatrovateľky v Rakúsku (4 replies)
 7. nemocneské, materská dovolenka a daň z príjmu (0 replies)
 8. výdavky pri príjme podľa § 8 (1 replies)
 9. Nedokončená výroba v poznámke k účtovnej závierke (0 replies)
 10. Aký je kód KV DPH pri došlom zahraničnom dobropise? (1 replies)
 11. KV DPH (3 replies)
 12. Dobropis z 12/2013 z EU (4 replies)
 13. DP A ak celý rok pracuje v Rakusku? (7 replies)
 14. Daň z predaja nehnuteľnosti (2 replies)
 15. Príspevok na podnikanie z ÚPSVaR a daňové priznanie (9 replies)
 16. výhra a daňové priznanie (4 replies)
 17. Daňové priznanie- plnenie zo životného poistenia (4 replies)
 18. postúpenie leasingu v JU (0 replies)
 19. vyplnenie casti D DP dani z prijmov PO (0 replies)
 20. postúpenie leasingu a účtovanie v JU (0 replies)
 21. Ako podať KV z MRP WIN ? (2 replies)
 22. Platí, prosím, stále Opatrenie MF SR č.401/2012? (2 replies)
 23. Mám počítač v súkromnom vlastníctve. Môžem ho na základe kúpnej zmluvy kúpiť do sro, v ktorej som konatel? Počítač má hodnotu 750 €. Výška ZI je 5000 €. (1 replies)
 24. nakup z ciny, nepreclenie (4 replies)
 25. Platím si dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti je to preukázateľný daňový výdavok a keď ano kde si ho múžem uplatniť ide do VI oddiela riadku v DP preukázatelné zaplatene poistné ??????? (3 replies)
 26. Vydaje pri prenajme bytu len 2 mesiace (0 replies)
 27. Tabuľky 1a,1b k DP a zaokrúhľovanie. (0 replies)
 28. Zaradenie majetku pri paušálnych výdavkoch (9 replies)
 29. Inventarizácia, kto bude ako člen inventarizačnej komisie. (0 replies)
 30. Preddavky na daň (3 replies)
 31. Danove priznanie - zivnost + vratenie dane z TPP? (3 replies)
 32. Poznámky o účt. závierke - zmluva o zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva (0 replies)
 33. vloženie krátkodobého majetku do podnikania (2 replies)
 34. Danove pohladavky v suvahe (1 replies)
 35. Počas roka Zamestnanec a potom samoplatiteľ.Ktoré daňové priznanie podať? (5 replies)
 36. Ako vyplniť daňové prizananie, tabuľka č.1a? (0 replies)
 37. Dávate si na daňovom úrade opečiatkovať nejaké potvrdenie o predložení účtovnej závierky? (5 replies)
 38. Oneskorený KV DPH (9 replies)
 39. szčo paušálne výdavky čo uvádzam do tabulky 1B? dakujem za radu (7 replies)
 40. študent a zdaňovanie príjmu (10 replies)
 41. DP Príloha 1:odvody za rok 2013 (2 replies)
 42. Navrátenie dane z Anglicka (0 replies)
 43. Danove priznanie v sw Pohoda (0 replies)
 44. Vyradenie auta (6 replies)
 45. Daňové priznanie (16 replies)
 46. SZČO a príjem z prenájmu nehnuteľností (2 replies)
 47. Daňové priznanie - príjem z dohôd SR a ČR (10 replies)
 48. živnostník (0 replies)
 49. Daňové priznanie -zahraničie-diéty (3 replies)
 50. Môže si SZČO účtujúca v JÚ cestovné náhrady za december vyplatiť až v januári? (2 replies)
 51. nesúhlasí súčet aktív a pasív (0 replies)
 52. Kam poslat danove priznanie v Bratislave? (2 replies)
 53. Náhrada za stratu na zárobku po skončení PN a náhrada za stratu na dôchodku (0 replies)
 54. Účtovanie goodwillu pri kúpe podniku - kto má praktickú skúsenosť? (0 replies)
 55. daňové priznanie živnostníka za rok 2013 (4 replies)
 56. Vykaz o prijmoch a vydavkoch + daňové priznanie - ako vyplniť? (0 replies)
 57. Auto v majetku a 80% paušal (10 replies)
 58. Náhrada za stratu na zárobku po skončení PN a náhrada za stratu na dôchodku (0 replies)
 59. rezervy na bonusy - daň. uznatelný výdavok (0 replies)
 60. príjem z ČR a SR - študent (9 replies)
 61. spotreba PHM vo výške 80% (1 replies)
 62. Môžem opätovne odpisovať majetok, ktorý som prefinancoval formou leasingu? (0 replies)
 63. Slovák, ktorý pracuje v zahraničí a zdržiava sa tam celý rok je povinný podať daňové priznanie na slovensku? Ako to je v takomto prípade? ĎAKUJEM (1 replies)
 64. výkazy (2 replies)
 65. Zdanenie prijmov zo zavislej cinnosti - §5 na SR a v CR za rok 2013 (1 replies)
 66. PZP a začlenenie v KV k DPH (2 replies)
 67. Zostatky na účtoch (8 replies)
 68. nešťastné zľavové portály (0 replies)
 69. Dodatocne danove priznanie (6 replies)
 70. môžem viesť daň.evidenciu ak som vlani viedla JÚ ? (4 replies)
 71. úroky z omeškania pri bankovom úvere (2 replies)
 72. Prijatá faktúra zo zľavového portálu za MôJ predaj tovaru. ako účtovať...?? (0 replies)
 73. KV a dobropis z EU na dve faktury z 2013 (1 replies)
 74. platba do zdravotnej poisťovne a DP B (4 replies)
 75. typ DPH (0 replies)
 76. Pri prechode z JU na PU som v prvom roku postupovala podľa Usmernenia z DR, výkaz ziskov a strát a súvahu z predchádzajúceho obdobia - ako to mám naplniť?, alebo nechať PO prázdne? (0 replies)
 77. Príjem z "prenajmu" ? (2 replies)
 78. Prijatá platba od pivovaru na základe zmluvy (1 replies)
 79. SZČO a platby do ZP ako samoplatiteľ (3 replies)
 80. vysporiadanie záväzkov minulých období (3 replies)
 81. uplatnenie výdavkov bez DPH alebo s DPH ? (2 replies)
 82. Daňové priznanie finančného agenta (4 replies)
 83. Ku dňu 29. januáru 2013 som ukončila živnosť, následne som nastúpila na materskú dovolenku. Príjmy v tomto mesiaci som nemala žiadne. Je potrebné podať daňové priznanie za rok 2013? (1 replies)
 84. Skutočné výdavky podľa §6 ods. 2 a 3, paušálne podľa §6 ods. 4 - je aj táto kombinácia možná? (1 replies)
 85. preddavok na daň splatný za december 2013 som uhradila v januári 2014 ako zaúčtovať tento preddavok do daňového priznania PO za rok 2013. (0 replies)
 86. Daňové priznanie za 2013 a starobný dôchodca (8 replies)
 87. Ako zaúčtovať obstaranie serveru a účtovného programu obstaraného spolu? (0 replies)
 88. Daňová evidencia - osobný vklad podnikateľa+presun peňazí medzi účtami (1 replies)
 89. odklad daňového priznania 2013 pri prerušení živnosti (17 replies)
 90. zásoby vo výkaze o majetku a záväzkoch (1 replies)
 91. Dodanenie poistneho zo zahranicia? (0 replies)
 92. Preradenie prenajimaneho bytu z obchodneho majetku do osobneho uzivania pri FO? (0 replies)
 93. platenie preddavkov (0 replies)
 94. správny TYP DPH (0 replies)
 95. chyba v daňovom priznaní (4 replies)
 96. Do daňového priznania na str. 11 v osobitných záznamoch treba pri členoch združenia FO napísať sumu spoločných príjmov a výdavkov alebo pripadajúci podiel, (0 replies)
 97. Kupa auta na podnikatelske ucely (2 replies)
 98. Preddavok ZP za 11/2012 uhradený v 2013 patrí do r. 16 ? (1 replies)
 99. Diety v tuzemsku (4 replies)
 100. Podanie daňového priznania (1 replies)
 101. sro, požičané auto a náklady (0 replies)
 102. Účet 491 pri zrušení živnosti. (0 replies)
 103. Riadky 37 a 38 v dodatočnom priznaní DPH (1 replies)
 104. tabulka k daňovej evidencii (1 replies)
 105. Oznamenie o odklade podania DP (6 replies)
 106. tovar a vlastné výrobky - účtovanie (0 replies)
 107. Práca v zahraničí a príjem aj na SK (0 replies)
 108. Výdavky pred začatím podnikateľskej činnosti (2 replies)
 109. Ako zaučtovat v JU za rok 2013 farbu zakúpenú na malovanie prevádzky svojpomocne, príp. ostatný materiál na opravy prevádzky ? (2 replies)
 110. Prijem z registra placentarnych krvotvornych buniek (darovanie krvi) vs Daňové priznanie FO (0 replies)
 111. Ako zaúčtovať v JU zvýšený odvod do ZP? (1 replies)
 112. Môžte mi niekto upresniť aké presne VOZD si môžem uplatniť v tohtoročnom DP (v rámci eshopu s oblečením a obuvou) ? Sú tam nejaké zmeny tento rok ? (2 replies)
 113. Príjem zo závislej činnosti + zo živnosti a zrazené preddavky na daň podľa § 35 - DP B (21 replies)
 114. zúčtovanie úhrady záväzku v hotovosti (0 replies)
 115. Cena za účtovníctvo (4 replies)
 116. Pôžičky v poznámkach (0 replies)
 117. Bankové výpisy od 1.2.2014 (0 replies)
 118. poskytnutý úver na obstaranie dlhodobého majetku v podvojnom účtovníctve (0 replies)
 119. Český zamestnávateľ a práca v Česku aj v Nemecku a DP na Slovensku (4 replies)
 120. vývoz smetí ako oprávnený výdavok? (4 replies)
 121. kombinácia uplatnenia výdavkov §6 ods. 2, 3,4 (0 replies)
 122. predĺženie lehoty na podanie DP pri prerušení živnosti (3 replies)
 123. Prechod z JÚ na paušál a následne na DE a odpis (4 replies)
 124. Poskytnutie sluzby zahranicnej osobe bez IC DPH, bez ICO - kam v kontrolnom vykaze? (2 replies)
 125. DDP DPPO a účtovná závierka (6 replies)
 126. Daňové priznanie typ "B" FO. (1 replies)
 127. vyfakturovana spotreba energii - zrážková voda-ako účtovať v PÚ ? (0 replies)
 128. daňové priznanie (1 replies)
 129. Prepočítanie preddavkov od 1.1.2014 (4 replies)
 130. Ako účtovať vydávanie časopisu v PU (0 replies)
 131. Nadmerný odpočet z pred dvoch mesiacov (2 replies)
 132. daňové výdavky (0 replies)
 133. Provízie z reklamnej činnosti pre portál (0 replies)
 134. KV DPH dodatočný (2 replies)
 135. Daňové přiznání SK a základ daně? (5 replies)
 136. Mesačný platca DPH ako faktúrovať ? (0 replies)
 137. Učtovníctvo SVB (0 replies)
 138. Ako správne vysporiadať DPH z nákupu materiálu v zahraničí, ak má SK platca len doklad z ERP zo zahraničia? (0 replies)
 139. Do akej výšky môže konateľ s.r.o-čky vkladať osobné vklady v hotovosti (3 replies)
 140. Tovar pri likvidácii predajne. (0 replies)
 141. Ako správne vyplniť účtovnú závierku neziskovej jednotky v sústave jednoduchého účtovníctva? (1 replies)
 142. výdavky pri sprostredkovaní predaja iného tovaru (0 replies)
 143. Zahŕňa sa materská dávka do DPzP FO za 2013? (2 replies)
 144. ERP a platba za faktúru (1 replies)
 145. Danove priznanie typ B - zivnostnik bez prijmu (2 replies)
 146. Dobropis pre občana (1 replies)
 147. Dobropis občanovi a KV dph (1 replies)
 148. Viete mi niekto poradiť, keď hľadám IČ DPH NEMECKEJ FIRMY (hotelu), či existuje nejaká stránka na to určená? (3 replies)
 149. DPFO B - policko 13 - Ekonomické, personálne alebo inéprepojenie (0 replies)
 150. Potvrdenie z Čiech (6 replies)
 151. Potvrdenie o príjme z Čiech (3 replies)
 152. storno faktúru - kontrolný výkaz (4 replies)
 153. Danove priznanie typ B - vrateny preplatok ZP (1 replies)
 154. Dodanie tovaru s montážou pre slovenskú firmu do EU (0 replies)
 155. Daňové prizanie typ B - tabuľa 1a a 1b (4 replies)
 156. Neuhradený nájom - daň z príjmu (8 replies)
 157. ako správne účtovať faktúry za opakované dodanie za energie a následne aj faktúry s preplatkom/nedoplatkom ohľadom JU, Platca DPH a následne KV, (2 replies)
 158. tvorba opravných položiek na pohľadávky (1 replies)
 159. Dohoda + SZČO (2 replies)
 160. zakúpená licencia na 5 rokov v JÚ - priamo do výdavkov alebo odpisovať ako nehmot.majetok? (0 replies)
 161. Príjem z umeleckej činnosti alebo zo živnosti (1 replies)
 162. Fa z Nemecka a kontrólny výkaz (1 replies)
 163. Sme druh a družka, máme spolocne deti, na ktoré si partner uplatní danový bonus. Môže uviesť do DP na výplatu DB bankový úcet patnerky, kedže on BU nemá? (2 replies)
 164. Zaregistroval som sa správne??? (0 replies)
 165. Došlá faktúra zo Švajčiarska (3 replies)
 166. zisk/strata (2 replies)
 167. Živnostník, ktorý vypĺňa daňové priznanie typu B a má ho nulové, musí ho podávať? (2 replies)
 168. Kontrolný výkaz a odpočet DPH §55 (0 replies)
 169. Dobropis vystavený v 12/2013 za tovar z EU (množstevná zľava z objemu nákupu za rok 2013) ale prišiel až 20/3/2014 (0 replies)
 170. Do ktoreho mesiaca do DPH ide táto FA? (3 replies)
 171. PHM počas PN (0 replies)
 172. výkaz o majetku a záväzkoch (1 replies)
 173. Stav na účte 132 (1 replies)
 174. Ako zaúčtovať uhradené faktúry bez bločka. (1 replies)
 175. Financovanie auta na štvrtiny (1 replies)
 176. výkaz DPH (0 replies)
 177. kontrolný výkaz, dodanenie - POHODA (0 replies)
 178. do ktorej časti kontrólneho výkazu vstúpi faktúra pre nepodnikateľa (5 replies)
 179. Prerušenie odpisovanie nehnuteľnosti (0 replies)
 180. Účtujem v jednoduchom účtovníctve a neviem ako účtovať pri : (5 replies)
 181. Kontrolny vykaz (6 replies)
 182. potrebujem určit SK NACE v DP živnosť - Podporu predaja, dokladanie tovaru a kontrola zaručných dob. (4 replies)
 183. Zamestnanecka premia (1 replies)
 184. Prijatie zálohovej platby (2 replies)
 185. solidárna daň (4 replies)
 186. Nevlastný bankový účet (1 replies)
 187. ako zaúčtovať finančný príspevok štátu na dlhod.nezamestnan. zamestnanca? (0 replies)
 188. UKončenie a otvorenie živnosti v priebehu roka a paušálne výdavky (2 replies)
 189. Zrušenie živnosti a sociálny fond (0 replies)
 190. odhlásenie auta z du (9 replies)
 191. nedoplatky na zdravotnom poisteni a danove priznanie (2 replies)
 192. kolky - v jednoduchom účtovníctve podľa postupov od 1.1.2013 ? kam účtovať ? (5 replies)
 193. Vratenie dane za PN v rocnom zuctovani (9 replies)
 194. Predaj kúpenej nehnuteľnosti - výdavky (0 replies)
 195. preplatok 2013 (0 replies)
 196. Dodatočné daňové priznanie a 2 či 3 % dane (2 replies)
 197. Úhrada záväzku (0 replies)
 198. Odpočitateľná položka na manželku (5 replies)
 199. Doklady ako priloha k danovemu priznaniu (1 replies)
 200. Práca v Anglicku a potvrdenie P60 (1 replies)
 201. Dodávanie služieb do EU bez registrácie DPH (0 replies)
 202. treba priznat vedlajsi prijem do 100euro rocne? (2 replies)
 203. Ako podeliť príjmy z prenájmu, ak ide o dávno rozvedené manželstvo bez majetkového vysporiadania v bezpodielovom spoluvlastníctve? (4 replies)
 204. 3 tabuľky (zásoby, pohľadávk, záväzky....) v DPFO B, ktorú vypísať? (4 replies)
 205. poplatky za úradnú kontrolu - daňový výdavok (3 replies)
 206. kto podpisuje DPPO ak má jediného spoločníka a ten je prokúra + konateľa (2 replies)
 207. Nárok na daňový bonus (8 replies)
 208. rezervy - daň. priznanie (0 replies)
 209. Mimoriadna splátka vs. akciové fondy (1 replies)
 210. Dôchodca a DP (3 replies)
 211. DP A a opatrovateľský príspevok (4 replies)
 212. Musí byť účtovná závierka SVB schválená pri jej podávaní na daňový úrad? (2 replies)
 213. Aké sú sankcie za porušenie zmluvy medzi ČR a SR o zamedzení dvojitého zdanenia? (0 replies)
 214. DP 2013 typ B - Daňová strata (5 replies)
 215. mandántna zmluva (0 replies)
 216. Ako mám nahrať do MRP PU došlú fa za phl, ked si uplatnujem 80% phl do nakladov? (3 replies)
 217. Dôchodca živnostník (0 replies)
 218. Ukončenie živnosti a neuhradené pohľadávky (5 replies)
 219. DPH (3 replies)
 220. Neuplatnená časť odpisu a daňové priznanie k dani z príjmov PO za 2013 (3 replies)
 221. Aký použiť kurz? (3 replies)
 222. Digitálna telefónna ústredňa (0 replies)
 223. Rezerva na reklamácie - čerpanie, rušenie, tvorba a úprava ZD (0 replies)
 224. Zľava za včasnú platbu - tovar spôsobom A (3 replies)
 225. Daňovník má MV v prenájme a používa ho na podnikanie. Platí daň z MV. Zaúčtujem mu ju do zásob alebo do ostatných výdavkov? (2 replies)
 226. KVDPH (1 replies)
 227. Zdanenie pohľadávok, záväzkov, majetku, zásob pri prerušení živnosti 2013. (0 replies)
 228. Prijem z predaja nehnutelnosti - danove priznanie (0 replies)
 229. príjem z nájmu poľnohospodárskeho pozemku (0 replies)
 230. Spotrebný úver - Poznámky 2013 (2 replies)
 231. registrácia DPH (3 replies)
 232. Doklad k DP FO (0 replies)
 233. Uvádzanie súm v eurocentoch v poznámkach (1 replies)
 234. Zdaňovanie príjmu pri prevode zdedených podielov družstevného bytu (8 replies)
 235. Technické zhodnotenie budovy (0 replies)
 236. Odpis záväzku a DP (0 replies)
 237. Pripočítateľné položky (0 replies)
 238. Poznámky k závierke - časť F aktíva (0 replies)
 239. Je potrebné vypísať VPD doklad ku zloženkám - úhrady SP a ZP szčo pri uplatnení paušálnych výdavkoch ? (1 replies)
 240. prenájom bytu-príjmy,výdavky, evidencia (0 replies)
 241. Prepojenie firiem a záväzky (3 replies)
 242. odpočet daňovej straty.Akú sumu napísať do riadkov 59-62, celú stratu alebo len tú ktorá sa odpočítava (8 replies)
 243. Nedoplatok 1 cent na DPH (9 replies)
 244. Platia sa odvody pri znovuotvorení živnosti? (3 replies)
 245. Účtovanie postúpenia pohľadávky v prípade neplatnosti zmluvy o postúpení (0 replies)
 246. Môžem zahrnúť poistné dobrovoľne nezamestnanej osoby do DP? (0 replies)
 247. Práca v Rakúsku a zamestnanecká prémia (2 replies)
 248. tovar z ciny - na kt. riadok DPzDPH (0 replies)
 249. ukončenie živnosti a príloha 1 DP B (0 replies)
 250. Registrácia v eschope (0 replies)