1. Zaslanie príloh Poznámok cez Katalóg formulárov (0 replies)
 2. má PN vplyv na výšku odvodov (1 replies)
 3. Kde podať daňové priznanie, keď som pracoval v ČR? (5 replies)
 4. Upovedomenie o exekúcii, exekučný príkaz - účtovanie (11 replies)
 5. Odloženie DP zrušeného živnostníka (3 replies)
 6. Preukazatelné zaplatené poistné na sociálne poistenie (5 replies)
 7. Do ktorého obdobia zaúčtovať došlú zahrničnú faktúru za službu, vystavenú v januári ktorá prišla 2. marca? (1 replies)
 8. PREčO NIE Sú FUNKčNé eDANE NA DP FO a DP PO PRE ROK 2013? (70 replies)
 9. Preddavky na daň z príjmov pri prenájme ? (8 replies)
 10. Daňove priznanie FO typ B - prijem z pozemkoveho spoločenstva ktora tabuľka? (0 replies)
 11. letenky - môže sa dať do nákladov len výpis z bankovej rezervácie (0 replies)
 12. Voľby (člen komisie) a PN / OČR (2 replies)
 13. Víza - aký podklad k zaúčtovaniu treba doložiť? (0 replies)
 14. Zamestnanecká prémia - príjem za 7 mesiacov (7 replies)
 15. SZČO a stravné (0 replies)
 16. Zvárač, zámočník - SK NACE (4 replies)
 17. dodatočné daňové priznanie za rok 2012 (5 replies)
 18. Daň z príjmu z prenájmu - výdavky? (8 replies)
 19. daňové priznanie (0 replies)
 20. Ak daňovník bol pol roka na MD a pol roka SZČO, a jeho manželka bola pol roka na neplatenej RD do 6 rokov s 2 ročným synom môžem mu uplatniť NČ na manželku? (2 replies)
 21. Ako správne opraviť faktúru vystavenú na vyššiu sumu? (1 replies)
 22. Kombinácia preddavkovej a súhrnnej faktúry (4 replies)
 23. výkaz o majetku a záväzkoch FO (0 replies)
 24. Nákup tovaru pred vznikom spoločnosti (0 replies)
 25. dar a daň z príjmu (2 replies)
 26. dedenie bytu po sestre a daň z príjmu (8 replies)
 27. DPFO-B (2 replies)
 28. Ako zaúčtovať náhrady príjmu za PN, alebo za nevyčerpanú dovolenku v JÚ? (0 replies)
 29. Aké daňové priznanie sa robí pri vyplatení provízie popri závislej činnosti? (0 replies)
 30. Dan z prijmu zamestnanca a jeho Autorskej a licencnej zmluve (3 replies)
 31. Rozumiem tomu dobre že iba jeden z manželov robí ročné zúčtovanie dane kde použije aj príjmy manželky, alebo si dá aj ona DP typu A (1 replies)
 32. Tlačivá s kontrolou (2 replies)
 33. manželka pracuje pol roka pol roka bola nezamestnaná a poberala dávky ak si manžel uplatní nezd,časť na manž. použije príjmy z dávky ale ona si už neuplatňuje nedz.časť na manžela? (1 replies)
 34. pri DP typu A bola nezamestnaná a poberala dávky zahrňujú sa do príjmu? a rovnako bola na PN je to súčasť príjmu? (1 replies)
 35. Ako mám vypočítať daň? (1 replies)
 36. Čiastočne uhradená preddavková faktúra (4 replies)
 37. dôchodok podla § 11 ods.6 (1 replies)
 38. DPFO B 2013 - minimálny počet príloh je 2? (9 replies)
 39. Čo všetko môžem dať ako FO do výdavkov pri príjme z prenájmu? (0 replies)
 40. Zdaniteľné príjmy (1 replies)
 41. Daňový bonus na r.2013 (1 replies)
 42. Daňový bonus (4 replies)
 43. Vo výkaze o majetku a záväzkoch sa vypisuje celá suma s DPH ???? či bez DPH Záväzky, pohľadávky. (5 replies)
 44. Preukazatelne zaplatene odvody - ich vyuzitie (2 replies)
 45. Elektronické služby do tretích krajín (0 replies)
 46. dividendy ZENTIVA (kuponová privatizácia) (6 replies)
 47. Opravná žiadosť o vrátenie DPH z ČR (0 replies)
 48. ako zaúčtovať formy, modely, šablóny? (0 replies)
 49. Je ok, ak samozdanim tovar od dodavatela so sidlom vo Svajciarsku, ale obchodujucim v EU s VAT number belgickym? (BE)? (1 replies)
 50. Predaj nehnutelnosti a trvaly pobyt (2 replies)
 51. potvrdenie z Rakúska (5 replies)
 52. Investícia pri paušálnych výdavkoch (0 replies)
 53. Môžem požiadať o vyplatenie daňového bonusu? (6 replies)
 54. Ako preukázať skutočné výdavky na el. energiu pri prijme z prenájmu, ak sú uhrádzané cez SIPO sumárne za viac objektov (2 replies)
 55. Príjem po nebohom (4 replies)
 56. Prevod obchodného podielu s.r.o. (5 replies)
 57. vysporiadanie straty z roku 2012 (0 replies)
 58. Cestovné náhrady konateľa sro (7 replies)
 59. Výpočet nákladov na auto (2 replies)
 60. rezerva (4 replies)
 61. IČ DPH (4 replies)
 62. Som PO platca DPH. Mam prijatu zahr fa z Ciny za sluzby vystavenu v EUR jednou sumou / bez DPH/. Je prijata faktura predmetom samozdanenia? Alebo co sa tyka DPH a priznania nikde nic neuvadzam? (1 replies)
 63. Ako mám postupovať pri poznámkach aby sa dali poslať elektronicky? (0 replies)
 64. Jednorázový príležitostný príjem (1 replies)
 65. Musím preúčtovať z účtu 365 pôžičku od spoločníka, ak sa zmenil spoločník? (0 replies)
 66. Môžem si uplatiniť danovú stratu, aj ked bola prerušená živnosť? (0 replies)
 67. debetný úrok v JÚ (0 replies)
 68. Prijatá služba z členského štátu (1 replies)
 69. Odpočitatelná položka na manželku (5 replies)
 70. vyňatie zahr. príjmu DP B a príjem z prenájmu v SR (11 replies)
 71. Ako ovplyvní odpis premlčanej pohľadávky daňové priznanie? (2 replies)
 72. vynechané číslo vyšlej faktúry v JU (1 replies)
 73. DP typ A - koľko stojí ? (14 replies)
 74. preukázateľné odvody? (1 replies)
 75. Vyplácanie provízie (1 replies)
 76. Oneskorená došlá tuzemská faktúra po podaní KV DPH. Čo s tým ? UPOZORNENIE ! (10 replies)
 77. Môžem požiadať o vrátenie dane? (5 replies)
 78. Ako zaevidovať faktúru do KV a do DPH? (1 replies)
 79. Má nárok na odpočit. položku dôchodca? (1 replies)
 80. Oneskorená došlá tuzemská faktúra po podaní DP DPH a KV DPH. Čo s tým ? (7 replies)
 81. Ako správne vystaviť Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch FO zo závislej činnosti... za rok 2013?? (2 replies)
 82. poradi mi niekto,ako mam zauctovat ak spolocnik odpustil srocke dlh? ma sa to zdanovat? alebo mozem urobit zapis 365 - 413?? dakujem (0 replies)
 83. Študent daň z príjmov (1 replies)
 84. Odratana zaloha z doslej faktury, ktoru neevidujem.Ako uctovat? (4 replies)
 85. Sprostredkovateľská činnosť a živnosť - preukázateľné výdavky (0 replies)
 86. ČR a DPH (4 replies)
 87. Daň z príjmu online na drsr nejde (2 replies)
 88. poistenie a dane (1 replies)
 89. Dodatočné DP DPH (2 replies)
 90. výkazy pre JU v eDane za rok 2013 (2 replies)
 91. OBERON-pokladničné doklady (0 replies)
 92. rezerva na pokuty (4 replies)
 93. diety (3 replies)
 94. účtovná závierka - zmeny (0 replies)
 95. Výročná správa, poznámky (1 replies)
 96. Môže si na mňa manžel uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane? (3 replies)
 97. Hľadám poradcu ohľadom zamestnávania ľudí v zahraničí (0 replies)
 98. Príjmy umelca popri zamestnaní (1 replies)
 99. Urgentne potrebujem poradit ohladne knihny jazd (3 replies)
 100. Kniha jazd (1 replies)
 101. daňová evidencia a stravné (0 replies)
 102. Vyska preplatkov na daniach? (4 replies)
 103. za rok 2013 som bola 51 dní pn , vráti sa mi niečo z ročného daňového zúčtovania? (7 replies)
 104. Konateľ a odvody v PO (1 replies)
 105. účtovanie cien do súťaže (0 replies)
 106. Daňový bonus (1 replies)
 107. odvody do ZP počas poberania RP (0 replies)
 108. Zamestnanec, dohodár a príjem z predaja nehnuteľnosti (1 replies)
 109. VS a predčíslie z prenájomu nehnuteľností (2 replies)
 110. Ak som od novembra 2013 nezamestnaná a idem si robiť daňové, treba nejaký doklad z úradu práce, alebo im stačí papier o zdanitelnom príjme od zamestnávatela? (6 replies)
 111. Podpis na dokľadu (2 replies)
 112. NČZD (2 replies)
 113. NČZD pri PN (1 replies)
 114. Priama platba od PPA fyzickej osoby a zdanenie v daňovom priznaní (0 replies)
 115. Zrušenie registrácie DPH a daň z príjmov - daň. priznanie POMOC! (2 replies)
 116. zaučtovanie úhrady prijateho dobropisu v MRP (0 replies)
 117. Môžem si uplatniť pozastavené odpisy z minulých rokov v DP 2013 pri predaji neodpísaného auta? (2 replies)
 118. Ukončenie živnosti a vystavenie faktúry (4 replies)
 119. Paušálne výdavky (7 replies)
 120. nezdaniteľná časť na danovníka (5 replies)
 121. Uplatnenie nezdaniteľnej časti (4 replies)
 122. FA , DPH a KV (3 replies)
 123. Podávali ste už daňové priznanie FO typ B za rok 2013 elektronicky? (1 replies)
 124. poskytnutá bezúročná pôžička - daň z príjmov (0 replies)
 125. Sauna - zaradenie do odpisovej skupiny (9 replies)
 126. skončenie obchodnej činnosti a iná činnosť bez príjmu (0 replies)
 127. Nesprávne zaúčtované poplatky v banke (5 replies)
 128. Oneskorená Fa (2 replies)
 129. Opatrovateľka v Rakúsku (4 replies)
 130. Evidovaný na ÚPSVaR od 12.10.2012 do 1.8.2013 vrátane zároveň pracoval na dohodu u viacerých zamestnávateľov s celkovým príjmom 1485,52 €. Môže si na neho uplatniť manželka odpočitateľnú položku (1 replies)
 131. Odpočítateľná položka na invalidnú manželku (1 replies)
 132. Poznámky cez Omegu (2 replies)
 133. Prístavba (0 replies)
 134. Vyradenie majetku pri predaji firmy, odpisy, pokladna a tak. Uctovnicky hlavolam (3 replies)
 135. Ak mam uctovne odpisy 1910,88€, danove 0, PO - podvojne uctovnictvo - riesim pripocitatelnu polozku? (1 replies)
 136. opravné položky k pohľadávkam (7 replies)
 137. finančný príspevok na podporu vytvárania pracovných miest - projekt XXI. (8 replies)
 138. Daňové priznanie 2013 typ B, tab.č. 1a a záväzky (0 replies)
 139. Uctovne odpisy mam 1910,88€, danove 0 €, davam v danovom pripocitatelnu polozku?? (3 replies)
 140. Uvádza sa doplnkové dôchodkové poistenie (teda treti pilier) k ročnému zúčtovaniu? (2 replies)
 141. Má dôchodca nárok na vrátenie dane? (10 replies)
 142. Daň z predaja prenajímanej nehnuteľnosti (4 replies)
 143. učtovanie BU pri zrušení živnosti (6 replies)
 144. Može ísť DPH do výdavkov ? (2 replies)
 145. Ako správne účtovať stravné lístky (9 replies)
 146. vyuzitie vozidla inej spolocnosti na nase sluzobne ucely (7 replies)
 147. Nezamestnaný a dane (6 replies)
 148. opravné položky k pohľadavkám (0 replies)
 149. DPH (3 replies)
 150. Príjem z ČR a daňové priznanie (2 replies)
 151. Zaúčtovanie rozdelenia zisku-budúce investície kúpa majetku (1 replies)
 152. Na DU vysielam DP + výkazy + poznámky bez podpisu? (1 replies)
 153. potvrdenie o zdaniteľných príjmoch ... (1 replies)
 154. Tlačivo-potvrdenie o návšteve školy na účely uplatnenia daňového bonusu. (5 replies)
 155. Príjem na Slovensku+príjem v Rakúsku-DPFO 2013 (3 replies)
 156. účtovanie poistného plnenia totálnej škody plnené v nasledujúcom roku (1 replies)
 157. Odmena za absolventskú prax (2 replies)
 158. szčo kúpil v auguste auto na ičo. vôbec ho neprihlásil na dú. môžem uplatniť fa za kupu auta do nákladov aj ked nie je prihlásené na dú alebo ju tam nemôžem dať. dakujem. (2 replies)
 159. Ochrana OÚ - technický preukaz (4 replies)
 160. Dá sa podať elektronicky žiadosť o registráciu fyzickej osoby pre daň z príjmov? Kde? (6 replies)
 161. Úprava základu dane pri pozstavení živnosti. (2 replies)
 162. podavanie dppo cez financna sprava.sk (3 replies)
 163. Hodinova mzda v zmluve pre neplatcu dph. (1 replies)
 164. Nedoplatok z RZZP , z titulu poistného plnenia - ako zaúčtovať? (0 replies)
 165. Preplatok RZZP a DP typ B? (1 replies)
 166. Dodatočné danove priznanie za rok 2012 (2 replies)
 167. Vyúčtovacia faktúra v náväznosti na kontrolny výkaz (6 replies)
 168. Je prijmovy doklad od lekara bez poradoveho cisla neplatny v ramci danovej kontroly? (1 replies)
 169. Dodatočný kontrolny výkaz (6 replies)
 170. Ukončenie podnikania a DP B (0 replies)
 171. Potvrdenie o príjme zo zahraničia (Holandsko) je treba aj preložiť? (0 replies)
 172. Nákup tovaru od súkromnej osoby (0 replies)
 173. Predaj investičného zlata (0 replies)
 174. Daňové priznanie za rok 2013 - práca v ČR aj v SR (3 replies)
 175. Daň z predaja darovanej nehnuteľnosti (7 replies)
 176. Dotácia a daňové priznanie (5 replies)
 177. NČZD na manželku a príjem do 500 euro (2 replies)
 178. Vyplnila som DPFO B cez finančnú správu, dala uložiť a keď chcem otvoriť, príp. vytlačiť pdf súbory, otvorí sa mi iba prázdne tlačivo.. Neviete mi poradiť, kde je chyba? (2 replies)
 179. sk nace (8 replies)
 180. Doručená zahraničná Fa po podaní DPH a KV-DPH (0 replies)
 181. NČD na manželku (3 replies)
 182. zaplatenie nákupu vlastnou platobnou kartou v PÚ (0 replies)
 183. Zamestnanecká prémia (9 replies)
 184. Počet mesiacov podnikania (3 replies)
 185. Kde do daňového priznania typ B zapíšem príjem advokáta, ktorý si uplatňuje paušálne výdavky? Bude to tabuľka č. 1, riadok 3? (2 replies)
 186. daňové priznanie (2 replies)
 187. Podanie poznámok cez e-dane (0 replies)
 188. Ako sa to nakoniec poriešilo? (1 replies)
 189. Nezamestnaný a daňové priznanie. (7 replies)
 190. Vreckové a odvodové povinnosti (4 replies)
 191. postúpenie autoúveru (0 replies)
 192. Na manželku (4 replies)
 193. Opravy chýb minulých rokov - ako zaúčtovať (1 replies)
 194. Ako zaúčtovať preplatok dodávateľskej faktúry v JU? (3 replies)
 195. Zaradenie nehnutelnosti do obchodného majetku pri prenájme nehnutelnosti. (4 replies)
 196. Dodatočný kontrolný výkaz, oprava chyby? (2 replies)
 197. Daňový bonus (5 replies)
 198. Má nárok živnostník na stravné lístky ? (1 replies)
 199. DP typ B - zaplatené poistné do SP a ZP (0 replies)
 200. Aký je rozdiel medzi edane a edane/Java? (2 replies)
 201. Odpis pohľadávky (5 replies)
 202. Zaradenie ZI do majektu (0 replies)
 203. kúpa nehnuteľnosti (0 replies)
 204. Príjem z prenájmu (2 replies)
 205. Súdne trovy (2 replies)
 206. potvrdenie o zdaniteľných príjmoch - zamestnanecká prémia (2 replies)
 207. Prečerpaný debet na firemnom účte (4 replies)
 208. Dohoda o vykonaní práce (6 replies)
 209. Autorský honorár (0 replies)
 210. Dátum dodania - letáková akcia (0 replies)
 211. Daňové priznanie FO typ B - tabuľka č. 1 (7 replies)
 212. Záznam o prevádzke stroja (0 replies)
 213. Zrušenie živnosti a paušálne výdavky (3 replies)
 214. Nepeňažný príjem podľa §8 ods. 1 písm. l) (3 replies)
 215. Praca na dohodu a danove priznanie (3 replies)
 216. združenie FO (1 replies)
 217. Dodatočný kontrolný výkaz k DPH?! (1 replies)
 218. odpisy a uctovanie (0 replies)
 219. zaučtovanie nevyčerpanej časti príspevku na szčo (1 replies)
 220. SZČO a odpis DHM pri prenájme bytu (0 replies)
 221. Príjmy pri paušálnych výdavkoch (4 replies)
 222. Autorsky honorar, DIC a pausalne vydavky (0 replies)
 223. daň zaplatená v zahraničí a SVK DP (0 replies)
 224. Výkazy k DP (0 replies)
 225. nčzd na manžela a predaj osobného majetku (0 replies)
 226. DP živnostník typ B (7 replies)
 227. Daňová opravná položka k pohľadávkam (0 replies)
 228. Fa doručená po podaní DPH-ako do KV? (4 replies)
 229. danové priznanie (3 replies)
 230. Ukrajina - kurz, kde najst denny kurz ukrajinskej hrivni pre potreby uctovnictva? Na stranke nbs su len mesacne kurzy tejto meny. (3 replies)
 231. SK NACE pre opatrovateľku (1 replies)
 232. neštastné pohľadávky (1 replies)
 233. Tabuľka 1b pri paušálnych výdavkoch (4 replies)
 234. živnostník pracujúci pre nemeckú firmu (6 replies)
 235. Príjmy zo zahraničia (1 replies)
 236. príjmy z prenájmu a paušálne výdavky v r.2012 a v r.2013 (3 replies)
 237. Podať daňové priznanie za občianske združenie? (0 replies)
 238. Danové priznanie (2 replies)
 239. eDane JAVA (21 replies)
 240. Môžem ku dňu závierky ponechať hodnotu obchodného podielu obstaraného v priebehu roka v hodne obstarania? (4 replies)
 241. DP B a doplnkové dochodkové poistenie (8 replies)
 242. Uplatnenie daňovej straty (0 replies)
 243. môžem si uplatniť za rok 2013 paušálne výdavky 40% ako finančný poradca? (3 replies)
 244. Teda takáto osoba podáva DP len na Slovensku a len z prenájmu. Čo zarobí vo VB zdaňuje tam, ak sa tam zdržiava viac ako 183 dní v roku. Dobre chápem? Lebo mne to niekedy trvá..... (0 replies)
 245. výkaz DPH - dobropis - interné storno (6 replies)
 246. reklamný predmet (0 replies)
 247. Dividenda z roku 2012 a danove priznanie (6 replies)
 248. SZČO-zmena adresy podnikania a cestovné príkazy (2 replies)
 249. odpočet nezdaniteĺnej časti (1 replies)
 250. daňový bónus na deti - ukončila som podnikanie v 9/2013. (1 replies)