PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 [113] 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454

 1. Fa.dátum dodania 30.12.2013, vystavená 31.12.2013, uhradená 10.1.2014 cez ERP do B2 neuvádzam iba do D1 ?-poraďte prosím.
 2. Je cesta mimo miesta podnikania u SZČO pracovnou cestou?
 3. ako vyčistiť pohľadávky a záväzky?
 4. Vrátenie dane z Rakúska
 5. Účtovanie v JU - zľavový kupón
 6. Odpisy z nadobudnuteho majetku
 7. Nezdaniteľná časť poberateľa výsluhového dôchodku
 8. D typ B - daňová evidencia - tab. č.1a
 9. Môžem využiť metódu vyňatia príjmov, aj keď s ČR máme zápočtom?
 10. vie mi niekto poradiť ako sa účtujú mzdy v RoPoO?
 11. vratenie dani
 12. Započítanie odvodov do DP 2013 - SZČO
 13. výkaz o majetku a záväzkoch
 14. danove priznanie 2013 B, tabulka č,1a
 15. Poznámky elektronické odosielanie
 16. Vstup na výstavu s identifik.TaxID
 17. Dôchodca + živnostník + opatrovateľ a NČZD
 18. ako zadam prijem z vyucovania anglictiny
 19. Ročné zúčtovanie dane 2013
 20. Daň z výplaty dávok doplnkového dôchodkového poistenia
 21. Výkaz o príjmoch a výdavkoch
 22. Je dodací list daňový doklad?
 23. predaj nehnutelnosti
 24. zriaďovacie náklady s.r.o.-účtovanie na prelome rokov
 25. Môže syn otcovi vystaviť faktúru, ak sú obidvaja SZČO?
 26. Paušálne výdavky SZČO keď príjmy sú nižšie ako 40 percent + odvody, čo dať do výdavkov???
 27. inventúra - termín
 28. Preukazatelne zaplatene poistne v DP B
 29. Môžem v DP za r.2013 odpočítať z príjmov z nájomného stratu z roku 2012, ktorá vznikla z podnikania podľa § 6
 30. Daňové priznanie a ukončenie živnosti
 31. Do daňového príjmu SZČO sa pripočítavajú aj vyplatené nemocenské dávky?? Môžte mi na "rýchlovku" poradiť?
 32. Pokrytie zdaniteľných príjmov zdaniteľnými výdavkami
 33. registrácia právnickej osoby za platiteľa dane zo ZČ
 34. Účtujem pd družstvo, máme HD(teliatka), kedy v akom veku sa zaraďujú do základného stáda? Alebo sa to robí podľa hmotnosti?
 35. Sú príjmami zo živnosti aj príjmy za platby uskutočňované v mene a na účet klienta?
 36. Doklad z ERP - kontrolný výkaz - B2 alebo B3
 37. môže mi výjsť výsledok v mínuse ?
 38. Odpočítateľná položka
 39. výpočet ZP -aká suma ZP mi vychádza
 40. SZČO a daňové priznanie
 41. nezdaniteľná čiastka na zdravotne postihnutú manželku
 42. Peňažný denník - JÚ
 43. Výhra a tlačivo?
 44. zmena názvu spoločnosti - oznámenie na DU
 45. Čo s rozdielmi v odloženej dani pri zmene sadzieb daní?
 46. nezdaniteľná časť ZD v roku 2013 na manželku, nezamestan, evidovanú na UP
 47. PN pred nástupom do zamestnania
 48. Len taká otázočka, tržby bufetu letnej sezóny - tržby za služby alebo predaj tovaru? Každý to učtuje inak
 49. Rozdelenie prijmov z prenajmu nehnutelnosti v BSM - uvazujem spravne?
 50. Aké výdavky uviesť do odd.XIV - k príjmom dosiahnutým v zahraničí
 51. Kontrolný výkaz a osobná spotreba
 52. DP FO "A" - zamestnanecká prémía
 53. DP B vyplnenie nového tlačiva za r.2013
 54. Dodanie služby v rámci EU - CZ firma fakturuje SK firme za služby v Nemecku
 55. Auto na úver
 56. Zaplatená dan za MV uvadza sa v nejakej kolonke ked použivam paušalny výdaj v JU?
 57. Som SZČO nie platca DPH.Môžem prejsť z jednoduchého účtovníctva na paušál?
 58. Kam s neuhradenou pôžičkou v súvahe?
 59. Evidencia IS osobných údajov - PaM
 60. Nedoplatok z RZZP z titulu vyplatenia dividend a RZD 2013
 61. Neuvádzať v poznámkach z dôvodu ochrany osobných údajpv mená a obchodné transakcie medzi týmito FO a účtovnou jednotkou ( PO ) ?
 62. daňové priznanie typ A, oddiel VI., riadok 39 - čo tam napísať
 63. Pomozte mi ako zauctovat toto?
 64. Výpočet dovolenky
 65. Poznámky - môžem použiť v uzávierke tlačivo poznámok z roku 2012 - vynechám údaje o spol. alebo musím povinne vyplňovať nové tlačivo 2013? Obsahovo sú skoro identické!
 66. ako vybrat oblast z katalogu formularov na elektronicke podanie oznamenia o predlzeni lehoty na podanie danoveho priznania?
 67. ak si daňovník platil zdravotné poistenie v mesiacoch, kedy nebol zamestnaný ani evidovaný ako nezamestnaný na úrade práce, je možné o tieto platby zdravotného poistenia znížiť základ dane...?
 68. je potrebné oznámiť DÚ nepodanie daň.priznania?
 69. hodnota tovaru + poplatok z tretích krajín
 70. Trvalý pobyt v SR a v Maďarsku
 71. pomoc internetu pri vyplnení daňového priznanie pre FO typ B
 72. dovoz tovaru z Číny-vzorky
 73. alfa a FA občanom nepodnikateľom
 74. Vystavený dobropis za neuznané výkony minulého roku
 75. DPFO B - kolkokrat sa podpisuje
 76. Prijem z prenajmu /majetok nezadeny v obchodnom majetku/
 77. Pracujem vo Švajčiarsku od septembra, daňové priznanie musím mať vo Švajčiarsku alebo na Slovensku?
 78. Registracna pokladna a platba za fakturu
 79. Kontrolný výkaz a B.3
 80. ELEMENT - jednoduché účtovníctvo.
 81. dobrovoľne nezamestnaný
 82. Stačí viesť k príspevku na podnikanie z ÚP zjednodušenú evidenciu?
 83. Má prehlad o zrazených preddavkoch na daň aj stranu ,kde sa vypisujú konkrétny zamestnanci a ich mzdy
 84. CLO na mobily
 85. Preddavkové platby za elektrinu a DPH
 86. Potrebujem od vas radu alebo uctovnicku z BA.
 87. Základné imanie v s.r.o.
 88. Kde v daňovom priznaní uviesť prijatú náhradu škody za stratu na zárobku?
 89. Potvrdenie o príjme
 90. Kniha denných uzávierok k ERP
 91. Nesprávna suma DPH v JCD
 92. Názvoslovie v skladových kartách spoločnosti
 93. Prosím Vás pri podaní DP typ B je potrebné aj priložiť Výkaz o príjmoch a výdavkoch aj Výkaz o majet.a záväz, keď si uplatňuje výdavky percentom? Ďakujem za pomoc.
 94. predaj s.r.o.
 95. lek. prehliadky oslobodené od DPH, kde do KV?
 96. Aké doklady prikladáte k DP typu A?
 97. KV DPH
 98. Čo uvádzate v Daň.priznaní FO typ A v riadku 35 ?
 99. FA za medzinár. dopravu do 3.krajiny -oslobodené. od DPH -kde do KV?
 100. Uvádza sa v DP FO "A" daňový bonus, ak mu bol vyplatený už zamestnávateľom ?
 101. Tvorba opravných položiek k pohľadávkam a ich dĺžka v účtovníctve.
 102. Treba podať KV aj za FO ktorej nevznikla v danom zdaňovacom období daňvá povinnosť ani nárok na odpočítanie dane?
 103. Registrácia DPH v ČR
 104. tlač DP FOA na eDane - potvrdenie
 105. vznik s.r.o. a zdaňovacie obdobie v DPPO
 106. Má ešte niekto okrem mňa problém s posielaním DP FO B cez web so zar. el. podpisom? Z hotline som dostala odporúčanie, aby som to poslala cez eDaneJava - tam mi zase nechce načítať xml súbor. ?!
 107. Príjem z prenajmu bytu (nezaradeny do obchodneho majetku)
 108. platená záloha dodavatelovi
 109. MRP - zaúčtovanie: daňová povinnosť - nadmerný odpočet
 110. Zmena % výšky náhrady príjmu pri prvých 3-dňoch PN
 111. Prevzatie záväzku voči zamestnancovi
 112. splátkový predaj a kontrolný výkaz k dph
 113. Zaúčtovanie nedoplatku za elektrinu
 114. Môže ísť prenájom športovej haly pre zamestnancov do nákladov firmy? (nie čerpanie zo SF)
 115. do KV ide císlo fa a nie variabilny symbol
 116. Stavebné stroje - spotreba PHM - 80 alebo 100% do nákladov?
 117. Nadácia - zverejnenie účtovnej závierky za rok 2013
 118. Prenájom nebytových priestorov od dôchodcu.
 119. Povinnosť dôchodcu platiť odvody do zdravotnej poisťovni pri príjme menšom ako 15-násobok životného minima
 120. datum dodania do KV
 121. Daňové priznanie za zosnulého manžela
 122. DPH pri dobrovolnej registracii
 123. KV do B3 zjednodušene fa
 124. DP PO 2013 dań?
 125. Kontrolný výkaz a vyúčtovacia fakúra plynárov
 126. Výkup kovov
 127. Daňové priznanie - výkazy so zaúčtovanou daňou?
 128. Ake vydavky si uplatnujem za rok 2013 z prenajmu bytu?
 129. danove priznanie
 130. Nedoplatok z RZZP 2012 z titulu vyplatenia podielu na zisku
 131. Správne časové zaradenie zahr.došlých faktúr do B1 pre KV
 132. Blok namiesto faktúry
 133. pozor na zmenu IČ DPH u SPP
 134. poisťovacie služby a DPH
 135. Odpis časti pohľadávky ??
 136. DP B a daňová evidencia
 137. Neviete mi niekto poradiť, kde presne v Olympe mám nastaviť maximálnu sumu po ktorú musím zrážať zamestnancovi z výplaty?
 138. Platba Danovemu uradu IBAN ???
 139. Slovenská firma s rakúskym ič dph
 140. Dane
 141. Časové rozlíšenie dialničnej známky
 142. Vrátenie časti prijatého preddavku (324)
 143. Storno faktúry z r.2011 - DPH a daň z príjmu
 144. Vrátená faktúra za 1/2014 a opravný výkaz k DPH a KV
 145. Opravné položky k pohľadávkam a dph
 146. KV cez eDane bez ZEP
 147. Môžem si pri prenájme nehnuteľnosti ako výdavok uplatniť cestovné náhrady za použitie vlastného súkromného auta a ak, tak za akých podmienok?
 148. Dan. priznanie (typ B) - pohladavky
 149. Mám zaradiť do KV faktúru vystavenú 15.01.2014, dátum dodania 31.12.2013?
 150. Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu - Daňové priznanie za rok 2013
 151. Ako sa zdaňuje náhrada škody?
 152. dobropis z EU
 153. KV DPH - e-dane
 154. Použitie traktora v podnikaní
 155. Da sa do zníženia základu dane brať aj povinné príspevky pripísané k dôchodkovému účtu, či ten § 11 ods 8 (r 39 DP typ A) platí len pre dobrovoľné príspevky pripísané k dôch. účtu?
 156. Môžem odovzdať Súvahu, VZaS, Poznámky už aj s dátumom schválenia na DÚ? V spoločnosti je len konateľ
 157. KV DPH - dobropis
 158. odpočítanie dane pri registrácii a kontrolný výkaz
 159. dodanie tovaru a prolongácia
 160. mám daňové priznanie dôchodcu mal príjem za rok 1739
 161. odpis obrazu
 162. Odstupenie od Zmluvy - pozemok
 163. Nezdanitelná časť na manželku-manžel pracoval časť roka 2013.
 164. Dan z prijmu z nehnutelnosti
 165. odpisy
 166. Strata
 167. Faktúra za telefónne hovory nie na IČO
 168. Viem, že nákup diaľničnej známky sa časovo nerozlišuje. Ale nerozlišuje sa ani vtedy keď sa kúpila v decembri 2013 na rok 2014?
 169. Omega a kontrolný výkaz SURNE
 170. faktúra pre neplatcu DPH
 171. Aplikačné problémy novely zákona o dani z príjmov
 172. KONTRÓLNY VÝKAZ - ŤARCHOPIS vyúčtovacia faktúra
 173. Kontrolný výkaz - Ťarchopis
 174. daňový bonus SZČO
 175. Paušalne výdavky v roku 2013
 176. B1 Kontrolného výkazu
 177. Uhrada faktury v hotovosti a registracna poklada
 178. Manžel po rozvode bol vyplatený z bytu bývalou manželkou, musí tento príjem zdaniť ?
 179. Chybné Ič DPH zo zahraničia
 180. prijatá služba zo zahraničia a KV
 181. Jednoduché účtovníctvo
 182. Postup pri nákupe z Poľska
 183. Nezdaniteľná suma na daňovníka.
 184. Daňové priznanie - zamestnávateľ za dohodárov
 185. odpočet dph zo zásob pri registrácii - uvádza sa v kontrolnom výkaze?
 186. Zisk s.r.o. za rok 2012 a jeho nevyplatenie v roku 2013
 187. nezdaniteľná časť základu dane
 188. Správne vyplnenie štátu na daňovom tlačive
 189. Spoločnosť ide vytaviť faktúru za služby do Austrálie-tretia krajina. Vystavujeme to bez DPH ale neviem či to patrí do Súhrnného výkazu či je to samozdanenie.
 190. Daňové priznanie dôchodcu
 191. Sme platcovia DPH a z toho dôvodu zasielame daňové priznania, prehľady ... elektronicky. Ako je to s Poznámkami ?
 192. depozit - kaucia na prenajaty byt
 193. KV DPH dobropis
 194. faktúra do zahraničia
 195. Ako uviesť do kontrolného výkazu splátka finančného leasingu???
 196. Zaradím platbu na základe OF - nepodnikateľovi s DIČ do kontrolného výkazu D2 ?
 197. priznanie PO 2013
 198. úhrada faktúry v hotovosti
 199. Môžem zaradiť majetok do účtovníctva, keď je zatiaľ vyčerpaných napr. iba 80% obstarávacích nákladov?
 200. Uvádza sa v KV DPH v časti D2 aj príspevok zamestnávateľa na stravné (55%)? Vníma sa to ako bezodplatné dodanie alebo nie?
 201. Hlásenie o vyúčtovaní dane za rok 2013
 202. Povinnosť uvádzať IČ DPH podľa §7a pri nákupe z EÚ
 203. IC DPH - kontolny vykaz
 204. Ako sa vykazuju odpisy v prispevkovej organizacii?
 205. Odvádza sa DPH z manka na sklade u platcu DPH?
 206. Dobropis prijatý a jeho zadanie po 1.1.2014
 207. Aká je sadzba dane pre PO pre daňové priznanie za rok 2013?
 208. slovenská firma chce predávať v čechách
 209. Finančná správa-pohroma
 210. Stavam sa SZCO, ked dostanem od svojho zamestnavatela zmluvne dohodnutu odmenu za zamestnanecke dielo?
 211. Vstupuje do KV DPH vydaná faktúra,kde odberateľ nie je platcom DPH? Keď vstupuje tak v akom členení?
 212. Ako zaúčtujem v JU v programe Pohoda príjem od zamestnancov za stravu cez interný doklad, aby som mohla uplatniť z toho DPH?
 213. Funguje vám stránka finančnej správy?
 214. Nepeňažný vklad do obchodného majetku fyzickou osobou
 215. Funguje vám dnes, 24.2.2014 portál Finančnej správy?
 216. Odpočitateľná položka na manželku
 217. Kontrolny vykaz a ciastocny odpocet DPH z doslej faktury
 218. Mozem prijat do uctovnictva fa. z roku 2012 a uplatnit dph ked mi dnes (24.2.2014) dosla?Ak ano,ako ju mam zauctovat a ako je to s DPH?
 219. odpis pohľadávky do daňového priznania
 220. nárok na daňový bonus - časť roka nezamestnaný
 221. Uplatnenie straty
 222. zábezpeka - garancia tovaru v zahraničí
 223. Danove priznanie predčasný dochodca
 224. Dôchodca a vrátenie dane
 225. Daňový bonus (príjmy zo zahraničia)
 226. Auto na tretinky
 227. Daňové priznanie a predaj CP
 228. ako zmeniť začiatočný a koncový stav účtu 461 v MoneyS3?
 229. zahr. cesta- stravné
 230. Mám FA z Francúzska za tovar vystavenú 31/1/2014 ale tovar ešte neprišiel. Mám to dať do dph za 1/2014 alebo počkám a dám to až vo februári? Ide to do KV za 1/2014 ?
 231. Nedoplatok na zdravotnom poisteni z § 8
 232. živnostník a bankový účet
 233. Daňové priznanie 2013 typ A
 234. Do ktorej odpisovej skupiny zaradiť pracovné stoly kúpené do výroby?
 235. Ako postupovať pri zrušení objednávky na ktorú už bola vystavená fa?
 236. Fakturácia provízie do krajiny EU - riadok DPH výkazu
 237. Najskôr kontrolný výkaz DPH, potom daňové priznanie
 238. Doklad o prijatej platbe z ciech a kontrolny vykaz
 239. Nezdaniteľná položka na manželku - denné štúdium
 240. opatrovateľka v nemecku+slovenská živnosť
 241. Daňové priznanie
 242. Dobropisy z EU - kde do kontrolného výkazu
 243. Môže si SZČO uplatniť paušálne výdavky aj počas mesiacov, ktorých bol na PN?
 244. Hľadám učtovnika/u
 245. Ako vyplniť oddiel IX. daňového priznania typ A?
 246. upozornenie na zmenu času - po nainštalovaní podpisovej politiky
 247. Ako dostať do prík. na úhradu IBAN?
 248. Kedy sa stáva sročka dcérskou spoločnosťou?
 249. Mám podat danove priznanie?
 250. Pomerne odpocitanie DPH v zdruzeni