1. polepenie vozíkov obchodným názvom dodávateľa (2 replies)
 2. Môže si živnostník uplatniť cestovné náhrady pri používaní vozidla písaného na svokru? (2 replies)
 3. Práca s.r.o slovenskej, pre s.r.o. slovenskú v Nemecku a nemecké daňové priznanie? (0 replies)
 4. Fakturujeme tovar do Nemecka - nemeckej spoločnosti s IČ DPH, tento tovar však zostáva na Slovensku. Fakturujeme s DPH alebo bez? (1 replies)
 5. dar pre MS (0 replies)
 6. Kontrolny vykaz prijaty storno doklad erp (1 replies)
 7. ODPÍSANÉ AUTO a vyradenie z účtovníctva (2 replies)
 8. Prijem zo zahranicia (2 replies)
 9. Podávat hlásenie o obaloch? (0 replies)
 10. PN zamestnanca (0 replies)
 11. Dochodca a vratenie dane. (3 replies)
 12. Register účtovných závierok (1 replies)
 13. Predaj bytu a vybavenia (4 replies)
 14. Zasielateľstvo a DPH (0 replies)
 15. Chyba v DP. Príjem uvedený v nesprávnom riadku. (4 replies)
 16. Pokladničný blok (1 replies)
 17. zodpovednosť za vedenie účtovníctva (16 replies)
 18. účty 321 a 324 (10 replies)
 19. Základné imanie (4 replies)
 20. Keď je konateľ iba majiteľ (3 replies)
 21. Prebraté účtovníctvo a nezaúčtované bankové výpisy za 10 a 12/2012 v roku 2014? (2 replies)
 22. POZNAMKY cast Fc dlhodoby majetok a zalozne pravo (1 replies)
 23. Uvádzanie IBAN na faktúre - živnostník (3 replies)
 24. Jednoosobova sro - dane (2 replies)
 25. Intrastat - počet položiek? (1 replies)
 26. Organizačná zložka a zákonný rezervný fond (2 replies)
 27. Fakturu do tretich krajin (0 replies)
 28. Kam zauctujem vizitky? (2 replies)
 29. Omega - účtovanie výrobkov (0 replies)
 30. Vývoz tovaru do tretích krajín a colná faktúra (1 replies)
 31. Oprava pohľadávok rok 2013 (0 replies)
 32. Mám zaplatiť penale socialnej poistovneza obdobie 27.9-30.09.1984? (11 replies)
 33. Cestovný príkaz-zamestnanec do daň.priznania? (7 replies)
 34. Spravne firma uvadza § 42 v realizacnych fakturach neplatcom dph za podnajomne a energie ? (2 replies)
 35. Dodanie tovaru do EÚ firmou reg. podľ §7 DPH (0 replies)
 36. čo s majetkom SZCO po jeho zruseni (4 replies)
 37. Oznámenie o vyplatení dividend pre ZP. (1 replies)
 38. S DPH alebo bez DPH? (4 replies)
 39. Dobropis za telefón -podať dodatočné daňové priznanie za rok 2013? (1 replies)
 40. Je lacnejšie predať nehnuteľnost alebo darovať? (1 replies)
 41. Obmedzenie platieb v hotovosti (4 replies)
 42. dlhodoby majetok - ako kontrolovat v PU ? (3 replies)
 43. Neplatca DPH a dovoz tovaru (2 replies)
 44. Ide vysla faktura za sluzby do Turecka do Suhrnneho vykazu?? (2 replies)
 45. Zostatkova cena majetku pri predaji. (2 replies)
 46. uctovanie zahranicnej FA s DPH (15 replies)
 47. Zaúčtovanie faktúry za prijaté preddavky - PROSBA (2 replies)
 48. Chýbajúce IČ DPH na prijatom dobropise a KV DPH. (2 replies)
 49. Aký môže mať fyz.osoba - SLOBODNÉ POVOLANIE, ktorý je aj zamestnanec max.príjem, aby platil min. odvody? (1 replies)
 50. Pohľadávka a záväzok voči spoločníkovi (0 replies)
 51. Dodatočné DP za rok 2013 (4 replies)
 52. Došlá faktúra za nájom nebyt. priestorov - dátum dodania (1 replies)
 53. Došlá faktúra stravovanie (4 replies)
 54. cestovné zo sociálneho fondu? (2 replies)
 55. Vie mi niekto poradiť ako v ABRE naúčtovanie zmluvu o predaji časti podniku - to znamenám, preúčtovať záväzky a pohľadávky z jedného partnera na druhého.... (0 replies)
 56. Došlá fa bez našich daňových údajov a KV (0 replies)
 57. Základné imanie - ako opraviť chybu? (3 replies)
 58. Členenie v KV DPH pri neplatcoch DPH? (4 replies)
 59. preprava a vykladka tovaru vramci SR pre CZ (0 replies)
 60. Zaúčtovanie postúpenia pohľadávky (4 replies)
 61. Základné imanie chýba v súvahe (4 replies)
 62. Úhrada splátky leasingu vopred (2 replies)
 63. Som plátca DPH a vystavím faktúru pre neplátcu DPH. Aké bude členenie v KV DPH? (16 replies)
 64. občerstvenie pre účinkujúcich je daňovým nákladom a môžem si uplatniť odpočet DPH??? (9 replies)
 65. SZČO + Pracovná zmluva - Ako účtovať mzdu z prac. pomeru vyplatenú na podnikat. účet? (10 replies)
 66. Môže preplácať živnostník živnostníkovi cestovné náhrady na základe zmluvy? (5 replies)
 67. Nákup štátnych dlhopisov (2 replies)
 68. SZČO na materskej dovolenke (6 replies)
 69. Vypoved dohodou, odstupne a podpora (2 replies)
 70. Zákazková výroba (stavebno montážne práce) (0 replies)
 71. Použitie kurzu pri príjme a dovoze tovaru (0 replies)
 72. Dobrý deň, chcela by som sa poradiť ako zaúčtovať poistnú udalosť -krádež auta. A druhá otázka ako zaúčtovať daň, ktorú nám účtuje banka. ďakujem (2 replies)
 73. Zaúčtovanie faktúry na príjaté preddavky (0 replies)
 74. Škoda spôsobená dohodárom (0 replies)
 75. ako zaúčtovať (6 replies)
 76. Upravili ste ceny za práce v súvislosti s KV? (2 replies)
 77. platiteľ DPH a prenájom (0 replies)
 78. Potrebujem registračnú pokladňu pri poskytovaní upratovacích služieb v domácnostiach? (3 replies)
 79. Zrušenie registrácie DPH podľa par. 4 - nástrahy (0 replies)
 80. Reklama a reklamné predmety v JU (5 replies)
 81. Zaúčtovať predfaktúru alebo až ostrú faktúru a čo do KV? (4 replies)
 82. FA / DOBROPIS (3 replies)
 83. Skonto a NEuprava zakladu dane podla § 25 (0 replies)
 84. FO podnikateľ ,platca DPH kúpi v ČR napríklad kotol,ale do nákladov si ho nedá,je povinný sa registrovať na DU ? (5 replies)
 85. opracovanie výrobkov dovezených zo zahraničia a DPH (1 replies)
 86. Aké doklady potrebujem pri prevzatí účtovníctva JU k odpisom majetku ? (0 replies)
 87. Metodické usmernenie k zásobám vo Výkaze majetku a záväzkov..... (1 replies)
 88. Reprezentativne oblecenie (5 replies)
 89. Zahranicna domena (0 replies)
 90. nezauctovane uhrady v min.obdobi (8 replies)
 91. ako ziskat dalsi pristup ku dohode z FI na zaruceny elektronicky podpis? (6 replies)
 92. Nezrozumiteľnosť v zákone o dani z príjmov §8 (5 replies)
 93. nevyplateny preplatok dane (2 replies)
 94. Ako zaúčtovať prijatý storno poplatok za zrušenie rezervácie ubytovania? Vďaka. (2 replies)
 95. platba kartou - účtovanie (2 replies)
 96. Cash flow - MK soft (1 replies)
 97. RZZP 2013 (3 replies)
 98. Finančná správa - koniec podpory Windows XP (0 replies)
 99. nesprávny zostatok na účte 342 - ešte v r.2012 ! ako opraviť ? (0 replies)
 100. FS končí s podporou Windows XP (0 replies)
 101. registracna pokladna bez predajne (17 replies)
 102. ako zaúčtovať splatenie bankového úveru s.r.o., splatil spoločník s.r.o. ? (4 replies)
 103. Daňové úrady vracajú subjektom preplatky (5 replies)
 104. Neskoro zaslaná faktúra z ČR - kontrolný výkaz, DPH - aký je správny postup ? (1 replies)
 105. Zaplatiť či nie daň z motorových vozidiel? moje zvláštne prípady (1 replies)
 106. Ako zauctovat kurzovy rozdiel pri zaplateny preddavku vopred v USD a nasledne doslej vyuctovacej faktury? (0 replies)
 107. zaúčtovanie DPH v režime osobitnej úpravy §66 (3 replies)
 108. exekučná zrážka (4 replies)
 109. Faktúra od ŠVPS - daňový výdavok? (2 replies)
 110. Je veľký problém došlá faktúra bez IČDPH a uplatnený odpočet DPH? (1 replies)
 111. Nákup auta na leasing (2 replies)
 112. Ako zaúčtovať v jednoduchom účtovníctve? (3 replies)
 113. dodatočné daňové priznanie k DPH pri faktúre z PL obdržanej neskoro? (11 replies)
 114. kde si mozem vytlacit formular na rodiine pridavky E 402 v anglictine ??? (1 replies)
 115. Čo a ako poslať do zbierky listín po schválenej účtovnej závierke s.r.o. (3 replies)
 116. evidencia jázd v Alfe+ (0 replies)
 117. Nenastala zmena zákona o ERP pre ubytovacie služby ? (1 replies)
 118. Vyňaté príjmy (2 replies)
 119. Do ktorého oddielu KV mám zaradiť dobropis k odoslanej faktúre, ktorá bola vystavená ešte v roku 2012? Patrí tento dobropis do KV? (2 replies)
 120. faktúra z ČR za tovar a dopravu (4 replies)
 121. Znizenie základného imania (5 replies)
 122. SK neplátca dph prijíma služby od neplátcu z EU (2 replies)
 123. V IFRS opravnú položku k pohľadávke zaúčtujeme? (0 replies)
 124. Prenájom nehnuteľnosti (3 replies)
 125. ahojte, musí mať kancelária vyložené "stránkové hodiny? alebo prevádzkovú dobu, niečo podobné? (3 replies)
 126. Ako zaradiť a oceniť redakčný systém? (1 replies)
 127. Tvorba rezerv na základe princípu opatrnosti (5 replies)
 128. protokol o odovzadni analyzy je uctovny doklad (3 replies)
 129. Potrebujem pomoc pri účtovaní bankových výpisov v MRP. (1 replies)
 130. Je školenie spojené s občerstvením náklad? (4 replies)
 131. kolko dodatočných DP DPH je možné podať? (2 replies)
 132. JU kolky (3 replies)
 133. Uplatnenie nezdaniteľnej časti na manželku (4 replies)
 134. Predaj automobilu a prepis úveru ako účtovať ? (0 replies)
 135. zamestnanie na dohodu o prac.činnosti 10 hodín týždenne (1 replies)
 136. samozdadenie? ano alebo nie? (2 replies)
 137. Čo je správny doklad v prípade daňovej kontroly stav taxametra alebo súčet vytlačených potvrdeniek? (18 replies)
 138. Daňové odpisy DHM vyradeného predajom. (6 replies)
 139. Účtovanie autoškoly (6 replies)
 140. sviatok a PN (3 replies)
 141. Môžem si odpočítať DPH z pokladničných dokladov z mája 2013 v dodatočnom priznaní? (1 replies)
 142. Danova licencia pre srocky (3 replies)
 143. Aky typ daňového priznania podať za rok 2011 a 2012 ktoré sa podava teraz v roku 2014 (4 replies)
 144. uplatnenie DPH (2 replies)
 145. kúpa podniku v podvojnom účtovníctve (7 replies)
 146. zuctovanie vydavkov po prechode na inu spolocnost (0 replies)
 147. Stratena kniha ERP (0 replies)
 148. PREDAJ AUTA Z FIRMY DO AUTOBAZARU A DPH. (1 replies)
 149. Dohoda o vykonaní práce- zaúčtovanie (0 replies)
 150. Stravenky - rôzna cena doplatkov (6 replies)
 151. služby DPH (2 replies)
 152. predaj ojazdeného vozidla N1 do zahraničia a DPH (0 replies)
 153. DoBPŠ a evidenčný list DP (2 replies)
 154. Prenájom obchodných priestorov (1 replies)
 155. Daňové priznanie PO - potrebujem účtovníka? (10 replies)
 156. Autorská odmena alebo Dohoda o vykonaní práce. (0 replies)
 157. Samozdanenie pri neskorom doručení faktúry zo zahraničia. (10 replies)
 158. Mám zaslať opravený Výkaz ZaS a Súvahu ? (1 replies)
 159. Podanie DP (5 replies)
 160. futbalový dres s logom firmy a daňový náklad (5 replies)
 161. Peniaze s Crowdfunding a daňová povinnost (0 replies)
 162. zaradenie majetku (1 replies)
 163. Dohodári - registrácia na DÚ (6 replies)
 164. Automobil na leasing a kontrolný výkaz DPH (5 replies)
 165. Úhrada faktúry zo starého roka (3 replies)
 166. obstaranie ojazdeného automobilu (0 replies)
 167. Oprava Výkazu o majetku a záväzkov (1 replies)
 168. dovoz tovaru pre českú firmu do slovenského skladu (1 replies)
 169. Žiadosť o zaradenie HIM (0 replies)
 170. Predaj časti budovy v OM (0 replies)
 171. Nehnutelnosti do obchodneho majetku (2 replies)
 172. Ako pravne pokryt poskytnutie mot.vozidla jednej srocky druhej bez odplaty? (4 replies)
 173. Ako prepisem sukromne mot.vozidlo na SRO? (1 replies)
 174. Preddavok na trovy exekúcie - zostatková doba splatnosti (0 replies)
 175. Zamestnanec natankoval benzín a zaplatil ho svojou kreditnou kartou (nie firemnou), môžem mu to normálne vyplatiť z pokladne a zaúčtovať na 501,343/211 ? (10 replies)
 176. Ako zaúčtujem prepravu výrobkov do podnikovej predajne vlastným vozidlom? (2 replies)
 177. Fakturácia sprostredkovateľského webu v JÚ (0 replies)
 178. Môže si dať podnikateľ do nákladov kávovar?/ide o s.r.o.tzv.jednoosobku/ (4 replies)
 179. Uctovanie v MRP (4 replies)
 180. Ako postupovat pri organizovani koncertu obcianskym zdruzenim? (1 replies)
 181. Môžeme si uplatniť DPH z dokladov vystavených vo februari ERP v DP k DPH za april? (1 replies)
 182. vyradenie drobného majetku pri predaji sro (4 replies)
 183. daňový úrad a záložné právo k nehnuteľnostiam (1 replies)
 184. Dochádzka (3 replies)
 185. Je náhrada za vecné bremeno predmetom dane z príjmu? (3 replies)
 186. Bol vypočítaný môj daňový preplatok správne??? (5 replies)
 187. MRP -typ DPH (1 replies)
 188. Daňové priznanie - prijem z Talianska (0 replies)
 189. TPP+ dohoda (2 replies)
 190. Nezaplatená daň z niektorých motorových vozidiel vo firme vs. zaplatené poistné (náklad?) (2 replies)
 191. Môžem dať 100 % hodnoty nafty na VZV? (3 replies)
 192. Odchodné (4 replies)
 193. Otvorenie nového účtovníctva (1 replies)
 194. ukončenie prac.pomeru v skúšobnej dobe (4 replies)
 195. Ako urobiť zmluvu o pôžičke ak spoločník uhrádzal PHM zo svojho? (4 replies)
 196. Osobná asistencia - tlačivo (2 replies)
 197. Firma z 3. krajiny nakupuje z EU (2 replies)
 198. Nákup a predaj reziva - výroba, nedokončená výroba, tovar ? (1 replies)
 199. Ako zauctovat peniaze ktore si vzal manzel na rozbehnutie mojho podnikania? (2 replies)
 200. je nárok na kilometrovné (1 replies)
 201. ako veľký súbor pdf je možno poslať cez finančný portál (2 replies)
 202. Dodatocne danove priznanie DPH (1 replies)
 203. kilometrovné je nárok (3 replies)
 204. Predaj automobilu a daňová povinnost (1 replies)
 205. oprava vyšlej faktúry z minulého roku (3 replies)
 206. darovanie pobytu fyzickej osobe (1 replies)
 207. Časopis Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi (0 replies)
 208. zdanenie záväzkov 2014 (3 replies)
 209. zadanie účtov.a danovej zostat.ceny majetku (1 replies)
 210. Platca DPH na SR aj v ČR a dodanie služby pre neplatcu v ČR (1 replies)
 211. Poškodený tovaru a predaj - účtovanie spôsob B. (3 replies)
 212. Ako casto menit mobil v sro pre konatela (4 replies)
 213. zabudla som zaúčtovať výdavok do pokladne. (4 replies)
 214. Kedy a ako zrušiť kapitálové poistenie s pripoisteniami (2 replies)
 215. Nesprávne vyplatený daňový bonus a prehľad o zrazených a odvedených preddavkov na daň (7 replies)
 216. Môžem vystaviť faktúru? (3 replies)
 217. účtovné doklady taxikára (5 replies)
 218. poskytnutie služby do Anglicka (1 replies)
 219. ročné hlásenie (1 replies)
 220. Uvádzanie zamestnanca v hlásení o vyuč. dani pri dlhodobej PN (2 replies)
 221. V akej sume vytiahnuť stav zásob z 504 pri s.r.o. účtujúcej spôsobom B? (7 replies)
 222. Zrušenie registrácie DPH a zásoby (2 replies)
 223. 2% dane - pri už podanom DP? a neuplatnil si.. (4 replies)
 224. Do ktorej odpisovej skupiny mám zaradiť plynovú kotolňu ? Za všetky rady ďakujem (3 replies)
 225. riadok 109 v Súvahe (2 replies)
 226. Zmluvná pokuta (1 replies)
 227. Môžem zahrnúť do daň. výdavkov kúpu športových pomôcok pre zamestnancov? (5 replies)
 228. oneskorená faktúra a KV (3 replies)
 229. spoločnosť W.A.G. fakturácie, výzvy k platbe Dph, kontrolny vykaz (4 replies)
 230. Dohoda o brigádnickej práci študenta - po skončení 9 roč. ZŠ (7 replies)
 231. Aké sú pokuty za nedodržanie povinnosti evidencie na koncesionárske poplatky? (5 replies)
 232. Hladám účtovníčku, ktorá by vedela za rozumnú cenu urobiť účtovné poznámky na 4firmy. Dá sa poslať arch. účtovníctva z Omegy. Najlepšie TN a okolie (5 replies)
 233. Je postoupení pohledávky předmětem daně z příjmu? (1 replies)
 234. Zamestnanec v chránenej dielni (3 replies)
 235. Školenie - účtovanie (4 replies)
 236. Limit pre vyplatenie dividend (4 replies)
 237. účtovanie osvedčenia podpisu v PÚ (1 replies)
 238. Účtovanie hotovej a nedokončenej výroby (1 replies)
 239. nepodané DPFO (4 replies)
 240. danove priznanie (5 replies)
 241. Účtovanie (3 replies)
 242. Daň z peňažného daru (2 replies)
 243. Môžem ako živnostník darovať firmu vnukovi? (1 replies)
 244. Nespokojnosť s ročným zúčtovaním na daň (6 replies)
 245. "Kilometrovné" v účtovníctve (9 replies)
 246. Môže daň z príjmu z predaja zdedeného majetku - domu - zaplatiť len 1 z dedičov? (6 replies)
 247. Ako účtovať nasledujúci rok ? (2 replies)
 248. dotácia na rozvoj pôdohospodárstva (4 replies)
 249. Zásoby (3 replies)
 250. Kúpa nehnuteľnosti platiteľom DPH od platiteľa DPH (3 replies)