PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 [114] 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455

 1. Platba v hotovosti z ČR
 2. KV a FA ze elektriku s dvomi dátumami dodania
 3. DPH - odpočítanie dane pri registrácii platiteľa
 4. Nový dodávateľ liehu elektronicky
 5. Otváracia súvaha
 6. Môžem zaúčtovať z prijatej faktúry do jedného záväzku aj sumu za faktúru aj preplatok s mínusovou sumou?
 7. Odpočet strát teraz v DPPO 2013.
 8. Živnosť v Rakúsku - stravné
 9. Zamestnanecká prémia
 10. prišlá faktúra na dobierku - bez dobierkového lístka, ale na faktúre je to uvedené, že je zaplatená.
 11. Daňový bonus - nárok pri PN a evidencii na úrade práce
 12. Ako odpočítať faktúru zo zálohovej faktúry?
 13. Ako nahlásiť na DÚ číslo účtu?
 14. Ako účtovať exekúciu, ak exekútor neposlal vyúčtovanie?
 15. 2 % z Dane
 16. Zdaňovanie priamych platieb u FO
 17. Prijem z prenajmu nehnutelnosti - tab1c (nezaradena do obchod. majetku)
 18. Uctovnictvo firmi, dohodari
 19. Kedy moze sro fakturovat ubytovacie služby ?
 20. Daňový bonus, predaj podielu
 21. Fa.dátum dodania 30.12.2013, vystavená 31.12.2013, uhradená 10.1.2014 cez ERP do B2 neuvádzam iba do D1 ?-poraďte prosím.
 22. Je cesta mimo miesta podnikania u SZČO pracovnou cestou?
 23. ako vyčistiť pohľadávky a záväzky?
 24. Vrátenie dane z Rakúska
 25. Účtovanie v JU - zľavový kupón
 26. Odpisy z nadobudnuteho majetku
 27. Nezdaniteľná časť poberateľa výsluhového dôchodku
 28. D typ B - daňová evidencia - tab. č.1a
 29. Môžem využiť metódu vyňatia príjmov, aj keď s ČR máme zápočtom?
 30. vie mi niekto poradiť ako sa účtujú mzdy v RoPoO?
 31. vratenie dani
 32. Započítanie odvodov do DP 2013 - SZČO
 33. výkaz o majetku a záväzkoch
 34. danove priznanie 2013 B, tabulka č,1a
 35. Poznámky elektronické odosielanie
 36. Vstup na výstavu s identifik.TaxID
 37. Dôchodca + živnostník + opatrovateľ a NČZD
 38. ako zadam prijem z vyucovania anglictiny
 39. Ročné zúčtovanie dane 2013
 40. Daň z výplaty dávok doplnkového dôchodkového poistenia
 41. Výkaz o príjmoch a výdavkoch
 42. Je dodací list daňový doklad?
 43. predaj nehnutelnosti
 44. zriaďovacie náklady s.r.o.-účtovanie na prelome rokov
 45. Môže syn otcovi vystaviť faktúru, ak sú obidvaja SZČO?
 46. Paušálne výdavky SZČO keď príjmy sú nižšie ako 40 percent + odvody, čo dať do výdavkov???
 47. inventúra - termín
 48. Preukazatelne zaplatene poistne v DP B
 49. Môžem v DP za r.2013 odpočítať z príjmov z nájomného stratu z roku 2012, ktorá vznikla z podnikania podľa § 6
 50. Daňové priznanie a ukončenie živnosti
 51. Do daňového príjmu SZČO sa pripočítavajú aj vyplatené nemocenské dávky?? Môžte mi na "rýchlovku" poradiť?
 52. Pokrytie zdaniteľných príjmov zdaniteľnými výdavkami
 53. registrácia právnickej osoby za platiteľa dane zo ZČ
 54. Účtujem pd družstvo, máme HD(teliatka), kedy v akom veku sa zaraďujú do základného stáda? Alebo sa to robí podľa hmotnosti?
 55. Sú príjmami zo živnosti aj príjmy za platby uskutočňované v mene a na účet klienta?
 56. Doklad z ERP - kontrolný výkaz - B2 alebo B3
 57. môže mi výjsť výsledok v mínuse ?
 58. Odpočítateľná položka
 59. výpočet ZP -aká suma ZP mi vychádza
 60. SZČO a daňové priznanie
 61. nezdaniteľná čiastka na zdravotne postihnutú manželku
 62. Peňažný denník - JÚ
 63. Výhra a tlačivo?
 64. zmena názvu spoločnosti - oznámenie na DU
 65. Čo s rozdielmi v odloženej dani pri zmene sadzieb daní?
 66. nezdaniteľná časť ZD v roku 2013 na manželku, nezamestan, evidovanú na UP
 67. PN pred nástupom do zamestnania
 68. Len taká otázočka, tržby bufetu letnej sezóny - tržby za služby alebo predaj tovaru? Každý to učtuje inak
 69. Rozdelenie prijmov z prenajmu nehnutelnosti v BSM - uvazujem spravne?
 70. Aké výdavky uviesť do odd.XIV - k príjmom dosiahnutým v zahraničí
 71. Kontrolný výkaz a osobná spotreba
 72. DP FO "A" - zamestnanecká prémía
 73. DP B vyplnenie nového tlačiva za r.2013
 74. Dodanie služby v rámci EU - CZ firma fakturuje SK firme za služby v Nemecku
 75. Auto na úver
 76. Zaplatená dan za MV uvadza sa v nejakej kolonke ked použivam paušalny výdaj v JU?
 77. Som SZČO nie platca DPH.Môžem prejsť z jednoduchého účtovníctva na paušál?
 78. Kam s neuhradenou pôžičkou v súvahe?
 79. Evidencia IS osobných údajov - PaM
 80. Nedoplatok z RZZP z titulu vyplatenia dividend a RZD 2013
 81. Neuvádzať v poznámkach z dôvodu ochrany osobných údajpv mená a obchodné transakcie medzi týmito FO a účtovnou jednotkou ( PO ) ?
 82. daňové priznanie typ A, oddiel VI., riadok 39 - čo tam napísať
 83. Pomozte mi ako zauctovat toto?
 84. Výpočet dovolenky
 85. Poznámky - môžem použiť v uzávierke tlačivo poznámok z roku 2012 - vynechám údaje o spol. alebo musím povinne vyplňovať nové tlačivo 2013? Obsahovo sú skoro identické!
 86. ako vybrat oblast z katalogu formularov na elektronicke podanie oznamenia o predlzeni lehoty na podanie danoveho priznania?
 87. ak si daňovník platil zdravotné poistenie v mesiacoch, kedy nebol zamestnaný ani evidovaný ako nezamestnaný na úrade práce, je možné o tieto platby zdravotného poistenia znížiť základ dane...?
 88. je potrebné oznámiť DÚ nepodanie daň.priznania?
 89. hodnota tovaru + poplatok z tretích krajín
 90. Trvalý pobyt v SR a v Maďarsku
 91. pomoc internetu pri vyplnení daňového priznanie pre FO typ B
 92. dovoz tovaru z Číny-vzorky
 93. alfa a FA občanom nepodnikateľom
 94. Vystavený dobropis za neuznané výkony minulého roku
 95. DPFO B - kolkokrat sa podpisuje
 96. Prijem z prenajmu /majetok nezadeny v obchodnom majetku/
 97. Pracujem vo Švajčiarsku od septembra, daňové priznanie musím mať vo Švajčiarsku alebo na Slovensku?
 98. Registracna pokladna a platba za fakturu
 99. Kontrolný výkaz a B.3
 100. ELEMENT - jednoduché účtovníctvo.
 101. dobrovoľne nezamestnaný
 102. Stačí viesť k príspevku na podnikanie z ÚP zjednodušenú evidenciu?
 103. Má prehlad o zrazených preddavkoch na daň aj stranu ,kde sa vypisujú konkrétny zamestnanci a ich mzdy
 104. CLO na mobily
 105. Preddavkové platby za elektrinu a DPH
 106. Potrebujem od vas radu alebo uctovnicku z BA.
 107. Základné imanie v s.r.o.
 108. Kde v daňovom priznaní uviesť prijatú náhradu škody za stratu na zárobku?
 109. Potvrdenie o príjme
 110. Kniha denných uzávierok k ERP
 111. Nesprávna suma DPH v JCD
 112. Názvoslovie v skladových kartách spoločnosti
 113. Prosím Vás pri podaní DP typ B je potrebné aj priložiť Výkaz o príjmoch a výdavkoch aj Výkaz o majet.a záväz, keď si uplatňuje výdavky percentom? Ďakujem za pomoc.
 114. predaj s.r.o.
 115. lek. prehliadky oslobodené od DPH, kde do KV?
 116. Aké doklady prikladáte k DP typu A?
 117. KV DPH
 118. Čo uvádzate v Daň.priznaní FO typ A v riadku 35 ?
 119. FA za medzinár. dopravu do 3.krajiny -oslobodené. od DPH -kde do KV?
 120. Uvádza sa v DP FO "A" daňový bonus, ak mu bol vyplatený už zamestnávateľom ?
 121. Tvorba opravných položiek k pohľadávkam a ich dĺžka v účtovníctve.
 122. Treba podať KV aj za FO ktorej nevznikla v danom zdaňovacom období daňvá povinnosť ani nárok na odpočítanie dane?
 123. Registrácia DPH v ČR
 124. tlač DP FOA na eDane - potvrdenie
 125. vznik s.r.o. a zdaňovacie obdobie v DPPO
 126. Má ešte niekto okrem mňa problém s posielaním DP FO B cez web so zar. el. podpisom? Z hotline som dostala odporúčanie, aby som to poslala cez eDaneJava - tam mi zase nechce načítať xml súbor. ?!
 127. Príjem z prenajmu bytu (nezaradeny do obchodneho majetku)
 128. platená záloha dodavatelovi
 129. MRP - zaúčtovanie: daňová povinnosť - nadmerný odpočet
 130. Zmena % výšky náhrady príjmu pri prvých 3-dňoch PN
 131. Prevzatie záväzku voči zamestnancovi
 132. splátkový predaj a kontrolný výkaz k dph
 133. Zaúčtovanie nedoplatku za elektrinu
 134. Môže ísť prenájom športovej haly pre zamestnancov do nákladov firmy? (nie čerpanie zo SF)
 135. do KV ide císlo fa a nie variabilny symbol
 136. Stavebné stroje - spotreba PHM - 80 alebo 100% do nákladov?
 137. Nadácia - zverejnenie účtovnej závierky za rok 2013
 138. Prenájom nebytových priestorov od dôchodcu.
 139. Povinnosť dôchodcu platiť odvody do zdravotnej poisťovni pri príjme menšom ako 15-násobok životného minima
 140. datum dodania do KV
 141. Daňové priznanie za zosnulého manžela
 142. DPH pri dobrovolnej registracii
 143. KV do B3 zjednodušene fa
 144. DP PO 2013 dań?
 145. Kontrolný výkaz a vyúčtovacia fakúra plynárov
 146. Výkup kovov
 147. Daňové priznanie - výkazy so zaúčtovanou daňou?
 148. Ake vydavky si uplatnujem za rok 2013 z prenajmu bytu?
 149. danove priznanie
 150. Nedoplatok z RZZP 2012 z titulu vyplatenia podielu na zisku
 151. Správne časové zaradenie zahr.došlých faktúr do B1 pre KV
 152. Blok namiesto faktúry
 153. pozor na zmenu IČ DPH u SPP
 154. poisťovacie služby a DPH
 155. Odpis časti pohľadávky ??
 156. DP B a daňová evidencia
 157. Neviete mi niekto poradiť, kde presne v Olympe mám nastaviť maximálnu sumu po ktorú musím zrážať zamestnancovi z výplaty?
 158. Platba Danovemu uradu IBAN ???
 159. Slovenská firma s rakúskym ič dph
 160. Dane
 161. Časové rozlíšenie dialničnej známky
 162. Vrátenie časti prijatého preddavku (324)
 163. Storno faktúry z r.2011 - DPH a daň z príjmu
 164. Vrátená faktúra za 1/2014 a opravný výkaz k DPH a KV
 165. Opravné položky k pohľadávkam a dph
 166. KV cez eDane bez ZEP
 167. Môžem si pri prenájme nehnuteľnosti ako výdavok uplatniť cestovné náhrady za použitie vlastného súkromného auta a ak, tak za akých podmienok?
 168. Dan. priznanie (typ B) - pohladavky
 169. Mám zaradiť do KV faktúru vystavenú 15.01.2014, dátum dodania 31.12.2013?
 170. Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu - Daňové priznanie za rok 2013
 171. Ako sa zdaňuje náhrada škody?
 172. dobropis z EU
 173. KV DPH - e-dane
 174. Použitie traktora v podnikaní
 175. Da sa do zníženia základu dane brať aj povinné príspevky pripísané k dôchodkovému účtu, či ten § 11 ods 8 (r 39 DP typ A) platí len pre dobrovoľné príspevky pripísané k dôch. účtu?
 176. Môžem odovzdať Súvahu, VZaS, Poznámky už aj s dátumom schválenia na DÚ? V spoločnosti je len konateľ
 177. KV DPH - dobropis
 178. odpočítanie dane pri registrácii a kontrolný výkaz
 179. dodanie tovaru a prolongácia
 180. mám daňové priznanie dôchodcu mal príjem za rok 1739
 181. odpis obrazu
 182. Odstupenie od Zmluvy - pozemok
 183. Nezdanitelná časť na manželku-manžel pracoval časť roka 2013.
 184. Dan z prijmu z nehnutelnosti
 185. odpisy
 186. Strata
 187. Faktúra za telefónne hovory nie na IČO
 188. Viem, že nákup diaľničnej známky sa časovo nerozlišuje. Ale nerozlišuje sa ani vtedy keď sa kúpila v decembri 2013 na rok 2014?
 189. Omega a kontrolný výkaz SURNE
 190. faktúra pre neplatcu DPH
 191. Aplikačné problémy novely zákona o dani z príjmov
 192. KONTRÓLNY VÝKAZ - ŤARCHOPIS vyúčtovacia faktúra
 193. Kontrolný výkaz - Ťarchopis
 194. daňový bonus SZČO
 195. Paušalne výdavky v roku 2013
 196. B1 Kontrolného výkazu
 197. Uhrada faktury v hotovosti a registracna poklada
 198. Manžel po rozvode bol vyplatený z bytu bývalou manželkou, musí tento príjem zdaniť ?
 199. Chybné Ič DPH zo zahraničia
 200. prijatá služba zo zahraničia a KV
 201. Jednoduché účtovníctvo
 202. Postup pri nákupe z Poľska
 203. Nezdaniteľná suma na daňovníka.
 204. Daňové priznanie - zamestnávateľ za dohodárov
 205. odpočet dph zo zásob pri registrácii - uvádza sa v kontrolnom výkaze?
 206. Zisk s.r.o. za rok 2012 a jeho nevyplatenie v roku 2013
 207. nezdaniteľná časť základu dane
 208. Správne vyplnenie štátu na daňovom tlačive
 209. Spoločnosť ide vytaviť faktúru za služby do Austrálie-tretia krajina. Vystavujeme to bez DPH ale neviem či to patrí do Súhrnného výkazu či je to samozdanenie.
 210. Daňové priznanie dôchodcu
 211. Sme platcovia DPH a z toho dôvodu zasielame daňové priznania, prehľady ... elektronicky. Ako je to s Poznámkami ?
 212. depozit - kaucia na prenajaty byt
 213. KV DPH dobropis
 214. faktúra do zahraničia
 215. Ako uviesť do kontrolného výkazu splátka finančného leasingu???
 216. Zaradím platbu na základe OF - nepodnikateľovi s DIČ do kontrolného výkazu D2 ?
 217. priznanie PO 2013
 218. úhrada faktúry v hotovosti
 219. Môžem zaradiť majetok do účtovníctva, keď je zatiaľ vyčerpaných napr. iba 80% obstarávacích nákladov?
 220. Uvádza sa v KV DPH v časti D2 aj príspevok zamestnávateľa na stravné (55%)? Vníma sa to ako bezodplatné dodanie alebo nie?
 221. Hlásenie o vyúčtovaní dane za rok 2013
 222. Povinnosť uvádzať IČ DPH podľa §7a pri nákupe z EÚ
 223. IC DPH - kontolny vykaz
 224. Ako sa vykazuju odpisy v prispevkovej organizacii?
 225. Odvádza sa DPH z manka na sklade u platcu DPH?
 226. Dobropis prijatý a jeho zadanie po 1.1.2014
 227. Aká je sadzba dane pre PO pre daňové priznanie za rok 2013?
 228. slovenská firma chce predávať v čechách
 229. Finančná správa-pohroma
 230. Stavam sa SZCO, ked dostanem od svojho zamestnavatela zmluvne dohodnutu odmenu za zamestnanecke dielo?
 231. Vstupuje do KV DPH vydaná faktúra,kde odberateľ nie je platcom DPH? Keď vstupuje tak v akom členení?
 232. Ako zaúčtujem v JU v programe Pohoda príjem od zamestnancov za stravu cez interný doklad, aby som mohla uplatniť z toho DPH?
 233. Funguje vám stránka finančnej správy?
 234. Nepeňažný vklad do obchodného majetku fyzickou osobou
 235. Funguje vám dnes, 24.2.2014 portál Finančnej správy?
 236. Odpočitateľná položka na manželku
 237. Kontrolny vykaz a ciastocny odpocet DPH z doslej faktury
 238. Mozem prijat do uctovnictva fa. z roku 2012 a uplatnit dph ked mi dnes (24.2.2014) dosla?Ak ano,ako ju mam zauctovat a ako je to s DPH?
 239. odpis pohľadávky do daňového priznania
 240. nárok na daňový bonus - časť roka nezamestnaný
 241. Uplatnenie straty
 242. zábezpeka - garancia tovaru v zahraničí
 243. Danove priznanie predčasný dochodca
 244. Dôchodca a vrátenie dane
 245. Daňový bonus (príjmy zo zahraničia)
 246. Auto na tretinky
 247. Daňové priznanie a predaj CP
 248. ako zmeniť začiatočný a koncový stav účtu 461 v MoneyS3?
 249. zahr. cesta- stravné
 250. Mám FA z Francúzska za tovar vystavenú 31/1/2014 ale tovar ešte neprišiel. Mám to dať do dph za 1/2014 alebo počkám a dám to až vo februári? Ide to do KV za 1/2014 ?