1. Účtovanie (3 replies)
 2. Daň z peňažného daru (2 replies)
 3. Môžem ako živnostník darovať firmu vnukovi? (1 replies)
 4. Nespokojnosť s ročným zúčtovaním na daň (6 replies)
 5. "Kilometrovné" v účtovníctve (9 replies)
 6. Môže daň z príjmu z predaja zdedeného majetku - domu - zaplatiť len 1 z dedičov? (6 replies)
 7. Ako účtovať nasledujúci rok ? (2 replies)
 8. dotácia na rozvoj pôdohospodárstva (4 replies)
 9. Zásoby (3 replies)
 10. Kúpa nehnuteľnosti platiteľom DPH od platiteľa DPH (3 replies)
 11. Súkromné auto na firemné účely (4 replies)
 12. Môžem vystaviť dnes dobropis s marcovým plnením? (3 replies)
 13. Pri kúpe nového auta z Čiech do firmy nie je žiadna povinnosť voči DÚ okrem samozdanenia v priznaní DPH? (6 replies)
 14. Študent VŠ práca pre americkú firmu - daň (0 replies)
 15. Zahraničná faktúra (8 replies)
 16. Platca DPH vydal bloček z fiškálu bez DPH (4 replies)
 17. Zákon o ochr. osobných údajov - povinnosti prevádzkovateľa a sprostredkovateľa (5 replies)
 18. Kontrolný výkaz číslo faktúry - medzery (3 replies)
 19. Zaúčtovanie pracovnej cesty (2 replies)
 20. pojem stála prevádzkáreň a 183 dní v roku. (6 replies)
 21. Chýbajúce IČ-DPH odberateľa kontrolný výkaz DPH (5 replies)
 22. Živnostník (7 replies)
 23. Kontrolný výkaz a spravne kolonky (2 replies)
 24. Kontrolný výkaz a spravne kolonky (1 replies)
 25. Do ktorého riadku DPH priznania patrí fa z EU za nakup sluzby ? (1 replies)
 26. Povinnosť podať dodatočné DPH priznanie v roku 2014 (1 replies)
 27. Neplatca DPH a faktury zo zahranicia (1 replies)
 28. Ako zauctujem nejaky povedzme "pocitac" do stroja ak stroj nie je nas (3 replies)
 29. KV prenajom a obcerstvenie (2 replies)
 30. Daň z príjmu z dedičstva (7 replies)
 31. opravné DP a KV (4 replies)
 32. Vysoký príjem na bankový účet. Ako zdaniť , (0 replies)
 33. samozdanenie vs. reverse charge (2 replies)
 34. Dobropis k tovaru zakupnemu cez ERP a priznanie k DPH (0 replies)
 35. Kontrolný vykaz a hlasenie chyby (7 replies)
 36. Odmena z predaja žrebov (2 replies)
 37. Preddavky pri predĺženej lehote podania DP (1 replies)
 38. Novinový stánok a KV (1 replies)
 39. PN a zdravotné poistenie (0 replies)
 40. Kontrolný výkaz (9 replies)
 41. poplatok za vjazd do pešej zóny účet 518 alebo 538 (1 replies)
 42. Predaj kamiónu (nákup od neplatiteľa, predaj pre platiteľa). Ako s DPH?? (5 replies)
 43. fakturu za .. autorsky zakon učtovať na 518 alebo 538 (1 replies)
 44. Autoúver (3 replies)
 45. Platenie DPH (7 replies)
 46. TAnkovanie v ČR - uhrada bank. ucet (3 replies)
 47. refakturácia dopravy do zahraničia (3 replies)
 48. Dodanie tovaru s montážou v Maďarsku (4 replies)
 49. Kontrolný výkaz a preradenie majetku do osobného užívania (1 replies)
 50. prenos daňovej povinnosti (3 replies)
 51. použitie zábezpeky na DPH (6 replies)
 52. Platí ešte, že sa zasiela na daňový úraz Oznámenie platiteľa o zrážkovej dani? (4 replies)
 53. predlženie platnosti zep-priradenie (1 replies)
 54. nemám faktúru za službu zo zahraničia (8 replies)
 55. záloha a DPH (1 replies)
 56. Existuje nejaký verejný portál, kde si môžem pozrieť daňové priznania organizácií? (2 replies)
 57. Bločky z ERP z roku 2013 (1 replies)
 58. Kúpa jazdeného MV z Čiech - kontrolný výkaz DPH. (5 replies)
 59. Do kontrolného výkazu v časti C.2 sa píšu dobropisy aj zo zahraničia (s nulovou DPH)? (1 replies)
 60. Preddavky na daň zamestnanca (5 replies)
 61. Elektronické služby a kontrolný výkaz (1 replies)
 62. Preprava osob §46 odst.2 a KV (2 replies)
 63. Na základe akého dokladu môžem zaúčtovať prvú zvýšenú splátku za auto? (4 replies)
 64. Aká je daň z dedičstva, konkrétne z peňazí v banke, ktoré mal zosnulý. (5 replies)
 65. prijatá faktúra s prenesením daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12 písm. g) (4 replies)
 66. Kontrolný výkaz - reklamácia, nulová faktúra z ČR (2 replies)
 67. Vratne obaly a DPH v MRP (2 replies)
 68. nákupné poukážky a odmeny - zamestnanec extérnej firmy (0 replies)
 69. Lekár a DPH - samozdanenie, nárok na odpočet? (0 replies)
 70. Opravný kontrolný výkaz: AKO? Čo? (7 replies)
 71. Kontrolný výkaz (3 replies)
 72. Prijatá faktúra s prenosom DPH podľa §69 ods. 12 písm. f) (1 replies)
 73. Vystavená faktúra s prenosom DPH podľa §69 ods. 12 písm. f) (1 replies)
 74. preddavky na daň - zaokrúhlovanie (1 replies)
 75. Môže byť Fa uhradená aj PPD ? (1 replies)
 76. Môžem nakúpiť PH svojou bank.kartou a dať do účtovníctva firmy na preplatenie? (5 replies)
 77. zrušenie registrácie DPH a odpisovaný majetok (2 replies)
 78. kde sa v kontrolnom výkaze k DPH uvádza dovoz z nečlenských krajín s dph zaplatenou na colnom úrade? (1 replies)
 79. Kontrolný výkaz-kolonka B3 (7 replies)
 80. SZČO - preradenie neodpísaného majetku do osobného úžívania a Kontrolný výkaz (0 replies)
 81. zabudnuté doklady z ERP (2 replies)
 82. Export KV z MRP WIN? (2 replies)
 83. Doklad k reklame na Facebooku a kontrolný výkaz (4 replies)
 84. Nákup LKT (2 replies)
 85. kedy mi daňový úrad vráti nadmerný odpočet? (5 replies)
 86. Kam účtovať vyúčtovanie elektrickej energie-preplatok - medzi faktúry alebo medzi dobropis? (2 replies)
 87. Nesprávne zadané IČ DPH (7 replies)
 88. Vystavil som faktúru dodávateľovi so splatnosťou 30 dní,súčasťou faktúry je však aj zádržné,ktoré bude vyplatené po 60 mesiacoch.Ako by som tieto splatnosti mohol rozlíšiť. (1 replies)
 89. Kontrolný výkaz a dobropisy (4 replies)
 90. oneskoreny dobropis a kontrolny vykaz (3 replies)
 91. Verejné obstarávanie - smernica (0 replies)
 92. zlé potvrdenie o zaplatení dane 2% (0 replies)
 93. Preddavky na daň z príjmov PO (1 replies)
 94. Problém s vystavenou faktúrou a jej úhradou (2 replies)
 95. Aký je správny dátum zdaniteľného plnenia ? (1 replies)
 96. Dobropis ku kovovému šrotu (3 replies)
 97. Kontrolný výkaz DPH (2 replies)
 98. Kontrolný výkaz - dobropis nezdanitelnej osobe (2 replies)
 99. Paragraf 7 - ako postupovať? (4 replies)
 100. Preúčtovanie preplatku DP PO na úhradu DPH (3 replies)
 101. Dátumy v kontrolnom výkaze pri samozdanení.. (8 replies)
 102. vystavená faktúra v cudzej mene - zaúčtovanie v Pohode a kontrolný výkaz (8 replies)
 103. na základe akého povolenia prevádzkuje činnosť ambulantný poskytovateľ zdravot. starostlivosti ? (1 replies)
 104. Firma na zozname subjektov, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie dph (6 replies)
 105. treba vyplniť KV aj k dodatočnemu DP DPH za 4.Q.2013 ? (1 replies)
 106. danove priznanie a prijem z Rakuska (4 replies)
 107. Živnostník a autorská zmluva a DPH (0 replies)
 108. V akej cene zaradiť auto do s.r.o.? (8 replies)
 109. Zadržné z faktúry v rozpočte (4 replies)
 110. Hotelový účet a kontrolný výkaz DPH (7 replies)
 111. Ako sa robí finančný kontrolling? (1 replies)
 112. kam zaradiť do KV dobropis od slovenskej firmy, do A1? (4 replies)
 113. Daňová povinnosť pri zrušení registrácie DPH a kontrolný výkaz (3 replies)
 114. Mýto (1 replies)
 115. Dodanie do EU faktúra na SK (1 replies)
 116. nízka DPH (2 replies)
 117. DPH a čierna listina (3 replies)
 118. PHM 80% výdavky ... (3 replies)
 119. Účtovanie zateplenia budovy (1 replies)
 120. Súhrnný výkaz "nulový". (2 replies)
 121. Ako vyradiť auto z obchodného majetku sro po splatení úveru? (1 replies)
 122. Daňová licencia - mali by ju platiť od 1.1.2015 aj pozemkové spoločenstvá, hospodáriace napr. s lesmi? (2 replies)
 123. Kúpa auta ako neplátca DPH a predaj auta ako plátca DPH (1 replies)
 124. Kontrolný výkaz a paušálne odpočítanie na pohonné látky (9 replies)
 125. Zaúčtovanie 710 a 343 (obidve záporné hodnoty) do KUS (1 replies)
 126. do KV sa uvadzaju aj IC DPH z blockov ERP? (2 replies)
 127. Učtovanie (1 replies)
 128. nesprávne podaný dodatočný kontrolný výkaz DPH (1 replies)
 129. Ako zaučtovať faktúru nákup tlačiarne v podvojnom účtovníctve (2 replies)
 130. Počiatočné stavy v JU (1 replies)
 131. Chybná platba cez terminál (1 replies)
 132. Zaslanie kontrolného výkazu (1 replies)
 133. Mam DF z CZ, bez udania DPH. Ja som platca DPH. Pri samozdaneni uvediem tuto FA v KV DPH len v casti B1 alebo este aj v inej casti KV DPH ? (1 replies)
 134. v DP DPH za I.Q.2014 - dodanie služby alebo daňová povinnosť na fa s dátumom 12/2013 (1 replies)
 135. Poplatky platené do iného členského štátu z pohľadu DPH (0 replies)
 136. záporná DPH a vrátenie DPH z krádeže (1 replies)
 137. Zaučtovanie v Ju (0 replies)
 138. Vydaná vyúčtovacia faktúra v kontrolnom výkaze dph (1 replies)
 139. Mýto (3 replies)
 140. Znovuzalozenie zruseneho druheho piliera (SDS)?; (0 replies)
 141. registrácia na DPH (2 replies)
 142. Aký kurz požiť pri výbere z bankomatu? (1 replies)
 143. omega dátum dodania v oddieli B1 (3 replies)
 144. Dobropis za tovar z EU z decembra 2013 (7 replies)
 145. Samozdanenie zahraničnej faktúry za prepravu (2 replies)
 146. Musí sa oznámenie o schválení vlastnoručne podpísať konateľom? (1 replies)
 147. Skonto od dodávateľa a DPH (1 replies)
 148. Študent - akú najvýhodnejšiu zmluvu vyhotoviť ? (6 replies)
 149. Refakturácia energie nájomníkovi - FO (0 replies)
 150. Odvody po znovuzalozeni zivnosti (3 replies)
 151. Kontrolný výkaz (2 replies)
 152. som konateľ bez nároku na odmenu, zároveň prepustený zamestnanec v inej firme, mám nárok na podporu v nezamestnanosti? (7 replies)
 153. Nakup tovaru v CR (1 replies)
 154. ako zaúčtovať v JU lízing (0 replies)
 155. predaj podniku s.r.o. (5 replies)
 156. Variabilný symbol pri dobropise do kontrolného výkazu (1 replies)
 157. Čo do nákladov pri vykonávaní živnosti v zahraničí mimo EU? (0 replies)
 158. Kontrolný výkaz a číslo faktúry (6 replies)
 159. Ako uviesť do kontrolného výkazu pravidelnú mesačnú platbu za správu objektu, na ktorú je len ročná vyúčtovacia faktúra? (1 replies)
 160. Kupa vina v taliansku a predaj cz (1 replies)
 161. Mám fa od dodavateľa v AT s DPH ako ju zaučtovať v JU (0 replies)
 162. Predčasné splatenie úveru. (1 replies)
 163. DP k DPH (2 replies)
 164. krádež a vrátenie DPH (1 replies)
 165. Dá sa vyplnený KV uložiť s tým sa odošle až za 2-3 dni ?Nevymaže sa ? Dá sa s uloženým KV ešte pracovať ? (3 replies)
 166. Zaúčtovanie Fa - tovar pre "vlastnú potrebu" (1 replies)
 167. kontrolny vykaz DPH a overenie Ičo DPH odberatelov aj dodavatelov pred odoslaním výkazu (10 replies)
 168. CLO a DPH na použitý tovar (0 replies)
 169. Preddavková faktúra, odpočet DPH a KV (10 replies)
 170. Úprava základu dane z príjmov PO pomocou odpočítateľných položiek (1 replies)
 171. Alfa plus zaúčtovanie dvoch položiek na VPD, úhrada DF + poštovné. Vďaka (5 replies)
 172. Faktúra z minulých období (1 replies)
 173. dobropis pre súkromnú osobu (1 replies)
 174. Akým spôsobom sa uplatňuje daňová strata? (4 replies)
 175. Došlá faktúra z ČR s DPH - ako zaúčtovať? (1 replies)
 176. Kontrolný výkaz k DPH (5 replies)
 177. Odpis DPH pri kúpe auta (1 replies)
 178. Kontrolný výkaz DPH (8 replies)
 179. zaúčtovanie dialničnej známky bez podkladovej časti bez uplatnenia dph v JÚ (3 replies)
 180. kontrolný výkaz MRP DOS zahraničný dobropis (0 replies)
 181. stratený doklad z erp k hotovostnej faktúre (6 replies)
 182. Škoda spôsobená inému subjektu (6 replies)
 183. moze si dodatocne uplatnit nezadnitelnu cast zakladu dane 2013 na manzelku, ktora pracovala 1 mesiac v roku? (2 replies)
 184. nákup software cez internet (nie krabicový softvér) (2 replies)
 185. Ako účtujem prijatú pôžičku v PU sročka od konateľa, ktorý nie je spoločník? (1 replies)
 186. Fakturácia dobrovoľnej platby (3 replies)
 187. poistenie advokáta, poplatok do komory - účtovanie v JÚ (2 replies)
 188. Kontrolny vykaz a dobropis (2 replies)
 189. Vymeriavací základ do roku 1984 pre určenie výpočtu starobného dôchodku (6 replies)
 190. Nárok na daňový bonus z ČR (3 replies)
 191. Ako správne dokladovať spotrebu pri používaní súkromného auta na služobné účely (9 replies)
 192. Faktura obci - oddiel KV (1 replies)
 193. Vstupná cena vozidla zo súkr.majetku do s.r.o., odpisy a splácanie (0 replies)
 194. Vytlačenie DPH e-dane (1 replies)
 195. Ročné hlásenie za rok 2013 (6 replies)
 196. Inventarizácia pohľadávok a záväzkov k 31.12.201x (1 replies)
 197. Zahraničné časopisy - aká sadzba DPH pri samozdanení? (3 replies)
 198. dph u podnájmu nemovitosti (1 replies)
 199. Samozdaňujem došlý daňový doklad na prijatú platbu? (1 replies)
 200. Prepravne sluzby do Švajciarska a DPH (3 replies)
 201. MRP- účtovanie faktúry za leasing od 1.1.2014 (0 replies)
 202. Prepočet DF a OF v cudzej mene (1 replies)
 203. Daň z nehnutelnosti (1 replies)
 204. účtovanie dialničnej známky v JÚ (6 replies)
 205. Odoslala som kontrolný výkaz. Kedy môžem odoslať DP DPH? (10 replies)
 206. ZÁKAZKOVÁ VÝSTAVBA - účtovanie a DPH (2 replies)
 207. Účtovanie poplatkov - vodič (2 replies)
 208. JÚ - dodávateľská fa -zdan. prijem min. rok a vystavenie 1/2014 (5 replies)
 209. Uvedenie služby s miestom dodania v ČR vo výkaze DPH (1 replies)
 210. Predaj slovenskej domény do iného členského štátu EU - vzniká firme s.r.o./neplatca DPH/ povinnosť registrácie podľa §7a zákona o DPH ? (6 replies)
 211. Stratená dobierka do CZ a následne náhrada od prepravcu - problém DPH (2 replies)
 212. Doprava kurierom na fakture a uplatnenie DPH (1 replies)
 213. Odvody z dane (6 replies)
 214. Účtovné výstupy pre klienta v OMEGE (0 replies)
 215. Vystavenie faktúry (1 replies)
 216. Neuplatnená dph zo zahraničia (4 replies)
 217. kontorolny vykaz a zahranicna dosla faktura z EU (3 replies)
 218. kontrolny vykaz DPH a pokladna (uhrada doslych a odoslanych faktur) (6 replies)
 219. Kontrolný výkaz DPH a B1-0 (4 replies)
 220. dialničná známka bez zadnej strany a uplatnenie dph (4 replies)
 221. Trojstranný obchod - dodávateľ Sk, 1. odberateľ CZ, 2. odberateľ IT - miesto skončenia prepravy (3 replies)
 222. Konečná faktúra (2 replies)
 223. Nulová faktúra z Orange (19 replies)
 224. Elektronická komunikácia s daňovým úradom (1 replies)
 225. doklady z ERP (2 replies)
 226. §7 zák. o DPH - vysvetlenie (2 replies)
 227. fa z CZ pre SK firmu (1 replies)
 228. Platba PayPal PayPal - zlyhany prevod (1 replies)
 229. OLYMP PROFESIONÁL ALEBO ŠTANDARD (4 replies)
 230. Ktorá zákonná norma stanovuje určenie, štatút, činnosť a zloženie vyraďovacej komisie? (1 replies)
 231. Doklady z ERP ako náklad a KV (7 replies)
 232. Zahraničná závislá osoba (0 replies)
 233. Dodatočné DP DPPO za rok 2013 (15 replies)
 234. Zjednodušený danový doklad z ČR - prodejka za hotové (4 replies)
 235. Vydané faktúry - neberie mi do KV úhrady cez ERP do D1 (2 replies)
 236. Program Pohoda (3 replies)
 237. clo a dph z usa (10 replies)
 238. cestovne nahrady (4 replies)
 239. Prepočítavať DPH koeficientom? (3 replies)
 240. dobropis v jednoduchom uctovnictve v pohode +kv dph (0 replies)
 241. registrácia podľa §7a zákona o dph (1 replies)
 242. STK, EK v JU (2 replies)
 243. Kontrolný výkaz - časť B3 (2 replies)
 244. Načítanie dlhodobého hmotného majetku do súvahy (2 replies)
 245. Invalidný dôchodca v dôchodkovom veku a NČZD. (5 replies)
 246. Zahraničné mýto - Dlhopis od ENI. Ako s účtovaním? (0 replies)
 247. Postup učtovania odmeny správcu konkurznej podstaty - ako? (0 replies)
 248. Ako zaúčtovať faktúru s prenesenou daňovou povinnosťou (2 replies)
 249. kontrola dph a chybna faktura (10 replies)
 250. Ako vypočítam odvody za zamestnanca v s.r.o ked má kratší pracovný čas teda 20h mesačne. (2 replies)