1. Kontrolný výkaz - tabuľka B3 (1 replies)
 2. Môže si športovec (§6.odst.2písm.b) uplatniť v roku 2013 paušálne výdavky, ak je rezidentom SR a príjem má v ČR ? (0 replies)
 3. Žena na neplatenej rodičovskej dovolenke. Môže si na ňu manžel uplatniť odpočet dane? (7 replies)
 4. Dodanie služby do EU. Aky riadok DPH označiť? (3 replies)
 5. Nezaplatený dobropis a jeho vysporiadanie (0 replies)
 6. Odmena za prevadzkovanie vyhernych strojov a DPH (1 replies)
 7. Je zdaniteľný príjem z ÚPSVaR vyplácaný na základe § 52 a bod 3 zák.453/2003, mesačne 223,50 € (2 replies)
 8. Intrastat - odoslaný tovar mimo EU (0 replies)
 9. paušálne výdavky a nezdaniteĺná časť (8 replies)
 10. Zrušený bankový účet - chýbajúce výpisy (3 replies)
 11. Účtovanie obmedzenia služieb telefónnym operátorom (0 replies)
 12. Opatrovateľka v Nemecku a daňové priznanie (0 replies)
 13. Zdanenie predaja obchodného podielu (2 replies)
 14. Už Vám funguje aplikácia eDane-daň pre fyzické osoby B za rok 2013?Kedy to asi bude fungovať? (3 replies)
 15. Prevzatie úveru do podnikania do súkromnej osoby (0 replies)
 16. Cestovný príkaz - povinné náležitosti (5 replies)
 17. faktura z Metra vystavena ERP sa eviduje v KV kde? (3 replies)
 18. postup pri uctovani leasingu (5 replies)
 19. Účtovanie výdavkov napr. z pokladnice (alebo BÚ) v rozpočtovej organizácii spolu s rozúčtovaním podľa ekon.klasif.rozpočt.klasifikácie (0 replies)
 20. Oberon, dobropis a kontrolný výkaz DPH (5 replies)
 21. Daň z predaja bytu (5 replies)
 22. Ako je to s DPH pri kupe tovaru z CR, ked nie som platca DPH ale som zaregistrovany pre DPH za sluzbu podla §7a zakona o DPH? (4 replies)
 23. Faktury a blocky (mix najom + repre) (0 replies)
 24. nepovinný členský príspevok - uznateľnosť (2 replies)
 25. KV DPH a Oberon (1 replies)
 26. Nevie mi niekto poradit aka je horna hranica prijmov dosiahnutych u zivnostnika, aby platil stale minimalne odvody? (11 replies)
 27. Kam zaradiť vydanú faktúru (2 replies)
 28. problem s tlacou kontrolenho vykazu DPH zo serveru financna sprava.sk (6 replies)
 29. Obstaranie služby z EU (0 replies)
 30. Pri opakovaných dodávkách /plyn, elektrina/ je odpočet dane 31.01 alebo deň úhrady napr. 15.01? (4 replies)
 31. Účet za telefón používaný na súkromné účely - účtovanie (3 replies)
 32. Ako zaúčtovať prijatú mzdu (manželky) na bankovom výpise SZČO v JÚ? (6 replies)
 33. Daňové priznanie FO typ A (5 replies)
 34. Dohoda podľa §25, odst. 6, zák. o DPH (4 replies)
 35. Moneta a KV (1 replies)
 36. DPFO B (1 replies)
 37. Program na nacenovanie stavieb a ochrana osobnych udajov (7 replies)
 38. Doklad (2 replies)
 39. DP k DPH (1 replies)
 40. účtovanie prenájmu svadobných šiat (1 replies)
 41. Stravné lístky a SZCO (6 replies)
 42. ako zaúčtovať vrátenie DPH finančným riaditeľstvom (4 replies)
 43. Faktúra s DPH na vodovodnú prípojku ??? (0 replies)
 44. cestovné náhrady vs. stravné lístky (0 replies)
 45. Stavebné práce v EU (0 replies)
 46. Reklamácia tovaru-potrebujem písomne? (0 replies)
 47. Hľadám účtovníka, účtovníčku na MRP (PU), Žilina. (4 replies)
 48. Tlačivo-Hlásenie o vyučtovanie dane a o úhrne príjmov zo závislej činnnosti- kod štátu (5 replies)
 49. Ako podať DPFO pri predaji obchodného podielu v s.r.o.? (4 replies)
 50. Ako zaúčtovať vyúčtovaciu FA v MRP, aby DPH šlo do KV? (3 replies)
 51. Kontrólny výkaz - stravné lístky odovzdané v metre (5 replies)
 52. HUMANET (4 replies)
 53. Daňové priznanie živnostníka (6 replies)
 54. daň. priznanie dôchodca (4 replies)
 55. Zdanenie prijmov z dohod v CR v slovenskom danovom priznani (0 replies)
 56. DP PO a platenie preddavkov na 1.Q. 2014 (4 replies)
 57. splátka leasingu uhradená vopred v podvojnom účtovníctve (4 replies)
 58. Faktura z posty a kontrolny vykaz DPH (3 replies)
 59. Faktúra za zamestnancov mobil - preplatenie (0 replies)
 60. Prijímate ako zamestnávateľ od zamestnancov žiadosti o RZD aj po termíne? (6 replies)
 61. Úroky z omeškania výpočet (3 replies)
 62. Cestovné náhrady auto zamestnanca = konateľa inej sro (1 replies)
 63. l. Vie mi niekto poradiť správne zadávanie dokladov cez KDD, aby to vzal KV Mám MSDos univerzál, stiahnutý najnovší upgrade a stále neviem ako na to. (1 replies)
 64. Manuál k vypĺňaniu kontrolného výkazu na FS (1 replies)
 65. Ako vytlačiť tlačivá z finančnej správy?? (4 replies)
 66. Daňový bonus na dieťa (1 replies)
 67. zarátava sa do daňového priznania do príjmov aj dávka v hmotnej núdzi? (2 replies)
 68. MRP - zase kontrolný výkaz- treba viesť zvlášť pokladničnú knihu? (5 replies)
 69. Ako uviest prijmy z autorskeho honorara za tvorbu pocitacoveho programu v danovom priznani? (0 replies)
 70. Zmena sadzby stravného od 01.01.2014? (2 replies)
 71. Nezdaniteľná časť na manželku (5 replies)
 72. Zdaňovanie príjmov z Lyo...s (0 replies)
 73. zamestnanec 1-10, z toho 2-4 bol PN jeho úhrn príjmov je 2150,74 a čiastkový základ dane je 1885,15 11-12 je už živnostníkom.môže uplatňovať zam.prémiu? (2 replies)
 74. ak bol 8 mesiacov zamestnanec a z toho 3 mesiace na PN započítava sa aj príjem z PN do úhrnu príjmov. Posledné 4 mesiace je živnostník tak bude podávať DP typu B. (4 replies)
 75. Diéty v ČR (3 replies)
 76. Potrebujem urobiť DP A pre známeho, ktorý mal aj príjem z ČR. V prílohe dávam potvrdenie, ktorému dosť dobre nerozumiem, lebo úhrn príjmov je nižší ako ZD. A poistné je tiež dva krát. (3 replies)
 77. odvody a moznosti nezamestnaneho pisat za autorsky honorar (0 replies)
 78. Poznámky a CF (1 replies)
 79. Odpočitateľná položka 2013 (9 replies)
 80. Potrebujem preklad z nemčiny, pomôžete? (3 replies)
 81. dobropis a DPH (3 replies)
 82. 343 zostatok k 31.12.2013 (10 replies)
 83. Dodávky tovaru nezdaniteľným zahraničným osobám a kontrolný výkaz DPH (6 replies)
 84. Mám došlú faktúru zo zahraničia - EU - od neplatiča DPH za SLUŽBY-samozdanenie. Mám aj túto faktúru zaradiť do B1 kontrolného výkazu? (5 replies)
 85. Podnikanie v dome a energie (1 replies)
 86. Som v evidencii starostlivosti o zdravé dieťa do 6rokov, može si manžel na mna uplatniť odpočítatelnú položku oru dan.priz.? (4 replies)
 87. kontrolný výkaz a jcd (1 replies)
 88. Kontrolný výkaz. oddiel B2 a stĺpec 7 (1 replies)
 89. musim podat danove na SK,ak som v roku 2013 pracoval pol roka na SK a druhy polrok v rakusku ako szco kde odvadzam poistne (5 replies)
 90. Preddavky a odvody živnostníka v roku 2014 (3 replies)
 91. Meno a priezvisko osoby oprávnenej na podanie DP za osobu podávajúcu daňové priznanie ? (0 replies)
 92. Releasing (2 replies)
 93. Odňatie povolenia na predaj liehu (0 replies)
 94. môžem dať zaplatené náklady na vymáhanie pohľadávky - platba spotrebného úveru pre ČSOB do výdavkov v JÚ? (0 replies)
 95. postúpenie zmluvy o spotrebnom úvere (0 replies)
 96. Elektronické podávanie DÚ (1 replies)
 97. dhm po poskonceni podnikania (1 replies)
 98. kontrolný výkaz (1 replies)
 99. Zaklad dane pri dani vyberanej zrazkou (1 replies)
 100. eDane a kontrolný výkaz DPH (8 replies)
 101. príspevok na stravné - aké členenie v peňaznom denníku? (1 replies)
 102. Benefit pre konateľov (0 replies)
 103. Nadviazanie nového DIČ na pôvodné ID používateľa (1 replies)
 104. Rozdelenie zisku-vyplatenie zisku zriaďovateľovi (0 replies)
 105. VYHRA (1 replies)
 106. Mám nárok na daňový bonus za mesiac december ,keď som bol zamestnaný od januára do konca novembra a decembri som bol evidovaný na úrade práce.Ak áno ako to vyplním v daňovom priznaní? (4 replies)
 107. Musím platiť poplatok za komunálny odpad z dôvodu vlastníctva pozemkov? (1 replies)
 108. Predaj sro a následné daňové priznanie (5 replies)
 109. Manžel dáva dan. priznanie A, môže si uplatniť na manželku zníženie základu dane v plnej výške, alebo iba rozdiel príjmov manželky? (4 replies)
 110. neuhradené záväzky v závierke 2013 na zvýšenie dane po novom, či po starom? (1 replies)
 111. Daňová strata (7 replies)
 112. Dohoda o splátkach od elektrárni /neuhradená/ a vyúčtovacia fa v plnej sume - ktoré sumy uviesť do KV? (7 replies)
 113. cestná daň (3 replies)
 114. Kurz pri vyúčtovaní zahraničnej pracovnej cesty (4 replies)
 115. ZI - počiatočný stav 2013 (4 replies)
 116. podávam dodatočné DP DPH za 12/2013 zvyšujem si nadmerný odpočet aké znamienko mám použiť v riadku 37 ? (6 replies)
 117. Kam v kontrolnom výkaze zaradiť bloček za PHM nakúpené v ČR? (4 replies)
 118. Mobilný telefón (0 replies)
 119. Úhrada v hot. v rámci roka za servis a údržbu strojov (0 replies)
 120. Po vystavení preddavkovej faktúry mám povinnosť vydať klasickú faktúru do akej doby? (3 replies)
 121. prenájom priestorov zahraničnému odberateľovi (2 replies)
 122. Ako dostanem číslo faktúry cez interný doklad do KV v Pohode? (1 replies)
 123. Sme platca DPH a príjmame tržby v hotovosti od občanov za cintorínske poplatky v sume nad 100 eur len na PPD. Je to správne? (1 replies)
 124. Kontrolný výkaz, DPH prijatá od zamestnancov za obedy (1 replies)
 125. NDS - potvrdenie o prijatí platby, faktúra a KV (3 replies)
 126. Zachovanie živnosti počas zamestnania a odvody (0 replies)
 127. Ako správne vyplním daňové priznanie? (16 replies)
 128. MRP DOS JÚ-Problém (7 replies)
 129. Účtovanie faktúry PHM a KV (0 replies)
 130. Nesplatená pohľadávka od spoločníka (0 replies)
 131. Ako vyplním daňové priznanie za rok 2013? (0 replies)
 132. Je v poriadku pýtať úroky z omeškania na základe chybne vyplneného daňového priznania? (4 replies)
 133. Daňové priznanie - úmrtie (4 replies)
 134. Je povinnosť podať daňové priznanie ? (10 replies)
 135. KV a dobropis z EÚ (3 replies)
 136. Ako si najst uctovnika v Bratislave? (4 replies)
 137. danove priznaie, materska, rodicovska a PN (0 replies)
 138. blocky z vyuctovania PC suhrnne do B3 (5 replies)
 139. Práca v Belgicku a daňové priznanie na SR (8 replies)
 140. Daň z predaja nehnuteľostí (0 replies)
 141. Ročné zúčtovanie dane manžela mam pravo ako 45%invalid na preddavky? (0 replies)
 142. Ako opraviť chybu v knihe pohľadávok, ktorú som urobila v roku 2012? (0 replies)
 143. Uctovana DPH pri prenajme. (5 replies)
 144. Miestne zisťovanie daňového úradu (6 replies)
 145. Zamestnanecká prémia (3 replies)
 146. DzPr. FO 2013 typ B - tlačivá v e-dane nie sú? (6 replies)
 147. KV DPH a OBERON (0 replies)
 148. Prechod z preukázatelných výdavkov na paušálne (5 replies)
 149. SZČO kúpil MV za 6000eur 31.1.13 na základe KZ z autobazáru, napísal ho na rodné číslo. Môžem mu naň uplatniť odpisy? Ak áno, tak 1500eur? Môžem mu dávať aj cesťáky s paušálom na km? (2 replies)
 150. MRP DOS nová verzia a problém (7 replies)
 151. ODPISY- SZČO kúpil MV 30.9.2013, cena 18000,-, dal zálohu 4500, a potom ešte 3roky dá ročné splátky 4500, do nákladov 2013 mu z toho všetkého dám len 1500eur odpis? Ďakujem (7 replies)
 152. Daňové priznanie 2013 v zahraničí (6 replies)
 153. Cestovné szčo zahraničie - ALFA ? (8 replies)
 154. Daňové priznanie 2013 - zníženie základu dane (17 replies)
 155. Faktúra - dodací list Coca Cola (3 replies)
 156. Tipos a kontrolný výkaz (5 replies)
 157. Ročné zúčtovanie (4 replies)
 158. oprava Súhrného výkazu (0 replies)
 159. KV DPH fa s miestom dodania v zahraničí (1 replies)
 160. daň z prenájmu v ČR u rezidenta SR (0 replies)
 161. Zle zaučtované odpisy v r.2012 (3 replies)
 162. Dan z príjmu PO /MRP/ (3 replies)
 163. osobný účet a szčo (0 replies)
 164. Zákazková výroba - určenie stupňa dokončenia (14 replies)
 165. daň z príjmov fyzických osôb (4 replies)
 166. Preplatok na preddavkoch DP PO (2 replies)
 167. 1. V Poznámkach sú dve tabuľky s údajmi o leasingu, ktorú použiť? (4 replies)
 168. Splátky leasingu v kontrolnom výkaze (3 replies)
 169. Danove priznanie FO(B) 2013 - Vydavky + udaje danovnika o dan.evidencii (8 replies)
 170. Danovy bonus (7 replies)
 171. DPH ano , alebo nie ? (1 replies)
 172. Účtovanie neuhradených preddavkov na daň PO (3 replies)
 173. Nezdaniteľná časť základu dane (1 replies)
 174. Daňový bonus a SZČO s priateľkou (5 replies)
 175. Daňové priznanie – zásoby či hmotný majetok? (1 replies)
 176. 341 zostatok (9 replies)
 177. ako správne uviesť kód - daňová skupina v MRP univerzálny systém (3 replies)
 178. FIBU a samozdanenie (1 replies)
 179. Výdavky pri dani. (1 replies)
 180. hľadám nájomnú zmluvu medzi nepodnikateľom a živnostníkom (6 replies)
 181. Keď živnostník platí nepovinné garančné poist., zníži mu to v DP typu B základ dane? Lebo na r. 35 sa uvádza len povinné poistenie. Nepovinné kde? alebo nikde a neovplyvní ZD? (3 replies)
 182. Keď nahrávam v Alfe bankové výpisy a mám tam napr. platby za telefón alebo bank. poplatky, ale dotyčný bude chcieť uplatniť v DP typu b paušálne výdavky, tieto výdavky v banke nahrám v JÚ ako poplatky (9 replies)
 183. nákup sudového vína účtujem počas roka na 504 /321 . predaj na 211/604 , mám nejakú povinnosť ku koncu roka. myslím s tým účtom 504 ? (5 replies)
 184. faktúry z METRA v kontrolnom výkaze DPH (5 replies)
 185. Prevádzková réžia (bývalá a „terajšia“) (5 replies)
 186. Metodické usmerneniek sumám potrebným pre výpočet daňovej povinnosti fyzických osôbza rok 2014 (1 replies)
 187. Je dôchodok príjem? (5 replies)
 188. faktúra z Maďarska a dane (5 replies)
 189. Doklad o úhrade faktúry v hotovosti (4 replies)
 190. Odočet DPH pri registrácii (2 replies)
 191. pracovná zmluva na 4 hodiny týždenne a odvody (4 replies)
 192. Firma bez príjmov a náklady (3 replies)
 193. Mám tiež podobný problém so zdanením príjmov z DDS (0 replies)
 194. akým kurzovým lístkom prepočítať záväzok ? (1 replies)
 195. Musí sro bez povinnosti auditu vyplniť v Poznámkach CASH FLOW? Dajú sa poznámky vyplniť elekronicky? Našla som len 1. stranu. (2 replies)
 196. Paušálne výdavky v roku 2013 (5 replies)
 197. Došlá zahraničná faktúra za škodu (3 replies)
 198. čo ak bola prijatá faktúra zeevidovaná 2x ? (7 replies)
 199. Je potrebné sa zaregistrovať na daňovom úrade ak budú žiť v mojom byte priatelia a budú platiť šeky za byt s tým že ja na tom nebudem zarábať ani cent ? (9 replies)
 200. Aktivačný príspevok z ÚP - počíta sa do príjmu? (3 replies)
 201. DHM pri ukončení živnosti. (2 replies)
 202. Ako uctovat fakturu od Zasielkovna.sk? (0 replies)
 203. fakúra za služby (0 replies)
 204. Kde uvediem v kontrolnom výkaze DPH údaje z colnej deklarácie za dovoz tovaru? (5 replies)
 205. Ktoré číslo faktúry z Metra (5 replies)
 206. Cestovné a ubytovanie (2 replies)
 207. Nepeňažné plnenie konateľa/zamestnanca? (0 replies)
 208. Poznámky k ÚZ (1 replies)
 209. kupim knihu: Podvojné účtovníctvo podnikateľov 2012 od Cenigovej (5 replies)
 210. Zákonný rezervný fond (0 replies)
 211. stane sa s.r.o. platcom DPH? (2 replies)
 212. dobropis KV DPH a dátum zaradenia (7 replies)
 213. Záporné vlastné imanie - iba jeden veriteľ - má spoločník povinnosť vyhlásiť konkurz? (1 replies)
 214. Odberateľ z ČR - podnikateľ, neplatiteľ DPH - kam uviesť do kontrolného výkazu? (2 replies)
 215. Dobrovoľné odvody do SP - VOZD, alebo VNZD? (2 replies)
 216. zdanenie predaja auta (3 replies)
 217. odvody do SP a ZP a daňové priznanie za rok 2013 (2 replies)
 218. Oprava majetku (2 replies)
 219. Nezdaniteľná časť na manželku (3 replies)
 220. Odpis majetku v prenajímanej nehnuteľnosti? (1 replies)
 221. Odpis dlhodobého majetku v prenajatej nehnuteľnosti (4 replies)
 222. Kupa automobilu a platba v hotovosti (9 replies)
 223. Maly autobus a odhlasenie z danoveho uradu ? (2 replies)
 224. účtovníctvo kniha faktúr (2 replies)
 225. Zákaznícke karty (4 replies)
 226. rodičovský príspevok zarátam do svojho príjmu ? som na rodičovskom ale popri tom aj pracujem potrebujem poradiť či príjem zo zamestnania zrátam s rodičovským príspevkom ? (2 replies)
 227. Zákon o DPH § 69 ods. 12 a dopravné, ako zaúčtovať? (1 replies)
 228. Sú odvody za rok 2013 daňovým výdavkom? (5 replies)
 229. kontrolný výkaz DPH - rozdiel v B1 a B2 (1 replies)
 230. do 30.04.2013 som bola zamestnaná v ČR, od 1.5.2013 som zamestnaná na SK, akým spôsobom mám urobiť ročné zúčtovanie? (1 replies)
 231. Znovu zaradenie majetku (0 replies)
 232. Kaucia na DPH - prosíím, vie mi niekto poradiť? (2 replies)
 233. Aky ma byt § pri prenajme bytu? (4 replies)
 234. Faktúra zo Slovnaftu a SV DPH (4 replies)
 235. Môže si manžel uplatniť 500 eurovú nezdaniteľnú časť? (9 replies)
 236. Fakturácia do PL, ale tovar zostáva na Slovensku... (4 replies)
 237. predaj pozemku v roku 2013 kedy podavam danove? (10 replies)
 238. Nárok na materské (4 replies)
 239. mám nárok na uplatnenie daňového bonusu na manželku ktorá je bez príjmu ale je študentkou na VS na dennom štúdiu (8 replies)
 240. Zdanenie nepeňažného plnenia (4 replies)
 241. Ktoré číslo použiť do KV ako var.s. pri faktúrach Orange - var.s., alebo č. faktúry? (2 replies)
 242. Zaúčtovanie zahr. DPH (0 replies)
 243. Keď je už reč o paušálnych výdavkoch... V daňovom priznaní pre FO typ B - do ktorej kolonky sa zapisujú paušálne výdavky??? Daňové priznanie pre SZČO robím prvý krát a mám v tom trošku zmätok. (1 replies)
 244. Kam zadavate v MRP, dodacie listy k nemu pripnuty doklad z ERP do sumy 1000€, (1 replies)
 245. Stav. práce vykonané v zahr. (EU) - dodávateľ SK platca DPH vystavuje faktúru odberateľovi SK platca DPH (1 replies)
 246. Ako načítam udaje do kontrolného výkazu v mrp programe, všetko mám zaúčtované podľa postupov.Poradte prosím. (3 replies)
 247. Vyplatenie DPH (3 replies)
 248. Edenred - odmena za sprostredkovanie a KV .Stravné lístky pre SZČO aj zamestnancov (1 replies)
 249. Dlhodobá poskytnutá pôžička (1 replies)
 250. Mozem podat DP za dieta?dve deti (surodenci) maju z uctu stiahnutých kazde okolo 8 eur dan. DP poda akoze dieta a rodic bude zastupca?ma kazde dieta podat svoje priznanie? (1 replies)