1. účet 379 (2 replies)
 2. Účtovanie záloh v jednoduchom účtovníctve (2 replies)
 3. noci som bola "šikovná" a zaslala som na FS výkazy pred zdanením, čiže nie je v nich 591 a 431. Chcem poslať opravné výkazy ale na tlačivách sa nedá zaškrtnúť , že je to opravné . Čo teraz (2 replies)
 4. vklad spolocnika do s.r.o. (3 replies)
 5. Odpis neuhr. pohľadávky v PÚ-menovitá hodnota do 331,94 EUR (4 replies)
 6. Ktorý účtovnícky program odporúčate? (1 replies)
 7. Stratila som osvedčenie o registrácii a daňový úrad ma vyzval na vrátenie kariet. Ako mám ďalej postupovať? (0 replies)
 8. Správny poplatok do výberového konania (0 replies)
 9. Prenájom hnuteľných vecí a paušálne výdavky (3 replies)
 10. Poradie došlých faktúr (2 replies)
 11. Ako účtovať úhrady vystavených faktúr cez ERP v jednoduchom účtovníctve? (1 replies)
 12. výpočet odvodov z dividend za rok 2013 (1 replies)
 13. Zostavene vzs schvalene vykazy (suvaha a VZaS), je potrebné este raz poslat dokumenty ale s datumom schvalenia, cez eDane? (2 replies)
 14. Nesprávna registrácia k DPH (1 replies)
 15. Daňové priznanie a príjem zo zahraničia (2 replies)
 16. Staré dividendy (0 replies)
 17. Strata z minulého roka DP (7 replies)
 18. Účtovanie spoločností (3 replies)
 19. Musim zdanit prijmy z online pokru? (1 replies)
 20. odpisy (0 replies)
 21. Má fyzická osoba povinnosť podať DP ak poberá opatrovateľské cez ÚPSVaR na svojho syna ročne 2400eur a mala ešte aj príležitostný príjem z urbáru 480eur? (3 replies)
 22. Hlásenie 2013 (0 replies)
 23. DP FO B - uvadzanie vydavkov (pausalnych ci realnych) v tabulke c. 1 (5 replies)
 24. Môžem dať do nákladov kúpu váľand od FO pri prenájme bytu? (0 replies)
 25. Zdaňuje sa príjem z provízie, ktorá je vyplatená a uvedená v týždenných správach? (0 replies)
 26. Daňové priznanie zdravotníka - nepeňažný príjem (0 replies)
 27. Postúpenie leasingu k zmluve uzavretej medzi 1.1.2012 - 29.2.2012 (1 replies)
 28. Nakup tovaru v zahranici DPH (neplatca) (1 replies)
 29. Akým spôsobom oceniť zvieratá z vlastného chovu ? (0 replies)
 30. Odpis fotovoltaického zariadenia na streche rodinného domu (0 replies)
 31. som FO, mám pridelene DIC, lebo prenajímam byt. Musím mat registračnu pokladnu ak prijimam nájomne vo výške 250€ mesčne v hotovosti? (2 replies)
 32. Výpočet dane z prenájmu nehnuteľnosti (0 replies)
 33. Preddavok bez zúčtovacej faktúry (4 replies)
 34. Druhá opravná faktúra za rok 2013 od SSE (0 replies)
 35. Ako účtovať hotovostné faktúry? (3 replies)
 36. Kedy a ako zdaniť stornovanie prijatej zálohy na dodávku (tovaru, služieb)? (0 replies)
 37. Daň z príjmu - nezdaniteľná časť základu dane 0? (10 replies)
 38. Vystavená faktúra do zahraničia a KV (1 replies)
 39. Danové priznanie-elektronické podanie (2 replies)
 40. Kto zodpovedá vo firme za účtovníctvo? (0 replies)
 41. Výhra automobilu a daňové priznanie (2 replies)
 42. Priepustky (1 replies)
 43. Može byť zamestnanecká prémia aj pri dohode? Upresním: Zamestnanec pracoval na pracovný pomer 03-12/2013 (3337,71€) a popritom na dohodu 04-10/2013 (270,-€). (1 replies)
 44. Predaj bytu v obch. majetku a daň z príjmu (0 replies)
 45. Ktoré VOZD si môže szčo dať pri prenajatej budove do nákladov v JU ? (0 replies)
 46. odpis prístrešku z dreva do rozmerov 17,6 m2-ktorá odpisová skupina (0 replies)
 47. Daňový bonus v Anglicku ? (0 replies)
 48. Uplatnenie nezdanitelnej čiastky na manželku (2 replies)
 49. Je invalidný dôchodok manžela odpočítateľný príjem pri ročnom zúčtovaní? (2 replies)
 50. ročné zúčtovanie preddavkov na daň (3 replies)
 51. ročné zúčtovanie preddavkov na daň (0 replies)
 52. Príjmy z ČR zo závislej činnosti a DP A (5 replies)
 53. Ako vyplniť daňové priznanie ak som ho nedal zamestnávateľovi? (1 replies)
 54. Žiadosť o vrátenie preplatku na dani z ročného vyúčtovania (2 replies)
 55. daňový bonus a príjem z Maďarska (3 replies)
 56. Zamestnanecká prémia 2013 (9 replies)
 57. daňové priznanie FO B - prenájom lesných pozemkov (0 replies)
 58. Daňový bonus (4 replies)
 59. zdanovacie obdobie novej s.r.o. (1 replies)
 60. Ake doklady treba v uctovnictve pri dovoze tovaru z Ciny? (0 replies)
 61. Minusovy zostatok 321 (2 replies)
 62. SZČO - paušálne výdavky a strata (5 replies)
 63. ERP - ZŤP a registrácia ERP na DÚ (3 replies)
 64. Neprebratie zásielky - preplatenie poštovného (5 replies)
 65. Ročné zúčtovanie spoločník (konateľ) (1 replies)
 66. Zostatok PHM v nádrži pri paušále 80 % (1 replies)
 67. Ako vyplniť daňové priznanie pre SZČO, ktorý bol v roku 2013 práce neschopný a nemal žiadne príjmy ani výdavky, zaplatil len odvody? (5 replies)
 68. chyba v roku 2012 (1 replies)
 69. ppd a reg.pokladnica (0 replies)
 70. Daň a zdravotný odvod z predaja darovaného pozemku (7 replies)
 71. daňové priznanie (1 replies)
 72. ročné zúčtovanie 2013 (5 replies)
 73. Musí podať daňové priznanie starobný dôchodca, keď mal v roku 2013 príjmy z predaja akcií získaných z 1. vlny kupónovej privatizácie vo výške 240 eur? (3 replies)
 74. e- dane typ DP FO B a nájom (2 replies)
 75. Alfa plus prispejem na licenciu (0 replies)
 76. zamestnanec v Rakúsku a DP (3 replies)
 77. Kurz uctovnictva (2 replies)
 78. Diaľničné poplatky v Taliansku. (1 replies)
 79. Zapisujem odvody na ZP, ktoré si zaplatil dohodár sám za seba do DP typ A? (0 replies)
 80. Práca v zahraničí aj na Slovensku (2 replies)
 81. ako zaúčtujem faktúru o oprave auta, ktorá je vystavená na sumu 930,06 , doklad o zaplatení mám na sumu 320,01 a čo potom s rozdielom sumy. auto je poistené a spoluúčasť je najmenej 165 €. (0 replies)
 82. technické zhodnotenie (0 replies)
 83. DP FO typ B Zápočet daní zo zahraničia (6 replies)
 84. Vediem si daňovú evidenciu. Chcem sa spýtať či si môžem dať do výdavkov zaplatení 12 mesiac2013, ak som ho zaplatila v roku 2014. Ďakujem (1 replies)
 85. Aku sumu si možem uplatniť pri paušalnych vydavkoch 40% pri prijme 12000? sumu 4800 alebo sumu 5040? (6 replies)
 86. prechod z JU na PU (2 replies)
 87. Náklady za nájom bytu pri ukončení cez rok (3 replies)
 88. Ako dlho evidovať pohľadávku pri paušálnych výdavkoch? (3 replies)
 89. Výkazy- o príjmoch a výdavkoch a o majetku a záväzkoch v JU už v tomto roku nedávate ako prílohy k DP? Dávate do príloh aj str. DP 12 a 13 / Príloha 1 a Príloha 2 v DP? (0 replies)
 90. NCZD (2 replies)
 91. Ako postupovať pri odpise auta (1 replies)
 92. Príjem §5 a § 8 ako znížiť základ dane. (0 replies)
 93. Daňové priznanie A - príjmy zo záv.činnosti ČR (10 replies)
 94. ak jeden mesiac bola PN a dostala 214,- a potom 6 mesiacov nezamestnaná - mala dávky 1116,30 potom už bola zamestnaná , podáva DP typu A kde uvádza tú PN a nezam.dávky?? je to nezd.príjem. (4 replies)
 95. nezdaniteľná časť-dobrovoľne nezamestnaný (4 replies)
 96. živnostník aj zamestnanec- môže si nárokovať zam.prémiu? (6 replies)
 97. Zdravotne poistenie - nedoplatok za r.2012 (7 replies)
 98. DP FO A (11 replies)
 99. daňový bonus na manželku študujúcu na VŠ (4 replies)
 100. DP FO A (0 replies)
 101. Čo je prosím HNDM? (2 replies)
 102. V noci som bola "šikovná" a zaslala som na FS výkazy pred zdanením, čiže nie je v nich 591 a 431. Chcem poslať opravné výkazy ale na tlačivách sa nedá zaškrtnúť , že je to opravné . Čo teraz ? (7 replies)
 103. Danové priznanie - riadok 60 (5 replies)
 104. Nezdaniteľná čiastka dane v ČR (2 replies)
 105. Aké doklady treba, aby si mohol SZČO uplatniť nezdaniteľnú položku na manželku (3 replies)
 106. Podávam DP a zistil som, že som v predchádzajúcom roku zabudol naúčtovať položku, ktorá bola vydaná len na paragón. Čo teraz? (1 replies)
 107. Ma danovnik s prijmom podla paragrafu 6 odst.4 narok na nezdanitelnu cast zakladu dane? (1 replies)
 108. Daňové priznanie FO typ.B, tabuľka 1c. (5 replies)
 109. odpisy nehnutelnosti (1 replies)
 110. účtovanie finančnej zábezpeky (0 replies)
 111. Ak sa jedná o neplatcu DPH môže byť blok z ERP v hocijakej výške alebo len do 1600 EUR? (2 replies)
 112. Jak podat daňové přiznání na základě smlouvy o uměleckém výkonně? (0 replies)
 113. ako urobiť daňové priznanie (4 replies)
 114. združenie FO a DPH od 1.1.2014 (1 replies)
 115. s. r. o. bez účtu (1 replies)
 116. Doplatenie odvodov pri znovuzaložení živnosti (3 replies)
 117. Daň z príjmu - slovenský a neskôr český živnostník - NEREZIDENT SR (6 replies)
 118. DP-zivnostnik dopr.zdrav.sluzby (3 replies)
 119. Zahrnie sa príjem - podpora v nezamestnanosti poberaná v českej republike do príjmu na účely daňovhé priznania? (0 replies)
 120. Ako zvýšiť manželovi preddavok na daň, ak som denná študentka VŠ a nezaopatrené dieťa? (6 replies)
 121. vedenie daňovej evidencie a paušálne výdavky (5 replies)
 122. NČZD na manželku, ktorá je SZČO (4 replies)
 123. Danová Licencia SRO (1 replies)
 124. Účtovná závierka sa nepovažuje za prílohu daňového priznania (6 replies)
 125. Je zmluvný odber produktov Nuskin uznateľným výdavkom? (7 replies)
 126. Účet 355 je účet aktív. V súvahe na riadku 051 mám hodnotu v mínuse.Je to v poriadku ? (16 replies)
 127. Ako učtovat 50% PHM v JU pre platcu DPH na vozidlo nezaradené v majetku firmy? Možem si uplatnit polovičnú sumu DPH uvedenú na bločku do odpočtu DPH? d. (0 replies)
 128. DP B (0 replies)
 129. Aká je miestna príslušnosť k fin. orgánu - DÚ obce Bíňa PSČ 94356. Neviem či pobočka N. Zámky alebo Štúrovo (5 replies)
 130. Ako účtujete preddavky na HV počas roka a potom skutočný podiel účastníka Združenia lekárov ( PO + FO ) na konci roka ? (5 replies)
 131. odpočet úhrnu poistného u dobrovoľne nezamestnaného (0 replies)
 132. Skutočné výdavky podľa §6 ods.1 a 2 a paušálne podľa §6 ods4 - je to možné (2 replies)
 133. Ako zaradiť faktúru za kvartálny bonus do kontrolneho výkazu? (0 replies)
 134. Musím mať na to živnosť? (0 replies)
 135. Pokuta v JÚ do výdavku ? (3 replies)
 136. Zost. cena majetku pri skonceni podnikania (0 replies)
 137. Archivácia dokladov (3 replies)
 138. kontrolný výkaz pri dodanení pri ukončení DPH (1 replies)
 139. podpisovanie 13 strany dan.priznanie typ B (3 replies)
 140. zamestnanecka premia (5 replies)
 141. Ukončenie živnosti a nízky prijem - povinnost podat DP? (5 replies)
 142. Živnosť v ČR a daňové priznanie (3 replies)
 143. Zaučtovanie preddavku na dan z prijmu uhradenu z NO z DPH (2 replies)
 144. Faktura z CZ od Alzy bez dph, opravny doklad SK s vycislenou DPH (0 replies)
 145. fa za bonus z tržieb (0 replies)
 146. faktúra za závodnú stravu pre zamestnancov (0 replies)
 147. Povinnosť elektronického podania (1 replies)
 148. Danove priznanie pocas preusenej zivnosti (1 replies)
 149. Zdanenie príspevku za opatrovanie (1 replies)
 150. zdanenie príjmu (1 replies)
 151. Ako zoficiálniť prax v účtovníctve? (4 replies)
 152. pohľadávka na prelome roka (6 replies)
 153. Mám jazykovú školu. Prijímam za kurzy platby na účet - musím vystavovať faktúry na prijaté platby fyzickým osobám. Nie som platcom DPH. (0 replies)
 154. Daňový bonus za 10 mesiacov (2 replies)
 155. Zijem v zahranici, na SK chcem vydat knihu. Ako je to splatenim? (2 replies)
 156. prechod z JU na paušal (3 replies)
 157. učtovanie PHM v JU (4 replies)
 158. dieta narodene 31.10.2013 (1 replies)
 159. Zastupovanie pri elektronickej komunikácií (2 replies)
 160. Nedoplatok dane (2 replies)
 161. Účtovník - platba v hotovosti, povinnosť ERP (6 replies)
 162. Uvádzajú sa nemocenské dávky do daňového priznania? (1 replies)
 163. Pracujem v Nemecku ako opatrovateľka mám živnosť na Slovensku odpracovala som 6 mesiacov aké mám podať daňové priznanie A alebo B vie mi niekto poradiť ? (1 replies)
 164. Neuhradené záväzky - pripočitatelné položky? (5 replies)
 165. Daňové priznanie – zásoby a pohľadávky (4 replies)
 166. nárok na daňový bonus (1 replies)
 167. Kde mám uviesť v DPFO B rozdiel medzi vyššou ÚZC a DZC pri predaji vozidla - JÚ? (4 replies)
 168. dph (5 replies)
 169. Predfaktúra/ostrá faktúra...čo zaradiť do KV? (4 replies)
 170. zamestnanecká prémia (0 replies)
 171. Vedenie účtovníctva, alebo len evidencia dokladov ak je szčo platca DPH (5 replies)
 172. Prikladaju sa k DP SZCO aj faktury, nejake dokumenty podla coho kontroluju prijmy, vydavky a vypocitane cisla? (3 replies)
 173. žiaden príjem zo živnosti len zo závislej činnosti. Aké daňové priznanie? (3 replies)
 174. Zmluva o účinkovaní a zmluva o účinkovaní bez podania umeleckého výkonu (0 replies)
 175. odvedená dph z faktúry, kde nemala byť (1 replies)
 176. Predaj psa a dane - súkromná osoba (7 replies)
 177. preddavky na daň FO (8 replies)
 178. Nezdanený preplatok zdravotného poistenia zahrnutý do príjmov (2 replies)
 179. Mám nárok na dávku v nezamestnanosti po rodičovskej dovolenke, keď som tesne po nej ešte zhruha mesiac bola zamestnaná u toho istého zamestnávateľa, resp. som bola PN? (4 replies)
 180. predaj bytu v uživani (3 replies)
 181. Poradíte mi, akým systémom mám urobiť sklad v svad. salóne? (0 replies)
 182. z DU za 12/13 nevratili nadmerny odpocet (9 replies)
 183. Daňové priznanie, typ A (7 replies)
 184. Školné ako výhra - daňové priznanie? (1 replies)
 185. Dan z prenájmu bytu fyzickou osobou a splácanie hypotéky (0 replies)
 186. Preddavky na daň PO (2 replies)
 187. eDane/java už som z toho zúfalá (3 replies)
 188. Má niekto systém ako usporiadať FA na firme? (6 replies)
 189. Dodanie tovaru a fakturácia (2 replies)
 190. Založenie s.r.o. - poplatky (0 replies)
 191. S.r.o. - konateľ si nevedie knihu jázd (3 replies)
 192. Súvaha - pohľadávky a záväzky (1 replies)
 193. Výkaz Poznámky - program Pohoda (0 replies)
 194. Pracujem ako opatrovateľka v Nemecku, živnosť mám na Slovensku aké daňové priznanie mám podať A alebo B ? (1 replies)
 195. V mesiaci februar bola schvalena zhromazdenim uctovna zavierka a hospodarsky vysledok 2013- Zistilo sa vsak, ze HV mal byt nizsi. (0 replies)
 196. Moze si konatel uplatnovat cestovne nahrady pri pouzivani sukromneho vozidla a presune medzi dvoma kancelariami? (2 replies)
 197. Preplatok aj nedoplatok RZZP a zdanenie (10 replies)
 198. príjem z prenájmu za 2013 a povinnosť podať DP (5 replies)
 199. Je povinnosť podať daňové priznanie za rok 2013 ak bola daň vyberaná zrážkou a ide o dôchodcu za príspevky do tlače a ako si dôchodca uplatní nárok na vrátenie dane ?( (2 replies)
 200. Ako sa dá oceniť časové rozlíšenie na strane aktív a pasív (viď Poznámky k ÚZ)? (0 replies)
 201. Danove priznanie SZCO - zopar kratkych otazok (5 replies)
 202. SZČO a cestovné náhrady (1 replies)
 203. JÚ tankovanie a stravne listky ako nahrat v Alfe (0 replies)
 204. Zdanenie vyplatenej životnej poistky? (1 replies)
 205. danovy naklad- preplatok na najomnom? (0 replies)
 206. Nezdanitelna cast zakladu dane na manzelku (4 replies)
 207. DA alebo NEDA sa toho roku podat ziadost-oznamenie o neskorsom podani DP? (o3mesiace) (10 replies)
 208. ako zaučtovať FA v CZK (4 replies)
 209. Nákup PHM pred zaradením do používania (1 replies)
 210. Preddavky na daň PO 2014 - mesačne (2 replies)
 211. Musím podať daňové priznanie keď som nezamestnaný, rok po škole, ale investujem v XTB? (0 replies)
 212. Ako oceniť a vložiť do obchodného majetku starší byt pri prenájme (0 replies)
 213. Mám platiť pri výkupe odpadu kod 16 06 01 olovené batérie aj DPH? (0 replies)
 214. vypĺňanie cez e-dane DPPO (2 replies)
 215. Oprava 341 v účtovníctve (2 replies)
 216. poznámky k DPPO (1 replies)
 217. Môžem pripočítať v daňovom priznaní zaplatené poistné na zdravotné poistenie, ak som stratila doklad? (1 replies)
 218. Kde je moj PID,heslo ked chcem vyuzit OTP internet banking,kde mozem najst ? (1 replies)
 219. edane (1 replies)
 220. Poznámky k účtovnej uzávierke (5 replies)
 221. Ako odosielate elektronicky Daň.priznanie FO typ B? (10 replies)
 222. SZČO a stravné (6 replies)
 223. Stanovisko k nemocenským dávkam vyplácaným zo zahraničia (2 replies)
 224. Robím si sama DP typ A a neviem či mam označiť riadok 11. Mala som príjem z dohody aj zo zamestnania (6 replies)
 225. Môžem zaúčtovať do daňových výdavkov DzMV zaplatenú za zamestnanca? (4 replies)
 226. Zaciatocnik - JU a pausalne vydavky (10 replies)
 227. Môžem si uplatniť celú sumu NČD, ak som mala v roku 2013 príjem z prenájmu nehnuteľ. a zamestnávateľ mi po skončení RD vyplatil odstupné a dovolenku? (6 replies)
 228. účtovanie preplatku zo SP a ZP (0 replies)
 229. Dobrý deň,som zamestnaná,manžel od 1.3.2013 bol dlhodobo PN/20.2.2014/,chcela by som vedieť či mám nároka na daňový bonus za rok 2013.,ďakujem (2 replies)
 230. Poznámky k účtovnej závierke 2013 (4 replies)
 231. Daňové priznanie pri prerušení živnosti a uplatnenie paušálu. (6 replies)
 232. musim podať DP, ak mám za rok 2013príjem z podnikania 1424,04€ ,som čiastočny invalid a mesačne poberám 150€? (9 replies)
 233. Odmena-ING (4 replies)
 234. bezodplatné postúpenie pohľadávky u postupníka (0 replies)
 235. Nárok na dovolenku po skončení MD a RD (9 replies)
 236. kód registračnej pokladne v KV (1 replies)
 237. Daň z príjmu a zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela viacerými autormi a licenčná zmluva podľa §39, §40, §50 zákona č. 618/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov (4 replies)
 238. Výplata z doplnkového dôchodkového fondu a daň (0 replies)
 239. zaučtovanie preplatku elektriny (1 replies)
 240. Ahojte, SZČO, neplatca DPH kúpil tovar-potraviny z Poľska, faktúra je vystavená aj s poľskou DPH. Čo to znamená pre živnostníka, a ako ju zaúčtujem do účtovníctva? (7 replies)
 241. paušalne výdavky za rok 2013 (3 replies)
 242. Ak mám na zaraďováku dátum zaradenia do majetku 31.10.2013, tak odpis už dávam za október? (1 replies)
 243. čo s dobropismy ku konci roku (6 replies)
 244. slovenský živnostník pracuje pre slovenského odberateľa v čechách a rakúsku-kolónka DP typ B (4 replies)
 245. príjem z predaja bytu a výdavok z kúpy pozemku (1 replies)
 246. Zostavená, schválená .. (4 replies)
 247. Živnosť na SK aj v DE - príjmy len z DE (2 replies)
 248. Nedoplatok z RZZP v DP (9 replies)
 249. Príjem v Slovinsku + príjem na Slovensku DP typ A (6 replies)
 250. Mam schvaleny HV , avsak prisla som na to, ze som zabudla dat do pripocitatelnej polozky ODPISY? (4 replies)