1. Otváracia súvaha (0 replies)
 2. Overenie účtovania založenia s.r.o. v roku 2014 (3 replies)
 3. Poistné plnenie za poist.v nezamestnanosti (0 replies)
 4. Daň z motorových vozidiel (1 replies)
 5. preddavky na DPFO za 1Q 2014 (2 replies)
 6. Vytlačenie DPH (3 replies)
 7. Zamestnanecká strava v MRP (0 replies)
 8. Ahojte, ako zaúčtovať ZI pri zrušení s.r.o? S.r.o vznikla min. rok, namá žiadne pohľadávky ani záväzky. Ď. (5 replies)
 9. Ako zaúčtovať fa za telefon, keď 20% z fa je neovplyvňujúci výdaj. Sme platci DPH (1 replies)
 10. Nezlikvidovaná opravná položka k pohľadávke (0 replies)
 11. odpis pohľadávky (3 replies)
 12. Mozem si narok na odpocet uplatnit az v dalsich mesiacoch? (5 replies)
 13. výsluhový dôchodok a NČZD (1 replies)
 14. DP DPH vysporiadaný nadmerný odpočet. (1 replies)
 15. dovoz tovaru s 0% VAT a neplatca DPH (1 replies)
 16. Mám nárok na daňový bonus za celý rok, ak som bol v 2 mesiace SZČO so stratou 115,- EUR a 10 mes. zamestnanec s príjmom 12000 EUR ? (1 replies)
 17. opatrovateľka v Rakúsku (1 replies)
 18. Ako vyčísľovať/riešiť fakturáciu DPH pre klientov? (0 replies)
 19. Ako zdaniť zmluvu o dielo popri závislej činnosti? (0 replies)
 20. Môžu si zdravotnícky pracovníci odpísať náklady na ďalšie vzdelávanie? (0 replies)
 21. Môžem vytvoriť OP k pohľadávke, ktorú máme na súde? Pohľadávka má viac ako 3 roky. Môžem ju tvorit daňovo 547/391? Vdaka (0 replies)
 22. Fakt. za staveb. práce (2 replies)
 23. Peňažný a nepeňažný príjem lekára (2 replies)
 24. KV a české faktúry (3 replies)
 25. Aký je praktický spôsob uloženia účtovnej závierky v písomnej forme po jej neskoršom schválení VZ ? (0 replies)
 26. zaokruhlovanie 2 % z dane (3 replies)
 27. DP as práca v zahraničí (0 replies)
 28. ERP - ako uctovat v roku 2014? Archivácia vkladu - 1 deň. (6 replies)
 29. Maximum pre pausalne vydavky 2013 (6 replies)
 30. Ako postupovať pri daňovom priznaní , keď som mala príležitostný príjem 800 EUR? (1 replies)
 31. účtovanie nakupu straveniek pre zamestnancov (1 replies)
 32. odpis premlčanej pohladavky (7 replies)
 33. FS - Informácia k uvádzaniu počtu príloh v daňových priznaniach k dani z príjmov (6 replies)
 34. Informácia k postupu pri podávaní a vyplňovaní Všeobecného podania pre Finančnú správu (1 replies)
 35. FS - Informácia k plateniu preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby na rok 2014 (k úprave výšky dane na platenie preddavkov a k zníženiu sadzby dane) (0 replies)
 36. Opravne daňové priznanie "A" po ročnom zúčtovaní dane (2 replies)
 37. Prijem z prenajmu (6 replies)
 38. FS - Informácia k zostavovaniu poznámok individuálnej účtovnej závierky (1 replies)
 39. Nákup kovového šrotu z Maďarska a DPH (1 replies)
 40. moja dcera ktora vlani v juli skoncila VS, odvtedy nikde do 31.12.2013 nepracovala a dostavala len prispevok na byvanie ak si podá danove priznanie dostane nejake peniaze ... danovy bonus (2 replies)
 41. Poznámky v POHODE obsahujú obidve prílohy? Ja som tam našiel len prílohu 3. Musím ešte doplniť aj prílohu 3a, alebo stačí ak vyplním to tlačivo v programe? (1 replies)
 42. Pri výpočte Dane z prenájmu bytu, kt. nie je v obchodnom majetku môžem zarátať do nákladov aj maľovanie? Patrí to medzi drobné úpravy alebo nie? (3 replies)
 43. Preddavky DPPO 2014 (10 replies)
 44. RZZP preplatok SZČO účtujúca v podvojnom účtovníctve. (0 replies)
 45. oprava v kontrolnom výkaze (0 replies)
 46. Podať alebo nepodať dňové priznanie (5 replies)
 47. Potvrdenie o príjme z Nemecka za zamestnanca (1 replies)
 48. Účtovné výkazy pre neziskové organizácie - podvojné účtovníctvo (4 replies)
 49. Daňový bonus - "aktívne" príjmy podľa §6 (0 replies)
 50. Bol už vyhlásený konkurz na Shopcity? (0 replies)
 51. Dobropis a DPH (6 replies)
 52. Daňové priznanie (3 replies)
 53. môžu sa odpisy neuplatniť 2 roky za sebou? (6 replies)
 54. Potvrdenie o príjme z Nemecka (0 replies)
 55. je RZZP prílohou daňového priznania? (8 replies)
 56. Potvrdenie o príjme z Nemecka (3 replies)
 57. umorenie straty (1 replies)
 58. Opravné daňové priznanie viackrát (2 replies)
 59. Bonus za odobratý tovar z Nemecka - kam do KV (5 replies)
 60. Danove priznanie dochodca (3 replies)
 61. vrátenie poistného zo zdravotnej poisťovne (3 replies)
 62. Úhrada faktúry bývalým spoločníkom (2 replies)
 63. RZD 2013 (1 replies)
 64. ked si na manžela v DP uplatním nezdaniteľnú časť ZD na manžela, môže si aj on podať DP keď mal svoj príjem okolo 800 eur? (9 replies)
 65. Poznámky k závierke (0 replies)
 66. DzP FO A alebo B? (0 replies)
 67. dohoda o urovnaní škody spôsobenou zamestnancom (2 replies)
 68. Ako postupovat pri uctovani/vystavovani dokladov pri spolupodielani sa na najme? (0 replies)
 69. shr a socialna poistovna (2 replies)
 70. DP a práca v Nemecku (2 replies)
 71. odložená daň - prvý rok? (1 replies)
 72. živnostnik záväzok (6 replies)
 73. vznik účtovnej jednotky- obdobia na výkazy (3 replies)
 74. Paušálne výdavky na spotrebované PHM (1 replies)
 75. Vymaz z ORSR a oznamovacia povinnost (0 replies)
 76. Môže si daňovník v DP 2013 uplatniť NČZD na manželku, ktorá celý rok 2013 poberala rodičovský príspevok a zároveň od mája 2013 pracovala /dosiahla príjem vo výške 3666,75 eur/ vo výške 69,19 eur? (2 replies)
 77. Ktoré účty berieme do vysledku hospodárenia účtovnej jednotky? (2 replies)
 78. Ktoré účty idu do vysledovky? (1 replies)
 79. likvidačný list DF (0 replies)
 80. Tabulka D, DP PO za rok 2013 (2 replies)
 81. Môžem DPH za leasing uplatniť v nasledujúcom mesiaci? (1 replies)
 82. mám nárok na daňový bonus, aj keď mi vychádza daň.povinnosť nula ? (3 replies)
 83. ako má vyzerať evidencia zásob? (1 replies)
 84. Dotácia z EPFRV a daň z príjmov (0 replies)
 85. Paušálne výdavky (6 replies)
 86. Aké prílohy treba k faktúre za škody/opravy? (0 replies)
 87. Odvody z dividend zo zisku za rok 2012. (3 replies)
 88. Kam zaradiť faktúru vystavenú pre obecný úrad? (4 replies)
 89. DP typu A - Nemecko (7 replies)
 90. Úroky z pôžičky a daňové priznanie (1 replies)
 91. Aky typ danoveho priznania? (8 replies)
 92. Zlé účtovanie rezervy (4 replies)
 93. Povinne zverejnovanie dokumentov v registri (0 replies)
 94. Patrí provízia za sprodtredkovanie RK do výdavkov pri prenájme bytu (nezaradený do obchodného majetku)? (2 replies)
 95. Nezobrali mi danove priznanie (3 replies)
 96. Rocne hlasenie (0 replies)
 97. RZZP - súbez zamestnanec a SZČO - účtovanie (3 replies)
 98. sro a JU (2 replies)
 99. preddavky (2 replies)
 100. nárok na zamestnaneckú prémiu? (9 replies)
 101. Môžem dať do výdavkov priamočiaru pílku? (1 replies)
 102. Preplatok z RZZP zo zivnosti, nedoplatok z ost.prijmov (§8) (1 replies)
 103. storno faktúry - DPH (1 replies)
 104. platba v hotovosti (0 replies)
 105. zrušená živosť dopravcu (1 replies)
 106. Môže si szčo v roku 2013 uplatniť paušálne výdavky, aj keď v roku 2011 viedol JU z dôvodu dokladovania dotácie ? (1 replies)
 107. Výnosy z dlhopisov a zdravotné odovdy (1 replies)
 108. Nikto nemá s takouto fakturáciu skúsenosti??? (0 replies)
 109. Študent - daňové priznanie (8 replies)
 110. Čiastočný odpis dlhodobého majetku (4 replies)
 111. Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch ČR (6 replies)
 112. KV podpísanie ZEP-om, hláška (1 replies)
 113. Dodatočné daňové priznanie a zmenená adresa - akú adresu uviesť ??? (0 replies)
 114. Poznamky k uct. zavierke (1 replies)
 115. Predaj pozemku v ČR - zdanenie (0 replies)
 116. Zmluva o poskytnutí služby s občanom nepodnikateľom - je to daňovo uznateľné? (1 replies)
 117. Nárok na odpočet DPH pri opakovanej registrácii (1 replies)
 118. Pri rušení prevádzky podnikateľa k 31.12.2013 (obchod s rôznym tovarom) je potrebné vyradiť drobný majetok z evidencie? (ako napr. chladnička, regále atd´). Majiteľ si ich ponechal, nepredal majetok. (0 replies)
 119. A keď zasielam DP-B elektronicky a mám aj potrvdenie zozávislej činnosti-to (2 replies)
 120. Zaradenie dokladov do tabuliek KV DPH (6 replies)
 121. odhlasenie vozidla z podnikanie (2 replies)
 122. Musím podať daňové priznanie za rok 2013. (5 replies)
 123. Ako ja účtujú odvody do poisťovní ak sú čerpané z dotácie (1 replies)
 124. Ako sa zaokrúhľujú peňažné prostriedky vo výkaze majetku a záväzkoch, na celé eurá hore alebo dole? (1 replies)
 125. Danove priznanie pre s.r.o. v pohode (2 replies)
 126. Slovenská s.r.o. - sídlo v čechách? českí dohodári? (0 replies)
 127. Akt typ priznania zvolit? (4 replies)
 128. Ostatné príjmy(?) - dane a odvody (0 replies)
 129. Musím poukázať 2% z dane už v daňovom priznaní? (3 replies)
 130. Preplatok na dani z príjmu PO (2 replies)
 131. Odložená daň - zmena sadzby (0 replies)
 132. Príjem zo živnosti, z dohody a zo zahraničia (3 replies)
 133. dotácia na rozvoj vidieka (0 replies)
 134. zbierka listin (9 replies)
 135. Platenie dane-doplatok (2 replies)
 136. Danovy bonus (8 replies)
 137. tvoriť OP alebo odpisovať (2 replies)
 138. Ucet 591 (4 replies)
 139. Daňové priznanie a príjem z IRSKA. (2 replies)
 140. Za akú cenu môžem predať DHIM, ktorý som neodpisovala dve účtovné obdobia? (4 replies)
 141. DPPO-zostavenie, schválenie (2 replies)
 142. zriaďovacie výdavky? (2 replies)
 143. odložená daň z príjmov (0 replies)
 144. Ako zaúčtovať úhradu faktúry z s.r.o. na účet zo živnosti? (0 replies)
 145. Danovy bonus (1 replies)
 146. Export MRP poznámok nekompletný (0 replies)
 147. Dostala som fa za kovový šrot,nepredajné náhradné diely,cena bez DPH je výdavok odpočítateľný od daňového základu, DPH mám doplatiť ja alebo nie ,som platca DPH (1 replies)
 148. Daň a zdravotný odvod z predaja darované pozemku - výpočet platby? (0 replies)
 149. odvody szco od 1.1.2014 (0 replies)
 150. autorský honorár a zdanenie (6 replies)
 151. ukončenie živnosti a odpočet straty (0 replies)
 152. Opravná položka alebo odpis pohľadávky? (0 replies)
 153. vypocitala som si dan spravne? (3 replies)
 154. odpis pohľadávky (0 replies)
 155. Musím platiť daň a clo za použitú elektroniku dovezenú z Nemecka? (4 replies)
 156. Prijatá platba za vystavenú fakturu na osobný účet konateľa (2 replies)
 157. poisťovacie služby (0 replies)
 158. počiatočné stavy pri prechode z JU na PU ich účtovanie v urbáre (0 replies)
 159. Kde v DP typ B je vhodnejšie zaradiť odmenu za vytvorenie diela-prednášku a jej prezentáciu, v § 6 ods.2 písm.b, alebo v § 8 na riadku 12 ? (4 replies)
 160. Kniha jázd vs cestovný príkaz (1 replies)
 161. SZCO, DP typ B, pausal (0 replies)
 162. Vznika narok na zamestnanecku premiu, ked je odpracovanych 6 mesiacov ale nenasleduju po sebe? (3 replies)
 163. Zamestnanecka premia (10 replies)
 164. Neuhradené pohľadávky do konca roka pri použití paušálnych výdavkoch započítať do príjmov DP v roku 2013, alebo v r.2014 podľa úhrady (2 replies)
 165. Uplatnenie daňovej straty s prerušením (2 replies)
 166. neuhradené odvody a následne zaplatené penále (4 replies)
 167. Môžem si uplatniť stratu z minulých rokov ak vychádza zisk z nepodnikateľskej činnosti? (1 replies)
 168. Poznámky k ÚZ 2013 v programe MRP (1 replies)
 169. Kde sa uvádzajú príjmy a výdavky z príjmov zo zahraničia? (0 replies)
 170. Zriadovacie vydavky v cudzej mene - prepocet na eura (0 replies)
 171. Môžeme si so synom každý uplatniť oslobodenie 500 EUR pri prenájme bytu, ktorý vlastníme každý 1/2 ? (2 replies)
 172. Náklady na odb. publikáciu - Zákon o dani z príjmov v nákladoch prenajímateľa (0 replies)
 173. Nezdaniteľna čiastka na manželku (3 replies)
 174. DPFOA a zaplatený nedoplatok na zdr. poistení v roku 2013 za r.2012 (4 replies)
 175. odvody SP, nemocenske a ako na DP (3 replies)
 176. prevod na pokladňu (1 replies)
 177. MRP (1 replies)
 178. Narok na nezdanitelnu cast (2 replies)
 179. Výdavky pri prenájme nezaradená v OM, čo áno, čo nie (8 replies)
 180. Zamestnananec-FO s nulovym prijmom za prenajom - TypA alebo B? (2 replies)
 181. Jednorázový príjem §8 (3 replies)
 182. peňažný denník (4 replies)
 183. Je prílohou DPFO-B aj potvrdenie o príjme zo záv.činnosti ? (2 replies)
 184. dôchodca predal šrot (2 replies)
 185. poisťovák a výkazy (0 replies)
 186. Príjem zo zahraničia do ktorej kolonky (4 replies)
 187. Dobrovoľne platené PvN (4 replies)
 188. preddavky na daň - fyzické osoby (2 replies)
 189. RZD 2013 - ako opraviť (0 replies)
 190. Daňový bonus kombinácia príjmov §5 a §6 (5 replies)
 191. Mám preúčtovať zásoby k 31.12. a tovar na sklade? (0 replies)
 192. Povolené prečerpanie účtu / kreditná karta typu revolving (0 replies)
 193. Nespusti sa aplikacia edane/JAVA - chybova hlaska (5 replies)
 194. Aký je termín na doručenie FA? (0 replies)
 195. mesačný výkaz-zmena ZP (0 replies)
 196. Zmena z preukázateľných výdavkov na paušálne výdavky? (7 replies)
 197. Príloha k daňovému priznaniu B príjem z prostredkovania (3 replies)
 198. Kde môžem nájsť aktuálne výkazy pre neziskové organizácie /SVB/ NO Uč? (6 replies)
 199. SZČO prenájom nehnuteľnosti (0 replies)
 200. Podať opravné poznámky? (3 replies)
 201. Metodický pokyn k ukladaniu a zverejňovaniu dokumentov v Registri účtovných závierok (3 replies)
 202. Kontrolny vykaz a dosla faktura z Telekomu so zlavou (9 replies)
 203. ak je na účte mínusový zostatok tak ako sa zapiše takýto údaj do výkazu o majetku a záväzkov ? Lebo okienko na + alebo - je len v priebežných položkách (4 replies)
 204. Blok z ERP a čiastočné storno - KV. (3 replies)
 205. Výška NZD na manželku a príjem z prenájmu. (1 replies)
 206. Prílohy k DP 2013 (5 replies)
 207. Zaúčtovanie prečerpania finančného príspevku (0 replies)
 208. SK NACE (9 replies)
 209. doklad z ERP na nákup PHM (3 replies)
 210. Daňový bonus (2 replies)
 211. Paušálne výdavky (3 replies)
 212. poistné plnenie pri PN (2 replies)
 213. daň z predaja zdedeného bytu (3 replies)
 214. prepočet výdavkov k prenájmu,po odpočítaní oslobodenej časti z príjmu 500 eur (1 replies)
 215. Odpisovať auto keď firma nevykonávala žiadnu činnosť? (4 replies)
 216. poskytnutá pôžička z s. r. o. fyzickej osobe (8 replies)
 217. Do ktorych stlpcov penazneho dennika sa účtujú cestovne nahrady / za sukr.auto pri sluzob. ceste / a stravne / zahranicie / szco v roku 2013? (3 replies)
 218. ako zdaním predané akcie v roku 2013 ? (3 replies)
 219. V prípade, že pracujem u dvoch zamestnávateľov ako študent a u jedného z nich zarobím viac ako je stanovená hranica a u druhého zarobím menej ako je daná hranica ako je to so zdaňovaním a odvodmi? (6 replies)
 220. SK NACE - pomôcka (2 replies)
 221. rozdiel v DPH (4 replies)
 222. Odpis zavazku, ktory nebol nakladom (3 replies)
 223. Ak som kupil budovu v r.1997 za 100tisic a technicky ju zhodnotil v r.2006 . (1 replies)
 224. Musím urobiť DDP FO za rok 2012 alebo stačí v roku 2013 upraviť pripočítateľnú položku? (3 replies)
 225. DP B, dátumy na prílohách (1 replies)
 226. Refakturácia (2 replies)
 227. zaradenie bytu do majetku (3 replies)
 228. Je možné si uplatniť alikvotnú čiastku prevádzkových výdavkov z fondu opráv pri príjmoch z prenájmu ? (4 replies)
 229. Osobný asistent-DP-odvody (12 replies)
 230. Mám nárok na vrátenie dane ak už mám brigádu? (8 replies)
 231. zamestnanec a provízie po ukončení živnosti (7 replies)
 232. SZČO a zároven pracuje na dohodu (6 replies)
 233. Socialny fond likvidacia (5 replies)
 234. DP Typu B pausalne (5 replies)
 235. účtovanie nákupu cez QUATRO v JU (0 replies)
 236. SZČO a práca v zahraničí (7 replies)
 237. Software - daňový alebo nedaňový N (3 replies)
 238. Čo vpisujem do riadkov 13,15,16 DP ak mi na začiatku roka 2013 bol vrátený preplatok za zdravotnom a sociálnom poistení? (3 replies)
 239. Za akých podmienok si firma môže vyžiadať DPH späť od štátu? (3 replies)
 240. Odpis premlčanej pohľadávky - 427? (3 replies)
 241. Aký je rozdiel medzi daňovou evidenciou a evidenciou pri prenajme? (5 replies)
 242. Minimálna výška dane PO za rok 2013 je 16,60€ alebo 5€ ? (1 replies)
 243. daňové priznanie (2 replies)
 244. Som Q plátca DPH a teraz pri DP som zistila, že v I.Q2013 som mala odviesť o 8 Eur viac. Musím podať dodatočné DP aj pri takej malej sume? (1 replies)
 245. príspevok na podnikanie z úradu práce (5 replies)
 246. Daňové priznanie typ B (7 replies)
 247. DP B riadok 01,mám uviesť RČ alebo DIČ, keď má pozastavené prevádzkovanie živnosti od. 23.10.2013 a vrátil aj osvedčenie o regisrácii apridelení DIČ (1 replies)
 248. Treba opraviť kontrolný výkaz ak mi program vzal zlé dátumy?? (1 replies)
 249. zaokruhlovanie v DP PO (1 replies)
 250. Môže si uplatniť szčo nezdaniteľnú časť na manželku, keď dieťa má štyri roky, ale manželka poberala naň ešte rodičovský príspevok ? (2 replies)