1. preddavky (2 replies)
 2. nárok na zamestnaneckú prémiu? (9 replies)
 3. Môžem dať do výdavkov priamočiaru pílku? (1 replies)
 4. Preplatok z RZZP zo zivnosti, nedoplatok z ost.prijmov (§8) (1 replies)
 5. storno faktúry - DPH (1 replies)
 6. platba v hotovosti (0 replies)
 7. zrušená živosť dopravcu (1 replies)
 8. Môže si szčo v roku 2013 uplatniť paušálne výdavky, aj keď v roku 2011 viedol JU z dôvodu dokladovania dotácie ? (1 replies)
 9. Výnosy z dlhopisov a zdravotné odovdy (1 replies)
 10. Nikto nemá s takouto fakturáciu skúsenosti??? (0 replies)
 11. Študent - daňové priznanie (8 replies)
 12. Čiastočný odpis dlhodobého majetku (4 replies)
 13. Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch ČR (6 replies)
 14. KV podpísanie ZEP-om, hláška (1 replies)
 15. Dodatočné daňové priznanie a zmenená adresa - akú adresu uviesť ??? (0 replies)
 16. Poznamky k uct. zavierke (1 replies)
 17. Predaj pozemku v ČR - zdanenie (0 replies)
 18. Zmluva o poskytnutí služby s občanom nepodnikateľom - je to daňovo uznateľné? (1 replies)
 19. Nárok na odpočet DPH pri opakovanej registrácii (1 replies)
 20. Pri rušení prevádzky podnikateľa k 31.12.2013 (obchod s rôznym tovarom) je potrebné vyradiť drobný majetok z evidencie? (ako napr. chladnička, regále atd´). Majiteľ si ich ponechal, nepredal majetok. (0 replies)
 21. A keď zasielam DP-B elektronicky a mám aj potrvdenie zozávislej činnosti-to (2 replies)
 22. Zaradenie dokladov do tabuliek KV DPH (6 replies)
 23. odhlasenie vozidla z podnikanie (2 replies)
 24. Musím podať daňové priznanie za rok 2013. (5 replies)
 25. Ako ja účtujú odvody do poisťovní ak sú čerpané z dotácie (1 replies)
 26. Ako sa zaokrúhľujú peňažné prostriedky vo výkaze majetku a záväzkoch, na celé eurá hore alebo dole? (1 replies)
 27. Danove priznanie pre s.r.o. v pohode (2 replies)
 28. Slovenská s.r.o. - sídlo v čechách? českí dohodári? (0 replies)
 29. Akt typ priznania zvolit? (4 replies)
 30. Ostatné príjmy(?) - dane a odvody (0 replies)
 31. Musím poukázať 2% z dane už v daňovom priznaní? (3 replies)
 32. Preplatok na dani z príjmu PO (2 replies)
 33. Odložená daň - zmena sadzby (0 replies)
 34. Príjem zo živnosti, z dohody a zo zahraničia (3 replies)
 35. dotácia na rozvoj vidieka (0 replies)
 36. zbierka listin (9 replies)
 37. Platenie dane-doplatok (2 replies)
 38. Danovy bonus (8 replies)
 39. tvoriť OP alebo odpisovať (2 replies)
 40. Ucet 591 (4 replies)
 41. Daňové priznanie a príjem z IRSKA. (2 replies)
 42. Za akú cenu môžem predať DHIM, ktorý som neodpisovala dve účtovné obdobia? (4 replies)
 43. DPPO-zostavenie, schválenie (2 replies)
 44. zriaďovacie výdavky? (2 replies)
 45. odložená daň z príjmov (0 replies)
 46. Ako zaúčtovať úhradu faktúry z s.r.o. na účet zo živnosti? (0 replies)
 47. Danovy bonus (1 replies)
 48. Export MRP poznámok nekompletný (0 replies)
 49. Dostala som fa za kovový šrot,nepredajné náhradné diely,cena bez DPH je výdavok odpočítateľný od daňového základu, DPH mám doplatiť ja alebo nie ,som platca DPH (1 replies)
 50. Daň a zdravotný odvod z predaja darované pozemku - výpočet platby? (0 replies)
 51. odvody szco od 1.1.2014 (0 replies)
 52. autorský honorár a zdanenie (6 replies)
 53. ukončenie živnosti a odpočet straty (0 replies)
 54. Opravná položka alebo odpis pohľadávky? (0 replies)
 55. vypocitala som si dan spravne? (3 replies)
 56. odpis pohľadávky (0 replies)
 57. Musím platiť daň a clo za použitú elektroniku dovezenú z Nemecka? (4 replies)
 58. Prijatá platba za vystavenú fakturu na osobný účet konateľa (2 replies)
 59. poisťovacie služby (0 replies)
 60. počiatočné stavy pri prechode z JU na PU ich účtovanie v urbáre (0 replies)
 61. Kde v DP typ B je vhodnejšie zaradiť odmenu za vytvorenie diela-prednášku a jej prezentáciu, v § 6 ods.2 písm.b, alebo v § 8 na riadku 12 ? (4 replies)
 62. Kniha jázd vs cestovný príkaz (1 replies)
 63. SZCO, DP typ B, pausal (0 replies)
 64. Vznika narok na zamestnanecku premiu, ked je odpracovanych 6 mesiacov ale nenasleduju po sebe? (3 replies)
 65. Zamestnanecka premia (10 replies)
 66. Neuhradené pohľadávky do konca roka pri použití paušálnych výdavkoch započítať do príjmov DP v roku 2013, alebo v r.2014 podľa úhrady (2 replies)
 67. Uplatnenie daňovej straty s prerušením (2 replies)
 68. neuhradené odvody a následne zaplatené penále (4 replies)
 69. Môžem si uplatniť stratu z minulých rokov ak vychádza zisk z nepodnikateľskej činnosti? (1 replies)
 70. Poznámky k ÚZ 2013 v programe MRP (1 replies)
 71. Kde sa uvádzajú príjmy a výdavky z príjmov zo zahraničia? (0 replies)
 72. Zriadovacie vydavky v cudzej mene - prepocet na eura (0 replies)
 73. Môžeme si so synom každý uplatniť oslobodenie 500 EUR pri prenájme bytu, ktorý vlastníme každý 1/2 ? (2 replies)
 74. Náklady na odb. publikáciu - Zákon o dani z príjmov v nákladoch prenajímateľa (0 replies)
 75. Nezdaniteľna čiastka na manželku (3 replies)
 76. DPFOA a zaplatený nedoplatok na zdr. poistení v roku 2013 za r.2012 (4 replies)
 77. odvody SP, nemocenske a ako na DP (3 replies)
 78. prevod na pokladňu (1 replies)
 79. MRP (1 replies)
 80. Narok na nezdanitelnu cast (2 replies)
 81. Výdavky pri prenájme nezaradená v OM, čo áno, čo nie (8 replies)
 82. Zamestnananec-FO s nulovym prijmom za prenajom - TypA alebo B? (2 replies)
 83. Jednorázový príjem §8 (3 replies)
 84. peňažný denník (4 replies)
 85. Je prílohou DPFO-B aj potvrdenie o príjme zo záv.činnosti ? (2 replies)
 86. dôchodca predal šrot (2 replies)
 87. poisťovák a výkazy (0 replies)
 88. Príjem zo zahraničia do ktorej kolonky (4 replies)
 89. Dobrovoľne platené PvN (4 replies)
 90. preddavky na daň - fyzické osoby (2 replies)
 91. RZD 2013 - ako opraviť (0 replies)
 92. Daňový bonus kombinácia príjmov §5 a §6 (5 replies)
 93. Mám preúčtovať zásoby k 31.12. a tovar na sklade? (0 replies)
 94. Povolené prečerpanie účtu / kreditná karta typu revolving (0 replies)
 95. Nespusti sa aplikacia edane/JAVA - chybova hlaska (5 replies)
 96. Aký je termín na doručenie FA? (0 replies)
 97. mesačný výkaz-zmena ZP (0 replies)
 98. Zmena z preukázateľných výdavkov na paušálne výdavky? (7 replies)
 99. Príloha k daňovému priznaniu B príjem z prostredkovania (3 replies)
 100. Kde môžem nájsť aktuálne výkazy pre neziskové organizácie /SVB/ NO Uč? (6 replies)
 101. SZČO prenájom nehnuteľnosti (0 replies)
 102. Podať opravné poznámky? (3 replies)
 103. Metodický pokyn k ukladaniu a zverejňovaniu dokumentov v Registri účtovných závierok (3 replies)
 104. Kontrolny vykaz a dosla faktura z Telekomu so zlavou (9 replies)
 105. ak je na účte mínusový zostatok tak ako sa zapiše takýto údaj do výkazu o majetku a záväzkov ? Lebo okienko na + alebo - je len v priebežných položkách (4 replies)
 106. Blok z ERP a čiastočné storno - KV. (3 replies)
 107. Výška NZD na manželku a príjem z prenájmu. (1 replies)
 108. Prílohy k DP 2013 (5 replies)
 109. Zaúčtovanie prečerpania finančného príspevku (0 replies)
 110. SK NACE (9 replies)
 111. doklad z ERP na nákup PHM (3 replies)
 112. Daňový bonus (2 replies)
 113. Paušálne výdavky (3 replies)
 114. poistné plnenie pri PN (2 replies)
 115. daň z predaja zdedeného bytu (3 replies)
 116. prepočet výdavkov k prenájmu,po odpočítaní oslobodenej časti z príjmu 500 eur (1 replies)
 117. Odpisovať auto keď firma nevykonávala žiadnu činnosť? (4 replies)
 118. poskytnutá pôžička z s. r. o. fyzickej osobe (8 replies)
 119. Do ktorych stlpcov penazneho dennika sa účtujú cestovne nahrady / za sukr.auto pri sluzob. ceste / a stravne / zahranicie / szco v roku 2013? (3 replies)
 120. ako zdaním predané akcie v roku 2013 ? (3 replies)
 121. V prípade, že pracujem u dvoch zamestnávateľov ako študent a u jedného z nich zarobím viac ako je stanovená hranica a u druhého zarobím menej ako je daná hranica ako je to so zdaňovaním a odvodmi? (6 replies)
 122. SK NACE - pomôcka (2 replies)
 123. rozdiel v DPH (4 replies)
 124. Odpis zavazku, ktory nebol nakladom (3 replies)
 125. Ak som kupil budovu v r.1997 za 100tisic a technicky ju zhodnotil v r.2006 . (1 replies)
 126. Musím urobiť DDP FO za rok 2012 alebo stačí v roku 2013 upraviť pripočítateľnú položku? (3 replies)
 127. DP B, dátumy na prílohách (1 replies)
 128. Refakturácia (2 replies)
 129. zaradenie bytu do majetku (3 replies)
 130. Je možné si uplatniť alikvotnú čiastku prevádzkových výdavkov z fondu opráv pri príjmoch z prenájmu ? (4 replies)
 131. Osobný asistent-DP-odvody (12 replies)
 132. Mám nárok na vrátenie dane ak už mám brigádu? (8 replies)
 133. zamestnanec a provízie po ukončení živnosti (7 replies)
 134. SZČO a zároven pracuje na dohodu (6 replies)
 135. Socialny fond likvidacia (5 replies)
 136. DP Typu B pausalne (5 replies)
 137. účtovanie nákupu cez QUATRO v JU (0 replies)
 138. SZČO a práca v zahraničí (7 replies)
 139. Software - daňový alebo nedaňový N (3 replies)
 140. Čo vpisujem do riadkov 13,15,16 DP ak mi na začiatku roka 2013 bol vrátený preplatok za zdravotnom a sociálnom poistení? (3 replies)
 141. Za akých podmienok si firma môže vyžiadať DPH späť od štátu? (3 replies)
 142. Odpis premlčanej pohľadávky - 427? (3 replies)
 143. Aký je rozdiel medzi daňovou evidenciou a evidenciou pri prenajme? (5 replies)
 144. Minimálna výška dane PO za rok 2013 je 16,60€ alebo 5€ ? (1 replies)
 145. daňové priznanie (2 replies)
 146. Som Q plátca DPH a teraz pri DP som zistila, že v I.Q2013 som mala odviesť o 8 Eur viac. Musím podať dodatočné DP aj pri takej malej sume? (1 replies)
 147. príspevok na podnikanie z úradu práce (5 replies)
 148. Daňové priznanie typ B (7 replies)
 149. DP B riadok 01,mám uviesť RČ alebo DIČ, keď má pozastavené prevádzkovanie živnosti od. 23.10.2013 a vrátil aj osvedčenie o regisrácii apridelení DIČ (1 replies)
 150. Treba opraviť kontrolný výkaz ak mi program vzal zlé dátumy?? (1 replies)
 151. zaokruhlovanie v DP PO (1 replies)
 152. Môže si uplatniť szčo nezdaniteľnú časť na manželku, keď dieťa má štyri roky, ale manželka poberala naň ešte rodičovský príspevok ? (2 replies)
 153. Moze podnikatel uplatnit na manzelku nezdan.cast, ak mazelka bola v roku 2013 4 mesiace dobrovolne nezamestnana ? (4 replies)
 154. Účtovanie príspevku z ÚPSVaR - §60 (3 replies)
 155. dzppo 2013 (1 replies)
 156. musím časovo rozlíšiť výnosy? (5 replies)
 157. Program MRP a položky DPH. (4 replies)
 158. Postup pri elektronickom podávaní účtovnej závierky (1 replies)
 159. danove priznanie a E-DANE (6 replies)
 160. postup pri účtovani PHM 80% a 20% (1 replies)
 161. Skúsenosti s evidujem.sk (1 replies)
 162. DPFO typ B - príloha 1 (0 replies)
 163. 31.12. skončenie podnikania, rozpustenie združenia a odpisy (2 replies)
 164. Odoslana platba v decembri, ale zabudnuty vystaveny dobropis - co s tym? (3 replies)
 165. DP A - je správny výpočet ? (3 replies)
 166. Vytlačenie interných dokladov v zahraničnej mene v MRP win (0 replies)
 167. Odvadza za mna stat dane ak som na ciastocnej invalidite a nemam pracu na Slovensku? (5 replies)
 168. Elektronické podanie na DÚ a ručné podpísanie dokumentu (2 replies)
 169. Príjem z konzultačnej činnosti (3 replies)
 170. kedy zaúčtovať daň z príjmov (1 replies)
 171. Zostatok na účte 042 (4 replies)
 172. Daňové odpisy v PU. (7 replies)
 173. DP za úpadcu v konkurze (0 replies)
 174. Dobrý deň, DP FO A - NČZD na daňovníka (5 replies)
 175. pomôžete mi vyplniť DP "A" ? (5 replies)
 176. storno tovaru (2 replies)
 177. Účtovná závierka - správny postup? (1 replies)
 178. Príjem lektora zo zahraničia (0 replies)
 179. kliknem na tlačiť, zip súbor si otvorím v priečinku, prekopírujem na lokálny. disk, tam rozzipujem, ale nikde nevidím možnosť vybrať si s príponou fdf, ako sa píše vyššie, otvorí mi priznanie Prázdne. (6 replies)
 180. Na kazdu zahranicnu cestu musi byt vypisany 1 cestovny prikaz alebo vramci mesiaca na 1 prikaze aj viac ciest do zahranicia? (0 replies)
 181. mozem podat jedno dodatocne priznanie DPH z 5 doslych fa z roznych mesiacov 2013? (10 replies)
 182. Danove opravne polozky k danovemu priznaniu za rok 2013 (9 replies)
 183. Pri vypocte cestovnych nahrad pouzivam priem. spotrebu z tp,mozem vyuzivat aj clenenie mesto a mimo mesta / podla druhu cesty /,alebo z 3 spotrieb v tp urobit priemer a pouzit tu? (0 replies)
 184. 2% dane zaokrúhľovanie (1 replies)
 185. prijmy a vydavny ovplyvnujuca a neovplyvnujuce zaklad dane (0 replies)
 186. provízia za sprostredkovanie FO - daňové hľadisko (0 replies)
 187. Ako zdaniť v DP typ B pasívny príjem z licenčnej zmluvy? (13 replies)
 188. Manžel pozastavil živnosť od 1.9.2012 do 30.3.2013 od 1.4. ju zrušil má podať daňové priznanie typ B aj za rok 2013? (1 replies)
 189. Dátum dodania ubytovacích služieb (0 replies)
 190. Aktívny a pasívny príjem v DzP (1 replies)
 191. výnos z dlhopisu a daň (0 replies)
 192. daňove priznanie pri predaji nehnutelnosti (2 replies)
 193. daňový bonus (2 replies)
 194. príležitostný príjem. (2 replies)
 195. Ak prenajimam nehnutelnost, tak mam vybrat "Pri príjmoch podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona" alebo "Pri príjmoch podľa § 6 ods. 4 zákona" ? (1 replies)
 196. Poznámky k uzávierke 2013 (5 replies)
 197. platba v hotovosti súkromnej osobe v roku 2013 (2 replies)
 198. SZČO + sprostredkovateľ poistenia cez OVB - členenie v DP (3 replies)
 199. Platenie poistného na základe exek.príkazov počas prerušenia živnosti (0 replies)
 200. Daňová evidencia - vysvetlenie (3 replies)
 201. Povinnost podat danove priznanie - student (2 replies)
 202. Doklady pri daňovej evidencii (1 replies)
 203. Treba podat danove priznanie? (3 replies)
 204. Príjem v AT na slovenskú a rakúsku živnosť (7 replies)
 205. SZČO a práca v ČR-stravné (7 replies)
 206. orange-účtovanie čas.rozlíšenia (3 replies)
 207. Dohoda o vykonaní práce a daňový bonus (2 replies)
 208. poznámky k DPPO (3 replies)
 209. Daň z predaja nehnuteľnosti (3 replies)
 210. dp fo A (5 replies)
 211. program pre záložnu (0 replies)
 212. taxislužba (0 replies)
 213. Prijem zo zahranicnej brigady (2 replies)
 214. potrebovala by som radu (3 replies)
 215. odpis automobilu fiat na leasing (1 replies)
 216. Hľadám skúsenú účtovníčku, ktorá účtuje v Helios Orange (2 replies)
 217. Učtovanie splátok za telefon v JU (0 replies)
 218. Ako je to so zdanením výnosov z dlhopisov? (2 replies)
 219. Preplatok za internet v JU (0 replies)
 220. Zvýšenie základného imanie ako odpustenie záväzku voči konteľovi (0 replies)
 221. Zábezpeka na DPH (5 replies)
 222. Konsignačný sklad a DPH (0 replies)
 223. výpočet zamestnaneckej prémie (5 replies)
 224. súhrnný výkaz dph (1 replies)
 225. dôchodok colníka (1 replies)
 226. Ako zaúčtovať a vyrovnať úhradu faktúry od O2? (4 replies)
 227. Fa k prijatej platbe na komoditu, kde odberateľ platí daň (0 replies)
 228. Tovar "darovaný" zákazníkovi ako darček resp. vzorka .... čo s tým v účtovníctve? (5 replies)
 229. Ako určiť správnu výšku príjmu z predaja jednotlivých nehnuteľnosti zaplatených jednou súhrnnou kúpnou cenou. (0 replies)
 230. Nakupujem papier, potom ho dám nasekať do inej firmy a potom ho predávam. Účtujem v jú - je správne účtovanie - nákup papiera - tovar, výsek - služba , predaj vysekaného papiera -tovar? (0 replies)
 231. Opravné položky k pohľadávkam – vytvorenie (6 replies)
 232. Účtovať cenu phl v deň nákupu z bločku čerpacej stanice ,alebo po zlave, ak mi nejakú dali? (4 replies)
 233. Storno dodávateľskej faktury. (3 replies)
 234. Zálohová fa a kontrolný výkaz (10 replies)
 235. Náhrada za PHM pri zahraničnej pracovnej ceste SZČO (2 replies)
 236. DP FO typ B (4 replies)
 237. oznamenie o predlzenie lehoty na podanie DPPO za r.2013 (1 replies)
 238. DP typ B - oddiel XIV. (2 replies)
 239. Výdavok zo súkromnej karty (2 replies)
 240. Dodací list bez faktúry s dokladom z ERP a KV? (1 replies)
 241. Aké daňové priznanie treba vyplniť? (9 replies)
 242. Príjmy zo živnosti v DE a DP na SK (6 replies)
 243. kam previesť zostatok účtu 395 keď musí byť na konci roka nulový? (9 replies)
 244. Leasingovy urok, urok z uveru, servis vozidiel kam v penaznom deniku? (3 replies)
 245. MRP suvaha a vykaz ziskov a strat rozdiel 1,-eur. (6 replies)
 246. prenájom bytu (0 replies)
 247. Vyúčtovacia faktúra za elektrinu (1 replies)
 248. Ako zaúčtovať úhradu faktúry (0 replies)
 249. Ročné zúčtovanie alebo daňové priznanie keď chýba potvrdenie o príjme (4 replies)
 250. Dodatočné priznanie k DPH (6 replies)