1. Funguje vám stránka finančnej správy? (8 replies)
 2. Nepeňažný vklad do obchodného majetku fyzickou osobou (0 replies)
 3. Funguje vám dnes, 24.2.2014 portál Finančnej správy? (27 replies)
 4. Odpočitateľná položka na manželku (2 replies)
 5. Kontrolny vykaz a ciastocny odpocet DPH z doslej faktury (10 replies)
 6. Mozem prijat do uctovnictva fa. z roku 2012 a uplatnit dph ked mi dnes (24.2.2014) dosla?Ak ano,ako ju mam zauctovat a ako je to s DPH? (9 replies)
 7. odpis pohľadávky do daňového priznania (11 replies)
 8. nárok na daňový bonus - časť roka nezamestnaný (2 replies)
 9. Uplatnenie straty (7 replies)
 10. zábezpeka - garancia tovaru v zahraničí (0 replies)
 11. Danove priznanie predčasný dochodca (1 replies)
 12. Dôchodca a vrátenie dane (1 replies)
 13. Daňový bonus (príjmy zo zahraničia) (2 replies)
 14. Auto na tretinky (4 replies)
 15. Daňové priznanie a predaj CP (1 replies)
 16. ako zmeniť začiatočný a koncový stav účtu 461 v MoneyS3? (0 replies)
 17. zahr. cesta- stravné (2 replies)
 18. Mám FA z Francúzska za tovar vystavenú 31/1/2014 ale tovar ešte neprišiel. Mám to dať do dph za 1/2014 alebo počkám a dám to až vo februári? Ide to do KV za 1/2014 ? (1 replies)
 19. Nedoplatok na zdravotnom poisteni z § 8 (1 replies)
 20. živnostník a bankový účet (1 replies)
 21. Daňové priznanie 2013 typ A (8 replies)
 22. Do ktorej odpisovej skupiny zaradiť pracovné stoly kúpené do výroby? (4 replies)
 23. Ako postupovať pri zrušení objednávky na ktorú už bola vystavená fa? (1 replies)
 24. Fakturácia provízie do krajiny EU - riadok DPH výkazu (2 replies)
 25. Najskôr kontrolný výkaz DPH, potom daňové priznanie (4 replies)
 26. Doklad o prijatej platbe z ciech a kontrolny vykaz (0 replies)
 27. Nezdaniteľná položka na manželku - denné štúdium (5 replies)
 28. opatrovateľka v nemecku+slovenská živnosť (3 replies)
 29. Daňové priznanie (1 replies)
 30. Dobropisy z EU - kde do kontrolného výkazu (1 replies)
 31. Môže si SZČO uplatniť paušálne výdavky aj počas mesiacov, ktorých bol na PN? (8 replies)
 32. Hľadám učtovnika/u (4 replies)
 33. Ako vyplniť oddiel IX. daňového priznania typ A? (4 replies)
 34. upozornenie na zmenu času - po nainštalovaní podpisovej politiky (2 replies)
 35. Ako dostať do prík. na úhradu IBAN? (2 replies)
 36. Kedy sa stáva sročka dcérskou spoločnosťou? (3 replies)
 37. Mám podat danove priznanie? (6 replies)
 38. Pomerne odpocitanie DPH v zdruzeni (0 replies)
 39. KVDPH-došlá faktúra od platiteľa DPH za pitnú vodu (1 replies)
 40. Vracia sa daň z účasti vo volebnej komisii dôchodcovi,ktorý okrem dôchodku nemá žiadny iný príjem?Je potrebné podať daňove priznanie? (3 replies)
 41. Inventúra na sklade, chýba doklad o kúpe tovaru- mínusový stav položky skladu (1 replies)
 42. Dohodár a zamestnanecká prémia rok 2013 (2 replies)
 43. Dátum zostavenia a dátum schválenia riadnej individuálnej závierky za rok 2013 (4 replies)
 44. Tovar je do zaplatenia majetkom firmy - podľa akého paragrafu ?? (2 replies)
 45. Prenajímateľ náklady (0 replies)
 46. ročný priemerný kurz CZK k EURU (2 replies)
 47. Osobitna uprava §66 v kontrolnom vykaze (1 replies)
 48. Dodatočné daňové priznanie DZP PO - podať aj výkazy? (3 replies)
 49. Preúčtovanie zisku, straty z min. obdobi (2 replies)
 50. Tabuľka č. 1b - Údaje daňovníka z evidencie podľa § 6 ods. 10 zákona DP typ B - aké údaje sa tam vypisujú - na začiatku zdaňovacieho obdobia a na konci? nie je mi to jasné... (0 replies)
 51. na ktoru stranu suvahy zaradime prijatu objednavku od odoberatela (0 replies)
 52. starobný dôchodca a odpočítatelná položka a zamestnanecká prémia (4 replies)
 53. bonus vs služba? (1 replies)
 54. Kontrolný výkaz a nájom bez dph (6 replies)
 55. Dokladová inventúra (1 replies)
 56. tlačivo na oznámenie dovozu OMV za účelom ďaľšieho predaja (0 replies)
 57. DP B, tab. č.1 pri výdavkoch % v riadku 2 uvádzam len 40 % z príjmu a v r. 9 40 % + zaplatené poistné,neviem sa z toho už vymotať . Z poučenie mi je jasný riadok 9 (2 replies)
 58. Akým spôsobom treba zaradiť auto zakúpené pod 1700,-€ do užívania ? (0 replies)
 59. Rata sa prispevok hmotna nudza,materska a prispevok pri narodeni do dane z prijmu? (3 replies)
 60. Preukázateľné zaplatené poistné v DP FO 2013 (2 replies)
 61. Daňový bonus u SZČO (4 replies)
 62. Kontrolny vykaz a Orange faktury (2 replies)
 63. FA za poplatky mobilu (0 replies)
 64. Kam zaradit stan v oc 700 eur (2 replies)
 65. nezdaniteľná časť na daňovníka (2 replies)
 66. Strata z predchádzajúceho roku a jej uplatnenie pri ukončení živnosti? (0 replies)
 67. prenajom bytu a zamestnanie (2 replies)
 68. Daňové priznanie FO B (12 replies)
 69. nezamestnaný s povinným ZP + SZČO (3 replies)
 70. Prijatie služby z USA (1 replies)
 71. Dobrovoľné platené poistné - daňový výdavok - kde? (10 replies)
 72. Vyúčtovacia faktúra z elektrární vyhotovená 31.12.2013-preplatok (2 replies)
 73. Ako zauctujem dobropis vystavený 01/2014 k faktúre 11/2013. Kde ho zaradiť do KV. (4 replies)
 74. zrušenie registrácie DPH elektronicky (5 replies)
 75. Vyúčtovacia faktúra z elektrární vyhotovená 31.12.2013-preplatok (0 replies)
 76. Na Financnej sprave je uvedené v časi B3 (3 replies)
 77. Prenajom (nepodnikatel) + prijmy zo zavislej cinnost a nezdanitelna cast na danovnika (10 replies)
 78. Je daňový výdavok nedoplatok na zdravotnom poistení (5 replies)
 79. Predčasný dochodca a konatel (3 replies)
 80. Daňová povinnosť pri zrušení registrácie DPH (6 replies)
 81. KV DPH - ako sa exportuje ? (0 replies)
 82. Daňové priznanie právnických osôb (0 replies)
 83. Ak živnostník kúpil pozemok vo výške15500 eur, avšak zaplatil ho prevodom zo svojho osobného účtu. Ako to zaúčtovať v JU? (0 replies)
 84. Daňový bonus vydatej študentky (5 replies)
 85. DPH z predfakúry a zálohovej faktúry (4 replies)
 86. prechod zo skutočných výdavkov na paušálne v jednoduchom účtovníctve (4 replies)
 87. Ako viesť jednoduché účtovníctvo pre občianske združenie (1 replies)
 88. Podať daňové priznanie za Občianske združenie (1 replies)
 89. KVDPH (4 replies)
 90. Má starobný dôchodca pracujúci na dohodu nárok na vrátenie dane? (4 replies)
 91. letáky a grafické práce na hliníkovej tabuli môžem dať do nákladov? (3 replies)
 92. Ako zaúčtovať výhodný nákup? (1 replies)
 93. Oddiel XIV v daňovom priznaní za rok 2013 (4 replies)
 94. nevie niekto kedy budú v e-daniach tlačivá na DP r.2013? (8 replies)
 95. Vrátne obaly a kontrolny výkaz (1 replies)
 96. DP starobný dôchodca (0 replies)
 97. Kontrolny vykaz - nevznikla povinnosť (5 replies)
 98. JÚ - do ktorého stĺpca PD sa účtujú výdavky vo výške základnej náhrady za každý jeden kilometer jazdy za rok 2013 ? (2 replies)
 99. Platby kartou a KV (2 replies)
 100. DP FO B - živnosť v zahraničí (0 replies)
 101. Licencie - novovzniknuta firma (9 replies)
 102. Aké údaje sa vypĺňajú v oddieli IX (DP A) a oddieli XIV (DP B)? (6 replies)
 103. Kontrolný výkaz a zálohy (1 replies)
 104. Faktúra pre odberateľa z EU (1 replies)
 105. Kont.výkaz a tuzemské samozdanenie (2 replies)
 106. POTVRDENIE o zdaniteľných príjmoch........?chyba?...... (1 replies)
 107. úroky z úveru (0 replies)
 108. Oneskorene faktury 12/2013 - DPH a KV (2 replies)
 109. Kontrolný výkaz - služby v B1 - nemám fa (0 replies)
 110. Nacitava vam v MRP uhrady ostatnych zavazkov do KV? (4 replies)
 111. Aká je NČZD? (3 replies)
 112. Trzby ERP a KV (10 replies)
 113. Je možné si uplatniť NČZD na manželku, ktorá je čiast.invalid.dôchodku? (14 replies)
 114. Daňové priznanie FO typ B (paušálne výdavky) (7 replies)
 115. Ak dôchodca chcem prenajímať auto na podnikanie pre SZČO, koľko by som si mohol dať maximálne príjem do zmluvy ročne aby som nemusel platiť daň z príjmu. (6 replies)
 116. Sociálne poistenie 2014 (2 replies)
 117. Ako sa pocita zdravotne poistenie z prenajmu nehnutelnosti? (1 replies)
 118. Invalidny dochodca a zamestnanecká premia (2 replies)
 119. Predaj rodinného domu a daň z príjmu ? (7 replies)
 120. Advokát a príjmy na BÚ od občanov - nepodnikateľov (7 replies)
 121. Príjem z Nemecka a DP A (4 replies)
 122. kontrolny vykaz DPH - povinne treba uviest IČO dodavatela ? (8 replies)
 123. Daňové priznanie príjmy len zo zahraničia (za rok 2013) (8 replies)
 124. Kontrolný výkaz DPH (2 replies)
 125. tlačivá výkaz o príjmoch a výdavkoch a majetku a záväzkoch (3 replies)
 126. oddiel 6 v rakúskom DP sa týka aj invalidných dôchodcov, či len starobných (0 replies)
 127. Prenájom priestorov- živnostník (10 replies)
 128. pýtam sa asi hlúpo, ale nie je mi jasné. keď nahadzujem údaje do KV ručne, musím zakaždým údaje pri opakovaní sa dodávatelov nahadzovať odznova? neexistuje nejaká pomôcka? (1 replies)
 129. KV a fa z iného mesiaca (8 replies)
 130. Daňové priznanie pracujúceho dôchodcu (4 replies)
 131. Mozem si sama na seba uplatnit nezdanitelnu cast a aj na manzela ked som SZCO , aj manzel je SZCO moze to iste ? (5 replies)
 132. Predaj majetku v hotovosti bez RP (0 replies)
 133. tlačivo DPH - Ktorý riadok ? (5 replies)
 134. Môžem uplatniť odpočet DPH z došlej faktúry, ak ju klient reklamuje? (0 replies)
 135. Dobropis a KV DPH (3 replies)
 136. zrušenie živnosti a otvorenie novej živnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia (0 replies)
 137. pohľadávka v lehote splatnosti (0 replies)
 138. MRP- došlá faktúra z nemecka a KV (2 replies)
 139. tvorba a zrušenie rezerv v príspevkovej organizácii (0 replies)
 140. Poznámky k účtovnej závierke (5 replies)
 141. účtovanie významnej chyby pri tvorbe rezerv na nevyčerpané dovolenky vo Verejnej správe? (0 replies)
 142. Ceske DIC a kontrolny vykaz (5 replies)
 143. Kontrolný výkaz a platba vlastnej daň. povinnosti - kde a ako uviesť v MRP (1 replies)
 144. Pri zahraničnej faktúre za tovar uvádzam do KV dátum z faktúry (dátum vystavenia) alebo dátum z príjemky (kedy bol tovar prijatý na sklad)? (0 replies)
 145. Faktúra a vrátenie tovaru (0 replies)
 146. Berie sa vklad do s.r.o. v podobe ZI ako výdavok? (6 replies)
 147. IČO a poradové číslo fa má obsahovať? čiže musím v pokladni zadať každého dodávateľa-pri doklade z ERP (1 replies)
 148. Môžem si uplatniť celú nezdaniteľnú časť 3735,94€ ? (6 replies)
 149. Faktura za sluzby do Ceskej republiky. Zivnost, neplatca dph (0 replies)
 150. účtovanie služby z cudziny (2 replies)
 151. Ako účtovať tržbu za tovar cez ERP zaplatenú stravnými lístkami v súvislosti s DPH +KV? Jedn. účtovníctvo (0 replies)
 152. Keď manžel prihlásil aj ukončil živnosť v roku 2013.... k daňovému priznaniu stačí správa o ukončení živnosti, alebo je potrebná aj kópia živnosti? (2 replies)
 153. KV DPH - Čo nám chce táto skratka povedať? (12 replies)
 154. V oddieli B3 má byť vyplnené aj IČ DPH dodávateľa? (2 replies)
 155. Ako má správne vyzerať KV odiel B3? (4 replies)
 156. Kontrolný výkaz - vystavenie faktúry FO nie živnostníkovi a vystavenie faktúry FO živnostníkovi, ale neplatiteľovi DPH, obidve faktúry idú do D2? (7 replies)
 157. DP-A vyňatie príjmov (1 replies)
 158. odvody a DP (3 replies)
 159. typ daňového priznania? (7 replies)
 160. Riadok 910 DP DPPO r. 2013 - pomôcka Finančná správa (1 replies)
 161. Je možné vystaviť zálohovú faktúru napr. na cenu 1000 EUR, ale v prípade platby do určitého dátumu je táto cena 500 EUR? (1 replies)
 162. Dan z vecnej výhry - v ktorom roku zdaniť? (2 replies)
 163. vystavená fa dopredu - a dph - kedy uplatniť ? (6 replies)
 164. Oprava budovy účtovaná do nákladov ??? (6 replies)
 165. hotovostná platba maximálne 5000 eur FO podnikateľ (zákon č.394/2012) (6 replies)
 166. DKV - poplatky a ich samozdanenie (2 replies)
 167. Obedy zamestnanca (1 replies)
 168. Pri platcovi DPH s ERP, ktoré presne údaje dávam do peňažného denníka? (0 replies)
 169. Ako sa sprava faktura z Gibraltaru na nakup softwareu v danovom priznani k DPH a suhrnnom vykaze 2014? (0 replies)
 170. Ako sa počítajú preddavky DzP závislá činnosť ako sa výška mzdy mení? (1 replies)
 171. Výška dane z príjmov, ktorá sa nevyrubí ani nevyplatí (ako daňový preplatok) je? (5 replies)
 172. Ako v kontrolnom výkaze uviesť došlú faktúru za províziu s mínusovou hodnotou? Do B2 mínusom? (5 replies)
 173. FO zapisana v OR, PU, uctovanie odvodov (3 replies)
 174. Môže si môj manžel uplatniť na mňa odpočítateľnú položku pri daňovom priznaní, keď on pracuje a ja študujem na vysokej škole, ale minulý rok som pár mesiacov brigáovala? (3 replies)
 175. Vyučtov. fa za 2013, a kontrolny výkaz (8 replies)
 176. Zrážková daň, resp. zabezpečenie dane pri platbe za služby do zahraničia nerezidentovi od 2014? (5 replies)
 177. kontrolny vykaz DPH - zahranicny dobropis (5 replies)
 178. odpocitatelna polozka na manzelku za 9 alebo 12 mesiacov? (3 replies)
 179. KV DPH - faktúra za telefon+Mágio TV (2 replies)
 180. Ako vylikvidovať došlú zahraničnú faktúru? (0 replies)
 181. Kontrolný výkaz - limit 1000 eur bez / s DPH ? (5 replies)
 182. umorenie straty DP PO 2013 (3 replies)
 183. Ako správne vystaviť faktúru do EÚ - tovar aj služba ? (2 replies)
 184. Ako správne účtovať uplatnené zľavové kupóny ? (0 replies)
 185. čo s vecami do nakladov po zruseni zivnostni (2 replies)
 186. Garáž - stavebný pozemok? (4 replies)
 187. smrť klienta (0 replies)
 188. KV (2 replies)
 189. Ubytovanie zamestnanca (0 replies)
 190. Vystavenie súhrnnej faktúry (0 replies)
 191. Špecifický symbol pri DPH (7 replies)
 192. Dobropis k faktúre s tuzemským samozdanením (1 replies)
 193. Opatrovateľka v Rakúsku - DP 2013 (1 replies)
 194. Kontrolný výkaz a ID v Money (0 replies)
 195. Kontrolný výkaz - platba kartou (1 replies)
 196. 1% z OC motor.vozidla (+DPH) ? ... podľa ZDP (2 replies)
 197. náhrada príjmu a DP (4 replies)
 198. čo s DPH na zaplatenie ak nie je viac ako 5 eur? (31 replies)
 199. zakon o uctovnictve 2014 (2 replies)
 200. Neplatca DPH a povinnosť vystaviť faktúru (5 replies)
 201. vyplnanie danoveho priznania typ B (4 replies)
 202. Omega - samozdanenie tuzemsko - kontrolný výkaz (4 replies)
 203. Preukazatelne zaplatene poistne z prijmov (1 replies)
 204. Nárok na odpocet DPH (0 replies)
 205. Kontrolný výkaz DPH a tuzemské samozdanenie. (7 replies)
 206. Ak som prenajala byt iba na 5 mesiacov v roku, môžem si uplatniť náklady za celý rok, ale iba za 5 mesiacov_ (0 replies)
 207. Kontrolný výkaz DPH - schizofrénia dokladov z ERP (8 replies)
 208. novozaložena sro a účtovné vykazy (4 replies)
 209. Ako sa účtuje faktúra z Tiposu v podvojnom účtovníctve a ako vstupuje do kontrolného výkazu (1 replies)
 210. Dal sa Vám dnes odoslať kontrólny výkaz na DU ? (4 replies)
 211. Kontrolný výkaz - faktúra vystavená zamestnancovi za používanie mobilu (2 replies)
 212. Ukončenie živnosti SZČO (1 replies)
 213. mam zaratat do prijmu zivnost. vratene odvody zo socialnej a zdravotnej poistovne? vydavky robim pausalne (1 replies)
 214. Kontrolný výkaz - ako zadávať DPH z lízingovej splátky? (3 replies)
 215. kam priradiť v KV DPH odvedenú z obedov zamestnancov (2 replies)
 216. odberateľský dobropis v DP DPH (1 replies)
 217. rad by som sa este informoval, ak som zamestnany a popritom vykonavam OA. Moja uctovnicka mi vravela, ye sa bbude vyplnovat DP (1 replies)
 218. Ako zaúčtovať náklady na dopravu nakúpeného tovaru v jednoduchom účtovníctve? (3 replies)
 219. PHM v Alfe (9 replies)
 220. Diaľničná známka (5 replies)
 221. Mate niekto skusenost s tym ako uctovat prenajom haly (s.r.o.) platitel DPH od fyzickej osoby v PU. (2 replies)
 222. Výkup kovového šrotu od obyvateľstva-KV (2 replies)
 223. Minimálna mzda - dohoda (4 replies)
 224. Dobierkové faktúry a KV (1 replies)
 225. kapitalizácia úrokov (0 replies)
 226. KVDPH-došlá faktúra+doklad z RP (1 replies)
 227. Nárok na nezdanitelnu časť dôchodca. (5 replies)
 228. Obilie a dph (6 replies)
 229. Nákup potravin na akciu neziskovej organizácie (0 replies)
 230. Ako fakturovať výrobu železného plotu. (1 replies)
 231. Kontrolný výkaz-zaradenie fa (1 replies)
 232. členský príspevok do SKZL (2 replies)
 233. Kontrolný výkaz a úhrada hotovostnej faktúry (6 replies)
 234. Vystavena faktura uhradena v hotovosti - ktora cast v kontrolnom vykaze? (3 replies)
 235. Ako fakturovať náhradu škody za zariadenie? (5 replies)
 236. Došlá tuzemská faktúra z 2013, ako ju zaúčtovať v 2014 a uplatniť DPH? (8 replies)
 237. Do časti A1 kontrolného výkazu - zadávať IČ DPH, DIČ alebo nulu? (8 replies)
 238. Kontrolný výkaz B1 a sloupec 7 (0 replies)
 239. Preddavky na daň FO (7 replies)
 240. Riadna faktúra aj tzv.dobropis k fa v tom istom období. Ide ten dobropis na riadok 28 alebo na riadok 21 dph? (1 replies)
 241. Internetová sieť - povinnosť dodávateľa vyhotoviť faktúru (2 replies)
 242. predaj nehnuteľnosti (0 replies)
 243. Bežné pokladničné bloky (VPD) - nákupy v hotovosti cez pokladňu idú do B3 ? aj bločky, na ktorých je hodnota vyššia ako 100 eur?? Všetko sa to skumuluje?? (2 replies)
 244. Aký dátum uviesť v KV ??? (2 replies)
 245. Ako účtovať nákup balenej vody do zásobníkov? Repre alebo inak? (4 replies)
 246. Ide nákup tovaru, aj nákup služby z iných členských štátov do B1? (2 replies)
 247. Dovoz z Turecka a KV (1 replies)
 248. PHM zníženie o 20% (9 replies)
 249. Príjem zo zahraničia a dohoda na Slovensku. (5 replies)
 250. Ako by ste zauctovali bezodplatny prevod dlhodobeho majetku medzi 2 st.prispevkovymi organizaciami? dakujem (0 replies)