1. KONTROLNY VYKAZ DPH - ako oznacit ? (2 replies)
 2. môže si živnostníčka aj po pôrode nechať živnosť a podnikať? (9 replies)
 3. môžem niečo ohľadom nezdaniteľnej časti na daňovníka pri SZČO za rok 2013? Vopred veľmi pekne ďakujem :) (2 replies)
 4. Môže dodávateľ započítať svoj vydaný dobropis so svojou vydanou faktúrou aj pred lehotou splatnosti? (2 replies)
 5. zmena SK NACE v DPPO (2 replies)
 6. Odpočítanie dane pri registrácii platiteľa § 55 (2 replies)
 7. SRO vyhrala vo verejnej súťaži 250 Eur. Vyhlasovateľ ju zdanil zrážkovou daňou. Na účet im nabehlo 202,50 Eur. Pomôže mi niekto ako to zaúčtovať? (2 replies)
 8. Tovar na sklade PU (1 replies)
 9. daňové priznanie (6 replies)
 10. členské príspevky a časové rozlíšenie (0 replies)
 11. Čo rátať ako príjem manžela/ky na uplatnenie NČ ZD (3 replies)
 12. Aké výdavky môžem uplatniť na kúrenie (plyn) pri prenájme nehnuteľnosti -> časť rodinného domu ? (4 replies)
 13. Účtovanie kreditnej karty a kontokorentného úveru-jednoduché účtovnictvo (0 replies)
 14. Inventúra v JU (0 replies)
 15. vie mi niekto poradit, ako sa daju aktulizovat danove priznania na eDane, nakolko som to nenasla zatial nikde na nete..... (5 replies)
 16. Dátum zdaniteľného plnenia (1 replies)
 17. Predaj pozemku (nie stavebného) (0 replies)
 18. Musím podať opravný súhrnný výkaz, keď mi doniesli až teraz cmr zo zahraničia s januárovým dátumom? (0 replies)
 19. odpis pohľadávky v JÚ (1 replies)
 20. Výber po 10 rokoch sporenia v DDS (3 replies)
 21. môžem si uplatniť úľavu na dani na manžela, poberá invalidný dôchodok, v minulom roku dostával PN a ešte aj poistenie na PN- pooistenie pravidelných platieb počas PN (0 replies)
 22. živnostník a daňové priznanie (4 replies)
 23. rzzp 2013 (1 replies)
 24. Výpočet DPH osoby registrovanej podľa §7 (1 replies)
 25. vystavená faktúra zahranič.odberateľovi za preplatenie letenky - ide so SV ? (0 replies)
 26. Číslovanie VBÚ (1 replies)
 27. Musia dostávať zamestnanci stravné lístky ak nemajú zabezpečené stravovanie,aj keď firma má iba jedného zamestnanca? (6 replies)
 28. Daňové priznanie typu B ,FO-zaplatené poistné § 6 ods.1 a 2 zákona (8 replies)
 29. Predaj nezaradeného majetku (5 replies)
 30. eDane Java (8 replies)
 31. Konatel kúpil auto v hotovosti na firmu zo svojich sukromnych penazi a je to nad ramec 5000, ako postupovat? (3 replies)
 32. Dan z predaja pozemku (1 replies)
 33. Kde sa dá nájsť tlačivo ročného zúčtovania DP zo závislej činnosti na vyplnenie za rok 2013 ? (1 replies)
 34. Platba v hotovosti z ČR (0 replies)
 35. KV a FA ze elektriku s dvomi dátumami dodania (1 replies)
 36. DPH - odpočítanie dane pri registrácii platiteľa (3 replies)
 37. Nový dodávateľ liehu elektronicky (0 replies)
 38. Otváracia súvaha (0 replies)
 39. Môžem zaúčtovať z prijatej faktúry do jedného záväzku aj sumu za faktúru aj preplatok s mínusovou sumou? (3 replies)
 40. Odpočet strát teraz v DPPO 2013. (1 replies)
 41. Živnosť v Rakúsku - stravné (7 replies)
 42. Zamestnanecká prémia (4 replies)
 43. prišlá faktúra na dobierku - bez dobierkového lístka, ale na faktúre je to uvedené, že je zaplatená. (4 replies)
 44. Daňový bonus - nárok pri PN a evidencii na úrade práce (4 replies)
 45. Ako odpočítať faktúru zo zálohovej faktúry? (5 replies)
 46. Ako nahlásiť na DÚ číslo účtu? (4 replies)
 47. Ako účtovať exekúciu, ak exekútor neposlal vyúčtovanie? (2 replies)
 48. 2 % z Dane (5 replies)
 49. Zdaňovanie priamych platieb u FO (0 replies)
 50. Prijem z prenajmu nehnutelnosti - tab1c (nezaradena do obchod. majetku) (0 replies)
 51. Uctovnictvo firmi, dohodari (0 replies)
 52. Kedy moze sro fakturovat ubytovacie služby ? (0 replies)
 53. Daňový bonus, predaj podielu (1 replies)
 54. Fa.dátum dodania 30.12.2013, vystavená 31.12.2013, uhradená 10.1.2014 cez ERP do B2 neuvádzam iba do D1 ?-poraďte prosím. (3 replies)
 55. Je cesta mimo miesta podnikania u SZČO pracovnou cestou? (2 replies)
 56. ako vyčistiť pohľadávky a záväzky? (7 replies)
 57. Vrátenie dane z Rakúska (1 replies)
 58. Účtovanie v JU - zľavový kupón (0 replies)
 59. Odpisy z nadobudnuteho majetku (0 replies)
 60. Nezdaniteľná časť poberateľa výsluhového dôchodku (20 replies)
 61. D typ B - daňová evidencia - tab. č.1a (7 replies)
 62. Môžem využiť metódu vyňatia príjmov, aj keď s ČR máme zápočtom? (2 replies)
 63. vie mi niekto poradiť ako sa účtujú mzdy v RoPoO? (0 replies)
 64. vratenie dani (6 replies)
 65. Započítanie odvodov do DP 2013 - SZČO (1 replies)
 66. výkaz o majetku a záväzkoch (1 replies)
 67. danove priznanie 2013 B, tabulka č,1a (1 replies)
 68. Poznámky elektronické odosielanie (9 replies)
 69. Vstup na výstavu s identifik.TaxID (0 replies)
 70. Dôchodca + živnostník + opatrovateľ a NČZD (2 replies)
 71. ako zadam prijem z vyucovania anglictiny (0 replies)
 72. Ročné zúčtovanie dane 2013 (2 replies)
 73. Daň z výplaty dávok doplnkového dôchodkového poistenia (0 replies)
 74. Výkaz o príjmoch a výdavkoch (6 replies)
 75. Je dodací list daňový doklad? (1 replies)
 76. predaj nehnutelnosti (1 replies)
 77. zriaďovacie náklady s.r.o.-účtovanie na prelome rokov (0 replies)
 78. Môže syn otcovi vystaviť faktúru, ak sú obidvaja SZČO? (2 replies)
 79. Paušálne výdavky SZČO keď príjmy sú nižšie ako 40 percent + odvody, čo dať do výdavkov??? (1 replies)
 80. inventúra - termín (3 replies)
 81. Preukazatelne zaplatene poistne v DP B (0 replies)
 82. Môžem v DP za r.2013 odpočítať z príjmov z nájomného stratu z roku 2012, ktorá vznikla z podnikania podľa § 6 (0 replies)
 83. Daňové priznanie a ukončenie živnosti (0 replies)
 84. Do daňového príjmu SZČO sa pripočítavajú aj vyplatené nemocenské dávky?? Môžte mi na "rýchlovku" poradiť? (3 replies)
 85. Pokrytie zdaniteľných príjmov zdaniteľnými výdavkami (0 replies)
 86. registrácia právnickej osoby za platiteľa dane zo ZČ (1 replies)
 87. Účtujem pd družstvo, máme HD(teliatka), kedy v akom veku sa zaraďujú do základného stáda? Alebo sa to robí podľa hmotnosti? (1 replies)
 88. Sú príjmami zo živnosti aj príjmy za platby uskutočňované v mene a na účet klienta? (3 replies)
 89. Doklad z ERP - kontrolný výkaz - B2 alebo B3 (1 replies)
 90. môže mi výjsť výsledok v mínuse ? (6 replies)
 91. Odpočítateľná položka (2 replies)
 92. výpočet ZP -aká suma ZP mi vychádza (1 replies)
 93. SZČO a daňové priznanie (2 replies)
 94. nezdaniteľná čiastka na zdravotne postihnutú manželku (3 replies)
 95. Peňažný denník - JÚ (6 replies)
 96. Výhra a tlačivo? (5 replies)
 97. zmena názvu spoločnosti - oznámenie na DU (1 replies)
 98. Čo s rozdielmi v odloženej dani pri zmene sadzieb daní? (5 replies)
 99. nezdaniteľná časť ZD v roku 2013 na manželku, nezamestan, evidovanú na UP (1 replies)
 100. PN pred nástupom do zamestnania (5 replies)
 101. Len taká otázočka, tržby bufetu letnej sezóny - tržby za služby alebo predaj tovaru? Každý to učtuje inak (2 replies)
 102. Rozdelenie prijmov z prenajmu nehnutelnosti v BSM - uvazujem spravne? (1 replies)
 103. Aké výdavky uviesť do odd.XIV - k príjmom dosiahnutým v zahraničí (0 replies)
 104. Kontrolný výkaz a osobná spotreba (7 replies)
 105. DP FO "A" - zamestnanecká prémía (2 replies)
 106. DP B vyplnenie nového tlačiva za r.2013 (4 replies)
 107. Dodanie služby v rámci EU - CZ firma fakturuje SK firme za služby v Nemecku (0 replies)
 108. Auto na úver (3 replies)
 109. Zaplatená dan za MV uvadza sa v nejakej kolonke ked použivam paušalny výdaj v JU? (1 replies)
 110. Som SZČO nie platca DPH.Môžem prejsť z jednoduchého účtovníctva na paušál? (0 replies)
 111. Kam s neuhradenou pôžičkou v súvahe? (1 replies)
 112. Evidencia IS osobných údajov - PaM (3 replies)
 113. Nedoplatok z RZZP z titulu vyplatenia dividend a RZD 2013 (4 replies)
 114. Neuvádzať v poznámkach z dôvodu ochrany osobných údajpv mená a obchodné transakcie medzi týmito FO a účtovnou jednotkou ( PO ) ? (0 replies)
 115. daňové priznanie typ A, oddiel VI., riadok 39 - čo tam napísať (2 replies)
 116. Pomozte mi ako zauctovat toto? (0 replies)
 117. Výpočet dovolenky (0 replies)
 118. Poznámky - môžem použiť v uzávierke tlačivo poznámok z roku 2012 - vynechám údaje o spol. alebo musím povinne vyplňovať nové tlačivo 2013? Obsahovo sú skoro identické! (10 replies)
 119. ako vybrat oblast z katalogu formularov na elektronicke podanie oznamenia o predlzeni lehoty na podanie danoveho priznania? (8 replies)
 120. ak si daňovník platil zdravotné poistenie v mesiacoch, kedy nebol zamestnaný ani evidovaný ako nezamestnaný na úrade práce, je možné o tieto platby zdravotného poistenia znížiť základ dane...? (8 replies)
 121. je potrebné oznámiť DÚ nepodanie daň.priznania? (2 replies)
 122. hodnota tovaru + poplatok z tretích krajín (0 replies)
 123. Trvalý pobyt v SR a v Maďarsku (2 replies)
 124. pomoc internetu pri vyplnení daňového priznanie pre FO typ B (1 replies)
 125. dovoz tovaru z Číny-vzorky (7 replies)
 126. alfa a FA občanom nepodnikateľom (1 replies)
 127. Vystavený dobropis za neuznané výkony minulého roku (6 replies)
 128. DPFO B - kolkokrat sa podpisuje (7 replies)
 129. Prijem z prenajmu /majetok nezadeny v obchodnom majetku/ (0 replies)
 130. Pracujem vo Švajčiarsku od septembra, daňové priznanie musím mať vo Švajčiarsku alebo na Slovensku? (2 replies)
 131. Registracna pokladna a platba za fakturu (3 replies)
 132. Kontrolný výkaz a B.3 (5 replies)
 133. ELEMENT - jednoduché účtovníctvo. (0 replies)
 134. dobrovoľne nezamestnaný (2 replies)
 135. Stačí viesť k príspevku na podnikanie z ÚP zjednodušenú evidenciu? (5 replies)
 136. Má prehlad o zrazených preddavkoch na daň aj stranu ,kde sa vypisujú konkrétny zamestnanci a ich mzdy (1 replies)
 137. CLO na mobily (1 replies)
 138. Preddavkové platby za elektrinu a DPH (4 replies)
 139. Potrebujem od vas radu alebo uctovnicku z BA. (3 replies)
 140. Základné imanie v s.r.o. (3 replies)
 141. Kde v daňovom priznaní uviesť prijatú náhradu škody za stratu na zárobku? (2 replies)
 142. Potvrdenie o príjme (1 replies)
 143. Kniha denných uzávierok k ERP (1 replies)
 144. Nesprávna suma DPH v JCD (9 replies)
 145. Názvoslovie v skladových kartách spoločnosti (0 replies)
 146. Prosím Vás pri podaní DP typ B je potrebné aj priložiť Výkaz o príjmoch a výdavkoch aj Výkaz o majet.a záväz, keď si uplatňuje výdavky percentom? Ďakujem za pomoc. (1 replies)
 147. predaj s.r.o. (4 replies)
 148. lek. prehliadky oslobodené od DPH, kde do KV? (5 replies)
 149. Aké doklady prikladáte k DP typu A? (3 replies)
 150. KV DPH (3 replies)
 151. Čo uvádzate v Daň.priznaní FO typ A v riadku 35 ? (0 replies)
 152. FA za medzinár. dopravu do 3.krajiny -oslobodené. od DPH -kde do KV? (1 replies)
 153. Uvádza sa v DP FO "A" daňový bonus, ak mu bol vyplatený už zamestnávateľom ? (3 replies)
 154. Tvorba opravných položiek k pohľadávkam a ich dĺžka v účtovníctve. (2 replies)
 155. Treba podať KV aj za FO ktorej nevznikla v danom zdaňovacom období daňvá povinnosť ani nárok na odpočítanie dane? (1 replies)
 156. Registrácia DPH v ČR (0 replies)
 157. tlač DP FOA na eDane - potvrdenie (3 replies)
 158. vznik s.r.o. a zdaňovacie obdobie v DPPO (2 replies)
 159. Má ešte niekto okrem mňa problém s posielaním DP FO B cez web so zar. el. podpisom? Z hotline som dostala odporúčanie, aby som to poslala cez eDaneJava - tam mi zase nechce načítať xml súbor. ?! (0 replies)
 160. Príjem z prenajmu bytu (nezaradeny do obchodneho majetku) (1 replies)
 161. platená záloha dodavatelovi (4 replies)
 162. MRP - zaúčtovanie: daňová povinnosť - nadmerný odpočet (1 replies)
 163. Zmena % výšky náhrady príjmu pri prvých 3-dňoch PN (2 replies)
 164. Prevzatie záväzku voči zamestnancovi (1 replies)
 165. splátkový predaj a kontrolný výkaz k dph (2 replies)
 166. Zaúčtovanie nedoplatku za elektrinu (1 replies)
 167. Môže ísť prenájom športovej haly pre zamestnancov do nákladov firmy? (nie čerpanie zo SF) (1 replies)
 168. do KV ide císlo fa a nie variabilny symbol (1 replies)
 169. Stavebné stroje - spotreba PHM - 80 alebo 100% do nákladov? (4 replies)
 170. Nadácia - zverejnenie účtovnej závierky za rok 2013 (0 replies)
 171. Prenájom nebytových priestorov od dôchodcu. (0 replies)
 172. Povinnosť dôchodcu platiť odvody do zdravotnej poisťovni pri príjme menšom ako 15-násobok životného minima (0 replies)
 173. datum dodania do KV (1 replies)
 174. Daňové priznanie za zosnulého manžela (0 replies)
 175. DPH pri dobrovolnej registracii (0 replies)
 176. KV do B3 zjednodušene fa (5 replies)
 177. DP PO 2013 dań? (6 replies)
 178. Kontrolný výkaz a vyúčtovacia fakúra plynárov (8 replies)
 179. Výkup kovov (1 replies)
 180. Daňové priznanie - výkazy so zaúčtovanou daňou? (2 replies)
 181. Ake vydavky si uplatnujem za rok 2013 z prenajmu bytu? (0 replies)
 182. danove priznanie (2 replies)
 183. Nedoplatok z RZZP 2012 z titulu vyplatenia podielu na zisku (0 replies)
 184. Správne časové zaradenie zahr.došlých faktúr do B1 pre KV (1 replies)
 185. Blok namiesto faktúry (1 replies)
 186. pozor na zmenu IČ DPH u SPP (5 replies)
 187. poisťovacie služby a DPH (0 replies)
 188. Odpis časti pohľadávky ?? (4 replies)
 189. DP B a daňová evidencia (5 replies)
 190. Neviete mi niekto poradiť, kde presne v Olympe mám nastaviť maximálnu sumu po ktorú musím zrážať zamestnancovi z výplaty? (0 replies)
 191. Platba Danovemu uradu IBAN ??? (5 replies)
 192. Slovenská firma s rakúskym ič dph (2 replies)
 193. Dane (3 replies)
 194. Časové rozlíšenie dialničnej známky (4 replies)
 195. Vrátenie časti prijatého preddavku (324) (4 replies)
 196. Storno faktúry z r.2011 - DPH a daň z príjmu (6 replies)
 197. Vrátená faktúra za 1/2014 a opravný výkaz k DPH a KV (1 replies)
 198. Opravné položky k pohľadávkam a dph (3 replies)
 199. KV cez eDane bez ZEP (2 replies)
 200. Môžem si pri prenájme nehnuteľnosti ako výdavok uplatniť cestovné náhrady za použitie vlastného súkromného auta a ak, tak za akých podmienok? (1 replies)
 201. Dan. priznanie (typ B) - pohladavky (3 replies)
 202. Mám zaradiť do KV faktúru vystavenú 15.01.2014, dátum dodania 31.12.2013? (1 replies)
 203. Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu - Daňové priznanie za rok 2013 (1 replies)
 204. Ako sa zdaňuje náhrada škody? (1 replies)
 205. dobropis z EU (1 replies)
 206. KV DPH - e-dane (4 replies)
 207. Použitie traktora v podnikaní (0 replies)
 208. Da sa do zníženia základu dane brať aj povinné príspevky pripísané k dôchodkovému účtu, či ten § 11 ods 8 (r 39 DP typ A) platí len pre dobrovoľné príspevky pripísané k dôch. účtu? (3 replies)
 209. Môžem odovzdať Súvahu, VZaS, Poznámky už aj s dátumom schválenia na DÚ? V spoločnosti je len konateľ (1 replies)
 210. KV DPH - dobropis (1 replies)
 211. odpočítanie dane pri registrácii a kontrolný výkaz (5 replies)
 212. dodanie tovaru a prolongácia (0 replies)
 213. mám daňové priznanie dôchodcu mal príjem za rok 1739 (0 replies)
 214. odpis obrazu (0 replies)
 215. Odstupenie od Zmluvy - pozemok (0 replies)
 216. Nezdanitelná časť na manželku-manžel pracoval časť roka 2013. (4 replies)
 217. Dan z prijmu z nehnutelnosti (2 replies)
 218. odpisy (1 replies)
 219. Strata (2 replies)
 220. Faktúra za telefónne hovory nie na IČO (1 replies)
 221. Viem, že nákup diaľničnej známky sa časovo nerozlišuje. Ale nerozlišuje sa ani vtedy keď sa kúpila v decembri 2013 na rok 2014? (4 replies)
 222. Omega a kontrolný výkaz SURNE (5 replies)
 223. faktúra pre neplatcu DPH (9 replies)
 224. Aplikačné problémy novely zákona o dani z príjmov (0 replies)
 225. KONTRÓLNY VÝKAZ - ŤARCHOPIS vyúčtovacia faktúra (1 replies)
 226. Kontrolný výkaz - Ťarchopis (1 replies)
 227. daňový bonus SZČO (2 replies)
 228. Paušalne výdavky v roku 2013 (8 replies)
 229. B1 Kontrolného výkazu (5 replies)
 230. Uhrada faktury v hotovosti a registracna poklada (2 replies)
 231. Manžel po rozvode bol vyplatený z bytu bývalou manželkou, musí tento príjem zdaniť ? (2 replies)
 232. Chybné Ič DPH zo zahraničia (5 replies)
 233. prijatá služba zo zahraničia a KV (1 replies)
 234. Jednoduché účtovníctvo (4 replies)
 235. Postup pri nákupe z Poľska (0 replies)
 236. Nezdaniteľná suma na daňovníka. (1 replies)
 237. Daňové priznanie - zamestnávateľ za dohodárov (6 replies)
 238. odpočet dph zo zásob pri registrácii - uvádza sa v kontrolnom výkaze? (6 replies)
 239. Zisk s.r.o. za rok 2012 a jeho nevyplatenie v roku 2013 (1 replies)
 240. nezdaniteľná časť základu dane (5 replies)
 241. Správne vyplnenie štátu na daňovom tlačive (3 replies)
 242. Spoločnosť ide vytaviť faktúru za služby do Austrálie-tretia krajina. Vystavujeme to bez DPH ale neviem či to patrí do Súhrnného výkazu či je to samozdanenie. (1 replies)
 243. Daňové priznanie dôchodcu (1 replies)
 244. Sme platcovia DPH a z toho dôvodu zasielame daňové priznania, prehľady ... elektronicky. Ako je to s Poznámkami ? (2 replies)
 245. depozit - kaucia na prenajaty byt (5 replies)
 246. KV DPH dobropis (1 replies)
 247. faktúra do zahraničia (2 replies)
 248. Ako uviesť do kontrolného výkazu splátka finančného leasingu??? (2 replies)
 249. Zaradím platbu na základe OF - nepodnikateľovi s DIČ do kontrolného výkazu D2 ? (1 replies)
 250. priznanie PO 2013 (5 replies)