1. Finančná správa - REGISTRÁCIA (2 replies)
 2. Povinnosť platiť daň z príjmu v zahraničí alebo v SR? (0 replies)
 3. Vysporiadanie vystavených fa? (2 replies)
 4. vymeriavaci zaklad (1 replies)
 5. učtovanie Tržieb cez ERP- pohoda JU (0 replies)
 6. Faktúra nad 5000,- € za oceľ a železo od 1.1.2014 (1 replies)
 7. kupno predajná zmluva (4 replies)
 8. Ako treba vyplniť hromadný príkaz na úhrady od 1.februára 2014 do VÚB? (4 replies)
 9. Dodanie služby do ČR (2 replies)
 10. Nezdaniteľné časti základu dane na manželku, ktorá je študent v roku 2013 (16 replies)
 11. Vyúčtovacia faktúra za elektrinu – dobropis – účtovanie a KV (6 replies)
 12. Daňová licencia (8 replies)
 13. Ak som odberateľom, musí byť na faktúre moje DIČ? (6 replies)
 14. DP a príspevok z UPSVaR (13 replies)
 15. Dan zo zdedeného bytu a zdedenej hotovosti. (6 replies)
 16. Príjem manželky a materská (7 replies)
 17. zmena z mesačneho platcu DPH na štvrťročného (4 replies)
 18. Aké výdavky si môže uplatniť s.r.o. do daňových nákladov za MV? (4 replies)
 19. Nákup szčo od nepodnikateľa (5 replies)
 20. zrazenie dane pre Google, Facebook a ine zahraničné platby (0 replies)
 21. Musim zaplatiť za službu ktoru som si hned deaktivovala? (15 replies)
 22. subeh zamestnanie + zivnost, danove priznanie za 2013 (7 replies)
 23. Do ktorého oddielu KV DPH treba evidovať tržbu mimo ERP ? (3 replies)
 24. Mozem si uznat danovy vydavok za sukromnu telefonnu linku, ktoru pouzivam aj na volanie na podnikatelske ucely? napr. 80% na podnikanie a 20% na sukromne ucely..v takom pomere sa aj pouziva. (1 replies)
 25. Ročné zúčtovanie-daňové priznanie 2013 (3 replies)
 26. platby v tvare IBAN OD 1.2.2014 (1 replies)
 27. Faktúra od alzy - česká adresa, slovenské identif. údaje (3 replies)
 28. RZDresp.DP (1 replies)
 29. Daň z nehnuteľnosti (3 replies)
 30. Kde podať daňové priznanie ak som počas roka pracovala v 2 štátoch EÚ? (5 replies)
 31. môžem preradiť auto z podnikania do osobného užívania? (4 replies)
 32. preddavok za tovar a ostrá faktúra (3 replies)
 33. Import tovaru z Kolumbie - ake su obmedzenia? (0 replies)
 34. ERP (1 replies)
 35. Daň z nehnuteľností - zdedený rod. dom v roku 2014 (8 replies)
 36. Postupy účtovania v PÚ od 1.1.2014 (4 replies)
 37. Aky je spravny postup pri zdanovani prijmu z obchodovania s binarnymi opciami pripadne obchodovanie s akciami, ked som FO? (10 replies)
 38. Zlúčenie firiem - účtovanie a dane (1 replies)
 39. Daňové priznanie z príjmu za 2013- nové riadky (1 replies)
 40. Účtovanie stravných lístkov v JU (0 replies)
 41. príjem z podielu komposesorátu - pozemkového spoločenstva (0 replies)
 42. DIČ a niečo? (7 replies)
 43. účtovanie odvodov pri vreckovom (9 replies)
 44. Môžem účťovať do nákladov opravu priestorov ale aj úpravy na vytvorenie masážneho salónu vrátane zariadenia? (0 replies)
 45. Nákup ojazdeného vozidla zo zahraničia a dph (0 replies)
 46. Môžem zaúčtovať v PU obstaranie tovaru vkladom od konateľa 504/365? A v ocenení 1 €? (0 replies)
 47. Ako učtujete hotovostné faktúry v JU - alfa plus od 01.01.2014 - kontrolný výkaz ? (6 replies)
 48. Som povinná podať daňové priznanie z dedičstva? (8 replies)
 49. Zmluva o vytvorení diela (0 replies)
 50. v zozname obilnin mam uvedene dva kody,na siatie a ostatne-ktory kod uvadzam na fakturu..? (0 replies)
 51. fakturacia po novom? (0 replies)
 52. Väzba príjmy mínus výdavky mi nesedí. Ako by som si mohla nájsť prečo? (2 replies)
 53. Aké doklady musí manžel doložiť učtovníčke k ročnému zúčtovaniu dane ak si chce na mňa uplatniť NČZD? (5 replies)
 54. JÚ obchod (0 replies)
 55. Kúpa auta časť na leasing (0 replies)
 56. mozem si odpisat dan? (1 replies)
 57. Odvody pri dohode o vykonaní práce (7 replies)
 58. Niekto zalozil sporenie v dochodkovom fonde na moje meno! (17 replies)
 59. Výpočet invalidného dôchodku. (0 replies)
 60. výdavky u živnostníka (3 replies)
 61. Prenajom bytu - DP - uplatnenie si vydavkov (0 replies)
 62. pozastavenie prevádzkovania živnosti (5 replies)
 63. Prosím Vás ako v daňovej evidencii viesť bankový účet? (0 replies)
 64. Súkromný nákup v Metre a kontrolný výkaz (10 replies)
 65. Chybný výpočet mzdy za december 2013 (6 replies)
 66. Obratový bonus (1 replies)
 67. Dan z kapitalovych ziskov a dividend (0 replies)
 68. vyúčtovanie nebytového priestoru (1 replies)
 69. Čo všetko musí zaplatiť študent pracujuci na dohodu o brig. práci študenta u druheho zamestnavateľa (pri "neoslobodenej" dohode)? (0 replies)
 70. účtovanie tvorby a čerpanie fondu opráv vo verejnej správe na byty zo ŠFRB /na akých účtoch/ (4 replies)
 71. Spochybnenie inventúry (1 replies)
 72. ako sa účtuje tvorba a čerpanie fondu opráv vo verejnej správe /akých účtoch/ ? (0 replies)
 73. Česká fa a DPH samozdanenie alebo iba r. 11/12 (2 replies)
 74. Poberanie materskej z Rakúska a práca na Slovensku (3 replies)
 75. KV (2 replies)
 76. normy uradu pre normalizaciu regulaciu (0 replies)
 77. Stavy na uctoch k 31.12. ziadost du (2 replies)
 78. ako vypisat danove priznanie ak sa auto predalo? (1 replies)
 79. Faktúra Slovak Telekom na prelome rokov (2 replies)
 80. Finančná správa - Nová rubrika pre otázky ohľadne elektronickej komunikácie s daňovým úradom (0 replies)
 81. Povinnosť (ne)podať daňové priznanie. (4 replies)
 82. Preradenie vozidla N1 z podnikania do osobného užívania a vysporiadanie DPH (2 replies)
 83. omylom 2x podané daňové priznanie (2 replies)
 84. Daň z motorových vozidel (0 replies)
 85. menilo sa opatrenie MF k zákonu o cestovných náhradách pre rok 2014 ? (2 replies)
 86. Dobropis a uplatnenie DPH (6 replies)
 87. mám podať daňové priznanie? (2 replies)
 88. Preplatok na zdravotnom poistení pre SZČO študujúcu na VŠ (0 replies)
 89. daňové priznanie za rok 2013 (6 replies)
 90. Zdanenie príjmu dôchodcu (8 replies)
 91. Primeraný plat pre účtovníčku (7 replies)
 92. 31 01 14 doručená fa- dobropis od SPP , s dátumom dodania 31 12 13.Môžem si DPH uplatniť v 1/14, alebo podať dodatočné DP k DPH? (6 replies)
 93. overovanie IČ DPH v SR (2 replies)
 94. oneskorená zahraničná faktúra z EÚ (5 replies)
 95. Ak uvediem v daňovom priznaní DzMV nesprávne číslo auta, príde na to nejako daňový úrad a napíše mi výzvu? (4 replies)
 96. Ako podať elektronický dokument, napr. Oznámenie na Fin. správu, poprosím cestu. (1 replies)
 97. podať daňové priznanie cez posledného zamestnávateľa alebo osobne ? (4 replies)
 98. podvojné účtovníctvo - začiatok (2 replies)
 99. Paušálne výdavky (6 replies)
 100. Tlačivo DP k dani z príjmov PO e dane (6 replies)
 101. platenie preddavku na daň z motorových vozidiel pri prerušení živnosti (1 replies)
 102. KV DPH a leasingová splátka (3 replies)
 103. Ako zostavit DP FO typu A ked odpracoval 9 mesiacov a zvysne 3 je poistenec statu (2 replies)
 104. čo zo zásobami pri ukončení živnosti pri uplatnovani paušalnych výdavkov (0 replies)
 105. Leasing + FA dvojité zdanenie (2 replies)
 106. Omylom nezapočítaná výstupná faktúra do DPH v r 2013. DPH je už uhradené. Môžem to teraz v účt. uzávierke vyriešiť zápisom 343100(vysporiadanie DPH)- Má dať a 668001- Dal? Peter (3 replies)
 107. Kreslo do nákladov? (5 replies)
 108. rekonštrukcia budovy v majetku a následný predaj (0 replies)
 109. Správny oddiel Kontrolného výkazu DPH (škola, obec, nadácia, nezisková organiziácia) (11 replies)
 110. Ak dnes dám oznámenie o zániku daňovej povinnosti na auto k 31.12.2013, bude to bez pokuty? (10 replies)
 111. Refundácia nákladov do EU - predaj tovaru na športovom podujatí. (1 replies)
 112. Študentské daňové priznanie (1 replies)
 113. Kedy vzniká daňová povinnosť pre daň z mot. vozidiel? (2 replies)
 114. Chybova hlaska e-dane (10 replies)
 115. DzMV elektronicky ako sa zada o ktory DU ide? (4 replies)
 116. DP z Nehnuteľnosti - veľa malých pozemkov (7 replies)
 117. Zdaňovanie bočného príjmu (0 replies)
 118. Dan z motorovych vozidiel (1 replies)
 119. Mne tiez vyhadzuje systemovu chybu pri podpisani, myslela som si ze nemoze byt priloha v jpg. formate, ale ako dalej neviem. Poradte ak viete (2 replies)
 120. Systémová chyba - toto mi vypisuje pri podaní dokumentu , ktorý podávam cez stránku www.financnasprava.sk , kde je chyba , v mojom PC , alebo na stránke FS? (5 replies)
 121. Vyplatenie zisku spoločníkom (2 replies)
 122. IBAN (4 replies)
 123. Štatutár (zamestnanec) so 49% podielom, pričom zvyšných 51% vlastní iná s.r.o., kde je zároveň tento istý 100% vlastníkom - odhlásiť alebo neodhlásiť do SP? (0 replies)
 124. Uplatnenie daňového bonusu v ČR aj SR? (3 replies)
 125. Kde zaplatím daň z príjmu, ak pracujem viac ako 183 dní v Nemecku na pracovnú zmluvu ako opatrovateľka? (2 replies)
 126. Je výmena parcely dôvodom na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností? (6 replies)
 127. FVE a oprava nesprávne vystavenej faktúry pre SEZ (0 replies)
 128. Môže sa presunúť nadmerný odpočet na DPH za 12/2013 na úhradu dane z motorových vozidiel splatnú 31.1.2014? (9 replies)
 129. daň z motorových vozidiel (5 replies)
 130. Pri prenájme nehnuteľnosti musia byť obidvaja manželia zaregistrovaní na DÚ? (0 replies)
 131. Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň (1 replies)
 132. príjem zo závislej činnosti z ČR + SR (7 replies)
 133. Podám dodatočnú, alebo opravnú Daň z motorových vozidiel? (4 replies)
 134. diplomová prípadne bakalárska práca na tému interné smernice v účtovníctve podnikateľov (0 replies)
 135. píšem diplomovku na tému interné smernice v účtovníctve podnikateľov...vie mi niekto poradiť literatúru k tejto téme? (0 replies)
 136. podpora v nezamestnanosti (2 replies)
 137. nákup a predaj nehnuteľnosti (0 replies)
 138. Danove priznanie a materska dovolenka.... (3 replies)
 139. Daňové priznanie slovenského zamestnanca v Rakúsku (8 replies)
 140. Ako budem účtovať predaj viacúčelových darčekových poukazov a následne ich preplatenie znížené o sprostredkovateľskú províziu? (0 replies)
 141. Ako zaúčtovať pohyby na bankovom účte pred vznikom živnosti (5 replies)
 142. Dobropis na tovar vystavený v 9/13 sa k nám dostal až 1/14. Čo s KZ účtu 131? (2 replies)
 143. prenájom budovy a odpisy (4 replies)
 144. Daň z MV (1 replies)
 145. nezaúčtovaná faktúra v 12/2013 so samozdanením, podať dodatočné DP? (2 replies)
 146. Pracujúci dôchodca-nízky príjem (4 replies)
 147. Zaradenie developerskej stavby z nedokončenej výroby na účet vlastných výrobkkov (0 replies)
 148. Účtovanie autokreditu a zaradenie auta do majetku (0 replies)
 149. Atestácia pracovníka v lekárni - daňovo uznaný náklad? (0 replies)
 150. DP a daň z výhry (8 replies)
 151. Opatrovatelská služba - osobná asistencia (2 replies)
 152. sme s.r.o., ktorá prenajíma byty fyzickým osobám (0 replies)
 153. Dátum prvej evidencie? (0 replies)
 154. DPH (1 replies)
 155. Dátum prej evidencie (3 replies)
 156. Vypĺňate oddiel II v DzMV ajkeď ho podáva konateľ spoločnosti? (1 replies)
 157. rezerva na zverejnenie účtovnej závierky (3 replies)
 158. Má niekto skúsenosti s vyslaním zamestnancov do EÚ a posielaním preddavkov na daň z príjmu zo ZČ do krajín EÚ vrámci vyslania? (0 replies)
 159. Odpočet daňovej straty od 01.01.2014 a hospodársky rok (1 replies)
 160. Odoslanie žiadosti cez e-dane (5 replies)
 161. Uplatnenie nezdaniteľnej časti (1 replies)
 162. cestná daň-szčo+sro (3 replies)
 163. Ktoré IS registrovať na ÚOOÚ? (1 replies)
 164. Pracovny asistent. (0 replies)
 165. da sa dat do dani ked som v prenajatom byte-cize platim za prenajom? (0 replies)
 166. prenajom pocas rodicovskej dovolenky bez povinnosti podat DP (0 replies)
 167. zisk z predaja nehnutelnosti - detaily (12 replies)
 168. Môže mi niekto poradiť ohľadom príležitostného príjmu? (0 replies)
 169. ZC auta pri ukončení živnosti (8 replies)
 170. Kupujem byt - aká daň ma čaká (12 replies)
 171. Daň z nehnuteľnosti - ako vyplniť DP (2 replies)
 172. Nové výkazy k uzávierke JÚ za rok 2013 (3 replies)
 173. ako sa vyraďuje auto z obchodného majetku ? (1 replies)
 174. daňové priznanie (16 replies)
 175. Čo s pokutou? (3 replies)
 176. prenesenie decembrovej faktúry do januárovej DPH (10 replies)
 177. malé vreckové rádio do nákladov (4 replies)
 178. spoločný konateľ v dvoch s.r.o.-fakturácia (1 replies)
 179. Podľa akého písmena §85 mám podať DzMV? (1 replies)
 180. Predpokladaná daň z MV 2014 (3 replies)
 181. Účtovanie DF a DD na prelome rokov (2 replies)
 182. Mám si podávať daň. priznanie sám, ak som zamestnancom EUvBA a spoluautorom vo vydavateľstve Ekonóm, patriacom EUvBA alebo ho má za mňa podať zamestnávať ak mám autorský honorár aj na výplatnej páske? (1 replies)
 183. Fiškálne preclenie (2 replies)
 184. Preplaca sa v obcianskom zdruzeni (sportovy zvaz) nahrada za suktromne motorove vozidlo podla zakona 283/2002 alebo podla toho co ma OZ v smernici? (1 replies)
 185. úhrada v hotovosti v rámci roka za nájom (8 replies)
 186. register účtovných závierok (6 replies)
 187. nezdanitelna suma na manzelku a jej dan.priznanie (0 replies)
 188. Zdanenie jednorázovej zmluvy o dielo pre fyzicku osobu (7 replies)
 189. prerušenie odpisovania auta (2 replies)
 190. DPH z PHM a KV (4 replies)
 191. Ako odpisovať nehnuteľnosť? (2 replies)
 192. Platenie DPH (5 replies)
 193. preradenie neodpisanej nehnuteľosti z obchodného majetku u SZČO, ako ? (0 replies)
 194. Ako je to s poistením, platbami do fondov (2 replies)
 195. odvody do ZP za r.2013 (0 replies)
 196. Kde mám podať daňové priznanie? (5 replies)
 197. DPH a predaj časti nehnuteľnosti o 5 rokov (0 replies)
 198. MRP Win kontrolný výkaz - zadávanie typu dokladu (185 replies)
 199. RZD - dohodári, dôchodcovia (9 replies)
 200. nezdanitelna cast na manzelku (8 replies)
 201. Tvorba opravnej polozky k zahranicnej fakture (1 replies)
 202. Daň z MV za zamestnanca z iného kraja (9 replies)
 203. prenájom strojných zariadení (2 replies)
 204. Môže konateľ(podnikateľ) vkladať do pokladne spoločnosti (ako vklad podnikateľa) hotovosť vo výške prevyšujúcu 5000 eur? (6 replies)
 205. Daň z motorových vozidiel - prenájom vozidla od konateľa z iného kraja (3 replies)
 206. Môžem prijať hotovosť bez ERP (úhrada FA)? (0 replies)
 207. Daňové priznanie (5 replies)
 208. Daň z MV (7 replies)
 209. Pozastavenie živnosti a vrátenie preplatku zo Sociálnej poisťovne (0 replies)
 210. s DPH na faktúre z minulého roka (5 replies)
 211. MRP a ochrana osobnych udajov (1 replies)
 212. Aké dane, alebo poplatky musím zaplatiť, keď som ako živnostník nič nezarobil? (0 replies)
 213. DPH a prijate sluzby v CR od ceskeho neplatcu DPH - povinnost registracie v CR resp. SR (1 replies)
 214. Výpoveď dohodou (8 replies)
 215. Dan z MV pri pracovnej ceste (0 replies)
 216. Krátenie výdavkov pri použití krátenia 80:20 (0 replies)
 217. Prechod na platcu DPH - a prijatá záloha (0 replies)
 218. Dodanie tovaru do EU - dokladovanie- PRAX (0 replies)
 219. Ako účtujem prijatú faktúru za železo nad 5000 eur, DPH odvádzam ja? (5 replies)
 220. SZČO- stravné (7 replies)
 221. Tlačiva pre n.o. - účtovanie v JÚ (5 replies)
 222. Dohoda o pč a dávka v hmotnej núdzi (0 replies)
 223. firma v konkurze - datum vyhlasenia (4 replies)
 224. Kúpa a predaj stroja (6 replies)
 225. Tvorba SF - § 3, (1), b\, 1. - nemáme odbory (3 replies)
 226. Cestovné náhrady, ak v TP nie je spotreba pre mesto (0 replies)
 227. Rakúske daňové priznanie (2 replies)
 228. Ako postupovať pri evidencii pokladničných dokladov pri paušálnych výdavkoch? (1 replies)
 229. Paušálne výdavky a dobrovoľné poistenie do SP (0 replies)
 230. Čiastkové priznanie k zániku daňovej povinnosti (3 replies)
 231. Práca v Rakúsku - zamestnanie a trvalý pobyt na SK - čo znamenajú tieto tlačivá? (8 replies)
 232. Príjem podla § 7 a priznanie DPH - II. (0 replies)
 233. Môžem si uplatniť paušálnu náhradu za pohonné hmoty vo výške 80 % aj keď moje súkromné auto nie je zaradené majetku mojej firmy? (2 replies)
 234. Vyradenie majetku (4 replies)
 235. Vyradenie majetku (1 replies)
 236. stravné v JÚ - do ostatných výdavkov? (3 replies)
 237. elektronická odhláška auta na DÚ (4 replies)
 238. Súkromná dodávka-môžem na ňu uplatniť cestovné náhrady? (5 replies)
 239. Daň z MV za zamestnanca v inom kraji (6 replies)
 240. elektronická odhláška auta na DÚ (2 replies)
 241. Ako vyplniť daňové priznanie za rok 2013? (4 replies)
 242. kúpna zmluva-náklady SZČo (4 replies)
 243. Dátum na priznaní z MV (2 replies)
 244. elektronicka komunikacia - zrušenie mesačnej DPH (2 replies)
 245. Zmena špz zamestnanca (1 replies)
 246. DZMV - odhlásiť auto k 31.12.2013 alebo 1.1.2014? (3 replies)
 247. Vyhlásenie o podaní písomnosti el. formou (1 replies)
 248. aké preddavky DMV pri aute odhlásenom k 1.1.2014? (3 replies)
 249. Príjem podľa § 7 a priznanie DPH (1 replies)
 250. Bločky za drobný nákup pôjdu súhrnne do kolonky B3? (7 replies)