1. splátkový predaj a kontrolný výkaz k dph (2 replies)
 2. Zaúčtovanie nedoplatku za elektrinu (1 replies)
 3. Môže ísť prenájom športovej haly pre zamestnancov do nákladov firmy? (nie čerpanie zo SF) (1 replies)
 4. do KV ide císlo fa a nie variabilny symbol (1 replies)
 5. Stavebné stroje - spotreba PHM - 80 alebo 100% do nákladov? (4 replies)
 6. Nadácia - zverejnenie účtovnej závierky za rok 2013 (0 replies)
 7. Prenájom nebytových priestorov od dôchodcu. (0 replies)
 8. Povinnosť dôchodcu platiť odvody do zdravotnej poisťovni pri príjme menšom ako 15-násobok životného minima (0 replies)
 9. datum dodania do KV (1 replies)
 10. Daňové priznanie za zosnulého manžela (0 replies)
 11. DPH pri dobrovolnej registracii (0 replies)
 12. KV do B3 zjednodušene fa (5 replies)
 13. DP PO 2013 dań? (6 replies)
 14. Kontrolný výkaz a vyúčtovacia fakúra plynárov (8 replies)
 15. Výkup kovov (1 replies)
 16. Daňové priznanie - výkazy so zaúčtovanou daňou? (2 replies)
 17. Ake vydavky si uplatnujem za rok 2013 z prenajmu bytu? (0 replies)
 18. danove priznanie (2 replies)
 19. Nedoplatok z RZZP 2012 z titulu vyplatenia podielu na zisku (0 replies)
 20. Správne časové zaradenie zahr.došlých faktúr do B1 pre KV (1 replies)
 21. Blok namiesto faktúry (1 replies)
 22. pozor na zmenu IČ DPH u SPP (5 replies)
 23. poisťovacie služby a DPH (0 replies)
 24. Odpis časti pohľadávky ?? (4 replies)
 25. DP B a daňová evidencia (5 replies)
 26. Neviete mi niekto poradiť, kde presne v Olympe mám nastaviť maximálnu sumu po ktorú musím zrážať zamestnancovi z výplaty? (0 replies)
 27. Platba Danovemu uradu IBAN ??? (5 replies)
 28. Slovenská firma s rakúskym ič dph (2 replies)
 29. Dane (3 replies)
 30. Časové rozlíšenie dialničnej známky (4 replies)
 31. Vrátenie časti prijatého preddavku (324) (4 replies)
 32. Storno faktúry z r.2011 - DPH a daň z príjmu (6 replies)
 33. Vrátená faktúra za 1/2014 a opravný výkaz k DPH a KV (1 replies)
 34. Opravné položky k pohľadávkam a dph (3 replies)
 35. KV cez eDane bez ZEP (2 replies)
 36. Môžem si pri prenájme nehnuteľnosti ako výdavok uplatniť cestovné náhrady za použitie vlastného súkromného auta a ak, tak za akých podmienok? (1 replies)
 37. Dan. priznanie (typ B) - pohladavky (3 replies)
 38. Mám zaradiť do KV faktúru vystavenú 15.01.2014, dátum dodania 31.12.2013? (1 replies)
 39. Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu - Daňové priznanie za rok 2013 (1 replies)
 40. Ako sa zdaňuje náhrada škody? (1 replies)
 41. dobropis z EU (1 replies)
 42. KV DPH - e-dane (4 replies)
 43. Použitie traktora v podnikaní (0 replies)
 44. Da sa do zníženia základu dane brať aj povinné príspevky pripísané k dôchodkovému účtu, či ten § 11 ods 8 (r 39 DP typ A) platí len pre dobrovoľné príspevky pripísané k dôch. účtu? (3 replies)
 45. Môžem odovzdať Súvahu, VZaS, Poznámky už aj s dátumom schválenia na DÚ? V spoločnosti je len konateľ (1 replies)
 46. KV DPH - dobropis (1 replies)
 47. odpočítanie dane pri registrácii a kontrolný výkaz (5 replies)
 48. dodanie tovaru a prolongácia (0 replies)
 49. mám daňové priznanie dôchodcu mal príjem za rok 1739 (0 replies)
 50. odpis obrazu (0 replies)
 51. Odstupenie od Zmluvy - pozemok (0 replies)
 52. Nezdanitelná časť na manželku-manžel pracoval časť roka 2013. (4 replies)
 53. Dan z prijmu z nehnutelnosti (2 replies)
 54. odpisy (1 replies)
 55. Strata (2 replies)
 56. Faktúra za telefónne hovory nie na IČO (1 replies)
 57. Viem, že nákup diaľničnej známky sa časovo nerozlišuje. Ale nerozlišuje sa ani vtedy keď sa kúpila v decembri 2013 na rok 2014? (4 replies)
 58. Omega a kontrolný výkaz SURNE (5 replies)
 59. faktúra pre neplatcu DPH (9 replies)
 60. Aplikačné problémy novely zákona o dani z príjmov (0 replies)
 61. KONTRÓLNY VÝKAZ - ŤARCHOPIS vyúčtovacia faktúra (1 replies)
 62. Kontrolný výkaz - Ťarchopis (1 replies)
 63. daňový bonus SZČO (2 replies)
 64. Paušalne výdavky v roku 2013 (8 replies)
 65. B1 Kontrolného výkazu (5 replies)
 66. Uhrada faktury v hotovosti a registracna poklada (2 replies)
 67. Manžel po rozvode bol vyplatený z bytu bývalou manželkou, musí tento príjem zdaniť ? (2 replies)
 68. Chybné Ič DPH zo zahraničia (5 replies)
 69. prijatá služba zo zahraničia a KV (1 replies)
 70. Jednoduché účtovníctvo (4 replies)
 71. Postup pri nákupe z Poľska (0 replies)
 72. Nezdaniteľná suma na daňovníka. (1 replies)
 73. Daňové priznanie - zamestnávateľ za dohodárov (6 replies)
 74. odpočet dph zo zásob pri registrácii - uvádza sa v kontrolnom výkaze? (6 replies)
 75. Zisk s.r.o. za rok 2012 a jeho nevyplatenie v roku 2013 (1 replies)
 76. nezdaniteľná časť základu dane (5 replies)
 77. Správne vyplnenie štátu na daňovom tlačive (3 replies)
 78. Spoločnosť ide vytaviť faktúru za služby do Austrálie-tretia krajina. Vystavujeme to bez DPH ale neviem či to patrí do Súhrnného výkazu či je to samozdanenie. (1 replies)
 79. Daňové priznanie dôchodcu (1 replies)
 80. Sme platcovia DPH a z toho dôvodu zasielame daňové priznania, prehľady ... elektronicky. Ako je to s Poznámkami ? (2 replies)
 81. depozit - kaucia na prenajaty byt (5 replies)
 82. KV DPH dobropis (1 replies)
 83. faktúra do zahraničia (2 replies)
 84. Ako uviesť do kontrolného výkazu splátka finančného leasingu??? (2 replies)
 85. Zaradím platbu na základe OF - nepodnikateľovi s DIČ do kontrolného výkazu D2 ? (1 replies)
 86. priznanie PO 2013 (5 replies)
 87. úhrada faktúry v hotovosti (1 replies)
 88. Môžem zaradiť majetok do účtovníctva, keď je zatiaľ vyčerpaných napr. iba 80% obstarávacích nákladov? (1 replies)
 89. Uvádza sa v KV DPH v časti D2 aj príspevok zamestnávateľa na stravné (55%)? Vníma sa to ako bezodplatné dodanie alebo nie? (0 replies)
 90. Hlásenie o vyúčtovaní dane za rok 2013 (3 replies)
 91. Povinnosť uvádzať IČ DPH podľa §7a pri nákupe z EÚ (3 replies)
 92. IC DPH - kontolny vykaz (5 replies)
 93. Ako sa vykazuju odpisy v prispevkovej organizacii? (0 replies)
 94. Odvádza sa DPH z manka na sklade u platcu DPH? (1 replies)
 95. Dobropis prijatý a jeho zadanie po 1.1.2014 (7 replies)
 96. Aká je sadzba dane pre PO pre daňové priznanie za rok 2013? (4 replies)
 97. slovenská firma chce predávať v čechách (0 replies)
 98. Finančná správa-pohroma (10 replies)
 99. Stavam sa SZCO, ked dostanem od svojho zamestnavatela zmluvne dohodnutu odmenu za zamestnanecke dielo? (0 replies)
 100. Vstupuje do KV DPH vydaná faktúra,kde odberateľ nie je platcom DPH? Keď vstupuje tak v akom členení? (4 replies)
 101. Ako zaúčtujem v JU v programe Pohoda príjem od zamestnancov za stravu cez interný doklad, aby som mohla uplatniť z toho DPH? (0 replies)
 102. Funguje vám stránka finančnej správy? (8 replies)
 103. Nepeňažný vklad do obchodného majetku fyzickou osobou (0 replies)
 104. Funguje vám dnes, 24.2.2014 portál Finančnej správy? (27 replies)
 105. Odpočitateľná položka na manželku (2 replies)
 106. Kontrolny vykaz a ciastocny odpocet DPH z doslej faktury (10 replies)
 107. Mozem prijat do uctovnictva fa. z roku 2012 a uplatnit dph ked mi dnes (24.2.2014) dosla?Ak ano,ako ju mam zauctovat a ako je to s DPH? (9 replies)
 108. odpis pohľadávky do daňového priznania (11 replies)
 109. nárok na daňový bonus - časť roka nezamestnaný (2 replies)
 110. Uplatnenie straty (7 replies)
 111. zábezpeka - garancia tovaru v zahraničí (0 replies)
 112. Danove priznanie predčasný dochodca (1 replies)
 113. Dôchodca a vrátenie dane (1 replies)
 114. Daňový bonus (príjmy zo zahraničia) (2 replies)
 115. Auto na tretinky (4 replies)
 116. Daňové priznanie a predaj CP (1 replies)
 117. ako zmeniť začiatočný a koncový stav účtu 461 v MoneyS3? (0 replies)
 118. zahr. cesta- stravné (2 replies)
 119. Mám FA z Francúzska za tovar vystavenú 31/1/2014 ale tovar ešte neprišiel. Mám to dať do dph za 1/2014 alebo počkám a dám to až vo februári? Ide to do KV za 1/2014 ? (1 replies)
 120. Nedoplatok na zdravotnom poisteni z § 8 (1 replies)
 121. živnostník a bankový účet (1 replies)
 122. Daňové priznanie 2013 typ A (8 replies)
 123. Do ktorej odpisovej skupiny zaradiť pracovné stoly kúpené do výroby? (4 replies)
 124. Ako postupovať pri zrušení objednávky na ktorú už bola vystavená fa? (1 replies)
 125. Fakturácia provízie do krajiny EU - riadok DPH výkazu (2 replies)
 126. Najskôr kontrolný výkaz DPH, potom daňové priznanie (4 replies)
 127. Doklad o prijatej platbe z ciech a kontrolny vykaz (0 replies)
 128. Nezdaniteľná položka na manželku - denné štúdium (5 replies)
 129. opatrovateľka v nemecku+slovenská živnosť (3 replies)
 130. Daňové priznanie (1 replies)
 131. Dobropisy z EU - kde do kontrolného výkazu (1 replies)
 132. Môže si SZČO uplatniť paušálne výdavky aj počas mesiacov, ktorých bol na PN? (8 replies)
 133. Hľadám učtovnika/u (4 replies)
 134. Ako vyplniť oddiel IX. daňového priznania typ A? (4 replies)
 135. upozornenie na zmenu času - po nainštalovaní podpisovej politiky (2 replies)
 136. Ako dostať do prík. na úhradu IBAN? (2 replies)
 137. Kedy sa stáva sročka dcérskou spoločnosťou? (3 replies)
 138. Mám podat danove priznanie? (6 replies)
 139. Pomerne odpocitanie DPH v zdruzeni (0 replies)
 140. KVDPH-došlá faktúra od platiteľa DPH za pitnú vodu (1 replies)
 141. Vracia sa daň z účasti vo volebnej komisii dôchodcovi,ktorý okrem dôchodku nemá žiadny iný príjem?Je potrebné podať daňove priznanie? (3 replies)
 142. Inventúra na sklade, chýba doklad o kúpe tovaru- mínusový stav položky skladu (1 replies)
 143. Dohodár a zamestnanecká prémia rok 2013 (2 replies)
 144. Dátum zostavenia a dátum schválenia riadnej individuálnej závierky za rok 2013 (4 replies)
 145. Tovar je do zaplatenia majetkom firmy - podľa akého paragrafu ?? (2 replies)
 146. Prenajímateľ náklady (0 replies)
 147. ročný priemerný kurz CZK k EURU (2 replies)
 148. Osobitna uprava §66 v kontrolnom vykaze (1 replies)
 149. Dodatočné daňové priznanie DZP PO - podať aj výkazy? (3 replies)
 150. Preúčtovanie zisku, straty z min. obdobi (2 replies)
 151. Tabuľka č. 1b - Údaje daňovníka z evidencie podľa § 6 ods. 10 zákona DP typ B - aké údaje sa tam vypisujú - na začiatku zdaňovacieho obdobia a na konci? nie je mi to jasné... (0 replies)
 152. na ktoru stranu suvahy zaradime prijatu objednavku od odoberatela (0 replies)
 153. starobný dôchodca a odpočítatelná položka a zamestnanecká prémia (4 replies)
 154. bonus vs služba? (1 replies)
 155. Kontrolný výkaz a nájom bez dph (6 replies)
 156. Dokladová inventúra (1 replies)
 157. tlačivo na oznámenie dovozu OMV za účelom ďaľšieho predaja (0 replies)
 158. DP B, tab. č.1 pri výdavkoch % v riadku 2 uvádzam len 40 % z príjmu a v r. 9 40 % + zaplatené poistné,neviem sa z toho už vymotať . Z poučenie mi je jasný riadok 9 (2 replies)
 159. Akým spôsobom treba zaradiť auto zakúpené pod 1700,-€ do užívania ? (0 replies)
 160. Rata sa prispevok hmotna nudza,materska a prispevok pri narodeni do dane z prijmu? (3 replies)
 161. Preukázateľné zaplatené poistné v DP FO 2013 (2 replies)
 162. Daňový bonus u SZČO (4 replies)
 163. Kontrolny vykaz a Orange faktury (2 replies)
 164. FA za poplatky mobilu (0 replies)
 165. Kam zaradit stan v oc 700 eur (2 replies)
 166. nezdaniteľná časť na daňovníka (2 replies)
 167. Strata z predchádzajúceho roku a jej uplatnenie pri ukončení živnosti? (0 replies)
 168. prenajom bytu a zamestnanie (2 replies)
 169. Daňové priznanie FO B (12 replies)
 170. nezamestnaný s povinným ZP + SZČO (3 replies)
 171. Prijatie služby z USA (1 replies)
 172. Dobrovoľné platené poistné - daňový výdavok - kde? (10 replies)
 173. Vyúčtovacia faktúra z elektrární vyhotovená 31.12.2013-preplatok (2 replies)
 174. Ako zauctujem dobropis vystavený 01/2014 k faktúre 11/2013. Kde ho zaradiť do KV. (4 replies)
 175. zrušenie registrácie DPH elektronicky (5 replies)
 176. Vyúčtovacia faktúra z elektrární vyhotovená 31.12.2013-preplatok (0 replies)
 177. Na Financnej sprave je uvedené v časi B3 (3 replies)
 178. Prenajom (nepodnikatel) + prijmy zo zavislej cinnost a nezdanitelna cast na danovnika (10 replies)
 179. Je daňový výdavok nedoplatok na zdravotnom poistení (5 replies)
 180. Predčasný dochodca a konatel (3 replies)
 181. Daňová povinnosť pri zrušení registrácie DPH (6 replies)
 182. KV DPH - ako sa exportuje ? (0 replies)
 183. Daňové priznanie právnických osôb (0 replies)
 184. Ak živnostník kúpil pozemok vo výške15500 eur, avšak zaplatil ho prevodom zo svojho osobného účtu. Ako to zaúčtovať v JU? (0 replies)
 185. Daňový bonus vydatej študentky (5 replies)
 186. DPH z predfakúry a zálohovej faktúry (4 replies)
 187. prechod zo skutočných výdavkov na paušálne v jednoduchom účtovníctve (4 replies)
 188. Ako viesť jednoduché účtovníctvo pre občianske združenie (1 replies)
 189. Podať daňové priznanie za Občianske združenie (1 replies)
 190. KVDPH (4 replies)
 191. Má starobný dôchodca pracujúci na dohodu nárok na vrátenie dane? (4 replies)
 192. letáky a grafické práce na hliníkovej tabuli môžem dať do nákladov? (3 replies)
 193. Ako zaúčtovať výhodný nákup? (1 replies)
 194. Oddiel XIV v daňovom priznaní za rok 2013 (4 replies)
 195. nevie niekto kedy budú v e-daniach tlačivá na DP r.2013? (8 replies)
 196. Vrátne obaly a kontrolny výkaz (1 replies)
 197. DP starobný dôchodca (0 replies)
 198. Kontrolny vykaz - nevznikla povinnosť (5 replies)
 199. JÚ - do ktorého stĺpca PD sa účtujú výdavky vo výške základnej náhrady za každý jeden kilometer jazdy za rok 2013 ? (2 replies)
 200. Platby kartou a KV (2 replies)
 201. DP FO B - živnosť v zahraničí (0 replies)
 202. Licencie - novovzniknuta firma (9 replies)
 203. Aké údaje sa vypĺňajú v oddieli IX (DP A) a oddieli XIV (DP B)? (6 replies)
 204. Kontrolný výkaz a zálohy (1 replies)
 205. Faktúra pre odberateľa z EU (1 replies)
 206. Kont.výkaz a tuzemské samozdanenie (2 replies)
 207. POTVRDENIE o zdaniteľných príjmoch........?chyba?...... (1 replies)
 208. úroky z úveru (0 replies)
 209. Oneskorene faktury 12/2013 - DPH a KV (2 replies)
 210. Kontrolný výkaz - služby v B1 - nemám fa (0 replies)
 211. Nacitava vam v MRP uhrady ostatnych zavazkov do KV? (4 replies)
 212. Aká je NČZD? (3 replies)
 213. Trzby ERP a KV (10 replies)
 214. Je možné si uplatniť NČZD na manželku, ktorá je čiast.invalid.dôchodku? (14 replies)
 215. Daňové priznanie FO typ B (paušálne výdavky) (7 replies)
 216. Ak dôchodca chcem prenajímať auto na podnikanie pre SZČO, koľko by som si mohol dať maximálne príjem do zmluvy ročne aby som nemusel platiť daň z príjmu. (6 replies)
 217. Sociálne poistenie 2014 (2 replies)
 218. Ako sa pocita zdravotne poistenie z prenajmu nehnutelnosti? (1 replies)
 219. Invalidny dochodca a zamestnanecká premia (2 replies)
 220. Predaj rodinného domu a daň z príjmu ? (7 replies)
 221. Advokát a príjmy na BÚ od občanov - nepodnikateľov (7 replies)
 222. Príjem z Nemecka a DP A (4 replies)
 223. kontrolny vykaz DPH - povinne treba uviest IČO dodavatela ? (8 replies)
 224. Daňové priznanie príjmy len zo zahraničia (za rok 2013) (8 replies)
 225. Kontrolný výkaz DPH (2 replies)
 226. tlačivá výkaz o príjmoch a výdavkoch a majetku a záväzkoch (3 replies)
 227. oddiel 6 v rakúskom DP sa týka aj invalidných dôchodcov, či len starobných (0 replies)
 228. Prenájom priestorov- živnostník (10 replies)
 229. pýtam sa asi hlúpo, ale nie je mi jasné. keď nahadzujem údaje do KV ručne, musím zakaždým údaje pri opakovaní sa dodávatelov nahadzovať odznova? neexistuje nejaká pomôcka? (1 replies)
 230. KV a fa z iného mesiaca (8 replies)
 231. Daňové priznanie pracujúceho dôchodcu (4 replies)
 232. Mozem si sama na seba uplatnit nezdanitelnu cast a aj na manzela ked som SZCO , aj manzel je SZCO moze to iste ? (5 replies)
 233. Predaj majetku v hotovosti bez RP (0 replies)
 234. tlačivo DPH - Ktorý riadok ? (5 replies)
 235. Môžem uplatniť odpočet DPH z došlej faktúry, ak ju klient reklamuje? (0 replies)
 236. Dobropis a KV DPH (3 replies)
 237. zrušenie živnosti a otvorenie novej živnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia (0 replies)
 238. pohľadávka v lehote splatnosti (0 replies)
 239. MRP- došlá faktúra z nemecka a KV (2 replies)
 240. tvorba a zrušenie rezerv v príspevkovej organizácii (0 replies)
 241. Poznámky k účtovnej závierke (5 replies)
 242. účtovanie významnej chyby pri tvorbe rezerv na nevyčerpané dovolenky vo Verejnej správe? (0 replies)
 243. Ceske DIC a kontrolny vykaz (5 replies)
 244. Kontrolný výkaz a platba vlastnej daň. povinnosti - kde a ako uviesť v MRP (1 replies)
 245. Pri zahraničnej faktúre za tovar uvádzam do KV dátum z faktúry (dátum vystavenia) alebo dátum z príjemky (kedy bol tovar prijatý na sklad)? (0 replies)
 246. Faktúra a vrátenie tovaru (0 replies)
 247. Berie sa vklad do s.r.o. v podobe ZI ako výdavok? (6 replies)
 248. IČO a poradové číslo fa má obsahovať? čiže musím v pokladni zadať každého dodávateľa-pri doklade z ERP (1 replies)
 249. Môžem si uplatniť celú nezdaniteľnú časť 3735,94€ ? (6 replies)
 250. Faktura za sluzby do Ceskej republiky. Zivnost, neplatca dph (0 replies)