1. malé vreckové rádio do nákladov (4 replies)
 2. spoločný konateľ v dvoch s.r.o.-fakturácia (1 replies)
 3. Podľa akého písmena §85 mám podať DzMV? (1 replies)
 4. Predpokladaná daň z MV 2014 (3 replies)
 5. Účtovanie DF a DD na prelome rokov (2 replies)
 6. Mám si podávať daň. priznanie sám, ak som zamestnancom EUvBA a spoluautorom vo vydavateľstve Ekonóm, patriacom EUvBA alebo ho má za mňa podať zamestnávať ak mám autorský honorár aj na výplatnej páske? (1 replies)
 7. Fiškálne preclenie (2 replies)
 8. Preplaca sa v obcianskom zdruzeni (sportovy zvaz) nahrada za suktromne motorove vozidlo podla zakona 283/2002 alebo podla toho co ma OZ v smernici? (1 replies)
 9. úhrada v hotovosti v rámci roka za nájom (8 replies)
 10. register účtovných závierok (6 replies)
 11. nezdanitelna suma na manzelku a jej dan.priznanie (0 replies)
 12. Zdanenie jednorázovej zmluvy o dielo pre fyzicku osobu (7 replies)
 13. prerušenie odpisovania auta (2 replies)
 14. DPH z PHM a KV (4 replies)
 15. Ako odpisovať nehnuteľnosť? (2 replies)
 16. Platenie DPH (5 replies)
 17. preradenie neodpisanej nehnuteľosti z obchodného majetku u SZČO, ako ? (0 replies)
 18. Ako je to s poistením, platbami do fondov (2 replies)
 19. odvody do ZP za r.2013 (0 replies)
 20. Kde mám podať daňové priznanie? (5 replies)
 21. DPH a predaj časti nehnuteľnosti o 5 rokov (0 replies)
 22. MRP Win kontrolný výkaz - zadávanie typu dokladu (185 replies)
 23. RZD - dohodári, dôchodcovia (9 replies)
 24. nezdanitelna cast na manzelku (8 replies)
 25. Tvorba opravnej polozky k zahranicnej fakture (1 replies)
 26. Daň z MV za zamestnanca z iného kraja (9 replies)
 27. prenájom strojných zariadení (2 replies)
 28. Môže konateľ(podnikateľ) vkladať do pokladne spoločnosti (ako vklad podnikateľa) hotovosť vo výške prevyšujúcu 5000 eur? (6 replies)
 29. Daň z motorových vozidiel - prenájom vozidla od konateľa z iného kraja (3 replies)
 30. Môžem prijať hotovosť bez ERP (úhrada FA)? (0 replies)
 31. Daňové priznanie (5 replies)
 32. Daň z MV (7 replies)
 33. Pozastavenie živnosti a vrátenie preplatku zo Sociálnej poisťovne (0 replies)
 34. s DPH na faktúre z minulého roka (5 replies)
 35. MRP a ochrana osobnych udajov (1 replies)
 36. Aké dane, alebo poplatky musím zaplatiť, keď som ako živnostník nič nezarobil? (0 replies)
 37. DPH a prijate sluzby v CR od ceskeho neplatcu DPH - povinnost registracie v CR resp. SR (1 replies)
 38. Výpoveď dohodou (8 replies)
 39. Dan z MV pri pracovnej ceste (0 replies)
 40. Krátenie výdavkov pri použití krátenia 80:20 (0 replies)
 41. Prechod na platcu DPH - a prijatá záloha (0 replies)
 42. Dodanie tovaru do EU - dokladovanie- PRAX (0 replies)
 43. Ako účtujem prijatú faktúru za železo nad 5000 eur, DPH odvádzam ja? (5 replies)
 44. SZČO- stravné (7 replies)
 45. Tlačiva pre n.o. - účtovanie v JÚ (5 replies)
 46. Dohoda o pč a dávka v hmotnej núdzi (0 replies)
 47. firma v konkurze - datum vyhlasenia (4 replies)
 48. Kúpa a predaj stroja (6 replies)
 49. Tvorba SF - § 3, (1), b\, 1. - nemáme odbory (3 replies)
 50. Cestovné náhrady, ak v TP nie je spotreba pre mesto (0 replies)
 51. Rakúske daňové priznanie (2 replies)
 52. Ako postupovať pri evidencii pokladničných dokladov pri paušálnych výdavkoch? (1 replies)
 53. Paušálne výdavky a dobrovoľné poistenie do SP (0 replies)
 54. Čiastkové priznanie k zániku daňovej povinnosti (3 replies)
 55. Práca v Rakúsku - zamestnanie a trvalý pobyt na SK - čo znamenajú tieto tlačivá? (8 replies)
 56. Príjem podla § 7 a priznanie DPH - II. (0 replies)
 57. Môžem si uplatniť paušálnu náhradu za pohonné hmoty vo výške 80 % aj keď moje súkromné auto nie je zaradené majetku mojej firmy? (2 replies)
 58. Vyradenie majetku (4 replies)
 59. Vyradenie majetku (1 replies)
 60. stravné v JÚ - do ostatných výdavkov? (3 replies)
 61. elektronická odhláška auta na DÚ (4 replies)
 62. Súkromná dodávka-môžem na ňu uplatniť cestovné náhrady? (5 replies)
 63. Daň z MV za zamestnanca v inom kraji (6 replies)
 64. elektronická odhláška auta na DÚ (2 replies)
 65. Ako vyplniť daňové priznanie za rok 2013? (4 replies)
 66. kúpna zmluva-náklady SZČo (4 replies)
 67. Dátum na priznaní z MV (2 replies)
 68. elektronicka komunikacia - zrušenie mesačnej DPH (2 replies)
 69. Zmena špz zamestnanca (1 replies)
 70. DZMV - odhlásiť auto k 31.12.2013 alebo 1.1.2014? (3 replies)
 71. Vyhlásenie o podaní písomnosti el. formou (1 replies)
 72. aké preddavky DMV pri aute odhlásenom k 1.1.2014? (3 replies)
 73. Príjem podľa § 7 a priznanie DPH (1 replies)
 74. Bločky za drobný nákup pôjdu súhrnne do kolonky B3? (7 replies)
 75. Ahojte, vedľajšie náklady spojené s obstaraním materiálu napr. doprava materiálu patria do služieb alebo do materiálu v jednoduchom účtovníctve? (1 replies)
 76. bol som vyradený z úradu práce z dôvodu zmeškania termínu o hlásení sa a platil som si sám zdravot.poistenie.Kto mi dá doklad na toto obdobie k daňovému priznaniu? (4 replies)
 77. PHM a stravné lístky v DE (0 replies)
 78. Má starobná dôchodkyňa nárok na vrátenie dane z ČR? (3 replies)
 79. Stornovanie vydanej faktúry (2 replies)
 80. Prerusenie zivnosti, zmena priezviska a DzMV (7 replies)
 81. Koľko si zato vypýtať? (1 replies)
 82. bazén z pohľadu dane z nehnuteľností (0 replies)
 83. Pri technickom zhodnotení prenajatého majetku ak neuplatním DPH v 100% výške a teda ani náklady nebudú v 100% výške, ovplyvní to nejako vlastníka? (0 replies)
 84. môže si manžel uplatniť odpočítateľnú položku keď manželmi sme od 19.6.2013 a v tom mesiaci som nastúpila aj na MD pred MD som bola na Pn (8 replies)
 85. zdanenie poistky (2 replies)
 86. hodnota tovaru do 1000 EUR (export) - JCD (0 replies)
 87. Odpočet na manželku (8 replies)
 88. Platím DzMV - vlastník v technickom VW Finančné služby - autoúver ? (1 replies)
 89. Technické zhodnotenie budovy (0 replies)
 90. DzMV - zdaňovacie obdobie (2 replies)
 91. Žiadosť o zúčtovanie preddavkov - v priebehu roka nezamestnaný (odvody do ZP), potom zamestnaný ( od. 1.7.) a priebehu roka + práca na dohodu? (9 replies)
 92. Este raz DzMV r. 7 odd. III hmotnost vozidla v tonach, ake cislo resp. ktory riadok uvadzte z technickeho preukazu? (9 replies)
 93. DMV 2013 - auto odhlásené k 31.12.2012 (2 replies)
 94. Nadspotreba hradná zamestnancom (3 replies)
 95. Elektronicka komunikacia neplatcu DPH (3 replies)
 96. Práca domovníka na základe príkaznej zmluvy (0 replies)
 97. Došlá faktúra za tovar na dobierku tuzemsko pre platiteľa DPH a kontrolný výkaz DPH ? (1 replies)
 98. Daň z mot.vozidiel - nákladné autá - poľnohospodárska výroba - úľavy. (0 replies)
 99. Zrušenie splnomocnenia na daňovom úrade (9 replies)
 100. POHODA uctovanie..JU (2 replies)
 101. DPH a dodáv. faktúra z Čiech (2 replies)
 102. Daň z motor.vozidiel.-hmotnosť (3 replies)
 103. Firma ide do likvidácie aj ked nie je majetok, čo mám urobiť so zostatkami 411,421 a 429 v účtovníctve? (0 replies)
 104. Mám priložiť k DPMV aj potvrdenie? (4 replies)
 105. Ako spraviť výpočet Dane z motorových vozidiel za rok 2013? (6 replies)
 106. Prepočítavajú sa preddavky na dań z príjmu PO v roku 2014? (4 replies)
 107. Prenájom bytu (3 replies)
 108. Platím daň z motorových vozidiel za rok 2013,za auto ktoré je zaradené ako majetok szčo ale sa nepoužívalo ? (1 replies)
 109. Daň z motorových vozidiel za 2013 - ako vyplniť riadok 02 - III. oddiel (2 replies)
 110. Ak pracujem ako živnostník a zároveň som aj zamestnanec na trvalý pracovný pomer (TPP) ako je to s daňou z príjmu. (4 replies)
 111. Faktúra za 12/2013 doručená po podaní DP k DPH za 12/2013? (2 replies)
 112. kto platí daň z MV? (6 replies)
 113. Vystava v CR a predaj tovaru (0 replies)
 114. Tlačivo na odhlásenie vozidla na DÚ (4 replies)
 115. Odvody do poisťovní sú VoZD? (1 replies)
 116. Odmena za notársky úkon - účtovanie (1 replies)
 117. potvrdenie faktúry (1 replies)
 118. V r.2012 vytvorená opravná položka k pohľadávkam (dlžník v konkurze), konkurz ešte nebol ukončený,ani pohľadávky splatené, treba opr. položku v r.2013 zrušiť? (1 replies)
 119. 50% uplatnených z PHM zo súkromného vozidla (6 replies)
 120. Vyplnenie danoveho priznania 2013 typ B (0 replies)
 121. Ako zaradiť DHM, ktorého suma je pod 1700 eur do účtovníctva? (2 replies)
 122. Akým spôsobom opraviť súhrnný výkaz ? (0 replies)
 123. Musim podat nulove danove priznanie ak som dobrovolne nezamestnany? (1 replies)
 124. Účtovanie baru - JÚ (2 replies)
 125. Daň študenta VŠ (1 replies)
 126. Daň z príjmu - nevyplatené faktúry (4 replies)
 127. Sadzby DzMV sa počítajú podľa celkovej hmotnosti a počtu náprav? (6 replies)
 128. odvody počas PN (4 replies)
 129. chybný zostatok v pokladni- zlé účtovanie z min. roku (10 replies)
 130. Ahojte, ako to je, keď mám s.r.o. a zároveň som zamestnaná v inej firme. Ako je to s daňovým priznaním? Podám aj ako PO za moju sro-čku a ako FO ako zamestnanec? (4 replies)
 131. PROSBA - aká skupina EURO ...? (2 replies)
 132. Dan z predaja nehnutelnosti nadubudnuteho zrieknutim spoluvlastnika (1 replies)
 133. Daň z motorových vozidiel SZČO - nepoužívané vozidlo (9 replies)
 134. Dnes som podala elektronicky DMV a zitila som, že riadok 02 v oddiele III. som samozrejme vyplnila zle!!! Čo mám robiť? Poslať opravné, alebo poslať ešte raz riadne, alebo??? (5 replies)
 135. Priznanie DPH - uvedený nesprávny rok (2 replies)
 136. Počet dní využívania MV na podnikanie a daň z MV? (1 replies)
 137. Interný doklad -20% z nákupu PHM - kontrolný výkaz DPH v Omege ? (2 replies)
 138. Ako zaúčtovať odvod do jadrového fondu? (2 replies)
 139. Daňové priznanie SZČO (5 replies)
 140. Zaradenie garážového prístrešku do majetku firmy (3 replies)
 141. Predaj pohľadávky (0 replies)
 142. Dodanie oceľovej konštrukcie vzhľadom na novelu zákona o DPH (3 replies)
 143. Predaj osobného motorového vozidla zakúpeného pred 1.1.2010 a DPH (3 replies)
 144. prenájom nehnuteľnosti platca DPH (3 replies)
 145. Predĺžená materská a nezdaniteľná časť na manželky (9 replies)
 146. SZČO - zahraniečie DP typ B (0 replies)
 147. Vyúčtovanie poistného (4 replies)
 148. Ako účtujem neuplatnenú dph z dôvodu, že majetok bol obstaraný aj na podnikanie aj na iné účely? (1 replies)
 149. Kontrolný výkaz (4 replies)
 150. Trochu predbieham, ale je povinnosťou podať poznámky k účtovnej závierke elektronicky ? (2 replies)
 151. Uhrada colneho dlhu a JCD na prelome rokov (0 replies)
 152. KV DPH (1 replies)
 153. eDane (1 replies)
 154. kontrola stavu ERP (8 replies)
 155. Daňové priznanie a PN ? (3 replies)
 156. ahojte, musím podať súhrnný výkaz DPH, keď mám pozastavenú živnosť za celý minulý rok? DPH som podal . (1 replies)
 157. náhrada škody v jednoduchom účtovníctve (1 replies)
 158. hruby prijem u živnostníka (3 replies)
 159. Starobný dôchodca dohodár a ELDZ (4 replies)
 160. Aplikácia Live Agent (9 replies)
 161. Platové výmery a prechod na euro (0 replies)
 162. prijatie služba zo štátu EU (0 replies)
 163. potvrdenie k daňovému priznaniu (3 replies)
 164. Opatrovanie rodica,opatrovatelsky prispevok-rady a skusenosti (22 replies)
 165. Ako započítať materskú do vlastného príjmu manželky pre uplatnenie NČZD? (1 replies)
 166. DPH a stavebnictví (0 replies)
 167. Pozastavená živnosť platcu DPH (2 replies)
 168. Aky doklad pre manzela k jeho danovemu ked som od 9/2013 SZCO? (1 replies)
 169. dodanie služby zo štátu EU (1 replies)
 170. nezdaniteľná čiastka na nezamestnanú manželku (1 replies)
 171. Je možné platiť z podnikateľského účtu? (9 replies)
 172. KV DPH (5 replies)
 173. Príves nákladný za osobný automobil - r. 04 - aký je to druh vozidla? (2 replies)
 174. Náklady na reprezentáciu - čo všetko? (5 replies)
 175. Má povinnosť podávať všetko elektronicky SZČO, ak je registrovaný podľa §7a? (1 replies)
 176. Do ktorého učt.obdobia treba zaučtovať výsledok z vykonaného RZ DzP ZČ (zamestnanec) za rok 2013, v účtovnej závierke za rok 2013 alebo v roku 2014 v riadnom účtovníctve? ide o PU (2 replies)
 177. DzMV 2013 - užívateľ (2 replies)
 178. Daň z Motorových vozidiel (0 replies)
 179. Stravné pri ZPC (4 replies)
 180. szčo a kúpa drobného majetku (1 replies)
 181. Dovoz tovaru z Turecka (0 replies)
 182. zaradenie drevenej chatky do odpisovej skupiny (0 replies)
 183. Ako vypočítam počet dní použitia vozidla? (4 replies)
 184. Akú spotrebu auta uviesť ak v TP spotreba uvedená nie je (2 replies)
 185. Paušál na auto (0 replies)
 186. Daňový bonus. (7 replies)
 187. rozšírenie podnikania o požičovňu áut (0 replies)
 188. Akú sadzbu dane priradiť prívesu s hmot. 17 000kg a 2 nápravami - keď v tabuľke sadzieb je určené iba - sadzba pre úžitkové vozidlá a autobusy a pre návesové jazdné súpravy? (0 replies)
 189. Paušál na auto (3 replies)
 190. Aké sú sadzby dane z motorových vozidiel pre Nitriansky kraj na rok 2014 (1 replies)
 191. združenie právnických osôb (0 replies)
 192. Aké číslo účtu-daň z MV platí držiteľ, nemá pridelené č.účtu (7 replies)
 193. Manželka nebola na ÚP, ale celý rok na PN - vtedy nie je nárok na zníženie ZD u manžela? (3 replies)
 194. čo s opočítanou DPH na auto, keď ho ukradli? (1 replies)
 195. Stav pokladnice v Omege sa nemeni v hlavnej knihe (0 replies)
 196. Ahojte neviete mi pomôcť zapísať faktúru z čiech v czk v programe pohoda? (2 replies)
 197. poľská faktúra vystavená s dph (5 replies)
 198. UPLATNENIE ZNÍŽENIA ZÁKLADU DANE NA MANŽELKU. (2 replies)
 199. zníženie dane (8 replies)
 200. Od akej sumy sa plati dan z prijmu PO (1 replies)
 201. DzMV za sukromne vozidlo manzela konatelky sro (0 replies)
 202. Faktúra z ČR obsahuje DPH. Je to v poriadku? (4 replies)
 203. vrátenie DPH zahraničnej osobe registrovanej podľa §5 zákona o DPH . (0 replies)
 204. Vydaná FA - oprava auta zaúčtovanie v JU (2 replies)
 205. Pravidelna fakturacia na zaklade zmluvy? (0 replies)
 206. dovoz z ukrajiny (5 replies)
 207. Dáva sa daňové priznanie z dedičstva napr. dedenie pozemkov? (5 replies)
 208. Nájomné za celý rok a DPH (3 replies)
 209. musim podať danove priznanie ak (2 replies)
 210. HIM zaradenie (5 replies)
 211. staré tlačivo daň z MV (4 replies)
 212. Faktúra za nedodaný tovar-ako účtovať v PÚ (1 replies)
 213. prijem na pelome rokov a faktura (1 replies)
 214. Môže si manželka uplatniť na mňa nezdaniteľnú čiastku za rok 2013? (1 replies)
 215. Faktúra za nedodaný tovar-ako účtovať v PÚ (3 replies)
 216. vyradenie auta z majetku v JU (1 replies)
 217. Ak k 1.1.2014 mám tie isté vozidlá ako v roku 2013 / použité celý rok/, ale jedno som predala 13.01.2014, tak predpokladanú daň mám dať tú istú, čo som mala za rok 2013? (1 replies)
 218. Ako zaúčtovať predaj auta v JÚ ? (4 replies)
 219. DPH mesačný a súhrn na konci roka (0 replies)
 220. Aký typ DP mám podať ak som v roku 2013 poberala rodič. príspevok a bola zamestnaná? (6 replies)
 221. Daň z MV SZČO využíva vlastné súkromné vozidlo na podnikanie - ktoré písmeno §85 ods. 1? (2 replies)
 222. Ako zaučtujem v JU neplatca DPH naslednovný účt.prípad??? Nákup gastrolístkov,odplata a poplatok za doručenie a balné... a nemá tu niekto penažný denník v exceli...veľmi by mi to pomohlo.. (0 replies)
 223. Treba zaplatiť cestnú daň za auto, na ktoré pri kúpe sa odpočítala dph? (5 replies)
 224. Daň z príjmu szčo s predajom cennych papierov? (1 replies)
 225. Zrušenie zálohovej faktúry - MK SOFT (3 replies)
 226. Mám problém s podávaním daňových priznaní cez nový portál Finančnej správy. Vie niekto poradiť, či má niekto podobný problém? (7 replies)
 227. cestná daň a auto konateľa súkromné používané na služobné účely (0 replies)
 228. Dan z motorovych vozidiel SZCO (5 replies)
 229. Vrátenie dane za manželku (9 replies)
 230. DP za rok 2013 pri prerušení činnosti nulovy prijem odovzdane DIC (1 replies)
 231. ako na platbu kartou? (3 replies)
 232. OFA na Cyprus (4 replies)
 233. Štvrťročný plátca DPH v roku 2013 - nemá obrat na to, aby plátcom DPH zostal aj v roku 2014, ale rozhodol sa, že ním zostane. Treba to oznámiť DÚ? (2 replies)
 234. Môže si SZČO uplatniť za rok 2013 paušálne výdavky, ak zamestnáva 2 študentov na dohodu o brig. práci študentov? (2 replies)
 235. Da sa slovensky starobny dochodok poberat v Kanade? (7 replies)
 236. Daň z motorových vozidiel, ak ho využívajú dve firmy naraz (5 replies)
 237. Zmluva o elektr. komunikacii bez ZEPu uzavreta v r.2012 stale plati? (6 replies)
 238. Ako je správne postupovať z pohľadu dane z príjmov pri platení mesačných splátok na základe zmluvy o členstve, keď nie každý mesiac je platba uhradená? (2 replies)
 239. Zle vystavená DPH - čo s tým (4 replies)
 240. Do ktorého kvartálu patrí faktúra z pohľadu DPH? (2 replies)
 241. a som sa chcela spýtať že minulého roku som registrovala dohodu s DU a už som zabudla svoje ID a neviem ako ho mam získať . (4 replies)
 242. KV DPH - dohoda o platbách (0 replies)
 243. Môžem odpočítať DPH z došlých faktúr za prestavbu sídla sročky, keď sídlo je v prenajatých priestoroch? (1 replies)
 244. Dobrovoľné príspevky na DSS (4 replies)
 245. Akú by mala mať štruktú výročná sprava? (0 replies)
 246. kontrolný vykaz dph (1 replies)
 247. dan z motorových vozidiel (1 replies)
 248. Kedy preuctujem zriadovacie vydavky do nakladov a co s otvaracou suvahou? (10 replies)
 249. Vyhlásenie o podaní písomnosti elektronickou formou - priznanie DPH (3 replies)
 250. Odoslaná faktúra z III. Q a neuhradená DPH (1 replies)