1. Zrušenie pausalnych výdavkov 40% (3 replies)
 2. Dátum schválenia účtovnej závierky - nahlásenie (4 replies)
 3. Platí novelizácia §17 ods.27 už pri podávaní daň.priznania za rok 2013? ( zdanenie neuhradených záväzkov z podvoj.účtovníctve) (5 replies)
 4. Ako mám podať DP za 2013 z predaja bytu ? (0 replies)
 5. Vozidlo kategoria N1 a DP (4 replies)
 6. Pridanie prílohy k všeobecnému podaniu (2 replies)
 7. Ako zaplatím daň z motorových vozidiel pri prechode zo živnosti na s.r.o a auto nemám v majetku ale využívam ho na podnikanie? (2 replies)
 8. odpis pohľadávky z roku 2009 (1 replies)
 9. opravná položka (5 replies)
 10. účtovanie starých záväzkov a ich dodanenie (2 replies)
 11. Prechod z JÚ do PÚ (2 replies)
 12. nezdaniteľná čiastka na manželku za 2013 (1 replies)
 13. Sme pozemkové spoločenstvo s právnou subjektivitou, musia podielníci platiť do zdravotnej poisťovne odvody z vyplatených podielov za rok 2013. (1 replies)
 14. predajňa a koniec roka (2 replies)
 15. Pohonné hmoty (8 replies)
 16. výška úrokov z omeškania (1 replies)
 17. exekučné zrážky zo mzdy (8 replies)
 18. Náklady, ktoré som zaplatila za nájom bytu v ktorom bývam v inom meste ako podnikam, môže dať do nákladov daňového priznania (0 replies)
 19. Je možný zápočet nevyplatených dividend a neuhradenej straty? (6 replies)
 20. Do akého riadku priznania DPH ide oprava chybnej faktúry (Dobropis) (1 replies)
 21. Kde uviesť faktúru za vývoz tovaru do tretích krajín? (0 replies)
 22. Daň z motorových vozidiel 2013 - SZČO - stručne a jasne (3 replies)
 23. povinná prehliadka ERP (5 replies)
 24. NČZD na manzelku (10 replies)
 25. Môže dodávateľ vystaviť príjmový doklad pri platbe za tovar na faktúru? (3 replies)
 26. Ako zaučtovať naviac zaplatené poistné do SP za szčo - dôvod PN ? (0 replies)
 27. Finančná správa - prvotné prihlásenie do OIZ (0 replies)
 28. Aké daňové, účtovné a iné povinnosti vyplívajú slovenskej firme z DF od dodávateľa z Britských Panenských Ostrovov za prieskum trhu. (0 replies)
 29. Daň z mot.voz. - ako chápať r. 02? (7 replies)
 30. elektronicka registracia (2 replies)
 31. NBO - 2013 neplatca a od 2014 platca DPH (7 replies)
 32. Platba v hotovosti+nezauctovana faktura (0 replies)
 33. Prijatá služba z ČR (1 replies)
 34. DP z MV a SZCO so súkromným vozidlom (3 replies)
 35. DPH - oslobodené plnenie pri vývoze služieb, poľné práce. (0 replies)
 36. Cestovne náhrady a stravné SZCO pri práci v zahraničí (0 replies)
 37. SZČO a stravné (2 replies)
 38. Samozdanenie pri nadobudnutí tovaru z EU a kontrolný výkaz (0 replies)
 39. Daňová úľava na manželku (2 replies)
 40. strata hesla - neviem sa prihlásiť na stránku finančnej správy (7 replies)
 41. Daň za auto používané príležitostne na taxislužbu (0 replies)
 42. účtovníctvo (1 replies)
 43. odpisy prerušenie živnosti (0 replies)
 44. Prenájom, daň, maželia (8 replies)
 45. suhrnny vykaz 4 Q 2013 (1 replies)
 46. Obed s obchodným partnerom-zalozenie s.r.o. (1 replies)
 47. Prastaré záväzky, ktoré už nie je komu uhradiť - ako sa ich účtovne zbaviť? (6 replies)
 48. JU - mzda,SP-odvody,ZP-odvody za december zaúčtovať v decembri alebo v januári (4 replies)
 49. účtovanie po ukončení SZČO (4 replies)
 50. Ako poslať žiadosť na DÚ elektronicky (7 replies)
 51. oprava mzdy (9 replies)
 52. kontrolný výkaz - dodatok (3 replies)
 53. Aký význam má združenie od 2014 ? (2 replies)
 54. Musím mať ERP ak vystavím faktúru s príjmovým dokladom? (3 replies)
 55. Ako vypočítať daň z motorových vozidiel v prípade zamestnanca, ktorý má zmluvu o paušále na používanie súkromného vozidla v rámci pracovných povinností vo firme? (0 replies)
 56. Ako sa prepočítava cena tovaru v e-shope do inej meny? (1 replies)
 57. Robím nákup z Rakúska a žiadajú odo mňa UID číslo, ktoré má mať 11 čísel (3 replies)
 58. Neprevzaté podielové listy pri zmene ich formy zo zaknihovanej na listinnú (0 replies)
 59. odpocitatelna polozka na manzelku (18 replies)
 60. Platca DPH vystavil doklad cez ERP bez DPH (4 replies)
 61. Daň z motorových vozidiel sadzby 2014 - košický kraj (2 replies)
 62. Odberatelska faktura - dodanie sluzby v roku 2013, fakturacia a prijem v r. 2014 (PU) (3 replies)
 63. danove priznanie viazaneho financneho agenta (2 replies)
 64. Môžem mať k dani z motorových vozidiel 2 registrácie na 1 firmu pre elektronický styk s Daňovým úradom? (5 replies)
 65. Ako v jednoduchom účtovníctve účtovať bločky za drogériu a ako to účtovať ak chcem len niečo zaúčtovať z bločka.?? akú potom dať sumu ..?? (0 replies)
 66. Právnická osoba má zapožičané bezodplatne auto od sestry. Daň z MV zaplatená.Ako si môže účtovať pohonné hmoty /nemá bločky/? Aké náklady na auto ešte môže použiť. (1 replies)
 67. kalendárne dni do sp a zp (5 replies)
 68. Náklad/Výnos budúcich období? (1 replies)
 69. Sme Združenie majiteľov lesov a pasienkou s právnou subjektivitou. V 3/2013 ideme vyplácať členom podiely za rok 2012 . Platí sa z týchto podielov odvod na zdravotné poistenie ? (0 replies)
 70. Kontrolný výkaz a došlá tuzemská faktúra (27 replies)
 71. SZČO, ktorá pozastavila živnosť 30.06.2013, bola mesač. plátcom DPH a od 31.07.2013 už nie je platiteľ DPH, má povinnosť zasielanie elektronicky ? Ďakujem. (1 replies)
 72. sprostredkovanie ubytovania (0 replies)
 73. Daň z motorových vozidiel 2013 (8 replies)
 74. Daň z MV elekronicky alebo nie? (9 replies)
 75. Paušálne výdavky §6ods.10 ZDP a vedenie evidencie o zásobách (1 replies)
 76. Kniha jázd (1 replies)
 77. daňová povinnosť po vysporiadaní BSM? (1 replies)
 78. daň z príjmu (7 replies)
 79. vyradenie tovaru (0 replies)
 80. Mám nárok na vrátenie daní ak som tri mesiace robila na slovensku zmluvu v Nemecku ? firma mi posle ten papier co potrebujem k tomu, alebo si to musím vyžiadať? (3 replies)
 81. MK SOFT - Súvaha a Výkaz ziskov a strát - zaokrúhľovanie (0 replies)
 82. elektronická komunikácia - prihlásenie -viac subjektov (6 replies)
 83. Máš pridelené ID a prístupové heslo? (0 replies)
 84. elektronické zasielanie (8 replies)
 85. služobné vozidlá aj súkromné vozidlá na firemné účely - ako vypočítať daň z MV? (3 replies)
 86. Oznámenie o zániku DMV odoslané ako príloha nešpecifikovanej agendy v JPG formáte - naskenované podpísané konateľom . Je to správne? (1 replies)
 87. Ako zaúčtovať faktúru za nákup mobilného telefónu a úhrady budú mesačne vo faktúrach za služby? (0 replies)
 88. Ako zaradiť nehnuteľnosť do obchodného majetku? (2 replies)
 89. Nesprávne číslovanie prijatých faktúr (1 replies)
 90. Vedenie skladu spôsobom B - dropshipping (0 replies)
 91. Treba nahlasovať pouzívanie sukr. auta konatelom SROcky na DU? (1 replies)
 92. Aký maximálny príjem môže mať dôchodca z prenájmu bytu, aby nemusel podávať daňové priznanie za rok 2013 ? (7 replies)
 93. Zlá dohoda (4 replies)
 94. Pracovná cesta v Rusku - SZČO (4 replies)
 95. Budem platiť sankciu ak v dodatočnom daňovom priznaní k DPH mi vyjde namiesto NO vlastná daňová povinnosť 240 €? (1 replies)
 96. Povinná registrácia (1 replies)
 97. vecné bremeno a dátum dodania (DPH) (2 replies)
 98. Kontrolný výkaz - dodatečné otázky (5 replies)
 99. komu ostava original doklad po zaplateni lekarovi alebo pacientovi platitelovi , ked ze sme potrebovali original doklad (1 replies)
 100. S.O.S. Elektronická podateľňa - DRSR po novom "NEEXISTUJÚCI CERTIFIKÁT" (5 replies)
 101. zrušenie živnosti a zaplatenie poistného v novom roku (1 replies)
 102. Prechod zo živnosti na s.r.o. v roku 2013 a daň z motorových vozidiel (0 replies)
 103. Vie mi niekto poradiť ako napísať žiadosť na DÚ-elektronická komunikácia ? (7 replies)
 104. DVZ zamestnanca na PN, ktorý mal dohodu a potom hlavný pracovný pomer - ráta sa aj DOPČ? (4 replies)
 105. Ako fakturuje FO-podnikatel - platca DPH, za tovar do ceskych predajni -platcom aj neplatcom DPH . (1 replies)
 106. Daň z motorových vozidiel (6 replies)
 107. JÚ-sociálny fond -ide do roku 2013 aj december alebo nie??? (2 replies)
 108. Dobropis z roku 2012 (2 replies)
 109. Podnikateľský úver v JU (2 replies)
 110. ja sa tiež trápim.... ako odošlem prílohu? Oznámenie o zániku daňovej povinnosti som preskenovala do PC, ale keď chcem vložiť prílohu vypisuje mi "nesprávny formát. (1 replies)
 111. Sociálna poisťovňa a zamestnanec ako štatutár (8 replies)
 112. JU-preplatok zo SP (1 replies)
 113. môžem poprosiť o postup ako sa dostanem na všeobecné podanie FS neviem to nájsť. (6 replies)
 114. Elektronická komunikácia - neodoslanie dokumentu (4 replies)
 115. zrušenie mesacneho platcu DPH - oznamenie na DU (3 replies)
 116. Vzťahuje sa výnimka podľa §19, odst. 3, písm. d zákona o DPH na platiteľa DPH? (0 replies)
 117. daň z motorových vozidiel (6 replies)
 118. Prosím o radu - chcem zaslať oznámenie zániku daňovej povinnosti k dani z MV trápim sa elektronicky, ale nejako sa mi nedarí, môžem to zaslať aj poštou ? (8 replies)
 119. Ako zrušiť s.r.o., ak sú zostatky na účtoch 221, 411,421,429 a 315, čo so zostatkami na uvedených účtoch? (0 replies)
 120. faktúra za opravu z čiech (0 replies)
 121. Účtovanie stravných lístkov - zamestnanci (0 replies)
 122. asistencia a pozastavená živnosť (0 replies)
 123. Kedy má neplatiteľ povinnosť registrovať sa ako platiteľ DPH? (2 replies)
 124. Eshop vystavovanie faktúr, úhrady (0 replies)
 125. Ako napraviť nepodanie daňového priznania za rok 2012? (0 replies)
 126. Sme platcami DPH, vystavila som FA do Talianska (platcovia) za tvorbu webstránky, je potrebné dat ju do súhr. výkazu a uvadza sa na tlačive DP DPH v ktorom riadku (0 replies)
 127. NCZD (3 replies)
 128. Účtovanie vrátenia peňazí na základe Opravného výkazu - SP (5 replies)
 129. Tabuľka odpočtu daňových strát (0 replies)
 130. som konateľ s.r.o. a nie som v nej zamestnaný, môžem si odpísať cestovné náklady za používanie vlastného auta pre s.r.o.? (5 replies)
 131. Chcela by som sa poradit, man zapatit DU Dan z motorovych vozidiel ak mi vychadza nedoplatok 0,02 eur, dakujem za radu. (2 replies)
 132. Aký uviesť variabilný symbol pri úhrade DPH z mimoriadneho danoveho priz. (2 replies)
 133. Ako v jednoduchom účtovníctve účtovať poštovné zo zásielkok (taký lístoček, čo dajú na pošte)??? Účtovať to pomocou VPD každý deň, alebo mesačne..??? (2 replies)
 134. DP k dani z motorových vozidiel za r.2013 (4 replies)
 135. zalozenie zivnosti (0 replies)
 136. Je potrebné nahlásiť na DU zmenu účtovnej sústavy z JU na PU? (4 replies)
 137. Ročné zúčtovanie preddavkov dane z príjmu (4 replies)
 138. Faktury (0 replies)
 139. moze byt odberatelska faktura za sluzby+pouzity material uhradena v hotovosti bez bloku ERP ? (2 replies)
 140. Prenájom bytu-uplatnenie si oprávnených výdavkov pri výpočte dane z príjmu.Byt nemám v obchodnom majetku. (1 replies)
 141. STORNO FA Z POĽSKA (3 replies)
 142. Kto má povinnosť podať DzMV /prenájom do EU/ (1 replies)
 143. penále za rok 2004 zo soc. poisťovne (0 replies)
 144. Dajú sa spätne zaúčtovať úroky z dlhodobého úveru? (1 replies)
 145. JCD 12/13 ale faktúra od dodávateľa 1/14 - čo s tým? (2 replies)
 146. Zákon o cestovných náhradách - zmeny stravného, cestovné náhrady v roku 2014 (12 replies)
 147. PN zamestnanca (3 replies)
 148. A ešte jedna : na aký účet zaúčtovať kúpu materiálu. Dala som to do 131, ale sa mi to nezdá (2 replies)
 149. STORNO FA z EU (0 replies)
 150. nákladná doprava - spôsob účtovníctva (1 replies)
 151. účtovanie - Tržba za predaj majetku (1 replies)
 152. Ahojte, na aký účet mám dať vyplatenú mzdu v hotovosti? účtujem v PU (9 replies)
 153. Môžem dať do nákladov oblečenie pre ochranku? (4 replies)
 154. Podnikateľ kúpil jazdené vozidlo v septembri 2013 za 2500€ a v novembri 2013 ho za 1500€ predal. Ako je to s odpismi a daňou z príjmu? (2 replies)
 155. Ahojte, poprosil by som o mozno jednoduchu otazku: Ak som zivnost - neplatca DPH a moj zdanitelny zaklad za 2013 je 26 000€, ake preddavky a odvody z toho pre mna do roka 2014 vyplyvaju? (0 replies)
 156. Došlá faktúra od Leroy Merlyn z PL s polskou DPH pre platcu DPH zo SR? (0 replies)
 157. Dan z predaja ornej pody. (4 replies)
 158. Čo je kontrolling? (4 replies)
 159. vyplnenie tlačiva dan z motorových vozidiel (8 replies)
 160. vie niekto ako pridám na E DANE tlačivo Daň z motorových vozidiel prílohy? mám viac vozidiel a neviem to tam pridať. Ďakujem (1 replies)
 161. účtovanie po konkurze, prevod z PU do JU... (0 replies)
 162. Prevod leasingu (3 replies)
 163. Podat danove priznanie k DzMV? (7 replies)
 164. Môže manžel uplatniť NČZD na mňa ak som SZČO? (3 replies)
 165. Naskladnenie tovaru - omega (3 replies)
 166. Paragon a ZŤP (1 replies)
 167. znovu zaradenie vyradeného auta s majetku (2 replies)
 168. Dohoda o prac. činnosti nepravidelný príjem (0 replies)
 169. Szčo si uplatňuje paušálne výdavky ,auto nemá zaradené do majetku-je nutné platiť daň z MV (2 replies)
 170. živnostník-PN (4 replies)
 171. koncesionárske poplatky-živnostník (9 replies)
 172. odvody v roku 2014 (3 replies)
 173. DPH a nákup a predaj ojazdeného vozidla v tuzemsku od platiteľa DPH (0 replies)
 174. OOÚ - IS "Daňové priznania typ A"? (2 replies)
 175. Dan z predaja nehnutelnosti. (0 replies)
 176. V decembri 2013 spoločnosť zakúpila spoločnosť pre pracovníkov montérky. Toho roku v januári sme dali urobiť na montérky logo spoločnosti. Na aký účet účtujem ? (4 replies)
 177. suhrnný vykaz za IV Q 2013 (3 replies)
 178. Ako účtovať a rozlíšiť tovar, materiál a vlastné výrobky - pri subdodávkach (3 replies)
 179. Mám založenú s.r.o.,chcem FO previesť na túto existujúcu s.r.o.,aký je postup. (0 replies)
 180. Elektronická komunikácia s DÚ len z jedného PC ? (3 replies)
 181. Zrážková daň z dividend (0 replies)
 182. Ochrana osobných údajov - fyzické osoby (2 replies)
 183. Započítava sa invalidný dôchodok do celkového príjmu v daňovom priznaní? (5 replies)
 184. Nejdem si dať radu so vznikom zdaniteľnej povinnosti za motorové vozidlo (1 replies)
 185. Smrť účtovníčky a prístupy na DÚ? (2 replies)
 186. Poplatok za užívanie predmetu lízingu treťou osobou (0 replies)
 187. nutnost zadat vo fakture Odberatela (1 replies)
 188. Účtovanie za servis a opravu auta (náhradné diely + práca) - mám nezrovnalosť v účtovaní, rada by sa zišla :) (2 replies)
 189. Uhrada DPH do Polska - VS, ŠS, KS??? (0 replies)
 190. Bonus z Talianska (0 replies)
 191. Podanie DP za rok 2013 alebo az 2014? (2 replies)
 192. Elektronické podávanie DP, výkazov... (4 replies)
 193. Fa za televízne služby do Čiech a DPH (0 replies)
 194. predaj nehnutelnosti (0 replies)
 195. DP policajta (10 replies)
 196. žiadosť na DÚ - zaslané e-mailom (0 replies)
 197. Ako platiť DzMV za príves nákladný špeciálny? (0 replies)
 198. Kovový odpad a DPH (8 replies)
 199. FO - zapisana v OR uctujuca v PU moze v DP uplatnit pausalne vydavky? (3 replies)
 200. DP typ B 2013 - aké doklady, ak som bola nezamestnana? (3 replies)
 201. Zaúčtovanie FA z prelomu rokov. (7 replies)
 202. Telefon kupený v decembri 2013 na splátky, ktoré budú realizované v roku 2014. Ako účtovať? (3 replies)
 203. Príjem s viacerých štátov - kde podať daňové priznanie. (0 replies)
 204. Potrebujem poradiť či mám viesť skladovú evidenciu potravín v penzióne, kde sa vydávajú len raňajky. Nákup je vždy len na konkrétne raňajky. (0 replies)
 205. paušálne výdavky 80 percent na PHM a DPH (9 replies)
 206. Uplatnenie NČZD na pracujúcu manželku (6 replies)
 207. Ako zaúčtovať pôžičku v sro, ktorú poskytla sesterskej firme v ČR? (0 replies)
 208. Náklady budúcich období (2 replies)
 209. Koeficient DPH a odmena bez dph (0 replies)
 210. Združenie dvoch FO od 1.1.2014 - ukončenie (5 replies)
 211. Kontrolný výkaz (4 replies)
 212. kradez auta - SRO uctovanie (1 replies)
 213. DzMV, od. IV., riadok 40: predpokladaná daň (7 replies)
 214. Kontrolný výkaz - kam s faktúrou fyzickej osobe nad 1000 eur (resp.1600 eur) - oddiel D.2? (7 replies)
 215. Nahlasovacia povinnosť pri dovoze tovaru z krajim EU (neplatca DPH) (2 replies)
 216. oprava auta vo vlastnom autoservice (0 replies)
 217. dovolenka (9 replies)
 218. Dp 2013 (2 replies)
 219. a má povinnosť elektronicky komunikovať neplatca DPH registrovaný podľa paragrafu 7? čo je v podstate platca DPH pre zahraničie? (6 replies)
 220. výmer platieb za colné vyhlásenie (0 replies)
 221. Do ktorej odpisovej triedy mám zaradiť betonáreň hodnota cca 2600 € a minirypadlo hodnota cca 3300 € ?? (1 replies)
 222. Preddavky na daň z príjmov PO (5 replies)
 223. elektronické podanie súhrnného výkazu 2013 (17 replies)
 224. Môžem dať nákup antény do DPH? (4 replies)
 225. Dobrovolny platca DPH (alebo novy platca DPH) a predaj tovaru, ktory bol nakupeny este s DPH (0 replies)
 226. Zálohová faktúra,prijatý preddavok a DPH (9 replies)
 227. Mám faktúru za firemný servis zaplatenú pred vznikom s.r.o. , mám ju dať do zriaď. nákladov v celej výške alebo rozpočítať na jednotlivé mesiace a do zriaďovacích nákladov dať len len za dva mesiace? (0 replies)
 228. Založenie s. r. o. - dátumy pri účtovaní (0 replies)
 229. Musí organizácia zaúčtovať rezervu na odstupné ešte do roku 2013? (0 replies)
 230. Podanie dokumentu -daňový úrad (5 replies)
 231. Ako faktúrovať paušálnu náhradu 40,- EUR za omeškanie splatnosti ? (7 replies)
 232. Dva roky sa nerobila inventarizácia tovaru - teraz je tam prebytok, čo s tým? (2 replies)
 233. Majiteľ tankoval do auta naftu a uhradil to poukážkami OMV Gold. Vie mi niekto poradiť ako to zaúčtovať ? (0 replies)
 234. Ako zaúčtujem došlú faktúru za lízing, ak sa stanem plátcom dane až po prevzatí predmetu lízingu? (3 replies)
 235. Zaradenie auta do obch. majetku pri prevode leasingu (8 replies)
 236. Prenájom + živnosť za rok 2013 (0 replies)
 237. Prepis spoločnosti na nového konateľa - oznámenia (0 replies)
 238. predaj nehnutelnosti - SRO a uctovanie DPH (2 replies)
 239. davky v zahranici (3 replies)
 240. Kuriérske služby - musím mať auto v živnosti ? (0 replies)
 241. Musím urobiť prepočet DPH koncoročný, ak som sa stal plátcom DPH v priebehu roka? (2 replies)
 242. Valutová pokladňa - úbytok (0 replies)
 243. Spravne uctovanie odvodov a zavazkov v JU (5 replies)
 244. Môžem mať v súvahe na riadku s daňovými záväzkami hodnotu ak som neplatca DPH? (7 replies)
 245. predaj zariadenia obci (2 replies)
 246. zmena stavu zasom na konci roka (0 replies)
 247. Rozdelenie zisku spoločníkom s.r.o. (9 replies)
 248. Podiel na zisku ??? (0 replies)
 249. Neplatca DPH a faktúracia tovaru do EU (2 replies)
 250. KV DPH (6 replies)