1. ročné zučtovanie dane , pracovník si chce dať odpočítatelnú položku na manželku (3 replies)
 2. Rozvrhnutie pracovného času pri 40 hod./týždenne (3 replies)
 3. Daňové priznanie a príjem z Holandska (0 replies)
 4. Ako zaúčtovať poistné, ktoré sme zamestnancovi strhli z dohody vo vyššej sume, ako sme mali. (2 replies)
 5. Príjem z prenajmu na prelome rokov v DP (1 replies)
 6. Daňové priznanie z príjmov v ČR (7 replies)
 7. Tlačiaren k virtualnej pokladni (6 replies)
 8. jednorazový príjem a povinnosť registrácie DPH (0 replies)
 9. Neuplatnena DPH vstupuje do OC DHM, ktory ma charakter osobnej spotreby? (0 replies)
 10. Paragraf - zdravotnícke zariadenie (1 replies)
 11. Ošetrovné zamestnanca (3 replies)
 12. Predaj neodpísaného osobného auta. (1 replies)
 13. parkovacie miesto (0 replies)
 14. SZČO a nástup na materskú (4 replies)
 15. Záloha / preddavok a ostrá faktúra po 3-6 mesiacoch (4 replies)
 16. Prenájom kongres.miestnosti (0 replies)
 17. Rodný list - potvrdenie o návšteve školy – a DP FO (5 replies)
 18. správnosť zaokrúhlenia 2% dane (10 replies)
 19. Zahranicne pokladnicne doklady s DPH (0 replies)
 20. účtovanie dividend za rok 2018 (0 replies)
 21. Brigáda pre 16 ročného - kedy končí povinná školská dochádzka? (7 replies)
 22. Je nutné priložiť k DP doklad o poberaní rodičovského príspevku? (3 replies)
 23. na aký účet a VS zaplatí daň FO-nepodnikateľ na základe podaného DPFO-A (3 replies)
 24. Príjem z predaja bytu a DP (7 replies)
 25. Podsúvahové účty - evidencia (0 replies)
 26. príspevky na dds odpočit.položka v danovom priznaní (0 replies)
 27. Daňové priznanie - dôchodca (2 replies)
 28. podnikateľský subjekt ukončil činnosť v r.2018-musí podať DPFO elektronicky? (12 replies)
 29. Polovičný úväzok rozdiely? (4 replies)
 30. Daňový bonus (2 replies)
 31. predpis úroku k 31.12.2018 (2 replies)
 32. Ako poda elektronicky daňové priznanie? (9 replies)
 33. Účtovná závierka Neziskových organ.účtujúcich v JÚ a tabuľka (0 replies)
 34. DP-4 mesiace (4 replies)
 35. preplatok z poistenia (0 replies)
 36. Povinnosť podať DP (1 replies)
 37. poistenie auta (10 replies)
 38. Jaaropgaaf 2018 (2 replies)
 39. Úhrada faktúry v cudzej mene (4 replies)
 40. Daňové priznanie - brigádnik (3 replies)
 41. Vrátenie príspevku z UPSVAR a daň (3 replies)
 42. Daňový bonus - aký riadok v DP B (1 replies)
 43. Finančný prenájom - zaradenie do majetku a nesplnenie nájmu aspoň 60% doby odpisovania (0 replies)
 44. Daň z príjmu v prípade celkovej straty obchodovania na burze (0 replies)
 45. Rekreačné poukazy - doklady (10 replies)
 46. Do ktorej odpisovej skupiny zaradiť vlastnú čističku odpadových vôd ? (0 replies)
 47. Ako zauctovat prijem v zjednodusenej danovej evidencii (3 replies)
 48. čerpanie SF (2 replies)
 49. zaúčtovanie opravného výkazu SP, ZP (7 replies)
 50. sprostredkovatelia a danové priznanie (2 replies)
 51. Dátumy pri imoporte miezd z Olympu do Omegy (1 replies)
 52. Služby do ČR a DPH (1 replies)
 53. Zmena účtovníčky - elektronická komunikácia DU (2 replies)
 54. DP B cez ID a heslo (6 replies)
 55. Musím zaplatené zálohy dodávateľovi v cudzej mene k uzávierke prerátať kurzom k 31.12.? (5 replies)
 56. Nezdanitelna cast zakladu dane na manzelku (1 replies)
 57. Elektrobicykel - ktorá odpisová skupina? (6 replies)
 58. Elektronické podávanie DP a počet príloh (4 replies)
 59. Vynos z pozicky pri dani z prijmu FO (0 replies)
 60. Vývoz tovaru do krajín EU a jeho zaradenie do výkazu DPH (1 replies)
 61. dan.priznanie u sro ako podať elektronicky (5 replies)
 62. Finančná správa (10 replies)
 63. Povinnosť podať DP v ČR (4 replies)
 64. Kedy nepodáva živnostník daňové priznanie? (3 replies)
 65. Odpis dobropisovaného záväzku (0 replies)
 66. Elektronické podávanie daň. priznania (1 replies)
 67. riadok 220 v rakúskom potvrdení o príjme. (2 replies)
 68. účtovanie v pu -daňová povinnosť menšia ako 5 EUR (2 replies)
 69. Dividendy (4 replies)
 70. Prechod z rodicovskej na matersku dovolenku (1 replies)
 71. Cenové ponuky a archivácia (2 replies)
 72. Paušálne výdavky a preplatok z RZZP (5 replies)
 73. Dividendy do 31.12.2016 (0 replies)
 74. Predajná výstava v Čechách - na aké povinnosti nezabúdať (0 replies)
 75. Preplatok po zdaneni z rocneho zuctovania ZP (4 replies)
 76. školenie v Rakúsku (1 replies)
 77. Zníženie rezervného fondu 417 (0 replies)
 78. Použitie preplatku z dani z príjmov PO na preddavky (6 replies)
 79. Vie niekto o tom,že od 1.1.2018 sa Sachbezug už nepočíta do príjmu? (13 replies)
 80. Zdaňovanie príjmu kolektívnych športovcov (1 replies)
 81. DP FO typ B - kam sa uvadza príspevok na DDS? (6 replies)
 82. Ročné zúčtovanie dane za rok 2018 a nižší príjem (5 replies)
 83. Musia sa prikladať aj prílohy, napr. rodné listy deti, potvrdenia o rod. príspevku pri podávaní DP za rok 2018 SZČO ? (8 replies)
 84. vyplnenie DPFO str.17-príloha č.3 (10 replies)
 85. Mozem si odpocitat celu nezdanitelnu sumu 3830,02 eur na danovnika ? (2 replies)
 86. Zaradenie budovy (2 replies)
 87. Výpočet dane za rok 2018 (5 replies)
 88. Paušálne výdavky (2 replies)
 89. Ocenenie nehnutelnosti - vklad do podnikania (2 replies)
 90. NČZD na manželku (3 replies)
 91. Pokladničné doklady - dátum evidencie (10 replies)
 92. Ako zaúčtovať? (2 replies)
 93. Výpočet odvodov do SP a ZP - SZČO časť roka (19 replies)
 94. elektronická komunikácia (2 replies)
 95. Do akej sumy môže vystaviť faktúru na zaplatenie v hotovosti? (18 replies)
 96. 2% dane - dátum na potvrdení v prípade preplatku dane (2 replies)
 97. Podiely zo zisku r. 2007-2009 a ich postupnosť pri vyplácaní (3 replies)
 98. Rozpočtová klasifikácia DPH (0 replies)
 99. Prenájom bytu v roku 2018 (5 replies)
 100. Preddavky na daň z príjmov PO v 2019 (6 replies)
 101. odvody do sp a zp (1 replies)
 102. prechod na VRP alebo E-kasu? (6 replies)
 103. Nárok na daňový bonus (5 replies)
 104. RZD (3 replies)
 105. Povinnosť podať daňové priznanie? (2 replies)
 106. Údaje o obrate a daňovej licencii na prvej strane DP DPPO (1 replies)
 107. Paušál 80% pri spotrebe PHM (5 replies)
 108. invalidný dôchodca a odpočet na daňovníka (2 replies)
 109. Kúpa auta (2 replies)
 110. Sklad B - zostatok tovaru z ČR - aký kurz (2 replies)
 111. DB na 6 detí. (2 replies)
 112. faktúra za províziu (8 replies)
 113. Tvorba rezervy na konci roka (2 replies)
 114. kúpa auta od platcu DPH (1 replies)
 115. Predaj auta (2 replies)
 116. používanie ERP (3 replies)
 117. Začiatok SZČO a náklady (1 replies)
 118. Centový rozdiel DPH v omege a na DÚ (0 replies)
 119. Invalidný dôchodca a dohoda (2 replies)
 120. Peňažný dar od cudzej osoby( je vytvorená aj darovacia zmluva) sa zdaňuje? (1 replies)
 121. Ostatné fondy - účet 427 (0 replies)
 122. Daňové priznanie a 13 a 14 plat (7 replies)
 123. Paušálne výdavky (1 replies)
 124. SZČO úhrada Fa v hotovosti na príjmový pokladničný doklad. (3 replies)
 125. SZČO a stravné (2 replies)
 126. VS pri úhrade sa nezhoduje s číslom uhrádzanej Fa (1 replies)
 127. kúpa bytu na firmu a prenájom (0 replies)
 128. MRP- aký typ dph pri vystavení fa za tovar do Španielska (platca na SK a aj platca v Špan.) (1 replies)
 129. FO, daňová evidencia, kurzový rozdiel v DP (0 replies)
 130. Vratenie dani Rakusko (zamestnanie menej ako 6 mesiacov v zdanovacom obdobi) (0 replies)
 131. Faktura za dopravu uskutocnená v 11/2018 (3 replies)
 132. DB na narodené dieťa. (4 replies)
 133. Vystavenie kopie paragónu z ERP, ktorá je už deaktivovaná (6 replies)
 134. Príspevok na stravu zo sociálneho fondu (8 replies)
 135. Zdanenie dvoch vyhier v roku (0 replies)
 136. DPH (neplatite dodava sluzbu pre firmu z tretej krajiny, miesto dodania SR) (2 replies)
 137. Ako zaúčtovať premlčaný preplatok voči daňovému úradu? (0 replies)
 138. Podáva DP zamestnanec Európskej komisie v Luxe, ak bol do marca zamestnaný na Slovensku? (3 replies)
 139. Daň z príjmov - urbári (0 replies)
 140. Preplatok z RZZP za rok 2017 (16 replies)
 141. Príloha 3 - DPFO B (8 replies)
 142. Ak čakám na doklady ku platbe kartou od marca 2018 a stále nič, môžem zostatok na 261 zúčtovať ako pohľadávku voči spoločníkovi alebo nechať ten zostatok na 261? (2 replies)
 143. Výpočet čistej mzdy dôchodcu od 1.1.2019, ktorý pracuje na pracovnú zmluvu - platenie odvodov a daní (14 replies)
 144. DP typ B za SZČO v Rakúsku (4 replies)
 145. Daň z príjmu predaja bytu v zahraničí (3 replies)
 146. Jednorazové rukavice, masky na stavbu - 501 al.527? (0 replies)
 147. česke dan.priznanie a podmienka na dan.zvyhodnenenie na deti (1 replies)
 148. terminál v mesačnej uzávierke (0 replies)
 149. Do DPFO B v riadku 38 úhrn príjmov od všetkých zamestnávateľov mám dať súčet príjmu od zamestnavateľa a príjmu zo živnosti? (6 replies)
 150. Diety tuzemská a zahraničná pracovná cesta (10 replies)
 151. Uctovanie stravovania zamestnancov vo vlastnej restauracii (2 replies)
 152. Paušalne výdavky (1 replies)
 153. Oprava preplatku na DPH. (1 replies)
 154. Práca popri materskej (2 replies)
 155. Daňové priznanie pri skončení živnosti k 31.12.2018 (1 replies)
 156. stravné lístky navyše (8 replies)
 157. Športový inštruktor a účtovníctvo (0 replies)
 158. faktúra za paušál - výdavky osobnej spotreby 80% (5 replies)
 159. Daňové priznanie k dani z príjmov PO a zaškrtnuté políčko o ročnom obrate a platiteľ DPH (8 replies)
 160. Prepočet úhrady faktúr v cudzej mene (0 replies)
 161. DPH na bločky za nákup ERP z 12/2018 v pokladni vyplatené v 1/2019 (1 replies)
 162. nárok na odpočet dph (1 replies)
 163. zaúčtovanie cesťáku (2 replies)
 164. Faktúra na prelome rokov (11 replies)
 165. Cestovné náhrady a daň z príjmu SZČO (6 replies)
 166. Nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na manželku ak je otec na materskej? (1 replies)
 167. Učtovenie odmeny živnostníka (5 replies)
 168. Účtovanie centových rozdielov v jednoduchom účtovníctve? (3 replies)
 169. UPSVaR a kontrola (2 replies)
 170. Je povinny viest registracnu pokladnu? (1 replies)
 171. Oprava zlého koncoročného saldokonta MINULÉHO roka (1 replies)
 172. Čísla účtov pri výplate podielov v PS (4 replies)
 173. ako správne zaúčtovať fa a uplatniť DPH (2 replies)
 174. Prijatá náhrada konateľa a spoločníka /Zákon 283/2002 Z.z. (2 replies)
 175. Vystavenie Faktúry - Fyzická osoba (11 replies)
 176. JAAROPGAVE 2018 a DP FO (0 replies)
 177. Má zamestnanec nárok na stravné ak stihol prísť na obed v ŠJ ? (3 replies)
 178. zmluva o zbere udajov-dan.priznanie FO (3 replies)
 179. SZČO a úver na auto (1 replies)
 180. Výmena kotla (7 replies)
 181. Dopravné (0 replies)
 182. Paušálne výdavky, doklad o úhrade platba na účet (5 replies)
 183. Môžem použiť účet 378 - iné pohľadávky, na zaúčtovanie platby naviac poistného z miezd? (2 replies)
 184. Dan a prispevok na osobnu asistenciu (9 replies)
 185. Student vysokej školy,dohoda a odpocitatelna položka (4 replies)
 186. Stavebné práce faktúrované do EÚ (8 replies)
 187. Čína, vzorka zdarma (5 replies)
 188. Nepodpísané vyhlásenie a RZD (12 replies)
 189. diaľničná známka-zjednodušená faktúra - KV B3? (2 replies)
 190. DPPO odpočet daňovej straty (4 replies)
 191. Účtovanie prijatej tržby cez terminál v Money - JÚ (1 replies)
 192. Bude problém ak spoločník predá svoj obchodný podiel zahraničnému spoločníkovi EU? (0 replies)
 193. Pri technickom spätnom leasingu vznikla rozdielna zostatková cena stroja a predajná cena stroja, je to tak v poriadku? (0 replies)
 194. Účtujem mzdu zamestnanca, pre ktorého je sro registrovaná v ČR v EUR alebo v CZK? (0 replies)
 195. Musí krátiť výdavky koeficientom dph? (0 replies)
 196. Fa za opakovanú dodávku zemného plynu (2 replies)
 197. Povinnost podat danove priznanie v rakusku opatrovatelka (0 replies)
 198. Ukončenie živnosti a 0 prjem (4 replies)
 199. Ročné zúčtovanie dane 2018 - NČZD na manželku (15 replies)
 200. Danove priznanie :EZ-ou (7 replies)
 201. Ako môžem prestať sponzorovať Kultúrny fond SR? (6 replies)
 202. Vrátený preddavok elektrárnam (1 replies)
 203. Výpočet odpisov (3 replies)
 204. Príjmy z ČR (0 replies)
 205. pripočiteteľná položka (5 replies)
 206. Všeobecné podania k účtovnej závierke (0 replies)
 207. Daňové priznanie typ A a daňový bonus na dieťa. (16 replies)
 208. Riziková skupina (0 replies)
 209. Danové priznanie - aké prílohy? (3 replies)
 210. Odpočítateľná položka na invalidného dochodcu (5 replies)
 211. Účtovanie dph ak sa neuplatní odpočet (1 replies)
 212. Stravné platené v hotovosti (6 replies)
 213. účtovanie - Prezutie a uskladnenie pneumatik (1 replies)
 214. Povinné interné smernice (0 replies)
 215. pracujúci dôchodca (5 replies)
 216. 2% dane - chyba pri prijímateľovi (6 replies)
 217. Zrušenie rozhodnutia o zrušení registrácie DPH (0 replies)
 218. Všetky príjmy alebo iba zo živnosti do DP (2 replies)
 219. Danove priznanie elektronicky ci osobne? (2 replies)
 220. opravný doklad-dobropis a zápočet (4 replies)
 221. Zmluva o dielo a kompetentnosť (0 replies)
 222. Preplatok na dani (4 replies)
 223. Uctovanie oblecenia 501 527? (1 replies)
 224. Je zdaniteľný prijem podpora z UPSVaR za obdobie 6 mesiacov? (3 replies)
 225. Je zdaniteľný prijem zamestnanca PN za 3 mesiace zo sociálnej poisťovne a dáva sa tento prijem do DP-B. (4 replies)
 226. Uctovanie banner, samolepky +polep aut (0 replies)
 227. Do daňového priznanie treba priznať reálny príjem za daný rok alebo účtovný? (4 replies)
 228. Odpisovanie majetku (0 replies)
 229. krátenie výdavkov pri prenájme (1 replies)
 230. Otázka ohľadom predaja bytu (9 replies)
 231. Príjem z osobnej asistencie ak je invalid, uvádza sa aj do DP výška invalid.dôchodku? (9 replies)
 232. III.pilier a DP za rok 2018 (4 replies)
 233. krátenie výdavkov (1 replies)
 234. Dôchodca má viac ako 1915,01 Eur, musí podať daňové priznanie? (3 replies)
 235. odmena za vypomoc pre rodinneho prislusnika resp. blizku osobu (11 replies)
 236. bonus na študenta ktorý ukončil strednú školu (3 replies)
 237. Odchod do zahranicia a Danove priznanie za rok 2018 (1 replies)
 238. Sklad a inventúra (1 replies)
 239. DP a zmluva o dielo (1 replies)
 240. MRP - Export výkazu pre zdravotné poisťovne (3 replies)
 241. Prenajom bytu (1 replies)
 242. danový zvýhodnení v českom danovom priznaní na syna ktorý skončil strednú školu. (3 replies)
 243. Sachbezug opatrovateľky AT za rok 2018. (2 replies)
 244. Daňové priznanie (4 replies)
 245. poučenia na vyplnenie DP - za rok 2018 (0 replies)
 246. Vrátenie platby zo ZP počas pracovnej neschopnosti živnostníka (5 replies)
 247. Daňové priznanie FO typ B (10 replies)
 248. Pri súbehu TPP a živnosti, treba podať oba typy daňového priznania aj typ A aj typ B? (3 replies)
 249. dan z prijmov od zamestnavatela v dubaji (0 replies)
 250. Import miezd z OLYMPU do ALFAplus (3 replies)