1. Vratenie danoveho bonusu (3 replies)
 2. Môžu sa služby spojené s vŕtaním studne v hodnote vyššej ako 8000,- € účtovať ako majetok v podvojnom účtovníctve? (2 replies)
 3. Ako uplatniť odpočet DPH pri prevzatí tovaru v ČR dodaného zo SR. (0 replies)
 4. Prerušenie resp. zrušenie živnosti SZČO 2018 (6 replies)
 5. Zaúčtovanie stravných lístkov (0 replies)
 6. Pracovná cesta a dovolenka (2 replies)
 7. mozem uhradit fakturu za sluzbu (vyskove prace) v hotovosti a dokladovat to prijmovym dokladom? (1 replies)
 8. Ako opraviť chybu z min roka (1 replies)
 9. star.dôchodca a evidencia v socialnej poistovni (0 replies)
 10. Výber z devízového účtu a kurz (3 replies)
 11. Došlý dobropis aj s manipulačným poplatkom - ako zaúčtovať poplatok (1 replies)
 12. Predaj bytu (1 replies)
 13. Tovar na ceste 2017 (0 replies)
 14. Zmluva o pôžičke (3 replies)
 15. dodatočné daňové priznanie (15 replies)
 16. ak sa zmenilo číslo odberateľ. fa v kontrolnom výkaze - podáva sa iba dodatočný KV (5 replies)
 17. Udaje v financnej uzavierky SRO su verejne pristupne ? (4 replies)
 18. vyúčtovacia faktúra spp a dph (2 replies)
 19. Faktúra do EU za službu dodanú na Slovensku - DPH (0 replies)
 20. VRP zadávanie dokladov (2 replies)
 21. Dan z predaja zdedenej nehnutelnosti (11 replies)
 22. Treba sa študentovi ísť po dohode hlásiť na úrad práce ? (2 replies)
 23. daňové priznanie a príjem z kanady (15 replies)
 24. Môžem zaučtovať tovar kúpený na splátky ako SZČO? (6 replies)
 25. Ako zaúčtovať v Alfe plus? (5 replies)
 26. DPH-nákup pšenice v dvoch mesiacoch (1 replies)
 27. Faktúra od Volva na úhradu fin.záväzku za opravu auta v Nemecku (0 replies)
 28. Po zvýšení príspevku na opatrovanie, bol príspevok vyplatený v starej hodnote. (1 replies)
 29. Vyplnenie tlačiva Žiadosť o registráciu na DPH (0 replies)
 30. Oprava alebo technické zhodnotenie_oplotenie? (0 replies)
 31. Doklad z reg.pokladnice a DPH (1 replies)
 32. prenos daňovej povinnosti a fakturácia do EÚ (2 replies)
 33. Ako sa vypĺňa KV pri došlej faktúre s položkami s prenosom aj bez prenosu daň. povinnosti, keď sa tuzemské samozdanenie urobí v jednom období a odpočet DPH sa uplatní až v neskoršom období? (1 replies)
 34. Občianske združenie - povinnosť zdaniť sponzorstvo? (2 replies)
 35. Daňový bonus vyplácaný mesačne vo výplatnej páske (4 replies)
 36. Začínajúca podnikateľka - SZČO (2 replies)
 37. OZ 12 rokov bez účtovníctva (3 replies)
 38. predaj neodpísaného auta kúpeného na úver (3 replies)
 39. Na aký účet zaúčtovať prijatú faktúru za prekročenie ročného množstva distribuovaného plynu? (4 replies)
 40. Fakturacia bez DPH do krajiny EU (3 replies)
 41. ako rozlíšiť servis od revízie (5 replies)
 42. krátkodobý prenájom auta v CZ (4 replies)
 43. Do akých nákladov zahrnuť kupu doprav. prostriedku pre firmu? (3 replies)
 44. prerábka budovy firmy technické zhodnotenie? (0 replies)
 45. Tvrdý alkohol v účtovníctve - repre (1 replies)
 46. Neuspokojená pohľadávka z RK (0 replies)
 47. booking zrážková daŇ (0 replies)
 48. Samozdanenei-doklad od ALZy (4 replies)
 49. Lehota na vydanie potvrdenie o nedoplatkoch na daniach? (0 replies)
 50. Zhodnotene auto v prenajme, ako zauctovat? (3 replies)
 51. daňový doklad od taxify účtovanie (1 replies)
 52. vzájomný zápočet v angličtine (0 replies)
 53. Agroturizmus a GDPR (2 replies)
 54. Dan z preplatku RZZP (7 replies)
 55. správnosť-kódy zatriedenia na kovy- prenos DP §69 odst.12 písm.g (1 replies)
 56. Pôžička spoločníkovi v hotovosti (11 replies)
 57. je správne uvedené prenesenie DP pri prípravných prácach na komunikácii (1 replies)
 58. prenos DP pri nákupe kovov a spôsob účtovania pri predaji s prácou (1 replies)
 59. odmena pre účtovníčku pracujúcu na živnosť (12 replies)
 60. Sklad - inventurny nalez (3 replies)
 61. Je legálne poskytovať služby-atrakcie pre deti za dobrovoľný príspevok? (4 replies)
 62. tovar zo zahraničia a neplatca dph (4 replies)
 63. Prestoj - prenesenie daňovej povinnosti (2 replies)
 64. Faktúra od českého dodávateľa - §64 zákona o DPH (2 replies)
 65. Faktura z Metra (6 replies)
 66. Účtovanie stavebných prác (3 replies)
 67. Preklep v schválenej účtovnej závierke - ako opraviť? (2 replies)
 68. Dodanie tovaru z CZ spolocnost neplatca dph do SK spolocnost platca dph ako to mam zauctovat, kto plati dph (2 replies)
 69. Zmena spoločníkov v s.r.o. a vyplatenie dividend. (5 replies)
 70. Následná fakturácia..... (2 replies)
 71. Nakup kosacky - uctovanie (4 replies)
 72. ako zaúčtovať predaj knihy v PÚ - v sro je predmet činnosti aj vydavateľská činnosť (2 replies)
 73. uctovanie stavov uctu z hlavnej knihy ineho strediska (1 replies)
 74. Účtovanie súkromného účtu v s.r.o. (2 replies)
 75. DPH-fakturácia do CZ (1 replies)
 76. Nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas (2 replies)
 77. zaradenie DHM (0 replies)
 78. Dividendy (4 replies)
 79. Vystaviť faktúru alebo opravný daňový doklad? (2 replies)
 80. preplatok dane a danovy bonus (10 replies)
 81. Je členský príspevok zaplatený Zväzu hotelov a reštaurácii VOZD ? (1 replies)
 82. Príplatky podľa stupňa náročnosti práce? (7 replies)
 83. Ako sa naučiť pracovať v POHODE. (4 replies)
 84. Uctovanie - pracovna obuv pre zamestnancov (1 replies)
 85. ekvivalent cistej mzdy zo zivnosti (1 replies)
 86. Do akej maxim. výšky sa môžu dávať výdavky pre vlastnu potrebu? (6 replies)
 87. Je zdaniteľný príjem pre živnostníka, ak má preplatené ubytovanie aj letenku od odberateľa? (4 replies)
 88. Náhrada škody uplatnenej u dodávateľa stavby (2 replies)
 89. Tovar v predajni - účtovanie (1 replies)
 90. Správny poplatok zaplatený školiacej firme (4 replies)
 91. Predaj vozidla so zostatkovou daňovou hodnotou (2 replies)
 92. Majú byť ceniny v inventúrnom súpise? (1 replies)
 93. Faktúra neplatiteľovi DPH z ČR (2 replies)
 94. Stravné lístky-hodnota zamestnávateľa a zamestnanca (1 replies)
 95. §66 zákona o DPH (1 replies)
 96. Čo môžem dať do nákladov? (5 replies)
 97. Ako sa počíta lehota vykonateľnosti pri dani z nehnuteľnosti? (6 replies)
 98. Ako zistiť DIČ na základe ODÚ? (1 replies)
 99. Dávka nezamestnanosti (5 replies)
 100. tržby terminál (5 replies)
 101. Odsuhlasenie pohladavok a zavazkov so zahranicnym dodavatelom/nevystavuju doklady o uhrade (5 replies)
 102. motorka v sro (1 replies)
 103. účtovanie platby vopred v JÚ z dotácie poskytnutej SZČO (1 replies)
 104. PRACOVNA ZDRAVOTNA SLUZBA - je povinna alebo dobrovolna (5 replies)
 105. Občianske združenie a 2% (2 replies)
 106. Prerusenie zivnosti - vyska pausalnych vydavkov? (4 replies)
 107. Aký postup pri vystavenej faktúre inému odberateľovi, platca DPH? (1 replies)
 108. Neexistujúce IČ DPH v kontrolnom výkaze (4 replies)
 109. Odpis pohľadávky (2 replies)
 110. Výpomoc rodinného príslušníka, ktorý je SZČO bez odmeny (8 replies)
 111. Odpočet dane pri registrácii DPH (1 replies)
 112. Účtovanie predčasného ukončenia leasingu u prenajímateľa (0 replies)
 113. dlhodoba brigada (4 replies)
 114. uskladnenie veci (4 replies)
 115. Odvod DPH z nepeňažného daru pre zamestnancov (3 replies)
 116. Prijatá faktúra z Poľska (2 replies)
 117. Aké sú povinnosťi sro-čky pri zriadení novej prevádzky? (6 replies)
 118. DPH ODPOČET (4 replies)
 119. Celozávodná dovolenka - zamestnanec nemá nárok - Ćo s tým? (4 replies)
 120. Do akej odpisovej skupiny sa zaradia kontajnery? (1 replies)
 121. Nákup s DPH zaúčtovaný v 3/2018, nebol v KV ani v daň. priznaní za 3/2018. Ako dostať do KV a DPH? (2 replies)
 122. náležitosti faktúry (10 replies)
 123. Dodanie tovaru zo zahraničia a DPH (1 replies)
 124. szčo a formular vyslania A1 pre soc.poisťovnu (0 replies)
 125. Nesprávna evidencia záväzkov k 31.12.2017 (3 replies)
 126. Nesprávny názov spoločnosti (2 replies)
 127. Stravné (1 replies)
 128. Prehľad o zraz. a odvedených preddavkov (2 replies)
 129. Do ktorého obdobia patrí dobropis z EU, ak bol vystavený 31.5.2018 dát dodania 31.5.2018 a doručený 5.6.2018? (1 replies)
 130. Paušálne výdavky (4 replies)
 131. Danove priznanie z príjmov z Irska (2 replies)
 132. Zaradenie dlhodobého hmotného majetku do užívania - opravy, zhodnotenie. (5 replies)
 133. MRP typ dph nákup z ČR (1 replies)
 134. Zamestnanec zároveň konateľ s.r.o. (6 replies)
 135. Preradenie mot.vozidla do osobneho uzivania (1 replies)
 136. Kúpa,predaj bytu (0 replies)
 137. Čo je súkromná jazda zamestnanca? (3 replies)
 138. Zle rozpísaný ZD a DPH (1 replies)
 139. SZČO kúpila MV a pozastavila živnosť na 6 mesiacov (2 replies)
 140. DP k DPH (2 replies)
 141. účtovanie filtra a cistiacich prostriedkov kávovar (3 replies)
 142. kontrolný výkaz dph a úhrady fa RP (7 replies)
 143. avízo o výplate obratového bonus (1 replies)
 144. Sociálny fond - čerpanie (6 replies)
 145. Organizacna zlozka - prihlasenie MV na organizacnu zlozku (0 replies)
 146. Odpis pohľadávky v PÚ (8 replies)
 147. Ako opravit rok 2017 a podat dodatocne danove priznanie po (1 replies)
 148. Môžem došlé faktúry uhradené konateľom v priebehu mesiaca zaúčtovať jedným ID? (6 replies)
 149. SHELL faktúry v cudzej mene a vrátenie DPH (0 replies)
 150. Účtovanie prepravných nákladov (1 replies)
 151. Ako prefakturovať časť nájmu za pozemok prenajatý od mesta? (z pohľadu DPH) (0 replies)
 152. ZDP a vyradenie pohľadávky pri vedení DE (2 replies)
 153. Nesprávne vystavená faktúra (4 replies)
 154. Poplatok za kartu (Slovnaft) (3 replies)
 155. starobný dôchodok sa počíta zo všet.odprac.rokov? (1 replies)
 156. Ako zaúčtovať inventarizačné rozdiely? (1 replies)
 157. Dotácia na podnikanie a bločky (2 replies)
 158. Zrušenie upozornenia na stránke FS (2 replies)
 159. Účtovanie PHM 50% v Oberon (2 replies)
 160. Dlhodobý prenájom tovaru - účtovanie tovaru v sklade v PÚ (1 replies)
 161. Ide o predaj výrobkov alebo tovaru? (1 replies)
 162. Je potrebné účtovať osadenie novej vrtačky na účet " obstaranie majetku "? (2 replies)
 163. daň z motorových vozidiel (1 replies)
 164. firemný byt (2 replies)
 165. ČSOB výpis účtovanie (1 replies)
 166. Vystavena faktura slovenskou spoločnostou s nemeckou DPH (1 replies)
 167. Ako správne vypočítavať priemerované ceny v sklade? (8 replies)
 168. súhlas so spracovaním osobných údajov zamestnancov (6 replies)
 169. Registrácia DPH Rakúsko. (2 replies)
 170. maďarské mýto - fa Számla (1 replies)
 171. Garáž do s.r.o (6 replies)
 172. Kalkulačka na vrátenie danez Nemecka (0 replies)
 173. Zahraničná pracovná cesta (3 replies)
 174. SHR - neplatca DPH predá do Rakúska svoj poľnohospodársky produkt: pšenica, sója - platí u neho prevod daňovej povinnosti DPH? (1 replies)
 175. Študent s prideleným DIČ pracujuci v Čechach (4 replies)
 176. Zvýšenie mzdy u tehotnej (6 replies)
 177. Neoprávnene stiahnutá suma z účtu a o mesiac vrátenie - ako účtovať? (2 replies)
 178. Ukončenie PP na dobu určitú dohodou (9 replies)
 179. Zálohová fakúra na automobil a dph (4 replies)
 180. Kúpa motorky v ČR (5 replies)
 181. obchod podnikateľmi SR na území tretieho štátu (0 replies)
 182. Nesprávne vydaný druh tovaru zo skladu - nesedí stav na sklade (2 replies)
 183. Dodatočné daňové priznanie. (2 replies)
 184. konečný užívateľ výhod (3 replies)
 185. Čo všetko mi musí účtovník odovzdať pri odovzd. protokole uprostred roka ako konateľovi pre s.r.o.? (19 replies)
 186. Preddavok na daň z príjmov FO 2018/2019 (1 replies)
 187. poplatok sudu pri vymahani pohladavky (1 replies)
 188. Faktúra za prepravu pre Švajčiarsku firmu (2 replies)
 189. Ako je to s DPH pri predaji na ETSY do USA? (0 replies)
 190. Komisionalny predaj - uctovanie (4 replies)
 191. DPH pri faktúre mimo EU (3 replies)
 192. Predaj odpísaného služobného vozidla (1 replies)
 193. DKV oprava chyby 4001 (1 replies)
 194. PN v NJ (0 replies)
 195. žena na rodič.príspevku a platenie odvodov do socialnej poisťovne (5 replies)
 196. blok - welness pre zamestnancov (2 replies)
 197. Prijatý finančný dar - ako zaúčtovať v podvojnom účtovníctve? (2 replies)
 198. inkaso plyn (5 replies)
 199. Účtovanie navýšenia úveru (0 replies)
 200. Účtovanie vrátenej zálohovej platby (2 replies)
 201. Mínusový stav na sklade (2 replies)
 202. Prerušenie živnosti, neodpísané vozidlo a DPH (1 replies)
 203. Spätný leasing (0 replies)
 204. Ako správne nastaviť hlavné prístupové heslo v programe MRP (JÚ, vizuálny)? (2 replies)
 205. stravné lístky-účtovanie (2 replies)
 206. overenie IČO, DIČ, IČ DPH (0 replies)
 207. SHR, auto na IČO, cesta do zahraničia bez vlastníka vozidla (1 replies)
 208. Dane ID (2 replies)
 209. Platba cez osobný účet (1 replies)
 210. RZZP výpočet je správny? (1 replies)
 211. Stavebný materiál bez práce / s DPH alebo bez DPH (3 replies)
 212. Dobropis k došlej faktúre, z ktorej nebola uplatnená DPH (1 replies)
 213. Výpoveď, resp. ukončenie dohodou po dvoch mesiacoch práce (3 replies)
 214. Som povinný vystaviť faktúru na prijatú platbu podľa splátkového kalendára? (1 replies)
 215. Zákazník nechce zaplatiť za vykonanú prácu (3 replies)
 216. Zaradenie fa do uctovnictva (2 replies)
 217. Príplatky vo verejnej správe (1 replies)
 218. SHR predáva zemiaky platiteľovi DPH- je tam prenesenie daňovej povinnosti? (1 replies)
 219. Formulár E9 rakúsko , našla som o ňom informáciu z roku 2008.Platí tento formulár aj v roku 2014, 2015,2016,2017? (1 replies)
 220. Zhotovenie betónových pätiek dodávateľom - 501 alebo 518? (2 replies)
 221. Ako mám vystaviť faktúru za službu pre odberateľa z DE, ktorý je registrovaný v SK podľ § 5, bez DPH? Vďaka (5 replies)
 222. Softvér - úpravy (0 replies)
 223. Výsl. hospodárenia a daňová licencia (2 replies)
 224. Strava objednavana pre 2 firmy (2 replies)
 225. Financna zabezpeka (3 replies)
 226. Za neskore podanie UZ v podvojnnom uctovnictve je pokuta? (3 replies)
 227. Dane a finančne zaťaženie pri kúpe-predaji kúpe-predaji nehnutelnosti (8 replies)
 228. Zaplatenie dane (4 replies)
 229. Prístavný poplatok, DPH a CLO (0 replies)
 230. danove priznanie pri praci v AT aj na SK - znizenie zakladu dane a vynatie prijmov (3 replies)
 231. Slovenský platca DPH - nákup od zahraničného dodávateľa podľa §6 (3 replies)
 232. tvorba rezervného fondu (2 replies)
 233. Neaktuálne tlačivá - účtovné výkazy? (3 replies)
 234. Účtovná závierka v alfe plus - ťahá mi zlé zostatky (6 replies)
 235. Výplatne pásky (3 replies)
 236. Účtovanie obratového bonusu u odberateľa (0 replies)
 237. ZŤP a DPFO (2 replies)
 238. Poistná udalosť-na cudzom vozidle (0 replies)
 239. Odložené podanie DP PO (4 replies)
 240. ako zaúčtovať opravy minulych obdobi - nakladove faktury ? (0 replies)
 241. Pohladavky a zavazky a DPH (2 replies)
 242. DP FO vedenie PU 2017 (4 replies)
 243. Má firma povinnosť platiť preddavok na daň z príjmov PO za 2. štvrťrok a daňovú licenciu? (0 replies)
 244. Máme povinnosť priznať a odviesť DPH z dlžných dodávateľských faktúr, ktoré už nemusíme zaplatiť? (0 replies)
 245. Môžem zaúčtovať neexistujúcu hotovosť v pokladni 428/211? (2 replies)
 246. Fakturácia medzi slovenskými platcami DPH za montážne práce v Nemecku (nevzťahujúce sa k nehnuteľnosti) bude so slovenskou DPH? (1 replies)
 247. cestovná agentúra - zostatok na účte 325 (2 replies)
 248. opravné daňové priznanie (0 replies)
 249. Oneskorená registrácia platcu DPH, oprava faktúr? (0 replies)
 250. Faktúra za vedenie účtovníctva vystavená v r. 2016 a uhradená v r. 2017 (1 replies)