PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455

 1. Strata priznanie Typ B
 2. Ako zauctovat kupu pneumatik v sro, ak sro nema auto?
 3. mám 0 NČZD v ročnom zúčtovaní daní
 4. Odosielali ste uz uctovnu zavierku za mikro UJ ?nechce mi prejst:/
 5. Evidencia DL
 6. Do ktoreho riadnu dan. priznania PO pisete ekonomicke sluzby nedanove?
 7. Kontrolný výkaz a vratné obaly
 8. škoda spôsobená zamestnancom
 9. Aké zdaňovacie obdobie uviesť ?
 10. Prenesenie danovej povinnosti v stavebninach
 11. oslobodenie príjmu FO do 500 eur pri súbehu príjmov?
 12. Dodatočné DPH - vyplnenie , nadm.odpočet
 13. Overenie správnosti vyplnenia DP typ B
 14. Pohľadávky v reštruktúre
 15. Faktúra z Činy v jednoduchom účtovníctve - plátcovia DPH
 16. Je prefakturácia pre niekoho nevýhodná?
 17. Finančna sprava- elektronicke podanie. NEPRIJATE A POTVRDENE. NEPLATNA AUTORIZACIA?
 18. nezaplatené nájmy
 19. Kód z colného sadzobníka v kontrolnom výkaze.
 20. Ako zaúčtujem omylom neuplatnenú čiastku DPH za 2/2018?
 21. 2 % z potvrdení o príjme
 22. Patrí ZP uhradené ako samoplatiteľ počas pozastavenia živnosti do kolonky "Preukázateľne zaplatené poistné z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona"?
 23. diaľničná známka a krátenie DPH
 24. Danove priznanie
 25. DP pri 6 mesiacoch pozastavenej živnosti a nulových príjmoch za celý rok + zamestnanie
 26. pokuta v splátka Inšpektorát práce
 27. Je fyzická osoba, ktorá robí účtovníctvo pre firmu, kde jeden zo spoločníkov jej manžel závislou osobou?
 28. previedli sme peniaze z účtu v cudzej mene na účet v inej cudzej mene, ako účtovať - kurzový rozdiel?
 29. Zaplatený nájom a zároveň aj príjmy z nájmu v jednoduchom účtovníctve
 30. Odpisy majetku
 31. elektronický podpis a ZED
 32. Dodatočné DP - zle zaradený príjem
 33. DP a daňový bonus nevyplatený zamestnávateľom
 34. Opravné DP po vykonanom RZD
 35. Zaplatený nájom a zároveň aj príjmy z nájmu v jednoduchom účtovníctve
 36. Ročné zúčtovanie + daňové priznanie
 37. Zaevidovanie faktúr z predchádzajúceho roka v Pohode
 38. Zauctovanie doslej faktury v MRP, ktora obsahuje položky s prenesenim daň.povinnosti aj bez prenesenia daň.povinnosti
 39. Pojmy danové a účtovné straty
 40. Spätný úver na auto
 41. Ako založiť účtovníctvo v Money S3, laik
 42. Ako vytlacit odklad o DP?
 43. Daňové priznanie príjem zmluva ČR a dohoda SR
 44. Platba DF kartou ale nie je doklad o úhrade iba úhrada v banke
 45. Ako vyplním prílohu č. 3 daňového priznania typu B?
 46. Úhrada faktúry zo súkromného účtu v PÚ
 47. Daňový bonus
 48. Do ktoreho riadku dan.priznania PO pisete odpocit.polozku - zaplatene ekonomicke sluzby?
 49. Príspevok na dochádzku do zamestnania
 50. Keď sa rezervný fond použil na úhradu straty, je potrebné ho naďalej vytvárať pri ďalšom zisku?
 51. poistné v cene vozidla
 52. Koľko si vypýtať za vedenie daňovej evidencie
 53. Uplatnenie DPH v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach
 54. Môže si manžel v svojom DP uplatniť časť manželkinej nezdaniteľnej čiastky z (3840 EUR), keď si ona uplatnila len vo výške cca 1400 EUR ?ak si ona neuplatnila celú čiastku ?
 55. Aký typ DP použiť
 56. vyýpocet mzdy a odvodov na ciastocny uvazok
 57. DL a odklad DPPO
 58. zriadene predajne na prenájom
 59. daňová licencia
 60. technické zhodnotenie majetku v roku predaja
 61. Výpočet pokuty za dodatočné DPPO
 62. Oceňovanie záväzkov ku dňu zost. UZ - v MRP - JÚ- ako to urobiť?
 63. Ako uviesť počet vedúcich zamestnancov v poznámkach MUJ?
 64. Neplatca vs. paragraf 4 vs. paragraf 7
 65. Aký dátum uviesť na oznámení o predĺžení lehoty na podanie DP?
 66. Zaradenie do majetku
 67. Neplatca DPH verzus platca DPH
 68. Odpočet DPH pri vozidle zo zahraničia
 69. autorský honorár
 70. Denná tržba z ERP - mínusová
 71. Nezdaniteľná položka
 72. Daňový bonus
 73. Odvody do ZP a SP
 74. Výdavky, uplatnovane percentom z prijmu sa môžu počítať len z príjmu ziskaneho počas zivnosti, nie aj z prijmu z dohody, ak
 75. Súhrnný výkaz-neplatca DPH
 76. Ako zaúčtovať výber z bankomatu 30.12.2017 ale na bankovom výpise je až 2.1.2018?
 77. Musím podať účtovné výkazy,
 78. Zle vyplatený danový bonus?
 79. Tuzemské samozdanenie - opravný doklad
 80. Danové priznanie DPH
 81. Daň z motorovych vozidiel
 82. Zavazky a pohladavky v DP pri výdavkoch paušálom
 83. Stravné na zahr.služobnej ceste.
 84. Robím daňovú evidenciu a chcem prejsť na paušál
 85. Účtovanie kurzových rozdielov
 86. nákup plastových okien
 87. Aké sú podmienky pri starostlivosti o blízku 80-ročnú osobu?
 88. Fakturácia k prijatej platbe
 89. Starobný-vdovský dôchodok a dohoda
 90. Dobrovoľné platenie poistného do sociálnej poisťovne
 91. Záväzok v evidencii
 92. Prepravné služby z UA na SK
 93. Dátum na Potvrdení 2%
 94. Ako vyplniť r.08 v opravnom Prehľade o zrazených a odvedených preddavkoch?
 95. Zlá suma dane z MV
 96. Hospodársky výsledok po zdanení je strata
 97. Rakúska živnosť + príjem ako slobodne povolanie na SK
 98. Kontrola zo Všeob.zdr.poisť.v r. 2017 za rok 2015 - preplatok + nedoplatok
 99. Typ DPH pre fyzickú osobu
 100. zostatok stravných lístkov.
 101. Nákup PHL - auto v obchodnom majetku firmy
 102. Fakturácia zahraničnej firme uplatniť DPH?
 103. Opravné daňové priznanie DPPO 2017 a schválená závierka
 104. DPFO B prílohy
 105. Ako zaúčtovať Príspevok na Podnikanie v súvislosti s odvodmi ZP a daňovým priznaním?
 106. Potvrdenie o prijme zo Svajciarska
 107. z akého dňa kurzový lístok zohľadniť pri DF
 108. účtovanie vrátky z Nemecka
 109. Odočitateľná položka
 110. DP typ A na základe potvrdenia
 111. vyplatenie nahrady príjmu počas PN z komerčnej poisťovne
 112. Účtovanie u notára uznesenia z Okr. súdu
 113. Môže si SZČO uplatniť náklad na stroj, ktorý používa na svoju podnikateľskú činnosť, ale zaobstaral ho cca 5 mesiacov pred založením živnosti? uplatňuje daňovú evidenciu.
 114. Čo uvádzate pri JÚ do kolónky DPDPH meno a priezvisko osoby oprávnenej na podanie DP
 115. Účtovanie zásob - spôsob B
 116. výber hotovosti z ATM v JÚ a príjem do pokladne
 117. danove priznanie a vdovsky dochodok
 118. honorár česká republika
 119. účtovná závierka PU
 120. DPH a nákup osív po 1.1.2018
 121. prenos daňovej povinnosti §69 ods.12 písm. g.)
 122. DPFO B a zápočet dane z ČR a riadok 85 DP
 123. Platba v hotovosti za fakturu
 124. S.R.O. povinnosť podať daňové priznanie
 125. Úroky a ich neuplatnenie do výdavkov
 126. Ako zaúčtovať zahraničnú faktúru?
 127. príspevok na szč podľa § 49 ods.6 zák.č. 5/2004 z.z. o službach zamestn. kedz ide do zdanit.príjmu
 128. Dan z prenajmu nehnutelnosti - DIC
 129. Nčzd na manželku
 130. Akú sumu vyplniť v DP PO na riadku 1110 - výška preddavkov na rok 2018?
 131. Prenos daňovej povinnosti §69 odst.12 písm. g
 132. MRP nové kody DPH v tlačive k DPH
 133. Neuhradené odvody a pozastavenie živnosti
 134. Výmena podlahy v prenajatých priestoroch
 135. ako účtovať ERP,TERMINAL,úhradu vyšlých faktúr cez ERP?
 136. 2% dane
 137. Zrážky zo mzdy za súkromné jazdy firemným vozidlom
 138. Ročná bilančná suma
 139. Priebezna UZ
 140. Ako u SZČO zdaniť preplatok RZZP ktorý poisťovňa nezdanila?
 141. Archivácia účtovných dokladov
 142. z jednej budovy dve-ako pokračovať v odpisovaní
 143. Danove zvyhodnenie v CR - manzel, danovy bonus v SR - manzelka
 144. dp a
 145. Dividendy z Luxemburska - daňové priznanie FO za rok 2017
 146. účtovanie obchodu s textilom
 147. Prenájom zariadení a sklad - podvojné učto
 148. RZ dane za rok 2017 - nedoplatok 0,04 €
 149. Mám nárok na preplatenie PN 10 kalendárnych dní vrátane víkendov?
 150. zahraničná faktúra bez IČO, DIČ odberateľa a dodávateľa
 151. DPH - oslobodenie podľa §38 ods.1 a prijatý preddavok
 152. DP opatrovateľky v Rakúsku
 153. Musí sa pri rozvoze z eshopu používať evidencia na ERP?
 154. Daňová licencia z roku 2016
 155. DP szčo
 156. DP SZČO
 157. Ako a koľko uplatniť z nezdaniteľného základu u dôchodcu živnostníka
 158. socialne a zdravotne poistenie
 159. Nadobudnutie tovaru v tuzemsku
 160. Prenajom bytu - odpocitatelna polozka
 161. Registracia DPH v Nemecku cez amazon predaj
 162. Ako podam danove priznanie
 163. ako počitať - Nevyfakturovane vynosy,pri stavbe nehnutelnosti ?
 164. Ako opraviť nezaúčtovanú daň z motorových vozidiel?
 165. Kniha jázd
 166. Nájomné nezaplatené do konca roka 2017
 167. Žiadne príjmy z podnikania, iba výdavok na zdravotné poistenie
 168. s.r.o. a zrušenie likvidácie
 169. Stravné lístky zamestnancov v JÚ
 170. pomerná časť daňovej licencie
 171. Občianske združenie a výdavky
 172. Výmena tovaru za iný tovar
 173. Ako vyradiť vozidlo z majetku firmy?
 174. Účtovanie blokov prostredníctvom firemnej karty
 175. Predaj pozemkov získaných v reštitúcii.
 176. Daňové priznanie typ B
 177. Živnostník - daňová evidencia 2017 /pôžička/
 178. Príjem z prenájmu
 179. Prílohy k dodatočnému DPFO
 180. Mozem vyradit hmotny majetok z odpisovania 2.1.?
 181. Pouzivanie auta pri zivnosti
 182. študent - príjem z umeleckej zmluvy - povinnosť podať daňové priznanie
 183. Ako účtovať uhradu faktúry platobnou kartou?
 184. Prenájom stroja - prenajímateľ
 185. Faktura bez ica dic icdph - danovo uznatelna?
 186. Výdavky pri prenájme bytu
 187. Súbežný PP
 188. Účtovanie pokuty
 189. Od 1.1.2018 nové tlačivá - Potvrdenie, Vyhlásenie (2%) - len na predpísaných štruktúrovaných tlačivách.
 190. Má niekto vypracovanú skrátenú dokumentáciu k transferovému oceňovaniu pre živnostníka?
 191. SZCO a dobrovolne poistenie v nezamestnanosti
 192. Upraviť základ dane o neuhradené faktúry do 31.12.2017?
 193. Hardvérová peňaženka na Bitcoin a daňové výdavky
 194. Zálohová FA s DPH v jednoduchom účtovníctve u platcu DPH v POHODE
 195. Nezdanený preplatok z RZZP za rok 2016
 196. opatrovateľka s rakúškou živnosťou a dan.priznanie B
 197. Nezdaniteľná časť na manžela
 198. Ako budete riesit zrazkovu dan pre internetove aplikacie ako napr. Boking.com
 199. Podávanie daňového priznania L1 2017 - ako ho vyplniť?
 200. Podávanie daňového priznania typu B - na ktorom daňovom úrade?
 201. daňový bonus
 202. Dane z príjmu
 203. Zabudnutá faktúra - vystavená a DPH
 204. Blok za PHM uhradený poukážkami
 205. Oprava zaúčtovania daňovej licencie za rok 2016 v roku 2017
 206. UZ v neziskovej organizácii
 207. Príloha k Daňovému priznaniu
 208. cestovný príkaz - Spotreba podľa technického preukazu
 209. Musím viesť transferovú dokumentáciu priebežne alebo stačí na konci účtovného obdobia?
 210. Zostatok účtu
 211. Daňový bonus
 212. Ako účtovať príspevky zamestnávateľa 3.pilier
 213. DPH zo zahraničného cestovného lístka
 214. Zaúčtovanie splatnej dane z príjmu za rok 2017 v jednoduchom účtovníctve
 215. účtovanie služby verejnosti RTVS
 216. Nárok na odpočet DPH z DFA za opravu auta?
 217. Súvaha po zlúčení - predchádzajúce účtovné obdobie
 218. server, dodávateľ je z ČR ako DP k DPH
 219. Poznámky mikro UJ
 220. Nákup PHL
 221. DPPO-nezaúčtovaná daňová licencia
 222. Daňové priznanie - faktúra na prelome rokov a odvody
 223. potvrdenie o príjme zamestnanca z Rakúska
 224. Pôžička poskytnutá konateľovi s.r.o. a výplata podielov za minulé roky cez pokladňu
 225. preplatok zo SP a peň. denník
 226. Oznámenie o použití preplatku z Daňového úradu
 227. Živnostnik na Očr
 228. Faktúra za obedy
 229. Potvrdenie o príjme z SK - práca vo Švédsku
 230. DPH - spätné odpočítanie pri registrácii
 231. Kúpa podniku a účtovanie
 232. DP - A - Nárok na daňový bonus
 233. Danova kontrola
 234. Náklady na PHM 80 / 20 % v priebehu roka
 235. Bločky z PHL a platca DPH
 236. Účtovanie náhrady za PHL
 237. Postup účtovania v JÚ - Dotácia z úradu prace pre SZČO
 238. Dodatočné DP k DPH a kontrolný výkaz
 239. oprava zaradenia HM
 240. Výmena kotla je technické zhodnotenie majetku alebo oprava?
 241. Danove priznanie ak som szco a zarobil iba 1070 eur
 242. môže szčo firemné auto preradiť do osobného vlastníctva - na manželku?
 243. Označenie dod. faktúry pre HP do banky-MRP
 244. Vyhlásenie na 2% - spôsob vypísania
 245. Extra priplatky okrem diet pri ceste do Svajciarska?
 246. Danova evidencia a zavazky
 247. Má nárok zamestnanec na daňový bonus, ak časť mesiaca bol vo vyšetrovacej väzbe. Podmienka príjmu v danom mesiaci je splnená.
 248. Nevyčerpaná dovolenka
 249. Ako zaúčtovať platbu cez terminál v jednoduchom účtovníctve. Príjem je na mesačnej úzavierke z pokladne, ale fyzicky tam tie peniaze nie sú lebo platiľ cez banku.
 250. rôzne činnosti a určenie sk nace