1. elektronická komunikacia od 1.1.2014 (5 replies)
 2. Môže faktúrovať SZČO s.r.o. kde je sám spoločníkom? (0 replies)
 3. paušálne výdavky (5 replies)
 4. Miestne zisťovanie a daňová kontrola (3 replies)
 5. tlačívá pre ročné zúčtovanie dane - kde sú? (3 replies)
 6. Môže konateľ spoločnosti vložiť do pokladne 6000 Eur v hotovosti alebo platí taktiež obmedzenie platieb ? (8 replies)
 7. Ako evidujete mýto dobíjané v hotovosti? (4 replies)
 8. uctovanie pozicky od spolocnika (5 replies)
 9. Oprava chyby z minulého účtovného obdobia (2 replies)
 10. Uctovanie vyuctovacej faktury z pohladu firmy, ktora vyuctovaciu fakturu vytvara (1 replies)
 11. Daň z prenájmu (21 replies)
 12. Záručný vklad (3 replies)
 13. Kurzové rozdiely pri 413? (2 replies)
 14. oznamovacia povinnosť pri dani z motor.v. SZČO (1 replies)
 15. ale základnú vec som sa nedozvedel, ak mám tech. zhodnotenie v júni, tak za jún robím odpis z OC zvýšenej o tech. zhodnotenie? (5 replies)
 16. Zakladne imanie a danove priznanie (2 replies)
 17. Aké podklady potrebujem k daňovému priznaniu na materskej dovolenke? (2 replies)
 18. Predaj vozidla a oznamovanie na DÚ podľa pravidiel roku 2013 (4 replies)
 19. Ako napraviť prijatie faktúry za služby z krajiny EÚ, ak nie som platca DPH? (8 replies)
 20. Daň z motorových vozidiel za auto s českými značkami (EČV) (7 replies)
 21. ju - účtovanie príspevku zo ŠR a EU na podporu vytvárania zamestnanosti §54 zákona č.5/2004 -má s tým niekto skúsenosti a ako to účtujete? (3 replies)
 22. účtovanie swapu a dlhopisu pre banky (0 replies)
 23. Odvody SZČO, kedy začať platiť? (4 replies)
 24. Ako postupovať, ak sa faktúra za služby vystaví až v ďalšom roku? Záloha bola prijatá v r. 2013 (5 replies)
 25. účtovnéodpisy robím mesačne /rovnomerný odpis/, ale v júni 2013 som mal tech.zhodnotenie budovy o 10000 eur, ako urobím účt.odpis v júni? z akej sumy vypočítam účt.odpis ? (5 replies)
 26. Odhlásenie motorového vozidla z DU elektronicky? (59 replies)
 27. Zrážková daň pri prijatí peňazí z daňového raju (0 replies)
 28. vyber z ERP (4 replies)
 29. Tržby za služby (1 replies)
 30. Doplnenie položiek do ERP do TATECS DP50/F (0 replies)
 31. Daň z motorových vozidiel - mám povinnosť alebo nie? (4 replies)
 32. Fa za služby zo Srbska (2 replies)
 33. Účtovanie kúpy, rekonštrukcie a predaja bytov v s.r.o. (2 replies)
 34. Hospodársky rok - daňová licenica (3 replies)
 35. Kam mám uviesť v kontrolnom výkaze storno doklady z ERP za vrátený tovar od zákazníkov ? (5 replies)
 36. Je povinne prikladat k fakturovanym službam dodaci list? (2 replies)
 37. Danove priznanie 2013_zaplatene odvody ZP uplatnene ako vydavok (7 replies)
 38. mám novo založenú s.r.o..Moja otázka znie:môžem kedykoľvek manipulovať s financiami na účte v banke, ak si ho založím.Myslím,či môžem financie použiť aj na súkromné účely. (8 replies)
 39. Akú sadzbu dane pre CMV použiť, ak sídlo spoločnosti je Blava a auto je registrované v Martine na prevádzke. (3 replies)
 40. Ako fyzická osoba uhrádzam odmenu vo výške 80 eur mesačne za upratovanie nebytových priestorov formou príkaznej zmluvy, a neviem či som povinná za ňu platiť aj odvody. (2 replies)
 41. Tlačivá používané v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti podľa § 5 ZDP (4 replies)
 42. zrušenie szčo bez živnostenského listu (4 replies)
 43. DZMV 2013 poucenie (10 replies)
 44. DZMV 2013 - datumy vzniku (5 replies)
 45. Technické zhodnotenie (1 replies)
 46. Súhrnná faktúra za dodávanie služieb do zahraničia - aké obdobie môže pokrývať? (1 replies)
 47. Dodatocne priznana provizia za roky 2011 a 2012 (0 replies)
 48. Živnostník bez príjmu, daňové priznanie (4 replies)
 49. Musi podávat človek s TZP poberajúci plny invalidny dochodok DP ak mal prijem z dohody o dielo? (5 replies)
 50. mama dedila po svojom manželovi, teda mojom otcovi. A on ju vlastnil cca 5 rokov. (4 replies)
 51. Mama zdedila pred 2,5 rokom dom. Teraz ho predala. Musí platiť daň z príjmov? (3 replies)
 52. Ako vypočítať vlastnícky podiel? (5 replies)
 53. Je potrebná skladová evidencia, alebo stačí inventúra zásob k 31.12.? (4 replies)
 54. ľudkovia, ani Vám nejde eDane? prebehol po zapnutí upgrade a potom mi zmizla ikonka, nedá sa podať. Zostali mi nejaké prahľady - že by to už do konca roka nešlo? (3 replies)
 55. Ako postupovat pri darovani ERP (1 replies)
 56. Ako správne vytlačiť "Výpis z katastra" k DP z nehnuteľností (2 replies)
 57. Daňová evidencia (8 replies)
 58. Ktorý dátum prvej evidencie vozidla je správny uviesť na R 01 DP za motorové vozidlo ? (4 replies)
 59. Aky kurz pri prepocte nahrad ZPC? (4 replies)
 60. co je majetkom firmy? (3 replies)
 61. kedy je dátum účtovného prípadu (2 replies)
 62. prosím ako učtujete nákup novoročných pohľadníc ako 513 alebo ako 501 a uplatníte aj DPH. vďaka (2 replies)
 63. Má byť zahrnutá do základu dane podľa zákona o dani z pridanej hodnoty poskytnutá zľava, alebo hodnota vyjadrená na poukážke ? Alebo do základu dane sa zahŕňa len suma platená zákazníkom. (1 replies)
 64. preplatok zo socialky (1 replies)
 65. Nezaúčtované odpisy v PU (5 replies)
 66. Ovplyvňuje prevod peňazí z FO na SZČO účet hrubý príjem SZČO? (4 replies)
 67. neuhradena faktura z r.2009 (1 replies)
 68. a prosim, neviete ako to bude v roku 2014? (0 replies)
 69. Faktura za sluzbu zo zahranicia bez DPH,ako zaplatit dan, ked nie som platca DPH? (8 replies)
 70. Minimalna vyska prijmu SZCO za 2013 a registracia do SP. (2 replies)
 71. Stravné lístky chequedejeuner -oplatí sa objednať? (6 replies)
 72. Prosim Vas ako zauctovat povinnu poistku za auto? (8 replies)
 73. ucet 335 (8 replies)
 74. Študent a odvody (9 replies)
 75. Príjem JÚ (4 replies)
 76. elektronický podpis-účtovník (4 replies)
 77. odvody v 12.mesiaci ? (1 replies)
 78. predaj sro a prevod auta na FO-sam na seba (7 replies)
 79. zauctovanie neuhradenej faktury (0 replies)
 80. je pravda, že ak som vyfakturovala nájomné za budúci rok 2014, nezvýši mi to príjem teraz, v roku 2013? ide o sro a podvojné účtovníctvo a o príjem mi ide kvôli plánovanej žiadosti o úver (2 replies)
 81. Preddavok za prenájom v ktorom roku zdaniť? (3 replies)
 82. Je výroba výrobkov z materiálu, ktorý si zahraničná právnická osoba dodá na spracovanie na Slovensko službou v zmysle par. 15 zákona o DPH? (3 replies)
 83. faktúra do zahraničia - odkaz na paragraf (1 replies)
 84. Dan z mot. vozidiel pre rok 2013 (1 replies)
 85. zdaňovanie prenájmu (0 replies)
 86. Prvý rok podnikania VH strata - aké budú odvody ? (5 replies)
 87. Čo je výhodnejšie pre FO, ktorej príjmy plynú z ČR - vyňať alebo započítať? (4 replies)
 88. Ako sa zaúčtuje prípad, ak spoločnosť mala "neuhradený" záväzok, ktorý v skutočnosti uhradený bol? (1 replies)
 89. Zápis do peňažného denníka (2 replies)
 90. Najdene auto po kradezi - co s DPH? (2 replies)
 91. Odpočet daňovej straty (27 replies)
 92. Uctovanie fotosluzby (1 replies)
 93. ak som zle ocislovala vystavene fakturky? mam velky problem? (3 replies)
 94. registrácia e-shopu (1 replies)
 95. Ako účtovať záložné právo na zásoby? (4 replies)
 96. Ako zaúčtovať??? (1 replies)
 97. Dobropis k ZF alebo FA pri čiastočnom dodaní? (5 replies)
 98. Ak som právnická osoba a darujem pozemok fyzickej osobe, mám povinnosť viesť informačný systém darovacie zmluvy a zaregistrovať ho na OOÚ? (1 replies)
 99. Ako správne zaúčtovať sociálny fond? (1 replies)
 100. Koklaudacia pristresku (0 replies)
 101. auto na leasing - obstáravacia cena (9 replies)
 102. Ako postupovať, ak odberateľ odmietne uznať faktúru za poskytnuté služby? (1 replies)
 103. Musím zaplatiť daň za motorové vozidlo tento rok? (3 replies)
 104. Faktúra bez DPH (1 replies)
 105. Predaj bitcoinov a dane (sukromna osoba) (4 replies)
 106. zauctvoanie poplatku, ktory sa nehradil cez ucet firmy (1 replies)
 107. Pouzitie sudneho rozhodnutia na odpis nevymozitelnej pohladavky (1 replies)
 108. odvody zdravotnej a sociálnej poisťovne z darovacej zmluvy (1 replies)
 109. zauctovanie faktúry- do ktoreho mesiaca ? (4 replies)
 110. Ktoré z vykazovaných položiek v účtovnej závierke predstavuje najnižšiu možnosť existencie rizika a ktorá najvyššiu? (1 replies)
 111. Je možné tvoriť k dlhodobým pohľadávkam opravnú položku a oceňovací rozdiel súčasne? (1 replies)
 112. decembrová mzda za rok 2013 (2 replies)
 113. Zdanenie daru od občianskeho združenia (1 replies)
 114. Dividendy (12 replies)
 115. AKO TO vyriešiť? (8 replies)
 116. Predaj auta FO --> PO: je to zdaniteľný príjem? (9 replies)
 117. Zdravotné odvody: poistenec štátu a príjmy z prenájmu (5 replies)
 118. Odpisovanie automobilu ako účtovať ? (8 replies)
 119. Faktury a sklad (2 replies)
 120. Faktury a sklad (2 replies)
 121. ztp odvody (10 replies)
 122. samozdanenie-ako na to? (6 replies)
 123. Fakturácia a odvedenie DPH za predané jazdené vozidlo - SÚRNE (1 replies)
 124. Ako sa registrovať na DÚ keď nie som živnostníkom (10 replies)
 125. Odpisovanie krátkodobého majetku. (1 replies)
 126. Dátum ukončenia používania vozidla na podnikania (3 replies)
 127. Dan v s.r.o. (3 replies)
 128. Zaplatená záloha za tovar dodaný s montážou z EÚ a DPH (4 replies)
 129. ZÁPIS v ÚD - je to správne? (2 replies)
 130. Tiež by som potrebovala pomoct so zdanenou dotáciou. (4 replies)
 131. Poukázanie 1,5 % alebo 2% alebo aj 3% z dane za rok 2013 ? (3 replies)
 132. Do kedy je treba podať daňové priznanie pre DPH za november 2013, ak tu máme Vianoce? (1 replies)
 133. Elektronicke podavanie vykazov na DU (2 replies)
 134. Pohľadávka na nájomnom -zmena dlžníka (6 replies)
 135. Kalendarny alebo hospodarsky rok (3 replies)
 136. Postúpenie pohľadávky vrátane príslušenstva (6 replies)
 137. Ako podať správne daňove priznanie DPH a Dan z prijmov ZOMRELEHO danovnika SZČO ? (3 replies)
 138. DPH posúdenie pri nie novom ale starom dopravnom prostriedku z Čiech? (1 replies)
 139. Ako rozdelit hodnotu zo znaleckeho posudku na pozemok+budovu ak je to takyto pripad... ? (5 replies)
 140. dodana sluzba nem platitelovi DPH- org.zlozka v BA (2 replies)
 141. Pokuta z DÚ (2 replies)
 142. ostatok DPH (4 replies)
 143. Prechod na s.r.o. a dobropisy pri reklamaciach (1 replies)
 144. Vloženie starého auta do s.r.o. (5 replies)
 145. Zrušenie a opätovne založenie živnosti (3 replies)
 146. Ako v MRP stornovat blocek, ak bol vystaveny "platba kartou" a omylom napisana a potvrdena suma 6200000 ? (0 replies)
 147. Je možné požiadať o vrátenie daní zo Španielska, keď som tam brigádovala skoro 4 mesiace a strhávali mi 24% dane? (1 replies)
 148. Náklady na PHM na skúšobné jazdy-autoservis (2 replies)
 149. dph a služby zo zahraničia (1 replies)
 150. DPH pri nákupe služieb a softvéru z USA (1 replies)
 151. Zmeny v elektronickej komunikácii - nová podpisová politika. (0 replies)
 152. účet 365-ostatné záväzky voči spoločníkom a členom (7 replies)
 153. Prenájom pôdy (1 replies)
 154. vyplatenie zálohy a jej zúčtovanie (1 replies)
 155. Zrážková daň z Česka a súhrnný výkaz (4 replies)
 156. Dobry den, vie mi niekto poradit, ci mam narok na odpocet dph z odmeny drazobnika? (1 replies)
 157. Pohostenie DPH fakturácia (1 replies)
 158. Nový portál finančnej správy od 1.1.2014. (88 replies)
 159. 50% paušál pri PHM od 1.1.2014 (5 replies)
 160. zdravotné poistenie konateľa v s.r.o-čke (4 replies)
 161. faktúra z čiech za vykladanie tovaru (4 replies)
 162. Bankové výpisy v cudzej mene (2 replies)
 163. Faktúra za účasť na výstave (2 replies)
 164. Ako zaúčtovať kúpene kradnuté vozidlo? (2 replies)
 165. Dodanie tovaru medzi zahraničnými firmami registrovanými v SK na DPH (0 replies)
 166. Môže autobazár vyplatiť SZČO pri faktúre nad 6000 € za predaj auta peniaze 5000 v hotovosti a zvyšok na účet? (9 replies)
 167. sro ktorá bola založená ale nevznikla este (6 replies)
 168. Platca DPH - časť mesiaca (2 replies)
 169. darčekové poukážky (2 replies)
 170. DPH do základu dane v JU (1 replies)
 171. dane firma v - konkurze a.s. (2 replies)
 172. Ahojte. K 31.12.2013 mám prerušenú živnosť, ako zaúčtovať platby z 01/2014 v JÚ? (2 replies)
 173. Odoslanie upraveného tovaru do EU a deň dodania (1 replies)
 174. Kde by som našiel formulár "na odsúhlasenie pohľadávok" ? (1 replies)
 175. Postup pri prechode účtovania zo sústavy JÚ do sústavy PÚ u SZČO s príkladmi (2 replies)
 176. upomienka pre s r.o. (3 replies)
 177. Výber z bankomatu a účtovanie (2 replies)
 178. Exekúcia a odobratý majetok (0 replies)
 179. Predaj na komis a inventura (0 replies)
 180. Výpočet dovolenky v prípade nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času (9 replies)
 181. Ako pridať ďalšie DIČ ak mám vydaný identifikátor? (8 replies)
 182. Za akých podmienok môže SZČO prerušiť cestnú daň? (2 replies)
 183. Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia a zrážková daň (0 replies)
 184. Zrušenie živnosti a podanie daňového priznania. (5 replies)
 185. Verejne obstaravanie a centralny register (4 replies)
 186. datum zdanitelneho plnenie pri zahranicnej odoslanej fakture za tovar (6 replies)
 187. Alexander Mann Solutions is looking for an Accounting Analyst in Slovakia to relocate and work in Budapest, Hungary! (5 replies)
 188. Developerska cinnost - uzavretie zmluvy o buducej zmluve (1 replies)
 189. Reklama google adwards -predcislie uctu (2 replies)
 190. Aké odvody by som mál platiť, ak budem pracovať ako finančný poradca, na DIČ? (1 replies)
 191. Zákon o ochrane osobných údajov - súlad inf. systémov? (1 replies)
 192. Elektronické podávanie DPH a podklady stačia aj v januári? (5 replies)
 193. FR SR - Oznámenie k zmenám pri uplatňovaní zákona o DPH pri združeniach od 1.1.2014 (345 replies)
 194. Vrátená časť tovaru z faktúry. Ako podať mesačné DPH? (1 replies)
 195. Elektronická komunikácia s DÚ cez ZEP (10 replies)
 196. Nárok na odpočet DPH (2 replies)
 197. Ako prebieha DK za zdruzenie FO? (0 replies)
 198. Opravná položka k pohľadávkam - nutnosť ? (2 replies)
 199. DPPO, čiastočne DPFO - zmeny platné v roku 2013 (7 replies)
 200. Na ktorý riadok v DPH treba dať sumy zo storno pokladničného dokladu? (2 replies)
 201. Aké sú zdroje krytia majetku Rozpočtovej organizácie a aké typy súvah existujú ( s orientáciou na verejnú správu) ? (0 replies)
 202. Fakturácia v cudzej mene (3 replies)
 203. Kupa MV od platitel DPH - faktura bez DPH (4 replies)
 204. Online časopis/knižnica - ako účtovať? (4 replies)
 205. faktúra podľa par. 7a zákona o DPH (3 replies)
 206. Poprosím o radu či si živnostník účtujúci v JÚ môže dať do výdavkov kávovar za 250,- Eur a ako je to s odpočtom DPH ? (1 replies)
 207. SZČO kupoval pre našu firmu kávu, faktúra aj doklad o zaplatení je na jeho meno, je možné to nejakým spôsobom preplatiť a zahrnúť do účtovníctva firmy tak aby sto nebolo v rozpore? (6 replies)
 208. Koeficient DPH (1 replies)
 209. Dodanie tovaru do ČR - súhrnný výkaz? (1 replies)
 210. koeficient a nehnuteľnosť (6 replies)
 211. Je predaj vyradeného HIM Tovar podľa zákona o elektr. pokladniciach? (7 replies)
 212. elektronicka komunikacia - zdanovacie obdobie - chyba v roku (16 replies)
 213. Z coho presne a ako sa vypocitava clo a DPH pri dovoze z krajiny mimo EU? (1 replies)
 214. Ako a kedy mám zaúčtovať príjmy v PayPal peňaženke ? (1 replies)
 215. V DP za rok 2013 si môže ešte SZČO odpočítať od základu dane zaplatené poistné alebo už za rok 2013 nie. (1 replies)
 216. Platba súkromnou platobnou kartou a účtovanie v PÚ. (5 replies)
 217. Havária auta (4 replies)
 218. Prosím Vás neviem či požiarny rebrík mám odpisovať samostatne alebo technicky zhodnotiť budovu na ktorej je osadený. (0 replies)
 219. odpisy (0 replies)
 220. Pracovna cesta pri poskytovani sluzby vedenia cudzieho motoroveho vozidla (0 replies)
 221. Predaj ocele - prenos daňovej povinnosti od 1.1.2014 (1 replies)
 222. zálohová fa (2 replies)
 223. Novela ZoDPH -§66 (3 replies)
 224. Danovy poradca Kosice - hladam (0 replies)
 225. Dodatočné daňové priznanie - paušálne/skutočné výdavky (2 replies)
 226. Účtovanie preddavku (2 replies)
 227. Termín skončenia platnosti starých dohôd pri doručovaní podaní FS sa blíži + odstávka registrácie a autorizácie na konci decembra! (3 replies)
 228. uplatnenie DPH - dialničné známky (2 replies)
 229. zabudnutý pokladničný blok a odpočet dph (6 replies)
 230. Kedy po novom uplatniť prenos daňovej povinnosti - tlačová správa FS (0 replies)
 231. zapožičané auto na podnikanie (2 replies)
 232. Záloha a vyúčtovacia faktúra (10 replies)
 233. Vyhrievanie sedadiel automobil (2 replies)
 234. Dane a odvody zo zivnosti (nezdanitelna ciastka) (5 replies)
 235. Či si môže s.r.o. v účtovníctve uplatniť DPH z notebooku zakúpeného konateľom a spoločníkom zároveň, tej istej s.r.o. ako na fyzickú osobu na splátky, keď ho bude používať na firemné účely. (1 replies)
 236. splatnosť faktúry (4 replies)
 237. nákladná doprava a účtovníctvo (9 replies)
 238. Danovym zakladom pre vypocet DPH je cena auta bez DPH v zahranici, aky kurz a ku akemu dnu sa na tento danovy zaklad aplikuje? (1 replies)
 239. nevymožiteľné pohľadávky (0 replies)
 240. Predaj auta szco - sro (szco je spolocnik sro) (2 replies)
 241. DPH z odberu plynu (2 replies)
 242. Účtovníctvo pre s. r. o. (4 replies)
 243. Mobil od O2 (1 replies)
 244. Povinnost fakturacie (1 replies)
 245. Odmena pri stravných lístkoch (10 replies)
 246. výpočet základnej nepostihnuteľnej sumy pri exekúcii ak má zamestnanec dieťa ktoré s ním nežije v jednej domácnosti (1 replies)
 247. fakturácia služieb do EU (0 replies)
 248. Ako zaúčtovať drevený obklad stien? (1 replies)
 249. Suma dobropisu pri reklamácii (5 replies)
 250. uplatnenie DPH (2 replies)