1. Neuhradené pohĺadávky v PU. (8 replies)
 2. Kto vie poradiť ohľadom účtovníctva na ZŠ? (0 replies)
 3. Dátum zaradenia auta do majetku v 2013 (2 replies)
 4. parkovacia karta (2 replies)
 5. Môže sa za služby, ktoré boli poskytované počas celého roka 2013 vystaviť faktúra jednorázovo k 31.12.13? Firmy majú uzatvorenú zmluvu 1.1., kde je uvedené že fakturovať sa bude k 31.12. (2 replies)
 6. Oznámenie o predĺžení lehoty a podanie DP na daň z príjmu FO a PO (5 replies)
 7. Ako stornovať chybne zaslaný výkaz cez elektronickú podateľňu? (1 replies)
 8. Do ktorého obdobia zaúčtovať zahraničnú faktúru za materiál? (2 replies)
 9. DPH elektronicky-ako odoslať? (8 replies)
 10. Aktualizácia zaručeného elektronického podpisu v aplikácií e-DANE (8 replies)
 11. Daň z motorových vozidiel za rok 2013 (3 replies)
 12. žiadosť o opravu prehľadu elektronicky správkyni dane (1 replies)
 13. predaj auta PO (8 replies)
 14. Uplatnenie NČZD po ukončení prac.pomeru (5 replies)
 15. PHM 80% vPU (7 replies)
 16. Dan z motorovych vozidiel - kategoria N1 (4 replies)
 17. Danova povinnost pri DPH a vrátenie nadmerného odpočtu (1 replies)
 18. Preclenie tovaru v 12/2013, úhrada a doklad JCD v 01/2014 (2 replies)
 19. Daň z MV 2013 a zmena miestnej príslušnosti (5 replies)
 20. Nepravidelný príjem a zdravotné poistenie - prihláška a výkazy. (0 replies)
 21. nezdanitelna polozka na manzelku na materskej (10 replies)
 22. Výpočet čistej mzdy SZCO pre banku (7 replies)
 23. Môže si jeden člen združenia FO uplatniť paušálne výdavky keď ostatní členovia majú odpočítatelné výdavky? (1 replies)
 24. Slovenské lotérie (0 replies)
 25. MRP Kontrolný výkaz (11 replies)
 26. služba do eu dodaná v 12/13, fa vystavená v 01/14. V súhrnnom výkaze za ktoré obdobie sa objaví? 2013 alebo až 2014 ? (1 replies)
 27. Je treba podat dan.prizn. k DPH za december 2013 alebo za 4.kvartal 2013 elektronicky alebo mozno este postou? (3 replies)
 28. Družstevné podielové listy (0 replies)
 29. Predaj auta na splátky z s.r.o. na fyzicku osobu ? (3 replies)
 30. odpis nehmotného majetku (4 replies)
 31. Ako zaradiť auto do DMV ak má v technickom preukaze N1 a eDane túto možnosť nemajú? (24 replies)
 32. Ako zaúčtovať dobropis za platbu pred termínom splatnosti? (2 replies)
 33. Účtovanie koncesnej zmluvy (0 replies)
 34. Náklad ??? Firemné priestory písané na majiteľa, ak sú platené z firmného účtu. (4 replies)
 35. Začatie exekucie bez upovedomenia (1 replies)
 36. Oprava auta vo vlastnom servise (5 replies)
 37. Ako naúčtovať faktúru za chýbajúce časti prenajatej veci (6 replies)
 38. Aké výdavky sa môžu uplatniť pri prenájme budovy? (0 replies)
 39. zabezpeka na DPH (3 replies)
 40. zábezpeka na DPH (0 replies)
 41. Podáva sa DPH za 12/2013 už len elektronicky? (2 replies)
 42. DPH zo zle odrátanej zálohy (5 replies)
 43. SZČO si minulý rok kúpil súkromný byt, musí v priznaní k dani z nehnuteľnosti uviesť svoje IČO? (1 replies)
 44. Preprava v Nemecku (1 replies)
 45. Ako naúčtovať daň.doklad z 18.12.2013 na zaplatené gastrolístky, ktoré boli prevzaté 15.1.2014? (1 replies)
 46. Ako účtovať dobropis na prelome rokov? (4 replies)
 47. Poskytnutie služby EU (1 replies)
 48. Faktura za sluzbu z USA (1 replies)
 49. SZČO si vzal spotrebný úver v banke na rodné číslo, nie podnikateľský úver, z tých peňazí kúpil auto, ktoré zaradil do obchodného majetku ... môže si dať úroky z úveru do daňových výdavkov? (0 replies)
 50. Francúzska spoločnosť s IČ DPH SK (3 replies)
 51. pausalne vydavky (14 replies)
 52. pausalne vydavky (4 replies)
 53. Ako zdaniť nerezidenta, ak mal nepežný príjem na Slovensku? (0 replies)
 54. Danove priznanie (1 replies)
 55. Odovody pre SZČO ktorá podníká na DIČ- podľa osobitneho zakona (5 replies)
 56. Použitie koeficientu (1 replies)
 57. prefakturovanie elektriny nájomcovi dňom kedy došla fa od SSE? (0 replies)
 58. Došlá faktúra dátum zdaň. plnenia 30.12.13 prišla s tovarom 2.1.2014 /príjemka/, ako to zaúčtovať a kedy uplatniť dph? Účtujem spôsobom B (1 replies)
 59. Požičané auto a sro (8 replies)
 60. Faktúra do Česka (1 replies)
 61. Zaradenie MV do obch.majetku (0 replies)
 62. Do ktorého riadku DP k DPH mám dať zníženie daňovej povinnosti z titulu vystavených dobropisov? (1 replies)
 63. Prepis auta (3 replies)
 64. FA od Telekomu a splátky (2 replies)
 65. pokladňa s.r.o. (5 replies)
 66. daň z motorových vozidiel (1 replies)
 67. Uctovanie fa s DPH v Nemecku (0 replies)
 68. Dodanie služby oslobodené od dane (3 replies)
 69. Typ DPH pri dodaní služby do iného štátu. (0 replies)
 70. Dodanie tovaru a služieb do EU v KV (2 replies)
 71. DPH a zahraničná firma (0 replies)
 72. Samozdanenie tuzemskej FA (6 replies)
 73. Podávanie DP (2 replies)
 74. danovnik DzMV (3 replies)
 75. Nová stránka finančnej správy a elektronická komunikácia (12 replies)
 76. založenie a zápis s.r.o. (1 replies)
 77. opravna položka k pohľadávkam (1 replies)
 78. Dobrovoľnícka činnosť (0 replies)
 79. Pokladničný doklad - MK SOFT (0 replies)
 80. Ročné hlásenia do SP, ZP a DU 2013 (4 replies)
 81. Chov zvierat účtovanie (6 replies)
 82. Do peň.denníka účtovať všetko ako služby,ale aj materiál za nákup zariadenia? (0 replies)
 83. Hruby prijem u SZČO a odvod do SP (0 replies)
 84. Ako účtovať pokutu za alkohol (1 replies)
 85. Obstaranie služby ako predmet sprostredkovania (0 replies)
 86. Čo v prípade, keď manželka bola 5 týždňov v r.2013 zamestnaná /apríl, máj/ a ináč bola evidovaná na úrade práce? (6 replies)
 87. Vypocet dane z prijmov a odvodov do SP (1 replies)
 88. Kompenzácia pohľadávok v JU - Ako na to? (0 replies)
 89. s.r.o. založila druhu s.r.o. (2 replies)
 90. Akú sumu zaplatených preddavkov uviesť v DP-daň z MV- ak preddavky boli zaplatené až v januári 2014? (3 replies)
 91. DPH elektronicky (8 replies)
 92. Zdanenie dividend z podielovych fondov (0 replies)
 93. Daň z motorových vozidiel Mesto (1 replies)
 94. Počítajú sa všetky dni za celé obdobie prihlaseného vozidla (5 replies)
 95. Úprava pomerne odpočítanej dane (2 replies)
 96. Neprávom vyplatený daňový bonus (10 replies)
 97. úhrada faktúry (2 replies)
 98. úhrada faktúry (0 replies)
 99. súhrnný výkaz českému platcovi DPH - služba dodaná na Slovensku (0 replies)
 100. potvrdenie o strate na zárobku počas PN SZČO (0 replies)
 101. Ako zaúčtujem znalecký posudok na auto? (0 replies)
 102. prenájom nehnuteľnosti platcom DPH+koeficient (0 replies)
 103. Je potrebné opäť lepiť od 1.1.2014 denné uzávierky z RP do pokladničnej knihy? (7 replies)
 104. Stavebná firma platca DPH musí používať registračnú pokladňu na prijatú uhradu v hotovosti . (0 replies)
 105. Je nákup masážnej podložky do auta daňovo uznaný výdavok? (1 replies)
 106. do akej sumy sa da uplatnit vydavok oblecenie opvplyvnujuci zd? (2 replies)
 107. kam v JU učtovať poplatok za lekarsku prehliadku? (0 replies)
 108. Neuplatnenie daňových odpisov v prvom roku zaradenia auta do majetku (9 replies)
 109. Účtovanie služieb? prax študenta (2 replies)
 110. dAŇ Z MOTOROVýCH VOZIDEL (4 replies)
 111. Ako mám poslať oznámenie pre daňový úrad, keď som na konci, všetko som vyplnila, kde mám výber, že odosať alebo podať. (2 replies)
 112. Elektronicke zasielanie DPH (4 replies)
 113. Ako opraviť zistenú chybu pri naúčtovaní a zúčtovaní výdavkov budúceho roka? (7 replies)
 114. Preddavková faktúra do zahraničia v ALFE kros (0 replies)
 115. Ako postupovat pri zrušení registrácie DPh. (0 replies)
 116. Dodanie služby do CZ pre slovenskú firmu (4 replies)
 117. Súhrny výkaz pri dodaní služby (1 replies)
 118. Príjem z prenájmu vopred a DPH (0 replies)
 119. Musím robiť dodatočné daňové na DPH, aj má v každom DP rozdiel pár centov v prospech štátu? (0 replies)
 120. Nakup PHM do firemného auta cez pokladnu. (8 replies)
 121. Premlčané záväzky v JU (2 replies)
 122. Reklamný predmet - dali by ste do daň. nákladov? (2 replies)
 123. Ako zaúčtovať chybnú zálohu (0 replies)
 124. Oprava kotla UK (0 replies)
 125. Kedy mam narok na vratenie dani z prijmu? (10 replies)
 126. cestná daň (0 replies)
 127. zakladna nahrada na km a auto priatelky konatela (9 replies)
 128. fakturovanie v čase PN - živnostník (7 replies)
 129. daňová licencia a živnostník (2 replies)
 130. Odpočet DPH ak dodávateľ je platcom DPH ale je dlžníkom daňovom úrade (2 replies)
 131. Daň z motorových vozidiel 2013 (2 replies)
 132. Predaj mobilu zamestnancovi (3 replies)
 133. Pozastavená živnosť a faktúra. (6 replies)
 134. Hospodarsky vysledok pred a po zdaneni (5 replies)
 135. Kontrola Suvahy a Vykazu ziskov a strat (0 replies)
 136. Objednávka cez Amazon,faktura z Andory, vycislena DPH (0 replies)
 137. obvyklá odmena účtovníčky v BA za externé vedenie účtovníctva (10 replies)
 138. Účtovanie platby zálohovej došlej faktúry na prelome rokov v JU (10 replies)
 139. Faktúra nad 1000 neplataca dph (10 replies)
 140. Tovar zo skladu na repre účely do 16,60€ (6 replies)
 141. Nadobudnutie zo zahraničia bez faktúry (5 replies)
 142. Objednávateľ prepravy Švajčiarska firma, dodanie služby vrámci EU (0 replies)
 143. cestná daň - dátum prvej evidencie vozdla (5 replies)
 144. Skonto a KV - ako? (5 replies)
 145. Rozdiel medzi podriadenou a inou pohľadávkou. (0 replies)
 146. Vie mi niekto poradit či doklad o platbe nad 1000 eur v hotovosti z datumom z r.2013 je možne dat do nakladov?Vraj je to neplatny doklad pre danovy urad. (3 replies)
 147. Poznámky - účtovná závierka PO (106 replies)
 148. Postupy účtovania - JÚ od 1.1.2014 (9 replies)
 149. Postupy účtovania - PÚ od 1.1.2004 (0 replies)
 150. kúpa budovy, pozemku- Prenos daňovej povinnosti na kupujúceho podľa § 69 ods. 12 písm. c) Zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty. (4 replies)
 151. PROSÍM O RADU ODBORNÍKA NA DPH (0 replies)
 152. POVINNOSŤ PRIHLÁSENIA NA DPH PRI POSKYTOVANÚ ÚVERU / AUTOÚVERU (0 replies)
 153. Pozastavenie živnosti v priebehu roka a účtovanie (0 replies)
 154. SZČO si zobral podnikateľský úver na auto, ktoré je prihlásené na rodné číslo. Môže dať splátky úveru do daňových výdavkoch? Ďakujem (5 replies)
 155. preddavky dane na rok 2014 (5 replies)
 156. NČZD na manzelku 2013 materska (4 replies)
 157. zaúčtovanie nadspotreby PHM (3 replies)
 158. clo (0 replies)
 159. Ako napisat colne vyhlasenie? (0 replies)
 160. Dobropis a DPH (5 replies)
 161. zmluva alebo faktúra (0 replies)
 162. Fakturácia prenájmu za pozemky raz ročne (2 replies)
 163. Duplicitne zaevidovaná úhrada fa v ERP (0 replies)
 164. Nezdaniteľná časť základu dane uplatnenie? (1 replies)
 165. SZCO a predaj domu (0 replies)
 166. datum na faktúre menší ako dátum zdaniteľného plnenia (0 replies)
 167. bonus na deti (5 replies)
 168. jednoosobova s.r.o. (4 replies)
 169. odpocitaelna polozka na manzelku v DP (3 replies)
 170. uhrada faktury cez registracnu pokladnu v hotovosti musi byt doklad 2x vytlaceny ? (1 replies)
 171. Kaderníčka a povinnosť elektronickej registračnej pokladnice r.2014 (1 replies)
 172. Elektronické výkazy (10 replies)
 173. Dan z prijmu 2014 (1 replies)
 174. Chcem si teraz v januári podať štipendium na strednej škole ale neviem ak ma moja matka dochodok berie sa jej za cely kalendárny rok či len za polrok?? (4 replies)
 175. ID a heslo v elektronickej komunikácii s Daňovým úradom ??? (7 replies)
 176. Ako správne urobiť daňové priznanie? (5 replies)
 177. Nákup elektrospotrebičov do kuchynky - je to daňový náklad? (1 replies)
 178. nezaúčtované úhrady (7 replies)
 179. Ochrana OÚ (1 replies)
 180. Elektronické podávanie DP (2 replies)
 181. dan z darovacej zmluvy (9 replies)
 182. vystavená faktúra do zahraničia (4 replies)
 183. Faktúra na prelome rokov (1 replies)
 184. Účtovná závierka-poznámky (14 replies)
 185. FO JÚ platca DPH a nákup lyží do fyzickej osoby (1 replies)
 186. Prosím o radu ako zaúčtovať spotrebu elektrickej energie na stavbe novej budovy. Ide na 502 alebo 042? (1 replies)
 187. KONTRÓLNY VÝKAZ DPH 2014 (5 replies)
 188. Ako zaradiť do DHM ústredné kúrenie ??? (2 replies)
 189. Kontrolný výkaz a dobropis (9 replies)
 190. Privesny vozik mam v majetku od 1.1.2013 aj bol zaregistrovany na DU, ale cely rok sme ho nepouzivali. Je potrebne zaplait dan z mot. vozidiel za cely rok??? (2 replies)
 191. Samozdanenie a náklady na reprezentáciu (5 replies)
 192. V jednom mesiaci prijatá platba a dodaný tovar a vystavenie fa (6 replies)
 193. Reštrukturalizácia aprihlásenie pohľadávky (0 replies)
 194. Kto mi spraví daňové priznanie z príjmu za rok 2013, keď od januára 2014 mám nového zamestnávateľa, ktorý mi povedal, že daňové mi spraví bývalý zamestnávateľ? (3 replies)
 195. Je možné spätne podať daňové priznanie za rok 2011? (8 replies)
 196. Hlásenie platieb FO - platby cez ERP 2013 (5 replies)
 197. Kto vyhotovuje dokumentáciu o transférovom oceňovaní materská firma v Rakúsku, alebo slovenská dcérska firma? (0 replies)
 198. daň z motorových vozidiel (3 replies)
 199. úhrada daňové ztráty (1 replies)
 200. ako je to v prípade že vôbec nepoznám náhradu z poisťovne? (0 replies)
 201. Ako je možné zrušiť s.r.o., keď nie je žiaden majetok? (2 replies)
 202. kontrolný výkaz za 4Q2013 ? ja som čítala, že sa podáva až za prvý mesiac r.2014, a prvý kvartál 2014 ! (6 replies)
 203. Rocne zuctovanie - je nutne uvadzat aj dosle zdanene prijmy z prace na dohodu? (11 replies)
 204. zostatok PHM v nádrži (2 replies)
 205. Dobíjanie kreditu Slovnaft (13 replies)
 206. § 66 ods. 1 písm. c zákona o DPH - Osobitná úprava uplatňovania dane pri použitom tovare (2 replies)
 207. Definitívne zníženie hodnoty zásob (2 replies)
 208. podanie súhrnné výkazu (2 replies)
 209. Web - zbieranie minci, vykup minci...dane? zivnost? (1 replies)
 210. Pomôcky pre podnikateľov - stanoviska cez telefon a email (0 replies)
 211. Vymáhanie pohľadávky a súdny zmier. (0 replies)
 212. Faktúra exekútora-odmena,je daňový výdavok? (0 replies)
 213. Faktura od O2, zabezpeka (10 replies)
 214. Nemáte náhodou niekto zmluvu o vzájomnej spolupráci medzi dvoma živnostníkmi? (2 replies)
 215. Ako sa počíta spotreba PHM traktora napr. pri kosení, zhrňovaní sena a pod. (3 replies)
 216. E-dane (5 replies)
 217. Oprava a údržba MV povinnosť evidencie tržieb v ERP? (6 replies)
 218. Môže mať firma dom na cudzom pozemku? (1 replies)
 219. daň z MV za rok 2013 - za aké obdobie? (7 replies)
 220. Môže byť cena letenky a ubytovanie v hoteli opodstatnený náklad fotografa? (9 replies)
 221. Dedičstvo, predaj domu a dane (2 replies)
 222. krycie listy (1 replies)
 223. Daň z motorových vozidiel (1 replies)
 224. tabuľka o DE je aktuálna aj pre rok 2013? (0 replies)
 225. Ako vyriesit stare pohladavky a z nich vyplyvajuce zavazky v JU ? (0 replies)
 226. môžete mi poradiť ako treba vypočítať koeficient, nakoľko som platca dph a počas roka som fakturovala nájomné bez dph. (3 replies)
 227. Danove priznanie (3 replies)
 228. Zauctovanie zalozenia s.r.o. (0 replies)
 229. zauctovanie nakupu softveru, uctovneho programu, mne pomohlo, posuvam dalej ak by niekto hladal http://www.uctoprekazdeho.sk/nakup-sw/ Zauctovanie softveru (3 replies)
 230. zalozenie s.r.o. (0 replies)
 231. Daň z príjmu FO a odvody (5 replies)
 232. zalozenie s.r.o. (0 replies)
 233. Ak by niekto hladal ohladom uctovania softveru, toto som nasla (0 replies)
 234. Môzem platit clo v Polsku? (1 replies)
 235. Ak uplatňujem paušálne výdavky pre SZČO, ktorý mal do 2.5.2013 pozastavenú živnosť, odpočítam paušál len 420 x 8 mesiacov ? (5 replies)
 236. Ahojte. Chcem sa spýtať, či ja ako zamestnaná osoba si mozem upltnit NCZD na manzela, ktory je SZCO a jeho príjmy v roku 2013 boli 5500€ a výdavky 4200€? (7 replies)
 237. Znížená daň z MV (1 replies)
 238. Umorovanie daňovej straty (4 replies)
 239. DODATOČNÉ či opravné DP DPH? (4 replies)
 240. Registrácia DPH elektronicky (3 replies)
 241. Ako naviazať nové DIČ na pôvodné ID ? (4 replies)
 242. Uctovanie hospodarskeho vysledku - strata (6 replies)
 243. Kde zrealizujem elektronické podanie spotrebných daní? (4 replies)
 244. dan z motorových vozdiel ked je leasing (3 replies)
 245. ako sa prihlásiť elektronicky na portál finančná správa? (8 replies)
 246. Faktura od Sk dodavatela s odvolávkou na §43 Z o DPH nefunkcne spotrebice (1 replies)
 247. mozem si uplatnit nezdanitelnu cast dane na manzelku ak berie invalidny? (3 replies)
 248. Obmedzenie platieb v hotovosti - banka,pokladna (9 replies)
 249. Je manželka spoločníka a konateľa zamestnancom s majetkovou účasťou na ZI? (5 replies)
 250. Ročné zúčtovanie DPH riadok v DP (3 replies)