PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 [132] 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455

 1. Refakturacia nakladov
 2. povinná registrácia DPH bez zálohy
 3. Budúci platca DPH
 4. vystavená faktura a prijatá vyššia suma JU platca DPH
 5. DPH- dodanie stavby v SR maďarským hlavným dodávateľom stavby
 6. daňový bonus pri základnej školskej dochádzke
 7. Nepracujúci dohodári
 8. Prosím vás, už môžem prihlásiť pohľadávku voči Shopcity do konkurzu?
 9. Preplatenie bankového poplatku našim zákazníkom
 10. účtovanie kúpeného vozidla
 11. kúpa vozidla a účtovanie cez fin.služby
 12. je to služba? faktúrujem mimo EU
 13. Na aký účet zaúčtovať náhradný diel kúpený na laser?
 14. dátum zdaniteľného plnenia
 15. Zostatok hotovosti k novému roku
 16. Poskytnutie pôžičky
 17. Poistná udalosť
 18. Budem platiť daň z rozdielu pri kúpe a predaji auta?
 19. Zápočet?
 20. Vznikli mi podlžnosti ak som neoznámil zdravotnej poisťovni nástup do školy?
 21. Dátum dodania tovaru
 22. Dovoz automobilu z Talianska
 23. ceske uctovnictvo
 24. Smrť zamestnanca a nevyčerpaná dovolenka
 25. Storno VFA - riadok v DP
 26. účtovanie DPH pri vývoze do členského/nečlenského štátu
 27. SK NACE
 28. podnikatelsky ucet s.r.o.
 29. Nevyčerpaná dotácia a umrtie SZČO
 30. poradite mi s DPH ?
 31. Spätný leasing
 32. Doklady pri vývoze tovaru zo SR do EÚ
 33. Odvody do socialnej poistovne
 34. Metodický pokyn k nadobudnutiu tovaru v tuzemsku z iného členského štátu
 35. mrp - pokladnicna kniha
 36. Rozdiely v účtovníctve pri podnikaní na internete prostredníctvom rôznych národných domén
 37. dotácia z UPSVR
 38. Účtovanie hodnoty stravného lístka
 39. Ako účtovať prijatý bonus v podobe darčekového predmetu
 40. jeho argument bol, že mu to materská spoločnosť v nemecku nechce preplatit, lebo nefiguruju na fakture. no ale ved nemecka firma su takuto fakturu ani nemoze dat do nakladov nie?
 41. Živnostensky register
 42. Musím sa zaregistrovať na DPH §7a, keď si ako občan SR zaplatím internetovú reklamu chaty v Poľsku?
 43. Ak fakt adresou pri dod tovaru je fyz osoba, fakturuje sa s daňou.Zmení sa niečo ak fakt adresou bude táto fyzosoba,no konečným príjemcom bude nemecspol,no T pôjde tej fyzosobe a ostane na slovensku?
 44. Obrat, Aktíva
 45. Uctovna zavierka v JU
 46. Prosím obstojí pred kontrolou z DU že zadám denný vklad pred zaúčtovaním nákupu v reg. pokladni?
 47. Zahraničná faktúra a DP
 48. SAP B1 - definícia účtov hlavnej knihy
 49. Narok na odpocet DPH pri službach z ICS
 50. Použitie auta patriaceho inej firme na pracovnú cestu nášho zamestnanca.
 51. Do akej vysky mozem vystavit fa v hotovosti?
 52. Vhodný účtovný softvér pre autoservisy, podľa čoho sa rozhodnúť?
 53. Odpočítanie dane
 54. Praca na dohodu vs Urad prace
 55. stravné
 56. Musím sa zaregritrovať na DPH podľa §7a, keď si zaplatím internetovú reklamu v Polsku?
 57. Účtovný program na JU a PaM
 58. mzdy, odvody a dane
 59. Ak SZČO /platiteľ DPH/ založí s.r.o, bude platiteľom DPH naďalej?
 60. Účtovanie mesačných platieb správcovi domu
 61. Spätný leasing na prístroj
 62. Účtovníctvo alebo mzdy
 63. Blocek zaplateny stravnymi listkami
 64. Stravné
 65. Chybná položka v mesačnej uzávierke z predajne
 66. Nedoplatok RZZP
 67. Prepisovanie nazvov na fakture ?
 68. Neplatca DPH a dovoz tovaru z Bieloruska
 69. účtovanie nepovoleného prečerpania
 70. Náhrada nákladov daňového konania
 71. Dlhodobý výkon práce v zahraničí - povinnosti zamestnávateľa a zamestnanca
 72. Práca v nemecku
 73. Účtovníci - fakturujete materiál?
 74. príjmový účet
 75. Ako postupovať v účtovaní?
 76. Problém s faktúrami.
 77. Záznam o prevádzke vozidla osobnej dopravy
 78. Dodatočné DP zo spotrebnej dane z elektriny
 79. SMS s osobitnou tarifikáciou na faktúre od Orange
 80. Účet v cudzej mene - oceňovanie
 81. Zníženie reálnej hodnoty zásob JU
 82. nepeňažný vklad tichého spoločníka
 83. ako správne opraviť už vystavený odoslaný dobropis z iného učtovného obdobia ...
 84. Zabezpeka na dph aj pre zivnostnikov?
 85. "Demontáž" tech. zhodnotenia prenajatých priestorov
 86. Číslovanie dokladov v programe
 87. počítače z projektu infovek
 88. Zivnost vs. s.r.o
 89. Faktura prijata a okamzite uhradena v knihe záväzkov
 90. Kúpa pozemku s DPH
 91. Ako učtovať o provízii ktorú si nechal sprostredkovatel ubytovania?
 92. Platenie odvodov
 93. Taxi služba
 94. Fakturovať s, alebo bez DPH?
 95. Je pravda, ze na PHM do traktora nevediem knihu jázd ani inú evidenciu a do spotreby idú celá hodnota blokov aj do DPH, žiadnych 80%.
 96. Fakturovať s, alebo bez DPH?
 97. Tovar na sklade
 98. Kúpa pozemku s DPH.
 99. Jedne rok vysoky prijem a dalsi rok velke poplatky ako na to?
 100. dohoda o provedeni prace z CR a uctovnictvo v SR
 101. Škoda na zhotovenom diele - vystaviť faktúru dodávateľovi, ktorý je za škodu zodpovedný?
 102. Povinnost registracie DPH od kedy?
 103. Mozem ako fyzicka osoba vystavit fakturu?
 104. Podat DDP ......
 105. Dátum dodania tovaru
 106. Príspevok na SZČO - účtovanie
 107. príjmy vo Francúzsku
 108. Predaj nenuteľnosti v zahraničí je súčasťou obratu pre registráciu pre DPH?
 109. Ako vysporiadať vrátenie dane z príjmov FO za nedoplatky pri RZZP ?
 110. Dodatočné priznanie DPH
 111. Exekútor poslal úroky, trovy konania, súdny poplatok na účet a trovy exekúcie sú vyčíslené iba na vyúčtovaní
 112. lehota vyhotovenia faktúry pre osobu registrovanú pre daň podľa paragrafu 7a (neplatca DPH)
 113. Koľko môžem mať príjem z jednorázových činností keď som nezamestnaný?
 114. zaradenie vozidla
 115. ako naformulovat zmluvu o dielo (zhotovitel = nepodnikatel)
 116. Odvody do SP - zacinajuci zivnostnik
 117. zamestnanec chránenej dielne ....
 118. zmluva o spolupraci - obchodny vztah
 119. fakturácia platcu DPH neplatcovi DPH
 120. Predaj garáže
 121. Aké účtovníctvo mám viesť podľa zákona?
 122. Čo všetko potrebujem vybaviť pred odchodom do UK?
 123. Spotrebna dan
 124. Ohlasovacia povinnosť na daňovom úrade, sprostredkovateľská zmluva, šťudent.
 125. bezpečnostny projekt podľa zákona č.122/2013 Z.z
 126. Súkromné auto a podnikanie
 127. čo všetko musí suseda platiť? a kam prihlásiť?
 128. studentska dohoda
 129. Dodatocne dph
 130. Aké sú podmienky stánkového predaja v ČR?
 131. Dokladanie pokladničný dokladov a DPH po podaní priznania
 132. Pokuta a úroky
 133. Nárok na stravné lístky.
 134. OF - strava - zaplatená na PPD môže byť ?
 135. Posielanie tovaru na dobierku a úhrada
 136. Mam pravo na socialne stipendium?
 137. Ako postupovať ak vyclievacia pošta žiada predložiť JCD k tovaru z Číny?
 138. nesprávne zadaný variabilný symbol
 139. Predaj tovaru v hotovosti
 140. Súhrnná faktúra a dátum vzniku daňovej povinnosti
 141. ako zaúčtovať v PO
 142. rodičovský príspevok a zmluva o dielo
 143. účtovanie pobočiek v neziskovke
 144. Pracovné oblečenie
 145. ako zaúčtujem úrok z úveru v JU?
 146. prechod zo zivnosti na s.r.o.
 147. Vrátenie DPH z čl. štátov
 148. Oslobodenie od dane
 149. Úhrada faktúry vkladom
 150. Ako rozpísať naftu na prenajatý stroj?
 151. DKP a pokladničný blok
 152. dan z predaja dedeneho pozemku
 153. DoBPŠ
 154. Účtovanie zabezpečeniadane zrážkov podľa paragrafu 44
 155. RD a dohoda
 156. Je potrebné založiť si živnosť na predaj aplikácií?
 157. vystavenie faktúry
 158. Je mozne pouzivanie uctu zriadeneho pred podnikanim na podnikanie
 159. Účtovanie športového klubu ako s. r. o.
 160. platba v zahraničí za automobil v hotovosti, prevyšujúca sumu 5.000 EUR (živnostník)
 161. Podpora na zamestnanca, Koľko je clo na elektroniku dovezenú z Číny
 162. Ahojte, má tu niekto skúsenosti s SPP?
 163. Zahraničná faktúra bez DPH Omega - samozdanenie
 164. Pomoc pri predaji tovaru na výstave v Čechách
 165. Registrácia informačného systému na ÚOOÚ
 166. zmluva o spotrebnom uvere
 167. Delenie nákladov na internetové služby
 168. ZĽAVA na DFA
 169. Povinnosti pri s.r.o.
 170. Pre Kremienka
 171. DPH
 172. Odvody sro ak konatelia niesu zamestnancami
 173. skladové zásoby a prechod na platcu DPH
 174. problém v SP - priradenie výdavkov k príjmom (viac druhov príjmov z § 6)
 175. Vrátenie zakúpenej tlačiarne, nevrátenie peňazí, ale poukážky na nový nákup.
 176. ahoj, ake su podmienky na vrátenie dph,pri vyvoze, do ineho čl. štatu eu??? existuje smernica ek, tykajuca sa dph, pri vyvoze??? dik
 177. Ročné zúčtovanie za 2012 - pracovala som v ČR ale úplne som v tom stratená.
 178. Môžem fakturovať zahraničnej firme a nemusím sa registrovať na DPH?
 179. Účtovné doklady - objednávky, faktúry
 180. Ako zdokladovať výdavky v neziskovke?
 181. prenájom časti domu, odvody, daň
 182. účtovanie postúpeného leasingu
 183. Aký je prosím postup pri dovoze tovaru z Ukrajiny?
 184. Vratenie faktury?
 185. Účtovanie odberného miesta na elektrinu
 186. osobná asistencia a nemocenské a dôchodkové poistenie
 187. Hotovostná platba medzi dvoma platcami DPH
 188. ake su uctovne suvztaznosti pri uctovnai phl pri 80 percent
 189. Odpustenie pokuty za neskoré podanie súhrnného výkazu?
 190. Soc.poisťovňa - neuznaný generálny pardon kvôli nedoplatku 17 eur, ktorý neevidovala ani SP k 30.4.2010
 191. inventarizácia stravných lístkov
 192. príspevok od UPRSV vstupuje do VZ pre odvody
 193. Zahraničná OF, storno zahraničnej OF
 194. Ako správne zaúčtovať zápočet??
 195. Ako dať výpoveď pracovníkovi k 31.8.2013 ?
 196. obratová podmienka
 197. Odborná literatúra - Účtovníctvo a dane neziskových účtovných jednotiek v praxi
 198. Môžem uplatňovať odpisy staršieho auta?
 199. uznateľné daňové výdavky
 200. Firma s hospodárskym rokom a rezervy na dovolenky zamestnancov
 201. DPH 072013 alebo 082013
 202. Plastová nádrž na naftu objem 7000 L zaradenie.
 203. predaj zdedeného pozemku a daň z príjmu
 204. Nemá niekto zoznam transakcií k účtovnému softvéru SAP?
 205. Zmluvná odmena - Heineken
 206. Nájom fakturovany bez DPH
 207. Dan z predaja nehnutelnosti - sposoby znizenia
 208. Mozem vystavit fakturu sukromnej osobe do zahranicia?
 209. dodanie tovaru s montážou z EU s dph
 210. je v zákone o poplatkoch nevrátenie miestnej dane za TKO do 3 eur?
 211. prepocet cudzej meny pri dovoze tovaru, DPH
 212. Je fakturácia za spracovanie účta každý mesiac rovnakou sumou opakovaným dodaním?
 213. zahraničná faktúra a jej zaúčtovanie
 214. Anglický text na faktúre za predaj tovaru do Poľska a Francúzska
 215. uctovanie na 491
 216. Daňovo uznané výdavky pri výročí firmy
 217. nespotrebované PZP
 218. Dovoz tovaru - faktúru od dodávateľa plátcu DPH z tretích krajín ale tovar dovezený z krajiny EU.
 219. Podstupenie uveru na auto - ako zrealizovat predaj a zaradenie auta do majetku?
 220. Ako zaúčtovať prevzatý záväzok inou firmou - pôvodný dlžník
 221. Tvorba interných smerníc
 222. storno faktury
 223. Ako zaúčtovať prevzatý záväzok inou firmou?
 224. YES! karta a účtovanie
 225. Nákup vozidla z iného členského štátu (občan), následný predaj podnikateľovi
 226. prevzatie záväzku inou firmou
 227. Likvidácia budovy
 228. Zrušenie živnosti 31.12 - odpisy
 229. ING banka ruší sporiace účty, myslíte, že treba zrušiť u nich poistky?
 230. RZZP u zamestnankyne na materskej
 231. Dostaneme rodinné prídavky, keď je uzavretý prac. pomer?
 232. Paragraf 15,16 a 43.
 233. Ako správne vypočítať odvod do zdravotnej poisťovne a kontrola ročného zúčtovania?
 234. Uplatnenie straty a zdravotne poistenie pri subehu SZCO a zamestnanca
 235. Môže to byť oprava?
 236. Účtovanie materiálu, tovaru
 237. Fakturácia právnych služieb zahraničnej osobe regostrovane podla § 5 zákona 222/2004
 238. odpocet DPH
 239. Poskytnutie bezplatnej obchodnej vzorky tovaru do tretej krajiny
 240. Technológia s DPH a montáž bez DPH???
 241. Tržba
 242. Pochybná faktúra
 243. Prilohy k danovemu priznaniu pri skonceni likvidacie.
 244. Kapitalizacia urokov - uver poskytnuty konatelom firme?
 245. Na koľko dní dovolenky má nárok zamestnankyňa?
 246. Nákup tovaru na osobnú spotrebu ako treba učtovať ?
 247. Ako mám rátať hodiny pracovníkom firmy?
 248. Smie si SZCO uplatnit sadzbu základnej náhrady z miesta prechodného pobytu do miesta určenia?
 249. Prosím Vás o radu sme slovenská firma s.r.o. -zásielkový predaj, platca DPH v ČR, ako mám zaúčtovať odvedenú DPH v ČR?
 250. Nazov karticky o prideleni IC DPH