1. Aký kurz prepočtu použiť? (0 replies)
 2. Odpis pohľadavky alebo odpustenie záväzku v PU? (3 replies)
 3. Ako sa riesi DPH pre clenske staty, ak anglicka firmy prevadzkuje zasielkovy obchod-eshop? (0 replies)
 4. Podvojné účtovníctvo aj keď som konateľom s.r.o bez zamestnancov a majetku? (2 replies)
 5. časové rozlíšenie na 384 (8 replies)
 6. Kam zaúčtujem registračný poplatok informačných systémov osobných údajov (2 replies)
 7. Robíte kontrolu účtovania na konci mesiaca? (3 replies)
 8. pohľad na DPH pri stavebných prácach Maďara Nemcovi na Slovensku (0 replies)
 9. registratura-povinnost dat schvalit RP (0 replies)
 10. Predaj tovaru do CR bez DPH z pohladu predavajuceho. (4 replies)
 11. Jednoosobová SRO plátca DPH obstrala auto na úver v marci. Teraz chce konateľ postúpiť celý ten úver na seba ako na FO, končí s podnikaním. Prosím poradiť s DPH, lebo sa mi nezdá, čo som našla. (1 replies)
 12. Som ZTP nad 70% chcem sa zamestnat kolko bude moj zamestnanec za mna odvadzat do SP a ZP? (0 replies)
 13. Môže si SZČO budúci rok uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na manželku, ktorá je na predĺženej rodičovskej dovolenke kôli dlhodobo nepriaznivému zdravotnému stavu dieťaťa? (2 replies)
 14. požičané auto, príjem sro ako tzv."típer" pri sprostedkovaní poistenia (0 replies)
 15. Pokuta z DÚ (2 replies)
 16. daňová kontrola (10 replies)
 17. Výdavky pri príjmoch z predaja nehnuteľností (3 replies)
 18. Kúpa a predaj vozidla (2 replies)
 19. SZČO a účtovníctvo (1 replies)
 20. Dan z predaja nehnutelnosti (0 replies)
 21. učtovníctvo SZČO (0 replies)
 22. Vyfakturovanie škody a DPH (1 replies)
 23. Uctovanie dane zo mzdy (8 replies)
 24. Do koľko dní treba podať dodatočné daňové priznanie pri zistení rozdielu v podanom daňovom priznaní. (3 replies)
 25. Vystavenie a zaplatenie faktúry za ubytovacie služby v roku 2013 a ubytovanie hosťa v roku 2014. (2 replies)
 26. Zaplatenie aj vystavenie faktúry za ubytovanie v roku 2013 a ubytovanie hosťa v roku 2014. (0 replies)
 27. Je nutné mať pri predaji alkoholu online registračnú pokladňu? (1 replies)
 28. Dar zamestnancovi a daň z príjmu (2 replies)
 29. Daň z motorových vozidiel (9 replies)
 30. Dobropis po prechode z FO na sro (0 replies)
 31. Vymahanie nevyplatenych faktur (1 replies)
 32. Minusovy zostatok na banke a suvaha (1 replies)
 33. Nevyčíslená DPH v zmluve (1 replies)
 34. odhlásenie auta (1 replies)
 35. Môžem si v roku 2014 podať daňové priznanie a budú mi vrátené peniaze? (14 replies)
 36. Predaj majetku a uctovny odpis (3 replies)
 37. Zmluva o investovaní (0 replies)
 38. text v zahranicnej fakture s 0% DPH, poskytovanie sluzieb (1 replies)
 39. Musím zapísať - zaúčtovať v knihe zásob posteľ, el. varič? Som SZČO, neplátca DPH. (2 replies)
 40. Dobrovoľná registrácia DPH (1 replies)
 41. Musím sa zaregistrovať na DPH §7a, keď si ako občan zaplatím internetovú reklamu v Poľsku? ? (0 replies)
 42. Dohoda o pracovnej činnosti - počet dní a odvody (2 replies)
 43. Kedy môžem odpočítať DPH (1 replies)
 44. Má nárok SZČO na diéty od firmy pre ktorú pracuje v zahraničí (2 replies)
 45. Nakup osobneho auta do 1700 EUR. (1 replies)
 46. Ako robíte Účtovane prijatej zálohovej faktúry zo zahraničia v systéme POHODA? (0 replies)
 47. Pracovný kontrakt z USA formou telepráce. (0 replies)
 48. Vstupuje príspevok z úradu práce na podnikanie do vymeriavacieho základu pre sociálnu poisťovňu? (0 replies)
 49. Dva krát nahodené počiatočné stavy (2 replies)
 50. Výška MD (0 replies)
 51. Potrebujem upresniť v téme súkromné auto konateľa v s.r.o. (7 replies)
 52. Nákup ojazdeného MV spoločnosťou - platca DPH z členského štátu od neplatcu DPH (0 replies)
 53. Zdravotné poistenie - súbeh funkcie konateľa v SR a pracovného pomeru v ČR (1 replies)
 54. Zníženie dlžnej sumy - faktúra (5 replies)
 55. Dan z prenajmu bytu (5 replies)
 56. Predčasné užívanie časti stavby - účtovanie a odpisy (3 replies)
 57. Vypisovanie faktúr. (1 replies)
 58. Zrušenie živnosti v združení FO a vysporiadanie daní a majetku? (3 replies)
 59. Hľadám účtovného poradcu (0 replies)
 60. účtovanie bonusu za používanie platobnej karty (1 replies)
 61. Ako vystornovať došlú faktúru v OMEge (1 replies)
 62. Nehnuteľnosť a DPH (2 replies)
 63. Nedoplatok na zdravotnom poistení za r.2012 (13 replies)
 64. danove priznanie zamestnanca z prijmov z vynosov dlhopisov (3 replies)
 65. Reklamný predmet potravina (0 replies)
 66. Povinné údaje na doklade z parkovacieho automatu (1 replies)
 67. Môžeme vyrúbiť DÚ úrok z omeškania zo zadržaného nadmerného odpočtu počas kontroly DPH, ak kontrola dopadla bez pochybenia? (6 replies)
 68. výpočet mesačnej priemernej mzdy (2 replies)
 69. Kontrola Socpoist - preplatok na poistnom (0 replies)
 70. Motorka ako reklamný predmet (1 replies)
 71. Oprava duplicitne zaúčtovanej faktúry (2 replies)
 72. úver z VÚB v JÚ (0 replies)
 73. Kúpa auta (0 replies)
 74. Príjem tovaru z vlastnej výroby a dph (1 replies)
 75. JU - kvetinárstva (0 replies)
 76. Prenajímam automobil (1 replies)
 77. Ako zaúčtovať? (2 replies)
 78. FAKTÚRY (4 replies)
 79. Pokl.blok do nákladov (2 replies)
 80. Základné imanie sro pred 1.12.2013. Treba dať ZI na účet? (11 replies)
 81. Cisty prijem SZCO za rok (vzorec na vypocet)? (10 replies)
 82. drobný hmotný majetok (7 replies)
 83. PRÍSPEVOK NA PODNIKANIE (5 replies)
 84. Nepoužívané firemné auto a DPH za nakup PHM (5 replies)
 85. Zauctovanie automobilu v JU (4 replies)
 86. Zauctovanie automobilu v JU (4 replies)
 87. Predaj hnuteľnej veci občanom SZČO (6 replies)
 88. Čo je po daňovej stránke (odvody všetkých druhov) výhodnejšie pre advokáta, byť SZČO alebo advokát ako konateľ vo vlastnej s.r.o? (9 replies)
 89. oprava DPH (6 replies)
 90. Dodanie tovaru a služby do EU a mimo EU (0 replies)
 91. Súrne potrebujem nemecké daňové priznanie pre DPH na rok 2013. Za pomoc vopred ďakujem. (4 replies)
 92. dotácia na prevádzkové náklady a vplyv na základ dane (0 replies)
 93. Predaj tovaru slovenským podnikateľom v Českej republike. (0 replies)
 94. DPH z balného na faktúre za stravné lístky v PU. (8 replies)
 95. účtovanie v matke (0 replies)
 96. Musím podať dodatočné daňové priznanie za júl, ak faktúra z EU bola vystavená 31.07.a tovar bol dodaný 09.08., ale faktúra k nám prišla až 02.09? Ďakujem (4 replies)
 97. Predaj na cesku s. r. o. (0 replies)
 98. Dovoz služby z Tuniska - do ktorého riadku v DP k DPH to treba uviesť? (4 replies)
 99. Ako zaúčtovať viac položiek na jednej faktúre? (5 replies)
 100. Fakturovať s, alebo bez DPH? (3 replies)
 101. Oprava daňových odpisov za minulé roky a zmena sadzby dane z príjmu PO (0 replies)
 102. Príjmový pokladničný doklad za ubytovanie v súkromí - mám ŽL. (0 replies)
 103. Náhrada za stratu času na pracovnej ceste. (2 replies)
 104. Odpočet DPH (4 replies)
 105. účtovanie likvidácie škodovej udalosti so spoluúčasťou (1 replies)
 106. Vyasfaltovanie firemného dvora účtovať ako technické zhodnotenie alebo opravu? (0 replies)
 107. Prídavky na dieťa po prerušení štúdia zo zdravotných dôvodov (4 replies)
 108. Dobropis k zálohovej faktúre (2 replies)
 109. Správne zaúčtovanie príjmu konateľa (1 replies)
 110. finančný leasign v 3 ročných splátkach (6 replies)
 111. Kurz účtovníctva s certifikátom (1 replies)
 112. mam narok na odpocitanie dph? (1 replies)
 113. Ochranné pracovné pomôcky konateľa - daňový výdavok alebo nie? (4 replies)
 114. Ako správne zaúčtovať nedoodpisovaný majetok (auto) pri ukončení podnikania? (0 replies)
 115. Aký typ zmluvy? (4 replies)
 116. Prosím na aký účet zaúčtujem paušalnú náhradu - 40,- Eur ? Ďakujem (5 replies)
 117. školenie a cestovný príkaz (2 replies)
 118. zaplatená záloha za tovar od odberateľa z EU (3 replies)
 119. recyklačný poplatok (1 replies)
 120. Podať mesačného DPH aj keď som v daný mesiac nič nekupoval? (7 replies)
 121. subdodávka a DPH (2 replies)
 122. môžem zaúčtovať bloček s DPH so staršim dátumom do aktuálneho mesiaca a odrátať DPH? (3 replies)
 123. Uplatnenie DPH (2 replies)
 124. dodanie tovaru z CR do SR - FA s DPH alebo bez? (3 replies)
 125. ZBIERKA LISTÍN (5 replies)
 126. Musím účtovať DPH prí refundácii cestovných výdavkov? (1 replies)
 127. Oneskorená registrácia DPH (0 replies)
 128. Získanie certifikátu o vzdelaní pred založením s.r.o. (0 replies)
 129. Pokuta za nedodržanie oznamovacej povinnosti-daň z mot.vozidiel (1 replies)
 130. Finačný dar (1 replies)
 131. Dodatočné dph (1 replies)
 132. Ako zacat s uctovanim skladu? (2 replies)
 133. Ako zaúčtovať nevyčerpanú dotáciu? (0 replies)
 134. Prosim Vás, ako zaúčtujem vrátenie súdneho poplatku prostredníctvom daňového úradu. Strana MD je jasná MD 221, pretože peniaze prišli na účet ale voči akému účtu? Bol to poplatok na platobný rozkaz za (7 replies)
 135. Ahojte poraďaci, prosím poraďte ako si skontrolujem zaúčtovanie mzdy v účtovníctve ak vyplácam odstupné. Hrubá mzda bude navýšená o odstupné? (6 replies)
 136. Ako sa vyhnúť plateniu odvodov pri zivnosti (8 replies)
 137. merace chladu na klimatizaciu (2 replies)
 138. opravna faktura do roku 2011 (8 replies)
 139. Keď sa stanem platcom DPH po nákupe tovaru zo zahraničia ako neplatca DPH, môžem si už zaplatenú daň v inom členskom štáte odrátať z dane, ktorú musím zaplatiť? (1 replies)
 140. Zámena pozemkov a DPH (8 replies)
 141. Ako zaúčtovať nábytok od občana? (1 replies)
 142. DPH a fakútra z ČR (0 replies)
 143. preplatok RZZP za rok 2012 (4 replies)
 144. Úhrada faktúry bývalým spoločníkom (1 replies)
 145. PORAĎTE -dobrá literatúra,keď sa učím JU (4 replies)
 146. Dodaci list - kedy ho vystavovat - neplatca DPH (4 replies)
 147. Dohoda o brig. práci študent - ráta sa do vymeriav. zákl. príjem z brig. v zahraničí? (0 replies)
 148. balik podpory ALFA+ (0 replies)
 149. daňový bonus (4 replies)
 150. Kedy urobiť samozdanenie (1 replies)
 151. Sro - Stavba a predaj RD (3 replies)
 152. podanie dph na pošte (6 replies)
 153. DPH za informácie od kanadskej spoločnosti (1 replies)
 154. Čo musí tvoriť prílohu faktúry - platca DPH (2 replies)
 155. Vstupná cena darovanej nehnuteľnosti (0 replies)
 156. Fiškálny modul z jednej prevádzky do druhej (1 replies)
 157. oznámenie daňovému úradu (1 replies)
 158. Ja mam tiez taky problem, viete poradit? Dakujem (6 replies)
 159. Ako zaevidovať výdavok dotácie z UPSVAR , ked som už platiteľ DPH ? (0 replies)
 160. Tovar po záruke (4 replies)
 161. Prevzatie pokladničnej hotovosti nad 5000 € (6 replies)
 162. Málo platieb zo súkromného účtu v JÚ (4 replies)
 163. Aké peniaze alebo maródku dostane manželka, keď je zamestnaná na dohodu a teraz zistila ze de tehotná (1 replies)
 164. Kde sa stráca DPH? (6 replies)
 165. Účtovanie o zmene výšky základného imania (5 replies)
 166. Platim pri predaji bytu dan z prijmu? (8 replies)
 167. Učet k s.r.o. založený pred jej vznikom? (10 replies)
 168. Mohol by mi prosím dakdo vysvetlit ako sa preberá dobierka?.... Prídem stým papierikom na poštu čo mi došiel do schránky a potom? (4 replies)
 169. Dobry den poradaci, chcem sa spytat mozem dat ako danovy vydavok fakturu z telekomu, ktora prisla na velku ciastku kedze kolegyna prepiskla hovory sukromne do zahranicia? dakujem (1 replies)
 170. Kombinácia podnikania podľa autorského zákona a živnosti (18 replies)
 171. Faktúra za PHM z Maďarska a DPH. (1 replies)
 172. náklady na prenájom (1 replies)
 173. Dobrý deň. Chcela by som vedieť, či sa dá zaradiť majetok do účtovníctva na základe znaleckého posudku? (3 replies)
 174. mesačná priemerná mzda (6 replies)
 175. Zaúčtovanie zostatkovej ceny odpisovaného majetku v JU (2 replies)
 176. S.r.o. v českej republike (6 replies)
 177. Zaradenie faktúry do príslušného mesiaca z pohľadu DPH (5 replies)
 178. okamžité skončenie prac.pomeru zo strany zamestnávateľa (3 replies)
 179. KONIEC PREVÁZDKY (1 replies)
 180. Oznámenie o začatí daňového konania (0 replies)
 181. Ako vystaviť fa zahraničnej firme za službu vykonanú v tuzemsku? (1 replies)
 182. Dodanie softveru ako sluzby do EU a USA - DPH? (0 replies)
 183. Ako odviest DPH (auto) a upravit odpisy ak prestava byt platitelom DPH? (0 replies)
 184. Druzstevny byt=odkupenie=darovacia zmluva= dane zo zisku+dane z nehnutelnosti (3 replies)
 185. vyhlásenie na zdanenie príjmov fyz.os.zo záv.činnosti (1 replies)
 186. Je mozne poslat a preclit tovar pre slovensku firmu v Nemecku? (0 replies)
 187. Vypovedna doba a odstupne a znovu prijatie firmou na nove pracovisko (1 replies)
 188. reklamácia tovaru a DPH (1 replies)
 189. Ako uctovat zahranicnu platbu v EUR z UA? (2 replies)
 190. Protokol o prevzatí výhry (1 replies)
 191. úroky z účtu socialneho fondu (0 replies)
 192. Môže sro sama ako právnicka osoba vykonávať "služby traťového kormidelníka", alebo musí na túto činnosť niekoho zamestnať? (0 replies)
 193. Daň z výhry (5 replies)
 194. zahraničná s.r.o. a podnikanie na SR (0 replies)
 195. Predávanie žrebov do vecnej lotérie - potreba ERP? (0 replies)
 196. Ako zaúčtovať kúpu nehnuteľnosti pozemku ak sa od kúpenej ceny opočítavajú náklady na vypracovanie zmluvy? (1 replies)
 197. z dohodára na HPP (3 replies)
 198. Nákladná dooprava vozidlo do 3,5t (15 replies)
 199. 2 x zaplatená faktúra a zaúčtovaná len raz. (3 replies)
 200. Prosím poradiť s určením miesta zdaniteľného plnenia a následnou fakturáciou. (1 replies)
 201. Ako zúčtovať opravnú položku k pohľadávke? (1 replies)
 202. Čo potrebujem urobiť ako mzdárka v súvislosti s ochranou osobných údajov? (1 replies)
 203. Kúpa budovy (9 replies)
 204. stravovanie a dph (5 replies)
 205. Karta v účtovníctve ako ´účet´? (8 replies)
 206. . (0 replies)
 207. všzp-elektronické zasielanie výkazov (4 replies)
 208. SZCO - rodicovska dovolenka - prerusenie (1 replies)
 209. Výpočet preddavkov na daň v roku 2013 (5 replies)
 210. Ako účtovať pri prenájme nehnuteľnosti úroky z hypotéky ? (0 replies)
 211. Registračná pokladnica (4 replies)
 212. Vysporiadanie dane z nedoplatku RZZP za rok 2012 po skončení živnosti (3 replies)
 213. vystavenie faktury (3 replies)
 214. Vystavenie faktury za prepavu (3 replies)
 215. môžem zaradiť DHM bez faktúry len na základe dodacieho listu? (2 replies)
 216. prijaté nevyčerpané prostriedky z RO /ŠR/na účet obce rok 2012 -účtovanie príjem a účtovanie v roku 2013 výdaj RO. (0 replies)
 217. Náhrada nákladov - pohľadávky. (2 replies)
 218. Zápočet - faktúra+dobropis (4 replies)
 219. sponzorovanie amatérskeho futbalového družstva (1 replies)
 220. Ako s daňovým priznaním, ak sa končí podnikanie. (2 replies)
 221. je možné učtovať paušálne náhrady /cestovné a strava/ v občianskom združení, kde nemajú členovia pracovno právny vzťah ? (2 replies)
 222. povinnost byt platitelom DPH pri dodavani sluzieb v EU (1 replies)
 223. dobropisy do USA a oprava JCD (0 replies)
 224. Ochrana osobných údajov (5 replies)
 225. Má moj syn nárok na daňový bonus ak ukončil štúdium na jednej VŠ a teraz je v druhom ročníku inej VŠ pričom má 22 rokov? Medzi tým bol rok doma bez daňového bonusu... (2 replies)
 226. Ako mám správne zaúčtovať v roku 2013 preplatok za teplo za obdobie 1.12012-31.12.2012 /predchádzAko mám správne zaúčtovať v roku 2013 preplatok za teplo za obdobie 1.12012-31.12.2012 /predchádzajúci (0 replies)
 227. Ako mám správne zaúčtovať v roku 2013 preplatok za teplo za obdobie 1.12012-31.12.2012 /predchádzajúci rok/ v rozpočtovej organizácii a jeho následný odvod zriaďovateľovi? (0 replies)
 228. Platca DPH vystavil doklad cez ERP bez DPH (7 replies)
 229. priamy predaj v CR - nutnost registracie? (1 replies)
 230. Ako postupovat voci firme, ktora mi nevyplatila faktury za prevedene sluzby. (2 replies)
 231. kúpa os.auta cez spotrebný úver-S.R.O. (1 replies)
 232. ZÁPORNÝ OBRAT (7 replies)
 233. zaúčtovanie cla 2,5% (4 replies)
 234. daňové priznanie k dani z príjmu (2 replies)
 235. Možnosti vedenia knihy jázd? (5 replies)
 236. Organizovanie spoločenskej akcie (0 replies)
 237. preúčtovanie služby-USA (3 replies)
 238. Báger má ŠPZ - platí sa daň z motorových vozidiel ? (3 replies)
 239. Ako účtovať prijatú dotáciu od subjektu mimo verejnej správy (3 replies)
 240. Zaúčtovanie dotácií (0 replies)
 241. Odpisová skupina-kam zaradiť pracovný stroj (0 replies)
 242. Daňové priznanie s.r.o. bez dokladov a bez konateľa (0 replies)
 243. Zmluvy v AJ (1 replies)
 244. Nakup ojazdeneho automobilu zo zahranicia a DPH (4 replies)
 245. Lekar alebo nadcas? (0 replies)
 246. Odvody do zdravotnej poistovne (0 replies)
 247. Povinnosť registrovať sa za platiteľa DPH v ČR (6 replies)
 248. Kedy odviesť dph ak prijatý preddavok bol časť v auguste a časť v septembri? (10 replies)
 249. Ako mám učtovať pri vnútroštátnej nákladnej cestnej doprave (3 replies)
 250. výnimky miesta dodania služby (1 replies)