1. Smrť zamestnanca a nevyčerpaná dovolenka (4 replies)
 2. Storno VFA - riadok v DP (1 replies)
 3. účtovanie DPH pri vývoze do členského/nečlenského štátu (3 replies)
 4. SK NACE (2 replies)
 5. podnikatelsky ucet s.r.o. (2 replies)
 6. Nevyčerpaná dotácia a umrtie SZČO (2 replies)
 7. poradite mi s DPH ? (0 replies)
 8. Spätný leasing (1 replies)
 9. Doklady pri vývoze tovaru zo SR do EÚ (5 replies)
 10. Odvody do socialnej poistovne (3 replies)
 11. Metodický pokyn k nadobudnutiu tovaru v tuzemsku z iného členského štátu (0 replies)
 12. mrp - pokladnicna kniha (0 replies)
 13. Rozdiely v účtovníctve pri podnikaní na internete prostredníctvom rôznych národných domén (0 replies)
 14. dotácia z UPSVR (1 replies)
 15. Účtovanie hodnoty stravného lístka (10 replies)
 16. Ako účtovať prijatý bonus v podobe darčekového predmetu (0 replies)
 17. jeho argument bol, že mu to materská spoločnosť v nemecku nechce preplatit, lebo nefiguruju na fakture. no ale ved nemecka firma su takuto fakturu ani nemoze dat do nakladov nie? (2 replies)
 18. Živnostensky register (6 replies)
 19. Musím sa zaregistrovať na DPH §7a, keď si ako občan SR zaplatím internetovú reklamu chaty v Poľsku? (2 replies)
 20. Ak fakt adresou pri dod tovaru je fyz osoba, fakturuje sa s daňou.Zmení sa niečo ak fakt adresou bude táto fyzosoba,no konečným príjemcom bude nemecspol,no T pôjde tej fyzosobe a ostane na slovensku? (1 replies)
 21. Obrat, Aktíva (1 replies)
 22. Uctovna zavierka v JU (3 replies)
 23. Prosím obstojí pred kontrolou z DU že zadám denný vklad pred zaúčtovaním nákupu v reg. pokladni? (0 replies)
 24. Zahraničná faktúra a DP (8 replies)
 25. SAP B1 - definícia účtov hlavnej knihy (0 replies)
 26. Narok na odpocet DPH pri službach z ICS (2 replies)
 27. Použitie auta patriaceho inej firme na pracovnú cestu nášho zamestnanca. (10 replies)
 28. Do akej vysky mozem vystavit fa v hotovosti? (6 replies)
 29. Vhodný účtovný softvér pre autoservisy, podľa čoho sa rozhodnúť? (5 replies)
 30. Odpočítanie dane (2 replies)
 31. Praca na dohodu vs Urad prace (9 replies)
 32. stravné (1 replies)
 33. Musím sa zaregritrovať na DPH podľa §7a, keď si zaplatím internetovú reklamu v Polsku? (1 replies)
 34. Účtovný program na JU a PaM (3 replies)
 35. mzdy, odvody a dane (2 replies)
 36. Ak SZČO /platiteľ DPH/ založí s.r.o, bude platiteľom DPH naďalej? (4 replies)
 37. Účtovanie mesačných platieb správcovi domu (0 replies)
 38. Spätný leasing na prístroj (2 replies)
 39. Účtovníctvo alebo mzdy (8 replies)
 40. Blocek zaplateny stravnymi listkami (8 replies)
 41. Stravné (2 replies)
 42. Chybná položka v mesačnej uzávierke z predajne (0 replies)
 43. Nedoplatok RZZP (0 replies)
 44. Prepisovanie nazvov na fakture ? (6 replies)
 45. Neplatca DPH a dovoz tovaru z Bieloruska (0 replies)
 46. účtovanie nepovoleného prečerpania (0 replies)
 47. Náhrada nákladov daňového konania (0 replies)
 48. Dlhodobý výkon práce v zahraničí - povinnosti zamestnávateľa a zamestnanca (1 replies)
 49. Práca v nemecku (0 replies)
 50. Účtovníci - fakturujete materiál? (13 replies)
 51. príjmový účet (1 replies)
 52. Ako postupovať v účtovaní? (1 replies)
 53. Problém s faktúrami. (8 replies)
 54. Záznam o prevádzke vozidla osobnej dopravy (4 replies)
 55. Dodatočné DP zo spotrebnej dane z elektriny (0 replies)
 56. SMS s osobitnou tarifikáciou na faktúre od Orange (3 replies)
 57. Účet v cudzej mene - oceňovanie (0 replies)
 58. Zníženie reálnej hodnoty zásob JU (0 replies)
 59. nepeňažný vklad tichého spoločníka (0 replies)
 60. ako správne opraviť už vystavený odoslaný dobropis z iného učtovného obdobia ... (0 replies)
 61. Zabezpeka na dph aj pre zivnostnikov? (2 replies)
 62. "Demontáž" tech. zhodnotenia prenajatých priestorov (0 replies)
 63. Číslovanie dokladov v programe (2 replies)
 64. počítače z projektu infovek (0 replies)
 65. Zivnost vs. s.r.o (8 replies)
 66. Faktura prijata a okamzite uhradena v knihe záväzkov (4 replies)
 67. Kúpa pozemku s DPH (0 replies)
 68. Ako učtovať o provízii ktorú si nechal sprostredkovatel ubytovania? (3 replies)
 69. Platenie odvodov (6 replies)
 70. Taxi služba (2 replies)
 71. Fakturovať s, alebo bez DPH? (1 replies)
 72. Je pravda, ze na PHM do traktora nevediem knihu jázd ani inú evidenciu a do spotreby idú celá hodnota blokov aj do DPH, žiadnych 80%. (0 replies)
 73. Fakturovať s, alebo bez DPH? (1 replies)
 74. Tovar na sklade (0 replies)
 75. Kúpa pozemku s DPH. (4 replies)
 76. Jedne rok vysoky prijem a dalsi rok velke poplatky ako na to? (6 replies)
 77. dohoda o provedeni prace z CR a uctovnictvo v SR (2 replies)
 78. Škoda na zhotovenom diele - vystaviť faktúru dodávateľovi, ktorý je za škodu zodpovedný? (0 replies)
 79. Povinnost registracie DPH od kedy? (1 replies)
 80. Mozem ako fyzicka osoba vystavit fakturu? (9 replies)
 81. Podat DDP ...... (2 replies)
 82. Dátum dodania tovaru (0 replies)
 83. Príspevok na SZČO - účtovanie (1 replies)
 84. príjmy vo Francúzsku (1 replies)
 85. Predaj nenuteľnosti v zahraničí je súčasťou obratu pre registráciu pre DPH? (2 replies)
 86. Ako vysporiadať vrátenie dane z príjmov FO za nedoplatky pri RZZP ? (0 replies)
 87. Dodatočné priznanie DPH (3 replies)
 88. Exekútor poslal úroky, trovy konania, súdny poplatok na účet a trovy exekúcie sú vyčíslené iba na vyúčtovaní (0 replies)
 89. lehota vyhotovenia faktúry pre osobu registrovanú pre daň podľa paragrafu 7a (neplatca DPH) (8 replies)
 90. Koľko môžem mať príjem z jednorázových činností keď som nezamestnaný? (5 replies)
 91. zaradenie vozidla (9 replies)
 92. ako naformulovat zmluvu o dielo (zhotovitel = nepodnikatel) (0 replies)
 93. Odvody do SP - zacinajuci zivnostnik (0 replies)
 94. zamestnanec chránenej dielne .... (5 replies)
 95. zmluva o spolupraci - obchodny vztah (0 replies)
 96. fakturácia platcu DPH neplatcovi DPH (7 replies)
 97. Predaj garáže (1 replies)
 98. Aké účtovníctvo mám viesť podľa zákona? (2 replies)
 99. Čo všetko potrebujem vybaviť pred odchodom do UK? (1 replies)
 100. Spotrebna dan (2 replies)
 101. Ohlasovacia povinnosť na daňovom úrade, sprostredkovateľská zmluva, šťudent. (4 replies)
 102. bezpečnostny projekt podľa zákona č.122/2013 Z.z (6 replies)
 103. Súkromné auto a podnikanie (8 replies)
 104. čo všetko musí suseda platiť? a kam prihlásiť? (6 replies)
 105. studentska dohoda (4 replies)
 106. Dodatocne dph (1 replies)
 107. Aké sú podmienky stánkového predaja v ČR? (0 replies)
 108. Dokladanie pokladničný dokladov a DPH po podaní priznania (9 replies)
 109. Pokuta a úroky (7 replies)
 110. Nárok na stravné lístky. (2 replies)
 111. OF - strava - zaplatená na PPD môže byť ? (1 replies)
 112. Posielanie tovaru na dobierku a úhrada (12 replies)
 113. Mam pravo na socialne stipendium? (0 replies)
 114. Ako postupovať ak vyclievacia pošta žiada predložiť JCD k tovaru z Číny? (0 replies)
 115. nesprávne zadaný variabilný symbol (7 replies)
 116. Predaj tovaru v hotovosti (4 replies)
 117. Súhrnná faktúra a dátum vzniku daňovej povinnosti (4 replies)
 118. ako zaúčtovať v PO (1 replies)
 119. rodičovský príspevok a zmluva o dielo (0 replies)
 120. účtovanie pobočiek v neziskovke (0 replies)
 121. Pracovné oblečenie (4 replies)
 122. ako zaúčtujem úrok z úveru v JU? (2 replies)
 123. prechod zo zivnosti na s.r.o. (10 replies)
 124. Vrátenie DPH z čl. štátov (1 replies)
 125. Oslobodenie od dane (0 replies)
 126. Úhrada faktúry vkladom (1 replies)
 127. Ako rozpísať naftu na prenajatý stroj? (1 replies)
 128. DKP a pokladničný blok (1 replies)
 129. dan z predaja dedeneho pozemku (1 replies)
 130. DoBPŠ (3 replies)
 131. Účtovanie zabezpečeniadane zrážkov podľa paragrafu 44 (0 replies)
 132. RD a dohoda (1 replies)
 133. Je potrebné založiť si živnosť na predaj aplikácií? (1 replies)
 134. vystavenie faktúry (6 replies)
 135. Je mozne pouzivanie uctu zriadeneho pred podnikanim na podnikanie (3 replies)
 136. Účtovanie športového klubu ako s. r. o. (1 replies)
 137. platba v zahraničí za automobil v hotovosti, prevyšujúca sumu 5.000 EUR (živnostník) (3 replies)
 138. Podpora na zamestnanca, Koľko je clo na elektroniku dovezenú z Číny (2 replies)
 139. Ahojte, má tu niekto skúsenosti s SPP? (5 replies)
 140. Zahraničná faktúra bez DPH Omega - samozdanenie (5 replies)
 141. Pomoc pri predaji tovaru na výstave v Čechách (5 replies)
 142. Registrácia informačného systému na ÚOOÚ (9 replies)
 143. zmluva o spotrebnom uvere (1 replies)
 144. Delenie nákladov na internetové služby (4 replies)
 145. ZĽAVA na DFA (2 replies)
 146. Povinnosti pri s.r.o. (1 replies)
 147. Pre Kremienka (1 replies)
 148. DPH (3 replies)
 149. Odvody sro ak konatelia niesu zamestnancami (1 replies)
 150. skladové zásoby a prechod na platcu DPH (3 replies)
 151. problém v SP - priradenie výdavkov k príjmom (viac druhov príjmov z § 6) (0 replies)
 152. Vrátenie zakúpenej tlačiarne, nevrátenie peňazí, ale poukážky na nový nákup. (2 replies)
 153. ahoj, ake su podmienky na vrátenie dph,pri vyvoze, do ineho čl. štatu eu??? existuje smernica ek, tykajuca sa dph, pri vyvoze??? dik (2 replies)
 154. Ročné zúčtovanie za 2012 - pracovala som v ČR ale úplne som v tom stratená. (3 replies)
 155. Môžem fakturovať zahraničnej firme a nemusím sa registrovať na DPH? (2 replies)
 156. Účtovné doklady - objednávky, faktúry (7 replies)
 157. Ako zdokladovať výdavky v neziskovke? (5 replies)
 158. prenájom časti domu, odvody, daň (1 replies)
 159. účtovanie postúpeného leasingu (0 replies)
 160. Aký je prosím postup pri dovoze tovaru z Ukrajiny? (1 replies)
 161. Vratenie faktury? (1 replies)
 162. Účtovanie odberného miesta na elektrinu (2 replies)
 163. osobná asistencia a nemocenské a dôchodkové poistenie (7 replies)
 164. Hotovostná platba medzi dvoma platcami DPH (2 replies)
 165. ake su uctovne suvztaznosti pri uctovnai phl pri 80 percent (3 replies)
 166. Odpustenie pokuty za neskoré podanie súhrnného výkazu? (1 replies)
 167. Soc.poisťovňa - neuznaný generálny pardon kvôli nedoplatku 17 eur, ktorý neevidovala ani SP k 30.4.2010 (6 replies)
 168. inventarizácia stravných lístkov (1 replies)
 169. príspevok od UPRSV vstupuje do VZ pre odvody (1 replies)
 170. Zahraničná OF, storno zahraničnej OF (1 replies)
 171. Ako správne zaúčtovať zápočet?? (4 replies)
 172. Ako dať výpoveď pracovníkovi k 31.8.2013 ? (7 replies)
 173. obratová podmienka (1 replies)
 174. Odborná literatúra - Účtovníctvo a dane neziskových účtovných jednotiek v praxi (4 replies)
 175. Môžem uplatňovať odpisy staršieho auta? (4 replies)
 176. uznateľné daňové výdavky (8 replies)
 177. Firma s hospodárskym rokom a rezervy na dovolenky zamestnancov (1 replies)
 178. DPH 072013 alebo 082013 (4 replies)
 179. Plastová nádrž na naftu objem 7000 L zaradenie. (11 replies)
 180. predaj zdedeného pozemku a daň z príjmu (1 replies)
 181. Nemá niekto zoznam transakcií k účtovnému softvéru SAP? (4 replies)
 182. Zmluvná odmena - Heineken (0 replies)
 183. Nájom fakturovany bez DPH (2 replies)
 184. Dan z predaja nehnutelnosti - sposoby znizenia (1 replies)
 185. Mozem vystavit fakturu sukromnej osobe do zahranicia? (4 replies)
 186. dodanie tovaru s montážou z EU s dph (2 replies)
 187. je v zákone o poplatkoch nevrátenie miestnej dane za TKO do 3 eur? (0 replies)
 188. prepocet cudzej meny pri dovoze tovaru, DPH (0 replies)
 189. Je fakturácia za spracovanie účta každý mesiac rovnakou sumou opakovaným dodaním? (3 replies)
 190. zahraničná faktúra a jej zaúčtovanie (9 replies)
 191. Anglický text na faktúre za predaj tovaru do Poľska a Francúzska (1 replies)
 192. uctovanie na 491 (4 replies)
 193. Daňovo uznané výdavky pri výročí firmy (1 replies)
 194. nespotrebované PZP (9 replies)
 195. Dovoz tovaru - faktúru od dodávateľa plátcu DPH z tretích krajín ale tovar dovezený z krajiny EU. (0 replies)
 196. Podstupenie uveru na auto - ako zrealizovat predaj a zaradenie auta do majetku? (0 replies)
 197. Ako zaúčtovať prevzatý záväzok inou firmou - pôvodný dlžník (2 replies)
 198. Tvorba interných smerníc (0 replies)
 199. storno faktury (5 replies)
 200. Ako zaúčtovať prevzatý záväzok inou firmou? (6 replies)
 201. YES! karta a účtovanie (0 replies)
 202. Nákup vozidla z iného členského štátu (občan), následný predaj podnikateľovi (2 replies)
 203. prevzatie záväzku inou firmou (0 replies)
 204. Likvidácia budovy (0 replies)
 205. Zrušenie živnosti 31.12 - odpisy (1 replies)
 206. ING banka ruší sporiace účty, myslíte, že treba zrušiť u nich poistky? (1 replies)
 207. RZZP u zamestnankyne na materskej (0 replies)
 208. Dostaneme rodinné prídavky, keď je uzavretý prac. pomer? (3 replies)
 209. Paragraf 15,16 a 43. (0 replies)
 210. Ako správne vypočítať odvod do zdravotnej poisťovne a kontrola ročného zúčtovania? (6 replies)
 211. Uplatnenie straty a zdravotne poistenie pri subehu SZCO a zamestnanca (1 replies)
 212. Môže to byť oprava? (9 replies)
 213. Účtovanie materiálu, tovaru (8 replies)
 214. Fakturácia právnych služieb zahraničnej osobe regostrovane podla § 5 zákona 222/2004 (1 replies)
 215. odpocet DPH (4 replies)
 216. Poskytnutie bezplatnej obchodnej vzorky tovaru do tretej krajiny (3 replies)
 217. Technológia s DPH a montáž bez DPH??? (5 replies)
 218. Tržba (1 replies)
 219. Pochybná faktúra (7 replies)
 220. Prilohy k danovemu priznaniu pri skonceni likvidacie. (0 replies)
 221. Kapitalizacia urokov - uver poskytnuty konatelom firme? (0 replies)
 222. Na koľko dní dovolenky má nárok zamestnankyňa? (3 replies)
 223. Nákup tovaru na osobnú spotrebu ako treba učtovať ? (3 replies)
 224. Ako mám rátať hodiny pracovníkom firmy? (1 replies)
 225. Smie si SZCO uplatnit sadzbu základnej náhrady z miesta prechodného pobytu do miesta určenia? (0 replies)
 226. Prosím Vás o radu sme slovenská firma s.r.o. -zásielkový predaj, platca DPH v ČR, ako mám zaúčtovať odvedenú DPH v ČR? (7 replies)
 227. Nazov karticky o prideleni IC DPH (5 replies)
 228. Vystavený dobropis bez DPH (2 replies)
 229. pracovná obuv v jednoduchom účtovnictve (4 replies)
 230. predaj nafty z "vnútropodnikovej čerpacej stanice" (3 replies)
 231. Zalozenie firmy (4 replies)
 232. Nesprávne uvedený základ dane v priznaní k DPH (1 replies)
 233. Výpočet úroku z omeškania (0 replies)
 234. Daň z predaja nehnutelnosti - ktorý dátum? (1 replies)
 235. objednavka zo Sport direct (2 replies)
 236. Vkladná knižka (9 replies)
 237. https://keepi.eu/ - čo vy nato? (7 replies)
 238. Kúpa notebooku od manžela (2 replies)
 239. Výška invalidného dôchodku (2 replies)
 240. stratene doklady (0 replies)
 241. Faktúra zaplatená na súkromný účet (5 replies)
 242. kúpa ojazdeného auta z EU a DPH (5 replies)
 243. Polepy výkladov pre českého zákazníka a dph (1 replies)
 244. ako zaúčtovať v JU uhradenie Fa s poplatkom,ktorý sa na Fa nenachádza (4 replies)
 245. pokuta od soi (7 replies)
 246. pouzitie 2% - podpora vzdelavania - podrobnejsie/detaily (1 replies)
 247. Študent - VŠ, mám zmluvu o vytvorení diela a poskytnutí licencie podľa autorského zákona, je možné že budem platiť DPH pri daňovom priznaní? (10 replies)
 248. Môže bežný občan získať kópiu účtovnej závierky nejakej podnikateľskej jednotky od krajského súdu? (2 replies)
 249. SK zivnostnik doda sluzbu/pracuje v CZ - je potrebna DPH registracia ? (1 replies)
 250. Môžem si na cesťák účtovať "kvalitnejší benzín" ?? (9 replies)