PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 [137] 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454

 1. Aké sú daňové a odvodové povinnosti pri predaji s.r.o.?
 2. vyradenie auta z majetku firmy
 3. Treba nový znalecký posudok na lesy pri zmene obhospodarovateľa?
 4. Povinný audit.
 5. Dotácia a DPH
 6. Neviete prosim poradit ako zistit, kde sa stala chyba?
 7. Intrastat - dodacie podmienky kody
 8. MRP a typ DPH
 9. aký druh zmluvy
 10. Daňové priznanie zamestnancovi po termíne kvôli bonusu. Opravné či dodatočné?
 11. Môžeme vystaviť faktúru za ubytovanie vopred (napr. 3 mesiace vopred)?
 12. Ukončenie živnosti
 13. Fakturácia
 14. Ako vyčísliť základ dane?
 15. Postúpenie lízingu od občana
 16. Ako dlho mam cakat na peniaze pri dodatocnom danovom priznaní
 17. predaj budovy s pozemkom 5 rokov po kolaudácii
 18. Zápočet pokuty s nadmerným odpočtom DPH
 19. Student v zahranici
 20. Môžem FA s dátum dodania 3/2013 zaevidovať do DPH 4/2013??
 21. DPH a prefaktúrovanie vykonávaných služieb našimi zamestnancami pre inú spoločnosť
 22. Následný predaj kníh je s 10%DPH?
 23. DF - Česko
 24. Prikazna zmluva
 25. Je zostatková hodnota vyraďovaného softvéru z dôvodu likvidácie daňovo uznaná?
 26. Kupili sme auto na podnikanie. Mame oznamovaciu povinnost na dan z motorovych vozdiel?
 27. Prenájom FO-FO a platba v hotovosti
 28. Daňové skupiny
 29. Výdavky SZČO na kurz, cestovné
 30. Ako správne číslovať faktúry?
 31. dobropis
 32. predaj obchodneho podielu pod nominalne cenu a dan
 33. Datum zdanitetelneho plnenia na fakture po ciastkovej uhrade proforma faktury
 34. Dobropis v alfe
 35. účtovanie výroby piva
 36. Vypocet odstupneho
 37. Je predmetom dane z príjmu vyrovnávací podiel?
 38. Doklad preukazujúci zmenu sadzby koncesionárskeho poplatku
 39. Pitný režim
 40. Doklad preukazujúci zmenu sadzby koncesionárskeho poplatku
 41. Rozpočtová organizácia - mylná platba na príjmovom rozpočtovom účte 223
 42. Ako zaúčtovať neoprávnený odber el.ener. a zisťovací poplatok s DPH v JU? Môžem nárokovať DPH a bude zisťovací poplatok náklad?
 43. Predbežná finančná kontrola vykonávaná v pokladni
 44. Sociálna poisťovňa - penále za oneskorené platby za r. 1995-2004
 45. Sociálna poisťovňa -penále za oneskorené platby r. 1995-2004
 46. DPH pri krádeži tovaru, ktorý bol samozdanený
 47. Služba dodaná do EÚ a daňové priznanie DPH
 48. dodatočné daňové priznanie k DPH - zníženie nadmerného odpočtu za 3/2013 následná daňová povinnosť za 4/2013
 49. Čo s faktúrou z roku 2011, keď ju nemám v evidencii a teraz jej úhradu dodávateľ súdne vymáha?
 50. poplatky
 51. nehnutelnosť po rekonštrukcii
 52. ako vyplniť žiadosť o vrátenie poistného zaplateného bez právneho dôvodu
 53. dovoz tovaru z CZ
 54. priblíž mi to, čo to pre mňa znamená, budem mať komplikovanejšie daňové priznanie, ak budem fakturovať nájom bez DPH?
 55. Samozdanenie zahraničnej faktúry so zahraničnou daňou
 56. zisk z r.2000
 57. faktúra za nájom s DPH alebo bez?
 58. MRP a kódy DPH
 59. Ako sa platia odvody do ZP z honorárov ak je registrovaný autor s prideleným DIČ?
 60. Nadmerny odpocet DPH
 61. PO vstupuje do likvidacie - ake ma povinnosti?
 62. vyradenie a predaj OA
 63. zrušenie registracie podla § 7a
 64. Platí študent denného štúdia ako SZČO odvody do Sociálnej Poisťovne?
 65. Odpočet DPH pri PHM
 66. Vklad tovaru z FO (nepodnikatel) do podnikania
 67. zrušenie registracie podla § 7a
 68. neplátca DPH sk fakturoval služby do EU bez registrácie
 69. pnka alebo vybratie dovolenky?
 70. musim odvadzat dan z prijmu,mamtrvaly pobyt na slovensku a pracujem vo svajciarsku,kde odvadzam mesacne dan z prijmu
 71. učtovanie na firemnom učte o uvere
 72. Oslobodené vyplatené cestovné náhrady
 73. zálohy na fľaše a sudy v JÚ - ako ich zaúčtovať?
 74. Fakturovanie medzi neplatcami DPH
 75. nedoplatok z RZZP 2012 a dodatočné daňové priznanie za 2012
 76. Daňový bonus na dieťa rok 2012
 77. Ako správne naúčtovať FA za nákup predlĺženej záruky na nové auto v PU, priradiť k OC auta, alebo časovo rozlišovať ?
 78. PSS: sprostredkovateľ
 79. Zdanenie dvoch a viac brigád
 80. Osobná spotreba SZČO - tovar
 81. Vydaná faktúra do HU - prepravné služby
 82. Dodanie kovového šrotu v tuzemsku pre zahraničného odberateľa
 83. Z akej sumy strháva poisťovňa daň pri ukončení poistenia?
 84. Dodanie služby do EU
 85. Trh s prenajmom nehnutelnosti
 86. Má poisťovňa právo na zrážkovú daň z výplaty životnej poistky?
 87. MRP, účtovanie nadmerného odpočtu.
 88. Oznamovacia povinnosť
 89. predaj majetku v s.r.o.
 90. účtovanie prehliadka dymovodov, kontrola kotlov
 91. Minulý rok
 92. účtovanie kontrola prieducho a dymovodov
 93. Dohoda o použití vlastného MV
 94. Dodanie stavby pre rakúskeho odberateľa na Slovensku s DPH?.
 95. ako je to s prijatím služby zo zahraničia.
 96. Nehnuteľnosti
 97. Dodanie služby švajčiarskemu zákazníkovi
 98. Ako postupovať pri klientoch zo zahraničia, konkrétne z Maďarska
 99. Odpočet DPH pri nákupe PHL
 100. Urad prace - odchod do zahraničia za účelom hladania práce.
 101. dobrovolne nezamestnany versus zamestnany v zahranici?
 102. predaj akcii - danove priznanie
 103. Dávka v hmotnej núdzi - polovičný úväzok
 104. Vklad tovaru z FO (nepodnikatel) do podnikania
 105. Povinnosť platiť daň z predaja nehnuteľnosti?
 106. danovy bonus
 107. Zaúčtovanie vyúčtovacej faktúry z minulého roka a uplatnenie DPH
 108. provízia
 109. robotník DoVP alebo DoPČ - nepravidelný príjem?
 110. Aká je lehota vrátenia DIČ kartičky?
 111. kontrola aktiv a pasív
 112. Softver z Australie
 113. Je predaj kníh s 10 % DPH?
 114. Sme spoločenstvo vlastníkov lesov a pasienkov a chcela by som zaúčtovať v podvojnom účtovníctve vyplatený podiel za predaj dreva. Na aký účet by som to mala zaúčtovať oproti pokladni?
 115. Je hradené stravné sro-ckou živnostnikom daňový náklad pre sro?
 116. dodanie služby pre švajčiarskeho zákazníka
 117. Bitcoin
 118. Zaúčtovanie SMS za cestovný lístok
 119. Poskytnutie pôžičky vs. prijatie protihodnoty
 120. kolko mam platit odvody v pripade prepusenia zivnosti koli materskej d. a po znovuobnoveni zivnosti?
 121. Čerpanie sociálneho fondu bez kolektívnej zmluvy
 122. Stary cestovny prikaz
 123. Uctovanie STK a EK auta
 124. Odpisy zabezpečovacieho systému?
 125. poplatok na podporu spotreby a odbytu mlieka
 126. Zauctovanie uhrady prijatej faktrury
 127. účtovanie dobropisu
 128. AKÝ TYP DPH?
 129. Odvody Dohodára
 130. Otazka ohladom platenia socialneho a zdravotneho poistenia
 131. Treba zivnostenský list na forex?+dane
 132. Daň z predaja nehnuteľnosti
 133. Preplatok rocneho zuctovania
 134. Elektronické podávanie
 135. Ako overim ze 2% z dane, ktore som poukazal v danovom priznani v prospech neziskovej organizacii, bola skutocne zaslana v prospech neziskovej organizacie?
 136. ako zauctovat brzdovu kvapalinu
 137. Účtovanie kreditu v PU
 138. odpočítavať dobropisy z obratu pre účely dph?
 139. Poznáte účtovníka/čku ktorý/á pracuje so systémom MRP a ovláda anglický jazyk?
 140. Dar-predaj-reklama a DPH
 141. finančná zábezpeka
 142. Koľko pýtať za vedenie účtovníctva
 143. Ako účtujete vystavené faktúry?
 144. Koniec živnosti, účtovanie po tomto dátume
 145. Dodanie služby na území SR firme registrovanej v ČR
 146. Sluzobna cesta do zahranicia, ako uctovat vyber penazi firemnou kartou?
 147. DKV faktura
 148. Ako opraviť neschválenú výročnú správu?
 149. Nájomné fakturované vopred
 150. Nájomné fakturované vopred
 151. Vystavena Faktura do CZ
 152. použitie súkromného auta na služobné účely
 153. fakturácia reklamných služieb do EU
 154. Neviem, či správne účtujem predaj cez zľavový portál z pohľadu dodavateľa služby.
 155. musi mať živnostník podnikatelský účet v banke?
 156. Faktúra z EÚ free of charge
 157. faktúra od českej firmy CZ za prenájom zo skladu na slovensku slovenskej firme s miestom dodania na Slovensku. Na fa nie je DPH. Ako postupovať?
 158. Dodatočné DPPO
 159. Potvrdenie o príjme zo závislej činnosti - preložené do AJ
 160. Poplatky súvisiace s kúpou motorového vozidla v EU
 161. Pôžička
 162. Dan pri predaji nehnutelnosti pre pravnicku osobu.
 163. je potrebné CMR? ak si tovar vozím sám zo zahraničia ( z Poľska)
 164. Zrušenie registrácie DPH a auto na leasing
 165. Zmluva o dielo so zahraničnou osobou
 166. Preddavky na dan za rok 2012
 167. Daňová povinnosť z decembra
 168. nespravne platenie odvodov a dan z prijmov
 169. paragr.7a (DPH)
 170. Učtovanie o výrobkoch
 171. Dan z vyhier v Bwin kasine (krajina Gibraltar)
 172. Autodoprava - uplatnenie nahrady PHM
 173. príjem švajčiarsko - slovensko
 174. faktúra a dodací list
 175. vyrovnanie účtu 365
 176. zaučtovanie samozdanenie v alfe plus
 177. Do ktorej odpisovej skupiny patrí sauna, vírivka a posilňovacie stroje? Ako odpisovať?
 178. autodoprava - uctovnictvo
 179. predaj auta SZCO
 180. Ako zistím výšku zisku pri živnostníkovi?
 181. dan z predaja pri dochodcoch
 182. Úhrada faktúry za dodávku tovaru s montážou
 183. sankcie a penále z DÚ
 184. Kódy colného sadzobníka
 185. Predfaktura zaplatená v roku 2012 a dph
 186. poraďáci, vedeli by ste mi preložiť Abstrakt do angličtiny ...potrebujem to dať do bakalárky
 187. účtovanie prvotného vkladu na bankový výpis
 188. OUR bankové poplatky čínskej banky
 189. Pri predaji 1/2 nehnuteľnosti si uplatňujem 1/2 výdavkov na stavbu?
 190. Kedy pocitat koeficient DPH pri nakladoch na rekonstrukciu nebytoveho priestoru?
 191. Vyplácanie cestovných nákladov
 192. Nákup PHM účtujem ako výdavok do osobnej spotreby? Súkromné vozidlo, účtujem náhrady.
 193. mám nárok na odpočet DPH pri kúpe nealko nápojov pre zamestnancov?
 194. predplatné do zahraničia
 195. daň FO-PO zo zisku
 196. Aká sadzba DPH na tlač časopisu bez reklám?
 197. Daň. priznanie za rok 2012 typ. B a rôzne príjmy zo zahraničia
 198. Ako účtujeme vytvorenie DM vlastnou činnosťou?
 199. Ako mám zaúčtovať uhradenie faktúry, ktorá bola uhradená z iného účtu, nie podnikového.
 200. Otvorenie s.r.o. so zahraničným spoločníkom
 201. Kúpa software + inštalacia a zaskolenie pracovnikov ako zaradit do majetku?
 202. Dan z Forex-u
 203. Výpočet náhrad zahraničná SC - aktuálne info
 204. zrušenie životného poistenia a jeho vyplatenie
 205. Ako správne účtovať prevod MV obstarané na úver?
 206. stavebné úpravy sídla firmy
 207. Dotácia na kúpu zariadenia a DPH
 208. Vyplatenie zisku za rok 2012 v roku 2013.
 209. Študent verzus živnostník - porovnanie odvodov.
 210. Kúpa počítača od FO
 211. Tiez ma zaujimaju uzavierky
 212. Tlačivo E9 pre Švajčiarsko.
 213. porebujem POMOC ...potrebujem súrne zistiť príjem sptorebných daní (spo. daň z min. olejov, alkohol. nápojov a tabakových výrobkov na príjmoch rozpočtu v Maďarsku....
 214. Vyplatenie podielu na zisku
 215. Vzniká povinnosť odviesť DPH aj pri nadobudnutí služby (prístupu do databáz) z USA, ktorú sme dostali zadarmo, prosím?
 216. cirkevne dane v Rakusku pre studentov v ramci programu Erasmus
 217. Faktura za sluzbu z 3 statu s DPH
 218. ako vyplniť rozdiely z dodatočného DP typ A
 219. Daň zaplatená v zahraničí - Švajčiarsko
 220. Zabudol som uviesť v daňovom priznaní takmer 2000€, čo teraz s tým?
 221. účet 419
 222. Nebijú sa tieto funkcie svojou podstatou?
 223. Nahlásenie zamestnávateľa na danovú kontrolu
 224. Máme lístky v hodnote 3 €, ide do nákladov 55% z 3€ alebo 4€?
 225. Aké sú podmienky distribúcie alkoholu?
 226. zrušenie zivotneho poistenie-zauctovanie
 227. distribúcia alkoholu
 228. Neuhradeny zavazok z obstarania odpisovaneho majetku, danove a uctovne hladisko.
 229. Prechod z JU do PU faktúry.
 230. Súhrné výkazy
 231. základné imanie
 232. Dodanie z Čiech - dátum splnenia dodávky
 233. chýbajúca faktúra
 234. Faktúra roku 2012 zaúčtovaná 2013
 235. Súhrnný výkaz
 236. Odpis budovy kde má SZČO sídlo
 237. Prechod na platcu DPH v priebehu roka - zaúčtovanie proforma faktúry
 238. Honorar pre ucinkujucich
 239. Oneskorená registrácia DPH a krátkodobý majetok
 240. výročná správa
 241. Pozemkové spoločenstvá - registrácia
 242. Samozdanenie prepravných nákladov
 243. Tovar z 3. krajiny (India) fakturovany SK firme ale dodany do Talianska
 244. Tovar a sluzby evidencia v ERP
 245. Rezervný fond
 246. ako s paušálnou náhradou nákladov spojených s uplatnením pohľadávky?
 247. poistenie prevedeného majetku
 248. Ako nahodiť do nového programu leasingové splátky?
 249. Neziskovky a danove priznanie k dani z motorovych vozidiel
 250. predaj auta FO