PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 [138] 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455

 1. odhlasovanie auta
 2. Da sa účtovať úver v JU ked je zobrany na RČ ale je účelový na kúpu auta?
 3. žena na rodičovskom príspevku a dohoda
 4. Prijatá faktúra s dph po pozastavení živnosti
 5. Registrácia DPH
 6. Zaúčtovanie DPH ak nie je nárok na odpočet
 7. nájomné v priznaní DPH
 8. Preddavky na DPPO
 9. Základné imanie-ako zaúčtovať
 10. rozpušťanie dotácie
 11. oznamovacia povinnosť na daň z mot.voz. pri prenajatom aute
 12. Dotácia z úradu práce.
 13. Zrážková daň za audit zo zahraničia
 14. Ako vyčíslim hodnotu firmy (SZČO), ktorú chcem odkúpiť.
 15. Nevyzná sa tu niekto náhodou v IAS 41 - Poľnohospodárstvo?
 16. Súkromné jasle - faktúra s DPH alebo bez DPH?
 17. Preddavky na daň z príjmu stiahnuté z daňového preplatku
 18. zahraničná pracovná cesta vyúčtovanie
 19. Životné poistenie - poistník zamestnávateľ, poistený zamestnanec - ako účtovať poistné?
 20. Zaúčtovanie JCD
 21. Aké sú daňové a odvodové povinnosti pri predaji s.r.o.?
 22. vyradenie auta z majetku firmy
 23. Treba nový znalecký posudok na lesy pri zmene obhospodarovateľa?
 24. Povinný audit.
 25. Dotácia a DPH
 26. Neviete prosim poradit ako zistit, kde sa stala chyba?
 27. Intrastat - dodacie podmienky kody
 28. MRP a typ DPH
 29. aký druh zmluvy
 30. Daňové priznanie zamestnancovi po termíne kvôli bonusu. Opravné či dodatočné?
 31. Môžeme vystaviť faktúru za ubytovanie vopred (napr. 3 mesiace vopred)?
 32. Ukončenie živnosti
 33. Fakturácia
 34. Ako vyčísliť základ dane?
 35. Postúpenie lízingu od občana
 36. Ako dlho mam cakat na peniaze pri dodatocnom danovom priznaní
 37. predaj budovy s pozemkom 5 rokov po kolaudácii
 38. Zápočet pokuty s nadmerným odpočtom DPH
 39. Student v zahranici
 40. Môžem FA s dátum dodania 3/2013 zaevidovať do DPH 4/2013??
 41. DPH a prefaktúrovanie vykonávaných služieb našimi zamestnancami pre inú spoločnosť
 42. Následný predaj kníh je s 10%DPH?
 43. DF - Česko
 44. Prikazna zmluva
 45. Je zostatková hodnota vyraďovaného softvéru z dôvodu likvidácie daňovo uznaná?
 46. Kupili sme auto na podnikanie. Mame oznamovaciu povinnost na dan z motorovych vozdiel?
 47. Prenájom FO-FO a platba v hotovosti
 48. Daňové skupiny
 49. Výdavky SZČO na kurz, cestovné
 50. Ako správne číslovať faktúry?
 51. dobropis
 52. predaj obchodneho podielu pod nominalne cenu a dan
 53. Datum zdanitetelneho plnenia na fakture po ciastkovej uhrade proforma faktury
 54. Dobropis v alfe
 55. účtovanie výroby piva
 56. Vypocet odstupneho
 57. Je predmetom dane z príjmu vyrovnávací podiel?
 58. Doklad preukazujúci zmenu sadzby koncesionárskeho poplatku
 59. Pitný režim
 60. Doklad preukazujúci zmenu sadzby koncesionárskeho poplatku
 61. Rozpočtová organizácia - mylná platba na príjmovom rozpočtovom účte 223
 62. Ako zaúčtovať neoprávnený odber el.ener. a zisťovací poplatok s DPH v JU? Môžem nárokovať DPH a bude zisťovací poplatok náklad?
 63. Predbežná finančná kontrola vykonávaná v pokladni
 64. Sociálna poisťovňa - penále za oneskorené platby za r. 1995-2004
 65. Sociálna poisťovňa -penále za oneskorené platby r. 1995-2004
 66. DPH pri krádeži tovaru, ktorý bol samozdanený
 67. Služba dodaná do EÚ a daňové priznanie DPH
 68. dodatočné daňové priznanie k DPH - zníženie nadmerného odpočtu za 3/2013 následná daňová povinnosť za 4/2013
 69. Čo s faktúrou z roku 2011, keď ju nemám v evidencii a teraz jej úhradu dodávateľ súdne vymáha?
 70. poplatky
 71. nehnutelnosť po rekonštrukcii
 72. ako vyplniť žiadosť o vrátenie poistného zaplateného bez právneho dôvodu
 73. dovoz tovaru z CZ
 74. priblíž mi to, čo to pre mňa znamená, budem mať komplikovanejšie daňové priznanie, ak budem fakturovať nájom bez DPH?
 75. Samozdanenie zahraničnej faktúry so zahraničnou daňou
 76. zisk z r.2000
 77. faktúra za nájom s DPH alebo bez?
 78. MRP a kódy DPH
 79. Ako sa platia odvody do ZP z honorárov ak je registrovaný autor s prideleným DIČ?
 80. Nadmerny odpocet DPH
 81. PO vstupuje do likvidacie - ake ma povinnosti?
 82. vyradenie a predaj OA
 83. zrušenie registracie podla § 7a
 84. Platí študent denného štúdia ako SZČO odvody do Sociálnej Poisťovne?
 85. Odpočet DPH pri PHM
 86. Vklad tovaru z FO (nepodnikatel) do podnikania
 87. zrušenie registracie podla § 7a
 88. neplátca DPH sk fakturoval služby do EU bez registrácie
 89. pnka alebo vybratie dovolenky?
 90. musim odvadzat dan z prijmu,mamtrvaly pobyt na slovensku a pracujem vo svajciarsku,kde odvadzam mesacne dan z prijmu
 91. učtovanie na firemnom učte o uvere
 92. Oslobodené vyplatené cestovné náhrady
 93. zálohy na fľaše a sudy v JÚ - ako ich zaúčtovať?
 94. Fakturovanie medzi neplatcami DPH
 95. nedoplatok z RZZP 2012 a dodatočné daňové priznanie za 2012
 96. Daňový bonus na dieťa rok 2012
 97. Ako správne naúčtovať FA za nákup predlĺženej záruky na nové auto v PU, priradiť k OC auta, alebo časovo rozlišovať ?
 98. PSS: sprostredkovateľ
 99. Zdanenie dvoch a viac brigád
 100. Osobná spotreba SZČO - tovar
 101. Vydaná faktúra do HU - prepravné služby
 102. Dodanie kovového šrotu v tuzemsku pre zahraničného odberateľa
 103. Z akej sumy strháva poisťovňa daň pri ukončení poistenia?
 104. Dodanie služby do EU
 105. Trh s prenajmom nehnutelnosti
 106. Má poisťovňa právo na zrážkovú daň z výplaty životnej poistky?
 107. MRP, účtovanie nadmerného odpočtu.
 108. Oznamovacia povinnosť
 109. predaj majetku v s.r.o.
 110. účtovanie prehliadka dymovodov, kontrola kotlov
 111. Minulý rok
 112. účtovanie kontrola prieducho a dymovodov
 113. Dohoda o použití vlastného MV
 114. Dodanie stavby pre rakúskeho odberateľa na Slovensku s DPH?.
 115. ako je to s prijatím služby zo zahraničia.
 116. Nehnuteľnosti
 117. Dodanie služby švajčiarskemu zákazníkovi
 118. Ako postupovať pri klientoch zo zahraničia, konkrétne z Maďarska
 119. Odpočet DPH pri nákupe PHL
 120. Urad prace - odchod do zahraničia za účelom hladania práce.
 121. dobrovolne nezamestnany versus zamestnany v zahranici?
 122. predaj akcii - danove priznanie
 123. Dávka v hmotnej núdzi - polovičný úväzok
 124. Vklad tovaru z FO (nepodnikatel) do podnikania
 125. Povinnosť platiť daň z predaja nehnuteľnosti?
 126. danovy bonus
 127. Zaúčtovanie vyúčtovacej faktúry z minulého roka a uplatnenie DPH
 128. provízia
 129. robotník DoVP alebo DoPČ - nepravidelný príjem?
 130. Aká je lehota vrátenia DIČ kartičky?
 131. kontrola aktiv a pasív
 132. Softver z Australie
 133. Je predaj kníh s 10 % DPH?
 134. Sme spoločenstvo vlastníkov lesov a pasienkov a chcela by som zaúčtovať v podvojnom účtovníctve vyplatený podiel za predaj dreva. Na aký účet by som to mala zaúčtovať oproti pokladni?
 135. Je hradené stravné sro-ckou živnostnikom daňový náklad pre sro?
 136. dodanie služby pre švajčiarskeho zákazníka
 137. Bitcoin
 138. Zaúčtovanie SMS za cestovný lístok
 139. Poskytnutie pôžičky vs. prijatie protihodnoty
 140. kolko mam platit odvody v pripade prepusenia zivnosti koli materskej d. a po znovuobnoveni zivnosti?
 141. Čerpanie sociálneho fondu bez kolektívnej zmluvy
 142. Stary cestovny prikaz
 143. Uctovanie STK a EK auta
 144. Odpisy zabezpečovacieho systému?
 145. poplatok na podporu spotreby a odbytu mlieka
 146. Zauctovanie uhrady prijatej faktrury
 147. účtovanie dobropisu
 148. AKÝ TYP DPH?
 149. Odvody Dohodára
 150. Otazka ohladom platenia socialneho a zdravotneho poistenia
 151. Treba zivnostenský list na forex?+dane
 152. Daň z predaja nehnuteľnosti
 153. Preplatok rocneho zuctovania
 154. Elektronické podávanie
 155. Ako overim ze 2% z dane, ktore som poukazal v danovom priznani v prospech neziskovej organizacii, bola skutocne zaslana v prospech neziskovej organizacie?
 156. ako zauctovat brzdovu kvapalinu
 157. Účtovanie kreditu v PU
 158. odpočítavať dobropisy z obratu pre účely dph?
 159. Poznáte účtovníka/čku ktorý/á pracuje so systémom MRP a ovláda anglický jazyk?
 160. Dar-predaj-reklama a DPH
 161. finančná zábezpeka
 162. Koľko pýtať za vedenie účtovníctva
 163. Ako účtujete vystavené faktúry?
 164. Koniec živnosti, účtovanie po tomto dátume
 165. Dodanie služby na území SR firme registrovanej v ČR
 166. Sluzobna cesta do zahranicia, ako uctovat vyber penazi firemnou kartou?
 167. DKV faktura
 168. Ako opraviť neschválenú výročnú správu?
 169. Nájomné fakturované vopred
 170. Nájomné fakturované vopred
 171. Vystavena Faktura do CZ
 172. použitie súkromného auta na služobné účely
 173. fakturácia reklamných služieb do EU
 174. Neviem, či správne účtujem predaj cez zľavový portál z pohľadu dodavateľa služby.
 175. musi mať živnostník podnikatelský účet v banke?
 176. Faktúra z EÚ free of charge
 177. faktúra od českej firmy CZ za prenájom zo skladu na slovensku slovenskej firme s miestom dodania na Slovensku. Na fa nie je DPH. Ako postupovať?
 178. Dodatočné DPPO
 179. Potvrdenie o príjme zo závislej činnosti - preložené do AJ
 180. Poplatky súvisiace s kúpou motorového vozidla v EU
 181. Pôžička
 182. Dan pri predaji nehnutelnosti pre pravnicku osobu.
 183. je potrebné CMR? ak si tovar vozím sám zo zahraničia ( z Poľska)
 184. Zrušenie registrácie DPH a auto na leasing
 185. Zmluva o dielo so zahraničnou osobou
 186. Preddavky na dan za rok 2012
 187. Daňová povinnosť z decembra
 188. nespravne platenie odvodov a dan z prijmov
 189. paragr.7a (DPH)
 190. Učtovanie o výrobkoch
 191. Dan z vyhier v Bwin kasine (krajina Gibraltar)
 192. Autodoprava - uplatnenie nahrady PHM
 193. príjem švajčiarsko - slovensko
 194. faktúra a dodací list
 195. vyrovnanie účtu 365
 196. zaučtovanie samozdanenie v alfe plus
 197. Do ktorej odpisovej skupiny patrí sauna, vírivka a posilňovacie stroje? Ako odpisovať?
 198. autodoprava - uctovnictvo
 199. predaj auta SZCO
 200. Ako zistím výšku zisku pri živnostníkovi?
 201. dan z predaja pri dochodcoch
 202. Úhrada faktúry za dodávku tovaru s montážou
 203. sankcie a penále z DÚ
 204. Kódy colného sadzobníka
 205. Predfaktura zaplatená v roku 2012 a dph
 206. poraďáci, vedeli by ste mi preložiť Abstrakt do angličtiny ...potrebujem to dať do bakalárky
 207. účtovanie prvotného vkladu na bankový výpis
 208. OUR bankové poplatky čínskej banky
 209. Pri predaji 1/2 nehnuteľnosti si uplatňujem 1/2 výdavkov na stavbu?
 210. Kedy pocitat koeficient DPH pri nakladoch na rekonstrukciu nebytoveho priestoru?
 211. Vyplácanie cestovných nákladov
 212. Nákup PHM účtujem ako výdavok do osobnej spotreby? Súkromné vozidlo, účtujem náhrady.
 213. mám nárok na odpočet DPH pri kúpe nealko nápojov pre zamestnancov?
 214. predplatné do zahraničia
 215. daň FO-PO zo zisku
 216. Aká sadzba DPH na tlač časopisu bez reklám?
 217. Daň. priznanie za rok 2012 typ. B a rôzne príjmy zo zahraničia
 218. Ako účtujeme vytvorenie DM vlastnou činnosťou?
 219. Ako mám zaúčtovať uhradenie faktúry, ktorá bola uhradená z iného účtu, nie podnikového.
 220. Otvorenie s.r.o. so zahraničným spoločníkom
 221. Kúpa software + inštalacia a zaskolenie pracovnikov ako zaradit do majetku?
 222. Dan z Forex-u
 223. Výpočet náhrad zahraničná SC - aktuálne info
 224. zrušenie životného poistenia a jeho vyplatenie
 225. Ako správne účtovať prevod MV obstarané na úver?
 226. stavebné úpravy sídla firmy
 227. Dotácia na kúpu zariadenia a DPH
 228. Vyplatenie zisku za rok 2012 v roku 2013.
 229. Študent verzus živnostník - porovnanie odvodov.
 230. Kúpa počítača od FO
 231. Tiez ma zaujimaju uzavierky
 232. Tlačivo E9 pre Švajčiarsko.
 233. porebujem POMOC ...potrebujem súrne zistiť príjem sptorebných daní (spo. daň z min. olejov, alkohol. nápojov a tabakových výrobkov na príjmoch rozpočtu v Maďarsku....
 234. Vyplatenie podielu na zisku
 235. Vzniká povinnosť odviesť DPH aj pri nadobudnutí služby (prístupu do databáz) z USA, ktorú sme dostali zadarmo, prosím?
 236. cirkevne dane v Rakusku pre studentov v ramci programu Erasmus
 237. Faktura za sluzbu z 3 statu s DPH
 238. ako vyplniť rozdiely z dodatočného DP typ A
 239. Daň zaplatená v zahraničí - Švajčiarsko
 240. Zabudol som uviesť v daňovom priznaní takmer 2000€, čo teraz s tým?
 241. účet 419
 242. Nebijú sa tieto funkcie svojou podstatou?
 243. Nahlásenie zamestnávateľa na danovú kontrolu
 244. Máme lístky v hodnote 3 €, ide do nákladov 55% z 3€ alebo 4€?
 245. Aké sú podmienky distribúcie alkoholu?
 246. zrušenie zivotneho poistenie-zauctovanie
 247. distribúcia alkoholu
 248. Neuhradeny zavazok z obstarania odpisovaneho majetku, danove a uctovne hladisko.
 249. Prechod z JU do PU faktúry.
 250. Súhrné výkazy