1. Úrok pri lízingu pôdy je daňovým výdavkom? (3 replies)
 2. Nevie nikto poradit? (0 replies)
 3. Nárok na odpočet DPH z ubytovania zamestnancov (3 replies)
 4. dá sa odpočítať dph za tovar kúpený v českej republike? (1 replies)
 5. odpočet dph za tovar kúpený v čechých (2 replies)
 6. vybavenie prepravy tovaru z Ameriky a následná fakturácia cla a Dph? (4 replies)
 7. Účtujú sa jedálne kupóny v peňažnom denníku cez priebežné položky? (1 replies)
 8. Aky uctovny software pre rok 2014? (9 replies)
 9. Reštauracia platca a zároven neplatca DPH? (4 replies)
 10. Preplatenie cestovných výdavkov - zo zdrojov EÚ (5 replies)
 11. Kupa na inzerat z Irska. DPH a CLO? (1 replies)
 12. SZČO pracuje v Nemecku i na Slovensku, ako sa počítajú diety v zahraničí, v Nemecku je na deň 45€, musí mať doklady o kúpe stravy alebo sa dá počet dní v Nemecku krát 45€, účtuje v JU, (1 replies)
 13. Výber fin. prostriedkov z PSS Junior (1 replies)
 14. MF SR zverejňuje vzor kontrolného výkazu DPH (16 replies)
 15. Preplatenie cestovných náhrad za inú SZČO (0 replies)
 16. Výkup polovníckeho tovaru od FO-nepodnikateľov - aký doklad vystavovať ? (6 replies)
 17. Ako dať peniaze s PayPalu na účet ? (1 replies)
 18. Vzťahuje sa nejaký právny či daňový zákon na pamatné a zberateľské mince na Slovensku? (2 replies)
 19. Prilohy v diskusii - preco mi nezobrazuje prilohy jednotlivych diskuterov, ako sa k nim viem dostat? (0 replies)
 20. 328/2013 Z. z. Opatrenie MPSVaR SR, ktorým sa ustanovuje maximálna suma mesačného príjmu a maximálna suma priemerného mesačného príjmu z určenej dohody o brigádnickej práci študentov na rok 2014 (0 replies)
 21. Súhrnná výročná správa Slovenskej republiky za rok 2012 (0 replies)
 22. Zaúčtovanie pokuty (2 replies)
 23. zaúčtovanie nadobudnutia a predaja obchodného podielu inou sro (0 replies)
 24. Likvidácia akciovej spoločnosti? (1 replies)
 25. Stravovanie zamestnancov vo vlastnom stravovacom zariadení (5 replies)
 26. Určenie ceny pre predaj odpísaného investičného majetku (4 replies)
 27. Zástupca vlastníkov bytov SZČO (0 replies)
 28. Zatvorenie prevádzky a odstupné (2 replies)
 29. obchod s potravinami prechod na platcu DPH, povinný po dosiahnutí sumy 49 000eu (0 replies)
 30. Oznámenie na DÚ o pridelení účtu k daňovému subjektu (1 replies)
 31. Ako najjednoduchšie zatočiť s podvodmi na DPH (5 replies)
 32. Prepis garaza, aby som neplatil dan. (2 replies)
 33. Vopred prijatá záloha- JU, neplatca DPH (1 replies)
 34. Je nejako obmedzená výška faktúry za účtovníctvo/administratívu, ktorú vystaví manželka SZČO mojej sro? (8 replies)
 35. vyradenie leas. majetku v roku doodpisovania (2 replies)
 36. Pracovná cesta-zdokladovanie faktúrami za práce (7 replies)
 37. cestovné náhrady u SZČO (17 replies)
 38. Ktorá exekúcia má prednosť? (6 replies)
 39. Je možné refakturovaním za vodu navýšiť konečnú cenu/m3 ešte raz o DPH pre nájomcu? (6 replies)
 40. Ako správne zaúčtovať stravu pre zamestnancov s použitím SF? (0 replies)
 41. Ročné zúčtovanie poistného za rok 2012- VšZP (1 replies)
 42. on-line služba poskytnutá českým podnikateľom-plátcom DPH v ČR (0 replies)
 43. neskoro odovzdaný pokladničný doklad (8 replies)
 44. Mam trvaly pracovny pomer/ normalne zdaneny / a popritom robim osobneho asistenta. Ako mam zdanit tento prijem? (9 replies)
 45. záväzky a pohľadávky (1 replies)
 46. Pohoda oprava faktúry Cuzdia Mena (1 replies)
 47. Pôžička od inej firmy (1 replies)
 48. Konateľ nezamestnanec a stravné a vrámci cesťáku (8 replies)
 49. školenie v réžii dodávateľa-nárok na stravné zaniká? (4 replies)
 50. Nedaňový náklad (1 replies)
 51. S.r.o. alebo FO? (5 replies)
 52. Účtovníctvo s.r.o. (1 replies)
 53. Ako spätne overiť platenie odvodov živnostníka do Sociálnej poisťovne? (3 replies)
 54. Neplatenie odvodov a započítanie do dôchodku (2 replies)
 55. Nedaňové náklady (10 replies)
 56. faktúra za stavebné práce v zahraničí - faktúra pre slovenskú firmu platcu DPH (2 replies)
 57. SZCO a financny lizing (20 replies)
 58. Výpoveď zamestnanca ku konkrétnemu dátumu - ako sa chápe daný deň? (7 replies)
 59. Zahranicnej firme platí Slovenská firma -plátca DPH - za reklamu na ich stránke a zahraničná firma tvrdí, že nemôže vystaviť faktúru bez ich "DPH" -WAT. (2 replies)
 60. Obidvaja manželia sú SZČO a podnikajú v spoločnom dome - dom vlastnia v BZM 1/2 + 1/2, dom nie je v obchodnom majetku. (0 replies)
 61. Nákup - spotreba elektriny do elektromobilu. (1 replies)
 62. Evidencia IS osobných údajov - bezpečnostné opatrenia (6 replies)
 63. Neplatitelia DPH - zivnostnik z CR fakturuje sluzbu slovenskej s.r.o. Miestom dodania je SR. Je SR podnikatel povinny odviest DPH a registrovat sa na DU podľa §7a ? (3 replies)
 64. Ako odpisovať motorové vozidlo obstarané 8/2011 preradené do majetku podnikania r. 2013? (3 replies)
 65. služba dodana v nemecku fakturacia (1 replies)
 66. Fa z ČR od neplatcu DPH za školenie(konferenciu) uskutočnenú na území ČR.My sme platcovia. (10 replies)
 67. predaj motorového vozidla do ČR a DPH (3 replies)
 68. Súhrnný výkaz - spracovanie dodaného materiálu na výrobok a jeho spätný vývoz do EU (0 replies)
 69. Účtovanie dobropisu k uhradenej došlej faktúre-súrne prosím! (8 replies)
 70. danove priznanie PO (3 replies)
 71. Faktúry z minulého roka (2 replies)
 72. Dan z motorových vozidiel (2 replies)
 73. Splatnosť faktúr a jednorázové 40 EUR odškodné (2 replies)
 74. 45% invalid (6 replies)
 75. majetok spoločníka pri odstúpení z s.r.o. (2 replies)
 76. Odpisy HIM v podvojnom účtovníctve. (3 replies)
 77. Neskoro zaplatená DPH - 1 den omeskania (6 replies)
 78. Dá sa "odpísať " dlžná suma odberateľa? (1 replies)
 79. Sťahovanie z 3 statu na slovensko (0 replies)
 80. Dátum účtovného prípadu pri dovoze (1 replies)
 81. Nákup a predaj nehnuteľnosti (5 replies)
 82. Predaj použitého tovaru a dph (1 replies)
 83. s.r.o. - dočasný vklad konateľa (3 replies)
 84. kedy pri platbe cash nemusí mať ERP? (4 replies)
 85. Ako mám zaúčtovať zaplatenie DPH v hotovosti za opravu firemného auta (4 replies)
 86. Ako poslat kontrolu na prevadzku, ktora sa vedie "na cierno"? (1 replies)
 87. Nové podmienky auditu nie sú schválené. (0 replies)
 88. asi ma klame spolupracovník, neviete mi poradiť? (17 replies)
 89. Platca DPH - faktúra od neplatcu DPH. (8 replies)
 90. Neplatca DPH, obrat- ako sa počíta? (4 replies)
 91. Oneskorena registracia DPH po dosiahnuti obratu (2 replies)
 92. pozastavenie prevádzkovania činnosti (5 replies)
 93. Účtovanie prijatej zahraničnej predfaktúry a faktúry (7 replies)
 94. ako účtovať? (1 replies)
 95. Vyhľadavanie v exceli na základe 2 podmienok (0 replies)
 96. Praca externe pre zahranicnu firmu (0 replies)
 97. Voľby - účtovanie (0 replies)
 98. nezaregistroval som si dič (8 replies)
 99. Sukromne auto a s.r.o. (4 replies)
 100. Musí platieľ DPH na SK faktúrovať platiteľovi DPH v ČR ... za službu architekta na budove stojacej na SK .....DPH ? (4 replies)
 101. Môžu si spoločníci v.o.s. mesačne vyplácať preddavky na podiel na zisku? (2 replies)
 102. Ako zaúčtujem položky nákupu tovaru z Číny v JÚ, som platca DPH. (0 replies)
 103. zápočet dividiend s pohľadávkou (1 replies)
 104. Kvartálny platca presiahol obrat 100 tis. v 09/2013 (4 replies)
 105. Bloček na výmenu pneumatík na služobnom automobile platený zo súkromného účtu konateľa s.r.o. daný do účtovníctva s.r.o. (3 replies)
 106. Vyvolanie súvahy v programe SAP (2 replies)
 107. Pre viaceré spoločnosti nebude audit povinný /menej práce pre audítorov/ (3 replies)
 108. Neusledovala som príjem nad 100.000,- eur. (3 replies)
 109. Predfaktúra a samozdanenie (4 replies)
 110. výbery a vklady konateľa (6 replies)
 111. JEDNODUCHE UCTO (7 replies)
 112. Čo sa zahŕňa do čistého obratu pre splnenie podmienky povinnosti auditu? (8 replies)
 113. Ako fakturovať? (3 replies)
 114. Faktúra v exceli? (6 replies)
 115. DPH (3 replies)
 116. Faktúra z ČR a DPH (2 replies)
 117. musím nablokovať napr.horalka alebo stačí všeobecne keks alebo neviemčo. (7 replies)
 118. Výdavky pri náhradom vozidle (0 replies)
 119. Milionárska daň (1 replies)
 120. Zivnostnici zamestnany v Holandsku (0 replies)
 121. Daňový odpis (7 replies)
 122. Účtovanie PZP a HP v JU (6 replies)
 123. Budova bez dokladov a jej zaradenie (13 replies)
 124. Ku ktorému dátumu odhlásiť vozidlo? (9 replies)
 125. Vypocet prijmu z nedoplatku na zdravotnom poisteni (1 replies)
 126. Kto platí daň z nehnuteľnosti ak je v hre vecné bremeno? (2 replies)
 127. Neviete mi prosím Vás poradiť od ktorého roku sa uvádzajú do súhrnného výkazu aj služby ? (2 replies)
 128. Fin 1 - 12 vo Winibeu (3 replies)
 129. Je miesto konania výstavy aj miestom dodania služby? (0 replies)
 130. dobropis služby dodanej do EU a riadok daň.priznania (2 replies)
 131. Kúpa stroja od spoločníka (4 replies)
 132. ako je to s phm a dph nakupene v eu pre neplatcu dph ... (0 replies)
 133. Faktura za minule obdobia (3 replies)
 134. DPH a autorská zmluva (0 replies)
 135. Preplatenie cestovného dodávateľovi a jeho zaúčtovanie (1 replies)
 136. PP na dobu neurčitú, koniec PP dohodou - aký druh PP uviesť v odhláške SP (4 replies)
 137. naklady za zivu kapelu (0 replies)
 138. Zníženie dlžnej sumy, dodávateľ nechce vystaviť dobropis (3 replies)
 139. Kúpa auta na úver a poistné (2 replies)
 140. Ja by som sa chcela spýtať, či takéto darčekové predmety (my sme internetový obchod a darček dávame k objednávke) je potrebné evidovať na sklade ako tovar? Ďakujem (0 replies)
 141. Je príspevok zamestnávateľa do III.piliera odpocitatelna polozka? (1 replies)
 142. Starí platitelia DPH (8 replies)
 143. musím platiť odvody do SP a ZP ked som zamestnanec na plny uvazok a zaroven chcem byt SZCO s predpokladanym prijmom do 3000€/rok? (1 replies)
 144. zaradenie klimatizácie budovy do používania "dátum + cena" (2 replies)
 145. Prefakturácia obedov s klientami (3 replies)
 146. Miesto dodania pri asistenčných službách (0 replies)
 147. Dodatočné náklady spojené s vykládkou vlaku v EÚ (0 replies)
 148. Dohodar a VSZP (1 replies)
 149. Kupa vina pre obchodnych partnerov (20 replies)
 150. povinnosť ERP (7 replies)
 151. Má právo zamestnávateľ dať stravné lístky z ľubovolných spoločností? (10 replies)
 152. Poraďte účtovnícku firmu alebo účtovníka (8 replies)
 153. Spoločník a konateľ — odvody (2 replies)
 154. Stravné szčo - stravovanie doma (5 replies)
 155. Zaradenie elektronickeho vratnika ako tech.zhodnotenie budovy (3 replies)
 156. odpočítanie DPH z krátkodobého majetku (6 replies)
 157. zapísať doklad z pošty (podací lístok) do evidencie dph? (3 replies)
 158. Účtujem faktúru za projektovú dokumentáciu budovy ako obstarávacie náklady? (1 replies)
 159. kontrolný výkaz - čo tam vlastne uvádzam? (6 replies)
 160. Trojstranný obchod - prvý odberateľ registrovaný aj v štáte druhého odberateľa (4 replies)
 161. vypracovanie smerníc BOZP-účtovanie (1 replies)
 162. Účtovanie DPH pri tankovaní PHM v rámci EU. (8 replies)
 163. Bonus na dieťa (3 replies)
 164. Zmluva o dielo (0 replies)
 165. Je možné prerušiť na mesiac dobrovoľné poistenie v sociálnej poisťovni? (3 replies)
 166. Skúška zo zákona o ochrane os.údajov v TN (0 replies)
 167. Nákup do reštaurácie - ako účtovať? (4 replies)
 168. Auto na tretiny (0 replies)
 169. účtovanie dokladov za služobnú cestu mimo cestovného vyúčtovania (1 replies)
 170. Sluzba - marketing - z Ceska, co s DPH? (1 replies)
 171. Ako zaúčtovať poškodenie a opravu zákazníkovho majetku (auta)? (2 replies)
 172. Poplatok za vyjadrenie (1 replies)
 173. dodanie tovaru a jeho spracovanie v rozdielnych člen.štátoch (0 replies)
 174. Kupa dodavky a predaj (11 replies)
 175. Aj nám došla fa z ČR - dátum vystavenia 17.10. a dátum uskutoč. zd. plnenia 21.10. Ktorý dátum beriem do úvahy z hľadiska DPH? (3 replies)
 176. Jednorázový nákup a predaj nákladného vozidla (6 replies)
 177. prevod výrobkov do materiálu (1 replies)
 178. poslať dodatočné daňové priznanie ked sme pomýlili" druh" platiteľa dane (1 replies)
 179. Kam poslat tresne oznamenie alebo nejake oznamenie ohladom podozrenia z podvodu? (5 replies)
 180. Môže byť študentka zamestnaná na TPP? (1 replies)
 181. Zaúčtovanie zmluvnej pokuty mobilného operátora (5 replies)
 182. odpočet dph (2 replies)
 183. Školenie novela DPH od 1.1.2014 (8 replies)
 184. moze zivnostnik (neplatca dph) nakupovat zo zahranicia bez dph? (2 replies)
 185. Prijatie on-line služby neplátcom DPH /vzdelávací kurz/ od firmy z ČR-plátcu DPH. (1 replies)
 186. Krádež zamestnancom - ako zaúčtovať a strhnúť zo mzdy? (3 replies)
 187. Môžem zaevidovať auto v obst.cene do 1000€ ako krátkodobý majetok ? (1 replies)
 188. Zlá súvaha (3 replies)
 189. Môžem odviesť DPH za advokátku? (7 replies)
 190. DPH na ubytovanie v Cechach z dovodu skolenia (7 replies)
 191. Faktura vystavena v dvoch menach (3 replies)
 192. neplatca DPH a nakup elektroniky (2 replies)
 193. Čo prináša Novela Zákona o DPH účinná od 1.1.2014 (19 replies)
 194. Ako poriesit nespravne storno v registracnej pokladni? (2 replies)
 195. platiteľom DPH podľa §7a - služby poskytnuté aj neplatiteľovi DPH (8 replies)
 196. Rozsudok - zaplatenie občanovi za úraz - účtovanie (4 replies)
 197. Povinné pomocné knihy pri JU (1 replies)
 198. Oberon a DPH? (1 replies)
 199. zaradenie konzolového regálu (2 replies)
 200. DPH v ČR (2 replies)
 201. prepravná sluzba českému odberatelovi a DPH (0 replies)
 202. Odpočítanie dane pri registrácii - § 55 zákona o DPH (1 replies)
 203. vyvoj softweru zahranicnou spolocnostou (0 replies)
 204. Technicke zhodnotenie prenajateho majetku (8 replies)
 205. Technicke zhodnotenie prenajateho majetku (0 replies)
 206. Je uhrada straty dcerskej spolocnosti matkou danovo uznatelny vydavok na strane matky? (1 replies)
 207. Eshop na Slovensku, spustenie aj v Čechách (1 replies)
 208. dobropis a obdobie dph (4 replies)
 209. účtovanie nájmu sídla s.r.o. (5 replies)
 210. Obidvaja manželia sú SZČO a podnikajú v spoločnom dome - dom vlastnia v BZM. (0 replies)
 211. Zaúčtovanie bločku v JU (0 replies)
 212. PHM (2 replies)
 213. Ukazovateľ EVA - pomoc s výpočtom (0 replies)
 214. Nákup PHM v zahraničí ale spotreba na Slovensku - nemá byť predsa len samozdanenie? (0 replies)
 215. odpisovanie auta na úver so splatnosťou 5 rokov ? (2 replies)
 216. Dodanie služby vztahujucej sa na nehnutelnost - §16 alebo 15 ? (2 replies)
 217. Kúpa nehnuteľnosti - samozdanenie na strane kupujúceho? (3 replies)
 218. Dodatočné uplatnenie DPH z bločkov reg.pokladne (5 replies)
 219. Ako správne účtovať DN? (3 replies)
 220. tvorba opravnej položky k pohľadávke (7 replies)
 221. účtovanie zliav na tovare (0 replies)
 222. Faktúra - úhrada v hotovosti (3 replies)
 223. sro , platca DPH kúpi tovar od neplatcu fyz.. osoby, može ento tovar ďalej fakturovať platcovi DPH? (1 replies)
 224. účto firma v NR (0 replies)
 225. Platca DPH fakturuje neplatcovi DPH (6 replies)
 226. preprava osob (5 replies)
 227. Predaj auta v JU /platca dph/ počas roka a odpisy (2 replies)
 228. Dividendy - dlhodobe odkladanie platby (0 replies)
 229. Zauctovanie vyplatenej provizie za sprostredkovanie (1 replies)
 230. IT služby v Rakúsku cez slovenskú s.r.o. (0 replies)
 231. Čiastočný ID 45% a chránená dielňa (0 replies)
 232. Ako si uplatniť výdavky z hľadiska DPH za tankovanie PHM do mot. vozidla vo vlastníctve spoločnosti, ktorá je zároveň aj vlastníkom čerpacej stanice. Daňová kontrola nám bločky z ERP neuznala. (0 replies)
 233. Úhrada faktúry nad 5000,--€ vkladom na účet a zákon 394/2012 (2 replies)
 234. Pokuta z danoveho uradu (10 replies)
 235. PREDAJNA A VLASTNá SPOTREBA SRO (2 replies)
 236. Zálohová faktúra na kovový odpad (2 replies)
 237. Mam podat danove priznanie? (0 replies)
 238. PHM prosím o radu (1 replies)
 239. rezervačný poplatok za pozemok a dph (1 replies)
 240. Spotreba PHM podľa technického preukazu (1 replies)
 241. slov. dôchodok a DP na Slovensku (0 replies)
 242. Ako vyriešiť rozdiel súm pri zálohovej a riadnej fakútre? (3 replies)
 243. mozem zaradit PHM do DPH lebo mi UCTOVNY program vypisuje nezaradit do DPH a ja to DPH platim ked zapisujem do penazneho dennika tak treba zaradit alebo nezaradit do DPH pouzivam sukromne vozidlo (4 replies)
 244. Účtovanie PZP motorových vozidiel (8 replies)
 245. zrušenie DDP 3. pilier v roku 2013 - zdanit alebo nezdanit? (3 replies)
 246. Darovaný pes účtovanie (3 replies)
 247. Faktúra z PL originál vs. proforma (9 replies)
 248. je možné vystaviť dobropis k akontacii pri financnom leasingu? (1 replies)
 249. likvidácia faktúry (0 replies)
 250. Platene dotazniky (5 replies)