1. faktúra za províziu (8 replies)
 2. Tvorba rezervy na konci roka (2 replies)
 3. kúpa auta od platcu DPH (1 replies)
 4. Predaj auta (2 replies)
 5. používanie ERP (3 replies)
 6. Začiatok SZČO a náklady (1 replies)
 7. Centový rozdiel DPH v omege a na DÚ (0 replies)
 8. Invalidný dôchodca a dohoda (2 replies)
 9. Peňažný dar od cudzej osoby( je vytvorená aj darovacia zmluva) sa zdaňuje? (1 replies)
 10. Ostatné fondy - účet 427 (0 replies)
 11. Daňové priznanie a 13 a 14 plat (7 replies)
 12. Paušálne výdavky (1 replies)
 13. SZČO úhrada Fa v hotovosti na príjmový pokladničný doklad. (3 replies)
 14. SZČO a stravné (2 replies)
 15. VS pri úhrade sa nezhoduje s číslom uhrádzanej Fa (1 replies)
 16. kúpa bytu na firmu a prenájom (0 replies)
 17. MRP- aký typ dph pri vystavení fa za tovar do Španielska (platca na SK a aj platca v Špan.) (1 replies)
 18. FO, daňová evidencia, kurzový rozdiel v DP (0 replies)
 19. Vratenie dani Rakusko (zamestnanie menej ako 6 mesiacov v zdanovacom obdobi) (0 replies)
 20. Faktura za dopravu uskutocnená v 11/2018 (3 replies)
 21. DB na narodené dieťa. (4 replies)
 22. Vystavenie kopie paragónu z ERP, ktorá je už deaktivovaná (6 replies)
 23. Príspevok na stravu zo sociálneho fondu (8 replies)
 24. Zdanenie dvoch vyhier v roku (0 replies)
 25. DPH (neplatite dodava sluzbu pre firmu z tretej krajiny, miesto dodania SR) (2 replies)
 26. Ako zaúčtovať premlčaný preplatok voči daňovému úradu? (0 replies)
 27. Podáva DP zamestnanec Európskej komisie v Luxe, ak bol do marca zamestnaný na Slovensku? (3 replies)
 28. Daň z príjmov - urbári (0 replies)
 29. Preplatok z RZZP za rok 2017 (16 replies)
 30. Príloha 3 - DPFO B (8 replies)
 31. Ak čakám na doklady ku platbe kartou od marca 2018 a stále nič, môžem zostatok na 261 zúčtovať ako pohľadávku voči spoločníkovi alebo nechať ten zostatok na 261? (2 replies)
 32. Výpočet čistej mzdy dôchodcu od 1.1.2019, ktorý pracuje na pracovnú zmluvu - platenie odvodov a daní (14 replies)
 33. DP typ B za SZČO v Rakúsku (4 replies)
 34. Daň z príjmu predaja bytu v zahraničí (3 replies)
 35. Jednorazové rukavice, masky na stavbu - 501 al.527? (0 replies)
 36. česke dan.priznanie a podmienka na dan.zvyhodnenenie na deti (1 replies)
 37. terminál v mesačnej uzávierke (0 replies)
 38. Do DPFO B v riadku 38 úhrn príjmov od všetkých zamestnávateľov mám dať súčet príjmu od zamestnavateľa a príjmu zo živnosti? (6 replies)
 39. Diety tuzemská a zahraničná pracovná cesta (10 replies)
 40. Uctovanie stravovania zamestnancov vo vlastnej restauracii (2 replies)
 41. Paušalne výdavky (1 replies)
 42. Oprava preplatku na DPH. (1 replies)
 43. Práca popri materskej (2 replies)
 44. Daňové priznanie pri skončení živnosti k 31.12.2018 (1 replies)
 45. stravné lístky navyše (8 replies)
 46. Športový inštruktor a účtovníctvo (0 replies)
 47. faktúra za paušál - výdavky osobnej spotreby 80% (5 replies)
 48. Daňové priznanie k dani z príjmov PO a zaškrtnuté políčko o ročnom obrate a platiteľ DPH (8 replies)
 49. Prepočet úhrady faktúr v cudzej mene (0 replies)
 50. DPH na bločky za nákup ERP z 12/2018 v pokladni vyplatené v 1/2019 (1 replies)
 51. nárok na odpočet dph (1 replies)
 52. zaúčtovanie cesťáku (2 replies)
 53. Faktúra na prelome rokov (11 replies)
 54. Cestovné náhrady a daň z príjmu SZČO (6 replies)
 55. Nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na manželku ak je otec na materskej? (1 replies)
 56. Učtovenie odmeny živnostníka (5 replies)
 57. Účtovanie centových rozdielov v jednoduchom účtovníctve? (3 replies)
 58. UPSVaR a kontrola (2 replies)
 59. Je povinny viest registracnu pokladnu? (1 replies)
 60. Oprava zlého koncoročného saldokonta MINULÉHO roka (1 replies)
 61. Čísla účtov pri výplate podielov v PS (4 replies)
 62. ako správne zaúčtovať fa a uplatniť DPH (2 replies)
 63. Prijatá náhrada konateľa a spoločníka /Zákon 283/2002 Z.z. (2 replies)
 64. Vystavenie Faktúry - Fyzická osoba (11 replies)
 65. JAAROPGAVE 2018 a DP FO (0 replies)
 66. Má zamestnanec nárok na stravné ak stihol prísť na obed v ŠJ ? (3 replies)
 67. zmluva o zbere udajov-dan.priznanie FO (3 replies)
 68. SZČO a úver na auto (1 replies)
 69. Výmena kotla (7 replies)
 70. Dopravné (0 replies)
 71. Paušálne výdavky, doklad o úhrade platba na účet (5 replies)
 72. Môžem použiť účet 378 - iné pohľadávky, na zaúčtovanie platby naviac poistného z miezd? (2 replies)
 73. Dan a prispevok na osobnu asistenciu (9 replies)
 74. Student vysokej školy,dohoda a odpocitatelna položka (4 replies)
 75. Stavebné práce faktúrované do EÚ (8 replies)
 76. Čína, vzorka zdarma (5 replies)
 77. Nepodpísané vyhlásenie a RZD (12 replies)
 78. diaľničná známka-zjednodušená faktúra - KV B3? (2 replies)
 79. DPPO odpočet daňovej straty (4 replies)
 80. Účtovanie prijatej tržby cez terminál v Money - JÚ (1 replies)
 81. Bude problém ak spoločník predá svoj obchodný podiel zahraničnému spoločníkovi EU? (0 replies)
 82. Pri technickom spätnom leasingu vznikla rozdielna zostatková cena stroja a predajná cena stroja, je to tak v poriadku? (0 replies)
 83. Účtujem mzdu zamestnanca, pre ktorého je sro registrovaná v ČR v EUR alebo v CZK? (0 replies)
 84. Musí krátiť výdavky koeficientom dph? (0 replies)
 85. Fa za opakovanú dodávku zemného plynu (2 replies)
 86. Povinnost podat danove priznanie v rakusku opatrovatelka (0 replies)
 87. Ukončenie živnosti a 0 prjem (4 replies)
 88. Ročné zúčtovanie dane 2018 - NČZD na manželku (15 replies)
 89. Danove priznanie :EZ-ou (7 replies)
 90. Ako môžem prestať sponzorovať Kultúrny fond SR? (6 replies)
 91. Vrátený preddavok elektrárnam (1 replies)
 92. Výpočet odpisov (3 replies)
 93. Príjmy z ČR (0 replies)
 94. pripočiteteľná položka (5 replies)
 95. Všeobecné podania k účtovnej závierke (0 replies)
 96. Daňové priznanie typ A a daňový bonus na dieťa. (16 replies)
 97. Riziková skupina (0 replies)
 98. Danové priznanie - aké prílohy? (3 replies)
 99. Odpočítateľná položka na invalidného dochodcu (5 replies)
 100. Účtovanie dph ak sa neuplatní odpočet (1 replies)
 101. Stravné platené v hotovosti (6 replies)
 102. účtovanie - Prezutie a uskladnenie pneumatik (1 replies)
 103. Povinné interné smernice (0 replies)
 104. pracujúci dôchodca (5 replies)
 105. 2% dane - chyba pri prijímateľovi (6 replies)
 106. Zrušenie rozhodnutia o zrušení registrácie DPH (0 replies)
 107. Všetky príjmy alebo iba zo živnosti do DP (2 replies)
 108. Danove priznanie elektronicky ci osobne? (2 replies)
 109. opravný doklad-dobropis a zápočet (4 replies)
 110. Zmluva o dielo a kompetentnosť (0 replies)
 111. Preplatok na dani (4 replies)
 112. Uctovanie oblecenia 501 527? (1 replies)
 113. Je zdaniteľný prijem podpora z UPSVaR za obdobie 6 mesiacov? (3 replies)
 114. Je zdaniteľný prijem zamestnanca PN za 3 mesiace zo sociálnej poisťovne a dáva sa tento prijem do DP-B. (4 replies)
 115. Uctovanie banner, samolepky +polep aut (0 replies)
 116. Do daňového priznanie treba priznať reálny príjem za daný rok alebo účtovný? (4 replies)
 117. Odpisovanie majetku (0 replies)
 118. krátenie výdavkov pri prenájme (1 replies)
 119. Otázka ohľadom predaja bytu (9 replies)
 120. Príjem z osobnej asistencie ak je invalid, uvádza sa aj do DP výška invalid.dôchodku? (9 replies)
 121. III.pilier a DP za rok 2018 (4 replies)
 122. krátenie výdavkov (1 replies)
 123. Dôchodca má viac ako 1915,01 Eur, musí podať daňové priznanie? (3 replies)
 124. odmena za vypomoc pre rodinneho prislusnika resp. blizku osobu (11 replies)
 125. bonus na študenta ktorý ukončil strednú školu (3 replies)
 126. Odchod do zahranicia a Danove priznanie za rok 2018 (1 replies)
 127. Sklad a inventúra (1 replies)
 128. DP a zmluva o dielo (1 replies)
 129. MRP - Export výkazu pre zdravotné poisťovne (3 replies)
 130. Prenajom bytu (1 replies)
 131. danový zvýhodnení v českom danovom priznaní na syna ktorý skončil strednú školu. (3 replies)
 132. Sachbezug opatrovateľky AT za rok 2018. (2 replies)
 133. Daňové priznanie (4 replies)
 134. poučenia na vyplnenie DP - za rok 2018 (0 replies)
 135. Vrátenie platby zo ZP počas pracovnej neschopnosti živnostníka (5 replies)
 136. Daňové priznanie FO typ B (10 replies)
 137. Pri súbehu TPP a živnosti, treba podať oba typy daňového priznania aj typ A aj typ B? (3 replies)
 138. dan z prijmov od zamestnavatela v dubaji (0 replies)
 139. Import miezd z OLYMPU do ALFAplus (3 replies)
 140. Musím podať daňové priznanie? (4 replies)
 141. úľava na dani z príjmov DPFO-B - prax študentov (1 replies)
 142. Nezdaniteľná časť ZD - dôchodca (1 replies)
 143. III.pilier a uplatnenie v DP A za rok 2018 (15 replies)
 144. Účet 541 - pripočítateľná položka (1 replies)
 145. Nulový príjem a DP FO typ B (4 replies)
 146. Účtovanie Dobropisov v PÚ (1 replies)
 147. DP FO A,Zamestnanec, vysluhovy dôchodok a odpocitatelna polozka na manzelku (10 replies)
 148. Vstupna cena pre odpisy - byt - bezodplatny prevod od bytoveho druzstva (3 replies)
 149. Daňový bonus - skončenie 1. ročníka VŠ a nástup na inú vysokú školu (3 replies)
 150. Neuhradené faktúry z r. 2010 (9 replies)
 151. kúpa rodinného domu na podnikanie (1 replies)
 152. DP typ A III.oddiel, riadok 30 - počet mesiacov (2 replies)
 153. Starobný dôchodca, DP typu A (7 replies)
 154. Vyplňanie DP pre FO za rok 2018 typ B na stránke Finančnej správy (11 replies)
 155. zaúčtovanie poistného v JÚ poistné bez dane a nepriama daň 8% (1 replies)
 156. Účtovné a daňové odpisy, rozdiel... (0 replies)
 157. prenesenie danovej povinnosti (1 replies)
 158. Duplicitne zaplatená faktúra (2 replies)
 159. Možno uplatniť paušálne výdavky pri príjmoch z autorského diela popri živnosti? (0 replies)
 160. Postup pri zaúčtovaní 80% nákladov z prijatej faktúry v MRP - JU - neplatca DPH. (9 replies)
 161. Na DP uviesť DIČ alebo rodné číslo? (2 replies)
 162. Zauctovanie faktúry z roku 2013. (2 replies)
 163. JÚ v Spoločenstve vlastníkov bytov a nebytových priestorov (6 replies)
 164. dodatočné DP dph a KV za aké obdobie - oneskorene dodaný daňový doklad za 11/2018 (0 replies)
 165. xml subor z POHODY nenacita vo FORM studio 2019 (0 replies)
 166. Registracia DPH pre cezhranicne transakcie v ramci EU (0 replies)
 167. Zmena spôsobu preukazovania výdavkov na spotrebované PHM (3 replies)
 168. zrážková daň - booking, ailpro, slevomat cz (0 replies)
 169. Preplatok elektrickej energie za rok 2018 (2 replies)
 170. Faktúra za nákup automobilu z Belgicka (11 replies)
 171. Registrácia živnostníka na DU (9 replies)
 172. Zaúčtovanie SL v JU cez MRP (0 replies)
 173. Kúpa auta na úver (1 replies)
 174. Rodný list - ako podať prílohu k DP elektronicky (13 replies)
 175. Daňové priznanie (0 replies)
 176. Kancelária v rodinnom dome (2 replies)
 177. Daňové priznanie NČ na manželku (5 replies)
 178. vrátenie faktúry (11 replies)
 179. oslobodenie od dane podľa § 13 zákona 595/2003 (0 replies)
 180. Preddavky na daň z príjmov PO (11 replies)
 181. Kontrolný výkaz splátkový kalendár (3 replies)
 182. Úhrada zjednodušenej faktúry (9 replies)
 183. Dodatočné DPFO a nedoplatok RZZP (9 replies)
 184. príjem z absolventskej praxe počíta sa do príjmu ženy na uplatnenie odpoč.položky u manžela? (2 replies)
 185. rodičovská dovolenka, nástup do zamestnanie a RZD (2 replies)
 186. Paušálne výdavky a príjem z prenájmu (0 replies)
 187. Kedy je potrebna k fakture zmluva? (1 replies)
 188. Zostatok sumy daň. licencie na účte 701 na konci roka (2 replies)
 189. elektronická komunikácia (1 replies)
 190. DP - elektronická komunikácia / SZČO / zamestnanec (6 replies)
 191. Poistné na ďaľši rok - kedy urobiť predpis ID (1 replies)
 192. Faktúra do ktorého roku? (1 replies)
 193. Ako zaúčtovať inventarizačný rozdiel na záväzkoch? (3 replies)
 194. Inventarizácia pohľadávok (4 replies)
 195. faktúra za spracovateľský poplatok úveru- účtovanie (1 replies)
 196. Elektronické tlačivá k daniam z príjmov za rok 2018 (17 replies)
 197. Zdaňovanie odmeny zamestnanca? (5 replies)
 198. ako zdokladovať vlastné náklady (cena práce) v účtovníctve? (1 replies)
 199. zdanenie preplatku za zamestnávateľa z RZZP (4 replies)
 200. Faktúra za darčekové poukážky a DPH (7 replies)
 201. špecialista z oblasti účtovníctva (1 replies)
 202. Úhrada z pokladnice aj účtu za ten istý tovar (9 replies)
 203. Daňové priznanie FO A za r.2018 (3 replies)
 204. MRP jednoduché účtovníctvo a prenesenie daňovej povinnosti z bločku ERP (0 replies)
 205. Žiadosť o odpustenie úrokov z omeškania na daňový úrad (5 replies)
 206. PN a danovy bonus (7 replies)
 207. Faktúra za nájom vystavená vopred (2 replies)
 208. Vecná náhrada za ubytovanie a stravu opatrovateľka v RaKúsku (5 replies)
 209. Danove priznanie - pausalne vydavky (2 replies)
 210. Pupocnikova krv - poplatok za skladovanie fakturovany zo Svajciarska (0 replies)
 211. PN treba priložiť doklad pri DP typ A (1 replies)
 212. Miesto dodania služby? (3 replies)
 213. Musí opatrovateľka v rakúsku, ktorá činnosť vykonáva na rakúsku živnosť, podávať DP elektronicky? (5 replies)
 214. Danove priznanie B - VI. oddiel tabulka 1a (11 replies)
 215. Refakturácia nájomného - účtovanie 602 alebo 648? (1 replies)
 216. Nesprávny stav BV pri tlačení v OMEGE (2 replies)
 217. Základné imanie bez vkladu (1 replies)
 218. danové priznanie fo typ A musí podpisať zakonný zástupca? (1 replies)
 219. samostatná fa -refakturácia el. energie od dodávateľa nájomného (8 replies)
 220. Danove priznanie: nezamestnany, materska d. 1 den v praci, rodicivsky prisp. (10 replies)
 221. Leasingová splátka (1 replies)
 222. DP poisťováka iba s dič (1 replies)
 223. DP typ A -jedna firma-zmena názvu. (2 replies)
 224. Preplatok elektriky za minulý rok. (0 replies)
 225. reprezentačné - káva s obchodným partnerom (7 replies)
 226. preplatenie ubytovania zo SF (1 replies)
 227. Kupa firemneho auta fyzickou osobou (1 replies)
 228. Dan z vyhry (3 replies)
 229. Podanie danoveho priznania zivnostnika (8 replies)
 230. Preddavky daň z MV (0 replies)
 231. Daňové priznanie B a daňová evidencia (6 replies)
 232. Účtovanie pracovných pomôcok na prelome rokov v JÚ (0 replies)
 233. Výpočet úrokov z omeškania - sadzba (3 replies)
 234. Zamestnanec / nepodnikatel /v postaveni SZCO (12 replies)
 235. Emisie - pec na pelety (2 replies)
 236. Ako podáva DP FO - nepodnikateľ? (2 replies)
 237. Denny vymeriavaci zaklad pre živnostnika, ak chce ist na matersku (5 replies)
 238. Daň z nehnutelnosti (20 replies)
 239. DPFO A - príjmy z Nemecka (6 replies)
 240. Zdanenie a paušálne výdavky - učiteľka (5 replies)
 241. suma nezdanitelnej casti zakladu dane (13 replies)
 242. firemné auto aj na iné účely ako podnikanie (3 replies)
 243. Zápočet zaplateného zdravotného a sociálneho poistenia v zahraničí a daňové priznanie (1 replies)
 244. Faktúra bez údajov firmy môže ísť do nákladov? (0 replies)
 245. Vystaviť faktúru s dph alebo bez? (7 replies)
 246. Sú platné zmluvy v sro po zmene spoločníka? (1 replies)
 247. Ako zaúčtovať nespotrebované zákonné poistenie vozidla? (4 replies)
 248. Vyhlasenie na uplatnenie NCZD za minuly rok (6 replies)
 249. Žiadosť o ročné zúčtovanie bývalého zamestnávateľa za rok 2018 (6 replies)
 250. zálohová fa+odberateľská fa+dobropis zaúčtovanie v PÚ (0 replies)