1. Neaktuálne tlačivá - účtovné výkazy? (3 replies)
 2. Účtovná závierka v alfe plus - ťahá mi zlé zostatky (6 replies)
 3. Výplatne pásky (3 replies)
 4. Účtovanie obratového bonusu u odberateľa (0 replies)
 5. ZŤP a DPFO (2 replies)
 6. Poistná udalosť-na cudzom vozidle (0 replies)
 7. Odložené podanie DP PO (4 replies)
 8. ako zaúčtovať opravy minulych obdobi - nakladove faktury ? (0 replies)
 9. Pohladavky a zavazky a DPH (2 replies)
 10. DP FO vedenie PU 2017 (4 replies)
 11. Má firma povinnosť platiť preddavok na daň z príjmov PO za 2. štvrťrok a daňovú licenciu? (0 replies)
 12. Máme povinnosť priznať a odviesť DPH z dlžných dodávateľských faktúr, ktoré už nemusíme zaplatiť? (0 replies)
 13. Môžem zaúčtovať neexistujúcu hotovosť v pokladni 428/211? (2 replies)
 14. Fakturácia medzi slovenskými platcami DPH za montážne práce v Nemecku (nevzťahujúce sa k nehnuteľnosti) bude so slovenskou DPH? (1 replies)
 15. cestovná agentúra - zostatok na účte 325 (2 replies)
 16. opravné daňové priznanie (0 replies)
 17. Oneskorená registrácia platcu DPH, oprava faktúr? (0 replies)
 18. Faktúra za vedenie účtovníctva vystavená v r. 2016 a uhradená v r. 2017 (1 replies)
 19. staré fa a záloha - vysporiadanie (2 replies)
 20. Vypocet inventury (2 replies)
 21. danové priznanie-provízie staveb.sporitelna (4 replies)
 22. Preddavky pri odklade DP. (2 replies)
 23. Nákup a predaj firemného automobilu - autobazár (0 replies)
 24. Registračné pokladne pri predaji vstupeniek (1 replies)
 25. Účtovanie nadspotreby? (3 replies)
 26. vyúčtovanie zdravotného poistenia (3 replies)
 27. Prenos daňovej povinnosti pri siláži senáži. (0 replies)
 28. Akým percentom sa zdaňuje vyplatená dividenda zo zisku za rok 2017akcionárovi z ČR? (0 replies)
 29. preddavok za 2017 uhradeny 2.1.2018 (4 replies)
 30. Prepočítať samozdanenie kurzom CZK? (5 replies)
 31. Sú nejaké povinnosti v súvislosti s DPH, ak sro plátca PH nadobudne tovar bezodplatne? (0 replies)
 32. Daňový bonus - nárok pri nastupe na výkon trestu (4 replies)
 33. Vrátenie DPH z dodatočného DP (0 replies)
 34. Môže SZČO účtovať rok 2017 v jednoduchom účtovníctve ak v roku 2016 účtoval príjmy a výdavky - teda daňovú evidenciu? (2 replies)
 35. štatistické výkazy (14 replies)
 36. dohoda o pracovnej činnosti (4 replies)
 37. uplatnenie 50% paušálnych výdavkov pri služobnej ceste - súkromné auto živnostníka (0 replies)
 38. rozdiel medzi predajnou a zostatkovou cenou pozemku (1 replies)
 39. Vyplatenie dividend v roku 2018 za rok 2017 - odvody (3 replies)
 40. DP a odvody do zdrav. poisťovne (3 replies)
 41. Daňové priznanie pre opatrovateľky. (3 replies)
 42. Žiadosť o udelenie prechodného pobytu - pracovníci z Ukrajiny (0 replies)
 43. Anglický účtovný rok od 1.4.2017 do 31.3.2018 versus naše Daňové priznanie (0 replies)
 44. Môže faktúry na reklamu vystavovať môj spoločník? (0 replies)
 45. Prevod osobného auta od fyzickej osoby podnikateľovi (10 replies)
 46. Zálohová faktúra v CZK (0 replies)
 47. Môže mať SZČO prvý rok vyššie výdavky než príjmy? (5 replies)
 48. Práca blogéra (8 replies)
 49. Vypocet nemocenskych davok (8 replies)
 50. Môžem mať kópie občianskych preukazov zamestnancov a rodné listy detí našich zamestnancov . (6 replies)
 51. Musí Slovák s českou živnosťou a českým daňovým domicilom podávať DP na Slovensku? (0 replies)
 52. faktúra do Česka (4 replies)
 53. Do VOZD dám 1 splátku - notárska úschova -licenčná odmena pre SOZA v JU ? (0 replies)
 54. Živnostník pracuje v EÚ na stavbe pre slovenskú zdaniteľnú osobu. Aké povinnosti má tejto živnostník na Slovensku a v zahraničí. (0 replies)
 55. Poplatok za zrušenie objednávky. (0 replies)
 56. ukončenie živnosti - ako? (0 replies)
 57. Predčasná úhrada faktúry (0 replies)
 58. Vzájomnný zápočet so zdrav.poistovnou (1 replies)
 59. Vypožička auta od SZČO manžela pre SZČO manželku (1 replies)
 60. Odvody za zamestnanca (13 replies)
 61. SRO zaplatila faktúru za FO(podnikateľ) (0 replies)
 62. Zmena účtovného programu v priebehu roka (2 replies)
 63. Do ktorého riadku DP FO podnikateľa dám príjme z prenájmu časti budovy zaradenej do obchodného majetku ? (8 replies)
 64. príležitostný príjem (1 replies)
 65. Kúpa čistého podniku (0 replies)
 66. chybný základ dane pri tržbach cez ERP vo výkaze dph-upraviť? (1 replies)
 67. ako uvádzat v kontr.výkaze DPH nákup PHL 20 percent ? (1 replies)
 68. nájomné platené fyzickej osobe (2 replies)
 69. neuhradené záväzky § 17 odst.27 daň z príjmu (3 replies)
 70. Účet 261 v mínuse (3 replies)
 71. Ako zrušiť záväzkok voči dodávateľovi, ak nemám doklad o úhrade faktúry? (1 replies)
 72. Záväzky zo SF - dlhodobé alebo krátkodobé (1 replies)
 73. Potvrdenie o úhrade z Francúzska (4 replies)
 74. OP Pohľadavka FV Uzávierka DPPO za rok 2017 (0 replies)
 75. Finančná odmena vo výške 0,00eur? (4 replies)
 76. Ubytovanie bez DPH? (2 replies)
 77. Daňové odpisy predaného vozidla (2 replies)
 78. schválenie odmeny konateľa (3 replies)
 79. Vyúčtovacia faktúra elektriny-preplatok, započítaná upomienka a úrok (0 replies)
 80. Autonehoda bez spoluucasti (2 replies)
 81. Oprava počiatočných stavov Omega (2 replies)
 82. krátkodobý prenájom vozidla - kontrolný výkaz (0 replies)
 83. obnova prerušenej živnosti a DP (4 replies)
 84. Ako vyplniť časť I. Žiadosti o registráciu na daň z príjmov? (3 replies)
 85. Podiely na zisku za rok 2017 (0 replies)
 86. účtovania rozšírenia programu (1 replies)
 87. dp po a poznámky (0 replies)
 88. vyúčtovanie cestovného príkazu (2 replies)
 89. Faktúry od spoločnosti Google za služby GoogleAdWords - čo do nákladov? (0 replies)
 90. MRP - účet v banke (2 replies)
 91. Faktúry od spoločnosti Google za služby Google AdWords - daňová kontrola (0 replies)
 92. Uplatnenie nezdaniteľnej položky na manželku poberajúcu polovičný invalidný dôchodok (5 replies)
 93. Zrušene Dič (19 replies)
 94. Ako zaúčtovať došlú faktúru zaúčtovanú už v minulom roku ? (2 replies)
 95. Prenesenie daň. povinnosti podľa §69 ods. 12 zákona o dph (3 replies)
 96. Hotovosť nad 1000€ cez ERP (5 replies)
 97. Tovar z ČR - inštalácia? (3 replies)
 98. Zaradenie a odpis vlastnej budovy (2 replies)
 99. Aký deň dodania uviesť na faktúre? (1 replies)
 100. Úver na auto účtovanie PÚ (0 replies)
 101. Počiatočné stavy nesedí 411 ZI (0 replies)
 102. Vymeranie DPH - má sa účtovať v peňažnom denníku alebo nie? (1 replies)
 103. Daňový bonus (2 replies)
 104. SF a čerpanie na kultúrne podujatia, fitnescentra (2 replies)
 105. Práca nadčas výpočet (0 replies)
 106. Kúpna zmluva bez čísla a KV (1 replies)
 107. novoregistrovany platca DPH a nove auto pre inu firmu (0 replies)
 108. Faktura za skodu sposobenu pri pracach spolocnosti (2 replies)
 109. Vystavenie vyúčtovacej faktúry za energie a KV DPH (6 replies)
 110. fa za Telekom. služby-uznateľnosť (2 replies)
 111. oznámenie bankového účtu na portál FS (2 replies)
 112. poskytnutie pôžičky do sro (finan.výpomoc spoločníka) bezhotovostne a výber z účtu na hotovostné platby (2 replies)
 113. Mzdy v Nemecku (0 replies)
 114. Podnikateľ odmieta vydať doklad o zaplatení (3 replies)
 115. Môže manželka SZČO fakturovať jednoosobovej sro , ktorej konateľom aj spoločníkom je manzel, účtovnícke (príp. iné) služby? (1 replies)
 116. Aka je splatnost Faktury? (5 replies)
 117. Všeobecné posielanie pre Finančnú správu (2 replies)
 118. Oslobodenie - automobil z Holandska (2 replies)
 119. Registrácia živnostníka na DU (9 replies)
 120. Dovoz tovaru z USA (0 replies)
 121. Musí byť súčasťou faktúry okrem dodacieho listu aj STAZKA? (1 replies)
 122. Stravné učiteľa pri 2 dňovom výlete (1 replies)
 123. PHM účtovanie (4 replies)
 124. DPPO B - slobodne povolanie (0 replies)
 125. vrátenie DPH z Talianska (0 replies)
 126. Invalidny dochodok a praca v poistovnictve a hypoteky? (1 replies)
 127. Prepravné služby s dph? (1 replies)
 128. Zdravotné odvody z ostatného príjmu (1 replies)
 129. Tankovanie zamestnanca (2 replies)
 130. účet 429 (1 replies)
 131. Môže analytický účet obsahovať písmená? (0 replies)
 132. úhrada faktúry spoločníkom (10 replies)
 133. Dobropis, ktorý sa týka minulého roka (5 replies)
 134. Odvody na dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti zaplatené v omeškaní - rátajú sa na účely dane z príjmu do uhradených odvodov? (2 replies)
 135. Preddavky pre novú živnosť, ak som už podnikal (2 replies)
 136. Zaúčtovanie preddavkovej FA až po 2 mesiacoch (0 replies)
 137. Skôr vyplateny podiel na zisku za rok 2017 ako podiel na zisku z rokov 2014-2016 (1 replies)
 138. Platba vopred a tovar dodaný do 15 dní (4 replies)
 139. Musím podávať daňové priznanie aj na Slovensku? (1 replies)
 140. DP typ B a príjem zo zamestnania v zahraničí (1 replies)
 141. Ako zaučtovať poistnú udalosť v PÚ. (4 replies)
 142. Informovanie obchodných partnerov o spracúvaní osobných údajov (1 replies)
 143. cestovný príkaz zamestnanca (0 replies)
 144. samozdanenie-kedy? (1 replies)
 145. Dlhodobá zahraničná pracovná cesta konateľa (3 replies)
 146. Prenesenie daňovej povinnosti podľa § 69 odsek 12 zákona DPH (1 replies)
 147. Na aky ucet zauctovat danovy doklad k zalohovej platbe?? (0 replies)
 148. Je poskytnutý príspevok na teambulding nepeňažným príjmom zamestnanca? (2 replies)
 149. Môže registrovaný na úrade práce ako nezamestnaný prenajímať byt a nebytový priestor? (8 replies)
 150. SZČO platiteľ DPH iba časť roka + paušálne výdavky - Môže si uplatňovať odpočet DPH? (3 replies)
 151. Účtovná zavierka v mikro UJ 2017 - smerovanie riadkov (0 replies)
 152. Nákup auta zo zahraničia (3 replies)
 153. Ako opraviť chybné stavy na účte??? (0 replies)
 154. Kúpa automobilu na obchodnú spoločnosť (5 replies)
 155. Znizenie ZD 2017 (3 replies)
 156. DDP PO prílohy (0 replies)
 157. Odpis nepremlčanej pohľadávky (1 replies)
 158. Rozdelenie spoločnosti na dve nástupnícke (0 replies)
 159. FA poslaná do zahraničia na centrálu (0 replies)
 160. DzMV (0 replies)
 161. Obstaranie PC a ich zaradenie ak cena je 650 € (0 replies)
 162. daň z motorových vozidiel pri použití súkromného auta pri pracovnej ceste (3 replies)
 163. Ako zaúčtujem? (2 replies)
 164. darovanie, zbierka, (1 replies)
 165. Účtovaníe vyplatenie dividend (5 replies)
 166. Modernizácia, renovácia, rekonštrukcia (2 replies)
 167. Vznik nároku na podporu z dobrovoľného poistenia v nezamestnanosti pri omeškaní úhrady poistného (2 replies)
 168. Ako a v akej výške zaúčtovať sprepitné zaplatené v hotovosti? (3 replies)
 169. Je správe vystavená faktúra z USA za softwarové služby s 20 % ou DPH platiteľovi DPH? (0 replies)
 170. Mám podat souhrnný výkaz dodatečně? (0 replies)
 171. Prefakturácia služby plátcovi DPH do EU (0 replies)
 172. Účtovanie stravného zamestnancom v RO - zariadenie pre seniorov (0 replies)
 173. Odpis pohľadávky a dane (1 replies)
 174. Ukončenie Bc. - dokedy má štatút študenta? (1 replies)
 175. Zaúčtovanie VH za rok 2017 (3 replies)
 176. pokladničný doklad za ubytovanie v CZ a odpočet DPH (0 replies)
 177. Pripočítateľné položky v DP do ktorých riadkov smerovat ucty? (0 replies)
 178. Účtovanie medzi prepojenými spoločnosťami (0 replies)
 179. Poplatky za platbu kartou za minuly rok (0 replies)
 180. VS na vyplatenie dividendy z roku 2017 (1 replies)
 181. DPH z kreditu (8 replies)
 182. Zatriedenie účt. jednotky k 1.1.2017 (7 replies)
 183. Podiel na zisku 7 % DU (0 replies)
 184. malá UJ-poznámky (0 replies)
 185. TPP a predčasný dôchodok (10 replies)
 186. Môžem platiť dodávateľom gastrolístkami ak ich akceptujú? (8 replies)
 187. Účtovný odpis pri vyradení. (2 replies)
 188. zaúčtovanie tržby v PÚ-predaj tovaru+sprostredkovanie prenájmu kontajnera (10 replies)
 189. Dodaňujú sa záväzky po splatnosti vzniknuté z postúpenia? (0 replies)
 190. Ziadost o predcasny dochodok, posun zaciatku priznania a vyplaty PD (14 replies)
 191. Strata a daňová licencia (0 replies)
 192. Pripočítateľné položky v DP PO za rok 2017, na ktoré riadky? (0 replies)
 193. Ako moze ist muz na matersku? (7 replies)
 194. Zrušiť pred odchodom na materskú živnosť alebo nie? (3 replies)
 195. Dotácie pre začínajúcu sro? (4 replies)
 196. Zamestnanec a konateľ v s. r. o. zároveň - podpora v nezamestnanosti a PN? (5 replies)
 197. doprovod družky u lekára - treba zdokladovať, že spolu bývajú v jednej domácnosti? (10 replies)
 198. Faktúru za dodanie služieb v SR pre odberateľa z EU vystavím bez DPH? (2 replies)
 199. Kúpa kuponu cez zlavový portál (2 replies)
 200. Opravná faktúra-DPH a KVDPH (0 replies)
 201. Duplicitná úhrada faktúry firme , ktorá medzičasom zmenila názov (2 replies)
 202. odpočitateľná položka (2 replies)
 203. Výdajník vody a Barely na vodu daňovo uzn.výdavok? (1 replies)
 204. Spolufinancovanie pri oprave cesty, ak cesta nie je majetkom firmy (0 replies)
 205. DPH samozdanenie - tovar z EU (2 replies)
 206. spolufinancovanie rekonštrukcie cesty právnickou osobou pre obec (0 replies)
 207. prechod z pauš. výd. na JU (4 replies)
 208. kúpa podniku - účtovanie (0 replies)
 209. szčo elektronická schránka (3 replies)
 210. predaj nákladného auta pred odpísaním (4 replies)
 211. info o: novinkach v zakonoch, uctovnictve, daniach (0 replies)
 212. podiely na zisku spoločnosti v ČR (10 replies)
 213. prenajom karavanu na firmu (14 replies)
 214. DPH nadobudnutie tovaru z EÚ (4 replies)
 215. Ako pridám pečiatku a podpis na faktúru v programe MRP Fakturácia? (1 replies)
 216. Môžem refakturovať nadštandardné pracovné oblečenie zamestnancovi? (8 replies)
 217. predčasné ukončenie leasingu - odkupenie nájomcom- nákladný a osobný automobil (0 replies)
 218. Odpísaný záväzok postúpený inej osobe (0 replies)
 219. Dohodari a nocna praca od maja (3 replies)
 220. Predaj nehnuteľnosti získanej dedením (1 replies)
 221. Účtovanie nedokončenej výroby v stavebníctve (0 replies)
 222. kupa sro (1 replies)
 223. konateľ a práca vo vlastnej sro (2 replies)
 224. náhrady pri dohode (0 replies)
 225. Dvojzmenná prevádzka v NC (0 replies)
 226. Ako zlikvidovať zo salda nevrátený a nevyžiadaný preplatok? (5 replies)
 227. Predaj osob.automobilu pod odpise - je treba dať DPH? (14 replies)
 228. ako účtovať uhradu firemnej faktury zo sukromneho uctu konatela? (3 replies)
 229. Aky je postup ked sa nepreberu vsetky prace ale je vystavena faktura? (1 replies)
 230. akým kurzom prepočítavať úhrady zahraničných faktúr z EUR bank.účtu ? (0 replies)
 231. GDPR účtovníci (3 replies)
 232. Vystavená faktúra, ale nie doručená (1 replies)
 233. Bločky z alzy s 0 dph (5 replies)
 234. Môžu byť koberčeky súčasťou OC auta? (2 replies)
 235. predaj automobilu za nižšiu cenu ako je zostatková (7 replies)
 236. platenie preddavkov PO (1 replies)
 237. DP z rakúskych príjmov (7 replies)
 238. Poplatok za výkon správy pre garážové státie (6 replies)
 239. Prepočet stravného v cudzej mene na EUR (3 replies)
 240. Zmena adresy spoločnosti (1 replies)
 241. bezplatné poskytnutie obedov pre svojich zamestnancov vo svojej reštaurácii (2 replies)
 242. Denná uzávierka ERP (0 replies)
 243. Účtovanie tržieb stávkových kancelárií (0 replies)
 244. Poistenie zaplatené po skončení podnikania - za ktorý rok podať DDP (0 replies)
 245. ERP storno (4 replies)
 246. zrážka zo mzdy v prospech zamestnávateľa (7 replies)
 247. Nákup pozemku na základe zmluvy o budúcej zmluve. Investícia alebo záloha (2 replies)
 248. Služobné vozidlo používané na súkromné účely (1 replies)
 249. Ako účtovať poplatok za vklad na účet poštovou poukážkou v jednoduchom účtovníctve? (2 replies)
 250. môžem účtovat 518 / 314 pri preddavkoch na sluzbu? (2 replies)