PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455

 1. Nevyčerpaná dovolenka
 2. Ako zaúčtovať platbu cez terminál v jednoduchom účtovníctve. Príjem je na mesačnej úzavierke z pokladne, ale fyzicky tam tie peniaze nie sú lebo platiľ cez banku.
 3. rôzne činnosti a určenie sk nace
 4. Starobný dôchodca-daňové priznanie A rok 2017
 5. Bude uložená pokuta za opravný Prehľad ?
 6. Ročné zúčtovanie ZP ako ďalej?
 7. DP a daňový bonus
 8. Tabuľka K k DP PO 2017
 9. SZČO bez príjmov s odvodmi - je povinnosť podať DP?
 10. Živnosť v Českej republike, rezident SK
 11. 364-zrušenie záväzku nevyplateného podielu
 12. DP 2017
 13. Príloha k DP typ B
 14. Paušálne JÚ v r.2017 a v r.2018 vedenie účtovníctva -koncové stavy
 15. vedenie skladovej evidencie spôsobom B
 16. Najomne 2016, uhradene v roku 2017, ktory riadok DP?
 17. Fakturovať bez DPH alebo už ide o zloženú dodávku a prenesená daň.povinnosť už neplatí???
 18. Garančný fond SP
 19. Príjem z prenájmu a nájomné zaplatené dopredu
 20. správne pridelenie SK NACE podľa činnosti
 21. Kúpa staršieho vozidla
 22. rada pre daňové priznanie typu B pracujúceho inv. dôchodcu
 23. Firemny vecierok a DPH
 24. Poistné plnenie
 25. Nepeňažne príjmy lekárov 2017 - vzor oznamenia
 26. MRP-kody CS a prenos daň. povinnosti
 27. prenos daňovej povinnosti v ČR
 28. Omietací stroj - odpisová skupina
 29. Poznámky pre mikro UJ za rok 2017
 30. Daňové priznanie - spoločnosť , ktorá aktívne nepodniká
 31. Podávam daňové priznanie s kombináciou príjmov zo závislej činnosti z ČR a SR správne?
 32. 2% dane
 33. Dohoda o vzájomnom započítaní pohľadávok
 34. účtovná závierka - kontokorentný účet
 35. Môžem samozdaniť zahraničnú faktúru za materiál vo februári?
 36. Dan z motorovych vozidiel
 37. Kto ma na starosti spracovanie danoveho priznania?
 38. Dodanie služby podľa §7a
 39. Tabuľka D Priznanie PO
 40. Ukončenie živnosti a DP
 41. Čo všetko môže ísť do nákladov?
 42. Obrat v JU.
 43. Potrebujem sa nahlasit na DPH v Nemecku ak dodavam sluzby?
 44. Ako opraviť účtovanie v pokladni za minulé obdobia?
 45. Odpisový plán
 46. potvrdenie o výške dane na základe podaného daňového priznania a potvrdenie o zaplatení dane z Dú
 47. Vystavena faktura za 12/17 - neplatca DPH
 48. Predaj bytu a platené úroky z hypotéky
 49. Majetok OZ - chata - uctovanie
 50. Ucet 428 - zaporne stavy
 51. Ak je firemné auto na zimu odhlásené z evidencie vozidiel, môže byť uplatnený daňový odpis za rok, alebo len za mesiace, kedy je auto v používaní?
 52. účtovanie v JÚ-odmena za platby kartou
 53. Nákup auta na autokredit Paušál 80/20
 54. Samozdanenie - zahraničná firma predáva tovar v tuzemsku
 55. blok phm a osobná spotreba
 56. Zostatková cena automobilu a daňové priznanie
 57. SZČO a ubytovanie
 58. Dohoda o platbách za elektriku
 59. Daňová licencia/Tabuľka K
 60. Daňové priznanie - honorár za umeleckú činnosť
 61. Zálohový predpis od správcu nebytového priestoru
 62. Zaradenie montovaného plechového skladu 2,2x2,2x3m?
 63. Náklady zo súkromného auta SZČO
 64. môže sa staré firemné auto darovať? a obdarovaný ho môže ďalej prenajímať?
 65. Príjem zo závislej činnosti z Rakúska a DP FO
 66. Služby spojené s bývaním ako nájomné?
 67. Ako zaúčtovať splátku leasingu za auto pri uplatnovani 80%?
 68. Príspevok OZ-účtovanie
 69. Musim podat danove priznanie?
 70. živnosť 2017
 71. Treba niekde hlasit prechod z JU na danovu evidenciu?
 72. Uctovanie preplatku DFz v PLN
 73. kontrolny vykaz????
 74. Podliehaju dividendy odvodom?
 75. paušálne DPFO-B - úhrada poistného
 76. Študent pracujúci na dohodu o pracovnej činnosti + príjmy zo zmlúv o dielo
 77. Stav zásob v obchode k 31.12.2017 bez inventúry
 78. dodatočné DP typ A
 79. Pracovný pomer + materské + živnosť
 80. zrušenie rezervy, smerovanie do daňového priznania
 81. môže občan zaplatiť s.r.o. fa na sumu 150eur za kovovú konštrukciu?
 82. Zaradenie auta do majetku pri dovoze
 83. Kde zaradit preplatky a nedoplatky pri rocnom vyuctovani bytu od spravcu?
 84. Paušálne výdavky a živnosť od marca plná výška alebo len alikvótna čiastka
 85. Paušálne výdavky a živnosť od marca
 86. Predaj darovaneho pozemku
 87. Naše finančné družstvo
 88. prehľad zo miezd
 89. Môže nový spoločník vyplatiť v hotovosti 2015€ starému spoločníkovi?
 90. Potvrdenie o zaplatení dane
 91. Da sa nahlásit v praci ze poberam vysluhovy dochodok spetne rok?
 92. opravna polozka k pohladavke
 93. Autorský honorár - pasívny príjem
 94. Stratený archív OMEGY a zlé zostatky na BV
 95. DP pri náhrade za stratu na zárobku.
 96. Kontrola DP A
 97. DP typ B
 98. Je práčka za 265 euro kupená do prenajímaného bytu zaradeného v OM výdavok
 99. účtovanie spoločenstva vlastníkov bytov
 100. Náklady zaplatené vopred...
 101. Leasing
 102. Predaj nehnuteľnosti
 103. Poplatok za prevod vlastníctva
 104. DP
 105. ukončenie szčo a úprava základu dane
 106. Ahojte, viete mi poradiť, ako v programe VEMA nastavím prerušenie zrážky?
 107. Zahraničná faktúra
 108. Advokat - spravne poplatky v mene klienta - uctovanie
 109. Opravné DP k DzP PO
 110. Vplyv dávok OČR a zníženie sumy SP v daňovom priznaní typ B
 111. Počítač do nákladov, JÚ
 112. Prenajom bytu - mozem poplatky za spravu bytu zahrnut do danovych vydavkov
 113. Opatrovateľka v Rakúsku
 114. PS účtu 428
 115. Daňová licencia za rok 2017
 116. účtovanie zisku v peňažnom denníku - JÚ
 117. zamestnanec daňové priznanie
 118. účtovanie opravy majetku zaúčtovaného do spotreby
 119. Neplnoletý študent - daňové priznanie 2017
 120. Vrátená daň dôchodcovi - predčasný dôchodok
 121. Pridelene DIČ slobodné povolanie
 122. Dieta s preukazom TZP a dan z nehnutelnosti
 123. Ako dorovnať rozdiel zo zaokrúhlenia DPH v OMEGE?
 124. Zrušenie pozastavenej živnosti a predaj auta registrovaného na ico
 125. VEMA - online prirucka
 126. čo má obsahovať vyúčtovanie nájomného bytu v obci?
 127. Príjem z Anglicka - chýba jedna páska
 128. Fyzická inventúra zásob v daňovej evidencii u FO k 31,12,
 129. Danove priznanie v cr
 130. zmena úľav na odvodovom poistení
 131. odstupne a odvody
 132. Výška poistného v Daňovom priznaní FO B 2017 je skutočne v tom roku zaplatené alebo za ktorý rok je to zaplatené?
 133. Pracujem v Čechách a na Slovensku prenajímam byt - aký je postup pri daňovom priznaní
 134. Licencia za používanie softvéru
 135. Lesné spoločenstvo a daňová licencia
 136. Doklady k daňovému priznaniu
 137. Rekonštrukcia budovy v OM
 138. DP typu B, prijem zo zamestnania a dohody o dielo
 139. 0% DPH pri liečivých rastlinách - účtovanie vo WinLSS
 140. Refakturácia elektrickej energie
 141. ukončenie živnosti a DP
 142. Odpis pohľadávky a daňové hľadisko
 143. Elektronické podanie DP za 2017 pre s.r.o. bez zaručeného elektronického podpisu?
 144. DPPO tabuľka K-evidencia a zápočet daňovej licencie
 145. Pozicka konatela vlastnej sro
 146. Danove priznanie - živnosť + práca na dohodu
 147. Ako zaúčtovať príjem peňazí z iného bankového účtu?
 148. Zaúčtovanie platby bankomatovou kartou v peňažnom denníku..
 149. Keď si zakladám BÚ ako OZ ako ho zaúčtovať v peňažnom denníku?
 150. Vrátenie dane z CR
 151. DP a prispevok z UPSVaR
 152. Ako správne zaúčtovať preddavky na daň na konci roka?
 153. Preddavky DPPO - účtovanie
 154. Nezaúčtované odpisy.
 155. POdavanie danoveho priznania
 156. Predaj osobneho vozidla N1 (bol odpocet DPH) autobazaru a DPH - ako vystavit fakturu?
 157. Predaj odpisovaného dlhodobého hmotného majetku
 158. Nekratenie stravneho
 159. posielanie DPPO cez čítačku OP
 160. Faktúra z roku 2017 prišla v marci 2018 - ako zaúčtovať?
 161. Spatne uplatnenie odpocitatelnej polozky
 162. Odpočet dan.straty - vyplnenie DPPO
 163. opravný výkaz do ZP
 164. Ako treba vypočítať kurzových rozdielov valutových pokladníc v MRP?
 165. SZČO a príjem 0 Eur
 166. Aký typ DP pri finančnom sprostredkovaní a PP?
 167. Daňový bonus szčo
 168. Navyše zaplatené poistné a zápočet
 169. poistné zo závislej činnosti do DFPO B
 170. PN, materské a DPFO A
 171. Vymeriavaci základ
 172. daň z prenájmu - správny výpočet?
 173. Vyrovnanie účtu 472
 174. AirBnB platby z uctovneho hladiska - otazka
 175. Poznámky k účtovnej závierke - vzor
 176. Vreckové je danovo uznany naklad?
 177. Daň z MV na súkromné auto
 178. Zohľadňuje sa materská dávka u SZČO v daňovom prizaní za rok 2017 ?
 179. Nesprávne uplatnená nezdaniteľná čiastka DDS za rok 2016
 180. Účtovanie UBER
 181. 132 ako správne účtovať tovar na sklade a jeho predaj
 182. DPPO prvý rok 2016 neplatenie DL-tab.K nevyplnená v r.2017?
 183. 326 zostatok k 31.12.2017
 184. Darcovská sms - účtovanie
 185. Paušálne výdavky
 186. aký kurz použiť?
 187. Kríza spoločnosti a účtovanie pôžičky spoločníkov na vykrytie zlej finančnej situácie
 188. Ako zaúčtovať finančný bonus?
 189. Výdavky pri prenájme bytu
 190. Samostatne hospod. roľník a typ DP?
 191. Splátkový kalendár od 02
 192. Dividendy z podielových listov
 193. Dátum dodania/nadobudnutia: 2 príklady
 194. Danove priznanie A alebo B
 195. Príjmy z Nórska
 196. Zmluva o spolupráci podľa Obchodného zákonníka
 197. Pozastavenie zivnosti od 1.1. a odvody uhradene za december minuleho roka_Ako to vykazat v DP FO typB?
 198. Úhrada dobropisu
 199. ako zaúčtujete - preučtovanie neuplatnenej dph na uplatnenú dph?
 200. Tvorba opravnej položky k pohľadávkam
 201. Ako zahrnut do danoveho priznania obcasny prijem prostrednictvom stranky AIRBNB?
 202. DPPO pri strate uvádzanie núl do riadkov
 203. Predpis cestnej dane v zlej výške
 204. Tankovací automat odpisovanie
 205. Nárok na daňový bonus
 206. poľnohospodárske plodiny na sklade
 207. Vklad na účet v s.r.o. - od konateľovej manželky
 208. Daňové priznanie v predĺženej lehote
 209. Spotreba PHL
 210. preplatok zo SP - uviesť do daňového priznania?
 211. Ako postupovať pri neodpisanom-nepojazdnom aute v JU-platca DPH?
 212. Daňové priznanie 2017 typ B
 213. danove priznanie oddiel XII.
 214. Invalidný dôchodca a DP FOA
 215. zápočet pohľadávky so stratou z min. obdobia
 216. Danova povinnost - sluzba
 217. Čo s nadspotrebou PHL pri paušále 80%?
 218. Zabudnutie odpocitania danovej straty
 219. Postupne dedenie - dan z prijmu
 220. DP a odmena anketára
 221. Inventúrny rozdiel
 222. Ako zaúčtovať došlé platby od Bistro.sk?
 223. Krátenie dovolenky z dôvodu PN a výpovedná lehota
 224. Zrazené príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie
 225. Odpočet dph na základe dodatočného DP DPH
 226. Uplatnenie NČZD na manželku
 227. Fa neuhradené do konca roka
 228. V jedn. účtovníctve - časť nájomného zaplatená v januári 2018, ale prislúchajúca ešte k roku 2017, je zdaniteľným príjmom roka 2017 alebo 2018?
 229. Oprava účtu 321
 230. Učtovné/Danové odpisy
 231. Náklady na cestovné náhrady - výkon práce spoločníka je v zahraničí.
 232. Karta majetku v Omege Kros?
 233. zaúčtovanie straty
 234. DP typ B a preddavky do ZP
 235. prefakturovanie dialničnej známky firme sídliacej v ČR
 236. Účtovanie príspevku na stravu dôchodcom v obci - kód zdroja
 237. Danove priznanie typu A: Uplatnujem si danovu ulavu na manzelku, rata sa aj mesiac v ktorom sme sa zosobasili?
 238. Kapitalizácia záväzku
 239. Prepočet zahraničnej pracovnej cesty
 240. Súdne poplatky a faktúra od právnika - je to náklad ?
 241. dohoda o elektron.komunik.kvôli súhrnným výkazom-musí danové podať elektronicky?
 242. DP v Rakusku - odpocitanie odvodov
 243. Daňové priznanie typu A-ako správne vyplniť riadok 32(oddiel V)?
 244. Zrušenie živnosti - paušálne výdavky a záväzky do poisťovní
 245. prerusenie zivnosti, zamestnanec a praca na dohodu
 246. Na DP FO typ B po zruseni zivnosti mám uviesť DIČ alebo rodné číslo?
 247. Prepočet a vyúčtovanie stravného -zahraničná pracovná cesta SZČO
 248. Szco vyuctovanie sluz.cesty
 249. Daňová licencia
 250. Danovy bonus v Rakusku