PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452

 1. Dve darovacie zmluvy za rok
 2. DPH - obchodovanie s 3-ťou krajinou
 3. Nespravne obdobie v suhrnom vykaze
 4. Elektronická kominikácia s DU
 5. Daňové priznanie - práca v Spojených arabských emirátoch
 6. Palivové karty
 7. Spätná úhrada koncesionárskych poplatkov - ako zaúčtovať?
 8. Storno faktúry v oddieli kv dph
 9. U MUJ časovo rozlíšiť ESET licenciu na PC
 10. Z-nec, cestovný príkaz a parkovné
 11. Môže predseda pozemkového spoločenstva kúpiť stroj bez súhlasu valného zhromaždenia?
 12. Potrebujem previest tovar zo sukromnej osoby na s.r.o, ako je mozne to spravit?
 13. účtovníctvo a vrp
 14. obratový bonus
 15. Môžem si uplatniť DPH z pohostenia pre hostí vrámci prezentačnej akcie, ktorú som robila pre inú firmu?
 16. Fa z r. 2017 prijatá 2/2018
 17. Ako zaradiť umývačku riadu do majetku?
 18. Zdravotné poistenie
 19. Daňová uznateľnosť výdavkov za rekvalifikačný kurz
 20. Danove priznanie na Slovensku a vrátenie dani z UK
 21. SZČO, neplatca DPH, paušálne výdavky - nezaplatená časť faktúry
 22. Rocne zuctovanie ZP- nedoplatok
 23. Prenos daň. povinnosti pri stavebných prácach
 24. Príjem z Úradu práce a priznanie Typ B
 25. Odpočitateľná položka
 26. Daň z motorových vozidiel - dátum vzniku daň.povinnosti
 27. Dobrovoľné používanie Virtuálnej ERP
 28. Paušálne výdavky 80% bez knihy jázd
 29. Daň z pozemku
 30. Paušál za súkromné auto
 31. K prenosu daňovej povinnosti ,ktoré patria do kapitoly 72-železo
 32. Źiadosť o vykonanie RZD - douplatnenie si DB
 33. RZD a odpocítateľná položka
 34. Používanie súkromného auta na podnikanie
 35. Akú odvolávku dať na faktúru vystavenú pri vývoze do tretích krajín?
 36. Rekonštrukcia účtovníctva
 37. Musi SHR bez prijmov podat danove priznanie?
 38. Dobijacie karty do mobilu do nakladov
 39. 80% nakladov na auto a dan z MV
 40. povinnosť elektronickej komunikacie
 41. Vznik DPzMV - platiteľ DzMV
 42. Daň z MV účtovanie
 43. Žiadosť o ročne zúčtovanie dane a nárok na daňový bonus
 44. Ako sa účtuje o VRP v Money S3?
 45. Predaj obch. podielu v s.r.o. a povinnosti
 46. Kombinovaná preprava a daň z MV
 47. Dan z motorovych vozidiel
 48. Vyplnenie žiadosti o ročné zúčtovanie preddavkov za daň/uplatnenie nezdaniteľných častí na manželku.
 49. Musim registrovať podla par. 7a?
 50. daň z nehnuteľnosti
 51. Ako správne zaúčtovať bločky z ERP za obedy za celý rok 2017?
 52. RZD a daňový bonus neuplatňovaný mesačne - ako vysporiadať s DU?
 53. miesto nadobudnutia tovaru a správna fakturácia
 54. S.r.o musi podavat danove priznanie len elekronicky? ide o jedno vozidlo.
 55. Prerušenie odpisov
 56. "zabudnutý" zostatok na účte 381
 57. Návesová jazdná súprava
 58. Nákup z ALZY bez DPH použitý na súkromné účely
 59. daň z MV 2017
 60. Prenesenie danovej povinnosti podla par.69 ods.10 az 12 zakona č.222/2004
 61. finančný leasing a prenájom tretej osobe
 62. cestovné náhrady
 63. Danove priznanie za rok 2017 cast roka praca DE a cast SR
 64. Daňové priznanie k Dani z motorových vozidiel
 65. Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel -
 66. Daň z MV - špeciálne vozidlo
 67. Prenájom časti budovy
 68. Dodatočné DP z príjmu FO r. 2016
 69. Príspevková organizácia mesta uctovanie rezerv
 70. Ako funguje prenos daňovej povinnosti pri obchode medzi dodávateľom, 1. odberateľom a 2. odberateľom, ak sú všetci platcovia DPH a obchoduje sa len v rámci tuzemska?
 71. DMV, nepoužívané auto 4 mesiace a následne predané
 72. Pokladna - zakladanie dokladov
 73. Ako zaúčtujem zábezpeky za nájom?
 74. elektronické podanie za PO
 75. prehlad danovej straty v DP
 76. zabudli sme zaplatiť ročné nájomné za prenájom nehnuteľnosti a konateľ chce mať tento výdaj aj v DPPO v r.2017
 77. Vyhlásenie na zdanenie príjmov
 78. Ziadost o rodinne pridavky
 79. Stratila som zápočtový list
 80. kúpa bicyklov pre zamestnancov
 81. nesprávna ŠPZ v daňovom priznaní k dani z MV za rok 2016
 82. Vystavenie zálohovej fa alebo faktúry
 83. Výplata na výpl. páske nesedí
 84. Dobropis na prelome roku
 85. neplatca DPH a dovoz tovaru zo zahraničia
 86. Daň z príjmu FO zo zamestnania + ostatné vedľajšie príjmy
 87. Dz MV_predpokladana daň r. 40
 88. Optimalizácia dane pri predaji časti podniku
 89. Predplacanie si Zoom = sluzba na videohovory(podobne ako skype) - ide podla zakona o DPH o elektronicky prijatu sluzbu?
 90. Príspevok na SZČO a jeho účtovanie....
 91. Daň z MV za rok 2017 - zmeny oproti roku 2016?
 92. Daň z predaja nehnuteľnosti
 93. Zmluva o účinkovaní bez podania umeleckého výkonu. Aký je to príjem?
 94. Ako učtovat dodatočnu dan z MV ?
 95. Faktura do ČR z 01/18 kde je uvedene kompenzacia za 12/17
 96. Faktura z ČR s DIC SK30...
 97. Musí žena podať daňové priznanie ak prenajímala jeden mesiac nehnuteľnosť za 150 €?
 98. špedička a daňová povinnosť
 99. narok na danovy bonus
 100. faktúra z čr - zvláštny režim
 101. Knihy bez dokladu o kúpe môžem predať na IČO?
 102. nadspotreba u plachtovej dodávky
 103. Uhrada dane z prijmu
 104. Pripočitateľná položka
 105. ako mám vyradiť auto z majetku?
 106. Oprava chýb minulých období
 107. Prenájom lesného pozemku
 108. odmena zo sociálneho fondu
 109. Ako odpočítať DPH z auta kúpeného pred registráciu za platiteľa DPH pri finančnom leasingu
 110. Ryža a prenesenie daňovej poivnnosti
 111. Ak danove priznanie podat ak som pracoval a nasledne podnikal?
 112. Faktúra s nesprávnymi údajmi
 113. Nepeňažný príjem u lekárov za rok 2017
 114. Dane v Nemecku
 115. nezdanit.časť na danovníka 2018
 116. Koeficient DPH
 117. Dan MV za rok 2017
 118. Tlačivo oznámenia
 119. Zánik daňovej povinnosti nákladného motorového vozidla
 120. Daň z MV a aplikácia e dane
 121. Faktúra s prenosom dań. povinnosti a KV DPH
 122. Pri podani DP DPH za december 2017 elektronicky mám použiť tlačivo platné od 1.1.2018?
 123. Môžem neplátca dph reg §7 samozdaniť prijaté služby z EU z augusta teraz v decembri?
 124. Odpočet DPH z parkovacieho státia
 125. Moze sa tovar s hodnotou nizsou ako 1700,- € zaradit do dlhodobeho majetku a byt financovany z kapitáloveho rozpoctu?
 126. Zánik daňovej povinnosti MV
 127. Prijatá služba z CZE - obaja neplatitelia DPH
 128. Ako účtovať faktúru z Metra - ryža, mak bez DPH - prenesenie daňovej povinnosti ?
 129. Vystavená faktúra, opravná a nová opravená faktúra - musia ísť všetky 3 do účtovníctva?
 130. zasielanie KV a DP DPH elektronicky
 131. Kde nájdem podrobný zoznam tovarov Spoločného colného sadzobníka?
 132. Nákup materiálu z ebay. Ako účtovať platbu kartou?
 133. DzMV – zánik daňovej povinnosti
 134. Ako opraviť faktúry s nesprávne uplatnenou DPH? (mal byť prenos daňovej povinnosti)
 135. Je to náklad ne repre alebo oprávnený náklad s odpočítaním DPH?
 136. Inventarizácia majetku
 137. Cestovný príkaz-ubytovanie u rodičov - ako uviesť v CP?
 138. Kontrolný výkaz - odbereteľa len s DIČ
 139. Refakturácia PHM
 140. Exekučný príkaz
 141. Poistne plnenie a danove priznanie
 142. Musím zaregistrovať firmu ako platiteľa dane zo ZČ , ak zamestnáva iba jednu osobu na DoBPŠ?
 143. reklam.kampaň - ako zaúčtovať
 144. Vyúčtovanie zahraničnej pracovnej cesty, kurz NBS alebo suma z dokladu
 145. Faktura FB - datum dodania do KV
 146. Tretie štáty - fakturácia
 147. Dovoz tovaru z EÚ
 148. Občianske združenie a registračná pokladňa
 149. omylom zaplatená platba z firemného účtu kartou
 150. Môžem účtovať v JU vo VOZD - napr. opravu kúpelní práca + materiál na budove, ktorú máme v prenájme ?
 151. účtovanie zabudnutých dokladov do pokladne v PÚ
 152. OP k pohladavke mozem v jednom roku vytvorit a hned aj odpisat?
 153. SZČO - predaj odevov - igelitové tašky, spoplatniť? registrovať na ministerstve ŽP?
 154. Daň z MV 2017 - cestovné náhrady
 155. nákup stravných lístkov szčo
 156. Vyuctovanie zalohovej faktury v program KTK - CZ
 157. potrebovala by som poradiť s účtovníctvom podvojným pre fyzickú os. ukrajinec,
 158. dan z motorvych vozidiel
 159. Zaradenie pozemku do majetku
 160. účtovanie občianske združenie
 161. Faktúra zo zahraničia s prechodom do roku 2018
 162. iné zmluvné príjmy podľa par. 8 od r. 2018 - daň, ZP, SP ako?
 163. Servis výťahu a prenesenie DP
 164. Dph na základe prijatej platby
 165. Typy DPH v MRP
 166. "Divná" zahraničná faktúra a jej zaúčtovanie
 167. DP motorové vozidlá
 168. prepočet poistného pri zdanit.príjmov z čr
 169. Ako je to s daňovým priznaním u dohodárov?
 170. použitie súkromného auta na služobke - daň z MV ako?
 171. PPD za nákup tovaru z Čiech
 172. Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch a NČZD
 173. DPzMV daňovník podľa §3
 174. príjem z rakúska+príjem z dohody na SK
 175. Ročné zúčtovanie dane
 176. Zmluva o budúcej zmluve - účtovanie
 177. Môže byť telka daňovým výdavkom?
 178. DPH nadmerný odpočet bol vyšší ako je vlastná daň.povinnosť
 179. Sociálny fond k 31.12.
 180. Výroba a montáž madla ucet 501 alebo 518?
 181. Ako účtovať poplatky RTVS
 182. uznateľnosť nákladov-kávovar pri opísanej situácii
 183. Ťahače a návesy riadok v TP
 184. danove priznanie z motorovych vozidiel
 185. Účtovanie daňového bonusu pri mesačnom uplatnení v JÚ - KROS
 186. Neskoro doručený dobropis
 187. Môže byť výdavkom?
 188. Ako zaúčtovať kúpu obchodného podielu v s.r.o. X a Y
 189. Číslo faktúry z dokladu od Alza.
 190. Oznámenie o zániku daňovej povinnosti
 191. Ako previesť auto z FO na s.r.o.
 192. Cestovný lístok na meno zamestnanca platený kartou spoločnosti
 193. Podanie priznania na daň z motorového vozidla
 194. Odvody do zdravotnej poisťovne
 195. faktúra s rôznymi rokmi
 196. DOVP je to pravidelný či nepravidelný ?
 197. Prenos daňovej povinnosti
 198. Stavba domu na rekreačné účely
 199. Mínus v pokladni v s.r.o.-čke
 200. DP typ B paušálne výdavky + príjem zo zamestnania
 201. Dlhodobé ochorenie externého účtovníka
 202. Kedy sa vypláca DPH za 11/2017?
 203. Účtovanie poistného
 204. Neskoro vystavená faktúra za prenájom nebytových priestorov
 205. účtovanie Google a zdanovanie
 206. Obec a daňové priznanie z motorových vozidiel
 207. Môžem si ako živnostník popri zamestnaní uplatniť paušálne výdavky a viesť tak len evidenciu o prímoch, zásobách a pohľadávkach?
 208. Účtovanie pri vymáhaní pohľadávky
 209. Odvody SZČO
 210. Ukončenie živnosti a vysporiadanie DPH pri neodpísanom majetku
 211. Príjem do 500,-€
 212. daň z nehnuteľnosti - spoluvlastníctvo
 213. Opravná položka k pohľ. (§20 ods. 14 Zákona o DZP) - tvorba len v 3. roku.
 214. účtovanie výroby alebo služby - účtovanie systémových, sklenených priečok, oceľovej konštrukcie
 215. Uprava rocnej sadzby dane
 216. klinická štúdia lekárov a DPH
 217. Naklady na prelome rokov
 218. odvody 2018, danove priznanie za 2017, paušalne vydavky
 219. preprava tovaru z CZ do Nórska
 220. Je nejaká lehota na ukončenie drobnej stavby?
 221. účtovanie kúpnej zmluvy PÚ
 222. vyúčtovacie faktúry za plyn
 223. Víno ako reklamný predmet
 224. DPH z Fa na prelome rokov
 225. O koľko percent znížiť ročnú sadzbu dane z motorových vozidiel v tomtom prípade?
 226. Došlý dobropis ročný bonus za odber
 227. Storno prijatej faktury v MRP
 228. kedy ma dochodca nárok na odpocitatelnu polozku?
 229. Dan z nehnutelnosti pri vysporiadani spoluvlastnickeho podielu
 230. Odkiaľ sa berie číslo na výplatnej páske ? VYRIEŠENÉ
 231. náklad na reprezentáciu v jednoduchom účtovníctve
 232. Faktúra v CZK, platena kartou
 233. zaradenie do odpisovej skupiny nakladač
 234. neskoro podané DP z MV za rok 2017
 235. Nahlásenie zriadenie kancelárie neskôr aj prevádzkárne daňovému a živnostenskému úradu
 236. Zdaňovanie provízie za predaj kozmetiky
 237. Aké doklady potrebujem pre daňový úrad ak mi vydavateľ nezaplatil honorár?
 238. Bankový účet SZČO - osobný účet
 239. Sprostredkovanie poistenia - účtovanie sankcie v PÚ
 240. Ak mám došlé faktúry od google adwords ale bez DPH, môžem ich samozdaniť?
 241. DzMV riadok 01 -dátum prvej evidencie
 242. Výdavky % z príjmov a prijaté dobropisy
 243. prenos daňovej povinnosti
 244. príjem podľa §6 a príjem z prenájmu hnuteľnosti
 245. Odsúhlasenie / Inventarizácia pohľadávok v angličtine
 246. Ročné zúčtovanie počas PN v ochrannej lehote
 247. ako zaúčtovať vrátené poistného zo SP a zápočet penále v JU
 248. zaregistr.som sa na elekt.komunikaciu kvôli súhr.vykazom musím všetko už posielať elektronicky?
 249. Ako zauctovat fakturu?
 250. Réžia kúpená vo vlastnej predajni