PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 [141] 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454

 1. Prenájom motorového vozidla
 2. Štátna pomoc nezamestnaným cez pracovné agentúry
 3. Opravné daňové - výkazy
 4. Kedy v ktorých situáciach je potrebné vyplniť daňové priznanie k dani z príjmov FO TYP A ako opravné daňové priznanie a v ktorých situáciach ako dodatočné daňové priznanie?
 5. Vklad komplementara
 6. súvaha
 7. Byt do nakladov s.r.o.
 8. daňové preddavky na rok 2013
 9. PHM 80% a DPH
 10. 342 ZOSTATOK
 11. časové rozlíšenie
 12. studentka
 13. Zamestnanie konateľa spoločnosti s.r.o na jedno-štvrtinový úväzok
 14. Musi podat DP typ B ak zo zivnosti ak nemal prijmy?
 15. Hlásenie platieb FO
 16. Daň na úhradu menšia ako 3,32.
 17. Krádež auta náhrada škody
 18. Daň z nehnuteľnosti
 19. Ak manžel má s.r.o. , ktorá vznikla koncom roka a musí podávať daň. priznanie nulové, budú aj výkazy súvaha a výkaz ziskov a strát nulový? teda okrem základ. imania.
 20. SK NACE
 21. Občianske združenie a daňové priznanie
 22. Zamestnanie konateľa spoločnosti s.r.o na jedno-štvrtinový úväzok
 23. Vzorky
 24. Majetkové priznanie
 25. Rezerva na nevyčerpanú dovolenku - účtovanie
 26. Faktúra do Švajčiarska za nepotrebný materiál,ktorý ostane na Slovensku.
 27. Musím podať daňové priznanie?
 28. Vysoký preplatok SP,ZP ako zaútovať.
 29. dlhodoby majetok
 30. vrátenie preplatku v Sociálnej poisťovni
 31. Som živnostnik a mam i s.r.o
 32. zaradenie HIM
 33. počítač, fa na sumu 924EUR zaradarila som do DHM, je to správne?
 34. Uctovnie faktur vystavenymi neplatcami DPH
 35. Vývoz tovaru pre neplátcu DPH
 36. Daňový bonus
 37. DPPO 2012
 38. Prerušenie odpisov v JU-Výkaz majetku
 39. DP FO typ B - strata
 40. združenie a príjem športovca
 41. danovy bonus
 42. Môžem mať DIČ bez účtu?
 43. Poplatky SOZA
 44. vymeriavací základ pre platbu do soc. poisťovne
 45. Pohľadavka voči firme v reštrukturalizácii
 46. DP typ B str.12
 47. odpisy budov
 48. Príspevok na stravovanie
 49. platba za vedenie účtovnictva
 50. Prílohy k žiadosti o registráciu na DPH
 51. danovy rezident alebo nerezident?
 52. DPFO 2012 - vynatie prijmov
 53. dôchodca - preukázateľné výdavky z nájmu + predaj nehnuteľnosti
 54. Danove priznanie zamestnanec+zivnostnik
 55. SZČO+ starobný dôchodca
 56. finančná zabezpeka
 57. Opravné DP A po vykonanom RZD
 58. Danove priznanie prijem licencna zmluva
 59. vymeriavaci základ dane
 60. výška príjmu SZČO, pri ktorej neplatí odvody do SP
 61. predčasný dôchodca a NČZD
 62. daňový bonus-hrubý alebo čistý príjem
 63. ako správne vysporiadať saldokonto s účtom 311?
 64. ZARADENIE ONESKORENE DOŠLEJ FAKTÚRY
 65. MANKO v sklade a jeho zaúčtovanie
 66. Príjem za rok 2011 zahrnúť do daňového priznania 2012 ?
 67. predaj darovaného auta
 68. Prerušenie živnosti od 1.2.2012 do 1.2.2015
 69. Vrátenie preplatku zo ZP
 70. RZ ZP ako výdavok?
 71. Zdaňuje sa príjem zo zberu papiera?
 72. DP FO B
 73. Daňová povinnosť vs. daňový bonus
 74. portál http://www.ifrsonline.sk
 75. DzP FO prilohy
 76. Príjem z Českej republiky
 77. Daňové priznanie a manželkino dobrovoľné nemoc. poistenie
 78. plati sa dan z darovania auta?
 79. Daňové priznanie
 80. Daň z predaja nehnuteľnosti
 81. Rezerva na zľavy, bonusy a skontá je daňovo uznanou rezervou?
 82. Mandátna zmluva + DPH + ERP
 83. Danové priznanie v Nemecku
 84. Poistenie liečebných nákladov v zahraničí.
 85. Danove priznanie
 86. SZČO a starobný dôchodca
 87. Tlačivá pre daňové subjekty, kt. neboli zriadené na podnikanie
 88. ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie
 89. Daňový bonus
 90. Prerušenie živnosti,auto na leasing.
 91. Neuhradená pohľadávka a smrť živnostníka
 92. uplatnenie nč na manželku
 93. Letenka na meno konateľa, úhrada z účtu s.r.o.
 94. Ako zistím svoje DIČ keď už nepodnikám
 95. Problém s účtovaním platieb fakturovaných v CZK ale uhrádzaných v EUR (FIO účet)
 96. Príjem z OVB
 97. živnostník bez príjmu
 98. Daňové priznanie FO typ B
 99. Ku ktorému dňu treba zostaviť účtovnú závierku pri pozastavení živnosti a ako je to ďalej s daňovým priznaním
 100. Manko v sklade
 101. Nárok na nezdaniteľnú časť na daňovníka
 102. Musím mať valutovú pokladňu?
 103. Výkaz o príjmoch a výdavkoch za rok 2012 a paušálne výdavky
 104. Potvrdenie o príjme z ČR a rodné číslo
 105. Balík z USA
 106. Daňové priznanie - študent do 12.6.12, zamestnaná v Nemecku od 17.10.12
 107. Nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu - § 11
 108. DP-B z prenájmu a zo zamestnania
 109. registrácia na platcu DPH - neskoro?
 110. Rôzne druhy príjmu lekára
 111. DP a nezdaniteľná časť dane len za 7mesiacov
 112. Ako účtovať školania, kurzy?
 113. Občan Nemecka s príjmami na Slovensku
 114. Úroky z pôžičky od spoločníka-nevyplatené - sú pripočít.položkou v DP PO 2012?
 115. Opravná položka k čiastočne uhradenej pohľadávke
 116. DP zo SZČO a dohody
 117. Kombinácia nadmerný odpočet + vlastná daňová povinnosť
 118. Vyplatená odmena bez faktúry a zmluvy
 119. Platca DPH - ina osoba registrovana pre dan
 120. stravne
 121. Omega - vysporiadanie dobropisu internym dokladom
 122. Môže byť príjem z roku 2012 predmetom dane až za rok 2013?
 123. Suvisia spolu danove priznanie za 2012 a suhrnny vykaz 1-3 2013 ?
 124. OPTIMALIZÁCIA
 125. usetrenie nakladov za uctovnictvo
 126. pozastavenie živnosti ale szčo účtuje v PU
 127. Ako zaúčtovať mýto platené v nemecku platobnou kartou?
 128. Pomoc pri výpočte.
 129. Dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke
 130. uctovnictvo periodickej tlace
 131. Dotácie pre športové kluby z hľadiska daňového
 132. Daňové priznanie z dohôd a manželove odpočítanie
 133. Nezaplatenie DPH viac ako rok- sankcie
 134. Daňový bonus
 135. Sro kupila sro
 136. rozpis materiálu
 137. Predaj obchodného podielu
 138. Vrátenie dane z úrokov v banke
 139. pripočitateľné položky
 140. Príkazná zmluva
 141. Vyššia hodnota obstaraného dlhodobého majetku ako je obstarávacia cena
 142. Zauctovanie faktury z 31.12.2012
 143. Služba v roku 2012 refakturovaná v 2013
 144. Výdaje pri prenájme bytu
 145. zaúčtovanie pôžičky sro do sro
 146. Poznáte niekto firmu ,ktorá vytvára podnikatelské zámery?
 147. preplacanie PHM zamestnancovi
 148. Predaj obchodneho podielu FO
 149. SZČO a príjmy z pozemkového spoločenstva bez právnej subjektivity
 150. preddavky a nedoplatok ZP zo SZCO vs. DP 2012
 151. Nezdaniteľná časť na manželku vs. prenajom bytu nadobudnutý pred manželstvom
 152. Nezdanitelna ciastka-(podpora v nezam.-nedoplatok zdrav.poist)
 153. zámena hnuteľnej veci
 154. Polyfunkčný objekt
 155. Dan z vyhry u dochodcu, podat ci nie a ked tak ako?
 156. hromadný cestovný príkaz
 157. Potvrdenie o podaní DP FO B
 158. Prosim poradite mi s DPH?
 159. výkazy o majetku a záväzkoch
 160. SZČO v SR + práca v ČR
 161. kúpa cez ČSOB leasing
 162. Príjem z prenájmu viacerých nehnuteľností
 163. danove priznanie k dani z FO - dochodca a zivnostnik
 164. Záložňa - platca DPH
 165. dane z prijmu predaja nehnutelnosti
 166. prehľad o príjmoch zo závislej činnosti za február 2013
 167. Dôchodca - priznanie typ A
 168. Premiestnenie tovaru do inej krajiny EU za ucelom vyvozu do tretich krajin do 30.09.2012
 169. Dokazovanie vyvozu do tretich krajin v pripade colneho konania v inej krajine EU
 170. odpocitatelne polozky na manzela/ku v RZD 2012-co sa povazuje za prijem
 171. príjem na zaklade mandatnej zmluvy
 172. DP typ B
 173. Nehnuteľnosť v podnikaní
 174. doklad
 175. Daň z výhry a podanie DP na rodicovskej dov.
 176. Daňové priznanie dôchodca- zdravotné poistenie
 177. 3 mesačné odstupné v daňovom priznaní?
 178. som SZČO, mám auto, ale používajú ho výlučne rodičia súkromne ja ho na podnikanikanie neporeujem aj tak platím daň?
 179. Zdanenie bonusov
 180. Dan z prijmu za predanu nehnutelnost
 181. dan z vynosov z predaja drevnej hmoty
 182. vyplatenie podielu na zisku
 183. Fakturácia
 184. daňové tlačivo z Poľska PIT-11
 185. preklady
 186. Príjmy z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej dedením (predaj v roku 2013/14)
 187. Lotéria- žrebová lotéria o vecné ceny nad 10 000
 188. ukončenie živnosti
 189. Sluzobna cesta s vlastnym motorovym vozidlom
 190. DPFO typ B za rok 2012 - počet mesiacov
 191. Daňové priznanie v Rakúsku
 192. Úprava základu dane o neuhradenú pohľadávku pri paušálnych výdavkoch.
 193. AKE SU TO VYDAVKY - REZIA ? - rok 2012
 194. Neidentifikovana prijata platba na ucet - ako ju zauctovat?
 195. nákup ťahača v zahraničí
 196. Vyplatenie zisku za rok 2012
 197. DP pre dôchodcu
 198. ALFA - problém pri zaúčtovaní úhrady na BÚ
 199. ALFA - zaúčtovanie úhrady na základe platobného rozkazu
 200. originály vs. neoriginály faktúr a DPH
 201. PN a MD v roku 2012 a danove - bude vrateny preplatok alebo nedoplatok?
 202. Dodanie služby vramci EU a tlacivo
 203. Odpočet daňovej straty r.2011 v DP r.2012.
 204. Kde podať DP?
 205. Krátenie výdavkov pri prenájme
 206. Dôchodca - priznanie typ A
 207. Zauctovane naklady z roku 2011
 208. Súhrnný výkaz prekročenie 100 000 EUR
 209. Príjem z rakúska - NEMÁM DOKLAD
 210. odložená daň
 211. Nedoplatok - sociálne a zdravotné poistenie
 212. práca v účtovníckej firme a odmena
 213. NČD-dohodár
 214. prac.odevy - materiál?
 215. Vlastné imanie "spiacej" sro = pôžička spoločníkovi vs pokladnica
 216. daňové priznanie PO
 217. Inventúra :(
 218. AKo si znížiť daňový základ
 219. SZČO práca v zahraničí diety
 220. Zaokrúhlenie koeficientu pri krátení výdavkov pri prenájme
 221. Vrátenie daní z Nemecka
 222. Dobrovoľné poistenie
 223. Zaradenie hmotného majetku
 224. pomoooooooooooc
 225. Paušálne výdavky a preplatok zo ZP
 226. Zaplatené odvody do fondov počas PN a DP typ B
 227. Študent, dohodár a honorár za umelecký výkon. Ako podať DP 2012??
 228. Prilezitostny prijem - oslobodeny od dane do sumy 500 eur?
 229. zníženie dane z príjmu o doplatené zdravotné poistné za ročné zúčtovanie
 230. Danove priznanie pri prijmoch z Normanskych ostrovov - neberia sa ako sucast Velkej Britanie
 231. Dan z nepenaznej vyhry nad 200e VS. Vydavky? v DP > existuju nejake pre SZCO? a lebo ziadne
 232. Kupa auta EU
 233. Hlavná kniha záporné položky
 234. daň z predaja nehnuteľnosti
 235. Marža
 236. môžem hodnotu tovaru k 31.12.2012 v JU vo výške 12 000 eur v predajni dať do výkazu o majetku a záväzkoch v členení zásoby tovar
 237. Akcie a dlhopisy z r.2002
 238. Omylom fakturovaný materiál
 239. Zákazník mi vrátil tovar, musím to zdaniť?
 240. podanie DP elektronicky a príloha???
 241. Daň z predaja nehnutelnosti
 242. Refakturacia a dph
 243. Vrátený preplatok z odvodov
 244. Letenka a dph
 245. Akcie a dlhopisy z r.2002
 246. Osvedcenie o registracii a prideleni danoveho identifikacneho cisla
 247. Povinnosť penalizovať odberateľov za oneskorené úhrady
 248. Príjem-nájomné zaplatené vopred
 249. Vloženie auta zo súkr.majetku do s.r.o.
 250. Ako zaúčtovať dobropis