1. obstaranie auta - autokredit (1 replies)
 2. Môže právnicka osoba prenajímať nehnuteľnosť fyzickej osobe? (10 replies)
 3. Musi byt novozalozene druzstvo automaticky platcom DPH ? (2 replies)
 4. dohodári (5 replies)
 5. Kópia faktúry (16 replies)
 6. Účtovanie denných tržieb v JU - neplatca DPH (2 replies)
 7. Predfaktúra (9 replies)
 8. Oprava súvahy a VZS v obciach (4 replies)
 9. Oprava defektu v ČR (2 replies)
 10. Kúpa bytu, jeho prenájom a platenie daní?? (5 replies)
 11. ako zúčtovať v JU bonus za splnený mesačný odber tovaru (0 replies)
 12. Dovoz tovaru (1 replies)
 13. Môže byť lístok z autobusu ako daňový výdavok? (6 replies)
 14. Tuzemské stravné (3 replies)
 15. zmarená investícia z daňového hľadiska (1 replies)
 16. HUMANET (0 replies)
 17. Uhrada doslej zahr. faktury v hotovosti a zostatok valut (1 replies)
 18. kolky a dph (2 replies)
 19. Účtovné poradenstvo (1 replies)
 20. predaj odpisaneho automobilu a dph (1 replies)
 21. Staré neuhradené faktúry v PU. (0 replies)
 22. Kniha záväzkov (2 replies)
 23. Ako účtovať úroky z BU v jednoduchom účtovníctve? (0 replies)
 24. Ako sa registrovať pre DPH v Rakúsku? (2 replies)
 25. Sociálne štipendium (0 replies)
 26. Prefa tlmočníckych služieb: ČR platca SR platcovi (0 replies)
 27. Súhrnný výkaz-predaj kráv do Poľska (3 replies)
 28. s.r.o. a prenájom nehnutelnosti... (1 replies)
 29. Formulár pre získavanie dát o odberateľoch/dodávateľoch (0 replies)
 30. Faktura poštou (1 replies)
 31. Čo s odpočítanou DPH pri poskytnutí bezplatnej vzorky tovaru do tretej krajiny obchodnému partnerovi (2 replies)
 32. Účtovníctvo - Občianske združenie (2 replies)
 33. Pokuty v súvislosti s kontrolným výkazom (1 replies)
 34. Humanet - zostatok v peňažnom denníku (4 replies)
 35. zrážková daň pri platení faktúry do ČR (5 replies)
 36. účtovníctvo (1 replies)
 37. Úhrada faktúry v hotovosti. (3 replies)
 38. Faktura do EU pred dodaním tovaru (0 replies)
 39. nákup stavebny materiál (6 replies)
 40. Nákup tovaru od fyzickej osoby na účely ďalšieho predaja tovaru. (2 replies)
 41. Je potrebné viesť knihu jázd u taxislužby? (7 replies)
 42. Čína, fiškálne zastupovanie, DPH, colný kurz. (6 replies)
 43. Co ak odpredam byt za nizsiu cenu ako zostatkovu v majetku sro? (1 replies)
 44. Firemne vozidlo na sukromne ucely (1 replies)
 45. Úbytok obsahu počas prepravy (0 replies)
 46. veľké skladové zásoby (0 replies)
 47. Preúčtovanie mýta na iné auto (0 replies)
 48. Komisionálny predaj - účtovanie spôsobom B (0 replies)
 49. POZOR na neplatiča! (0 replies)
 50. Firemne vozidlo alebo sukromne (9 replies)
 51. Predaj pozemkov (0 replies)
 52. Ďakujem. (2 replies)
 53. predaj zdedeného bytu. (0 replies)
 54. neplatené voľno od zamestnanca (5 replies)
 55. Vyvlastnenie pozemku a stavby - daň z príjmu (0 replies)
 56. refundácia miezd § 54 (7 replies)
 57. Dobrovoľná registrácia za platcu DPH a zábezpeka (2 replies)
 58. Platím zdravotné odvody dvakrát ako zamestnanec a aj SZČO? (4 replies)
 59. Ako zauctovat dobropisovane odpojenie internetu? (0 replies)
 60. Preradenie os. automobilu do osobného užívania (1 replies)
 61. je pravo na vratenie preddavkov na daN ? (1 replies)
 62. použitie vlastného vozidla pri pracovnej ceste a cestovné náhrady (6 replies)
 63. Aký má byť dátum zdaniteľného plnenia pri prijatí preddavku v dvoch rôznych termínoch a v dvoch rôznych mesiacoch? (2 replies)
 64. bankovy učet (3 replies)
 65. Refakturacia nakladov (2 replies)
 66. povinná registrácia DPH bez zálohy (4 replies)
 67. Budúci platca DPH (2 replies)
 68. vystavená faktura a prijatá vyššia suma JU platca DPH (4 replies)
 69. DPH- dodanie stavby v SR maďarským hlavným dodávateľom stavby (0 replies)
 70. daňový bonus pri základnej školskej dochádzke (6 replies)
 71. Nepracujúci dohodári (7 replies)
 72. Prosím vás, už môžem prihlásiť pohľadávku voči Shopcity do konkurzu? (0 replies)
 73. Preplatenie bankového poplatku našim zákazníkom (1 replies)
 74. účtovanie kúpeného vozidla (0 replies)
 75. kúpa vozidla a účtovanie cez fin.služby (0 replies)
 76. je to služba? faktúrujem mimo EU (10 replies)
 77. Na aký účet zaúčtovať náhradný diel kúpený na laser? (4 replies)
 78. dátum zdaniteľného plnenia (2 replies)
 79. Zostatok hotovosti k novému roku (7 replies)
 80. Poskytnutie pôžičky (1 replies)
 81. Poistná udalosť (5 replies)
 82. Budem platiť daň z rozdielu pri kúpe a predaji auta? (1 replies)
 83. Zápočet? (2 replies)
 84. Vznikli mi podlžnosti ak som neoznámil zdravotnej poisťovni nástup do školy? (2 replies)
 85. Dátum dodania tovaru (3 replies)
 86. Dovoz automobilu z Talianska (0 replies)
 87. ceske uctovnictvo (5 replies)
 88. Smrť zamestnanca a nevyčerpaná dovolenka (4 replies)
 89. Storno VFA - riadok v DP (1 replies)
 90. účtovanie DPH pri vývoze do členského/nečlenského štátu (3 replies)
 91. SK NACE (2 replies)
 92. podnikatelsky ucet s.r.o. (2 replies)
 93. Nevyčerpaná dotácia a umrtie SZČO (2 replies)
 94. poradite mi s DPH ? (0 replies)
 95. Spätný leasing (1 replies)
 96. Doklady pri vývoze tovaru zo SR do EÚ (5 replies)
 97. Odvody do socialnej poistovne (3 replies)
 98. Metodický pokyn k nadobudnutiu tovaru v tuzemsku z iného členského štátu (0 replies)
 99. mrp - pokladnicna kniha (0 replies)
 100. Rozdiely v účtovníctve pri podnikaní na internete prostredníctvom rôznych národných domén (0 replies)
 101. dotácia z UPSVR (1 replies)
 102. Účtovanie hodnoty stravného lístka (10 replies)
 103. Ako účtovať prijatý bonus v podobe darčekového predmetu (0 replies)
 104. jeho argument bol, že mu to materská spoločnosť v nemecku nechce preplatit, lebo nefiguruju na fakture. no ale ved nemecka firma su takuto fakturu ani nemoze dat do nakladov nie? (2 replies)
 105. Živnostensky register (6 replies)
 106. Musím sa zaregistrovať na DPH §7a, keď si ako občan SR zaplatím internetovú reklamu chaty v Poľsku? (2 replies)
 107. Ak fakt adresou pri dod tovaru je fyz osoba, fakturuje sa s daňou.Zmení sa niečo ak fakt adresou bude táto fyzosoba,no konečným príjemcom bude nemecspol,no T pôjde tej fyzosobe a ostane na slovensku? (1 replies)
 108. Obrat, Aktíva (1 replies)
 109. Uctovna zavierka v JU (3 replies)
 110. Prosím obstojí pred kontrolou z DU že zadám denný vklad pred zaúčtovaním nákupu v reg. pokladni? (0 replies)
 111. Zahraničná faktúra a DP (8 replies)
 112. SAP B1 - definícia účtov hlavnej knihy (0 replies)
 113. Narok na odpocet DPH pri službach z ICS (2 replies)
 114. Použitie auta patriaceho inej firme na pracovnú cestu nášho zamestnanca. (10 replies)
 115. Do akej vysky mozem vystavit fa v hotovosti? (6 replies)
 116. Vhodný účtovný softvér pre autoservisy, podľa čoho sa rozhodnúť? (5 replies)
 117. Odpočítanie dane (2 replies)
 118. Praca na dohodu vs Urad prace (9 replies)
 119. stravné (1 replies)
 120. Musím sa zaregritrovať na DPH podľa §7a, keď si zaplatím internetovú reklamu v Polsku? (1 replies)
 121. Účtovný program na JU a PaM (3 replies)
 122. mzdy, odvody a dane (2 replies)
 123. Ak SZČO /platiteľ DPH/ založí s.r.o, bude platiteľom DPH naďalej? (4 replies)
 124. Účtovanie mesačných platieb správcovi domu (0 replies)
 125. Spätný leasing na prístroj (2 replies)
 126. Účtovníctvo alebo mzdy (8 replies)
 127. Blocek zaplateny stravnymi listkami (8 replies)
 128. Stravné (2 replies)
 129. Chybná položka v mesačnej uzávierke z predajne (0 replies)
 130. Nedoplatok RZZP (0 replies)
 131. Prepisovanie nazvov na fakture ? (6 replies)
 132. Neplatca DPH a dovoz tovaru z Bieloruska (0 replies)
 133. účtovanie nepovoleného prečerpania (0 replies)
 134. Náhrada nákladov daňového konania (0 replies)
 135. Dlhodobý výkon práce v zahraničí - povinnosti zamestnávateľa a zamestnanca (1 replies)
 136. Práca v nemecku (0 replies)
 137. Účtovníci - fakturujete materiál? (13 replies)
 138. príjmový účet (1 replies)
 139. Ako postupovať v účtovaní? (1 replies)
 140. Problém s faktúrami. (8 replies)
 141. Záznam o prevádzke vozidla osobnej dopravy (4 replies)
 142. Dodatočné DP zo spotrebnej dane z elektriny (0 replies)
 143. SMS s osobitnou tarifikáciou na faktúre od Orange (3 replies)
 144. Účet v cudzej mene - oceňovanie (0 replies)
 145. Zníženie reálnej hodnoty zásob JU (0 replies)
 146. nepeňažný vklad tichého spoločníka (0 replies)
 147. ako správne opraviť už vystavený odoslaný dobropis z iného učtovného obdobia ... (0 replies)
 148. Zabezpeka na dph aj pre zivnostnikov? (2 replies)
 149. "Demontáž" tech. zhodnotenia prenajatých priestorov (0 replies)
 150. Číslovanie dokladov v programe (2 replies)
 151. počítače z projektu infovek (0 replies)
 152. Zivnost vs. s.r.o (8 replies)
 153. Faktura prijata a okamzite uhradena v knihe záväzkov (4 replies)
 154. Kúpa pozemku s DPH (0 replies)
 155. Ako učtovať o provízii ktorú si nechal sprostredkovatel ubytovania? (3 replies)
 156. Platenie odvodov (6 replies)
 157. Taxi služba (2 replies)
 158. Fakturovať s, alebo bez DPH? (1 replies)
 159. Je pravda, ze na PHM do traktora nevediem knihu jázd ani inú evidenciu a do spotreby idú celá hodnota blokov aj do DPH, žiadnych 80%. (0 replies)
 160. Fakturovať s, alebo bez DPH? (1 replies)
 161. Tovar na sklade (0 replies)
 162. Kúpa pozemku s DPH. (4 replies)
 163. Jedne rok vysoky prijem a dalsi rok velke poplatky ako na to? (6 replies)
 164. dohoda o provedeni prace z CR a uctovnictvo v SR (2 replies)
 165. Škoda na zhotovenom diele - vystaviť faktúru dodávateľovi, ktorý je za škodu zodpovedný? (0 replies)
 166. Povinnost registracie DPH od kedy? (1 replies)
 167. Mozem ako fyzicka osoba vystavit fakturu? (9 replies)
 168. Podat DDP ...... (2 replies)
 169. Dátum dodania tovaru (0 replies)
 170. Príspevok na SZČO - účtovanie (1 replies)
 171. príjmy vo Francúzsku (1 replies)
 172. Predaj nenuteľnosti v zahraničí je súčasťou obratu pre registráciu pre DPH? (2 replies)
 173. Ako vysporiadať vrátenie dane z príjmov FO za nedoplatky pri RZZP ? (0 replies)
 174. Dodatočné priznanie DPH (3 replies)
 175. Exekútor poslal úroky, trovy konania, súdny poplatok na účet a trovy exekúcie sú vyčíslené iba na vyúčtovaní (0 replies)
 176. lehota vyhotovenia faktúry pre osobu registrovanú pre daň podľa paragrafu 7a (neplatca DPH) (8 replies)
 177. Koľko môžem mať príjem z jednorázových činností keď som nezamestnaný? (5 replies)
 178. zaradenie vozidla (9 replies)
 179. ako naformulovat zmluvu o dielo (zhotovitel = nepodnikatel) (0 replies)
 180. Odvody do SP - zacinajuci zivnostnik (0 replies)
 181. zamestnanec chránenej dielne .... (5 replies)
 182. zmluva o spolupraci - obchodny vztah (0 replies)
 183. fakturácia platcu DPH neplatcovi DPH (7 replies)
 184. Predaj garáže (1 replies)
 185. Aké účtovníctvo mám viesť podľa zákona? (2 replies)
 186. Čo všetko potrebujem vybaviť pred odchodom do UK? (1 replies)
 187. Spotrebna dan (2 replies)
 188. Ohlasovacia povinnosť na daňovom úrade, sprostredkovateľská zmluva, šťudent. (4 replies)
 189. bezpečnostny projekt podľa zákona č.122/2013 Z.z (6 replies)
 190. Súkromné auto a podnikanie (8 replies)
 191. čo všetko musí suseda platiť? a kam prihlásiť? (6 replies)
 192. studentska dohoda (4 replies)
 193. Dodatocne dph (1 replies)
 194. Aké sú podmienky stánkového predaja v ČR? (0 replies)
 195. Dokladanie pokladničný dokladov a DPH po podaní priznania (9 replies)
 196. Pokuta a úroky (7 replies)
 197. Nárok na stravné lístky. (2 replies)
 198. OF - strava - zaplatená na PPD môže byť ? (1 replies)
 199. Posielanie tovaru na dobierku a úhrada (12 replies)
 200. Mam pravo na socialne stipendium? (0 replies)
 201. Ako postupovať ak vyclievacia pošta žiada predložiť JCD k tovaru z Číny? (0 replies)
 202. nesprávne zadaný variabilný symbol (7 replies)
 203. Predaj tovaru v hotovosti (4 replies)
 204. Súhrnná faktúra a dátum vzniku daňovej povinnosti (4 replies)
 205. ako zaúčtovať v PO (1 replies)
 206. rodičovský príspevok a zmluva o dielo (0 replies)
 207. účtovanie pobočiek v neziskovke (0 replies)
 208. Pracovné oblečenie (4 replies)
 209. ako zaúčtujem úrok z úveru v JU? (2 replies)
 210. prechod zo zivnosti na s.r.o. (10 replies)
 211. Vrátenie DPH z čl. štátov (1 replies)
 212. Oslobodenie od dane (0 replies)
 213. Úhrada faktúry vkladom (1 replies)
 214. Ako rozpísať naftu na prenajatý stroj? (1 replies)
 215. DKP a pokladničný blok (1 replies)
 216. dan z predaja dedeneho pozemku (1 replies)
 217. DoBPŠ (3 replies)
 218. Účtovanie zabezpečeniadane zrážkov podľa paragrafu 44 (0 replies)
 219. RD a dohoda (1 replies)
 220. Je potrebné založiť si živnosť na predaj aplikácií? (1 replies)
 221. vystavenie faktúry (6 replies)
 222. Je mozne pouzivanie uctu zriadeneho pred podnikanim na podnikanie (3 replies)
 223. Účtovanie športového klubu ako s. r. o. (1 replies)
 224. platba v zahraničí za automobil v hotovosti, prevyšujúca sumu 5.000 EUR (živnostník) (3 replies)
 225. Podpora na zamestnanca, Koľko je clo na elektroniku dovezenú z Číny (2 replies)
 226. Ahojte, má tu niekto skúsenosti s SPP? (5 replies)
 227. Zahraničná faktúra bez DPH Omega - samozdanenie (5 replies)
 228. Pomoc pri predaji tovaru na výstave v Čechách (5 replies)
 229. Registrácia informačného systému na ÚOOÚ (9 replies)
 230. zmluva o spotrebnom uvere (1 replies)
 231. Delenie nákladov na internetové služby (4 replies)
 232. ZĽAVA na DFA (2 replies)
 233. Povinnosti pri s.r.o. (1 replies)
 234. Pre Kremienka (1 replies)
 235. DPH (3 replies)
 236. Odvody sro ak konatelia niesu zamestnancami (1 replies)
 237. skladové zásoby a prechod na platcu DPH (3 replies)
 238. problém v SP - priradenie výdavkov k príjmom (viac druhov príjmov z § 6) (0 replies)
 239. Vrátenie zakúpenej tlačiarne, nevrátenie peňazí, ale poukážky na nový nákup. (2 replies)
 240. ahoj, ake su podmienky na vrátenie dph,pri vyvoze, do ineho čl. štatu eu??? existuje smernica ek, tykajuca sa dph, pri vyvoze??? dik (2 replies)
 241. Ročné zúčtovanie za 2012 - pracovala som v ČR ale úplne som v tom stratená. (3 replies)
 242. Môžem fakturovať zahraničnej firme a nemusím sa registrovať na DPH? (2 replies)
 243. Účtovné doklady - objednávky, faktúry (7 replies)
 244. Ako zdokladovať výdavky v neziskovke? (5 replies)
 245. prenájom časti domu, odvody, daň (1 replies)
 246. účtovanie postúpeného leasingu (0 replies)
 247. Aký je prosím postup pri dovoze tovaru z Ukrajiny? (1 replies)
 248. Vratenie faktury? (1 replies)
 249. Účtovanie odberného miesta na elektrinu (2 replies)
 250. osobná asistencia a nemocenské a dôchodkové poistenie (7 replies)