PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 [142] 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455

 1. Štátna pomoc nezamestnaným cez pracovné agentúry
 2. Opravné daňové - výkazy
 3. Kedy v ktorých situáciach je potrebné vyplniť daňové priznanie k dani z príjmov FO TYP A ako opravné daňové priznanie a v ktorých situáciach ako dodatočné daňové priznanie?
 4. Vklad komplementara
 5. súvaha
 6. Byt do nakladov s.r.o.
 7. daňové preddavky na rok 2013
 8. PHM 80% a DPH
 9. 342 ZOSTATOK
 10. časové rozlíšenie
 11. studentka
 12. Zamestnanie konateľa spoločnosti s.r.o na jedno-štvrtinový úväzok
 13. Musi podat DP typ B ak zo zivnosti ak nemal prijmy?
 14. Hlásenie platieb FO
 15. Daň na úhradu menšia ako 3,32.
 16. Krádež auta náhrada škody
 17. Daň z nehnuteľnosti
 18. Ak manžel má s.r.o. , ktorá vznikla koncom roka a musí podávať daň. priznanie nulové, budú aj výkazy súvaha a výkaz ziskov a strát nulový? teda okrem základ. imania.
 19. SK NACE
 20. Občianske združenie a daňové priznanie
 21. Zamestnanie konateľa spoločnosti s.r.o na jedno-štvrtinový úväzok
 22. Vzorky
 23. Majetkové priznanie
 24. Rezerva na nevyčerpanú dovolenku - účtovanie
 25. Faktúra do Švajčiarska za nepotrebný materiál,ktorý ostane na Slovensku.
 26. Musím podať daňové priznanie?
 27. Vysoký preplatok SP,ZP ako zaútovať.
 28. dlhodoby majetok
 29. vrátenie preplatku v Sociálnej poisťovni
 30. Som živnostnik a mam i s.r.o
 31. zaradenie HIM
 32. počítač, fa na sumu 924EUR zaradarila som do DHM, je to správne?
 33. Uctovnie faktur vystavenymi neplatcami DPH
 34. Vývoz tovaru pre neplátcu DPH
 35. Daňový bonus
 36. DPPO 2012
 37. Prerušenie odpisov v JU-Výkaz majetku
 38. DP FO typ B - strata
 39. združenie a príjem športovca
 40. danovy bonus
 41. Môžem mať DIČ bez účtu?
 42. Poplatky SOZA
 43. vymeriavací základ pre platbu do soc. poisťovne
 44. Pohľadavka voči firme v reštrukturalizácii
 45. DP typ B str.12
 46. odpisy budov
 47. Príspevok na stravovanie
 48. platba za vedenie účtovnictva
 49. Prílohy k žiadosti o registráciu na DPH
 50. danovy rezident alebo nerezident?
 51. DPFO 2012 - vynatie prijmov
 52. dôchodca - preukázateľné výdavky z nájmu + predaj nehnuteľnosti
 53. Danove priznanie zamestnanec+zivnostnik
 54. SZČO+ starobný dôchodca
 55. finančná zabezpeka
 56. Opravné DP A po vykonanom RZD
 57. Danove priznanie prijem licencna zmluva
 58. vymeriavaci základ dane
 59. výška príjmu SZČO, pri ktorej neplatí odvody do SP
 60. predčasný dôchodca a NČZD
 61. daňový bonus-hrubý alebo čistý príjem
 62. ako správne vysporiadať saldokonto s účtom 311?
 63. ZARADENIE ONESKORENE DOŠLEJ FAKTÚRY
 64. MANKO v sklade a jeho zaúčtovanie
 65. Príjem za rok 2011 zahrnúť do daňového priznania 2012 ?
 66. predaj darovaného auta
 67. Prerušenie živnosti od 1.2.2012 do 1.2.2015
 68. Vrátenie preplatku zo ZP
 69. RZ ZP ako výdavok?
 70. Zdaňuje sa príjem zo zberu papiera?
 71. DP FO B
 72. Daňová povinnosť vs. daňový bonus
 73. portál http://www.ifrsonline.sk
 74. DzP FO prilohy
 75. Príjem z Českej republiky
 76. Daňové priznanie a manželkino dobrovoľné nemoc. poistenie
 77. plati sa dan z darovania auta?
 78. Daňové priznanie
 79. Daň z predaja nehnuteľnosti
 80. Rezerva na zľavy, bonusy a skontá je daňovo uznanou rezervou?
 81. Mandátna zmluva + DPH + ERP
 82. Danové priznanie v Nemecku
 83. Poistenie liečebných nákladov v zahraničí.
 84. Danove priznanie
 85. SZČO a starobný dôchodca
 86. Tlačivá pre daňové subjekty, kt. neboli zriadené na podnikanie
 87. ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie
 88. Daňový bonus
 89. Prerušenie živnosti,auto na leasing.
 90. Neuhradená pohľadávka a smrť živnostníka
 91. uplatnenie nč na manželku
 92. Letenka na meno konateľa, úhrada z účtu s.r.o.
 93. Ako zistím svoje DIČ keď už nepodnikám
 94. Problém s účtovaním platieb fakturovaných v CZK ale uhrádzaných v EUR (FIO účet)
 95. Príjem z OVB
 96. živnostník bez príjmu
 97. Daňové priznanie FO typ B
 98. Ku ktorému dňu treba zostaviť účtovnú závierku pri pozastavení živnosti a ako je to ďalej s daňovým priznaním
 99. Manko v sklade
 100. Nárok na nezdaniteľnú časť na daňovníka
 101. Musím mať valutovú pokladňu?
 102. Výkaz o príjmoch a výdavkoch za rok 2012 a paušálne výdavky
 103. Potvrdenie o príjme z ČR a rodné číslo
 104. Balík z USA
 105. Daňové priznanie - študent do 12.6.12, zamestnaná v Nemecku od 17.10.12
 106. Nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu - § 11
 107. DP-B z prenájmu a zo zamestnania
 108. registrácia na platcu DPH - neskoro?
 109. Rôzne druhy príjmu lekára
 110. DP a nezdaniteľná časť dane len za 7mesiacov
 111. Ako účtovať školania, kurzy?
 112. Občan Nemecka s príjmami na Slovensku
 113. Úroky z pôžičky od spoločníka-nevyplatené - sú pripočít.položkou v DP PO 2012?
 114. Opravná položka k čiastočne uhradenej pohľadávke
 115. DP zo SZČO a dohody
 116. Kombinácia nadmerný odpočet + vlastná daňová povinnosť
 117. Vyplatená odmena bez faktúry a zmluvy
 118. Platca DPH - ina osoba registrovana pre dan
 119. stravne
 120. Omega - vysporiadanie dobropisu internym dokladom
 121. Môže byť príjem z roku 2012 predmetom dane až za rok 2013?
 122. Suvisia spolu danove priznanie za 2012 a suhrnny vykaz 1-3 2013 ?
 123. OPTIMALIZÁCIA
 124. usetrenie nakladov za uctovnictvo
 125. pozastavenie živnosti ale szčo účtuje v PU
 126. Ako zaúčtovať mýto platené v nemecku platobnou kartou?
 127. Pomoc pri výpočte.
 128. Dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke
 129. uctovnictvo periodickej tlace
 130. Dotácie pre športové kluby z hľadiska daňového
 131. Daňové priznanie z dohôd a manželove odpočítanie
 132. Nezaplatenie DPH viac ako rok- sankcie
 133. Daňový bonus
 134. Sro kupila sro
 135. rozpis materiálu
 136. Predaj obchodného podielu
 137. Vrátenie dane z úrokov v banke
 138. pripočitateľné položky
 139. Príkazná zmluva
 140. Vyššia hodnota obstaraného dlhodobého majetku ako je obstarávacia cena
 141. Zauctovanie faktury z 31.12.2012
 142. Služba v roku 2012 refakturovaná v 2013
 143. Výdaje pri prenájme bytu
 144. zaúčtovanie pôžičky sro do sro
 145. Poznáte niekto firmu ,ktorá vytvára podnikatelské zámery?
 146. preplacanie PHM zamestnancovi
 147. Predaj obchodneho podielu FO
 148. SZČO a príjmy z pozemkového spoločenstva bez právnej subjektivity
 149. preddavky a nedoplatok ZP zo SZCO vs. DP 2012
 150. Nezdaniteľná časť na manželku vs. prenajom bytu nadobudnutý pred manželstvom
 151. Nezdanitelna ciastka-(podpora v nezam.-nedoplatok zdrav.poist)
 152. zámena hnuteľnej veci
 153. Polyfunkčný objekt
 154. Dan z vyhry u dochodcu, podat ci nie a ked tak ako?
 155. hromadný cestovný príkaz
 156. Potvrdenie o podaní DP FO B
 157. Prosim poradite mi s DPH?
 158. výkazy o majetku a záväzkoch
 159. SZČO v SR + práca v ČR
 160. kúpa cez ČSOB leasing
 161. Príjem z prenájmu viacerých nehnuteľností
 162. danove priznanie k dani z FO - dochodca a zivnostnik
 163. Záložňa - platca DPH
 164. dane z prijmu predaja nehnutelnosti
 165. prehľad o príjmoch zo závislej činnosti za február 2013
 166. Dôchodca - priznanie typ A
 167. Premiestnenie tovaru do inej krajiny EU za ucelom vyvozu do tretich krajin do 30.09.2012
 168. Dokazovanie vyvozu do tretich krajin v pripade colneho konania v inej krajine EU
 169. odpocitatelne polozky na manzela/ku v RZD 2012-co sa povazuje za prijem
 170. príjem na zaklade mandatnej zmluvy
 171. DP typ B
 172. Nehnuteľnosť v podnikaní
 173. doklad
 174. Daň z výhry a podanie DP na rodicovskej dov.
 175. Daňové priznanie dôchodca- zdravotné poistenie
 176. 3 mesačné odstupné v daňovom priznaní?
 177. som SZČO, mám auto, ale používajú ho výlučne rodičia súkromne ja ho na podnikanikanie neporeujem aj tak platím daň?
 178. Zdanenie bonusov
 179. Dan z prijmu za predanu nehnutelnost
 180. dan z vynosov z predaja drevnej hmoty
 181. vyplatenie podielu na zisku
 182. Fakturácia
 183. daňové tlačivo z Poľska PIT-11
 184. preklady
 185. Príjmy z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej dedením (predaj v roku 2013/14)
 186. Lotéria- žrebová lotéria o vecné ceny nad 10 000
 187. ukončenie živnosti
 188. Sluzobna cesta s vlastnym motorovym vozidlom
 189. DPFO typ B za rok 2012 - počet mesiacov
 190. Daňové priznanie v Rakúsku
 191. Úprava základu dane o neuhradenú pohľadávku pri paušálnych výdavkoch.
 192. AKE SU TO VYDAVKY - REZIA ? - rok 2012
 193. Neidentifikovana prijata platba na ucet - ako ju zauctovat?
 194. nákup ťahača v zahraničí
 195. Vyplatenie zisku za rok 2012
 196. DP pre dôchodcu
 197. ALFA - problém pri zaúčtovaní úhrady na BÚ
 198. ALFA - zaúčtovanie úhrady na základe platobného rozkazu
 199. originály vs. neoriginály faktúr a DPH
 200. PN a MD v roku 2012 a danove - bude vrateny preplatok alebo nedoplatok?
 201. Dodanie služby vramci EU a tlacivo
 202. Odpočet daňovej straty r.2011 v DP r.2012.
 203. Kde podať DP?
 204. Krátenie výdavkov pri prenájme
 205. Dôchodca - priznanie typ A
 206. Zauctovane naklady z roku 2011
 207. Súhrnný výkaz prekročenie 100 000 EUR
 208. Príjem z rakúska - NEMÁM DOKLAD
 209. odložená daň
 210. Nedoplatok - sociálne a zdravotné poistenie
 211. práca v účtovníckej firme a odmena
 212. NČD-dohodár
 213. prac.odevy - materiál?
 214. Vlastné imanie "spiacej" sro = pôžička spoločníkovi vs pokladnica
 215. daňové priznanie PO
 216. Inventúra :(
 217. AKo si znížiť daňový základ
 218. SZČO práca v zahraničí diety
 219. Zaokrúhlenie koeficientu pri krátení výdavkov pri prenájme
 220. Vrátenie daní z Nemecka
 221. Dobrovoľné poistenie
 222. Zaradenie hmotného majetku
 223. pomoooooooooooc
 224. Paušálne výdavky a preplatok zo ZP
 225. Zaplatené odvody do fondov počas PN a DP typ B
 226. Študent, dohodár a honorár za umelecký výkon. Ako podať DP 2012??
 227. Prilezitostny prijem - oslobodeny od dane do sumy 500 eur?
 228. zníženie dane z príjmu o doplatené zdravotné poistné za ročné zúčtovanie
 229. Danove priznanie pri prijmoch z Normanskych ostrovov - neberia sa ako sucast Velkej Britanie
 230. Dan z nepenaznej vyhry nad 200e VS. Vydavky? v DP > existuju nejake pre SZCO? a lebo ziadne
 231. Kupa auta EU
 232. Hlavná kniha záporné položky
 233. daň z predaja nehnuteľnosti
 234. Marža
 235. môžem hodnotu tovaru k 31.12.2012 v JU vo výške 12 000 eur v predajni dať do výkazu o majetku a záväzkoch v členení zásoby tovar
 236. Akcie a dlhopisy z r.2002
 237. Omylom fakturovaný materiál
 238. Zákazník mi vrátil tovar, musím to zdaniť?
 239. podanie DP elektronicky a príloha???
 240. Daň z predaja nehnutelnosti
 241. Refakturacia a dph
 242. Vrátený preplatok z odvodov
 243. Letenka a dph
 244. Akcie a dlhopisy z r.2002
 245. Osvedcenie o registracii a prideleni danoveho identifikacneho cisla
 246. Povinnosť penalizovať odberateľov za oneskorené úhrady
 247. Príjem-nájomné zaplatené vopred
 248. Vloženie auta zo súkr.majetku do s.r.o.
 249. Ako zaúčtovať dobropis
 250. Ako postupovať v prípade PN SZČO?