1. Hotovostná platba medzi dvoma platcami DPH (2 replies)
 2. ake su uctovne suvztaznosti pri uctovnai phl pri 80 percent (3 replies)
 3. Odpustenie pokuty za neskoré podanie súhrnného výkazu? (1 replies)
 4. Soc.poisťovňa - neuznaný generálny pardon kvôli nedoplatku 17 eur, ktorý neevidovala ani SP k 30.4.2010 (6 replies)
 5. inventarizácia stravných lístkov (1 replies)
 6. príspevok od UPRSV vstupuje do VZ pre odvody (1 replies)
 7. Zahraničná OF, storno zahraničnej OF (1 replies)
 8. Ako správne zaúčtovať zápočet?? (4 replies)
 9. Ako dať výpoveď pracovníkovi k 31.8.2013 ? (7 replies)
 10. obratová podmienka (1 replies)
 11. Odborná literatúra - Účtovníctvo a dane neziskových účtovných jednotiek v praxi (4 replies)
 12. Môžem uplatňovať odpisy staršieho auta? (4 replies)
 13. uznateľné daňové výdavky (8 replies)
 14. Firma s hospodárskym rokom a rezervy na dovolenky zamestnancov (1 replies)
 15. DPH 072013 alebo 082013 (4 replies)
 16. Plastová nádrž na naftu objem 7000 L zaradenie. (11 replies)
 17. predaj zdedeného pozemku a daň z príjmu (1 replies)
 18. Nemá niekto zoznam transakcií k účtovnému softvéru SAP? (5 replies)
 19. Zmluvná odmena - Heineken (0 replies)
 20. Nájom fakturovany bez DPH (2 replies)
 21. Dan z predaja nehnutelnosti - sposoby znizenia (1 replies)
 22. Mozem vystavit fakturu sukromnej osobe do zahranicia? (4 replies)
 23. dodanie tovaru s montážou z EU s dph (2 replies)
 24. je v zákone o poplatkoch nevrátenie miestnej dane za TKO do 3 eur? (0 replies)
 25. prepocet cudzej meny pri dovoze tovaru, DPH (0 replies)
 26. Je fakturácia za spracovanie účta každý mesiac rovnakou sumou opakovaným dodaním? (3 replies)
 27. zahraničná faktúra a jej zaúčtovanie (9 replies)
 28. Anglický text na faktúre za predaj tovaru do Poľska a Francúzska (1 replies)
 29. uctovanie na 491 (4 replies)
 30. Daňovo uznané výdavky pri výročí firmy (1 replies)
 31. nespotrebované PZP (9 replies)
 32. Dovoz tovaru - faktúru od dodávateľa plátcu DPH z tretích krajín ale tovar dovezený z krajiny EU. (0 replies)
 33. Podstupenie uveru na auto - ako zrealizovat predaj a zaradenie auta do majetku? (0 replies)
 34. Ako zaúčtovať prevzatý záväzok inou firmou - pôvodný dlžník (2 replies)
 35. Tvorba interných smerníc (0 replies)
 36. storno faktury (5 replies)
 37. Ako zaúčtovať prevzatý záväzok inou firmou? (6 replies)
 38. YES! karta a účtovanie (0 replies)
 39. Nákup vozidla z iného členského štátu (občan), následný predaj podnikateľovi (2 replies)
 40. prevzatie záväzku inou firmou (0 replies)
 41. Likvidácia budovy (0 replies)
 42. Zrušenie živnosti 31.12 - odpisy (1 replies)
 43. ING banka ruší sporiace účty, myslíte, že treba zrušiť u nich poistky? (1 replies)
 44. RZZP u zamestnankyne na materskej (0 replies)
 45. Dostaneme rodinné prídavky, keď je uzavretý prac. pomer? (3 replies)
 46. Paragraf 15,16 a 43. (0 replies)
 47. Ako správne vypočítať odvod do zdravotnej poisťovne a kontrola ročného zúčtovania? (6 replies)
 48. Uplatnenie straty a zdravotne poistenie pri subehu SZCO a zamestnanca (1 replies)
 49. Môže to byť oprava? (9 replies)
 50. Účtovanie materiálu, tovaru (8 replies)
 51. Fakturácia právnych služieb zahraničnej osobe regostrovane podla § 5 zákona 222/2004 (1 replies)
 52. odpocet DPH (4 replies)
 53. Poskytnutie bezplatnej obchodnej vzorky tovaru do tretej krajiny (3 replies)
 54. Technológia s DPH a montáž bez DPH??? (5 replies)
 55. Tržba (1 replies)
 56. Pochybná faktúra (7 replies)
 57. Prilohy k danovemu priznaniu pri skonceni likvidacie. (0 replies)
 58. Kapitalizacia urokov - uver poskytnuty konatelom firme? (0 replies)
 59. Na koľko dní dovolenky má nárok zamestnankyňa? (3 replies)
 60. Nákup tovaru na osobnú spotrebu ako treba učtovať ? (3 replies)
 61. Ako mám rátať hodiny pracovníkom firmy? (1 replies)
 62. Smie si SZCO uplatnit sadzbu základnej náhrady z miesta prechodného pobytu do miesta určenia? (0 replies)
 63. Prosím Vás o radu sme slovenská firma s.r.o. -zásielkový predaj, platca DPH v ČR, ako mám zaúčtovať odvedenú DPH v ČR? (7 replies)
 64. Nazov karticky o prideleni IC DPH (5 replies)
 65. Vystavený dobropis bez DPH (2 replies)
 66. pracovná obuv v jednoduchom účtovnictve (4 replies)
 67. predaj nafty z "vnútropodnikovej čerpacej stanice" (3 replies)
 68. Zalozenie firmy (4 replies)
 69. Nesprávne uvedený základ dane v priznaní k DPH (1 replies)
 70. Výpočet úroku z omeškania (0 replies)
 71. Daň z predaja nehnutelnosti - ktorý dátum? (1 replies)
 72. objednavka zo Sport direct (2 replies)
 73. Vkladná knižka (9 replies)
 74. https://keepi.eu/ - čo vy nato? (7 replies)
 75. Kúpa notebooku od manžela (2 replies)
 76. Výška invalidného dôchodku (2 replies)
 77. stratene doklady (0 replies)
 78. Faktúra zaplatená na súkromný účet (5 replies)
 79. kúpa ojazdeného auta z EU a DPH (5 replies)
 80. Polepy výkladov pre českého zákazníka a dph (1 replies)
 81. ako zaúčtovať v JU uhradenie Fa s poplatkom,ktorý sa na Fa nenachádza (4 replies)
 82. pokuta od soi (7 replies)
 83. pouzitie 2% - podpora vzdelavania - podrobnejsie/detaily (1 replies)
 84. Študent - VŠ, mám zmluvu o vytvorení diela a poskytnutí licencie podľa autorského zákona, je možné že budem platiť DPH pri daňovom priznaní? (10 replies)
 85. Môže bežný občan získať kópiu účtovnej závierky nejakej podnikateľskej jednotky od krajského súdu? (2 replies)
 86. SK zivnostnik doda sluzbu/pracuje v CZ - je potrebna DPH registracia ? (1 replies)
 87. Môžem si na cesťák účtovať "kvalitnejší benzín" ?? (9 replies)
 88. Odmena a DPH (3 replies)
 89. účtovanie pripojovacieho poplatku (2 replies)
 90. RZZP, preddavky na ZP (0 replies)
 91. Je potrebné podať opravné DPH? (2 replies)
 92. meni sa nieco ak kupim taketo vozidlo, ale nasledne ho budem prenajimat? (2 replies)
 93. nalezitosti pri kúpe ojazdeneho auta (4 replies)
 94. postih za nedodržanie stanovenej lehoty (4 replies)
 95. žeby aj našim svitlo? (2 replies)
 96. Dvere - ako zaradiť do majetku (5 replies)
 97. eshop - predaj autodielov a účtovanie (3 replies)
 98. Poistenie domu finančnou inštitúciou a (správcom) pri schvaľovaní úveru prečo? (9 replies)
 99. odvody z predaja nehnuteľnosti (5 replies)
 100. Chcem sa spýtať či SZČO, ktorá dostla pred pol rokom dotáciu z ÚPSVaR si môže popri živnosti založiť s.r.o. (1 replies)
 101. Odpisy budovy v zahraničí (0 replies)
 102. DPH - zdaniteľné plnenie (1 replies)
 103. Nákup v cudzej mene (1 replies)
 104. Autolekárnička (5 replies)
 105. Daňové výdavky na naftu (2 replies)
 106. Vklad hotovosti na účet. (10 replies)
 107. je mozne danovo uplatnit cast nakladov na vystavbu RD (zaroven sidla rodinnej firmy)? (6 replies)
 108. Nezaúčtované účtovné odpisy (3 replies)
 109. Ako účtovať v MRP jednoduché účtovníctvo pohyby 22 - nákup tovaru a 25 - prevádzková réžia, keď tieto pohyby boli od 1.1. 2013 zrušené ? (2 replies)
 110. Ako zaúčtovať dlhodobý majetok z predchádzajúceho roka? (6 replies)
 111. Účtovanie odvodov z vyplatených podielov na zisku (0 replies)
 112. Nákup ojazdeného auta z Nemecka a následne prefaktúrované Lesaingovej spoločnosti. Ako to všetko zaúčtovať? (0 replies)
 113. honorár českým umelcom a DPH (0 replies)
 114. Daň z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej postupným darovaním a dedením (3 replies)
 115. Účet v banke (9 replies)
 116. colný dlh (8 replies)
 117. Účtovanie faktúry z O2 paušál + mobilný telefon (7 replies)
 118. Money S3 dotácia u ÚP - čerpanie (0 replies)
 119. Sročka má ZI v hodnote 50000 eur. Druhá sročka v nej kúpi obchodný podiel vo výške 40000 eur. V tej sročke ktorá kupuje, použijem účet 061 alebo 062? (3 replies)
 120. POHODA: samozdanenie nakúpených tlačív z rakúska (8 replies)
 121. účtovanie SL pre SZČO (4 replies)
 122. potvrdenie o postaveni danoveho subjektu na Slovensku (1 replies)
 123. vratka DPH z Holandska pre registrovaného 7a (1 replies)
 124. Vypocet dane z prenajmu pocas materskej (1 replies)
 125. Cestná daň za pokazený ťahač. (5 replies)
 126. predaj auta pre doodpisovaní - ako ? (0 replies)
 127. SZČO a vlastné vozidlo (2 replies)
 128. pomoc s účtovaním cenných papierov (0 replies)
 129. SZČO cestovné príkazy (4 replies)
 130. čo je predmetom dane s.r.o.? (2 replies)
 131. Bonusy od banky a paušálne výdavky (0 replies)
 132. Ako uctujete faktury od Google za reklamu (Google AdWords) - pre ucely DPPO a DPH? (4 replies)
 133. Aké účty použiť pri vzájomnom zápočte dodávateľov a odberateľov? (1 replies)
 134. Čo znamená refunds to credit card na PayPale? (2 replies)
 135. Kúpa bytu a povinosti voči DÚ (1 replies)
 136. Dobrý deň, môže byť mesačná platba 264 € /úhrada faktúry/ v hotovosti za prenájom nebytových priestorov, keď je zmluva o nájme na dobu neurčitú? Ročné nájomné vychádza 3168 € (7 replies)
 137. Čo všetko musím platiť, ak zo zamestnania osoby nemám zisk? (9 replies)
 138. Ako zaúčtovať peňažný príjem? (2 replies)
 139. Faktúra s termínom konania akcie ale zaplatená ešte pred termínom (6 replies)
 140. paragon (1 replies)
 141. Ako často je povinné robiť uzávierku na termináli ? (0 replies)
 142. zaúčtovanie spoluúčasti na oprave auta (1 replies)
 143. Dôchodca a príjem z kapitálového majetku - HZL (0 replies)
 144. občianske združenie a daň z motorového vozidla (0 replies)
 145. Príjem a "poskytovanie" služieb z tretieho štátu - Platca DPH (1 replies)
 146. Fa do ČR, tovar do Maďarska (2 replies)
 147. Úprava DPH (0 replies)
 148. komisionálny predaj (5 replies)
 149. Daň z príjmu a ročné zúčtovanie zdravotného poistenia (0 replies)
 150. PHM 80% (2 replies)
 151. Chcem kúpiť tovar od fyzickej osoby. (4 replies)
 152. CMR a DÚ (0 replies)
 153. Daň z predaja nehnuteľnosti (1 replies)
 154. V JU - učtovanie nájmu a členského príspevku (0 replies)
 155. dátum dodania a tovar na dobierku - JU (7 replies)
 156. Odpočet DPH pri lízingu v prípade vzniku registrácie v priebehu zdaňovacieho obdobiaToto som našiel z r. 2010: (0 replies)
 157. Platiť či neplatiť (4 replies)
 158. Mám platiť za zdravotné poistenie? (0 replies)
 159. Paragraf 7a DPH - podať DP DPH ? (4 replies)
 160. Pozemok, budova na PO alebo FO ? (0 replies)
 161. Faktúra z ČR a DPH (3 replies)
 162. Daň s príjmu (6 replies)
 163. dodatočné DP typ B (5 replies)
 164. Predaj nedoodpisovaneho vozidla (9 replies)
 165. akú formu má storno faktúra (4 replies)
 166. Automobil v s.r.o. (6 replies)
 167. Ako odpočítať DPH z lízovaného auta? (5 replies)
 168. Predaj lístkov MHD cez mandátnu zmluvu - aká živnosť? (1 replies)
 169. [Kros] Omega - vygenerovanie databázového súboru (0 replies)
 170. cena účtovníctva (1 replies)
 171. účtovanie letenky (4 replies)
 172. Pohoda - odpisy pri vyradení majetku (0 replies)
 173. Prevod tovaru zo skladu do majetku SZČO (4 replies)
 174. Ako zaúčtovať bezdôvodné obohatenie? (3 replies)
 175. Refakturácia nákladov na dopravu (3 replies)
 176. Odvody z dohody pre nezamestnaneho (2 replies)
 177. Auto na úver na štvrtiny (0 replies)
 178. Ako mám zaúčtovať zahraničnú faktúru za registračný poplatok - účtovanie, DPH, kurz? (1 replies)
 179. daň z predaja pozemku (1 replies)
 180. Dph a zariadenie do nehnuteľnosti (4 replies)
 181. čiastková fakturácia (4 replies)
 182. Predaj bazarovych veci bez DPH ? (1 replies)
 183. Prilezitostny prijem (0 replies)
 184. Stravovanie zamestnancov na polovicny uvazok - dobrovolene poskytnutie stravnych listkov (2 replies)
 185. Uver (4 replies)
 186. oneskorený dobropis (1 replies)
 187. uverovy register (0 replies)
 188. Výpočet PHM vysokodvižného vozíka - tabuľka evidencie času a spotreby (1 replies)
 189. Ako zaúčtovať príspevok na stravné ak pracovná smena trvá viac ako 11 hodín? (3 replies)
 190. Originál faktúra a ťarchopis (2 replies)
 191. nadobudnutie ojazdeného auta z EU (0 replies)
 192. Školiteľ účtovníkov (0 replies)
 193. overenie o účte (1 replies)
 194. Zahraničná pracovná cesta cez cestovnú kanceláriu (0 replies)
 195. Zmluva o dielo a fakturacia (nepodnikatel) (10 replies)
 196. Vyhotovenie faktúry odberateľom (13 replies)
 197. DPH a dobropis - súrne ! (1 replies)
 198. Odpis pohladavky (5 replies)
 199. spoločník platil z osobného účtu do Sociálnej poist. odvody - AKO účTOVAť? (0 replies)
 200. zaúčtovanie zrušenej pohľadávky (1 replies)
 201. Poistná udalosť - havarijné poistenie a účtovanie (2 replies)
 202. Odvody z dohody? (4 replies)
 203. Súd so štátnym orgánom a daňová kontrola podnikateľa (1 replies)
 204. úrok z omeškania platby (2 replies)
 205. Ako vylikvidovať už dávno uhradené došlé faktúry? (3 replies)
 206. Platba v hotovosti nad 5000,- (9 replies)
 207. medzibankový prevod (2 replies)
 208. Prijatý peňažný dar (13 replies)
 209. Ako zaučtujem úhradu faktury v jednoduchom účtovníctve (10 replies)
 210. Aké doklady musí sprostredkovateľ vystaviť, ak si účtuje svoju províziu a zároveň obdrží na svoj účet odmenu v plnej výške určenú pre dodávateľa služby. (0 replies)
 211. OVB poradcovia - ano, alebo nie? (4 replies)
 212. VPD a PPD platba v hotovosti v 2013. (15 replies)
 213. Z čoho sa vypočíta RZZP? (1 replies)
 214. Poskytnutý preddavok (2 replies)
 215. Vystavená faktúra a dph zo zálohy (4 replies)
 216. podlieha takyto prijem dani? (5 replies)
 217. Podací lístok (4 replies)
 218. Postupenie leasingu v JU (0 replies)
 219. POKLADNIČNÝ BLOK so spiatočným dátumom (5 replies)
 220. služobná cesta v sobotu u zamestnanca s mesačnou mzdou a prac. dobou od po- pia (3 replies)
 221. zahrna sa nedoplatok z RZZP do vydavkov na ZP kvôli vypočtu odvodov do sociálnej poisťovne? (3 replies)
 222. Tuzemske sluzobny cesty - naklady (3 replies)
 223. vzor faktury pre platitela DPH (0 replies)
 224. Dan z predaja pozemku versus dedičské konanie (10 replies)
 225. Cestovných náhrady pri použití vlastného vozidla - podmienky uplatnenia (4 replies)
 226. Odpis Reklamy (0 replies)
 227. majiteľka mi odmieta vydať potvrdenie o nájme bytu AKO VOCI NEJ POSTUPOVAT? (20 replies)
 228. Vyradenie majetku z účtovníctva (3 replies)
 229. Ako odviesť DPH pri predaji auta? (3 replies)
 230. urok z omeskania (3 replies)
 231. úrok, poplatok kontokorentný úver (10 replies)
 232. Odvodové prázdniny- zrušené alebo ešte zatiaľ nie? (10 replies)
 233. Pokuta zo SOI (0 replies)
 234. Živnosť popri štúdiu - odvody ZP (3 replies)
 235. faktúra v cudzom jazyku v programe omega (2 replies)
 236. Výstup zo zmenárenského software Monetka (0 replies)
 237. Zdravim, prosim vas, ako mam v JU zauctovat v PD vkla na ucet / nie z pokladne/ (9 replies)
 238. Zdravotné poistenie a príjmy z kapitálového majetku? (8 replies)
 239. Aká daň a aké odvody sa platia za autorstvo kníh? (0 replies)
 240. Zmena účelu použitia nehnuteľnosti a DPH (2 replies)
 241. Preplatenie nákladu na prechodný pobyt (2 replies)
 242. Kam zaúčtovať (2 replies)
 243. Investícia v jednoduchom účtovníctve (0 replies)
 244. Študent, zmluva o dielo, daň a odvody (4 replies)
 245. Nehnuteľnosť na území 2 členských štátov - ako riešiť DPH? (2 replies)
 246. Odvody (4 replies)
 247. Môže SZČO ktorý má pozastavenú živnosť požičať auto svojej sro-čke? (4 replies)
 248. Prenajom bytu (5 replies)
 249. Je možné predať dom po zomrelom majiteľovi, ak neprebehlo dedičské konanie? (8 replies)
 250. Fakturácia platcu DPH platcovi DPH v tuzemsku (1 replies)