PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 [143] 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454

 1. Zápočet nadmerného odpočtu DPH.
 2. stav zásob ku koncu roka
 3. VýDAVKY NA TELEFÓN - faktúra nie je vystavená na IČO
 4. Problémy pri účtovnej závierke
 5. RZD
 6. Odpisy
 7. dan z predaja bytu po sty krat (prosim o radu)
 8. Faktúra -daňový doklad
 9. odpočítateľná položka na manželku za rok 2011
 10. Prevod firmy pred otvorením Daňovej kontroly
 11. Danove priznanie a danovy rezident - 2 mesiace na SVK, 10 mesiacov v CR
 12. Ročné zúčtovanie za zamestnanca, ktorý ukončil PP
 13. Cestovné náhrady + stravné
 14. Dôchodca prenajíma garáž
 15. Kód druhu obchodu v Poznámkach k UZ 2012
 16. Odpočitateľná položka na manželku SZČO
 17. zúčtovanie dph na konci roka
 18. kurz pilates - výdaj ovplyvňujúci ZD
 19. Oznamovacia povinnosť
 20. V priebehu r.2012 som zistila, že som zabudla zaúčtovať v r.2011 náklady
 21. príjmy z prenájmu hnuteľných vecí
 22. Skončenie pracovného pomeru
 23. Uctovanie spotrebovaneho materialu bez realnej tvorby hodnoty
 24. Ako zahrnúť do priznania odvody na zdravotné poistenie samoplatiteľa pri prácach na dohodu?
 25. Stravné ako náklad pri SZČO
 26. Auto zaradené do podnikania
 27. obstaranie majetku formou záloh a DPH
 28. Darčekový poukaz ako zaúčtovať v JÚ?
 29. ukončenie živnosť v priebehu roka a záväzok - DzMV
 30. Poistné plnenie z komerčnej poisťovne
 31. výdavky pri prenájme
 32. Odpisovanie alebo náklady na spotrebu
 33. konkurz a zavierka
 34. Účtovanie kreditu na mobil
 35. DP FO A 2012 - znizenie zakladu dane
 36. Daňová strata
 37. Poberateľka rodičovského príspevku mala v roku 2012 príjem
 38. Daňová strata
 39. Musím podávať daňové priznanie?
 40. DP: 4 mesiace príjem na SVK; v Nemecku 8 mesiacov
 41. Vykazovanie dlhodobej dotacie v Suvahe
 42. Poskytnutie služby v Číne a DPH
 43. Nezdaniteľná čiastka na manželku 2012
 44. Zdanenie náhrady mzdy za prac.úraz pre invalidného dôchodcu.
 45. je povinnosť nahradiť soc. poisťovni PN daňový výdavok, alebo nie
 46. cestovné náhrady
 47. Suhrnny vykaz 7a do kedy podat?
 48. účtovanie drobného majetku
 49. Nezdaniteľná časť základu dane na manžela
 50. Re: Zákon o platbách v hotovosti
 51. stratené bločky
 52. DP A - príjmy z ČR
 53. Skladová evidencia pri paušálnych výdavkoch
 54. Vyhra a vratenie dane
 55. Minimálna výška na podanie daňového priznania
 56. Základ DPH pri predaji majetku v nižšej ako OC
 57. peňažný denník aj pre platcov dph
 58. Letenka
 59. Evidenčný list dôchodkového poistenia pre dohodára???
 60. DP -typ B
 61. archivácia dokladov v osobnej karte
 62. datum dodania
 63. Povinnosť auditu
 64. prenájom predajne
 65. Vyhotovenie faktúry za minulé roky v tomto roku
 66. nezdaniteľná časť v roku 2012
 67. DP FO B
 68. Vrátenie zdanenej dotácie z ÚP - zaúčtovanie
 69. 2% z dani
 70. Dá sa získať kópia podpisaného tlačiva prehlasenia k dani?
 71. Oprava minulého roka
 72. IFRS 1 -ÚJ, zostavujúca ÚZ podľa IFRS (prvý raz v k 31.12.2012,2011 alebo 2010)
 73. Nepeňažné ceny a výhry - zdaňovanie a danove priznanie
 74. Pozemkové spoločenstvo - prechod z JÚ na PÚ
 75. ukončenie živnosti 2.1.2013
 76. Dan zo zdedenych cennych papierov
 77. Daňový výdavok
 78. nemocenske davky
 79. Od 1.12.2013 mám založenú živnosť potrebujem presný postup účtovania v JÚ.
 80. Kurz pri vystavenej FA v cudzej mene
 81. ZTP obcan pracujuci na dohodu a DP za r.2013
 82. Nahradny diel z Talianska s alebo bez DPH?
 83. Dôchodca
 84. účtovanie mesačného členského poplatku
 85. Uzavretie dohody o VP po ukončení pracovného pomeru v skúšobnej lehote
 86. Príjem za tovar, či príjem za výrobky a služby?
 87. Zisk v účtovnom období a jeho rozdelenie
 88. rocne zuctovanie dani
 89. Zostatková doba splatnosti pohľadávky
 90. Študent pracujuci na autorsku zmluvu, povinnnosti
 91. DP FO str. 12 - kombinacia szco a zavisla cinnost
 92. kvalitatívne nástroje Lean manažmentu,
 93. peňažný denník aj pre platcov dph
 94. Ďaň z prijmu z predaja nehnutelnosti , ktorú som dostal...
 95. Odpisy po novom
 96. Zaevidovanie prevodu na účet
 97. Výnos z akcií-kde sa to uvedie v DP?
 98. vratenie penazi spat
 99. Zahraničná pracovná cesta a dohodár
 100. Nevytvorená rezerva
 101. Viac natankovaných litrov ako počet prejdených km na služobené cesty
 102. Daň z príjmu zamestnanca
 103. nárok na MD 2013
 104. Fakturovanie služieb do krajin EU / Platca DPH (SR) > PLATCA (EU)
 105. nemocenské a daň z príjmu
 106. danove priznanie a zamestnanecká zľava
 107. s.r.o
 108. Zasoby
 109. Budem platiť daň z predaja nehnuteľnosti ak som dom kúpil podľa starého zákona ktorý platil do 30.12.2010 a predal som ho podľa nového zákona
 110. pôžička poskytnutá FO v hotovosti - treba to ohlásiť DU?
 111. DPH a stravné lístky
 112. suhrnny vykaz
 113. Dodatočné DP DzMV 2012 ... eDANE
 114. Študent/SZČO a nulové daňové priznanie
 115. Predaj pozemku
 116. Dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti SZČO
 117. vydanie kreditnej karty Gold k účtu
 118. Vyplateny danovy bonus, celkove prijmy za rok nizsie ako 6nas. min. mzdy
 119. Danové priznanie 2012 + materská
 120. zrážka zo mzdy
 121. Zdanenie vysúdených úrokov
 122. Dôchodca a daňové priznanie
 123. daňové priznanie z prenájmu nehnutelnosti
 124. Ako zahrnut zasoby pri vypocitani dane z prijmu SZCO
 125. Osobný účet prihlásený na DÚ
 126. Doklady k DP
 127. Odovzdanie danového priznania
 128. Odpis pohľadávky v JÚ - dlžník zomrel
 129. Plnomocenstvo v colnom konaní
 130. SZČO V SR,súčastne PZ v Nemecku.
 131. DP u dohodára
 132. Poznámky k účtovnej uzávierke
 133. Preukázateľné výdavky - horský vodca
 134. Do ktorého roku priznať autorský honorár za umelecký výkon?
 135. Vyplatenie rozdeleneho zisku
 136. Daňový nedoplatok
 137. Študent 15 rokov
 138. Student, Dohoda o pracovnej cinnosti u 2 zamestnavatelov, Ceska republika
 139. Nenávratný finančný príspevok...
 140. Elektronická podateľňa - ako pripojiť Potvrdenie o príjmoch k DP DzP FO typ B?
 141. príjem zo závislej činnosti ČR supehrubá mzda a vypísanie DP za rok 2012
 142. Nerozdelený zisk minulých rokov
 143. Čo sa daňovým priznaním pri ukončení pozastavenej živnosti
 144. Cestovné náhrady SZCO a spolocnika sro.
 145. pripočitateľná položka???
 146. Do ktorej odpisovej skupiny zaradiť - orla belohlavého
 147. Podanie DP
 148. Odpísaný automobil
 149. Lesný pozemok
 150. Ako vyplniť stranu 12 v DP FO typ B - AKTUÁLNE INFO
 151. Student, zivnostnik a prve danove priznanie
 152. Rozdelenie zisku a dividenda
 153. Vrátenie daní študentom - nepriznal som všetky príjmy...vrátia mi dane z priznaných?
 154. Poplatok za lekara - zubara do nakladov
 155. Vyplnovanie tlačiva - oznámenie o vzniku zániku daňovej povinnosti k dani z mot.voz.
 156. neviete ci mozem ako zivnostnik fakturovat cely rok jednemu zamestnavatelovy ??
 157. daňové priznanie
 158. študent , živnostník a príjem zo zahraničia
 159. daove priznanie
 160. Ako vyčísliť z obstarávacej ceny nehnuteľnosti podiel na pozemku prosím?
 161. Príjem zo živnosti a plat pomocníka
 162. pôdohospodárska platobná agentúra
 163. DPH pri dodaní do EÚ
 164. Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka a evidencia na ÚP
 165. Dohoda+UP
 166. Je potrebne uvádzat prijmy plynuce z umeleckej zmluvy (prilezitostne) do DP za rok 2012?
 167. Čo s dodávateľskou faktúrou "nájdenou" po podaní DP z DPH?
 168. Dodatočné DP a uplatnenie paušálnych výdavkov
 169. RZD a doktorant
 170. Položky na faktúre
 171. szčo a dovoz auta z nemecka
 172. preprava materiaálu a DPH
 173. príjmy z prevodu cenných papierov (§8, odst. 1 písm. e)
 174. kniha jázd
 175. Nadmerný odpočet DPH
 176. daň zo zdedenej nehnuteľnosti
 177. ročné zúčtovanie dane po skončení živnosti
 178. Odpisanie pohladavky
 179. ukončenie živnosti a vrát.DPH zo zahraničia
 180. úprava základu dane
 181. dobropis na nezaplatenú pohlavku
 182. DP študent VŠ
 183. zauctovanie v JÚ
 184. obmedzenie platieb v hotovosti cez ERP
 185. Uplatnovanie 80% výdavkov PHM
 186. Zastúpenie daňovníka
 187. podpora predaja - zľavový kupón
 188. Opatrovateľka v Rakúsku - DP 2012
 189. vymenny obchod a dph
 190. Je dobropis príjmom?
 191. Odvody do poisťovní - daňové priznanie
 192. Potvrdeny odklad podania DP - potrebne niekoho notifikovat ?
 193. Prevod úveru na auto
 194. Vyrovnanie dane
 195. danovy bonus a prijem zo zahranicia
 196. Účtovanie predplateného mýta
 197. Vyber penazi konatelom z uctu novozalozenej firmy - uctovanie.
 198. Odpisy pri postúpení lízingu
 199. oslobodenie od dane pri predaji darovaneho bytu
 200. priznanie DPH
 201. vyplnenie DP typ A - pri príjmoch z ČR;, riadok 33/33a/33b
 202. Preplatená faktúra
 203. Aky SpecifickySymbol, KonstantnySymbol treba pouzit pri uhrade dane?
 204. Podanie danoveho priznania - prijmy na Slovensku a v USA
 205. dan z vyhry ked som na rodičovskom prispevku. treba zaplatit?
 206. Daňový bonus za dieťa s cudzím št. príslušenstvom a tunajším trvalým pobytom
 207. Môže ostať na konci roka /účtet-364/zostatok?
 208. Zaúčtovanie chýbajúcich faktúr
 209. mam do danoveho počitat aj zaplatene zdavotne ked som bol dobrovolne nezamestnany?
 210. Nezdaniteľná časť-invalidný dôchodok
 211. Ked poberam opatrovne na rodica, musim si ho odpocitat z nezdanitelnej casti zakladu?
 212. Prídavok na dieťa verzus daňový bonus
 213. Výber z ERP a peňažný denník
 214. Daňové priznanie
 215. KAPITALOVE FONDY - zapeklita situace
 216. autorádio+montáž
 217. daňový bonus - žiadosť o doplatenie v DP typ A
 218. Preplatok na socialnom poisteni
 219. Výnos z podielových listov za rok 2012 vyplatený 10.01.2013
 220. Platba pripísaná na osobný účet
 221. nezaúčtovaný BV
 222. pozastavená výplata dôchodku a NČZD
 223. Ak má daňovník len bežný účet, musím účtovať všetky položky, alebo stačí len súvisiace s podnikaním?
 224. Muž má príjem zo zamestnania z Nemecka za 6 mesiacov, môže si uplatniť daňový bonus na 3 deti za celý rok? Podáva DP A - metódou vyňatia príjmov.
 225. Zdanenie príjmu z opatrovania
 226. Zauctovanie DzP u SZCO v PU
 227. Výkaz o príjmoch a výdavkoch
 228. Dobrý deň, potrebujem poradiť ako dať do nákladov SZČO rekondičný pobyt. ďakujem
 229. Uhradenie nájomného fyzickej osobe
 230. Daň z predaja nehnuteľnosti a dedičské konanie
 231. Aký je postup soc.poistovni ak som na PN
 232. Daňové priznanie brigádnika a zároveň živnostníka
 233. platba vystav.fa cez PPD?, mám RP.
 234. odkupenie podielu zdedenej nehnutelnosti a nasledna dan z prijmu pri predaji
 235. Stravovanie zamestnancov zdarma
 236. alkoholický nápoj zdarma
 237. Sprostredkovateľ pôžičiek Providentu a daňové priznanie
 238. Výplatná páska z Talianska
 239. Prefakturacia internetovych sluzieb
 240. nákup tepel.čerpadlo-ako zaúčtovať
 241. Poistenie a banková garancia
 242. Nákup dovolenkových poukazov
 243. príjem manželky z hľadiska uplatnenia nezdaniteľnej časti ZD na manželku
 244. daňové odpisy - zaokrúhlovanie
 245. Daňové priznanie typu A a dobrovoľne nezamestnaný
 246. Daň z predaja prebytkov
 247. daň z príjmu-čo všetko sa do príjmu počíta ?
 248. Nákup v zahraničí - VAT UE
 249. Daňové priznanie a príjem zo spoločenstva pozemkov a lesa
 250. DPH ako daňový výdavok v JÚ