PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 [144] 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455

 1. stav zásob ku koncu roka
 2. VýDAVKY NA TELEFÓN - faktúra nie je vystavená na IČO
 3. Problémy pri účtovnej závierke
 4. RZD
 5. Odpisy
 6. dan z predaja bytu po sty krat (prosim o radu)
 7. Faktúra -daňový doklad
 8. odpočítateľná položka na manželku za rok 2011
 9. Prevod firmy pred otvorením Daňovej kontroly
 10. Danove priznanie a danovy rezident - 2 mesiace na SVK, 10 mesiacov v CR
 11. Ročné zúčtovanie za zamestnanca, ktorý ukončil PP
 12. Cestovné náhrady + stravné
 13. Dôchodca prenajíma garáž
 14. Kód druhu obchodu v Poznámkach k UZ 2012
 15. Odpočitateľná položka na manželku SZČO
 16. zúčtovanie dph na konci roka
 17. kurz pilates - výdaj ovplyvňujúci ZD
 18. Oznamovacia povinnosť
 19. V priebehu r.2012 som zistila, že som zabudla zaúčtovať v r.2011 náklady
 20. príjmy z prenájmu hnuteľných vecí
 21. Skončenie pracovného pomeru
 22. Uctovanie spotrebovaneho materialu bez realnej tvorby hodnoty
 23. Ako zahrnúť do priznania odvody na zdravotné poistenie samoplatiteľa pri prácach na dohodu?
 24. Stravné ako náklad pri SZČO
 25. Auto zaradené do podnikania
 26. obstaranie majetku formou záloh a DPH
 27. Darčekový poukaz ako zaúčtovať v JÚ?
 28. ukončenie živnosť v priebehu roka a záväzok - DzMV
 29. Poistné plnenie z komerčnej poisťovne
 30. výdavky pri prenájme
 31. Odpisovanie alebo náklady na spotrebu
 32. konkurz a zavierka
 33. Účtovanie kreditu na mobil
 34. DP FO A 2012 - znizenie zakladu dane
 35. Daňová strata
 36. Poberateľka rodičovského príspevku mala v roku 2012 príjem
 37. Daňová strata
 38. Musím podávať daňové priznanie?
 39. DP: 4 mesiace príjem na SVK; v Nemecku 8 mesiacov
 40. Vykazovanie dlhodobej dotacie v Suvahe
 41. Poskytnutie služby v Číne a DPH
 42. Nezdaniteľná čiastka na manželku 2012
 43. Zdanenie náhrady mzdy za prac.úraz pre invalidného dôchodcu.
 44. je povinnosť nahradiť soc. poisťovni PN daňový výdavok, alebo nie
 45. cestovné náhrady
 46. Suhrnny vykaz 7a do kedy podat?
 47. účtovanie drobného majetku
 48. Nezdaniteľná časť základu dane na manžela
 49. Re: Zákon o platbách v hotovosti
 50. stratené bločky
 51. DP A - príjmy z ČR
 52. Skladová evidencia pri paušálnych výdavkoch
 53. Vyhra a vratenie dane
 54. Minimálna výška na podanie daňového priznania
 55. Základ DPH pri predaji majetku v nižšej ako OC
 56. peňažný denník aj pre platcov dph
 57. Letenka
 58. Evidenčný list dôchodkového poistenia pre dohodára???
 59. DP -typ B
 60. archivácia dokladov v osobnej karte
 61. datum dodania
 62. Povinnosť auditu
 63. prenájom predajne
 64. Vyhotovenie faktúry za minulé roky v tomto roku
 65. nezdaniteľná časť v roku 2012
 66. DP FO B
 67. Vrátenie zdanenej dotácie z ÚP - zaúčtovanie
 68. 2% z dani
 69. Dá sa získať kópia podpisaného tlačiva prehlasenia k dani?
 70. Oprava minulého roka
 71. IFRS 1 -ÚJ, zostavujúca ÚZ podľa IFRS (prvý raz v k 31.12.2012,2011 alebo 2010)
 72. Nepeňažné ceny a výhry - zdaňovanie a danove priznanie
 73. Pozemkové spoločenstvo - prechod z JÚ na PÚ
 74. ukončenie živnosti 2.1.2013
 75. Dan zo zdedenych cennych papierov
 76. Daňový výdavok
 77. nemocenske davky
 78. Od 1.12.2013 mám založenú živnosť potrebujem presný postup účtovania v JÚ.
 79. Kurz pri vystavenej FA v cudzej mene
 80. ZTP obcan pracujuci na dohodu a DP za r.2013
 81. Nahradny diel z Talianska s alebo bez DPH?
 82. Dôchodca
 83. účtovanie mesačného členského poplatku
 84. Uzavretie dohody o VP po ukončení pracovného pomeru v skúšobnej lehote
 85. Príjem za tovar, či príjem za výrobky a služby?
 86. Zisk v účtovnom období a jeho rozdelenie
 87. rocne zuctovanie dani
 88. Zostatková doba splatnosti pohľadávky
 89. Študent pracujuci na autorsku zmluvu, povinnnosti
 90. DP FO str. 12 - kombinacia szco a zavisla cinnost
 91. kvalitatívne nástroje Lean manažmentu,
 92. peňažný denník aj pre platcov dph
 93. Ďaň z prijmu z predaja nehnutelnosti , ktorú som dostal...
 94. Odpisy po novom
 95. Zaevidovanie prevodu na účet
 96. Výnos z akcií-kde sa to uvedie v DP?
 97. vratenie penazi spat
 98. Zahraničná pracovná cesta a dohodár
 99. Nevytvorená rezerva
 100. Viac natankovaných litrov ako počet prejdených km na služobené cesty
 101. Daň z príjmu zamestnanca
 102. nárok na MD 2013
 103. Fakturovanie služieb do krajin EU / Platca DPH (SR) > PLATCA (EU)
 104. nemocenské a daň z príjmu
 105. danove priznanie a zamestnanecká zľava
 106. s.r.o
 107. Zasoby
 108. Budem platiť daň z predaja nehnuteľnosti ak som dom kúpil podľa starého zákona ktorý platil do 30.12.2010 a predal som ho podľa nového zákona
 109. pôžička poskytnutá FO v hotovosti - treba to ohlásiť DU?
 110. DPH a stravné lístky
 111. suhrnny vykaz
 112. Dodatočné DP DzMV 2012 ... eDANE
 113. Študent/SZČO a nulové daňové priznanie
 114. Predaj pozemku
 115. Dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti SZČO
 116. vydanie kreditnej karty Gold k účtu
 117. Vyplateny danovy bonus, celkove prijmy za rok nizsie ako 6nas. min. mzdy
 118. Danové priznanie 2012 + materská
 119. zrážka zo mzdy
 120. Zdanenie vysúdených úrokov
 121. Dôchodca a daňové priznanie
 122. daňové priznanie z prenájmu nehnutelnosti
 123. Ako zahrnut zasoby pri vypocitani dane z prijmu SZCO
 124. Osobný účet prihlásený na DÚ
 125. Doklady k DP
 126. Odovzdanie danového priznania
 127. Odpis pohľadávky v JÚ - dlžník zomrel
 128. Plnomocenstvo v colnom konaní
 129. SZČO V SR,súčastne PZ v Nemecku.
 130. DP u dohodára
 131. Poznámky k účtovnej uzávierke
 132. Preukázateľné výdavky - horský vodca
 133. Do ktorého roku priznať autorský honorár za umelecký výkon?
 134. Vyplatenie rozdeleneho zisku
 135. Daňový nedoplatok
 136. Študent 15 rokov
 137. Student, Dohoda o pracovnej cinnosti u 2 zamestnavatelov, Ceska republika
 138. Nenávratný finančný príspevok...
 139. Elektronická podateľňa - ako pripojiť Potvrdenie o príjmoch k DP DzP FO typ B?
 140. príjem zo závislej činnosti ČR supehrubá mzda a vypísanie DP za rok 2012
 141. Nerozdelený zisk minulých rokov
 142. Čo sa daňovým priznaním pri ukončení pozastavenej živnosti
 143. Cestovné náhrady SZCO a spolocnika sro.
 144. pripočitateľná položka???
 145. Do ktorej odpisovej skupiny zaradiť - orla belohlavého
 146. Podanie DP
 147. Odpísaný automobil
 148. Lesný pozemok
 149. Ako vyplniť stranu 12 v DP FO typ B - AKTUÁLNE INFO
 150. Student, zivnostnik a prve danove priznanie
 151. Rozdelenie zisku a dividenda
 152. Vrátenie daní študentom - nepriznal som všetky príjmy...vrátia mi dane z priznaných?
 153. Poplatok za lekara - zubara do nakladov
 154. Vyplnovanie tlačiva - oznámenie o vzniku zániku daňovej povinnosti k dani z mot.voz.
 155. neviete ci mozem ako zivnostnik fakturovat cely rok jednemu zamestnavatelovy ??
 156. daňové priznanie
 157. študent , živnostník a príjem zo zahraničia
 158. daove priznanie
 159. Ako vyčísliť z obstarávacej ceny nehnuteľnosti podiel na pozemku prosím?
 160. Príjem zo živnosti a plat pomocníka
 161. pôdohospodárska platobná agentúra
 162. DPH pri dodaní do EÚ
 163. Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka a evidencia na ÚP
 164. Dohoda+UP
 165. Je potrebne uvádzat prijmy plynuce z umeleckej zmluvy (prilezitostne) do DP za rok 2012?
 166. Čo s dodávateľskou faktúrou "nájdenou" po podaní DP z DPH?
 167. Dodatočné DP a uplatnenie paušálnych výdavkov
 168. RZD a doktorant
 169. Položky na faktúre
 170. szčo a dovoz auta z nemecka
 171. preprava materiaálu a DPH
 172. príjmy z prevodu cenných papierov (§8, odst. 1 písm. e)
 173. kniha jázd
 174. Nadmerný odpočet DPH
 175. daň zo zdedenej nehnuteľnosti
 176. ročné zúčtovanie dane po skončení živnosti
 177. Odpisanie pohladavky
 178. ukončenie živnosti a vrát.DPH zo zahraničia
 179. úprava základu dane
 180. dobropis na nezaplatenú pohlavku
 181. DP študent VŠ
 182. zauctovanie v JÚ
 183. obmedzenie platieb v hotovosti cez ERP
 184. Uplatnovanie 80% výdavkov PHM
 185. Zastúpenie daňovníka
 186. podpora predaja - zľavový kupón
 187. Opatrovateľka v Rakúsku - DP 2012
 188. vymenny obchod a dph
 189. Je dobropis príjmom?
 190. Odvody do poisťovní - daňové priznanie
 191. Potvrdeny odklad podania DP - potrebne niekoho notifikovat ?
 192. Prevod úveru na auto
 193. Vyrovnanie dane
 194. danovy bonus a prijem zo zahranicia
 195. Účtovanie predplateného mýta
 196. Vyber penazi konatelom z uctu novozalozenej firmy - uctovanie.
 197. Odpisy pri postúpení lízingu
 198. oslobodenie od dane pri predaji darovaneho bytu
 199. priznanie DPH
 200. vyplnenie DP typ A - pri príjmoch z ČR;, riadok 33/33a/33b
 201. Preplatená faktúra
 202. Aky SpecifickySymbol, KonstantnySymbol treba pouzit pri uhrade dane?
 203. Podanie danoveho priznania - prijmy na Slovensku a v USA
 204. dan z vyhry ked som na rodičovskom prispevku. treba zaplatit?
 205. Daňový bonus za dieťa s cudzím št. príslušenstvom a tunajším trvalým pobytom
 206. Môže ostať na konci roka /účtet-364/zostatok?
 207. Zaúčtovanie chýbajúcich faktúr
 208. mam do danoveho počitat aj zaplatene zdavotne ked som bol dobrovolne nezamestnany?
 209. Nezdaniteľná časť-invalidný dôchodok
 210. Ked poberam opatrovne na rodica, musim si ho odpocitat z nezdanitelnej casti zakladu?
 211. Prídavok na dieťa verzus daňový bonus
 212. Výber z ERP a peňažný denník
 213. Daňové priznanie
 214. KAPITALOVE FONDY - zapeklita situace
 215. autorádio+montáž
 216. daňový bonus - žiadosť o doplatenie v DP typ A
 217. Preplatok na socialnom poisteni
 218. Výnos z podielových listov za rok 2012 vyplatený 10.01.2013
 219. Platba pripísaná na osobný účet
 220. nezaúčtovaný BV
 221. pozastavená výplata dôchodku a NČZD
 222. Ak má daňovník len bežný účet, musím účtovať všetky položky, alebo stačí len súvisiace s podnikaním?
 223. Muž má príjem zo zamestnania z Nemecka za 6 mesiacov, môže si uplatniť daňový bonus na 3 deti za celý rok? Podáva DP A - metódou vyňatia príjmov.
 224. Zdanenie príjmu z opatrovania
 225. Zauctovanie DzP u SZCO v PU
 226. Výkaz o príjmoch a výdavkoch
 227. Dobrý deň, potrebujem poradiť ako dať do nákladov SZČO rekondičný pobyt. ďakujem
 228. Uhradenie nájomného fyzickej osobe
 229. Daň z predaja nehnuteľnosti a dedičské konanie
 230. Aký je postup soc.poistovni ak som na PN
 231. Daňové priznanie brigádnika a zároveň živnostníka
 232. platba vystav.fa cez PPD?, mám RP.
 233. odkupenie podielu zdedenej nehnutelnosti a nasledna dan z prijmu pri predaji
 234. Stravovanie zamestnancov zdarma
 235. alkoholický nápoj zdarma
 236. Sprostredkovateľ pôžičiek Providentu a daňové priznanie
 237. Výplatná páska z Talianska
 238. Prefakturacia internetovych sluzieb
 239. nákup tepel.čerpadlo-ako zaúčtovať
 240. Poistenie a banková garancia
 241. Nákup dovolenkových poukazov
 242. príjem manželky z hľadiska uplatnenia nezdaniteľnej časti ZD na manželku
 243. daňové odpisy - zaokrúhlovanie
 244. Daňové priznanie typu A a dobrovoľne nezamestnaný
 245. Daň z predaja prebytkov
 246. daň z príjmu-čo všetko sa do príjmu počíta ?
 247. Nákup v zahraničí - VAT UE
 248. Daňové priznanie a príjem zo spoločenstva pozemkov a lesa
 249. DPH ako daňový výdavok v JÚ
 250. Prepadnuta zaloha a DPH