1. Dodanie služby do tretej krajiny - Japonska - subjektu, ktorý nevykonáva ekonomickú činnosť (4 replies)
 2. Chýbajúci doklad o úhrade (2 replies)
 3. Musím vrátiť už raz priznaný príjem? (7 replies)
 4. Rozdiel na účte 132 (1 replies)
 5. ako účtovať faktúru za BOZP? (2 replies)
 6. Je možné uhradiť pokladničný blok prevodom? (3 replies)
 7. DPH -odpočet par.7 (6 replies)
 8. seznam potenciálních rizikových subjektů (2 replies)
 9. znizenie odvodov do socialnej poistovne (2 replies)
 10. Nadobudnutie tovaru z Ciny. Kedy vznika uctovny pripad? (0 replies)
 11. spatné uplatnenie dph pri leasingu (1 replies)
 12. rozdelenie zisku (4 replies)
 13. Odvody pre ZTP Zmluva o dielo (0 replies)
 14. zdanenie príjmov za opatrovateľstvo (0 replies)
 15. Štartovné a DPH (2 replies)
 16. Platby v hotovosti ERP vs. PPD (5 replies)
 17. príjem z prenájmu (6 replies)
 18. Zrusenie zivnosti - platenie dane (1 replies)
 19. Nezdaniteľná časť základu dane - preddavky na daň (4 replies)
 20. strava zamestnancov (5 replies)
 21. Kniha jázd, analytika PHL - kamióny áno/nie ???? (1 replies)
 22. Nájomná zmluva a dohoda o zmene (0 replies)
 23. Obsah faktúry (2 replies)
 24. Neskoro dodaná FA (6 replies)
 25. Aké platby odvádza SHR? (4 replies)
 26. Zmena štatutára v občianskom združení? (0 replies)
 27. Výpoveď od zamestnávateľa (3 replies)
 28. Sprostredkovanie zmluvy o dielo v Nemecku pre Slovenskú firmu a DPH (1 replies)
 29. Zdravotné poistenie (1 replies)
 30. daň z nehnuteľnosti darovaného bytu, bez znaleckého posudku v čase darovania (4 replies)
 31. Kedy sa platí daň z príjmu ? (3 replies)
 32. Doklady k DPH z nadobudnutia tovaru z ineho clenskeho statu EU (15 replies)
 33. Refakturacia opravnenych nakladov - PHM 80 % (4 replies)
 34. DPH v poslednom zdanovacom obdobi (5 replies)
 35. Neplatiteľ DPH a nákup tovaru z EU (3 replies)
 36. účtovnictvo (2 replies)
 37. Tlačivo - Oznámenie o zániku daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel (21 replies)
 38. znovuotvorenie zivnosti. (1 replies)
 39. Daňový úrad a spol. (2 replies)
 40. Nakup cez eshop Dealextremme a JU (0 replies)
 41. Faktúra za služby do zahraničia od neplatcu DPH (1 replies)
 42. Platca DPH - ako urobiť zmenu v regist. pokl. - súrne (0 replies)
 43. Daň z predaja nehnutelnosti získanej darovaním (3 replies)
 44. ako spravne zauctovat vymer platieb - clo? (1 replies)
 45. Odmietnutie platenia dane (25 replies)
 46. DPH v ramci EU (5 replies)
 47. zaúčtovaný blok-reklamácia (2 replies)
 48. Darovanie krvi - nezapočítava sa do 7 P-éčiek - aké argumenty použiť? (20 replies)
 49. Prokurista (0 replies)
 50. Má niekto skúsenosti s preregistrovaním DPH počas mesiaca? (9 replies)
 51. Čo je odložená daňová pohľadávka a odložený daňový závazok ? (5 replies)
 52. úhrada faktúry (3 replies)
 53. Návrh novely zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní (od 1.11.2013) (2 replies)
 54. Sponzorský odkaz (3 replies)
 55. externá práca popri TPP (4 replies)
 56. Návrh novely zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty (od 1.1.2014) (0 replies)
 57. Kontrolný výkaz - v návrhu novely zákona č. 222/2004 - o DPH (848 replies)
 58. Kúpna zmluva, dobierka a faktúra (1 replies)
 59. Návrh novely zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice ... (od 1.1.2014) (0 replies)
 60. Návrh zákona o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) (od 1.10.2013) (0 replies)
 61. Vyúčtovacia fa - je to oprava základu dane? (4 replies)
 62. Vratenie dani z prijmu FO - este nic neprislo (8 replies)
 63. Manko - účtovanie a DPH (2 replies)
 64. kontrola potenciálních rizikových daňových subjektů (6 replies)
 65. Zariadenie kaderníckeho salónu - ako zaúčtovať PU (1 replies)
 66. Darovanie krvi v programe MK-Soft (0 replies)
 67. zjednodušený daňový doklad (0 replies)
 68. Môžem dovážať pivo z Čiech a tu na Slovensku ho predávať? (1 replies)
 69. je tento doklad správny? (0 replies)
 70. DOVOZ TOVARU Z CZ (2 replies)
 71. Kúpa auta na úver (9 replies)
 72. mám nárok na vrátenie dani z Nemecka? (2 replies)
 73. Dodatočné DPH - súrne (2 replies)
 74. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) (od 1.1.2014) (0 replies)
 75. Návrh zákona ,ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (od 1.1.2014) (0 replies)
 76. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve (od 1.1.2014) (1 replies)
 77. Zápočet a limit hotovostných platieb (2 replies)
 78. daň z nehnuteľnosti ako daň. výdavok (1 replies)
 79. Zápočet a obmedzenie platieb v hotovosti (2 replies)
 80. Ako mám tržbu - platbu kartou zapísať do denníka? (2 replies)
 81. Ako nahodiť otváraciu súvahu do Oberonu? (0 replies)
 82. Je táto fa vystavená správne? (6 replies)
 83. odvody do SP (2 replies)
 84. Ako stornovať už odoslaný mesačný výkaz o Unionu ? (1 replies)
 85. odvody SZČO do SP ak sme za rok 2012 boli v strate (3 replies)
 86. elektronické doručovanie (0 replies)
 87. účtovanie aktivácia DHM (0 replies)
 88. Zaúčtovanie úveru (1 replies)
 89. PHM pri prenájme vozidla zo zahraničia (0 replies)
 90. Poplatok za revolving uveru (0 replies)
 91. konatela, ktory vyuzival na pod. ucely auto inej osoby (0 replies)
 92. Predaj pozemku a skladu (1 replies)
 93. Služobná cesta-náhrady (1 replies)
 94. Rozúčtovanie kúpy pozemku a realizácia inžinierskych sití. (1 replies)
 95. zveřejnění účtu plátce DPH (0 replies)
 96. účtovanie sklady (6 replies)
 97. Pouzivanie sukromneho paypall uctu na firemne ucely a refundacia (2 replies)
 98. Dph a predaj auta (1 replies)
 99. daň z predaja nehnuteľnosti (4 replies)
 100. Môžem si dať do nákladov nájom aj s elektrinou? (1 replies)
 101. Daňová kontrola DPH a ekonomické vlastníctvo (1 replies)
 102. čo sa rozumie zdaniteľným plnením? (7 replies)
 103. Treba odhlasit autobus z cestnej dane ked momentalne nejazdi? (11 replies)
 104. Ako sa vyhnut dani z prenajmu bytu vlastnemu synovi (6 replies)
 105. Daň z motorových vozidiel - novela zákona (1 replies)
 106. Ktorou dohodou nahradiť dohodu o brigadnickej praci studentov? (2 replies)
 107. aké potvrdenie je potrebné dať do prílohy k DP pri príjme zo mzdy z Rakúska (3 replies)
 108. Skrátený pracovný kalendár v Olympe (3 replies)
 109. prenajom bytu za rok 2013 (8 replies)
 110. Daňový bonus pre britské dieťa a matku s TP na Slovensku (0 replies)
 111. Refakturácia mzdy informátora medzi dvomi s.r.o. (3 replies)
 112. DP k DPH pri neskorej registrácii DPH? (2 replies)
 113. Zostatok v pokladni k 31.12.2012 (2 replies)
 114. Účtovanie náhrad pri zahraničnej pracovnej ceste (1 replies)
 115. oznamenie uctu danovemu uradu (4 replies)
 116. zaúčtovanie tovaru poškodeného pri montáži (3 replies)
 117. Vystavená faktúra do ČR a kurz - zásielkový predaj (1 replies)
 118. Vybudovanie parkoviska+zatravnenie plochy-ako zaradiť do majetku, je to TZ? (1 replies)
 119. Dobropis vystavený v apríli, došiel v máji - Oberon JÚ (1 replies)
 120. oprava chýb minulých období (2 replies)
 121. nespolehlivý plátce (6 replies)
 122. Musí vystaviť kotolňa vyúčtovaciu faktúru za uplynulý rok ? (9 replies)
 123. Tovar na účte 132. (2 replies)
 124. oprávnený daňový výdaj nájomného (0 replies)
 125. HPP počas rodičovskej dovolenky od 01.01.2013 (0 replies)
 126. nákup traktora z eú - neplatca od platcu (3 replies)
 127. Daň z nehnuteľnosti - prosím o zaradenie do kategorie - ostatné stavby je správne? (1 replies)
 128. Ako postupovať pri aute na ICO a RC? (2 replies)
 129. auto z EÚ, DPH vo faktúre (0 replies)
 130. kto poberal príspevok z UP za dlhodobo nezamestnaného? (0 replies)
 131. Kúpa auta na leasing a nárok na odpočet DPH v r. 2013 (10 replies)
 132. Kúpa auta na leasing a nárok na odpočet DPH v r. 2013 (3 replies)
 133. Vyplatenie zo zisku v s.r.o. za roky 2010, 2011 a 2012 (0 replies)
 134. Zápočet DFA voči dobropisu od toho istého dodávateľa (2 replies)
 135. Účtovanie dobropisu, plátca DPH - Oberon JÚ (3 replies)
 136. Kaucia v hotovosti (8 replies)
 137. Švajčiarsko - DPH, CLO... Prosím poradte (1 replies)
 138. účtovanie vegetačnej steny (7 replies)
 139. Prosím vás do výkazu o MaZ do závazkoch musím opravit nevyčerpanu dotaciu z minulého obdobia. Mám k nej prirátať aj odvody za december ak su hradené z dotácie? dakujem (6 replies)
 140. Švajčiarsko - DPH, CLO... (1 replies)
 141. daňové priznanie DPH a odpredaj nehnuteľnosti z pohľadu predávajúceho (2 replies)
 142. Na blociku z cerpacej stanice nie je vobec uvedena DPH - stretli ste sa s tym; resp mozem si dan uplatnit? (4 replies)
 143. Fakturovať službu do Česka s DPH? (1 replies)
 144. Havarijné poistenie KASKO a PZP zahrnuté v cene vozidla (4 replies)
 145. Šikovný účtovník ktory vie aj poradiť s optimalizáciou odvodov, daní atď. (8 replies)
 146. Zostatok na 042 od roku 2009 - ako sa ho zbaviť? (5 replies)
 147. DPH-nájom+služby (2 replies)
 148. Registračná daň za auto a jej zaúčtovanie v PÚ (24 replies)
 149. Ako postupovať pri DPH. (0 replies)
 150. Daň z príjmu pri predaji domu (0 replies)
 151. Účtovanie investičného zlata (0 replies)
 152. Môže robiť účtovníčku pre SZČO jeho manželka zadarmo? (5 replies)
 153. A kto vlastne môže dať relevantné údaje aj spätne? (0 replies)
 154. Môže mať SZČO príležitostný príjem podľa § 8, ods. 1a) oslobodený do 500 EUR? (5 replies)
 155. Výmena plastových okien a náklady (2 replies)
 156. Alfa vystavuje nesprávne údaje na faktúrach ako to riešiť? (7 replies)
 157. spätná fakturá na živnosť (1 replies)
 158. Kde nájdem odovzdávacie protokoly? (3 replies)
 159. Ako (výhodne) predať darovaný pozemok a neplatiť daň? :) (2 replies)
 160. Mozem robit uctovnika zadarmo? (5 replies)
 161. cestovné náhrady (2 replies)
 162. Zaplatenie poistneho najneskor v posledny den splatnosti, § 31 Zakona o soc. poist. (1 replies)
 163. Platba za tovar cudzou kartou (3 replies)
 164. registrácia novej SRO na DU, SP a ZP (4 replies)
 165. a za akých podmienok sa môže auto odhlásiť? (1 replies)
 166. odhlasovanie auta (1 replies)
 167. Da sa účtovať úver v JU ked je zobrany na RČ ale je účelový na kúpu auta? (5 replies)
 168. žena na rodičovskom príspevku a dohoda (0 replies)
 169. Prijatá faktúra s dph po pozastavení živnosti (1 replies)
 170. Registrácia DPH (0 replies)
 171. Zaúčtovanie DPH ak nie je nárok na odpočet (0 replies)
 172. nájomné v priznaní DPH (1 replies)
 173. Preddavky na DPPO (3 replies)
 174. Základné imanie-ako zaúčtovať (1 replies)
 175. rozpušťanie dotácie (1 replies)
 176. oznamovacia povinnosť na daň z mot.voz. pri prenajatom aute (5 replies)
 177. Dotácia z úradu práce. (3 replies)
 178. Zrážková daň za audit zo zahraničia (0 replies)
 179. Ako vyčíslim hodnotu firmy (SZČO), ktorú chcem odkúpiť. (4 replies)
 180. Nevyzná sa tu niekto náhodou v IAS 41 - Poľnohospodárstvo? (2 replies)
 181. Súkromné jasle - faktúra s DPH alebo bez DPH? (1 replies)
 182. Preddavky na daň z príjmu stiahnuté z daňového preplatku (4 replies)
 183. zahraničná pracovná cesta vyúčtovanie (4 replies)
 184. Životné poistenie - poistník zamestnávateľ, poistený zamestnanec - ako účtovať poistné? (1 replies)
 185. Zaúčtovanie JCD (1 replies)
 186. Aké sú daňové a odvodové povinnosti pri predaji s.r.o.? (0 replies)
 187. vyradenie auta z majetku firmy (3 replies)
 188. Treba nový znalecký posudok na lesy pri zmene obhospodarovateľa? (1 replies)
 189. Povinný audit. (1 replies)
 190. Dotácia a DPH (2 replies)
 191. Neviete prosim poradit ako zistit, kde sa stala chyba? (3 replies)
 192. Intrastat - dodacie podmienky kody (0 replies)
 193. MRP a typ DPH (7 replies)
 194. aký druh zmluvy (0 replies)
 195. Daňové priznanie zamestnancovi po termíne kvôli bonusu. Opravné či dodatočné? (6 replies)
 196. Môžeme vystaviť faktúru za ubytovanie vopred (napr. 3 mesiace vopred)? (0 replies)
 197. Ukončenie živnosti (1 replies)
 198. Fakturácia (0 replies)
 199. Ako vyčísliť základ dane? (7 replies)
 200. Postúpenie lízingu od občana (0 replies)
 201. Ako dlho mam cakat na peniaze pri dodatocnom danovom priznaní (5 replies)
 202. predaj budovy s pozemkom 5 rokov po kolaudácii (4 replies)
 203. Zápočet pokuty s nadmerným odpočtom DPH (1 replies)
 204. Student v zahranici (0 replies)
 205. Môžem FA s dátum dodania 3/2013 zaevidovať do DPH 4/2013?? (8 replies)
 206. DPH a prefaktúrovanie vykonávaných služieb našimi zamestnancami pre inú spoločnosť (3 replies)
 207. Následný predaj kníh je s 10%DPH? (5 replies)
 208. DF - Česko (0 replies)
 209. Prikazna zmluva (1 replies)
 210. Je zostatková hodnota vyraďovaného softvéru z dôvodu likvidácie daňovo uznaná? (3 replies)
 211. Kupili sme auto na podnikanie. Mame oznamovaciu povinnost na dan z motorovych vozdiel? (5 replies)
 212. Prenájom FO-FO a platba v hotovosti (0 replies)
 213. Daňové skupiny (4 replies)
 214. Výdavky SZČO na kurz, cestovné (1 replies)
 215. Ako správne číslovať faktúry? (4 replies)
 216. dobropis (0 replies)
 217. predaj obchodneho podielu pod nominalne cenu a dan (3 replies)
 218. Datum zdanitetelneho plnenia na fakture po ciastkovej uhrade proforma faktury (3 replies)
 219. Dobropis v alfe (3 replies)
 220. účtovanie výroby piva (0 replies)
 221. Vypocet odstupneho (0 replies)
 222. Je predmetom dane z príjmu vyrovnávací podiel? (1 replies)
 223. Doklad preukazujúci zmenu sadzby koncesionárskeho poplatku (0 replies)
 224. Pitný režim (2 replies)
 225. Doklad preukazujúci zmenu sadzby koncesionárskeho poplatku (0 replies)
 226. Rozpočtová organizácia - mylná platba na príjmovom rozpočtovom účte 223 (3 replies)
 227. Ako zaúčtovať neoprávnený odber el.ener. a zisťovací poplatok s DPH v JU? Môžem nárokovať DPH a bude zisťovací poplatok náklad? (2 replies)
 228. Predbežná finančná kontrola vykonávaná v pokladni (0 replies)
 229. Sociálna poisťovňa - penále za oneskorené platby za r. 1995-2004 (4 replies)
 230. Sociálna poisťovňa -penále za oneskorené platby r. 1995-2004 (0 replies)
 231. DPH pri krádeži tovaru, ktorý bol samozdanený (2 replies)
 232. Služba dodaná do EÚ a daňové priznanie DPH (2 replies)
 233. dodatočné daňové priznanie k DPH - zníženie nadmerného odpočtu za 3/2013 následná daňová povinnosť za 4/2013 (1 replies)
 234. Čo s faktúrou z roku 2011, keď ju nemám v evidencii a teraz jej úhradu dodávateľ súdne vymáha? (0 replies)
 235. poplatky (0 replies)
 236. nehnutelnosť po rekonštrukcii (2 replies)
 237. ako vyplniť žiadosť o vrátenie poistného zaplateného bez právneho dôvodu (3 replies)
 238. dovoz tovaru z CZ (2 replies)
 239. priblíž mi to, čo to pre mňa znamená, budem mať komplikovanejšie daňové priznanie, ak budem fakturovať nájom bez DPH? (1 replies)
 240. Samozdanenie zahraničnej faktúry so zahraničnou daňou (2 replies)
 241. zisk z r.2000 (6 replies)
 242. faktúra za nájom s DPH alebo bez? (8 replies)
 243. MRP a kódy DPH (2 replies)
 244. Ako sa platia odvody do ZP z honorárov ak je registrovaný autor s prideleným DIČ? (4 replies)
 245. Nadmerny odpocet DPH (1 replies)
 246. PO vstupuje do likvidacie - ake ma povinnosti? (2 replies)
 247. vyradenie a predaj OA (4 replies)
 248. zrušenie registracie podla § 7a (0 replies)
 249. Platí študent denného štúdia ako SZČO odvody do Sociálnej Poisťovne? (2 replies)
 250. Odpočet DPH pri PHM (15 replies)