1. Občan Nemecka s príjmami na Slovensku (12 replies)
 2. Úroky z pôžičky od spoločníka-nevyplatené - sú pripočít.položkou v DP PO 2012? (1 replies)
 3. Opravná položka k čiastočne uhradenej pohľadávke (0 replies)
 4. DP zo SZČO a dohody (1 replies)
 5. Kombinácia nadmerný odpočet + vlastná daňová povinnosť (1 replies)
 6. Vyplatená odmena bez faktúry a zmluvy (6 replies)
 7. Platca DPH - ina osoba registrovana pre dan (2 replies)
 8. stravne (0 replies)
 9. Omega - vysporiadanie dobropisu internym dokladom (3 replies)
 10. Môže byť príjem z roku 2012 predmetom dane až za rok 2013? (4 replies)
 11. Suvisia spolu danove priznanie za 2012 a suhrnny vykaz 1-3 2013 ? (0 replies)
 12. OPTIMALIZÁCIA (1 replies)
 13. usetrenie nakladov za uctovnictvo (33 replies)
 14. pozastavenie živnosti ale szčo účtuje v PU (1 replies)
 15. Ako zaúčtovať mýto platené v nemecku platobnou kartou? (5 replies)
 16. Pomoc pri výpočte. (28 replies)
 17. Dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke (2 replies)
 18. uctovnictvo periodickej tlace (20 replies)
 19. Dotácie pre športové kluby z hľadiska daňového (0 replies)
 20. Daňové priznanie z dohôd a manželove odpočítanie (4 replies)
 21. Nezaplatenie DPH viac ako rok- sankcie (2 replies)
 22. Daňový bonus (8 replies)
 23. Sro kupila sro (5 replies)
 24. rozpis materiálu (0 replies)
 25. Predaj obchodného podielu (3 replies)
 26. Vrátenie dane z úrokov v banke (3 replies)
 27. pripočitateľné položky (10 replies)
 28. Príkazná zmluva (22 replies)
 29. Vyššia hodnota obstaraného dlhodobého majetku ako je obstarávacia cena (0 replies)
 30. Zauctovanie faktury z 31.12.2012 (4 replies)
 31. Služba v roku 2012 refakturovaná v 2013 (0 replies)
 32. Výdaje pri prenájme bytu (5 replies)
 33. zaúčtovanie pôžičky sro do sro (3 replies)
 34. Poznáte niekto firmu ,ktorá vytvára podnikatelské zámery? (2 replies)
 35. preplacanie PHM zamestnancovi (5 replies)
 36. Predaj obchodneho podielu FO (4 replies)
 37. SZČO a príjmy z pozemkového spoločenstva bez právnej subjektivity (1 replies)
 38. preddavky a nedoplatok ZP zo SZCO vs. DP 2012 (0 replies)
 39. Nezdaniteľná časť na manželku vs. prenajom bytu nadobudnutý pred manželstvom (0 replies)
 40. Nezdanitelna ciastka-(podpora v nezam.-nedoplatok zdrav.poist) (7 replies)
 41. zámena hnuteľnej veci (2 replies)
 42. Polyfunkčný objekt (0 replies)
 43. Dan z vyhry u dochodcu, podat ci nie a ked tak ako? (2 replies)
 44. hromadný cestovný príkaz (0 replies)
 45. Potvrdenie o podaní DP FO B (3 replies)
 46. Prosim poradite mi s DPH? (3 replies)
 47. výkazy o majetku a záväzkoch (8 replies)
 48. SZČO v SR + práca v ČR (2 replies)
 49. kúpa cez ČSOB leasing (2 replies)
 50. Príjem z prenájmu viacerých nehnuteľností (2 replies)
 51. danove priznanie k dani z FO - dochodca a zivnostnik (1 replies)
 52. Záložňa - platca DPH (1 replies)
 53. dane z prijmu predaja nehnutelnosti (3 replies)
 54. prehľad o príjmoch zo závislej činnosti za február 2013 (5 replies)
 55. Dôchodca - priznanie typ A (17 replies)
 56. Premiestnenie tovaru do inej krajiny EU za ucelom vyvozu do tretich krajin do 30.09.2012 (2 replies)
 57. Dokazovanie vyvozu do tretich krajin v pripade colneho konania v inej krajine EU (3 replies)
 58. odpocitatelne polozky na manzela/ku v RZD 2012-co sa povazuje za prijem (3 replies)
 59. príjem na zaklade mandatnej zmluvy (4 replies)
 60. DP typ B (3 replies)
 61. Nehnuteľnosť v podnikaní (3 replies)
 62. doklad (0 replies)
 63. Daň z výhry a podanie DP na rodicovskej dov. (6 replies)
 64. Daňové priznanie dôchodca- zdravotné poistenie (7 replies)
 65. 3 mesačné odstupné v daňovom priznaní? (6 replies)
 66. som SZČO, mám auto, ale používajú ho výlučne rodičia súkromne ja ho na podnikanikanie neporeujem aj tak platím daň? (9 replies)
 67. Zdanenie bonusov (8 replies)
 68. Dan z prijmu za predanu nehnutelnost (0 replies)
 69. dan z vynosov z predaja drevnej hmoty (6 replies)
 70. vyplatenie podielu na zisku (7 replies)
 71. Fakturácia (5 replies)
 72. daňové tlačivo z Poľska PIT-11 (6 replies)
 73. preklady (0 replies)
 74. Príjmy z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej dedením (predaj v roku 2013/14) (7 replies)
 75. Lotéria- žrebová lotéria o vecné ceny nad 10 000 (1 replies)
 76. ukončenie živnosti (1 replies)
 77. Sluzobna cesta s vlastnym motorovym vozidlom (13 replies)
 78. DPFO typ B za rok 2012 - počet mesiacov (1 replies)
 79. Daňové priznanie v Rakúsku (5 replies)
 80. Úprava základu dane o neuhradenú pohľadávku pri paušálnych výdavkoch. (31 replies)
 81. AKE SU TO VYDAVKY - REZIA ? - rok 2012 (6 replies)
 82. Neidentifikovana prijata platba na ucet - ako ju zauctovat? (16 replies)
 83. nákup ťahača v zahraničí (3 replies)
 84. Vyplatenie zisku za rok 2012 (2 replies)
 85. DP pre dôchodcu (16 replies)
 86. ALFA - problém pri zaúčtovaní úhrady na BÚ (1 replies)
 87. ALFA - zaúčtovanie úhrady na základe platobného rozkazu (0 replies)
 88. originály vs. neoriginály faktúr a DPH (7 replies)
 89. PN a MD v roku 2012 a danove - bude vrateny preplatok alebo nedoplatok? (16 replies)
 90. Dodanie služby vramci EU a tlacivo (0 replies)
 91. Odpočet daňovej straty r.2011 v DP r.2012. (6 replies)
 92. Kde podať DP? (1 replies)
 93. Krátenie výdavkov pri prenájme (2 replies)
 94. Dôchodca - priznanie typ A (5 replies)
 95. Zauctovane naklady z roku 2011 (2 replies)
 96. Súhrnný výkaz prekročenie 100 000 EUR (1 replies)
 97. Príjem z rakúska - NEMÁM DOKLAD (0 replies)
 98. odložená daň (4 replies)
 99. Nedoplatok - sociálne a zdravotné poistenie (5 replies)
 100. práca v účtovníckej firme a odmena (10 replies)
 101. NČD-dohodár (1 replies)
 102. prac.odevy - materiál? (2 replies)
 103. Vlastné imanie "spiacej" sro = pôžička spoločníkovi vs pokladnica (2 replies)
 104. daňové priznanie PO (6 replies)
 105. Inventúra :( (3 replies)
 106. AKo si znížiť daňový základ (12 replies)
 107. SZČO práca v zahraničí diety (2 replies)
 108. Zaokrúhlenie koeficientu pri krátení výdavkov pri prenájme (0 replies)
 109. Vrátenie daní z Nemecka (2 replies)
 110. Dobrovoľné poistenie (1 replies)
 111. Zaradenie hmotného majetku (1 replies)
 112. pomoooooooooooc (4 replies)
 113. Paušálne výdavky a preplatok zo ZP (2 replies)
 114. Zaplatené odvody do fondov počas PN a DP typ B (1 replies)
 115. Študent, dohodár a honorár za umelecký výkon. Ako podať DP 2012?? (0 replies)
 116. Prilezitostny prijem - oslobodeny od dane do sumy 500 eur? (0 replies)
 117. zníženie dane z príjmu o doplatené zdravotné poistné za ročné zúčtovanie (3 replies)
 118. Danove priznanie pri prijmoch z Normanskych ostrovov - neberia sa ako sucast Velkej Britanie (0 replies)
 119. Dan z nepenaznej vyhry nad 200e VS. Vydavky? v DP > existuju nejake pre SZCO? a lebo ziadne (1 replies)
 120. Kupa auta EU (5 replies)
 121. Hlavná kniha záporné položky (0 replies)
 122. daň z predaja nehnuteľnosti (2 replies)
 123. Marža (3 replies)
 124. môžem hodnotu tovaru k 31.12.2012 v JU vo výške 12 000 eur v predajni dať do výkazu o majetku a záväzkoch v členení zásoby tovar (0 replies)
 125. Akcie a dlhopisy z r.2002 (0 replies)
 126. Omylom fakturovaný materiál (1 replies)
 127. Zákazník mi vrátil tovar, musím to zdaniť? (1 replies)
 128. podanie DP elektronicky a príloha??? (3 replies)
 129. Daň z predaja nehnutelnosti (0 replies)
 130. Refakturacia a dph (0 replies)
 131. Vrátený preplatok z odvodov (6 replies)
 132. Letenka a dph (3 replies)
 133. Akcie a dlhopisy z r.2002 (1 replies)
 134. Osvedcenie o registracii a prideleni danoveho identifikacneho cisla (0 replies)
 135. Povinnosť penalizovať odberateľov za oneskorené úhrady (1 replies)
 136. Príjem-nájomné zaplatené vopred (1 replies)
 137. Vloženie auta zo súkr.majetku do s.r.o. (8 replies)
 138. Ako zaúčtovať dobropis (2 replies)
 139. Ako postupovať v prípade PN SZČO? (4 replies)
 140. Platobný rozkaz - trovy právneho zastúpenia z hladiska dane z príjmu (1 replies)
 141. daňová povinnosť? (0 replies)
 142. FR SR aplikácia na overenie osobného účtu daňovníka (26 replies)
 143. daňová povinnosť? (0 replies)
 144. Danove priznanie a pausal (15 replies)
 145. Daň vrátená nemeckým daňovým úradom (0 replies)
 146. Prevod členských práv (družstvo TERNO) - vyplatenie sumy v roku 2012 (3 replies)
 147. danova strata (17 replies)
 148. Prenájom časti rodinného domu ako kancelária, nutná zmena účelu stavby? (0 replies)
 149. záväzky (1 replies)
 150. Danove priznanie FO a prijem v zahranici (0 replies)
 151. Práca na dohodu a živnosť (2 replies)
 152. nákup cenín - SL uhradený kreditnou kartou vydanou k účtu /s úverovým limitom/ (0 replies)
 153. kúpa auta cez quatro car (2 replies)
 154. daň z príjmu pri predaji zdedenej nehnuteľnosti (4 replies)
 155. Fa od platcu DPH z ČR pre slovenského neplatcu (1 replies)
 156. učtovanie v Omege (2 replies)
 157. material na nevydanych zakazkach (1 replies)
 158. stravné ako príjem (4 replies)
 159. peňažná výhra za diplomovú prácu (11 replies)
 160. Vyňatie príjmov (0 replies)
 161. Prefakturácia elektrickej energie (8 replies)
 162. nezdanený príjem z roku 2005 (21 replies)
 163. Podnikateľký úver od VUB ako účtovať (1 replies)
 164. uplatnenie odpisov (1 replies)
 165. Faktúra do zahraničia od neplatcu dph (5 replies)
 166. kontrola DPH (22 replies)
 167. Paušálne výdavky za rok 2012 (2 replies)
 168. ako účtovať parapetné dosky (1 replies)
 169. aká pokuta za viacročné nepodanie daňového priznania osobného asistenta? (4 replies)
 170. Pokračovanie v študiu 2. stupen na VŠ po roku (2 replies)
 171. prenájom nehnuteľností (18 replies)
 172. Preplatenie dovolenky (21 replies)
 173. Vyplnenie tlačiva DP (5 replies)
 174. Príjem z ČR (19 replies)
 175. Predĺženie záruky - obstaravácia cena automobilu? (1 replies)
 176. Daň z prenájmu (1 replies)
 177. Účet v GBP (0 replies)
 178. Sprepitne versus dane (59 replies)
 179. Dodanie služby (1 replies)
 180. DzP typ B - údaje o ZP a SP (2 replies)
 181. predaj cez e-shop do CR (0 replies)
 182. odvody pre brigadnika popri TPP (0 replies)
 183. SZČO, príjem zo záv, č a odpočet na manželku (0 replies)
 184. Danove priznanie v pohode (0 replies)
 185. Prístup k priznaniam z roku 2012 odoslaným cez EZU (10 replies)
 186. Nadmerný odpočet a odpočítanie daňovej povinnosti (3 replies)
 187. Rôzne preplatky daní ako preddavok na daň z príjmu PO - ktorý riadok daňového priznania? (1 replies)
 188. Príspevok na začatie podnikania a daňové priznanie (2 replies)
 189. Zníženie základu dane na partnerku (1 replies)
 190. Kúpa foťáku + PC od FO za 800 Eur prostredníctvom kúpnej zmluvy. Môžem dať do výdavkov v daňovom priznaní?v (0 replies)
 191. Ako účtovať vyradenie vozidla z majetku a aky sposob vyradenia odporucate? (6 replies)
 192. zaporna pridana hodnota (7 replies)
 193. účet 365 (10 replies)
 194. Kurz maľovania na tvár - účtovníctvo (2 replies)
 195. IČO/SID (0 replies)
 196. Nezdanitelna cast zakladu dane ak som zacal podnikat v priebehu roka (1 replies)
 197. prepočet kilometrov podľa tankovania PHM (1 replies)
 198. RETROAKTIVNA ZMENA ZAKONA-NEBEZPECNY PRECEDENS... (2 replies)
 199. Kompenzácia 428 a 429 (3 replies)
 200. vklad majetku do podnikania (3 replies)
 201. Text na fakturu pri vyvoze v ramci EU (2 replies)
 202. Zrušenie živnosti, znovu založenie, pokračovanie v odpisoch (1 replies)
 203. Nedoplatok a preplatok ZP pri prerusenej zivnosti (0 replies)
 204. zamestnanecka premia (10 replies)
 205. prosím o radu (1 replies)
 206. Daňové priznanie fyzických osôb za rok 2012 (6 replies)
 207. Ukončenie živnosti a daň z nakúpeného materiálu (10 replies)
 208. Rozdiel medzi účtovnými a daňovými odpismi (7 replies)
 209. Faktúra do Svajciarska neplatcovi DPH (1 replies)
 210. Danove priznanie A - brigada studenta (2 replies)
 211. Dan z predaja bytu. (7 replies)
 212. Zmluva o dielo s FO do nakladov? (7 replies)
 213. Účtovanie PHM pri ťažbe dreva (2 replies)
 214. CMR (0 replies)
 215. Podanie danoveho priznania - prijmy na Slovensku a v USA (0 replies)
 216. účet 591 a 662 v DPPO (4 replies)
 217. Leasing a odpisy auta zakúpeného vo februári 2012 (13 replies)
 218. Mám platiť daň z príjmu za prijatú náhradu za stratu na zárobku po skončení PN a za stratu na dôchodku (0 replies)
 219. SZČO,dávka v nezam.+odpočítateľná na manželku (0 replies)
 220. Danove priznanie a faktury platene z ineho ako firemneho uctu (6 replies)
 221. Daňová strata (3 replies)
 222. Nadobudnutie tovaru z EU pri nevyfakturovanych dodavkach z danoveho hladiska (2 replies)
 223. príspevok Z pracaku (7 replies)
 224. umorenie straty (7 replies)
 225. Predaj tovaru prostrednictovom tretej osoby (0 replies)
 226. Províziíe zo zmluvy o spolupraci uzatvorenej podla ust.§269 ods.2 Obchodný zákonnik v platnom zneni idú do príjmu podľa §6? (0 replies)
 227. oprava počiatočného stavu (1 replies)
 228. ako vynulovať valutovú pokladnicu k 31.12.2012 (0 replies)
 229. Inventarizácia 112 (PHM) (1 replies)
 230. Čo všetko možno uplatnit pri zaplatení cestnej dane ? (1 replies)
 231. SÚRNE - daň zo SF (1 replies)
 232. Odosielanie príloh k daňovému priznaniu FO - elektornicky (4 replies)
 233. dan z nehnutelnosti (0 replies)
 234. zľava z nespokojnosti (2 replies)
 235. Daň z príjmu v ČR. (3 replies)
 236. Ako fakturovať na Slovensko s dodaním do ČR? (5 replies)
 237. Chybne zaúčtovaná úhrada v minulom období (4 replies)
 238. Notebok (6 replies)
 239. Daň z predaja zdedenej nehnuteľnosti (0 replies)
 240. admin.poplatok za vymáhanie pohľadávky (2 replies)
 241. Daň z príjmu a odvody (25 replies)
 242. Príspevok z UP na úhradu odvodov a daňové priznanie (0 replies)
 243. zaúčtovanie došlej faktúry so zálohou (3 replies)
 244. DP typ B - paušalista (1 replies)
 245. predaj bytu v rovnakej sume ako kupa,po roku,ale fin.pouzite na kupu domu... (1 replies)
 246. Daňové priznanie (2 replies)
 247. JU- učtovanie PHM v Alfe (0 replies)
 248. Musim podavat danove priznanie? (6 replies)
 249. Prechod z JU na PU (4 replies)
 250. Úhrada DF v hotovosti (1 replies)