1. Byt do nakladov s.r.o. (0 replies)
 2. daňové preddavky na rok 2013 (5 replies)
 3. PHM 80% a DPH (7 replies)
 4. 342 ZOSTATOK (2 replies)
 5. časové rozlíšenie (3 replies)
 6. studentka (13 replies)
 7. Zamestnanie konateľa spoločnosti s.r.o na jedno-štvrtinový úväzok (4 replies)
 8. Musi podat DP typ B ak zo zivnosti ak nemal prijmy? (14 replies)
 9. Hlásenie platieb FO (2 replies)
 10. Daň na úhradu menšia ako 3,32. (2 replies)
 11. Krádež auta náhrada škody (1 replies)
 12. Daň z nehnuteľnosti (2 replies)
 13. Ak manžel má s.r.o. , ktorá vznikla koncom roka a musí podávať daň. priznanie nulové, budú aj výkazy súvaha a výkaz ziskov a strát nulový? teda okrem základ. imania. (4 replies)
 14. SK NACE (5 replies)
 15. Občianske združenie a daňové priznanie (16 replies)
 16. Zamestnanie konateľa spoločnosti s.r.o na jedno-štvrtinový úväzok (0 replies)
 17. Vzorky (0 replies)
 18. Majetkové priznanie (0 replies)
 19. Rezerva na nevyčerpanú dovolenku - účtovanie (8 replies)
 20. Faktúra do Švajčiarska za nepotrebný materiál,ktorý ostane na Slovensku. (5 replies)
 21. Musím podať daňové priznanie? (4 replies)
 22. Vysoký preplatok SP,ZP ako zaútovať. (5 replies)
 23. dlhodoby majetok (1 replies)
 24. vrátenie preplatku v Sociálnej poisťovni (4 replies)
 25. Som živnostnik a mam i s.r.o (0 replies)
 26. zaradenie HIM (2 replies)
 27. počítač, fa na sumu 924EUR zaradarila som do DHM, je to správne? (2 replies)
 28. Uctovnie faktur vystavenymi neplatcami DPH (7 replies)
 29. Vývoz tovaru pre neplátcu DPH (1 replies)
 30. Daňový bonus (6 replies)
 31. DPPO 2012 (7 replies)
 32. Prerušenie odpisov v JU-Výkaz majetku (0 replies)
 33. DP FO typ B - strata (1 replies)
 34. združenie a príjem športovca (0 replies)
 35. danovy bonus (8 replies)
 36. Môžem mať DIČ bez účtu? (12 replies)
 37. Poplatky SOZA (0 replies)
 38. vymeriavací základ pre platbu do soc. poisťovne (2 replies)
 39. Pohľadavka voči firme v reštrukturalizácii (0 replies)
 40. DP typ B str.12 (20 replies)
 41. odpisy budov (6 replies)
 42. Príspevok na stravovanie (3 replies)
 43. platba za vedenie účtovnictva (1 replies)
 44. Prílohy k žiadosti o registráciu na DPH (1 replies)
 45. danovy rezident alebo nerezident? (5 replies)
 46. DPFO 2012 - vynatie prijmov (2 replies)
 47. dôchodca - preukázateľné výdavky z nájmu + predaj nehnuteľnosti (1 replies)
 48. Danove priznanie zamestnanec+zivnostnik (8 replies)
 49. SZČO+ starobný dôchodca (7 replies)
 50. finančná zabezpeka (5 replies)
 51. Opravné DP A po vykonanom RZD (5 replies)
 52. Danove priznanie prijem licencna zmluva (25 replies)
 53. vymeriavaci základ dane (12 replies)
 54. výška príjmu SZČO, pri ktorej neplatí odvody do SP (8 replies)
 55. predčasný dôchodca a NČZD (2 replies)
 56. daňový bonus-hrubý alebo čistý príjem (6 replies)
 57. ako správne vysporiadať saldokonto s účtom 311? (7 replies)
 58. ZARADENIE ONESKORENE DOŠLEJ FAKTÚRY (6 replies)
 59. MANKO v sklade a jeho zaúčtovanie (2 replies)
 60. Príjem za rok 2011 zahrnúť do daňového priznania 2012 ? (1 replies)
 61. predaj darovaného auta (0 replies)
 62. Prerušenie živnosti od 1.2.2012 do 1.2.2015 (0 replies)
 63. Vrátenie preplatku zo ZP (0 replies)
 64. RZ ZP ako výdavok? (1 replies)
 65. Zdaňuje sa príjem zo zberu papiera? (0 replies)
 66. DP FO B (2 replies)
 67. Daňová povinnosť vs. daňový bonus (2 replies)
 68. portál http://www.ifrsonline.sk (0 replies)
 69. DzP FO prilohy (1 replies)
 70. Príjem z Českej republiky (13 replies)
 71. Daňové priznanie a manželkino dobrovoľné nemoc. poistenie (6 replies)
 72. plati sa dan z darovania auta? (0 replies)
 73. Daňové priznanie (5 replies)
 74. Daň z predaja nehnuteľnosti (0 replies)
 75. Rezerva na zľavy, bonusy a skontá je daňovo uznanou rezervou? (0 replies)
 76. Mandátna zmluva + DPH + ERP (15 replies)
 77. Danové priznanie v Nemecku (3 replies)
 78. Poistenie liečebných nákladov v zahraničí. (1 replies)
 79. Danove priznanie (16 replies)
 80. SZČO a starobný dôchodca (1 replies)
 81. Tlačivá pre daňové subjekty, kt. neboli zriadené na podnikanie (1 replies)
 82. ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie (0 replies)
 83. Daňový bonus (8 replies)
 84. Prerušenie živnosti,auto na leasing. (0 replies)
 85. Neuhradená pohľadávka a smrť živnostníka (3 replies)
 86. uplatnenie nč na manželku (2 replies)
 87. Letenka na meno konateľa, úhrada z účtu s.r.o. (0 replies)
 88. Ako zistím svoje DIČ keď už nepodnikám (2 replies)
 89. Problém s účtovaním platieb fakturovaných v CZK ale uhrádzaných v EUR (FIO účet) (9 replies)
 90. Príjem z OVB (1 replies)
 91. živnostník bez príjmu (1 replies)
 92. Daňové priznanie FO typ B (60 replies)
 93. Ku ktorému dňu treba zostaviť účtovnú závierku pri pozastavení živnosti a ako je to ďalej s daňovým priznaním (3 replies)
 94. Manko v sklade (0 replies)
 95. Nárok na nezdaniteľnú časť na daňovníka (4 replies)
 96. Musím mať valutovú pokladňu? (2 replies)
 97. Výkaz o príjmoch a výdavkoch za rok 2012 a paušálne výdavky (4 replies)
 98. Potvrdenie o príjme z ČR a rodné číslo (1 replies)
 99. Balík z USA (1 replies)
 100. Daňové priznanie - študent do 12.6.12, zamestnaná v Nemecku od 17.10.12 (1 replies)
 101. Nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu - § 11 (0 replies)
 102. DP-B z prenájmu a zo zamestnania (38 replies)
 103. registrácia na platcu DPH - neskoro? (0 replies)
 104. Rôzne druhy príjmu lekára (7 replies)
 105. DP a nezdaniteľná časť dane len za 7mesiacov (7 replies)
 106. Ako účtovať školania, kurzy? (3 replies)
 107. Občan Nemecka s príjmami na Slovensku (12 replies)
 108. Úroky z pôžičky od spoločníka-nevyplatené - sú pripočít.položkou v DP PO 2012? (1 replies)
 109. Opravná položka k čiastočne uhradenej pohľadávke (0 replies)
 110. DP zo SZČO a dohody (1 replies)
 111. Kombinácia nadmerný odpočet + vlastná daňová povinnosť (1 replies)
 112. Vyplatená odmena bez faktúry a zmluvy (6 replies)
 113. Platca DPH - ina osoba registrovana pre dan (2 replies)
 114. stravne (0 replies)
 115. Omega - vysporiadanie dobropisu internym dokladom (3 replies)
 116. Môže byť príjem z roku 2012 predmetom dane až za rok 2013? (4 replies)
 117. Suvisia spolu danove priznanie za 2012 a suhrnny vykaz 1-3 2013 ? (0 replies)
 118. OPTIMALIZÁCIA (1 replies)
 119. usetrenie nakladov za uctovnictvo (33 replies)
 120. pozastavenie živnosti ale szčo účtuje v PU (1 replies)
 121. Ako zaúčtovať mýto platené v nemecku platobnou kartou? (5 replies)
 122. Pomoc pri výpočte. (28 replies)
 123. Dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke (2 replies)
 124. uctovnictvo periodickej tlace (20 replies)
 125. Dotácie pre športové kluby z hľadiska daňového (0 replies)
 126. Daňové priznanie z dohôd a manželove odpočítanie (4 replies)
 127. Nezaplatenie DPH viac ako rok- sankcie (2 replies)
 128. Daňový bonus (8 replies)
 129. Sro kupila sro (5 replies)
 130. rozpis materiálu (0 replies)
 131. Predaj obchodného podielu (3 replies)
 132. Vrátenie dane z úrokov v banke (3 replies)
 133. pripočitateľné položky (10 replies)
 134. Príkazná zmluva (22 replies)
 135. Vyššia hodnota obstaraného dlhodobého majetku ako je obstarávacia cena (0 replies)
 136. Zauctovanie faktury z 31.12.2012 (4 replies)
 137. Služba v roku 2012 refakturovaná v 2013 (0 replies)
 138. Výdaje pri prenájme bytu (5 replies)
 139. zaúčtovanie pôžičky sro do sro (3 replies)
 140. Poznáte niekto firmu ,ktorá vytvára podnikatelské zámery? (2 replies)
 141. preplacanie PHM zamestnancovi (5 replies)
 142. Predaj obchodneho podielu FO (4 replies)
 143. SZČO a príjmy z pozemkového spoločenstva bez právnej subjektivity (1 replies)
 144. preddavky a nedoplatok ZP zo SZCO vs. DP 2012 (0 replies)
 145. Nezdaniteľná časť na manželku vs. prenajom bytu nadobudnutý pred manželstvom (0 replies)
 146. Nezdanitelna ciastka-(podpora v nezam.-nedoplatok zdrav.poist) (7 replies)
 147. zámena hnuteľnej veci (2 replies)
 148. Polyfunkčný objekt (0 replies)
 149. Dan z vyhry u dochodcu, podat ci nie a ked tak ako? (2 replies)
 150. hromadný cestovný príkaz (0 replies)
 151. Potvrdenie o podaní DP FO B (3 replies)
 152. Prosim poradite mi s DPH? (3 replies)
 153. výkazy o majetku a záväzkoch (8 replies)
 154. SZČO v SR + práca v ČR (2 replies)
 155. kúpa cez ČSOB leasing (2 replies)
 156. Príjem z prenájmu viacerých nehnuteľností (2 replies)
 157. danove priznanie k dani z FO - dochodca a zivnostnik (1 replies)
 158. Záložňa - platca DPH (1 replies)
 159. dane z prijmu predaja nehnutelnosti (3 replies)
 160. prehľad o príjmoch zo závislej činnosti za február 2013 (5 replies)
 161. Dôchodca - priznanie typ A (17 replies)
 162. Premiestnenie tovaru do inej krajiny EU za ucelom vyvozu do tretich krajin do 30.09.2012 (2 replies)
 163. Dokazovanie vyvozu do tretich krajin v pripade colneho konania v inej krajine EU (3 replies)
 164. odpocitatelne polozky na manzela/ku v RZD 2012-co sa povazuje za prijem (3 replies)
 165. príjem na zaklade mandatnej zmluvy (4 replies)
 166. DP typ B (3 replies)
 167. Nehnuteľnosť v podnikaní (3 replies)
 168. doklad (0 replies)
 169. Daň z výhry a podanie DP na rodicovskej dov. (6 replies)
 170. Daňové priznanie dôchodca- zdravotné poistenie (7 replies)
 171. 3 mesačné odstupné v daňovom priznaní? (6 replies)
 172. som SZČO, mám auto, ale používajú ho výlučne rodičia súkromne ja ho na podnikanikanie neporeujem aj tak platím daň? (9 replies)
 173. Zdanenie bonusov (8 replies)
 174. Dan z prijmu za predanu nehnutelnost (0 replies)
 175. dan z vynosov z predaja drevnej hmoty (6 replies)
 176. vyplatenie podielu na zisku (7 replies)
 177. Fakturácia (5 replies)
 178. daňové tlačivo z Poľska PIT-11 (6 replies)
 179. preklady (0 replies)
 180. Príjmy z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej dedením (predaj v roku 2013/14) (7 replies)
 181. Lotéria- žrebová lotéria o vecné ceny nad 10 000 (1 replies)
 182. ukončenie živnosti (1 replies)
 183. Sluzobna cesta s vlastnym motorovym vozidlom (13 replies)
 184. DPFO typ B za rok 2012 - počet mesiacov (1 replies)
 185. Daňové priznanie v Rakúsku (5 replies)
 186. Úprava základu dane o neuhradenú pohľadávku pri paušálnych výdavkoch. (31 replies)
 187. AKE SU TO VYDAVKY - REZIA ? - rok 2012 (6 replies)
 188. Neidentifikovana prijata platba na ucet - ako ju zauctovat? (16 replies)
 189. nákup ťahača v zahraničí (3 replies)
 190. Vyplatenie zisku za rok 2012 (2 replies)
 191. DP pre dôchodcu (16 replies)
 192. ALFA - problém pri zaúčtovaní úhrady na BÚ (1 replies)
 193. ALFA - zaúčtovanie úhrady na základe platobného rozkazu (0 replies)
 194. originály vs. neoriginály faktúr a DPH (7 replies)
 195. PN a MD v roku 2012 a danove - bude vrateny preplatok alebo nedoplatok? (16 replies)
 196. Dodanie služby vramci EU a tlacivo (0 replies)
 197. Odpočet daňovej straty r.2011 v DP r.2012. (6 replies)
 198. Kde podať DP? (1 replies)
 199. Krátenie výdavkov pri prenájme (2 replies)
 200. Dôchodca - priznanie typ A (5 replies)
 201. Zauctovane naklady z roku 2011 (2 replies)
 202. Súhrnný výkaz prekročenie 100 000 EUR (1 replies)
 203. Príjem z rakúska - NEMÁM DOKLAD (0 replies)
 204. odložená daň (4 replies)
 205. Nedoplatok - sociálne a zdravotné poistenie (5 replies)
 206. práca v účtovníckej firme a odmena (10 replies)
 207. NČD-dohodár (1 replies)
 208. prac.odevy - materiál? (2 replies)
 209. Vlastné imanie "spiacej" sro = pôžička spoločníkovi vs pokladnica (2 replies)
 210. daňové priznanie PO (6 replies)
 211. Inventúra :( (3 replies)
 212. AKo si znížiť daňový základ (12 replies)
 213. SZČO práca v zahraničí diety (2 replies)
 214. Zaokrúhlenie koeficientu pri krátení výdavkov pri prenájme (0 replies)
 215. Vrátenie daní z Nemecka (2 replies)
 216. Dobrovoľné poistenie (1 replies)
 217. Zaradenie hmotného majetku (1 replies)
 218. pomoooooooooooc (4 replies)
 219. Paušálne výdavky a preplatok zo ZP (2 replies)
 220. Zaplatené odvody do fondov počas PN a DP typ B (1 replies)
 221. Študent, dohodár a honorár za umelecký výkon. Ako podať DP 2012?? (0 replies)
 222. Prilezitostny prijem - oslobodeny od dane do sumy 500 eur? (0 replies)
 223. zníženie dane z príjmu o doplatené zdravotné poistné za ročné zúčtovanie (3 replies)
 224. Danove priznanie pri prijmoch z Normanskych ostrovov - neberia sa ako sucast Velkej Britanie (0 replies)
 225. Dan z nepenaznej vyhry nad 200e VS. Vydavky? v DP > existuju nejake pre SZCO? a lebo ziadne (1 replies)
 226. Kupa auta EU (5 replies)
 227. Hlavná kniha záporné položky (0 replies)
 228. daň z predaja nehnuteľnosti (2 replies)
 229. Marža (3 replies)
 230. môžem hodnotu tovaru k 31.12.2012 v JU vo výške 12 000 eur v predajni dať do výkazu o majetku a záväzkoch v členení zásoby tovar (0 replies)
 231. Akcie a dlhopisy z r.2002 (0 replies)
 232. Omylom fakturovaný materiál (1 replies)
 233. Zákazník mi vrátil tovar, musím to zdaniť? (1 replies)
 234. podanie DP elektronicky a príloha??? (3 replies)
 235. Daň z predaja nehnutelnosti (0 replies)
 236. Refakturacia a dph (0 replies)
 237. Vrátený preplatok z odvodov (6 replies)
 238. Letenka a dph (3 replies)
 239. Akcie a dlhopisy z r.2002 (1 replies)
 240. Osvedcenie o registracii a prideleni danoveho identifikacneho cisla (0 replies)
 241. Povinnosť penalizovať odberateľov za oneskorené úhrady (1 replies)
 242. Príjem-nájomné zaplatené vopred (1 replies)
 243. Vloženie auta zo súkr.majetku do s.r.o. (8 replies)
 244. Ako zaúčtovať dobropis (2 replies)
 245. Ako postupovať v prípade PN SZČO? (4 replies)
 246. Platobný rozkaz - trovy právneho zastúpenia z hladiska dane z príjmu (1 replies)
 247. daňová povinnosť? (0 replies)
 248. FR SR aplikácia na overenie osobného účtu daňovníka (26 replies)
 249. daňová povinnosť? (0 replies)
 250. Danove priznanie a pausal (15 replies)