1. Správny dátum dodania služby (1 replies)
 2. Zasielanie DPH elektronicky (1 replies)
 3. Motocykel do nakladov (9 replies)
 4. predaj bytu pred uplynutím 5 rokov vlastníctva (9 replies)
 5. aké daňové priznanie (0 replies)
 6. SURNE - suhrnny vykaz a ICDPH nadobudatela tovaru (7 replies)
 7. cestovné náhrady a konateľ (0 replies)
 8. prevod nehnuteľnosti (4 replies)
 9. Kúpený pozemok následne hned darovaný (3 replies)
 10. Export do Macedonska (3 replies)
 11. Chybne zaúčtovaná faktúra (5 replies)
 12. Chybne zaúčtovaná faktúra (0 replies)
 13. Musí nezisková organizácia riešiť DPH pri organizovaní podujatia so zahraničnými účastníkmi? (0 replies)
 14. reprezentačné náklady (6 replies)
 15. dodanie tovaru s montazou pre rusku firmu, ale miesto dodania je v Madarsku (0 replies)
 16. Herec v Cechach - dodanie sluzby - §7a ? (0 replies)
 17. montážní práce na nemovitosti na Slovensku pro českou firmu (0 replies)
 18. montážní práce na slovensku pro českou firmu (subdodávka) (0 replies)
 19. Realizácia odmeny žiakov zo zabezpečenia odborného výcviku - prax ? (7 replies)
 20. Účtovanie opravy (3 replies)
 21. Účtovanie oprava (0 replies)
 22. Povinnost komponentního odepisování (3 replies)
 23. Predaj nakl. auta do zahraničia a DPH (0 replies)
 24. Obstarali sme osobne auto do sro a odo dňa prihlásenia sme ho prenajali neziskovke. (0 replies)
 25. Rátam správne DPH a daň z príjmu? Prosím o radu (10 replies)
 26. Predaj pozemku a neskolaudovanej budovy (0 replies)
 27. Nakup cez internet z pohladu DPH (1 replies)
 28. faktúra k prijatej platbe (4 replies)
 29. učtovanie autorádia (5 replies)
 30. DPH-faktúra za službu z USA (1 replies)
 31. Predaj rodinného domu a daň (1 replies)
 32. Predaj domu, zaplatenie dane a odvodov (0 replies)
 33. O koľko rokov po kúpe možno predať záhradu bez platenia dane zo zisku? (1 replies)
 34. Cestovné lístky a DPH (2 replies)
 35. Daňový bonus - nárok (13 replies)
 36. podanie súhrnného výkazu, ak služba bola dodaná ale fakturu nemôžem vystaviť (2 replies)
 37. Ako opraviť duplicitne zaúčtovaný doklad? (2 replies)
 38. Zaučtovanie faktúry živnostníkovi (2 replies)
 39. Zaučtovanie tlačiarne a notebook (4 replies)
 40. termín podania (5 replies)
 41. oprava strechy s dodatočným zateplením- oprava alebo tech.zhodnotenie??? (0 replies)
 42. preplatok dane (2 replies)
 43. Urok z uveru plateny do zahranicia (3 replies)
 44. Živnostník prvá faktúra (10 replies)
 45. platba kreditnou kartou-účtovanie (0 replies)
 46. Likvidacia spolocnosti a zrusenie registracie DPH podla §81,2 (2 replies)
 47. Likvidacia spolocnosti a zrusenie registracie DPH podla §81,2 (0 replies)
 48. Vrátenie tovaru cez ERP - do ktorého riadku DPH? (0 replies)
 49. Vrátenie tovaru cez ERP - do ktorého riadku DPH (3 replies)
 50. PN a platba do zdravotnej poisťovne (28 replies)
 51. PN a platba do zdravotnej poisťovne (2 replies)
 52. Novinový stánok a lístky MHD (2 replies)
 53. Kedy zaúčtovať DPH v peňažnom denníku? (1 replies)
 54. Kedy zaúčtovať DPH v peňažnom denníku? (1 replies)
 55. Vystavenie faktúry do PLR (2 replies)
 56. Zalohove faktury na prijate predplatby zo zahranicia a DPH (0 replies)
 57. exekutor a bankové učty (3 replies)
 58. kufre na služobnú cestu?? (1 replies)
 59. Ako zaúčtovať... Chýbajúci bloček. (9 replies)
 60. Záložné právo a obstarávacia cena majetku (0 replies)
 61. kúpa nového motor.vozidla v zahraničí / v EU/ (3 replies)
 62. Zostatok na účte 428 aj napriek schváleniu rozdelenia (13 replies)
 63. Ročné zúčtovanie dane (2 replies)
 64. prenajom vozidla do zahr (0 replies)
 65. prenajom vozidla do zahr (0 replies)
 66. Poznamky k uctovnej zavierke - ako ich opravit (3 replies)
 67. Oznámenie o odvedení dane vyberanej zrážkou (1 replies)
 68. 2% dane z príjmu - na potvrdeni iná adresa nez adresa trvaleho bydliska (0 replies)
 69. Informačné centrum na daňovom (?) (2 replies)
 70. Zabudnutý doklad a DPH (0 replies)
 71. Namiesto dodacieho listu neplatne daňové doklady z reg. pokladne (2 replies)
 72. Ako zaúčtovať províziu banke z platby kartou? (1 replies)
 73. s.r.o. registrovaná v SR, jediný dodávateľ z ČR, byť alebo nebyť platcom DPH (2 replies)
 74. Účtovanie v JU (3 replies)
 75. Účtovanie v JU (1 replies)
 76. Ma zamestnavatel narok pozadovat odo mna moje danove priznanie? (4 replies)
 77. money s3 - inventúrny súpis (2 replies)
 78. Refakturácia služby do zahraničia (1 replies)
 79. suhrny vykaz (1 replies)
 80. Nájdený majetok (4 replies)
 81. Kto platí daň (4 replies)
 82. Dlhodobý prenájom - investícia (0 replies)
 83. otvorenie účtov neúčtovným spôsobom (1 replies)
 84. Nakup sluzieb z EU a USA a DPH (1 replies)
 85. zúčtovanie časového rozlíšenia (1 replies)
 86. Dph a neplátca. (2 replies)
 87. Neskoro zaslaná faktura (10 replies)
 88. Vratenie dane (1 replies)
 89. Vratenie dane (2 replies)
 90. SZČO a práca v NL ( DPH a SV ) (0 replies)
 91. Doba splatnosti FA od 1.2.2013 (5 replies)
 92. Daň z predaja nehnuteľnosti (2 replies)
 93. Daň z príjmu rehoľnej spoločnosti (1 replies)
 94. datum vystavenia na fakture (7 replies)
 95. Ako sa správne zaučtujú cestovné náklady ,ak použivam vlastne auto v jed.učtovnictve? (7 replies)
 96. Podvod na dph (9 replies)
 97. Rozdiel pri nadmernom odpocte (2 replies)
 98. služba prijatá z EU (2 replies)
 99. Dodanie tovaru z UK - neplatca DPH (0 replies)
 100. nazaúčtovanie zahraničnej faktury (0 replies)
 101. zaúčtovanie dokladu v JU z roku 2012 do r.2013 (0 replies)
 102. dovoz tovaru z USA (0 replies)
 103. Poistné pnenie z PZP vyplatené v budúcom roku a účtovanie (2 replies)
 104. Daň z predaja nehnuteľnosti (0 replies)
 105. SZČO a prenájom nehnuteľnosti (0 replies)
 106. Dotácia pokladne- osobný vklad podnikateľa (2 replies)
 107. príjem zo závislej činnosti popri TPP (10 replies)
 108. vratenie dani z Talianska (1 replies)
 109. vratenie dani z Talianska (0 replies)
 110. Metoda výpočtu dane z príjmu (2 replies)
 111. Vrátenie dane pri vrátení tovaru (0 replies)
 112. Podpisy na zmluvách - scan alebo originál? (2 replies)
 113. JU - stravovanie vo vlastnom zariadení (0 replies)
 114. Účtovanie pekárne (3 replies)
 115. auto na tretinky a následný predaj inej firme (2 replies)
 116. Prenájom a príjem zo závislej činnosti zo zahraničia (3 replies)
 117. Intrastat - vyplnenie hlásenia o prijatí tovaru a krajina pôvodu (1 replies)
 118. Zrušenie životného poistenia (2 replies)
 119. Poplatok za komunálne odpady (13 replies)
 120. platím daň za predaj byt, ktorý vlastním aj keď v ňom už šesť rokov nebývam, som polovičný vlastník, som občanom českej republiky? (0 replies)
 121. Povinnosti pri predaji garáže. (0 replies)
 122. Medzinárodná autobusová doprava a DPH (0 replies)
 123. Výhra v súťaži - Ahojte, viete mi niekto pomôcť? (3 replies)
 124. Pridelenie IČ DPH pri organizácii podujatia v ČR (0 replies)
 125. Pridelenie IČ DPH pri organizácii podujatia v ČR (3 replies)
 126. Pokuta za neskore podanie Dan z mot. vozidiel (3 replies)
 127. preddavky na daň v 2013 (2 replies)
 128. pozastavená živnosť a dohoda? (0 replies)
 129. pozastavená živnosť a dohoda? (6 replies)
 130. 2% dane - zahraničný zamestnanec (0 replies)
 131. Náklady minulých účtovných období (10 replies)
 132. postúpenie pohľadávky voči Daňovému úradu (0 replies)
 133. Vzájomný zápočet MESTO a Podnikateľský subjekt (4 replies)
 134. cestovné Martinik 2013 (0 replies)
 135. vývoz tovaru (0 replies)
 136. 513-náklady na repre (6 replies)
 137. VšZP - Späťvzatie podanej prihlášky na zmenu ZP (0 replies)
 138. Preddavková faktúra, program Alfa plus, plátca DPH (0 replies)
 139. predaj druzstevneho bytu a jeho (ne)zdanenie (2 replies)
 140. Osobny automobil prihlásený na r.č. a odpočet DPH (1 replies)
 141. rátanie dvolenky po čerpanírodičovskej dovolenky (3 replies)
 142. odpočet DPH pri hlasových službách (1 replies)
 143. Nezdaniteľná časť základu dane 2013 pre invalidných dôchodcov (13 replies)
 144. doručovanie verejnou vyhláškou??? (0 replies)
 145. Zaúčtovanie webhostingu a domény (5 replies)
 146. Zaradenie budovy do podnikania (2 replies)
 147. Účtovanie cukroviniek???!!! (2 replies)
 148. Ako dlho som povinný uschovávať nákupné bločky pri uplatňovaní si výdavkov pri prenájme nehnuteľnosti (0 replies)
 149. Príjem manželky a RZD (1 replies)
 150. Kupa auta (0 replies)
 151. DPH-nakup so zahranicia (1 replies)
 152. Vydavok na dan z prijmu (1 replies)
 153. účtovanie príspevku na aktivačnú činnosť §52a v JU občianske združenie (0 replies)
 154. Dan z príjmu - predaj zdedenej nehnutelnosti (0 replies)
 155. predaj tovaru do Ciech (4 replies)
 156. poplatok za úradnú kontrolu (0 replies)
 157. prechod z paušálu na JÚ - pohľadávky a záväzky (2 replies)
 158. Nepodali sme priznanie k dani z motorovych vozidiel (2 replies)
 159. Daň z predaja nehnuteľnosti (1 replies)
 160. uplatnenie DPH z nakúpeného tovaru až po pridelení IČ DPH? (8 replies)
 161. DOTAZNIK - Inovačné aktivity v malých a stredných podnikoch na Slovensku (1 replies)
 162. Daň z príjmu - PREDAJ Nehnuteľnosti - postavená vlastnou činnosťou. (3 replies)
 163. predkontácia faktúr (2 replies)
 164. JU - služby alebo ostatné odpočítateľné výdavky (1 replies)
 165. Faktúra alebo bloček z ERP pri nákupe z Poľska? (0 replies)
 166. Mam narok na vratenie dani? (10 replies)
 167. DPH a pozemok do 5 rokov??? (8 replies)
 168. DPH a faktúry na export (2 replies)
 169. Semináre pre SZČO v Sociálnej poisťovni v apríli r. 2013 (7 replies)
 170. Kontrola = zniženie straty = preúčtovať? (16 replies)
 171. daň z príjmu a 2-percentá d zane (4 replies)
 172. Krátkodobá výpomoc (1 replies)
 173. Dobropis z minuleho uctovneho obdobia (7 replies)
 174. Pokladňa-účtovanie úhrad z r.2012 (0 replies)
 175. vratenie DPH? (6 replies)
 176. Výpočet sadzby dane pre ťahač a náves - návesová jazdná súprava (0 replies)
 177. Príjem platieb cez PayPal a účtovanie v JÚ (platca DPH) (4 replies)
 178. ´Je výhodné kúpiť auto do f. za účelom zníženia zakl.dane? (3 replies)
 179. zábezpeka pri registrácii DPH (11 replies)
 180. slovensky SZČO práca v Belgicku (0 replies)
 181. Účtovanie príspevku § 54 z ÚP (1 replies)
 182. pomoc s bakalárkou (1 replies)
 183. Preddavky štvrťročné na DP za r.2013 od sumy dane za r.2012 vo výške 2.500€. (8 replies)
 184. Pripočítateľné položky-nezaplatené nájomné,zmluvné pokuty (2 replies)
 185. predaj nehnutelnosti z FO na PO...kedy sa plati dan??? (0 replies)
 186. Aké doklady môže kontróla zo živnostenského vyžadovať? (0 replies)
 187. Google obchod, ako funguje (0 replies)
 188. Vernostne darcekove poukazky - danovo uznatelny vydavok? (1 replies)
 189. Treba DPH pri predaji auta M1 kupeneho v 2009 ale od sukromnej osoby? (7 replies)
 190. fakturacia do ciech (1 replies)
 191. Bakalárka (0 replies)
 192. zlegalizovanie práce (1 replies)
 193. potvrdenie DL k tuzemským faktúram (6 replies)
 194. poistne z odstupneho? (3 replies)
 195. Dovoz tovaru z CR, ak firma este nema pridelene IC DPH (1 replies)
 196. platba súkromnou platobnou kartou (3 replies)
 197. Vykonaná služba pre Českého partnera (plátca DPH) na Slovensku (1 replies)
 198. ziadost o vratenie preddavku na dani (1 replies)
 199. zlé predčíslie (2 replies)
 200. pracujúci dôchodca (28 replies)
 201. Ako prepojiť ročné hodnotenie pri odmeňovaní? (0 replies)
 202. uctovanie u zivnostnika v PU (2 replies)
 203. cestovne listky (3 replies)
 204. Reklamácia nakúpeného dr.majetku a oprava DPH???? (0 replies)
 205. Daň na úhradu (ako zaplatiť?) (10 replies)
 206. Vnutropodnikove uctovanie 395 (0 replies)
 207. DOTAZNIK k diplomovej praci - PROSIM POMOZTE a VYPLNTE (75 replies)
 208. DPH pri nadobudnutí tovaru z členského štátu (4 replies)
 209. zaplatenie dane a preddavky na daň z príjmu PO (4 replies)
 210. Podanie danoveho priznania a bydlisko (7 replies)
 211. Prijem zo zahranicia (6 replies)
 212. Živnostník: káva a espresso prístroj do nákladov? (5 replies)
 213. Platba a prerušená živnosť (3 replies)
 214. poľská firma má ičdph začínajúce SK (8 replies)
 215. Platca DPH (9 replies)
 216. predčasne ukončeny leasing odpisy (0 replies)
 217. vysoký stav v pokladni (9 replies)
 218. oprava poč. stavov (1 replies)
 219. preddavky na dan z prijmov u fo (6 replies)
 220. Spravené ročné zúčtovanie, opravné daňové priznanie A (1 replies)
 221. Daňové priznanie typu B, ak je už vykonané ročné zúčtovanie dane (2 replies)
 222. daň z príjmu pohľadávok (8 replies)
 223. Potrebujem radu s DPH na FA. (4 replies)
 224. Príjmy zdanené a uplatnené 40% výdavky (18 replies)
 225. Dan z motoroveho vozidla & i. (1 replies)
 226. Zmluvy o vytvorení a použití diela (0 replies)
 227. Ako zaúčtovať zaplatené sprepitné? (11 replies)
 228. opravné DP (0 replies)
 229. Aké poznámky k závierke? (3 replies)
 230. vyplnenie DP pri prijmoch zo zahranicia a z prenajmu (3 replies)
 231. Ako zaúčtovať (0 replies)
 232. DP B posledná strana ZP a SP-súrne (4 replies)
 233. Predaj ornej pôdy - daň (0 replies)
 234. Aké poznámky k závierke? (0 replies)
 235. Podávanie výkazov (1 replies)
 236. Zmluvy o vytvorení a použití diela (0 replies)
 237. Predaj firmeného auta bez DPH ? ___ Časové obmedzenie, dokedy musím mať auto vo firme kým ho predám ? (1 replies)
 238. Realitna kancelaria predava moju nehnutelnost bez nasho suhlasu (6 replies)
 239. vrátenie auta na autoúver a odpisy (0 replies)
 240. Zmluva o vytvorení diela (0 replies)
 241. zaokrúhľovanie (4 replies)
 242. RZ neúplné (27 replies)
 243. Prefakturácia DPH z JCD (3 replies)
 244. Preprava tovaru vlastnym motorovym vozidlom. (9 replies)
 245. Nezdanitelna časť na daňovníka (3 replies)
 246. Evidencia alkoholu + spotrebné dane (0 replies)
 247. Refundácia nákladov SZČO (0 replies)
 248. Kolonka ""zdaňovacie obdobie" na DP PO (2 replies)
 249. Opravné DP - chyba v kolonke 910 daň na účely určenia výšky preddavkov na daň (0 replies)
 250. začala som účtovať SZČO, ktorá sa zaoberá komisionálnym predajom. Prvý krát som sa stretla touto formou účtovania. Potrebovala by som poradiť. (2 replies)