1. Prosim Vas co vsetko treba viest v predaji secondhand tovaru (4 replies)
 2. Odmena likvidatora (2 replies)
 3. Zánik použitia auta na podnikanie (1 replies)
 4. Neuplatňovanie nákladov (3 replies)
 5. Fa - oprava stroja a diéty (1 replies)
 6. Ako označiť zaúčtovanie, účty, na ktoré sa účtovný prípad účtuje v prípade došlej (dodávateľskej) elektronickej faktúry? (4 replies)
 7. Musim platit odvody zdr a soc v sro ak som iba konatel a pracujem v zamestnaneckom pomere v inej firme ? (4 replies)
 8. Môžem predať tovar inej firme aj pod nakupnu cenu ak rusim firmu (1 replies)
 9. Postup pri dodatočnom daňovom priznaní DPH (3 replies)
 10. Príspevok na vytvorenie nových pracovných miest - účtovanie (4 replies)
 11. Ako postupovat pri dvoch brigádach? (6 replies)
 12. Ekonomický režim CLA v Číne (0 replies)
 13. Faktúra do IČŠ - § 15 ods.1 alebo § 15 ods. 2 ? (2 replies)
 14. DP FO typ B - SZČO + ako zamestnanec na dohodu v Nórsku. (4 replies)
 15. Prerušenie živnosti a DPH pri plateni leasingu. (1 replies)
 16. Zaúčtovanie nákupu počítača (3 replies)
 17. DPH a prenájom jacht v CRO (2 replies)
 18. Ako zaúčtovať náhradu poistného plnenia, ktoré za nás uhradila Slov. kance.poisťovateľov? (0 replies)
 19. Spolahliva uctovna kancelaria v Trencine? (2 replies)
 20. Leasing na nákup stroja z ČR a DPH (1 replies)
 21. Daň z prenájmu za rok 2013 (1 replies)
 22. Takže bez platenia dane? (20 replies)
 23. Majetok nezaradeny do pouzivania a nasledne predany (5 replies)
 24. danove priznanie za 2013 - zdanovanie vynosov z dlhopisov (0 replies)
 25. Sankcny urok (1 replies)
 26. Česká fa s DPH - kurz JU (1 replies)
 27. Prevod z devizoveho uctu na eur ucet kurz (3 replies)
 28. Ukončenie živnosti a nepredaný tovar (2 replies)
 29. Mozem sucasne pracovat na 2 brigadach a nezdanovat prijem ani v jednej ak prijem nepresiahne 155 eur alebo pracujem iba v jednej ale v obidvoch mam zmluvu? (1 replies)
 30. Čo prináša nový zákon o ochrane osobných údajov? (1 replies)
 31. Kedy mám právo na odstupné? (1 replies)
 32. Registračná daň za auto - majetkové vysporiadanie po rozvode v ČR. (1 replies)
 33. Poskytovanie statistickych informacii katastrom nehnutelnosti (8 replies)
 34. mandátna zmluva a náklady (0 replies)
 35. paragraf 47 vyvoz ,odberateľ je zahraničný :EU/ nepatri do súhrnneho vykazu? (1 replies)
 36. Nákup tovaru - platba - zamestnanec z osobného účtu (3 replies)
 37. Použitie metódy paušálne výdavky sú limitované dosiahnutým príjmom? (0 replies)
 38. prevádzkar (1 replies)
 39. Platba kartou v JÚ ale z osobného účtu -či je to takto správne? (1 replies)
 40. predaj nehnuteľnosti neplatcovi dph (2 replies)
 41. Prenesená daňová povinnosť (0 replies)
 42. Prihlaska pohladavky (1 replies)
 43. Manko a dph 2013? (4 replies)
 44. Celkovy objem vykonov (1 replies)
 45. úplné neuplatnenie daňových odpisov (8 replies)
 46. Prerušenie odpisov (5 replies)
 47. Uplatňovanie daňových výdavkov pri bezplatnom prenájme priestorov na podnikanie (5 replies)
 48. A čo na to účtovníci? (394 replies)
 49. Ako správne odstrániť nedobytnú pohľadávku z účtovníctva? (6 replies)
 50. účtovanie pozemku a stavby (2 replies)
 51. Dodanie služby s miestom dodania v ČR a DPH priznanie (2 replies)
 52. Preprava materiálu na území SR, vykonaná spoločnosťou z ČR (3 replies)
 53. zp elektronicky (2 replies)
 54. Súhrnný výkaz k DPH (4 replies)
 55. Faktúra do IČŠ - za opravu dodaného tovaru (2 replies)
 56. DPH pri prevode Zmluvy o spotrebnom úvere (5 replies)
 57. DPH pri prevode Zmluvy o spotrebnom úvere (1 replies)
 58. mozny unik na daniach (21 replies)
 59. Číslovanie dokladov (3 replies)
 60. Upomienka oneskorenej plaby v jednoduchom účtovníctve (4 replies)
 61. refakturácia nájomníkom (1 replies)
 62. List o registrácii DPH (2 replies)
 63. staré zahraničné faktúry (9 replies)
 64. Správcovia lesov, aký program používate? (2 replies)
 65. DPH a auto kúpené na spotr.úver (2 replies)
 66. stravné zamestnancov vo vlastnom zariadeni (4 replies)
 67. mam platit dan za komunalny odpad aj na inom mieste ako je trvaly pobyt ?? (2 replies)
 68. Dve brigády naraz (4 replies)
 69. nemam zivnost no aj tak som dostal pokutu za danove priznanie po termine (9 replies)
 70. DPH - fakturácia do zahraničia bez dodania tovaru (6 replies)
 71. prispevkova organizacia - predaj nadbytocneho majetku (0 replies)
 72. Subeh vdovskeho a ciastocneho invalidneho dochodku (2 replies)
 73. Účtovanie v akciovej spoločnosti verzus účtovanie v s.r.o. (10 replies)
 74. dôchodok dlhodobo nezamestnaného. (11 replies)
 75. Má otec nárok na podporu v nezamestnanosti? (3 replies)
 76. Katalógový predaj (5 replies)
 77. prídel do SF zo zisku (0 replies)
 78. Národná dialničná spoločnosť - potvrdenie o prijatí platby (2 replies)
 79. Má niekto skúsenosti s účtovaním pri prechode z jednoduchého účtovníctva do podvojného účtovníctva fyzickej osoby? (4 replies)
 80. Ako zaúčtovať príjem peňazí na bankový účet ako preddavok, plátca DPH? (4 replies)
 81. JU - výdavok ostatné / služby - stravne SZCO - doklad z restauracie,cestovne (1 replies)
 82. Ako sa postupuje v prípade účtovanie dotácií v sústave PÚ, ak poskytnuté dotácie nie sú dočerpané v bežnom účtovnom období, ale je možnosť presunúť čerpanie v budúcom období. (3 replies)
 83. Zmluva o dielo, ako mám postupovať? (1 replies)
 84. Dobrý deň, aký limit je pre kúpnopredajnú zmluvu? (1 replies)
 85. Odpisy (1 replies)
 86. Vysporiadanie DPH (1 replies)
 87. DPH na Ruskom doklade (1 replies)
 88. Neplatca DPH - reklamné služby v zahraničí (1 replies)
 89. Fa za spracovateľský poplatok (3 replies)
 90. Prenajom zamestnancov (2 replies)
 91. Ako zaúčtovať vyhru v sutazi a naklady na moderatora? (0 replies)
 92. Stavebné práce v Nemecku dodávané neplátcom DPH zo Slovenska. (1 replies)
 93. Predaj počítačov, antivir. a inštalácia v JÚ.. Ako zaúčtovať? (2 replies)
 94. S.r.o pozicla peniaze konatelovi -je to danovo uznatelny vydavok? (9 replies)
 95. pôžička (2 replies)
 96. hotovostné úhrady (0 replies)
 97. hotovostná úhrada (0 replies)
 98. Dobropis a DPH (1 replies)
 99. právne služby súčasť 042 alebo do 518? (2 replies)
 100. Prevod z 211 na 221 - vyplatené komu (1 replies)
 101. Ako zaúčtovať preplatok za telefón v podvojnom účtovníctve (4 replies)
 102. Potrebujem na DU splnomocnenie k dohode o elektronickom doručovaní dokumentov? (0 replies)
 103. Prijatie služby od dodávateľa platiteľa DPH reg. v ČR , služba bude vykonaná na Slovensku (1 replies)
 104. Môžem previesť sumu z účtu 365 na 413 a odtiaľ potom následne na úhradu straty? (2 replies)
 105. leasing auta 2013 a odpisy (7 replies)
 106. ako zauctovat dorubenu dan z prijmu (1 replies)
 107. Uctovanie lizingu (5 replies)
 108. Mam narok na pracovne volno pri sprevadzani podla § 141 odsek 2 písm. c) zakonnika prace. (0 replies)
 109. Prišla mi faktúra za rok 2012 môžem si teraz v tomto mesiaci 05/2013 uplatniť tú DPH, alebo musím robiť dodatočné daňové priznanie k DPH za 12/2012? (4 replies)
 110. ako zauctovat fakturu uhradenu z osobneho uctu - omylom (2 replies)
 111. DPH pri sprostredkovaní kúpy a predaja realít (4 replies)
 112. Dodatočné DP za FO za rok 2012 (1 replies)
 113. Ako dať do účtovníctva nákup osobného auta do firmy na tretiny ? DPH je mi jasná. Odpisovať treba takisto 4 roky a tento rok ak sa kúpi v júli, tak iba 6 mesiacov môže ísť do odpisov ? (1 replies)
 114. Overovanie IČ DPH v IČŠ (2 replies)
 115. Zoznam platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie DPH (6 replies)
 116. Omylom uhradená faktúra (6 replies)
 117. Poplatok za prevod vlastníctva (0 replies)
 118. Manželkin automobil v podnikaní (9 replies)
 119. Dodatočné daňové priznanie za rok 2010 (3 replies)
 120. Mimosúdna dohoda o vymožení pohľadávky (5 replies)
 121. preplatenie dovolenky (4 replies)
 122. DPH pre slov.firmu s ICDPH - CZ (1 replies)
 123. nákup alkoholu a reklama (2 replies)
 124. Dodanie služby na Ukrajinu (0 replies)
 125. zdvojená platba čo s tým? (1 replies)
 126. tovar zo SR do Vietnamu (1 replies)
 127. Aké slovné náležitosti pri faktúrach mimo EU (2 replies)
 128. Postupy účtovania takejto živnostníčky. (3 replies)
 129. Komisionalny predaj z CR (9 replies)
 130. Ako stanoviť cenu pri predaji ornej pôdy a čo všetko si môžem odpočítať z dane? (3 replies)
 131. vyuctovacia faktura - na strane dodavatela - DPH (7 replies)
 132. Certifikácia účtovníkov-Manažérske účtovníctvo (0 replies)
 133. Môžem zaúčtovať v JU zriaďovacie výdavky s neskorším dátumom? (3 replies)
 134. spoločník a fakturácia služieb (6 replies)
 135. hmotná núdza a dohoda o PČ (0 replies)
 136. Ekonomický príklad - príjmačky (0 replies)
 137. príspevok za opatrovanie a pracovný pomer (5 replies)
 138. Prenájom domu a výdaje v r.2013 (1 replies)
 139. Účtovanie VISA karty DPH (2 replies)
 140. Overovanie IC DPH (6 replies)
 141. Prenesenie daňovej povinnosti (2 replies)
 142. blokácia bankového účtu (2 replies)
 143. Obdržal niekto na jedno IČO dve prípadne viac DIČ? (0 replies)
 144. Živnostníčka, v zahraničí pracujúca na SK živnosť (1 replies)
 145. Došlé faktúry z minulého štvrťroka - musím podať dodatočné daňové priznanie DPH? (10 replies)
 146. Protokol o prevzatí stravných lístkov - vzor (5 replies)
 147. oneskorená faktúra (8 replies)
 148. Je výhodnejšia mandátna zmluva alebo autorská zmluva? (0 replies)
 149. Dodávka tovaru do Čiech, Rakúska - aký § ? (1 replies)
 150. Daň z motorových vozidiel (0 replies)
 151. "Dodanie je oslobodene od dane" - faktúra - príklad (4 replies)
 152. potvrdenie o príjme z Anglicka (2 replies)
 153. sociálna poisťovňa a sídlo firmy (2 replies)
 154. Neplatca dph a tovar z CZ, platím daň? (1 replies)
 155. zníženie nároku na stravné lístky SZČO na 50% ? (4 replies)
 156. Sú náklady na organizáciu seminára reprezentačné? (5 replies)
 157. Máme povinnosť odviesť DPH ak nie sme platiteľmi DPH, ale sme registrovaný v zmysle § 7 zákona o DPH a nadobudli sme tovar z ČR? (1 replies)
 158. Intrastat v softwéri POHODA (0 replies)
 159. Dlhopis (0 replies)
 160. Vrátenie preplatku z Daňového úradu (4 replies)
 161. Ako mám vytlačiť likvidačné listy v Omege? (2 replies)
 162. DPH a prepracovanie tovaru v inom štáte EU. (1 replies)
 163. Je potrebné uplatniť DPH pri použití firemného auta na súkromné účely (5 replies)
 164. účtovanie cestovného (3 replies)
 165. Zahraničná pracovná cesta, ubytovanie - DPH a mzdy (1 replies)
 166. Oprava základu dane z dokladu z registračnej pokladne. (0 replies)
 167. Účtovanie auta 1 500 € (6 replies)
 168. Faktúra do HU - prenesenie daňovej povinnosti alebo oslobodenie od dane? (7 replies)
 169. Osobný vklad podnikateľa (6 replies)
 170. Uplatnenie DPH pri nákupe auta na úver (10 replies)
 171. Odpustenie úrokov z úveru (0 replies)
 172. Ktorým dňom vstupuje auto do majetku fi ? (4 replies)
 173. Zmena z DoPČ na pracovnú zmluvu (2 replies)
 174. Náležitosti faktúry pri dodaní do zahraničia (20 replies)
 175. Kontrola z DÚ na súhrnný výkaz (2 replies)
 176. Číslovanie dokladov - nový doklad so skorším dátumom (4 replies)
 177. Ako vystaviť predfaktúru s DPH či bez DPH? (2 replies)
 178. Mozem si uplatnit odpocet DPH z nakupu osobneho automobilu ? (5 replies)
 179. Povinnosť ERP (3 replies)
 180. Čo je odložená daňová pohľadávka a odložený daňový závazok (2 replies)
 181. dochodca-dohodar (1 replies)
 182. Dan z predaja zdedeneho domu (3 replies)
 183. nájom, DPH, koeficient (1 replies)
 184. Príjem z Nemecka (1 replies)
 185. dátum registrácie na dph = deň podania žiadosti (7 replies)
 186. účtovanie balného (1 replies)
 187. samozrejme, že pre neho je o DPH vyšší nájom (4 replies)
 188. nájom s DPH môžem učtovať len platcovi, pri ktorom sa rozhodnem či s DPH alebo bez, a neplatcovi vyslovene bez DPH, lebo je oslobodený... (3 replies)
 189. Zostatok na 378 z roku 2012/rozpočtová organizácia zriaď.obcou (1 replies)
 190. počítanie stravného pri čiastočnom poskytnutí stravovania (0 replies)
 191. takže platcovi fakturujem s DPH a neplatcovi bez DPH. (1 replies)
 192. spätný leasing (7 replies)
 193. Dohoda o pracovnej činnosti - počet dní (5 replies)
 194. Náležitosti faktúry pri dodaní do členských štátov EU (5 replies)
 195. Je exekútorská odmena cca 100€ za 1 list adekvátna? (2 replies)
 196. Blok z ERP do Čiech (2 replies)
 197. Účtovný doklad vystavený na zamestnanca (5 replies)
 198. poštové známky (3 replies)
 199. Ako zauctovat nakupnu sietku (9 replies)
 200. Predaj odpísaného auta a DPH (3 replies)
 201. Kupa os.automobilu a faktura bez dph (5 replies)
 202. Môže nám nemecká firma poslať fakturu za prepravu,resp.palety, ktorá sa uskutočnila pred viac ako rokom?? (2 replies)
 203. Dohoda a poplatky (1 replies)
 204. Ako zaradiť fotoaparát do účtovníctva - kúpený ešte pred zriadením živnosti (10 replies)
 205. Dovoz tovaru z EU kupeneho z EBAY (1 replies)
 206. V akej výške platí odvody do SP a ZP SZČO na ID (60 %) ? ďakujem. (1 replies)
 207. Platba v zahraničí v hotovosti nad 5000eur (4 replies)
 208. prosim .....mozem ja ako Slovak vystavit fakturu do Ciech aj v ceskych korunach ? ak len v €, tak akym kurzom? dakujem pekne.......arsinoe.... (2 replies)
 209. Prerušenie živnosti a vydaná záloh.faktúra (3 replies)
 210. e-shop- ako je to s nakupom priamo v zahraničí a následným predajom na eshope? (0 replies)
 211. Je prenájom manželke - priestoru vo viacúčelovej stavbe podnikaním, keď nájomná zmluva stanovuje nájomnú cenu 0 Euro, teda prenájom je zdarma? (9 replies)
 212. Vystavenie zálohovej a ostrej faktúry do EU. (6 replies)
 213. Kedy /v den zacatia podnikania alebo v posl.den uctovneho obdobia/ mozem v jednoduchom uctovnictve zauctovat zriadovacie naklady? Je to jednorazovy vydavok? (1 replies)
 214. Odvody SZČO a zamestnanca do sociálnej poisťovne od 01.07.2013 (4 replies)
 215. Dan z prenajmu bytu popri praci v zahranici (7 replies)
 216. Kedy sa stava RK plátcom DPH? (9 replies)
 217. Zrušenie obchodu s textilom.........živnosť - neplatca dph. (1 replies)
 218. tankovanie PHL (3 replies)
 219. Ako určiť koeficient DPH? (5 replies)
 220. Kolko percent maju platit deti za komunalny odpad a drobne stavebne prace? (3 replies)
 221. DIČ, zamestnanie, študent - odvody (1 replies)
 222. Dôvody na predĺženie lehoty na podanie DP (6 replies)
 223. Či prvý rok ako živnostkár musím platit dane a som zo Srbska (4 replies)
 224. DPH pri osobnej medzinárodnej preprave (0 replies)
 225. Ako zaúčtovať ocenenia pohľadávok minulých rokov pri prechode z JU do PU? (1 replies)
 226. Potrebujem pre dovoz tovaru na dalsi predaj zo Švajciarska JCD (1 replies)
 227. mandátna zmluva a prihlásenie sa do ZP (0 replies)
 228. Školenia stomatologov (3 replies)
 229. Hľadám účtovníčku PO (6 replies)
 230. Dobrovoľná registrácia DPH (5 replies)
 231. Spĺňa rovnakú funkciu vytlačený pokladničný blok a ručne vypísaný pokladničný doklad ? (2 replies)
 232. Predaj nehnuteľnosti s DPH či bez? (2 replies)
 233. Ocenenie majetku (1 replies)
 234. Overovanie materialu na Mestskom urade (4 replies)
 235. Kúpa ojazdeného auta N1 a dph (§66) (6 replies)
 236. Čo musím v účtovníctve presne sledovať ak sa mám stať mesačným platcom DPH? (5 replies)
 237. Dodanie tovaru s montážou v PL (4 replies)
 238. Mám živnosť registrovanú v SR, trvalé bydlisko v Rakúsku. Môžem si vozidlo registrované v Rakúsku vložiť do majetku? (0 replies)
 239. Fakturácia nájomného (4 replies)
 240. Prilezitostny prijem - do akej vysky je oslobodeny od dane a odvodov (2 replies)
 241. DPH a fakturácia (6 replies)
 242. Ako uhradiť náklady na cestovné zamestnancovi , ktorý chodí vlastným autom do zamestnania. (8 replies)
 243. Ako spojit v MRP sklady? (0 replies)
 244. SÚRNE - Čo vyplýva pre sro, ktorá je nútená zamestnať živnostnílkov na prac.pomer kôli dlhodobým prac. pobytom živnostníkov v zahraničí? (1 replies)
 245. Mám nárok na vrátenie dane po skončení štúdia? (8 replies)
 246. Ako sa účtujú kurya mzdy lektorov? (0 replies)
 247. Môže na zmluvu o dielo urobiť stránku zamestnanec bez živnosti? (2 replies)
 248. Je potrebné na registračnej pokladnici robiť aj mesačnú uzávierku? (14 replies)
 249. Faktúra z USA vystavená s DPH (8 replies)
 250. Školné formou finančného daru? Ako inak do účtovníctva? (0 replies)