1. NČZD na manželku (9 replies)
 2. Občianske združenie - príjem z 2% a daňové priznanie (4 replies)
 3. Daňové priznanie FO typ B (4 replies)
 4. DP z príjmu FO typ B - chyba (desatinné čísla) (0 replies)
 5. Príjem z mandátnej zmluvy - predaj tovaru Od. VIII, r. 12 - iné ? (2 replies)
 6. FO prenájom novinového stánku (1 replies)
 7. 2 x uplatnená nezdaniteľná časť základu dane v tom istom mesiaci (6 replies)
 8. Preplatok zo socialnej poisťovne.. živnostník.. (2 replies)
 9. Dividendy zo zahraničia (3 replies)
 10. ako zahrniem potvrdenie o prijatej sume do účtovníctva? (8 replies)
 11. príjem manželov - delenie (0 replies)
 12. Môže aj človek pracujúci na základe mandátnej zmluvy dosiahnuť stratu? (17 replies)
 13. Faktúra novom roku za služby v starom (1 replies)
 14. Občinaske združenie - povinnosť podať daňové priznanie (1 replies)
 15. predaj majetku (3 replies)
 16. Zrusenie registracie DPH (2 replies)
 17. Poistné za automobil je daňovým výdavkom ak ešte nieje prepisané na nás ? (2 replies)
 18. mam podat danove priznanie ked som robila Aktivačnú činnosť uchádzačov o zamestnanie formou dobrovoľníckej služby? (1 replies)
 19. daňová kontrola (18 replies)
 20. paušálne výdavky (14 replies)
 21. Zdanenie hypotekárnych záložných listov (0 replies)
 22. Odvody do SP (4 replies)
 23. chyba v daňovom priznaní a čo teraz? (6 replies)
 24. Poistka auta, ktore nieje ešte prepisané na dopravnom inšpektoráte na našu firmu (3 replies)
 25. Budem platit dan z prijmu pri vyplateni dedicstva? (2 replies)
 26. refakturácia obedov v škôlke (0 replies)
 27. Príkaz na úhradu (6 replies)
 28. Aka vyska diet je, ak pracujem v Nemecku (0 replies)
 29. Prílohy k DP z príjmu FO typ B (11 replies)
 30. Evidencia príjmov pri paušálnych výdavkoch - formát (17 replies)
 31. Príjem manželky (3 replies)
 32. elektronicke podanie DPH (7 replies)
 33. Zníženie základu dane na manželku (3 replies)
 34. Zvyšenie zakladu dane o DPH (0 replies)
 35. Potrebujem poradiť ohľadom CMR (0 replies)
 36. čo s poznámkami (19 replies)
 37. Príloha k dani z príjmu FO (4 replies)
 38. Pôžička (5 replies)
 39. poisťovací agent a výdavky (1 replies)
 40. Jednorázové vyplatenie za ťarchu na pozemku - je potrebné platiť daň z príjmu? (0 replies)
 41. platca DPH - fakturácia bez DPH (2 replies)
 42. Danove priznanie - Nemec s trvalym pobytom na SR - ucty v Nemecku - praca na dohodu na SR (0 replies)
 43. s.r.o živnosť (26 replies)
 44. cestovné náhrady ak konateľ používa súkromné auto manželky (1 replies)
 45. paušálne výdavky???? (5 replies)
 46. oprava uctu 261 (3 replies)
 47. Daň z výhry a ZP (2 replies)
 48. Navysenie ZI (0 replies)
 49. Prenájom vlastného auta vlastnej s.r.o. (8 replies)
 50. praddavky do zdr. poistovne (0 replies)
 51. Preddavok na dan z prijmu 2013 SZCO (1 replies)
 52. Daňový bónus (6 replies)
 53. účtovanie nákupu podielu v nemeckej s.r.o. (0 replies)
 54. DP FO A/B ? (19 replies)
 55. úhrada platobnou kartou a prelom rokov (1 replies)
 56. Odvody do SP (2 replies)
 57. Prechod z JU na paušalne výdavky (1 replies)
 58. Provízia z poistenia (0 replies)
 59. Investície do podielového fondu (10 replies)
 60. Daňové priznanie - prílohy (1 replies)
 61. CMR (0 replies)
 62. clo,dan,dph pri objednavke z uk (1 replies)
 63. daň pri darovaní bytu (0 replies)
 64. Darovanie ojazdeného auta (0 replies)
 65. DP_výhra (17 replies)
 66. Autorská činnosť - poistné, odvody... (0 replies)
 67. Obchodny podiel nesplateny (1 replies)
 68. Zakladne imanie komanditnej spolocnosti (0 replies)
 69. Zakladne imanie komanditnej spolocnosti (0 replies)
 70. oceňovanie cenných papierov podľa IFRS 9 a vplyv na banku (0 replies)
 71. Daňové výdavky (0 replies)
 72. DP osoby v konkurze (0 replies)
 73. Daňový bonus - DP_typ_B v eDane - viac ako 4 deti (5 replies)
 74. PODAT DANOVE AK SOM BOLA EVIDOVANA NA URADE PRCE??? (2 replies)
 75. Výpočet daňových odpisov (2 replies)
 76. Dlhodobý hmotný majetok a splátky (0 replies)
 77. fa z 29.12.2011 (0 replies)
 78. SK NACE (1 replies)
 79. povinnosť podať DP 2012 (15 replies)
 80. Sútaž (0 replies)
 81. DB ako ostatné pohľadávky (1 replies)
 82. Odpisy (5 replies)
 83. preddavky na dan SZCO (23 replies)
 84. nakup bez DPH/predaj do zahraniacia (1 replies)
 85. príjem z Rakúska (2 replies)
 86. Daň z výhry (2 replies)
 87. Dôchodca príjem 2012 (0 replies)
 88. Jeden dobropis k piatim faktúram (0 replies)
 89. Daň z úroku 1 cent (0 replies)
 90. ako vyplniť DPFO typ B - platby do poisťovne (1 replies)
 91. Fakturácia prepravy tovaru do zahraničia (0 replies)
 92. zabezpeka na DPH - ako zaúčtovať ??? (5 replies)
 93. problem s danovym priznanim typu B (16 replies)
 94. Diety,cestovné (13 replies)
 95. Zaplatené preddavky na daň podľa § 34 (2 replies)
 96. zoznam prijímateľov 2% (1 replies)
 97. Daňové priznanie 2012 / Príjem v zahraničí (0 replies)
 98. Nezaúčtované účtovné odpisy (3 replies)
 99. Pozicka konatela a spolocnika sro (0 replies)
 100. Na str.3 DPFO typ B sa uvádza alebo nie zaplatené poistné ZP,SP ak sme ho neuvádzali vo výdavkovej časti JÚ z dôvodu,že to bol príspevok z ÚP ? Ďakujem za skorú odpoveď (13 replies)
 101. Zaúčtovanie "inventúrneho rozdielu" (7 replies)
 102. Nevyfakturovana dodavka alebo zakazkova vyroba? (0 replies)
 103. Daňové priznanie - prenájom bytu (13 replies)
 104. Faktúra vystavená v XII/2012 (3 replies)
 105. Budova zaradená v 2. mesiaci a faktúra v 3.mesiaci ?? môžem navýšiť cenu? (1 replies)
 106. mzdové náklady v obstarávacej cene dlhodobého majetku (0 replies)
 107. odpis pohledávky - zrušení platebního rozkazu (2 replies)
 108. vystavené faktúry stravovacím spoločnostiam (0 replies)
 109. Predaj s.r.o. (1 replies)
 110. Vlastný príjem manžela - príjem z prenájmu (2 replies)
 111. Pausalne vydavky a platca DPH uprostred roka (19 replies)
 112. kancelaria v zahranici (0 replies)
 113. variabilný symbol pre daň z príjmu. (3 replies)
 114. odl.daň 2012 pri zmene sadzieb daní (0 replies)
 115. Prenájom motorového vozidla (15 replies)
 116. Štátna pomoc nezamestnaným cez pracovné agentúry (6 replies)
 117. Opravné daňové - výkazy (8 replies)
 118. Kedy v ktorých situáciach je potrebné vyplniť daňové priznanie k dani z príjmov FO TYP A ako opravné daňové priznanie a v ktorých situáciach ako dodatočné daňové priznanie? (0 replies)
 119. Vklad komplementara (0 replies)
 120. súvaha (5 replies)
 121. Byt do nakladov s.r.o. (0 replies)
 122. daňové preddavky na rok 2013 (5 replies)
 123. PHM 80% a DPH (7 replies)
 124. 342 ZOSTATOK (2 replies)
 125. časové rozlíšenie (3 replies)
 126. studentka (13 replies)
 127. Zamestnanie konateľa spoločnosti s.r.o na jedno-štvrtinový úväzok (4 replies)
 128. Musi podat DP typ B ak zo zivnosti ak nemal prijmy? (14 replies)
 129. Hlásenie platieb FO (2 replies)
 130. Daň na úhradu menšia ako 3,32. (2 replies)
 131. Krádež auta náhrada škody (1 replies)
 132. Daň z nehnuteľnosti (2 replies)
 133. Ak manžel má s.r.o. , ktorá vznikla koncom roka a musí podávať daň. priznanie nulové, budú aj výkazy súvaha a výkaz ziskov a strát nulový? teda okrem základ. imania. (4 replies)
 134. SK NACE (5 replies)
 135. Občianske združenie a daňové priznanie (16 replies)
 136. Zamestnanie konateľa spoločnosti s.r.o na jedno-štvrtinový úväzok (0 replies)
 137. Vzorky (0 replies)
 138. Majetkové priznanie (0 replies)
 139. Rezerva na nevyčerpanú dovolenku - účtovanie (8 replies)
 140. Faktúra do Švajčiarska za nepotrebný materiál,ktorý ostane na Slovensku. (5 replies)
 141. Musím podať daňové priznanie? (4 replies)
 142. Vysoký preplatok SP,ZP ako zaútovať. (5 replies)
 143. dlhodoby majetok (1 replies)
 144. vrátenie preplatku v Sociálnej poisťovni (4 replies)
 145. Som živnostnik a mam i s.r.o (0 replies)
 146. zaradenie HIM (2 replies)
 147. počítač, fa na sumu 924EUR zaradarila som do DHM, je to správne? (2 replies)
 148. Uctovnie faktur vystavenymi neplatcami DPH (7 replies)
 149. Vývoz tovaru pre neplátcu DPH (1 replies)
 150. Daňový bonus (6 replies)
 151. DPPO 2012 (7 replies)
 152. Prerušenie odpisov v JU-Výkaz majetku (0 replies)
 153. DP FO typ B - strata (1 replies)
 154. združenie a príjem športovca (0 replies)
 155. danovy bonus (8 replies)
 156. Môžem mať DIČ bez účtu? (12 replies)
 157. Poplatky SOZA (0 replies)
 158. vymeriavací základ pre platbu do soc. poisťovne (2 replies)
 159. Pohľadavka voči firme v reštrukturalizácii (0 replies)
 160. DP typ B str.12 (20 replies)
 161. odpisy budov (6 replies)
 162. Príspevok na stravovanie (3 replies)
 163. platba za vedenie účtovnictva (1 replies)
 164. Prílohy k žiadosti o registráciu na DPH (1 replies)
 165. danovy rezident alebo nerezident? (5 replies)
 166. DPFO 2012 - vynatie prijmov (2 replies)
 167. dôchodca - preukázateľné výdavky z nájmu + predaj nehnuteľnosti (1 replies)
 168. Danove priznanie zamestnanec+zivnostnik (8 replies)
 169. SZČO+ starobný dôchodca (7 replies)
 170. finančná zabezpeka (5 replies)
 171. Opravné DP A po vykonanom RZD (5 replies)
 172. Danove priznanie prijem licencna zmluva (25 replies)
 173. vymeriavaci základ dane (12 replies)
 174. výška príjmu SZČO, pri ktorej neplatí odvody do SP (8 replies)
 175. predčasný dôchodca a NČZD (2 replies)
 176. daňový bonus-hrubý alebo čistý príjem (6 replies)
 177. ako správne vysporiadať saldokonto s účtom 311? (7 replies)
 178. ZARADENIE ONESKORENE DOŠLEJ FAKTÚRY (6 replies)
 179. MANKO v sklade a jeho zaúčtovanie (2 replies)
 180. Príjem za rok 2011 zahrnúť do daňového priznania 2012 ? (1 replies)
 181. predaj darovaného auta (0 replies)
 182. Prerušenie živnosti od 1.2.2012 do 1.2.2015 (0 replies)
 183. Vrátenie preplatku zo ZP (0 replies)
 184. RZ ZP ako výdavok? (1 replies)
 185. Zdaňuje sa príjem zo zberu papiera? (0 replies)
 186. DP FO B (2 replies)
 187. Daňová povinnosť vs. daňový bonus (2 replies)
 188. portál http://www.ifrsonline.sk (0 replies)
 189. DzP FO prilohy (1 replies)
 190. Príjem z Českej republiky (13 replies)
 191. Daňové priznanie a manželkino dobrovoľné nemoc. poistenie (6 replies)
 192. plati sa dan z darovania auta? (0 replies)
 193. Daňové priznanie (5 replies)
 194. Daň z predaja nehnuteľnosti (0 replies)
 195. Rezerva na zľavy, bonusy a skontá je daňovo uznanou rezervou? (0 replies)
 196. Mandátna zmluva + DPH + ERP (15 replies)
 197. Danové priznanie v Nemecku (3 replies)
 198. Poistenie liečebných nákladov v zahraničí. (1 replies)
 199. Danove priznanie (16 replies)
 200. SZČO a starobný dôchodca (1 replies)
 201. Tlačivá pre daňové subjekty, kt. neboli zriadené na podnikanie (1 replies)
 202. ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie (0 replies)
 203. Daňový bonus (8 replies)
 204. Prerušenie živnosti,auto na leasing. (0 replies)
 205. Neuhradená pohľadávka a smrť živnostníka (3 replies)
 206. uplatnenie nč na manželku (2 replies)
 207. Letenka na meno konateľa, úhrada z účtu s.r.o. (0 replies)
 208. Ako zistím svoje DIČ keď už nepodnikám (2 replies)
 209. Problém s účtovaním platieb fakturovaných v CZK ale uhrádzaných v EUR (FIO účet) (9 replies)
 210. Príjem z OVB (1 replies)
 211. živnostník bez príjmu (1 replies)
 212. Daňové priznanie FO typ B (60 replies)
 213. Ku ktorému dňu treba zostaviť účtovnú závierku pri pozastavení živnosti a ako je to ďalej s daňovým priznaním (3 replies)
 214. Manko v sklade (0 replies)
 215. Nárok na nezdaniteľnú časť na daňovníka (4 replies)
 216. Musím mať valutovú pokladňu? (2 replies)
 217. Výkaz o príjmoch a výdavkoch za rok 2012 a paušálne výdavky (4 replies)
 218. Potvrdenie o príjme z ČR a rodné číslo (1 replies)
 219. Balík z USA (1 replies)
 220. Daňové priznanie - študent do 12.6.12, zamestnaná v Nemecku od 17.10.12 (1 replies)
 221. Nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu - § 11 (0 replies)
 222. DP-B z prenájmu a zo zamestnania (38 replies)
 223. registrácia na platcu DPH - neskoro? (0 replies)
 224. Rôzne druhy príjmu lekára (7 replies)
 225. DP a nezdaniteľná časť dane len za 7mesiacov (7 replies)
 226. Ako účtovať školania, kurzy? (3 replies)
 227. Občan Nemecka s príjmami na Slovensku (12 replies)
 228. Úroky z pôžičky od spoločníka-nevyplatené - sú pripočít.položkou v DP PO 2012? (1 replies)
 229. Opravná položka k čiastočne uhradenej pohľadávke (0 replies)
 230. DP zo SZČO a dohody (1 replies)
 231. Kombinácia nadmerný odpočet + vlastná daňová povinnosť (1 replies)
 232. Vyplatená odmena bez faktúry a zmluvy (6 replies)
 233. Platca DPH - ina osoba registrovana pre dan (2 replies)
 234. stravne (0 replies)
 235. Omega - vysporiadanie dobropisu internym dokladom (3 replies)
 236. Môže byť príjem z roku 2012 predmetom dane až za rok 2013? (4 replies)
 237. Suvisia spolu danove priznanie za 2012 a suhrnny vykaz 1-3 2013 ? (0 replies)
 238. OPTIMALIZÁCIA (1 replies)
 239. usetrenie nakladov za uctovnictvo (33 replies)
 240. pozastavenie živnosti ale szčo účtuje v PU (1 replies)
 241. Ako zaúčtovať mýto platené v nemecku platobnou kartou? (5 replies)
 242. Pomoc pri výpočte. (28 replies)
 243. Dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke (2 replies)
 244. uctovnictvo periodickej tlace (20 replies)
 245. Dotácie pre športové kluby z hľadiska daňového (0 replies)
 246. Daňové priznanie z dohôd a manželove odpočítanie (4 replies)
 247. Nezaplatenie DPH viac ako rok- sankcie (2 replies)
 248. Daňový bonus (8 replies)
 249. Sro kupila sro (5 replies)
 250. rozpis materiálu (0 replies)