1. Ako sa vyhnut dani z prenajmu bytu vlastnemu synovi (6 replies)
 2. Daň z motorových vozidiel - novela zákona (1 replies)
 3. Ktorou dohodou nahradiť dohodu o brigadnickej praci studentov? (2 replies)
 4. aké potvrdenie je potrebné dať do prílohy k DP pri príjme zo mzdy z Rakúska (3 replies)
 5. Skrátený pracovný kalendár v Olympe (3 replies)
 6. prenajom bytu za rok 2013 (8 replies)
 7. Daňový bonus pre britské dieťa a matku s TP na Slovensku (0 replies)
 8. Refakturácia mzdy informátora medzi dvomi s.r.o. (3 replies)
 9. DP k DPH pri neskorej registrácii DPH? (2 replies)
 10. Zostatok v pokladni k 31.12.2012 (2 replies)
 11. Účtovanie náhrad pri zahraničnej pracovnej ceste (1 replies)
 12. oznamenie uctu danovemu uradu (4 replies)
 13. zaúčtovanie tovaru poškodeného pri montáži (3 replies)
 14. Vystavená faktúra do ČR a kurz - zásielkový predaj (1 replies)
 15. Vybudovanie parkoviska+zatravnenie plochy-ako zaradiť do majetku, je to TZ? (1 replies)
 16. Dobropis vystavený v apríli, došiel v máji - Oberon JÚ (1 replies)
 17. oprava chýb minulých období (2 replies)
 18. nespolehlivý plátce (6 replies)
 19. Musí vystaviť kotolňa vyúčtovaciu faktúru za uplynulý rok ? (9 replies)
 20. Tovar na účte 132. (2 replies)
 21. oprávnený daňový výdaj nájomného (0 replies)
 22. HPP počas rodičovskej dovolenky od 01.01.2013 (0 replies)
 23. nákup traktora z eú - neplatca od platcu (3 replies)
 24. Daň z nehnuteľnosti - prosím o zaradenie do kategorie - ostatné stavby je správne? (1 replies)
 25. Ako postupovať pri aute na ICO a RC? (2 replies)
 26. auto z EÚ, DPH vo faktúre (0 replies)
 27. kto poberal príspevok z UP za dlhodobo nezamestnaného? (0 replies)
 28. Kúpa auta na leasing a nárok na odpočet DPH v r. 2013 (10 replies)
 29. Kúpa auta na leasing a nárok na odpočet DPH v r. 2013 (3 replies)
 30. Vyplatenie zo zisku v s.r.o. za roky 2010, 2011 a 2012 (0 replies)
 31. Zápočet DFA voči dobropisu od toho istého dodávateľa (2 replies)
 32. Účtovanie dobropisu, plátca DPH - Oberon JÚ (3 replies)
 33. Kaucia v hotovosti (8 replies)
 34. Švajčiarsko - DPH, CLO... Prosím poradte (1 replies)
 35. účtovanie vegetačnej steny (7 replies)
 36. Prosím vás do výkazu o MaZ do závazkoch musím opravit nevyčerpanu dotaciu z minulého obdobia. Mám k nej prirátať aj odvody za december ak su hradené z dotácie? dakujem (6 replies)
 37. Švajčiarsko - DPH, CLO... (1 replies)
 38. daňové priznanie DPH a odpredaj nehnuteľnosti z pohľadu predávajúceho (2 replies)
 39. Na blociku z cerpacej stanice nie je vobec uvedena DPH - stretli ste sa s tym; resp mozem si dan uplatnit? (4 replies)
 40. Fakturovať službu do Česka s DPH? (1 replies)
 41. Havarijné poistenie KASKO a PZP zahrnuté v cene vozidla (4 replies)
 42. Šikovný účtovník ktory vie aj poradiť s optimalizáciou odvodov, daní atď. (8 replies)
 43. Zostatok na 042 od roku 2009 - ako sa ho zbaviť? (5 replies)
 44. DPH-nájom+služby (2 replies)
 45. Registračná daň za auto a jej zaúčtovanie v PÚ (24 replies)
 46. Ako postupovať pri DPH. (0 replies)
 47. Daň z príjmu pri predaji domu (0 replies)
 48. Účtovanie investičného zlata (0 replies)
 49. Môže robiť účtovníčku pre SZČO jeho manželka zadarmo? (5 replies)
 50. A kto vlastne môže dať relevantné údaje aj spätne? (0 replies)
 51. Môže mať SZČO príležitostný príjem podľa § 8, ods. 1a) oslobodený do 500 EUR? (5 replies)
 52. Výmena plastových okien a náklady (2 replies)
 53. Alfa vystavuje nesprávne údaje na faktúrach ako to riešiť? (7 replies)
 54. spätná fakturá na živnosť (1 replies)
 55. Kde nájdem odovzdávacie protokoly? (3 replies)
 56. Ako (výhodne) predať darovaný pozemok a neplatiť daň? :) (2 replies)
 57. Mozem robit uctovnika zadarmo? (5 replies)
 58. cestovné náhrady (2 replies)
 59. Zaplatenie poistneho najneskor v posledny den splatnosti, § 31 Zakona o soc. poist. (1 replies)
 60. Platba za tovar cudzou kartou (3 replies)
 61. registrácia novej SRO na DU, SP a ZP (4 replies)
 62. a za akých podmienok sa môže auto odhlásiť? (1 replies)
 63. odhlasovanie auta (1 replies)
 64. Da sa účtovať úver v JU ked je zobrany na RČ ale je účelový na kúpu auta? (5 replies)
 65. žena na rodičovskom príspevku a dohoda (0 replies)
 66. Prijatá faktúra s dph po pozastavení živnosti (1 replies)
 67. Registrácia DPH (0 replies)
 68. Zaúčtovanie DPH ak nie je nárok na odpočet (0 replies)
 69. nájomné v priznaní DPH (1 replies)
 70. Preddavky na DPPO (3 replies)
 71. Základné imanie-ako zaúčtovať (1 replies)
 72. rozpušťanie dotácie (1 replies)
 73. oznamovacia povinnosť na daň z mot.voz. pri prenajatom aute (5 replies)
 74. Dotácia z úradu práce. (3 replies)
 75. Zrážková daň za audit zo zahraničia (0 replies)
 76. Ako vyčíslim hodnotu firmy (SZČO), ktorú chcem odkúpiť. (4 replies)
 77. Nevyzná sa tu niekto náhodou v IAS 41 - Poľnohospodárstvo? (2 replies)
 78. Súkromné jasle - faktúra s DPH alebo bez DPH? (1 replies)
 79. Preddavky na daň z príjmu stiahnuté z daňového preplatku (4 replies)
 80. zahraničná pracovná cesta vyúčtovanie (4 replies)
 81. Životné poistenie - poistník zamestnávateľ, poistený zamestnanec - ako účtovať poistné? (1 replies)
 82. Zaúčtovanie JCD (1 replies)
 83. Aké sú daňové a odvodové povinnosti pri predaji s.r.o.? (0 replies)
 84. vyradenie auta z majetku firmy (3 replies)
 85. Treba nový znalecký posudok na lesy pri zmene obhospodarovateľa? (1 replies)
 86. Povinný audit. (1 replies)
 87. Dotácia a DPH (2 replies)
 88. Neviete prosim poradit ako zistit, kde sa stala chyba? (3 replies)
 89. Intrastat - dodacie podmienky kody (0 replies)
 90. MRP a typ DPH (7 replies)
 91. aký druh zmluvy (0 replies)
 92. Daňové priznanie zamestnancovi po termíne kvôli bonusu. Opravné či dodatočné? (6 replies)
 93. Môžeme vystaviť faktúru za ubytovanie vopred (napr. 3 mesiace vopred)? (0 replies)
 94. Ukončenie živnosti (1 replies)
 95. Fakturácia (0 replies)
 96. Ako vyčísliť základ dane? (7 replies)
 97. Postúpenie lízingu od občana (0 replies)
 98. Ako dlho mam cakat na peniaze pri dodatocnom danovom priznaní (5 replies)
 99. predaj budovy s pozemkom 5 rokov po kolaudácii (4 replies)
 100. Zápočet pokuty s nadmerným odpočtom DPH (1 replies)
 101. Student v zahranici (0 replies)
 102. Môžem FA s dátum dodania 3/2013 zaevidovať do DPH 4/2013?? (8 replies)
 103. DPH a prefaktúrovanie vykonávaných služieb našimi zamestnancami pre inú spoločnosť (3 replies)
 104. Následný predaj kníh je s 10%DPH? (5 replies)
 105. DF - Česko (0 replies)
 106. Prikazna zmluva (1 replies)
 107. Je zostatková hodnota vyraďovaného softvéru z dôvodu likvidácie daňovo uznaná? (3 replies)
 108. Kupili sme auto na podnikanie. Mame oznamovaciu povinnost na dan z motorovych vozdiel? (5 replies)
 109. Prenájom FO-FO a platba v hotovosti (0 replies)
 110. Daňové skupiny (4 replies)
 111. Výdavky SZČO na kurz, cestovné (1 replies)
 112. Ako správne číslovať faktúry? (4 replies)
 113. dobropis (0 replies)
 114. predaj obchodneho podielu pod nominalne cenu a dan (3 replies)
 115. Datum zdanitetelneho plnenia na fakture po ciastkovej uhrade proforma faktury (3 replies)
 116. Dobropis v alfe (3 replies)
 117. účtovanie výroby piva (0 replies)
 118. Vypocet odstupneho (0 replies)
 119. Je predmetom dane z príjmu vyrovnávací podiel? (1 replies)
 120. Doklad preukazujúci zmenu sadzby koncesionárskeho poplatku (0 replies)
 121. Pitný režim (2 replies)
 122. Doklad preukazujúci zmenu sadzby koncesionárskeho poplatku (0 replies)
 123. Rozpočtová organizácia - mylná platba na príjmovom rozpočtovom účte 223 (3 replies)
 124. Ako zaúčtovať neoprávnený odber el.ener. a zisťovací poplatok s DPH v JU? Môžem nárokovať DPH a bude zisťovací poplatok náklad? (2 replies)
 125. Predbežná finančná kontrola vykonávaná v pokladni (0 replies)
 126. Sociálna poisťovňa - penále za oneskorené platby za r. 1995-2004 (4 replies)
 127. Sociálna poisťovňa -penále za oneskorené platby r. 1995-2004 (0 replies)
 128. DPH pri krádeži tovaru, ktorý bol samozdanený (2 replies)
 129. Služba dodaná do EÚ a daňové priznanie DPH (2 replies)
 130. dodatočné daňové priznanie k DPH - zníženie nadmerného odpočtu za 3/2013 následná daňová povinnosť za 4/2013 (1 replies)
 131. Čo s faktúrou z roku 2011, keď ju nemám v evidencii a teraz jej úhradu dodávateľ súdne vymáha? (0 replies)
 132. poplatky (0 replies)
 133. nehnutelnosť po rekonštrukcii (2 replies)
 134. ako vyplniť žiadosť o vrátenie poistného zaplateného bez právneho dôvodu (3 replies)
 135. dovoz tovaru z CZ (2 replies)
 136. priblíž mi to, čo to pre mňa znamená, budem mať komplikovanejšie daňové priznanie, ak budem fakturovať nájom bez DPH? (1 replies)
 137. Samozdanenie zahraničnej faktúry so zahraničnou daňou (2 replies)
 138. zisk z r.2000 (6 replies)
 139. faktúra za nájom s DPH alebo bez? (8 replies)
 140. MRP a kódy DPH (2 replies)
 141. Ako sa platia odvody do ZP z honorárov ak je registrovaný autor s prideleným DIČ? (4 replies)
 142. Nadmerny odpocet DPH (1 replies)
 143. PO vstupuje do likvidacie - ake ma povinnosti? (2 replies)
 144. vyradenie a predaj OA (4 replies)
 145. zrušenie registracie podla § 7a (0 replies)
 146. Platí študent denného štúdia ako SZČO odvody do Sociálnej Poisťovne? (2 replies)
 147. Odpočet DPH pri PHM (15 replies)
 148. Vklad tovaru z FO (nepodnikatel) do podnikania (0 replies)
 149. zrušenie registracie podla § 7a (0 replies)
 150. neplátca DPH sk fakturoval služby do EU bez registrácie (5 replies)
 151. pnka alebo vybratie dovolenky? (1 replies)
 152. musim odvadzat dan z prijmu,mamtrvaly pobyt na slovensku a pracujem vo svajciarsku,kde odvadzam mesacne dan z prijmu (3 replies)
 153. učtovanie na firemnom učte o uvere (6 replies)
 154. Oslobodené vyplatené cestovné náhrady (0 replies)
 155. zálohy na fľaše a sudy v JÚ - ako ich zaúčtovať? (2 replies)
 156. Fakturovanie medzi neplatcami DPH (5 replies)
 157. nedoplatok z RZZP 2012 a dodatočné daňové priznanie za 2012 (3 replies)
 158. Daňový bonus na dieťa rok 2012 (2 replies)
 159. Ako správne naúčtovať FA za nákup predlĺženej záruky na nové auto v PU, priradiť k OC auta, alebo časovo rozlišovať ? (1 replies)
 160. PSS: sprostredkovateľ (4 replies)
 161. Zdanenie dvoch a viac brigád (2 replies)
 162. Osobná spotreba SZČO - tovar (1 replies)
 163. Vydaná faktúra do HU - prepravné služby (2 replies)
 164. Dodanie kovového šrotu v tuzemsku pre zahraničného odberateľa (2 replies)
 165. Z akej sumy strháva poisťovňa daň pri ukončení poistenia? (3 replies)
 166. Dodanie služby do EU (2 replies)
 167. Trh s prenajmom nehnutelnosti (0 replies)
 168. Má poisťovňa právo na zrážkovú daň z výplaty životnej poistky? (4 replies)
 169. MRP, účtovanie nadmerného odpočtu. (2 replies)
 170. Oznamovacia povinnosť (0 replies)
 171. predaj majetku v s.r.o. (1 replies)
 172. účtovanie prehliadka dymovodov, kontrola kotlov (4 replies)
 173. Minulý rok (8 replies)
 174. účtovanie kontrola prieducho a dymovodov (0 replies)
 175. Dohoda o použití vlastného MV (3 replies)
 176. Dodanie stavby pre rakúskeho odberateľa na Slovensku s DPH?. (2 replies)
 177. ako je to s prijatím služby zo zahraničia. (1 replies)
 178. Nehnuteľnosti (2 replies)
 179. Dodanie služby švajčiarskemu zákazníkovi (0 replies)
 180. Ako postupovať pri klientoch zo zahraničia, konkrétne z Maďarska (0 replies)
 181. Odpočet DPH pri nákupe PHL (1 replies)
 182. Urad prace - odchod do zahraničia za účelom hladania práce. (2 replies)
 183. dobrovolne nezamestnany versus zamestnany v zahranici? (0 replies)
 184. predaj akcii - danove priznanie (0 replies)
 185. Dávka v hmotnej núdzi - polovičný úväzok (3 replies)
 186. Vklad tovaru z FO (nepodnikatel) do podnikania (0 replies)
 187. Povinnosť platiť daň z predaja nehnuteľnosti? (1 replies)
 188. danovy bonus (5 replies)
 189. Zaúčtovanie vyúčtovacej faktúry z minulého roka a uplatnenie DPH (3 replies)
 190. provízia (1 replies)
 191. robotník DoVP alebo DoPČ - nepravidelný príjem? (0 replies)
 192. Aká je lehota vrátenia DIČ kartičky? (3 replies)
 193. kontrola aktiv a pasív (0 replies)
 194. Softver z Australie (1 replies)
 195. Je predaj kníh s 10 % DPH? (2 replies)
 196. Sme spoločenstvo vlastníkov lesov a pasienkov a chcela by som zaúčtovať v podvojnom účtovníctve vyplatený podiel za predaj dreva. Na aký účet by som to mala zaúčtovať oproti pokladni? (0 replies)
 197. Je hradené stravné sro-ckou živnostnikom daňový náklad pre sro? (0 replies)
 198. dodanie služby pre švajčiarskeho zákazníka (0 replies)
 199. Bitcoin (4 replies)
 200. Zaúčtovanie SMS za cestovný lístok (2 replies)
 201. Poskytnutie pôžičky vs. prijatie protihodnoty (1 replies)
 202. kolko mam platit odvody v pripade prepusenia zivnosti koli materskej d. a po znovuobnoveni zivnosti? (1 replies)
 203. Čerpanie sociálneho fondu bez kolektívnej zmluvy (0 replies)
 204. Stary cestovny prikaz (1 replies)
 205. Uctovanie STK a EK auta (1 replies)
 206. Odpisy zabezpečovacieho systému? (0 replies)
 207. poplatok na podporu spotreby a odbytu mlieka (2 replies)
 208. Zauctovanie uhrady prijatej faktrury (3 replies)
 209. účtovanie dobropisu (2 replies)
 210. AKÝ TYP DPH? (1 replies)
 211. Odvody Dohodára (1 replies)
 212. Otazka ohladom platenia socialneho a zdravotneho poistenia (10 replies)
 213. Treba zivnostenský list na forex?+dane (3 replies)
 214. Daň z predaja nehnuteľnosti (1 replies)
 215. Preplatok rocneho zuctovania (2 replies)
 216. Elektronické podávanie (1 replies)
 217. Ako overim ze 2% z dane, ktore som poukazal v danovom priznani v prospech neziskovej organizacii, bola skutocne zaslana v prospech neziskovej organizacie? (1 replies)
 218. ako zauctovat brzdovu kvapalinu (4 replies)
 219. Účtovanie kreditu v PU (1 replies)
 220. odpočítavať dobropisy z obratu pre účely dph? (1 replies)
 221. Poznáte účtovníka/čku ktorý/á pracuje so systémom MRP a ovláda anglický jazyk? (1 replies)
 222. Dar-predaj-reklama a DPH (1 replies)
 223. finančná zábezpeka (4 replies)
 224. Koľko pýtať za vedenie účtovníctva (2 replies)
 225. Ako účtujete vystavené faktúry? (4 replies)
 226. Koniec živnosti, účtovanie po tomto dátume (6 replies)
 227. Dodanie služby na území SR firme registrovanej v ČR (1 replies)
 228. Sluzobna cesta do zahranicia, ako uctovat vyber penazi firemnou kartou? (0 replies)
 229. DKV faktura (1 replies)
 230. Ako opraviť neschválenú výročnú správu? (1 replies)
 231. Nájomné fakturované vopred (1 replies)
 232. Nájomné fakturované vopred (5 replies)
 233. Vystavena Faktura do CZ (2 replies)
 234. použitie súkromného auta na služobné účely (4 replies)
 235. fakturácia reklamných služieb do EU (2 replies)
 236. Neviem, či správne účtujem predaj cez zľavový portál z pohľadu dodavateľa služby. (1 replies)
 237. musi mať živnostník podnikatelský účet v banke? (7 replies)
 238. Faktúra z EÚ free of charge (4 replies)
 239. faktúra od českej firmy CZ za prenájom zo skladu na slovensku slovenskej firme s miestom dodania na Slovensku. Na fa nie je DPH. Ako postupovať? (3 replies)
 240. Dodatočné DPPO (1 replies)
 241. Potvrdenie o príjme zo závislej činnosti - preložené do AJ (1 replies)
 242. Poplatky súvisiace s kúpou motorového vozidla v EU (2 replies)
 243. Pôžička (1 replies)
 244. Dan pri predaji nehnutelnosti pre pravnicku osobu. (1 replies)
 245. je potrebné CMR? ak si tovar vozím sám zo zahraničia ( z Poľska) (0 replies)
 246. Zrušenie registrácie DPH a auto na leasing (0 replies)
 247. Zmluva o dielo so zahraničnou osobou (1 replies)
 248. Preddavky na dan za rok 2012 (5 replies)
 249. Daňová povinnosť z decembra (2 replies)
 250. nespravne platenie odvodov a dan z prijmov (5 replies)