1. Predbežná finančná kontrola vykonávaná v pokladni (0 replies)
 2. Sociálna poisťovňa - penále za oneskorené platby za r. 1995-2004 (4 replies)
 3. Sociálna poisťovňa -penále za oneskorené platby r. 1995-2004 (0 replies)
 4. DPH pri krádeži tovaru, ktorý bol samozdanený (2 replies)
 5. Služba dodaná do EÚ a daňové priznanie DPH (2 replies)
 6. dodatočné daňové priznanie k DPH - zníženie nadmerného odpočtu za 3/2013 následná daňová povinnosť za 4/2013 (1 replies)
 7. Čo s faktúrou z roku 2011, keď ju nemám v evidencii a teraz jej úhradu dodávateľ súdne vymáha? (0 replies)
 8. poplatky (0 replies)
 9. nehnutelnosť po rekonštrukcii (2 replies)
 10. ako vyplniť žiadosť o vrátenie poistného zaplateného bez právneho dôvodu (3 replies)
 11. dovoz tovaru z CZ (2 replies)
 12. priblíž mi to, čo to pre mňa znamená, budem mať komplikovanejšie daňové priznanie, ak budem fakturovať nájom bez DPH? (1 replies)
 13. Samozdanenie zahraničnej faktúry so zahraničnou daňou (2 replies)
 14. zisk z r.2000 (6 replies)
 15. faktúra za nájom s DPH alebo bez? (8 replies)
 16. MRP a kódy DPH (2 replies)
 17. Ako sa platia odvody do ZP z honorárov ak je registrovaný autor s prideleným DIČ? (4 replies)
 18. Nadmerny odpocet DPH (1 replies)
 19. PO vstupuje do likvidacie - ake ma povinnosti? (2 replies)
 20. vyradenie a predaj OA (4 replies)
 21. zrušenie registracie podla § 7a (0 replies)
 22. Platí študent denného štúdia ako SZČO odvody do Sociálnej Poisťovne? (2 replies)
 23. Odpočet DPH pri PHM (15 replies)
 24. Vklad tovaru z FO (nepodnikatel) do podnikania (0 replies)
 25. zrušenie registracie podla § 7a (0 replies)
 26. neplátca DPH sk fakturoval služby do EU bez registrácie (5 replies)
 27. pnka alebo vybratie dovolenky? (1 replies)
 28. musim odvadzat dan z prijmu,mamtrvaly pobyt na slovensku a pracujem vo svajciarsku,kde odvadzam mesacne dan z prijmu (3 replies)
 29. učtovanie na firemnom učte o uvere (6 replies)
 30. Oslobodené vyplatené cestovné náhrady (0 replies)
 31. zálohy na fľaše a sudy v JÚ - ako ich zaúčtovať? (2 replies)
 32. Fakturovanie medzi neplatcami DPH (5 replies)
 33. nedoplatok z RZZP 2012 a dodatočné daňové priznanie za 2012 (3 replies)
 34. Daňový bonus na dieťa rok 2012 (2 replies)
 35. Ako správne naúčtovať FA za nákup predlĺženej záruky na nové auto v PU, priradiť k OC auta, alebo časovo rozlišovať ? (1 replies)
 36. PSS: sprostredkovateľ (4 replies)
 37. Zdanenie dvoch a viac brigád (2 replies)
 38. Osobná spotreba SZČO - tovar (1 replies)
 39. Vydaná faktúra do HU - prepravné služby (2 replies)
 40. Dodanie kovového šrotu v tuzemsku pre zahraničného odberateľa (2 replies)
 41. Z akej sumy strháva poisťovňa daň pri ukončení poistenia? (3 replies)
 42. Dodanie služby do EU (2 replies)
 43. Trh s prenajmom nehnutelnosti (0 replies)
 44. Má poisťovňa právo na zrážkovú daň z výplaty životnej poistky? (4 replies)
 45. MRP, účtovanie nadmerného odpočtu. (2 replies)
 46. Oznamovacia povinnosť (0 replies)
 47. predaj majetku v s.r.o. (1 replies)
 48. účtovanie prehliadka dymovodov, kontrola kotlov (4 replies)
 49. Minulý rok (8 replies)
 50. účtovanie kontrola prieducho a dymovodov (0 replies)
 51. Dohoda o použití vlastného MV (3 replies)
 52. Dodanie stavby pre rakúskeho odberateľa na Slovensku s DPH?. (2 replies)
 53. ako je to s prijatím služby zo zahraničia. (1 replies)
 54. Nehnuteľnosti (2 replies)
 55. Dodanie služby švajčiarskemu zákazníkovi (0 replies)
 56. Ako postupovať pri klientoch zo zahraničia, konkrétne z Maďarska (0 replies)
 57. Odpočet DPH pri nákupe PHL (1 replies)
 58. Urad prace - odchod do zahraničia za účelom hladania práce. (2 replies)
 59. dobrovolne nezamestnany versus zamestnany v zahranici? (0 replies)
 60. predaj akcii - danove priznanie (0 replies)
 61. Dávka v hmotnej núdzi - polovičný úväzok (3 replies)
 62. Vklad tovaru z FO (nepodnikatel) do podnikania (0 replies)
 63. Povinnosť platiť daň z predaja nehnuteľnosti? (1 replies)
 64. danovy bonus (5 replies)
 65. Zaúčtovanie vyúčtovacej faktúry z minulého roka a uplatnenie DPH (3 replies)
 66. provízia (1 replies)
 67. robotník DoVP alebo DoPČ - nepravidelný príjem? (0 replies)
 68. Aká je lehota vrátenia DIČ kartičky? (3 replies)
 69. kontrola aktiv a pasív (0 replies)
 70. Softver z Australie (1 replies)
 71. Je predaj kníh s 10 % DPH? (2 replies)
 72. Sme spoločenstvo vlastníkov lesov a pasienkov a chcela by som zaúčtovať v podvojnom účtovníctve vyplatený podiel za predaj dreva. Na aký účet by som to mala zaúčtovať oproti pokladni? (0 replies)
 73. Je hradené stravné sro-ckou živnostnikom daňový náklad pre sro? (0 replies)
 74. dodanie služby pre švajčiarskeho zákazníka (0 replies)
 75. Bitcoin (4 replies)
 76. Zaúčtovanie SMS za cestovný lístok (2 replies)
 77. Poskytnutie pôžičky vs. prijatie protihodnoty (1 replies)
 78. kolko mam platit odvody v pripade prepusenia zivnosti koli materskej d. a po znovuobnoveni zivnosti? (1 replies)
 79. Čerpanie sociálneho fondu bez kolektívnej zmluvy (0 replies)
 80. Stary cestovny prikaz (1 replies)
 81. Uctovanie STK a EK auta (1 replies)
 82. Odpisy zabezpečovacieho systému? (0 replies)
 83. poplatok na podporu spotreby a odbytu mlieka (2 replies)
 84. Zauctovanie uhrady prijatej faktrury (3 replies)
 85. účtovanie dobropisu (2 replies)
 86. AKÝ TYP DPH? (1 replies)
 87. Odvody Dohodára (1 replies)
 88. Otazka ohladom platenia socialneho a zdravotneho poistenia (10 replies)
 89. Treba zivnostenský list na forex?+dane (3 replies)
 90. Daň z predaja nehnuteľnosti (1 replies)
 91. Preplatok rocneho zuctovania (2 replies)
 92. Elektronické podávanie (1 replies)
 93. Ako overim ze 2% z dane, ktore som poukazal v danovom priznani v prospech neziskovej organizacii, bola skutocne zaslana v prospech neziskovej organizacie? (1 replies)
 94. ako zauctovat brzdovu kvapalinu (4 replies)
 95. Účtovanie kreditu v PU (1 replies)
 96. odpočítavať dobropisy z obratu pre účely dph? (1 replies)
 97. Poznáte účtovníka/čku ktorý/á pracuje so systémom MRP a ovláda anglický jazyk? (1 replies)
 98. Dar-predaj-reklama a DPH (1 replies)
 99. finančná zábezpeka (4 replies)
 100. Koľko pýtať za vedenie účtovníctva (2 replies)
 101. Ako účtujete vystavené faktúry? (4 replies)
 102. Koniec živnosti, účtovanie po tomto dátume (6 replies)
 103. Dodanie služby na území SR firme registrovanej v ČR (1 replies)
 104. Sluzobna cesta do zahranicia, ako uctovat vyber penazi firemnou kartou? (0 replies)
 105. DKV faktura (1 replies)
 106. Ako opraviť neschválenú výročnú správu? (1 replies)
 107. Nájomné fakturované vopred (1 replies)
 108. Nájomné fakturované vopred (5 replies)
 109. Vystavena Faktura do CZ (2 replies)
 110. použitie súkromného auta na služobné účely (4 replies)
 111. fakturácia reklamných služieb do EU (2 replies)
 112. Neviem, či správne účtujem predaj cez zľavový portál z pohľadu dodavateľa služby. (1 replies)
 113. musi mať živnostník podnikatelský účet v banke? (7 replies)
 114. Faktúra z EÚ free of charge (4 replies)
 115. faktúra od českej firmy CZ za prenájom zo skladu na slovensku slovenskej firme s miestom dodania na Slovensku. Na fa nie je DPH. Ako postupovať? (3 replies)
 116. Dodatočné DPPO (1 replies)
 117. Potvrdenie o príjme zo závislej činnosti - preložené do AJ (1 replies)
 118. Poplatky súvisiace s kúpou motorového vozidla v EU (2 replies)
 119. Pôžička (1 replies)
 120. Dan pri predaji nehnutelnosti pre pravnicku osobu. (1 replies)
 121. je potrebné CMR? ak si tovar vozím sám zo zahraničia ( z Poľska) (0 replies)
 122. Zrušenie registrácie DPH a auto na leasing (0 replies)
 123. Zmluva o dielo so zahraničnou osobou (1 replies)
 124. Preddavky na dan za rok 2012 (5 replies)
 125. Daňová povinnosť z decembra (2 replies)
 126. nespravne platenie odvodov a dan z prijmov (5 replies)
 127. paragr.7a (DPH) (1 replies)
 128. Učtovanie o výrobkoch (2 replies)
 129. Dan z vyhier v Bwin kasine (krajina Gibraltar) (0 replies)
 130. Autodoprava - uplatnenie nahrady PHM (3 replies)
 131. príjem švajčiarsko - slovensko (8 replies)
 132. faktúra a dodací list (3 replies)
 133. vyrovnanie účtu 365 (1 replies)
 134. zaučtovanie samozdanenie v alfe plus (0 replies)
 135. Do ktorej odpisovej skupiny patrí sauna, vírivka a posilňovacie stroje? Ako odpisovať? (1 replies)
 136. autodoprava - uctovnictvo (0 replies)
 137. predaj auta SZCO (0 replies)
 138. Ako zistím výšku zisku pri živnostníkovi? (2 replies)
 139. dan z predaja pri dochodcoch (0 replies)
 140. Úhrada faktúry za dodávku tovaru s montážou (2 replies)
 141. sankcie a penále z DÚ (5 replies)
 142. Kódy colného sadzobníka (0 replies)
 143. Predfaktura zaplatená v roku 2012 a dph (4 replies)
 144. poraďáci, vedeli by ste mi preložiť Abstrakt do angličtiny ...potrebujem to dať do bakalárky (2 replies)
 145. účtovanie prvotného vkladu na bankový výpis (2 replies)
 146. OUR bankové poplatky čínskej banky (0 replies)
 147. Pri predaji 1/2 nehnuteľnosti si uplatňujem 1/2 výdavkov na stavbu? (3 replies)
 148. Kedy pocitat koeficient DPH pri nakladoch na rekonstrukciu nebytoveho priestoru? (1 replies)
 149. Vyplácanie cestovných nákladov (0 replies)
 150. Nákup PHM účtujem ako výdavok do osobnej spotreby? Súkromné vozidlo, účtujem náhrady. (4 replies)
 151. mám nárok na odpočet DPH pri kúpe nealko nápojov pre zamestnancov? (3 replies)
 152. predplatné do zahraničia (3 replies)
 153. daň FO-PO zo zisku (2 replies)
 154. Aká sadzba DPH na tlač časopisu bez reklám? (1 replies)
 155. Daň. priznanie za rok 2012 typ. B a rôzne príjmy zo zahraničia (5 replies)
 156. Ako účtujeme vytvorenie DM vlastnou činnosťou? (1 replies)
 157. Ako mám zaúčtovať uhradenie faktúry, ktorá bola uhradená z iného účtu, nie podnikového. (7 replies)
 158. Otvorenie s.r.o. so zahraničným spoločníkom (7 replies)
 159. Kúpa software + inštalacia a zaskolenie pracovnikov ako zaradit do majetku? (5 replies)
 160. Dan z Forex-u (1 replies)
 161. Výpočet náhrad zahraničná SC - aktuálne info (3 replies)
 162. zrušenie životného poistenia a jeho vyplatenie (3 replies)
 163. Ako správne účtovať prevod MV obstarané na úver? (1 replies)
 164. stavebné úpravy sídla firmy (0 replies)
 165. Dotácia na kúpu zariadenia a DPH (3 replies)
 166. Vyplatenie zisku za rok 2012 v roku 2013. (2 replies)
 167. Študent verzus živnostník - porovnanie odvodov. (0 replies)
 168. Kúpa počítača od FO (1 replies)
 169. Tiez ma zaujimaju uzavierky (0 replies)
 170. Tlačivo E9 pre Švajčiarsko. (0 replies)
 171. porebujem POMOC ...potrebujem súrne zistiť príjem sptorebných daní (spo. daň z min. olejov, alkohol. nápojov a tabakových výrobkov na príjmoch rozpočtu v Maďarsku.... (5 replies)
 172. Vyplatenie podielu na zisku (1 replies)
 173. Vzniká povinnosť odviesť DPH aj pri nadobudnutí služby (prístupu do databáz) z USA, ktorú sme dostali zadarmo, prosím? (2 replies)
 174. cirkevne dane v Rakusku pre studentov v ramci programu Erasmus (8 replies)
 175. Faktura za sluzbu z 3 statu s DPH (2 replies)
 176. ako vyplniť rozdiely z dodatočného DP typ A (1 replies)
 177. Daň zaplatená v zahraničí - Švajčiarsko (5 replies)
 178. Zabudol som uviesť v daňovom priznaní takmer 2000€, čo teraz s tým? (9 replies)
 179. účet 419 (2 replies)
 180. Nebijú sa tieto funkcie svojou podstatou? (2 replies)
 181. Nahlásenie zamestnávateľa na danovú kontrolu (3 replies)
 182. Máme lístky v hodnote 3 €, ide do nákladov 55% z 3€ alebo 4€? (4 replies)
 183. Aké sú podmienky distribúcie alkoholu? (2 replies)
 184. zrušenie zivotneho poistenie-zauctovanie (0 replies)
 185. distribúcia alkoholu (0 replies)
 186. Neuhradeny zavazok z obstarania odpisovaneho majetku, danove a uctovne hladisko. (3 replies)
 187. Prechod z JU do PU faktúry. (9 replies)
 188. Súhrné výkazy (0 replies)
 189. základné imanie (5 replies)
 190. Dodanie z Čiech - dátum splnenia dodávky (1 replies)
 191. chýbajúca faktúra (1 replies)
 192. Faktúra roku 2012 zaúčtovaná 2013 (5 replies)
 193. Súhrnný výkaz (1 replies)
 194. Odpis budovy kde má SZČO sídlo (1 replies)
 195. Prechod na platcu DPH v priebehu roka - zaúčtovanie proforma faktúry (3 replies)
 196. Honorar pre ucinkujucich (0 replies)
 197. Oneskorená registrácia DPH a krátkodobý majetok (5 replies)
 198. výročná správa (0 replies)
 199. Pozemkové spoločenstvá - registrácia (3 replies)
 200. Samozdanenie prepravných nákladov (6 replies)
 201. Tovar z 3. krajiny (India) fakturovany SK firme ale dodany do Talianska (1 replies)
 202. Tovar a sluzby evidencia v ERP (4 replies)
 203. Rezervný fond (4 replies)
 204. ako s paušálnou náhradou nákladov spojených s uplatnením pohľadávky? (0 replies)
 205. poistenie prevedeného majetku (0 replies)
 206. Ako nahodiť do nového programu leasingové splátky? (4 replies)
 207. Neziskovky a danove priznanie k dani z motorovych vozidiel (1 replies)
 208. predaj auta FO (0 replies)
 209. Ak mam trvaly pracovny pomer, budem platit odvody aj z brigadnickej prace studenta? (1 replies)
 210. Servisny technik (1 replies)
 211. Vyúčtovanie stravného pri zahran.pracovnej ceste - USA (5 replies)
 212. Predaj majiteľovi s dph alebo bez dph??? (1 replies)
 213. Slovak personal bank account with debit card for non resident - ATM withdrawals abroad, professional service? (5 replies)
 214. DIČ a živnosť po novom (0 replies)
 215. Spravne urobit uzavierku z registracnej pokladne. (3 replies)
 216. Spravne mesacne uzavierky? (0 replies)
 217. 1-04 štvrťročný výkaz o práci v školstve (0 replies)
 218. Tlačivo E9 pre nemecký úrad. (3 replies)
 219. Ako účtujete platbu poukážkou kobinovanú s platbou v hotovosti? (0 replies)
 220. Elektronický prístup k danovemu úradu (2 replies)
 221. Ako správne opraviť chyby minulých účtovných období? (4 replies)
 222. kam by ste zaradili - do akej odpisovej skupiny - centrálny zmäkčovač vody (slúži na zmäkčovanie vody pre umývačky riadov) a šokový schladzovač/ zmrazovač? (2 replies)
 223. kam by ste zaradili - do akej odpisovej skupiny - centrálny zmäkčovač vody (slúži na zmäkčovanie vody pre umývačky riadov) a šokový schladzovač/ zmrazovač? (0 replies)
 224. Zaúčtovanie prepravných nákladov zo zahraničia (2 replies)
 225. Aký je postup ukončenia účtovníctva pri prerušení živnosti? (4 replies)
 226. Sú výdavky hradené počas pozastavenia živnosti ovplyvniteľnými ZD? (1 replies)
 227. Súbeh práce účtovníka a HR (2 replies)
 228. Aky typ dokladu pri nakupe od FO nepodnikatela? (2 replies)
 229. Je dohodnuté odstupné od zmluvy o dielo zdaniteľným plnením ? (1 replies)
 230. Dobropis k nedodanej fakture (k tovaru) (1 replies)
 231. VŠ študent, viac dohôd o brigádnickej práci študentov, rôzni zamestnávatelia, príjem nad 155 Euro (1 replies)
 232. Kam sa podela tema "Odporucte" zo starej porady? Potreboval by som ju :) (2 replies)
 233. vývoz tovaru mimo krajín EÚ (0 replies)
 234. ahojte...kde by som našla podiel jednotlivých spotrebných daní na verejných príjmoch?.... potrebujem analyzovať štáty SK, CZ, PL, HU - (2 replies)
 235. Zaúčtovanie prepravných nákladov (0 replies)
 236. Odpoveď najmä pre Betinu2 na príspevok z r. 2010 (0 replies)
 237. Musí sa aj dôchodca zaregistrovať na daňovom úrade ak prenajíma byt?? (2 replies)
 238. cestovné náhrady (2 replies)
 239. Cestovné náhrady - pomooc (2 replies)
 240. Nárok na daňový bonus (1 replies)
 241. Práca finančného analytika (0 replies)
 242. Neviete mi náhodou zistiť aké spotrebné dane sa uplatňujú v krajinách V4 - SK, CZ, HU, PL? (10 replies)
 243. Daň z predaja zdedenej nehnuteľnosti (0 replies)
 244. Krátky projekt v programe ALFA (2 replies)
 245. Krátky projekt v programe ALFA (0 replies)
 246. predaj/cena vozidla medzi spriaznenymi osobami (2 replies)
 247. Založenie učtu v nemecku (5 replies)
 248. oslobodenie dodania tovaru do EU - dokazovanie (2 replies)
 249. Cestovné náhrady (0 replies)
 250. povinnosť vystaviť fakturu (0 replies)