PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 [148] 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454

 1. Faktúra z krajiny mimo EÚ
 2. nákup vozidla v zahraničí
 3. Je zamestnanecka premia povinna?
 4. 31. Január ukonč. živnosti, september nová živnosť medzitým úrad práce, pokladňa riadne odhlásená aj prihlásená za koľko mesiacov platiť daň z morových vozidiel, keď som neurobil oznamovaciu povinnosť
 5. Podlieha dane z príjmu - predaj družstevných podielnických listov?
 6. Poznámky k účtovnej závierke 2012
 7. DPH a cestovná kancelária
 8. NEDOPLATOK rzzp ? pri výpočte nového preddavku na ZP od 1.1.2013
 9. platit dan z MV za auto za 13mesiacov?
 10. Neskorá platba faktúr - úrok
 11. rozdelenie zisku spoločnosti
 12. Daňové priznanie u opatrovateliek
 13. podanie daňového priznania a splaťnosť dane
 14. Uctovanie splatok za tovar. Fakturovanie- prijem iba cez HOTOVOST
 15. zahraničná fa a prijatá záloha
 16. samozdanenie
 17. Mandátna zmluva - DIČ
 18. Ako zaúčtovať počiatočný stav banky
 19. Fakturácia služby do tretích krajín a DPH
 20. Poplatok za vedenie účtu s cennými papiermi - kam zaúčtovať?
 21. Odvod do SP z odstupného a dávky z nezamestnanosti
 22. Odpis a predaj vozidla
 23. VšZP 2013 - nové tlačivo Oznámenie poistenca/platiteľa poistného
 24. Vyúčtovanie energií nájomcom
 25. Oznámenie?
 26. práca v Holandsku na slovenskú živnosť pre slovenskú firmu(s.r.o)
 27. Spätné príhlásenie vozidla na DÚ
 28. Čo všetko sa ráta do príjmu?
 29. program MRP
 30. Technické zhodnotenie alebo VOZD?
 31. Predaj zdedenej nehnutelnosti po starych rodicoch
 32. Služba uskutočnená v ČR
 33. Cestovní príkaz + odchody zo zamestnania
 34. bezodplatné nadobudnutie tovaru a jeho ďalší predaj
 35. DMV za rok 2012 a používanie vozidla v zahraničí.
 36. Poplatok za zdravotné poistenie
 37. Predaj obstaraneho majetku pod cenu
 38. depozit
 39. nezdanitelna cast zakladu dane
 40. zaradenie do odpisových skupín
 41. Ako účtovať a zdaniť prijaté platby cez MyPAY?
 42. blok a VPD rôzne zaokrúhlovanie súm
 43. Energia - účtovanie
 44. NBO reklamy a ine sluzby
 45. DP2012 - zamestnaná+evid. na UP + predaj bytu
 46. účtovanie prepravy
 47. podať daňové priznanie k mot.vozidlu aj ked si uplatnujem pausal
 48. Daňové priznanie DPH
 49. trojstranný obchod-úplný začiatočník
 50. Zdaňovanie prijmu z fotovoltalickej elektrárne
 51. podať za rok 2012 priznanie alebo nie?
 52. SZCO a SHR prosím o pomoc
 53. Predaj osobného auta leasingovej spoločnosti
 54. Zaradiť auto do podnikania? - živnostník
 55. Ročné zučtovanie dane - prílohy
 56. vlastné príjmy manžela k uplatneniu nezdaniteľnej časti
 57. SPP a dodržiavanie zákona o DPH
 58. Odpočítanie dane pri nehnuteľnom majetku
 59. hmotnosť auta
 60. Hlásenie chyby - DP z motorových vozidiel
 61. odvod dph v omege
 62. Požičané vozidlo z iného kraja
 63. Uctovanie PZP na firemné auto
 64. študent SZČO
 65. Aka musi byt vyska rocneho prijmu aby som bol platca DPH.
 66. Blokovanie nižšej ceny ako je nastavená v ERP
 67. účtovanie úveru v spoločenstve vlastníkov bytov
 68. jak účtovat na účet 326
 69. Konateľ fakturúci vlastnej firme
 70. Daň z motorových vozidiel
 71. Vypis zo vszp
 72. Ukončenie účt. roka 2012 v JU
 73. Odvod do zdravotnej poistovne z vyhry 14 %, sposob vypoctu ???
 74. Kto odsúhlasuje pohľadávky a záväzky
 75. DPH - knihy
 76. danove priznanie v rakusku
 77. dlžné poistné - daňový výdavok
 78. Koeficient DPH v druhom roku
 79. Menší príjem ako výdaj
 80. Kúpa auta na spotrebný úver - daňové odpisy a DPH v roku 2012
 81. Aká je max.výška príležitostných príjmov oslobodených od dane za rok 2012 a 2013?
 82. Zostatok v pokladni
 83. DPH -vyradenie nákl.MV do osob.užívania(účt.odpís. ale daň.neodp.
 84. nárok na odpočet DPH vrátenej zahraničným osobám firmou Global Refund
 85. Čiastočne uhradená fa, čo s DPH a prelomom roka.
 86. Daň za jeden deň podnikania.
 87. stála prevádzkáreň v Holandsku
 88. Ročný nánom za SEJF v banke
 89. ERP len na úhrady
 90. Aká je odpočítateľná položka na daňovníka v roku 2013?
 91. daňová povinnosť za sprostredkovateľské služby
 92. Stravné - príspevok zo soc.fondu od zamestnávateľa
 93. zaúčtovanie rozdielu zisteného pri inventúre.
 94. Pltaba poukážkou
 95. Odpocet DPH pri nakupe tovaru na firmu
 96. Odpocet DPH + odpisy
 97. Platenie dane z dotácie
 98. Nákup služby v USA a DPH
 99. Zdaniteľné plnenie na faktúre
 100. Príjmy zo Švédska oslobodené od DPH?
 101. FA vystavene v roku 2012 a zaplatené v r 2013
 102. dodavka s miestom dodania v inom clenskom state
 103. Skladová evidencia
 104. refakturácia služieb z EU
 105. preplatok elektri.energie
 106. Príjem 100.000 Eur a mesačny platca DPH
 107. daňový bonus SZČO...
 108. Otázky k daňovému priznaniu 2012
 109. Platit dan z motoroveho vozidla ?
 110. DzMV a podanie cez edane
 111. Zaplatene darom
 112. Zmennosť
 113. Nakup a uctovanie stravnych listkov v JU-SZCO bez zamestnancov.
 114. nájom nehnuteľnosti v podielovom spoluvlastníctve
 115. dobry den
 116. Účtovanie za reklamu na webovej stránke a platba za doménu
 117. Zaúčtvanie dlžnej čiastky ( z lízingovej spoločnosti)
 118. Vlastné výrobky
 119. Premlčané pohľadávky a opravné položky
 120. SZČO - invalidný dôchodca
 121. pracujúci študent v ČR a rezidencia resp. DP
 122. Daň z predaja zdedenej nehnuteľnosti
 123. spotreba audi a4
 124. Potvrdenie o úhrne zdaniteľných príjmov
 125. faktúra z ČR
 126. DPH a financie
 127. súhrnný výkaz a služby na nehnuteľnosti v ČR
 128. Zaučtovanie škody
 129. Zdaniteľné výdavky.
 130. stravné lístky
 131. Zníženie HV o zaplatenú daň
 132. Dobrý deň,
 133. nezaplatená provízia na základe mandátnej zmluvy
 134. Vyplatenie podielov zo zisku za rok 2012
 135. Dph pri zadržaní stroja
 136. Aku analytiku na zaciatku?
 137. stará faktúra
 138. zlavomat a fakturácia
 139. Kam sa účtuje poistenie živnostníka za výkon činnosti?
 140. Odoslaná faktúra na prelome rokov
 141. Môžem s odpočítať zaplatenú DPH za ubytovanie?
 142. Pokračovanie na podnikateľskom účte
 143. stravné (obedy) a DPH
 144. Daň z MV - celková hmotnosť v tonách
 145. Nefungujuce eDane - pomoc
 146. daňové priznanie pre opatrovateľky
 147. zotrvať v 2.pilieri ?
 148. Likvidácia - daňové priznanie DPH, DPzMV, Prehlad
 149. Povinnost opravit colne hlasenie pri vyvoze
 150. Dobropis - vrátený tovar v nasledujúcom roku a vplyv na dan z prijmov
 151. Fotovoltanické zariadenie
 152. Neplatca DPH nákup z krajín EU
 153. Daňové priznanie a české faktúry
 154. daň z motorových vozidiel
 155. študentsky status
 156. Pohľadávky nad 331,94 EUR
 157. fa za stavebné práce vo Francúzsku pre Slovenskú firmu
 158. predaj cez internet - zákazníci zo zahraničia, mimo EÚ a DPH
 159. Proforma z EU, nedodany tovar v roku 2012, nedodana faktúra
 160. DPH zarátať do Dec alebo Jan? Rôzne dátumy platby, odoslania a doručenia objednávky...
 161. Dá sa odpisovať majetok pod 1700€?
 162. dobropis na prelome rokov
 163. Upresnenie k paušálnym výdavkom
 164. Stačí príjmový pokladničný doklad?
 165. dovoz auta z EU a registracia DPH
 166. DP z prace na dohodu
 167. Sprostredkovanie zahranicnej prepravy osob
 168. Nerozdelený zisk minulých rokov (428)
 169. DzMV pri ukončení živnosti počas roka a opätovnom založení
 170. prihlásenie a odhlásenie auta v tom istom mesiaci
 171. Vytlačenie krycieho listu v aplikácii e-dane
 172. služobná cesta diety
 173. uctovanie v JU pri preruseni zivnosti
 174. Výkaz nedoplatkov zo ZP
 175. Kúpa auta z Nemecka
 176. Daňová kontrola
 177. leasing - predčasne ukončený+nový leasing
 178. uctovanie preddavkov na dan z MV
 179. Vyplácanie provízií do zahraničia - vyplýva niečo ohľadne DPH?
 180. Mám nárok na vrátenie dane?
 181. KOEFICIENT
 182. NČZD
 183. účtovníčka
 184. Dá sa zvýšiť HV a ako?
 185. DPH zo služieb platobných terminálov dodaných zahraničnou osobou?
 186. Splátkový kanlendár
 187. Paragraf 85
 188. Faktúra do krajiny EÚ - náležitosti
 189. Predpis DPH = SURNE
 190. ako správne zaokrúhliť sumu na VFA
 191. Odberateľský bonus - súhrnný výkaz
 192. Včera na školení som sa spytal ako mám postupovať s nájdenými dokladmi z r. 2009
 193. koeficient jednoduché účtovníctvo
 194. rezervy na refakturáciu
 195. Vyradenie DHM-automobil ešte neodpísaného
 196. ťarcha - vecné bremeno
 197. nájomné a zápis do katastra
 198. účtovanie DPH
 199. Auto na tretinky
 200. nepredložené doklady o nákupe PHM
 201. Prenajom bytu 2013
 202. Obrat pre ucely DPH na urcenie zdanovacieho obdobia a dobropisy
 203. prenájom
 204. daň z motorového vozidla - prenajaté vozidlo
 205. Odmena advokáta za vymáhanie pohľadávky
 206. storno faktury za reklamaciu
 207. Príjem z nájmu 2013 a paušálne výdavky
 208. Nevyfakturová dodávka vody
 209. Služby vzťahujúce sa na nehnuteľnosť.
 210. odpisy
 211. s.r.o. a kúpa nehnuteľnosti v Nemecku
 212. Postrekovač+oprava+certifikát?
 213. prechod z JU na PU
 214. rocne zuctovanie za rok 2012
 215. Inventúra
 216. Daňové náklady
 217. rekonstrukcia nehnutelnosti a DPH
 218. SOI - náklady na skúšku odobratého výrobku
 219. Obsah na zahraničnej faktúre
 220. predaj v UK na vystave
 221. uctovanie PHM z Ciech
 222. Termínovaný vklad-účtovanie na konci roka
 223. Refundácia mzdy - Obvodný úrad, odbor krízového riadeni
 224. neuhradené pohľadávky od r.2009
 225. Odpisovanie majetku v hodnote nižšej ako 1700 eur
 226. uctovanie PHM z Ciech
 227. obsah faktúry podľa zákona o dph za nájom nehnuteľnosti od 1.1.2013
 228. Predaj osobného automobilu oslobodené od DPH
 229. Daň z predaja auta súkromnou osobou
 230. Likvidácia s.r.o. k 1.1. - účtovná závierka
 231. danove priznanie
 232. Vyúčtovanie poskytnutej zálohy interným dokladom
 233. devízový účet a kurz
 234. Ročné zúčtovanie dane za rok 2012
 235. Cestná daň
 236. odpis počítača v JU
 237. Potrebujem poradiť ako zaučtovať výmenu zariadenia predajne.
 238. FO prenajima byt ako kancelariu s.r.o.
 239. Autokredit - postúpenie na FO a DPH
 240. Interná smernica drobného majetku
 241. Čakám na DIČ môžem už nakúpiť tovar?
 242. Príspevok na opatrovanie
 243. Auto a zmena SZCO na s.r.o.
 244. Stravné lístky
 245. Danove priznanie?
 246. Predaj vraku ???
 247. koeficient DPH a příležitostná činnost
 248. Predaj osobného automobilu oslobodeného do dane
 249. Súhrnný výkaz (kvartal-mesiac)
 250. kedy vznika daňová povinnosť DPH?