1. Daňové priznanie dôchodca (5 replies)
 2. dotácia na investičný majetok (9 replies)
 3. Musím podať DP, ak som okrem zamestnania v SR nemal príjem? (0 replies)
 4. money S3 - zásoby (3 replies)
 5. Účtovanie platieb prijatých cez Paypal (0 replies)
 6. tvorba zákonného RF (0 replies)
 7. nárok na zamestnaneckú prémiu? (4 replies)
 8. FR SR upozorňuje na podvodné e-maily (0 replies)
 9. Ťarchopis (5 replies)
 10. Reálne výdavky vs. zdanenie príjmu FO z prenájmu (6 replies)
 11. Kde by som našla vývoj podielu jednotlivých spotrebných daní na HDP v krajinách EU (0 replies)
 12. Treba zaplatiť daň z predaja bytu? (0 replies)
 13. Daňový bonus (17 replies)
 14. Ako faktúrovať DPH pri dodaní služby do Japonska? (1 replies)
 15. Zapožičanie firemného auta manželke zamestnanca (0 replies)
 16. prerušenie živnosti a lízingové splátky (0 replies)
 17. Daň z predaja nehnuteľnosti v roku 2013 (11 replies)
 18. daňové priznanie 2012 a NČZ dane na manžela (11 replies)
 19. Prijem formou prikaznej zmluvy, vyhra v sutazi (0 replies)
 20. Súkromný účet s povoleným debetom používaný aj ako fremný (3 replies)
 21. Zahraničný príjem nezdanený (37 replies)
 22. Omylom vystavená faktúra za službu, uplatnená DPH... (4 replies)
 23. Daňové priznanie. (12 replies)
 24. Zdanenie príležitostného príjmu (2 replies)
 25. danovy preplatok ? (15 replies)
 26. daňové priznanie typ B, ak som SZČO na SVK a zároveň zamestnanec v ČR (4 replies)
 27. SZČO mal prerušenú živnosť od 1.7.12-28.2.13, tento deň aj zrušil živnosť. V DP 2012 budem upravovať ZD o nez.pohľ.,zav. zasoby. Ako je to s pohľadavkámi ktoré splňajú podmienky na 100% OP ? (0 replies)
 28. nepodnikateľ, ktorý predal majetok vo výške 2800 EUR FO podnikateľovi, musí tento príjem zdaniť a tiež či je to obmedzené nejakou výškou? Ďakujem (1 replies)
 29. predaj nehnutelnosti (0 replies)
 30. predaj cesty (1 replies)
 31. Moznost vratenia DPH na pocitac nadobudnuty pred registraciou na DPH (4 replies)
 32. účtovanie kúpy bytu (1 replies)
 33. Potrebujem pomoc pri DP typu A. (2 replies)
 34. Kde v daňovom priznaní typ B zapísať príjem z dotácie na pôdu? (3 replies)
 35. Oslobodenie od DPH (1 replies)
 36. Kúpa pohľadávky (0 replies)
 37. fakturácia karty s DPH či bez? (3 replies)
 38. Oprava pri tvorbe socialneho fondu (8 replies)
 39. čacové rozlíšenie výnosov (3 replies)
 40. uctovanie odpisov DM, kupa osobneho automobilu. (4 replies)
 41. Auto nezaradené v podnikaní (4 replies)
 42. Depozit pri založení sro (0 replies)
 43. Dodatocne danove priznanie podane neskoro (5 replies)
 44. Účtovanie príjmu zo živnosti a závislej činnosti. (0 replies)
 45. DP 2012 (1 replies)
 46. vrátenie daňoveho preplatku (0 replies)
 47. Súkromné autá (6 replies)
 48. DP - typu B (39 replies)
 49. DP - prenajom auta (3 replies)
 50. Som povinna podat DP? (5 replies)
 51. Používanie dvoch spôsobov vystavovania FA súčasne (0 replies)
 52. Opravné položky v DP (8 replies)
 53. Aky typ danoveho priznania vyplnit,A alebo B? (39 replies)
 54. platenie DPH pri dovoze tovaru z ČŠ (1 replies)
 55. postúpenie postúpenej pohľadávky (1 replies)
 56. stavba vo vlastnej rezii (1 replies)
 57. záporný stav peňažných prostriedkov výkaz cash flow (4 replies)
 58. Ukončenie živnosti a odvody do ZP (9 replies)
 59. Aký typ DP? (3 replies)
 60. Zápočet nadmerného odpočtu DPH. (2 replies)
 61. stav zásob ku koncu roka (5 replies)
 62. VýDAVKY NA TELEFÓN - faktúra nie je vystavená na IČO (1 replies)
 63. Problémy pri účtovnej závierke (0 replies)
 64. RZD (16 replies)
 65. Odpisy (3 replies)
 66. dan z predaja bytu po sty krat (prosim o radu) (2 replies)
 67. Faktúra -daňový doklad (2 replies)
 68. odpočítateľná položka na manželku za rok 2011 (6 replies)
 69. Prevod firmy pred otvorením Daňovej kontroly (2 replies)
 70. Danove priznanie a danovy rezident - 2 mesiace na SVK, 10 mesiacov v CR (2 replies)
 71. Ročné zúčtovanie za zamestnanca, ktorý ukončil PP (2 replies)
 72. Cestovné náhrady + stravné (6 replies)
 73. Dôchodca prenajíma garáž (1 replies)
 74. Kód druhu obchodu v Poznámkach k UZ 2012 (1 replies)
 75. Odpočitateľná položka na manželku SZČO (94 replies)
 76. zúčtovanie dph na konci roka (5 replies)
 77. kurz pilates - výdaj ovplyvňujúci ZD (0 replies)
 78. Oznamovacia povinnosť (2 replies)
 79. V priebehu r.2012 som zistila, že som zabudla zaúčtovať v r.2011 náklady (3 replies)
 80. príjmy z prenájmu hnuteľných vecí (3 replies)
 81. Skončenie pracovného pomeru (2 replies)
 82. Uctovanie spotrebovaneho materialu bez realnej tvorby hodnoty (1 replies)
 83. Ako zahrnúť do priznania odvody na zdravotné poistenie samoplatiteľa pri prácach na dohodu? (4 replies)
 84. Stravné ako náklad pri SZČO (1 replies)
 85. Auto zaradené do podnikania (0 replies)
 86. obstaranie majetku formou záloh a DPH (1 replies)
 87. Darčekový poukaz ako zaúčtovať v JÚ? (5 replies)
 88. ukončenie živnosť v priebehu roka a záväzok - DzMV (0 replies)
 89. Poistné plnenie z komerčnej poisťovne (1 replies)
 90. výdavky pri prenájme (0 replies)
 91. Odpisovanie alebo náklady na spotrebu (5 replies)
 92. konkurz a zavierka (4 replies)
 93. Účtovanie kreditu na mobil (0 replies)
 94. DP FO A 2012 - znizenie zakladu dane (1 replies)
 95. Daňová strata (0 replies)
 96. Poberateľka rodičovského príspevku mala v roku 2012 príjem (2 replies)
 97. Daňová strata (0 replies)
 98. Musím podávať daňové priznanie? (4 replies)
 99. DP: 4 mesiace príjem na SVK; v Nemecku 8 mesiacov (73 replies)
 100. Vykazovanie dlhodobej dotacie v Suvahe (0 replies)
 101. Poskytnutie služby v Číne a DPH (0 replies)
 102. Nezdaniteľná čiastka na manželku 2012 (2 replies)
 103. Zdanenie náhrady mzdy za prac.úraz pre invalidného dôchodcu. (0 replies)
 104. je povinnosť nahradiť soc. poisťovni PN daňový výdavok, alebo nie (3 replies)
 105. cestovné náhrady (23 replies)
 106. Suhrnny vykaz 7a do kedy podat? (5 replies)
 107. účtovanie drobného majetku (0 replies)
 108. Nezdaniteľná časť základu dane na manžela (3 replies)
 109. Re: Zákon o platbách v hotovosti (1 replies)
 110. stratené bločky (5 replies)
 111. DP A - príjmy z ČR (2 replies)
 112. Skladová evidencia pri paušálnych výdavkoch (1 replies)
 113. Vyhra a vratenie dane (2 replies)
 114. Minimálna výška na podanie daňového priznania (11 replies)
 115. Základ DPH pri predaji majetku v nižšej ako OC (2 replies)
 116. peňažný denník aj pre platcov dph (1 replies)
 117. Letenka (0 replies)
 118. Evidenčný list dôchodkového poistenia pre dohodára??? (5 replies)
 119. DP -typ B (0 replies)
 120. archivácia dokladov v osobnej karte (3 replies)
 121. datum dodania (0 replies)
 122. Povinnosť auditu (0 replies)
 123. prenájom predajne (1 replies)
 124. Vyhotovenie faktúry za minulé roky v tomto roku (1 replies)
 125. nezdaniteľná časť v roku 2012 (2 replies)
 126. DP FO B (1 replies)
 127. Vrátenie zdanenej dotácie z ÚP - zaúčtovanie (10 replies)
 128. 2% z dani (12 replies)
 129. Dá sa získať kópia podpisaného tlačiva prehlasenia k dani? (11 replies)
 130. Oprava minulého roka (1 replies)
 131. IFRS 1 -ÚJ, zostavujúca ÚZ podľa IFRS (prvý raz v k 31.12.2012,2011 alebo 2010) (0 replies)
 132. Nepeňažné ceny a výhry - zdaňovanie a danove priznanie (2 replies)
 133. Pozemkové spoločenstvo - prechod z JÚ na PÚ (3 replies)
 134. ukončenie živnosti 2.1.2013 (1 replies)
 135. Dan zo zdedenych cennych papierov (0 replies)
 136. Daňový výdavok (2 replies)
 137. nemocenske davky (1 replies)
 138. Od 1.12.2013 mám založenú živnosť potrebujem presný postup účtovania v JÚ. (1 replies)
 139. Kurz pri vystavenej FA v cudzej mene (0 replies)
 140. ZTP obcan pracujuci na dohodu a DP za r.2013 (7 replies)
 141. Nahradny diel z Talianska s alebo bez DPH? (16 replies)
 142. Dôchodca (7 replies)
 143. účtovanie mesačného členského poplatku (0 replies)
 144. Uzavretie dohody o VP po ukončení pracovného pomeru v skúšobnej lehote (1 replies)
 145. Príjem za tovar, či príjem za výrobky a služby? (8 replies)
 146. Zisk v účtovnom období a jeho rozdelenie (2 replies)
 147. rocne zuctovanie dani (1 replies)
 148. Zostatková doba splatnosti pohľadávky (2 replies)
 149. Študent pracujuci na autorsku zmluvu, povinnnosti (0 replies)
 150. DP FO str. 12 - kombinacia szco a zavisla cinnost (10 replies)
 151. kvalitatívne nástroje Lean manažmentu, (0 replies)
 152. peňažný denník aj pre platcov dph (53 replies)
 153. Ďaň z prijmu z predaja nehnutelnosti , ktorú som dostal... (2 replies)
 154. Odpisy po novom (0 replies)
 155. Zaevidovanie prevodu na účet (2 replies)
 156. Výnos z akcií-kde sa to uvedie v DP? (0 replies)
 157. vratenie penazi spat (7 replies)
 158. Zahraničná pracovná cesta a dohodár (6 replies)
 159. Nevytvorená rezerva (4 replies)
 160. Viac natankovaných litrov ako počet prejdených km na služobené cesty (29 replies)
 161. Daň z príjmu zamestnanca (6 replies)
 162. nárok na MD 2013 (17 replies)
 163. Fakturovanie služieb do krajin EU / Platca DPH (SR) > PLATCA (EU) (0 replies)
 164. nemocenské a daň z príjmu (2 replies)
 165. danove priznanie a zamestnanecká zľava (4 replies)
 166. s.r.o (14 replies)
 167. Zasoby (11 replies)
 168. Budem platiť daň z predaja nehnuteľnosti ak som dom kúpil podľa starého zákona ktorý platil do 30.12.2010 a predal som ho podľa nového zákona (17 replies)
 169. pôžička poskytnutá FO v hotovosti - treba to ohlásiť DU? (1 replies)
 170. DPH a stravné lístky (4 replies)
 171. suhrnny vykaz (1 replies)
 172. Dodatočné DP DzMV 2012 ... eDANE (1 replies)
 173. Študent/SZČO a nulové daňové priznanie (3 replies)
 174. Predaj pozemku (6 replies)
 175. Dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti SZČO (5 replies)
 176. vydanie kreditnej karty Gold k účtu (2 replies)
 177. Vyplateny danovy bonus, celkove prijmy za rok nizsie ako 6nas. min. mzdy (5 replies)
 178. Danové priznanie 2012 + materská (16 replies)
 179. zrážka zo mzdy (0 replies)
 180. Zdanenie vysúdených úrokov (4 replies)
 181. Dôchodca a daňové priznanie (4 replies)
 182. daňové priznanie z prenájmu nehnutelnosti (6 replies)
 183. Ako zahrnut zasoby pri vypocitani dane z prijmu SZCO (10 replies)
 184. Osobný účet prihlásený na DÚ (41 replies)
 185. Doklady k DP (1 replies)
 186. Odovzdanie danového priznania (3 replies)
 187. Odpis pohľadávky v JÚ - dlžník zomrel (6 replies)
 188. Plnomocenstvo v colnom konaní (0 replies)
 189. SZČO V SR,súčastne PZ v Nemecku. (0 replies)
 190. DP u dohodára (3 replies)
 191. Poznámky k účtovnej uzávierke (22 replies)
 192. Preukázateľné výdavky - horský vodca (0 replies)
 193. Do ktorého roku priznať autorský honorár za umelecký výkon? (4 replies)
 194. Vyplatenie rozdeleneho zisku (2 replies)
 195. Daňový nedoplatok (6 replies)
 196. Študent 15 rokov (1 replies)
 197. Student, Dohoda o pracovnej cinnosti u 2 zamestnavatelov, Ceska republika (0 replies)
 198. Nenávratný finančný príspevok... (0 replies)
 199. Elektronická podateľňa - ako pripojiť Potvrdenie o príjmoch k DP DzP FO typ B? (7 replies)
 200. príjem zo závislej činnosti ČR supehrubá mzda a vypísanie DP za rok 2012 (5 replies)
 201. Nerozdelený zisk minulých rokov (10 replies)
 202. Čo sa daňovým priznaním pri ukončení pozastavenej živnosti (2 replies)
 203. Cestovné náhrady SZCO a spolocnika sro. (0 replies)
 204. pripočitateľná položka??? (1 replies)
 205. Do ktorej odpisovej skupiny zaradiť - orla belohlavého (0 replies)
 206. Podanie DP (0 replies)
 207. Odpísaný automobil (10 replies)
 208. Lesný pozemok (13 replies)
 209. Ako vyplniť stranu 12 v DP FO typ B - AKTUÁLNE INFO (113 replies)
 210. Student, zivnostnik a prve danove priznanie (5 replies)
 211. Rozdelenie zisku a dividenda (8 replies)
 212. Vrátenie daní študentom - nepriznal som všetky príjmy...vrátia mi dane z priznaných? (6 replies)
 213. Poplatok za lekara - zubara do nakladov (7 replies)
 214. Vyplnovanie tlačiva - oznámenie o vzniku zániku daňovej povinnosti k dani z mot.voz. (3 replies)
 215. neviete ci mozem ako zivnostnik fakturovat cely rok jednemu zamestnavatelovy ?? (2 replies)
 216. daňové priznanie (2 replies)
 217. študent , živnostník a príjem zo zahraničia (0 replies)
 218. daove priznanie (15 replies)
 219. Ako vyčísliť z obstarávacej ceny nehnuteľnosti podiel na pozemku prosím? (1 replies)
 220. Príjem zo živnosti a plat pomocníka (7 replies)
 221. pôdohospodárska platobná agentúra (6 replies)
 222. DPH pri dodaní do EÚ (5 replies)
 223. Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka a evidencia na ÚP (2 replies)
 224. Dohoda+UP (1 replies)
 225. Je potrebne uvádzat prijmy plynuce z umeleckej zmluvy (prilezitostne) do DP za rok 2012? (5 replies)
 226. Čo s dodávateľskou faktúrou "nájdenou" po podaní DP z DPH? (12 replies)
 227. Dodatočné DP a uplatnenie paušálnych výdavkov (8 replies)
 228. RZD a doktorant (0 replies)
 229. Položky na faktúre (0 replies)
 230. szčo a dovoz auta z nemecka (2 replies)
 231. preprava materiaálu a DPH (1 replies)
 232. príjmy z prevodu cenných papierov (§8, odst. 1 písm. e) (3 replies)
 233. kniha jázd (3 replies)
 234. Nadmerný odpočet DPH (0 replies)
 235. daň zo zdedenej nehnuteľnosti (4 replies)
 236. ročné zúčtovanie dane po skončení živnosti (4 replies)
 237. Odpisanie pohladavky (1 replies)
 238. ukončenie živnosti a vrát.DPH zo zahraničia (1 replies)
 239. úprava základu dane (4 replies)
 240. dobropis na nezaplatenú pohlavku (0 replies)
 241. DP študent VŠ (3 replies)
 242. zauctovanie v JÚ (0 replies)
 243. obmedzenie platieb v hotovosti cez ERP (9 replies)
 244. Uplatnovanie 80% výdavkov PHM (12 replies)
 245. Zastúpenie daňovníka (14 replies)
 246. podpora predaja - zľavový kupón (0 replies)
 247. Opatrovateľka v Rakúsku - DP 2012 (3 replies)
 248. vymenny obchod a dph (1 replies)
 249. Je dobropis príjmom? (6 replies)
 250. Odvody do poisťovní - daňové priznanie (3 replies)