1. Žiadosť o ročné zúčtovanie bývalého zamestnávateľa za rok 2018 (6 replies)
 2. zálohová fa+odberateľská fa+dobropis zaúčtovanie v PÚ (0 replies)
 3. daňové priznanie v ČR darovanie krvi (3 replies)
 4. Danove priznanie za rok 2018 - tlacivo elektronicky (10 replies)
 5. DPH a prenajom nehnutelnosti (0 replies)
 6. Člen volebnej komisie a daňové priznanie 2018 (1 replies)
 7. Prijem z predaja nehnutelnosti v cudzej mene (4 replies)
 8. Zahŕňa sa pri odpočítateľnej položke na manželku podpora v nezamestnanosti do príjmu manželky? (2 replies)
 9. Bloček o nákupe bez údajov firmy (0 replies)
 10. Predaj tovaru (604) alebo súčasť služby (602)? Ako účtovať? (0 replies)
 11. Vystavenie faktúru pre platcu DPH (0 replies)
 12. Ked som evidovana na urade prace kto mi robi danove (1 replies)
 13. Platenie preddavkov na DzP PO v roku 2018 (2 replies)
 14. Dobrý deň, prosím vás mení sa výška stravného na deň 6,54 v roku 2018? (5 replies)
 15. Príjem zo streamovania (twitch, youtube) (0 replies)
 16. vynechané číslovanie PPD v PÚ (2 replies)
 17. Účtovanie výberu a poskytovania príspevku (0 replies)
 18. Aku vysoku mesacnu odmenu napr. konatelovi si vyplacate z sro formou autorskej odmeny na zaklade licencnej zmluvy? (0 replies)
 19. Potvrdenie o zaplatení dane. (9 replies)
 20. Dan 2019 ked som bol 11 mesiacov na PN v roku 2018 a ID (1 replies)
 21. Dovoz tovaru z Kanady (0 replies)
 22. Provízia a odvod dane. (8 replies)
 23. Daňové priznanie pri príjme z poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva, (1 replies)
 24. Aký nárok na gastro lístky po PN? (8 replies)
 25. ide preplatok z RZZP do príjmu ak zdr.poisťovňa z neho už strhla daň ? (2 replies)
 26. Zápočet daňovej licencie 2014-2018 (6 replies)
 27. Kde bude zdravotné poistenie, ak slečna pracuje v Holandsku a aj na Slovensku? (4 replies)
 28. Ako v danovom priznani odpocitat fakturu za umele oplodnenie, zamestnanec minimalna mzda tpp? (3 replies)
 29. je možné požiadať finančnú správu o zabudnuté ID k elektronickej komunikácii? (1 replies)
 30. príležitostný príjem a dane, odvody (2 replies)
 31. Predaj vinice v minulom roku - povinnosti s tým spojené (4 replies)
 32. Daň z nehnuteľnosti - stavby (4 replies)
 33. zaradenie bytu do obch. majetku po 10 rokoch a odpisy (2 replies)
 34. Dovolenkovy priemer - vypocet (5 replies)
 35. Ubytovanie na podnkovej chate a DPH (0 replies)
 36. Dodatočné DP typ A daňový bonus (20 replies)
 37. podpora v nezamestnanosti SZCO (11 replies)
 38. hypoteka szco (4 replies)
 39. opatrovné a pracovný pomer (2 replies)
 40. Špecifický symbol pri trvalom príkaze - odvody do zdravotnej poisťovne. (10 replies)
 41. Odpis zvyškov látky do daňových nákladov (1 replies)
 42. Paušálne výdavky a DPH podľa paragrafu 7a (1 replies)
 43. Mylná platba v OMEGE (1 replies)
 44. Leasing automobilu (0 replies)
 45. RZZP -daň (4 replies)
 46. fakturácia stavebných prác do Švajčiarska pre plátcu DPH (1 replies)
 47. Súkromná platba z firemného účtu (1 replies)
 48. Študent denného štúdia má ako zdaniť príjem zo zmluvy o účinkovaní? (19 replies)
 49. DP dochodcu 2018 (31 replies)
 50. Podáva sa aj nejaké ročné hlásenie o zrážkovej dani odvedenej z vyplatených dividend? (1 replies)
 51. dan.bonus na študenta strednej školy ktorý v r.2018 ukončil študium (1 replies)
 52. Úhrada straty spoločníkmi - limit 5000,-€ (9 replies)
 53. RZD bonus na dieta a MD (2 replies)
 54. Faktúra za reklamu českej firme (0 replies)
 55. osobitnú úprava - cestovná kancelária (1 replies)
 56. 10% dan na ubytovanie (1 replies)
 57. Má povinnosť el. komunikácie s FS SZČO s prerušenou živnosťou, ktorá má len príjmy z prenájmu? (1 replies)
 58. nárok na nemocenské dávky (9 replies)
 59. preplatenie príspevku na rekreaciu (2 replies)
 60. Kto podáva DPz DMV ak s.r .o. si prenajíma auto od FO nepodnikateľa (1 replies)
 61. Preddavok na daň z príjmu PO za rok 2018 zaplatený v 2019 (1 replies)
 62. Záporný stav valutovej pokladnice (4 replies)
 63. Daň z motorových vozidiel - odhlásenie auta (10 replies)
 64. Nesprávne zaúčtovaná výška minul. rokoch na účte 648 (0 replies)
 65. Ako zaúčtovať odmenu z dohody 05/2018 do 01/2019 celu vyplatenu v roku 2019? (1 replies)
 66. Uctovanie ranajok na hotelovom ucte v ramci vyuctovania sl.cesty (1 replies)
 67. príspevok na rekreáciu (0 replies)
 68. Mesacne vykazy do zdravotnych poistovni (4 replies)
 69. Daňove priznanie 2018 a opravna polozka ktora je 100% v nakladoch (1 replies)
 70. Fakturácia medzi vlastnými s.r.o. a transférové oceňovanie (5 replies)
 71. Prenajom nehnutelnosti vlastnej sro (2 replies)
 72. DzMV oddiel IV (0 replies)
 73. DP typ A (16 replies)
 74. Účtovanie vzniku sro a prvé DP (0 replies)
 75. Mozem zaradit aj vyradit byt z obchodneho majetkuv priebehu roka? (0 replies)
 76. Fakturácia medzi vlastnými s. r. o. (7 replies)
 77. Elektronická komunikácia. (9 replies)
 78. Podať Daň z nehnuteľnosti, ešte nemám list vlastníctva z katastra. (6 replies)
 79. ZC HIM (7 replies)
 80. Rok starej faktúry a zmene v nej. (5 replies)
 81. Platca dph na Slovensku aj v zahraničí (2 replies)
 82. Nedá sa vytlačiť z FS vyplnené tlačivo DMV (3 replies)
 83. Cestovná agentúra ako neplatiteľ DPH fakturuje sluzby do EU (registracia podľa § 7a), tyka sa jej nejako § 65 zákona o DPH? (0 replies)
 84. Vznik a zánik oznamovacej povinnosti k DzMV (3 replies)
 85. dá sa dať do nákladov internet v balíku s TV ? (2 replies)
 86. Účtovanie nevyčerpanej dovolenky (1 replies)
 87. Preplatenie cestovného MHD bez cesťáku. (6 replies)
 88. Možem uplatniť reverse charge ? (3 replies)
 89. Elektronické podanie DPMV (1 replies)
 90. zánik DMV - ako oznámiť (2 replies)
 91. Elektronická komunikácia SZČO + zamestnanec (1 replies)
 92. DzMV-kúpa vozidla,neprepísané na ODI (1 replies)
 93. Elektromontážne práce sa fakturujú bez dph? (1 replies)
 94. Vnútropodniková doprava zamestnancov (0 replies)
 95. Účtovanie fakúr z ALZA.CZ a ALZA.SK (1 replies)
 96. Rozlišuje sa ZD a DPH pri odpise záväzku? Alebo DPH neriešim? (2 replies)
 97. Daň z motorových vozidiel - predaj vozidla (7 replies)
 98. Daň z MV - odd. III, riadok 10 (1 replies)
 99. Daň z príjmu + daň z prenájmu (5 replies)
 100. Do ktorej odpisovej skupiny mám zaradiť skladovú a manipulačnú plochu? (3 replies)
 101. Dotkne sa ma daňová povinnosť? (3 replies)
 102. DzMV - dodatočné DP (3 replies)
 103. Cestovný príkaz "celomesačný" (0 replies)
 104. Kedy zaradiť vozidlo do podnikania? (2 replies)
 105. Vedenie evidencie pri prenájme bytu a daňové priznanie (6 replies)
 106. Daň z MV - finančný leasing (2 replies)
 107. Príjem z dotácie - daňový bonus (0 replies)
 108. Prenájom automobilu (6 replies)
 109. Ročné zúčtovanie dane a príjmy z ČR (1 replies)
 110. Prenajom a odpisy (1 replies)
 111. DzMV - Daňové priznanie k dani z motorového vozidla (2 replies)
 112. Organizovanie behu a predaj spomienkových predmetov (9 replies)
 113. Ako podať Oznámenie o zániku DzMV (1 replies)
 114. DzMV - Dátum vzniku daňovej povinnosti február či júl?? (1 replies)
 115. Náklady na prevádzku platené z dotácie (5 replies)
 116. Predavkova faktura za elektriku.. (1 replies)
 117. Tovar z ČR. (1 replies)
 118. Vznik daňovej povinnosti DZMV (6 replies)
 119. ako správne uplatňovať DPH pri dobropisoch s prihliadnutím na §53 (0 replies)
 120. Ako zaúčtovať poštovné v PU? (2 replies)
 121. Danove priznanie predaj nehnutelnosti (16 replies)
 122. Stravné listky (0 replies)
 123. Zánik a vznik daňovej povinnosti dane z MV viackrát v roku (2 replies)
 124. Príležitostný predaj dreva 2018 (4 replies)
 125. Editovateľné NOVÉ vyhlásenie (2%) za zdaňovacie obdobie 2018 (V2Pv18_1) VYRIEŠENÉ (3 replies)
 126. Rozpis splátok leasingu - ako opraviť?? (0 replies)
 127. vodarenské a pilčícke práce podliehaju registracii 7 a a podavaniu suhrnných vykazov (0 replies)
 128. FA za nákup telefónu z O2 poukážkami aj hotovosťou, nárok na odpočet DPH? (2 replies)
 129. dať do príjmu ročné zúčtovanie zo zdrav.poisťovne preplatok v JÚ ak je už zdanený ? (3 replies)
 130. refakturácia a prenos daňovej povinnosti (2 replies)
 131. Fakturácia podnájomného (1 replies)
 132. Ročne zuctovanie zdravotneho poistenia (4 replies)
 133. Faktúra od eobuv.sk (5 replies)
 134. Zdravotné poistenie (3 replies)
 135. Platová trieda 9 - zaradenie vo verejnej správe (0 replies)
 136. Dobrovoľne neuplatnená DPH na vstupe - bude z nej pripočitateľná položka? (3 replies)
 137. Dobropis na akontaciu pri kupe vozidla (0 replies)
 138. kontrolný výkaz (0 replies)
 139. Vyúčtovanie za elektrinu (0 replies)
 140. paragraf 236 1c (3 replies)
 141. môžem preúčtovať čiastku z obstarania hm. majetku do nákladov v inom roku, v akom bola faktúra zaúčtovaná? (0 replies)
 142. Prepis odpísaného auta z s.r.o. na spoločníka ( konateľa ) s.r.o. (12 replies)
 143. Živnosť + s.r.o. 2018 (3 replies)
 144. Daňový bonus na zaplatené úroky. (11 replies)
 145. účtovanie dobropisu za elektrinu na prelome rokov (4 replies)
 146. Preplatok z RZZP (4 replies)
 147. DzMV..aká je výška pokuty? (0 replies)
 148. NČZD je 0. (11 replies)
 149. Predaj odpísaného firemného auta blízkej osobe v zahraničí (1 replies)
 150. Keď neodpisujem auto a súvisiace náklady je treba zaplatiť daň /podať daňové priznanie (3 replies)
 151. Kúpa tovaru z Čiech, faktúra bez DPH do ktorých koloniek v danovom priznaní a v kontrolnom výkaze o DPH to mám zaevidovať (4 replies)
 152. Refakturácia prepravy a manipulačného poplatku (0 replies)
 153. Došlá faktúra - plusové aj mínusové položky (0 replies)
 154. Oberon - prenos daňovej povinnosti (0 replies)
 155. Je potrebné prepisovať dátum dodania v KV? (1 replies)
 156. odpis pohľadávky ex offo (2 replies)
 157. Cestovný príkaz pri pracovnej ceste kratšej ako 5 hodín (8 replies)
 158. Prve zimne pneu plus technicke zhodnotenie (0 replies)
 159. dobropis PHM za rok 2018,dat.dodania 1/2019 (0 replies)
 160. Ako správne zaúčtujem došlý dobropis? (5 replies)
 161. Môže sa rozdeliť uplatnenie odpoctu DPH do dvoch mesiacov? (2 replies)
 162. Prenos DPH- § 69 ods. 2 a 9 až 12 zákona (0 replies)
 163. Predčasné ukončenie leasingu u nájomcu (0 replies)
 164. prenájom bytu (0 replies)
 165. Došlá faktúra vyhotovená 02/2018,prijatá 11/2018 zaplatená 03/2018 ako účtovať v JU platcovia DPH (6 replies)
 166. Aká je minimálna mzda pre obchodného zástupcu? (2 replies)
 167. Je vyplatná páska správne? (1 replies)
 168. Firma kúpila auto za 1700 € do spotreby cez účet 501... (3 replies)
 169. Zaúčtovanie dane z príjmov PO 2018 po odpočte daňovej licencie (7 replies)
 170. Zálohová vs. ostrá faktúra z CR (1 replies)
 171. Transferove oceňovanie-oznamuje sa? (2 replies)
 172. Skrátený úvazok (5 replies)
 173. potvrdenie o príjme (2 replies)
 174. potvrdenie o príjme (2 replies)
 175. potvrdenie o prijme (2 replies)
 176. Príkazná zmluva (7 replies)
 177. Ako nazvat tuto sluzbu? (8 replies)
 178. Pokazené auto a DzMV (1 replies)
 179. v rozpočtovej organizácii dobropis na prelome rokov. (2 replies)
 180. Neplatca DPH a danove priznanie k DPH (4 replies)
 181. Zabudnuta faktura z 2018 (7 replies)
 182. Neplatca DPH a nakup v Amazon (3 replies)
 183. prenos daňovej povinnosti (1 replies)
 184. zamestnanec a príjem z fin.poradenstva (5 replies)
 185. nezdaniteľná časť na manželku (7 replies)
 186. Oznámenie o ukončení používania mot. vozidla na podnikanie (0 replies)
 187. možem vystaviť fakturu ,v dátume ked som na PN ? (11 replies)
 188. Daň z motorových vozidiel (0 replies)
 189. Poplatok za online platbu a DPH (0 replies)
 190. Ako zaúčtovať vyplatenie dividend z účtu 428, v hotovosti? (1 replies)
 191. DP k dani z nehnutelnosti (2 replies)
 192. Sprostredkovanie kúpy automobilu zo zahraničia (0 replies)
 193. Dátum vystavenie a dodania sú rôzne (2 replies)
 194. Zmenka-účtovanie (0 replies)
 195. Do ktorého roku zaúčtovať? 2018 alebo 2019? (0 replies)
 196. na aké účty zaúčtovať? (0 replies)
 197. vzory smerníc (1 replies)
 198. Montáž kabeláže pre kamerový systém a prenos DP (2 replies)
 199. Dátum dodania (1 replies)
 200. môžem vystaviť dobropis na faktúru z predchádzajúceho roka? (5 replies)
 201. Stravné lístky nad rámec (6 replies)
 202. Rozdielne dátumy dodania na faktúre a na dodacom liste - trvať na oprave? (4 replies)
 203. Je potrebné aby som podal daňové priznanie? (1 replies)
 204. oprava účtu 384 (1 replies)
 205. SZČO - paušálne výdavky - cestná daň (2 replies)
 206. Ktorú banku mám vybrať pri internet bankingu ? (3 replies)
 207. Môžem o uhradenú DPH v Čechách ponížiť výnosy z predaja /604/? (0 replies)
 208. Môže osoba - neživnostnik podávať elektronicky D.P. pre živnostnikov? (9 replies)
 209. fakturácia dodaných služieb a materiálu (0 replies)
 210. Daň z nadobudnutej nehnuteľnosti (3 replies)
 211. Účtovanie prístrešku pre hospodárske zvieratá postaveného svjpomocne (JÚ, SHR, neplatca DPH). (3 replies)
 212. Ako účtujem zvieratá v jednoduchom účtovníctve (neplatca DPH, SHR)? (1 replies)
 213. vklad konateľa s.r.o. (4 replies)
 214. učtovanie vystaveného dobropisu na prelome roka (5 replies)
 215. Mandátna zmluva (0 replies)
 216. trovy právneho zastúpenia (3 replies)
 217. Poistná udalosť-účet 518 (2 replies)
 218. vystavenie fa za plyn (7 replies)
 219. Oznámenie o zániku daňovej povinnosti k dani z MV (2 replies)
 220. Dodatočné daňové priznanie z dôvodu RZZP po ukončení podnikania - vyplnenie riadkov o poistnom (12 replies)
 221. DMV 2018 (0 replies)
 222. Danove priznanie z prijmov v CR a prenajmu v SR (1 replies)
 223. Daňové priznanie príjem z prevodu vlastníctva nehnuteľnosti (11 replies)
 224. Cena za účtovnú závierku (2 replies)
 225. Akou cenou prepocitat pocet litrov nadspotreby poh. hmot (1 replies)
 226. Stavba nehnuteľnosti v s.r.o. a jej financovanie (0 replies)
 227. osobný vklad podnikateľa v jednoduchom účtovníctve (1 replies)
 228. Odpis premlčanej pohľadávky - výmaz spoločnosti ex offo (0 replies)
 229. Účtovanie NFP v príspevkovej organizácii (0 replies)
 230. Daňová evidencia (1 replies)
 231. Uplatnenie NČZD na manželku (12 replies)
 232. Oprava dokladu z ERP s nesprávne vyčíslenou DPH - kedy a ako? (0 replies)
 233. Na koľko desatinných miest mám zaokrúhliť výmeru pozemku v priznaní k dani z nehnuteľností ? (3 replies)
 234. Musí si živnostník vybaviť elektronickú komunikáciu s daňovým úradom...? (6 replies)
 235. Ako zdaniť províziu z distributorskej zmluvy FO (3 replies)
 236. DPH v záväzkoch pri ukončení podnikania (SZČO) (0 replies)
 237. Účtovanie dane z motorových vozidiel (14 replies)
 238. 13.plat (2 replies)
 239. Neviete kedy by mali byť dostupné elektronické formuláre na daň z príjmov? (1 replies)
 240. Ahojte, prosím do ktorého riadku DPH ide fa za AVG antivirus samozdanenie od zahraničnej spoločnosti? (0 replies)
 241. Vrátenie preplatku zo SP - obdobie 1/2015-12/2017 (9 replies)
 242. Uctovnictvo pre lekarov (5 replies)
 243. Ako zaúčtovať preplatky zo sociálnej a zdravotnej poisťovne (JU+paušálne výdavky) (25 replies)
 244. DP A alebo B (5 replies)
 245. Dodavatel nevystavil vyuctovaciu fakturu za dodane sluzby za rok 2018 (0 replies)
 246. Evidencia vozidla a DzMV (2 replies)
 247. Ako sa účtuje použitie ostatných fondov? ú427 (0 replies)
 248. Faktúra z Polska (2 replies)
 249. fa z ČR (0 replies)
 250. Faktura za prepravu z EU (1 replies)