1. Príležitostná činnosť a príležitostný príjem (0 replies)
 2. preplatok RZZP zamestnávateľa v jednoduchom účtovníctve (3 replies)
 3. faktúra do ČR s DPH za opravu nehnuteľnosti (0 replies)
 4. Ako zaúčtovať nový krátkodobý úver (0 replies)
 5. kurz pri zahraničnej ceste (2 replies)
 6. ako zauctovat prijatu fakturu za tech.zabezpec.balonovej brany (2 replies)
 7. Účtovanie poistnej udalosti a postúpenia pohľadávky (3 replies)
 8. registrácia platcu dph (5 replies)
 9. Zahraničná osoba (4 replies)
 10. Návrat po rodičovskej a výpočet náhrady dovolenky, ukončenie pracovného pomeru (1 replies)
 11. živnosť (12 replies)
 12. Dodatočný kontrolný vykaz (2 replies)
 13. predaj neodpisaneho vozidla (1 replies)
 14. stavbár-szčo môže vystaviť doklad o úhrade faktúry v hotovosti? (1 replies)
 15. Dodatočná DPH a následný nadmerný odpočet (3 replies)
 16. Faktúra za DEMO system so 100% zľavou (5 replies)
 17. Má niekto skúsenosti s účtovaním prostriedkov z minulých období v príspevkovej organizácii? (0 replies)
 18. Doba uschovávania pásiek a kníhy pokladne (0 replies)
 19. Zálohová faktúra (5 replies)
 20. neuplatnený odpočet DPH pri predčasnom ukončení leasingu (0 replies)
 21. Je možné nejako zaúčtovať nákladovú položku omylom vyplatenú z bežného a nie podnikateľského účtu? (3 replies)
 22. Sklady A - oprava ocenenia (1 replies)
 23. Obnovenie živnosti a odvody. (1 replies)
 24. Občianske združenie - účtovníctvo v rámci darov a jeho existencia (1 replies)
 25. Ako zaúčtovať auto na splátky? (1 replies)
 26. Zaúčtovanie SIM karty. (0 replies)
 27. Darčekové PHM karty od Slovnaftu (0 replies)
 28. Ako zaúčtujem nákup multi SIM karty v hotovosti do poplachového systému v budove? (3 replies)
 29. Kúpa ojazdeného auta a povinnosť nahlásenia na daňový úrad (8 replies)
 30. Zaplatenie dane z firemného účtu inej PO (0 replies)
 31. Do ktorého mesiaca účtovať colné dlhy? (4 replies)
 32. Môže ubytovanie platiť s.r.o živnostníkovi za akých podmienok. (5 replies)
 33. FA z Ceskej republiky za material - podla akého § samozdanit? (2 replies)
 34. Dohody (5 replies)
 35. Dovoz auta z Nemecka - faktúra s DPH (2 replies)
 36. Prenájom bytu na hypotéku. (4 replies)
 37. Oprava HM alebo TZ ? (3 replies)
 38. Omega uctovanie zahr fa za sluzbu (0 replies)
 39. Pohľadávka -neprihlásenie pohľadávky do konkurzu (1 replies)
 40. DP manzela a davka v nezamestnanosti manzelky (2 replies)
 41. ALZA DPH (2 replies)
 42. Kurzom ktorého dňa sa prepočíta preddavok na stravné na menu euro pri zahraničnej pracovnej ceste zamestnanca? (1 replies)
 43. IČ - DPH Poľsko (PL) - odpočet dane (1 replies)
 44. Elektronická komunikácia - príslušnosť (0 replies)
 45. vystavená faktúra platiteľ DPH -správnosť zdaniteľného plnenia (6 replies)
 46. Stavba a následný prenájom (2 replies)
 47. Ako vymôcť neuhradené pohľadávky (0 replies)
 48. Nákup ms office z CZ, riadky DPH? (1 replies)
 49. Predaj offroad motocykla do EU fyzickej osobe (7 replies)
 50. Ako vyfakturovať disciplinárne konanie voči živnostníkovi? (4 replies)
 51. Prihlasovanie dohodárov (1 replies)
 52. Zaplatená záloha v hotovosti (4 replies)
 53. DPH zabudnutá prijatá faktúra (4 replies)
 54. Musím účtovať faktúru , ktorá je len pre colné účely? (2 replies)
 55. Preddavky na daň - nepožiadané o vrátenie (zápočet) (8 replies)
 56. Ako účtujete registračný poplatok na polícii pri kúpe auta - DHM v jednoduchom účtovníctve? (1 replies)
 57. Nákup aplikácii z Google play (0 replies)
 58. Je vypovedná lehota v skušobnej dobe ? (6 replies)
 59. FO na PN - ohlasovacia povinnosť. (8 replies)
 60. Elektronicka komunikacia (1 replies)
 61. Poistná udalosť na aute (4 replies)
 62. darčekové poukážky pre zamestnancov (0 replies)
 63. Zaúčtovanie kúpy domu s pozemkom - kúpno-predajná zmluva jednou sumou (7 replies)
 64. Účtujem správne typ DPH pri nasledovnej zahraničnej fa.? (1 replies)
 65. Tovar ako vzorka (1 replies)
 66. Vratka DPH (1 replies)
 67. Je potrebné transferové oceňovanie: (4 replies)
 68. elektr.komunikacia prerušená živnosť (3 replies)
 69. novozaložená sro (0 replies)
 70. nadmerný odpočet do 5 eur (3 replies)
 71. RZZP preplatok (2 replies)
 72. Opravný daňový doklad - ťarchopis (0 replies)
 73. Pozastavenie alebo zrušenie živnosti? (2 replies)
 74. Fakturácia požiarnej ochrany a dozoru (1 replies)
 75. Zádržné na stavebné práce - prenos DP (1 replies)
 76. Účtovanie v MRP - prijaté FA s prenosom DP (4 replies)
 77. Ako zaúčtovať neuznaný náklad DPH pri zahraničnom samozdanení? (5 replies)
 78. Je marza pri kupe a predaji tovaru regulovana ? (13 replies)
 79. Pracovný pomer na dobu určitú prekvalifikovaný na dobu neurčitú (16 replies)
 80. Doklad o platbe - terminál (3 replies)
 81. Ako zaradiť poplatky spojené s prepisom auta do obstarávacej ceny vozidla? (2 replies)
 82. Dve faktúry na jednu zákazku (0 replies)
 83. Kúpa a predaj domény (8 replies)
 84. odvody szčo do 8.-ho dňa (2 replies)
 85. DPH-zahraničný dodávateľ tovaru a správne kurzy (2 replies)
 86. Refakturácia školenia (1 replies)
 87. Účtovanie v SVB (2 replies)
 88. Kde do kontrolného výkazu nákup na základe DL a dokladu z ERP: (7 replies)
 89. Dovolenka po materskej (4 replies)
 90. DPH v minuse (6 replies)
 91. Fakturácia spôsobenej škody (2 replies)
 92. Faktúry neuvedené v nákladoch (7 replies)
 93. V s.r.o. s dvoma konateľmi predávajú svoj obchodný podiel inému konateľovi. (1 replies)
 94. Dohoda o pracovnej činnosti - evidovaný na ÚP (7 replies)
 95. ťahač + náves - aká odpisová skupina (1 replies)
 96. preprava tovaru zo Švajčiarska na Slovensko (3 replies)
 97. mam narok na danovy bonus za mesiace jul/aug/sept. (1 replies)
 98. Akciová spoločnosť - účtovanie (3 replies)
 99. Prečo nie je vyčíslená DPH na faktúre od spoločnosti Alza.sk s.r.o. s uvedeným slovenským IČ DPH ? (7 replies)
 100. RZZP v SR (pracovna zmluva, ostatne prijmy v CR) (0 replies)
 101. Účtovanie odvodov ZŤP - PÚ (2 replies)
 102. Opravný doklad od českého dodávateľa - §64 zákona o DPH (1 replies)
 103. Nákup (6 replies)
 104. konateľ-zamestnanec (11 replies)
 105. Prihlasovacie údaje na prístup do virtuálnej registračnej pokladnice (5 replies)
 106. Účtovanie vratných obalov v PÚ (4 replies)
 107. Môžem odpočítať DPH z faktúry vystavenej v 10/2015 a doručenej teraz v 8/2018? (4 replies)
 108. Štúdium konateľa v zahraničí a výdavky na štúdium (7 replies)
 109. VPP odstupenie od zmluvy (12 replies)
 110. Nákladový účet 511 alebo 518 (5 replies)
 111. Poprosím o Váš názor na účtovanie poukážok (0 replies)
 112. Práca nadčas - dohodnuta mzda (7 replies)
 113. Poskytnuty preddavok v zahranicnej mene a nasledna faktura - uctovanie (0 replies)
 114. Zauctovanie faktúry (3 replies)
 115. Zdaňovanie príjmu z diet (3 replies)
 116. splátkový kalendár za elektriku kde ho v kontrolnom výkaze uvádzate? (4 replies)
 117. Importovanie bankových výpisov do Omegy (0 replies)
 118. Technológia na pozberovú linku obilia-aká odpisová skupina? (1 replies)
 119. Do akej odpisovej skupiny mám zaradiť Technologiu na pozberovú linku obilia? (1 replies)
 120. Do ktorej odpisovej skupiny mám zaradiť: bager, nakladač a vysokozdvižnú plošinu ? (0 replies)
 121. Program Keepi (0 replies)
 122. Predaj vŕtačky z výroby sa fakturuje s dph? (4 replies)
 123. Ako účtujem obed a raňajky na pracovnej ceste? (5 replies)
 124. "Repre" u SZČO (7 replies)
 125. Faktura z roku 2015 do nakladov? (7 replies)
 126. Rekreácia zamestnancov s.r.o. (15 replies)
 127. PHM v zahraničí a DPH (4 replies)
 128. Vlastnícke právo k nehnuteľnosti na základe zmluvy o budúcej zmluve (12 replies)
 129. Potrebujem sa zaregistrovať podľa §7a ? (5 replies)
 130. Predaj v konkurze (0 replies)
 131. Oprava colného dlhu a oprava odpočtu DPH (1 replies)
 132. Fakturacia medzi 2 sro s rovnakym konatelom (3 replies)
 133. Ubytovanie cez portál Airbnb na služobnej ceste (0 replies)
 134. Vratenie danoveho bonusu (3 replies)
 135. Môžu sa služby spojené s vŕtaním studne v hodnote vyššej ako 8000,- € účtovať ako majetok v podvojnom účtovníctve? (2 replies)
 136. Ako uplatniť odpočet DPH pri prevzatí tovaru v ČR dodaného zo SR. (0 replies)
 137. Prerušenie resp. zrušenie živnosti SZČO 2018 (6 replies)
 138. Zaúčtovanie stravných lístkov (0 replies)
 139. Pracovná cesta a dovolenka (2 replies)
 140. mozem uhradit fakturu za sluzbu (vyskove prace) v hotovosti a dokladovat to prijmovym dokladom? (1 replies)
 141. Ako opraviť chybu z min roka (1 replies)
 142. star.dôchodca a evidencia v socialnej poistovni (0 replies)
 143. Výber z devízového účtu a kurz (3 replies)
 144. Došlý dobropis aj s manipulačným poplatkom - ako zaúčtovať poplatok (1 replies)
 145. Predaj bytu (1 replies)
 146. Tovar na ceste 2017 (0 replies)
 147. Zmluva o pôžičke (3 replies)
 148. dodatočné daňové priznanie (15 replies)
 149. ak sa zmenilo číslo odberateľ. fa v kontrolnom výkaze - podáva sa iba dodatočný KV (5 replies)
 150. Udaje v financnej uzavierky SRO su verejne pristupne ? (4 replies)
 151. vyúčtovacia faktúra spp a dph (2 replies)
 152. Faktúra do EU za službu dodanú na Slovensku - DPH (0 replies)
 153. VRP zadávanie dokladov (2 replies)
 154. Dan z predaja zdedenej nehnutelnosti (11 replies)
 155. Treba sa študentovi ísť po dohode hlásiť na úrad práce ? (2 replies)
 156. daňové priznanie a príjem z kanady (15 replies)
 157. Môžem zaučtovať tovar kúpený na splátky ako SZČO? (6 replies)
 158. Ako zaúčtovať v Alfe plus? (5 replies)
 159. DPH-nákup pšenice v dvoch mesiacoch (1 replies)
 160. Faktúra od Volva na úhradu fin.záväzku za opravu auta v Nemecku (0 replies)
 161. Po zvýšení príspevku na opatrovanie, bol príspevok vyplatený v starej hodnote. (1 replies)
 162. Vyplnenie tlačiva Žiadosť o registráciu na DPH (0 replies)
 163. Oprava alebo technické zhodnotenie_oplotenie? (0 replies)
 164. Doklad z reg.pokladnice a DPH (1 replies)
 165. prenos daňovej povinnosti a fakturácia do EÚ (2 replies)
 166. Ako sa vypĺňa KV pri došlej faktúre s položkami s prenosom aj bez prenosu daň. povinnosti, keď sa tuzemské samozdanenie urobí v jednom období a odpočet DPH sa uplatní až v neskoršom období? (1 replies)
 167. Občianske združenie - povinnosť zdaniť sponzorstvo? (2 replies)
 168. Daňový bonus vyplácaný mesačne vo výplatnej páske (4 replies)
 169. Začínajúca podnikateľka - SZČO (2 replies)
 170. OZ 12 rokov bez účtovníctva (3 replies)
 171. predaj neodpísaného auta kúpeného na úver (3 replies)
 172. Na aký účet zaúčtovať prijatú faktúru za prekročenie ročného množstva distribuovaného plynu? (4 replies)
 173. Fakturacia bez DPH do krajiny EU (3 replies)
 174. ako rozlíšiť servis od revízie (5 replies)
 175. krátkodobý prenájom auta v CZ (4 replies)
 176. Do akých nákladov zahrnuť kupu doprav. prostriedku pre firmu? (3 replies)
 177. prerábka budovy firmy technické zhodnotenie? (0 replies)
 178. Tvrdý alkohol v účtovníctve - repre (1 replies)
 179. Neuspokojená pohľadávka z RK (0 replies)
 180. booking zrážková daŇ (0 replies)
 181. Samozdanenei-doklad od ALZy (4 replies)
 182. Lehota na vydanie potvrdenie o nedoplatkoch na daniach? (0 replies)
 183. Zhodnotene auto v prenajme, ako zauctovat? (3 replies)
 184. daňový doklad od taxify účtovanie (1 replies)
 185. vzájomný zápočet v angličtine (0 replies)
 186. Agroturizmus a GDPR (2 replies)
 187. Dan z preplatku RZZP (7 replies)
 188. správnosť-kódy zatriedenia na kovy- prenos DP §69 odst.12 písm.g (1 replies)
 189. Pôžička spoločníkovi v hotovosti (11 replies)
 190. je správne uvedené prenesenie DP pri prípravných prácach na komunikácii (1 replies)
 191. prenos DP pri nákupe kovov a spôsob účtovania pri predaji s prácou (1 replies)
 192. odmena pre účtovníčku pracujúcu na živnosť (12 replies)
 193. Sklad - inventurny nalez (3 replies)
 194. Je legálne poskytovať služby-atrakcie pre deti za dobrovoľný príspevok? (4 replies)
 195. tovar zo zahraničia a neplatca dph (4 replies)
 196. Prestoj - prenesenie daňovej povinnosti (2 replies)
 197. Faktúra od českého dodávateľa - §64 zákona o DPH (2 replies)
 198. Faktura z Metra (6 replies)
 199. Účtovanie stavebných prác (3 replies)
 200. Preklep v schválenej účtovnej závierke - ako opraviť? (2 replies)
 201. Dodanie tovaru z CZ spolocnost neplatca dph do SK spolocnost platca dph ako to mam zauctovat, kto plati dph (2 replies)
 202. Zmena spoločníkov v s.r.o. a vyplatenie dividend. (5 replies)
 203. Následná fakturácia..... (2 replies)
 204. Nakup kosacky - uctovanie (4 replies)
 205. ako zaúčtovať predaj knihy v PÚ - v sro je predmet činnosti aj vydavateľská činnosť (2 replies)
 206. uctovanie stavov uctu z hlavnej knihy ineho strediska (1 replies)
 207. Účtovanie súkromného účtu v s.r.o. (2 replies)
 208. DPH-fakturácia do CZ (1 replies)
 209. Nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas (2 replies)
 210. zaradenie DHM (0 replies)
 211. Dividendy (4 replies)
 212. Vystaviť faktúru alebo opravný daňový doklad? (2 replies)
 213. preplatok dane a danovy bonus (10 replies)
 214. Je členský príspevok zaplatený Zväzu hotelov a reštaurácii VOZD ? (1 replies)
 215. Príplatky podľa stupňa náročnosti práce? (7 replies)
 216. Ako sa naučiť pracovať v POHODE. (4 replies)
 217. Uctovanie - pracovna obuv pre zamestnancov (1 replies)
 218. ekvivalent cistej mzdy zo zivnosti (1 replies)
 219. Do akej maxim. výšky sa môžu dávať výdavky pre vlastnu potrebu? (6 replies)
 220. Je zdaniteľný príjem pre živnostníka, ak má preplatené ubytovanie aj letenku od odberateľa? (4 replies)
 221. Náhrada škody uplatnenej u dodávateľa stavby (2 replies)
 222. Tovar v predajni - účtovanie (1 replies)
 223. Správny poplatok zaplatený školiacej firme (4 replies)
 224. Predaj vozidla so zostatkovou daňovou hodnotou (2 replies)
 225. Majú byť ceniny v inventúrnom súpise? (1 replies)
 226. Faktúra neplatiteľovi DPH z ČR (2 replies)
 227. Stravné lístky-hodnota zamestnávateľa a zamestnanca (1 replies)
 228. §66 zákona o DPH (1 replies)
 229. Čo môžem dať do nákladov? (5 replies)
 230. Ako sa počíta lehota vykonateľnosti pri dani z nehnuteľnosti? (6 replies)
 231. Ako zistiť DIČ na základe ODÚ? (1 replies)
 232. Dávka nezamestnanosti (5 replies)
 233. tržby terminál (5 replies)
 234. Odsuhlasenie pohladavok a zavazkov so zahranicnym dodavatelom/nevystavuju doklady o uhrade (5 replies)
 235. motorka v sro (1 replies)
 236. účtovanie platby vopred v JÚ z dotácie poskytnutej SZČO (1 replies)
 237. PRACOVNA ZDRAVOTNA SLUZBA - je povinna alebo dobrovolna (5 replies)
 238. Občianske združenie a 2% (2 replies)
 239. Prerusenie zivnosti - vyska pausalnych vydavkov? (4 replies)
 240. Aký postup pri vystavenej faktúre inému odberateľovi, platca DPH? (1 replies)
 241. Neexistujúce IČ DPH v kontrolnom výkaze (4 replies)
 242. Odpis pohľadávky (2 replies)
 243. Výpomoc rodinného príslušníka, ktorý je SZČO bez odmeny (8 replies)
 244. Odpočet dane pri registrácii DPH (1 replies)
 245. Účtovanie predčasného ukončenia leasingu u prenajímateľa (0 replies)
 246. dlhodoba brigada (4 replies)
 247. uskladnenie veci (4 replies)
 248. Odvod DPH z nepeňažného daru pre zamestnancov (3 replies)
 249. Prijatá faktúra z Poľska (2 replies)
 250. Aké sú povinnosťi sro-čky pri zriadení novej prevádzky? (6 replies)