1. Zaúčtovanie prepravných nákladov zo zahraničia (2 replies)
 2. Aký je postup ukončenia účtovníctva pri prerušení živnosti? (4 replies)
 3. Sú výdavky hradené počas pozastavenia živnosti ovplyvniteľnými ZD? (1 replies)
 4. Súbeh práce účtovníka a HR (2 replies)
 5. Aky typ dokladu pri nakupe od FO nepodnikatela? (2 replies)
 6. Je dohodnuté odstupné od zmluvy o dielo zdaniteľným plnením ? (1 replies)
 7. Dobropis k nedodanej fakture (k tovaru) (1 replies)
 8. VŠ študent, viac dohôd o brigádnickej práci študentov, rôzni zamestnávatelia, príjem nad 155 Euro (1 replies)
 9. Kam sa podela tema "Odporucte" zo starej porady? Potreboval by som ju :) (2 replies)
 10. vývoz tovaru mimo krajín EÚ (0 replies)
 11. ahojte...kde by som našla podiel jednotlivých spotrebných daní na verejných príjmoch?.... potrebujem analyzovať štáty SK, CZ, PL, HU - (2 replies)
 12. Zaúčtovanie prepravných nákladov (0 replies)
 13. Odpoveď najmä pre Betinu2 na príspevok z r. 2010 (0 replies)
 14. Musí sa aj dôchodca zaregistrovať na daňovom úrade ak prenajíma byt?? (2 replies)
 15. cestovné náhrady (2 replies)
 16. Cestovné náhrady - pomooc (2 replies)
 17. Nárok na daňový bonus (1 replies)
 18. Práca finančného analytika (0 replies)
 19. Neviete mi náhodou zistiť aké spotrebné dane sa uplatňujú v krajinách V4 - SK, CZ, HU, PL? (10 replies)
 20. Daň z predaja zdedenej nehnuteľnosti (0 replies)
 21. Krátky projekt v programe ALFA (2 replies)
 22. Krátky projekt v programe ALFA (0 replies)
 23. predaj/cena vozidla medzi spriaznenymi osobami (2 replies)
 24. Založenie učtu v nemecku (5 replies)
 25. oslobodenie dodania tovaru do EU - dokazovanie (2 replies)
 26. Cestovné náhrady (0 replies)
 27. povinnosť vystaviť fakturu (0 replies)
 28. Kniha socialneho fondu (1 replies)
 29. Faktura zaplatena dobierkou - doklad (7 replies)
 30. Prijatá platba zo zahraničia (5 replies)
 31. Dovoz - otázky (4 replies)
 32. Pokuta (3 replies)
 33. nadobudnutie tovaru v inomčlenskom štáte a následné dodanie. (1 replies)
 34. firmy vs. neziskovky (2 replies)
 35. Faktúra z Maďarska s "DPH" "AAM" (0 replies)
 36. Identifikácia pladby (0 replies)
 37. DPH pri predaji auta, na ktory nebol uplatneny odpocet (0 replies)
 38. DPH pri predaji auta, na ktory nebol uplatneny odpocet (7 replies)
 39. S.R.O. NIE JE PLATCA DPH, čo je potrebé všetko podávať na úrady? (3 replies)
 40. Ako začať pri poskytovaní účtovníckych služieb (8 replies)
 41. výdavky na phm a ich zaradenie do PD (2 replies)
 42. dan z predaja bytu (3 replies)
 43. dovozený minerálny olej z AT (2 replies)
 44. nezaplatili sme preddavok.. sankcie? (15 replies)
 45. obchodná akadémia (1 replies)
 46. cestovné náhrady v bezcolnej zóne (1 replies)
 47. technické zhodnotenie stroja (0 replies)
 48. Platím DPH pri dovoze tovaru z číny? (0 replies)
 49. Finančné výpomoci spoločníka pri predaji podielu (0 replies)
 50. Predaj obchodneho majetku zo SZCO na sro, plati sa DPH? (3 replies)
 51. Vyroba nastrojov - zakazkova vyroba (7 replies)
 52. DDS (10 replies)
 53. Kupa domu a pozemku cez dve zmluvy a predaj cez jednu (3 replies)
 54. Ako je to s DPH a registracnou pokladnicou u neplatcov DPH? (1 replies)
 55. vratka za tovar (2 replies)
 56. Správnosť faktúry vystavenej hotelom (1 replies)
 57. rekonštukcia a modernizácia stavby-odpis.skupina (0 replies)
 58. Fa a dobropis v rozdielnych sumách (0 replies)
 59. Storno účtenky z registračnej npokladni (0 replies)
 60. súhrnný výkaz (2 replies)
 61. dan z predaja nehnutelnosti (1 replies)
 62. živnostník neplatca DPH znamená, že nakupuje tovar a predáva tovar a služby bez DPH? (2 replies)
 63. Dovoz tovaru a sluzby z ČR fyzicka osoba (0 replies)
 64. Dodatočné daňové priznanie fyzickej osoby (1 replies)
 65. Dodatočné daňové priznanie fyzickej osoby (1 replies)
 66. Nepotvrdená faktúra !!!! (3 replies)
 67. Dan z prijmu fyzickej osoby (11 replies)
 68. Je možné uplatniť oslob. od DPH pri dodaní tovaru do iného čl. štátu EÚ, pokiaľ nemám dodací list? (6 replies)
 69. dodanie tovaru z Irska (3 replies)
 70. dodanie tovaru z Irska (0 replies)
 71. DzMV a pausalne vydavky (0 replies)
 72. obdobie uplatnenia DPH pri omeškaní faktúry z iného členského štátu (5 replies)
 73. dph (4 replies)
 74. Súhr.výkaz-predaj auta (10 replies)
 75. Dodanie služby do ČR a DPH (6 replies)
 76. Je to správne vypočítané (5 replies)
 77. Mám uviesť príjem z mandátnej zmluvy do daňového priznania pre DPH na riadok 15? (1 replies)
 78. e dane (3 replies)
 79. Vybery spolocnika z sro a dan z prijmov (12 replies)
 80. Pú - tričká s logom firmy (1 replies)
 81. miesto zdaniteľného plnenia SR alebo ČR? (4 replies)
 82. Pú - tričká s logom firmy (7 replies)
 83. úver na stavbu dielne a jeho zaúčtovanie v účtovníctve (2 replies)
 84. Odpočet DPH a vklad auta do spoločsnoti (9 replies)
 85. Osobná spotreba a zákaz platby v hotovosti nad 5000 EUR (2 replies)
 86. Rekonštrukcia nehnuteľnosti-predmetu lízingu (2 replies)
 87. poplatok za úhradu faktury (3 replies)
 88. Registrácia podľa § 7 stačí? (0 replies)
 89. Zdaň. obdobie 12/12, dátum dodania 1/2013 kde patrí odpočet DPH (3 replies)
 90. Fakturácia stavebných prác do ČR (5 replies)
 91. náhradné diely z ČR (1 replies)
 92. Zmeny od 01.5.2013 Zákon o službách zamestnanosti (0 replies)
 93. oneskorene podaný súhrnný výkaz (2 replies)
 94. platcovia DPH (1 replies)
 95. oprava strechy - práca, materiál účtovanie (1 replies)
 96. Cena za vedenie PÚ (6 replies)
 97. § 20 Zákona o účtovníctve (1 replies)
 98. Daňová povinnosť pri dovoze tovaru z IČŠ a faktúra (1 replies)
 99. prevádzkový poriadok (1 replies)
 100. Co mozem urobit ked mi zamestnanec nablokoval tovar po urobeni dennej uzavierky? (1 replies)
 101. Nadobudnutie tovaru z EÚ a paragrafy (3 replies)
 102. Mozem zdanit prijem namiesto niekoho ineho? (13 replies)
 103. Auto na leasing (0 replies)
 104. GPS do traktora - technické zhodnotenie? áno alebo nie (5 replies)
 105. Kurz IJAV ? (0 replies)
 106. Stalo sa vám to už? (4 replies)
 107. Zdaniteľné plnenie na zahraničnej faktúre (0 replies)
 108. Vydavky na PHM prenajateho auta. (0 replies)
 109. Faktúra pre občianske združenie (0 replies)
 110. Vzhľadom na rôzne interpretácie daňových zákonov platných pre operácie spoločnosti môžu vzniknúť daňové záväzky (1 replies)
 111. Fa z ČR, bez rozpisu DPH (1 replies)
 112. Odpisy DNM (7 replies)
 113. Fakturácia v CZK a použitý kurz pre daňové účely (0 replies)
 114. PHM tankovanie - platba nefiremnou kartou (0 replies)
 115. provízia za vymoženie pohľadávky (1 replies)
 116. Majetok z nulovou zostatkovou cenou (0 replies)
 117. MRP Win JU - ako učtovať dobropis (1 replies)
 118. MRP program JU ako zaučtovať dobropis (1 replies)
 119. Sudny exekutor kona nie podla zakona (0 replies)
 120. Dodanie sluzby mimo EU (7 replies)
 121. Danové priznanie k DPH - faktúra za kongresy z EU (3 replies)
 122. Neplatca DPH a účtovanie v PU (8 replies)
 123. výkazy a správy (0 replies)
 124. kúpa tovaru od zahraničnej firmy v tuzemsku a postúpenie pohľadávky (0 replies)
 125. nákup palivovej nafty z EU (0 replies)
 126. ahojte, poprosím čo znamená "dodanie a nadobudnutie tovaru za protihodnotu"...ď. za odpoveď (1 replies)
 127. Fa za služby z ČR (1 replies)
 128. Ako sa robí evidencia faktúru? (9 replies)
 129. Texty na vystavených faktúrach (5 replies)
 130. DPH (0 replies)
 131. DPH (2 replies)
 132. poplatek za úradnú kontrolu (0 replies)
 133. Odoslanie tovaru do FR na medzisklad klienta a jeho následné odobratie tovaru klientom z tohto skladu (5 replies)
 134. Odoslanie tovaru na sklad klienta v zahraničí a následný odber tovaru klientom z tohto skladu (0 replies)
 135. Potvrdenie o pevzati dobierky (1 replies)
 136. práca v Belgicku (4 replies)
 137. faktura za predaj tovaru do tretieho štátu platcovi DPH (0 replies)
 138. predaj tovaru a faktúra do tretieho štátu (2 replies)
 139. predaj chaty (4 replies)
 140. uhrada faktur v hotovosti (0 replies)
 141. Fakturácia do zahraničia (EU) a DPH (0 replies)
 142. DMF r 2013 (0 replies)
 143. Licencia Eset Secure Business pre 1600 endpointov na 2 roky (0 replies)
 144. Vklad budovy do podnikania (1 replies)
 145. Ako zaúčtovať platbu od CK - klient platiteľ DPH (0 replies)
 146. Správny dátum dodania služby (1 replies)
 147. Zasielanie DPH elektronicky (1 replies)
 148. Motocykel do nakladov (9 replies)
 149. predaj bytu pred uplynutím 5 rokov vlastníctva (9 replies)
 150. aké daňové priznanie (0 replies)
 151. SURNE - suhrnny vykaz a ICDPH nadobudatela tovaru (7 replies)
 152. cestovné náhrady a konateľ (0 replies)
 153. prevod nehnuteľnosti (4 replies)
 154. Kúpený pozemok následne hned darovaný (3 replies)
 155. Export do Macedonska (3 replies)
 156. Chybne zaúčtovaná faktúra (5 replies)
 157. Chybne zaúčtovaná faktúra (0 replies)
 158. Musí nezisková organizácia riešiť DPH pri organizovaní podujatia so zahraničnými účastníkmi? (0 replies)
 159. reprezentačné náklady (6 replies)
 160. dodanie tovaru s montazou pre rusku firmu, ale miesto dodania je v Madarsku (0 replies)
 161. Herec v Cechach - dodanie sluzby - §7a ? (0 replies)
 162. montážní práce na nemovitosti na Slovensku pro českou firmu (0 replies)
 163. montážní práce na slovensku pro českou firmu (subdodávka) (0 replies)
 164. Realizácia odmeny žiakov zo zabezpečenia odborného výcviku - prax ? (7 replies)
 165. Účtovanie opravy (3 replies)
 166. Účtovanie oprava (0 replies)
 167. Povinnost komponentního odepisování (3 replies)
 168. Predaj nakl. auta do zahraničia a DPH (0 replies)
 169. Obstarali sme osobne auto do sro a odo dňa prihlásenia sme ho prenajali neziskovke. (0 replies)
 170. Rátam správne DPH a daň z príjmu? Prosím o radu (10 replies)
 171. Predaj pozemku a neskolaudovanej budovy (0 replies)
 172. Nakup cez internet z pohladu DPH (1 replies)
 173. faktúra k prijatej platbe (4 replies)
 174. učtovanie autorádia (5 replies)
 175. DPH-faktúra za službu z USA (1 replies)
 176. Predaj rodinného domu a daň (1 replies)
 177. Predaj domu, zaplatenie dane a odvodov (0 replies)
 178. O koľko rokov po kúpe možno predať záhradu bez platenia dane zo zisku? (1 replies)
 179. Cestovné lístky a DPH (2 replies)
 180. Daňový bonus - nárok (13 replies)
 181. podanie súhrnného výkazu, ak služba bola dodaná ale fakturu nemôžem vystaviť (2 replies)
 182. Ako opraviť duplicitne zaúčtovaný doklad? (2 replies)
 183. Zaučtovanie faktúry živnostníkovi (2 replies)
 184. Zaučtovanie tlačiarne a notebook (4 replies)
 185. termín podania (5 replies)
 186. oprava strechy s dodatočným zateplením- oprava alebo tech.zhodnotenie??? (0 replies)
 187. preplatok dane (2 replies)
 188. Urok z uveru plateny do zahranicia (3 replies)
 189. Živnostník prvá faktúra (10 replies)
 190. platba kreditnou kartou-účtovanie (0 replies)
 191. Likvidacia spolocnosti a zrusenie registracie DPH podla §81,2 (2 replies)
 192. Likvidacia spolocnosti a zrusenie registracie DPH podla §81,2 (0 replies)
 193. Vrátenie tovaru cez ERP - do ktorého riadku DPH? (0 replies)
 194. Vrátenie tovaru cez ERP - do ktorého riadku DPH (3 replies)
 195. PN a platba do zdravotnej poisťovne (28 replies)
 196. PN a platba do zdravotnej poisťovne (2 replies)
 197. Novinový stánok a lístky MHD (2 replies)
 198. Kedy zaúčtovať DPH v peňažnom denníku? (1 replies)
 199. Kedy zaúčtovať DPH v peňažnom denníku? (1 replies)
 200. Vystavenie faktúry do PLR (2 replies)
 201. Zalohove faktury na prijate predplatby zo zahranicia a DPH (0 replies)
 202. exekutor a bankové učty (3 replies)
 203. kufre na služobnú cestu?? (1 replies)
 204. Ako zaúčtovať... Chýbajúci bloček. (9 replies)
 205. Záložné právo a obstarávacia cena majetku (0 replies)
 206. kúpa nového motor.vozidla v zahraničí / v EU/ (3 replies)
 207. Zostatok na účte 428 aj napriek schváleniu rozdelenia (13 replies)
 208. Ročné zúčtovanie dane (2 replies)
 209. prenajom vozidla do zahr (0 replies)
 210. prenajom vozidla do zahr (0 replies)
 211. Poznamky k uctovnej zavierke - ako ich opravit (3 replies)
 212. Oznámenie o odvedení dane vyberanej zrážkou (1 replies)
 213. 2% dane z príjmu - na potvrdeni iná adresa nez adresa trvaleho bydliska (0 replies)
 214. Informačné centrum na daňovom (?) (2 replies)
 215. Zabudnutý doklad a DPH (0 replies)
 216. Namiesto dodacieho listu neplatne daňové doklady z reg. pokladne (2 replies)
 217. Ako zaúčtovať províziu banke z platby kartou? (1 replies)
 218. s.r.o. registrovaná v SR, jediný dodávateľ z ČR, byť alebo nebyť platcom DPH (2 replies)
 219. Účtovanie v JU (3 replies)
 220. Účtovanie v JU (1 replies)
 221. Ma zamestnavatel narok pozadovat odo mna moje danove priznanie? (4 replies)
 222. money s3 - inventúrny súpis (2 replies)
 223. Refakturácia služby do zahraničia (1 replies)
 224. suhrny vykaz (1 replies)
 225. Nájdený majetok (4 replies)
 226. Kto platí daň (4 replies)
 227. Dlhodobý prenájom - investícia (0 replies)
 228. otvorenie účtov neúčtovným spôsobom (1 replies)
 229. Nakup sluzieb z EU a USA a DPH (1 replies)
 230. zúčtovanie časového rozlíšenia (1 replies)
 231. Dph a neplátca. (2 replies)
 232. Neskoro zaslaná faktura (10 replies)
 233. Vratenie dane (1 replies)
 234. Vratenie dane (2 replies)
 235. SZČO a práca v NL ( DPH a SV ) (0 replies)
 236. Doba splatnosti FA od 1.2.2013 (5 replies)
 237. Daň z predaja nehnuteľnosti (2 replies)
 238. Daň z príjmu rehoľnej spoločnosti (1 replies)
 239. datum vystavenia na fakture (7 replies)
 240. Ako sa správne zaučtujú cestovné náklady ,ak použivam vlastne auto v jed.učtovnictve? (7 replies)
 241. Podvod na dph (9 replies)
 242. Rozdiel pri nadmernom odpocte (2 replies)
 243. služba prijatá z EU (2 replies)
 244. Dodanie tovaru z UK - neplatca DPH (0 replies)
 245. nazaúčtovanie zahraničnej faktury (0 replies)
 246. zaúčtovanie dokladu v JU z roku 2012 do r.2013 (0 replies)
 247. dovoz tovaru z USA (0 replies)
 248. Poistné pnenie z PZP vyplatené v budúcom roku a účtovanie (2 replies)
 249. Daň z predaja nehnuteľnosti (0 replies)
 250. SZČO a prenájom nehnuteľnosti (0 replies)