PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 [150] 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455

 1. predaj darovaneho auta
 2. Kupa bytu do s.r.o. - zaradenie
 3. Dôchodca a dohoda
 4. Daňové priznanie
 5. Danove priznanie za rok 2012 FO typ B
 6. Daň z príjmu - nezamestnany, dôchodca
 7. refakturácia poistenie pohľadávok
 8. dátum dodania služby
 9. jednoduché účtovníctvo - začíname
 10. Daň za rok 2O12
 11. Odmena za dohody v roku 2013
 12. SZČO a podvojné účtovníctvo
 13. Prenájom bytu ako občan a súčasne je platca DPH ako SZČO
 14. Zrážková daň z užívania ochrannej známky?
 15. Stav zásob a ukončená živnosť
 16. Ziadost o vystavenie dokladu o prijmoch a zrazenych preddavkoch na dan
 17. dovoz tovaru z tretieho štátu
 18. Prenájom 2013 a reálne náklady
 19. Daňové priznanie - NČZD
 20. Prerušené odpisy
 21. Študen - práca na DoVP a Daňové priznanie
 22. nevyžiadaný nadmerný odpočet
 23. Ako si podať daňové priznanie ako študent - pracovník mimo SR?
 24. potraviny
 25. SZČO a podvojné účtovníctvo
 26. Dan z predaja bytu
 27. SUDNY ZNALEC - uctovnictvo
 28. Odpisy
 29. Štatistika - štvťročná
 30. Platba za tovar v hotovosti
 31. ako rozpočítať vo Výkaze poistného a príspevkov do SP odmenu poslanca za celý rok, ktorá mu bude vyplatená jednorázovo v mesiaci december ak v mesiaci napr. 20 dní mal PN a 11 dní bol práceschopný. ´
 32. Danové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2012
 33. Odpis auta a predaj pred skončením odpisovania.
 34. Daň z príjmu FO typ A
 35. Odklad daňového priznania PO za rok 2012
 36. Mínus na príjmovom účte k 31.12.2012
 37. Daň z motorových vozidiel
 38. nezdaniteľná časť základu dane 2012
 39. Laesing a prvá zvýšená splátka
 40. Môže využívať môj zaplatený hosting iná firma
 41. záväzky v JU
 42. Nováčik a ZP :)
 43. Daň z nehnuteľností *.fdf súbor
 44. prispevok na študujuce dieta
 45. Prenajom automobilu od manzelky s.r.o.
 46. Prosím Vás, ak sro neuhradí svojmu klientovi faktúru za služby a tovar a je to viac ako 3 roky, nastáva dodanenie tohoto záväzku pri výpočte daňového priznania právnickej osoby a ako je to s DPH
 47. Nákup a predaj za rovnakú cenu
 48. Oznámenie zamestnávateľa o výške odvedenej osobitnej dane podľa § 50a
 49. Nákup tovaru cez ebay a následný predaj koncovému spotrebitelovi - ako to evidovat v učtovníctve ?
 50. Znovuobnovenie zivnosti - dan z motorovych vozidiel
 51. Prihlásenie pohľadávky
 52. Autorská zmluva - odvody, dane
 53. Odpisovanie auta na štvrtinky
 54. Daňové priznanie za rok 2012
 55. danova rezidencia SVK-AUT, danove priznanie AUT 2012
 56. nezaúčtovaný predpis dane
 57. Priznanie k dani z nehnuteľnosti
 58. ZC k vyradenému automobili v dosledku škody.
 59. vyhlásenie na zdanenie prijímov fyzických osôb zo závislej činnosti
 60. automobil v podnikaní
 61. Daň z nehnuteľnosti.
 62. Platí sa daň z mot. vozidla registrovaného v cudzine?
 63. Prerušený odpis a DPH pri predaji
 64. Príjem zo zahraničia PO
 65. suhrnne vykazy
 66. Dotácia na začatie podnikania v s.r.o.
 67. Faktúra zo Švajčiarska
 68. Dan za prenajom nehnutelnosti 2014
 69. Účtovanie v Občianskom združení rodičov a priateľov školy
 70. PO v SR kúpila pôdu od občana USA, aká daň sa tam uplatní? § 44 ods.2
 71. Neskoré oznámenie na DÚ za poúžívanie súkromného MV na podnikanie (služ.cesty)
 72. ZC majetku a predaj podniku
 73. kedy nenastane povinnosť podaťDP
 74. kontrola odvadzania DPH
 75. Zákon o ochrane vkladov - Oznámenie do 15. januára príslušneho roka - tlačivá
 76. Hľadám niekoho, kto Prešove pracuje v účtovnom programe POHODA
 77. shr a pausal
 78. Daňové priznanie 2013
 79. Oznámenie k elektronickému doručovaniu
 80. V akej skupine sa odpisuje projektová dokumentácia?
 81. Uhrada straty
 82. Dátum vzniku pohľadávky / záväzku z DzP
 83. Strata cisla uctu
 84. Predpokladaná dan z MV
 85. ostatne príjmy - derivátové operacie?
 86. kto nemusi podať DP za rok 2012
 87. Daň z nehnuteľnosti -dedič zomrel
 88. SZCO a prenajate vozidlo
 89. Prvýkrát robím daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb.
 90. Daňové priznanie 2012
 91. Rovnaka Fa kazdy mesiac
 92. diety a konateľ
 93. Kúpa automobilu PÚ
 94. využívanie auta manžela tiež SZČO na podnikanie
 95. Cestovne a stravne zivnostnika
 96. Ako správne vyrátať výšku cla a dane z dovozu
 97. Prihlásenie prevádzky - uznanie nájmu
 98. Kupim material v UK a potom ho predam na Slovensku.
 99. ako si vypočítať daň - ked som 1/2 roka bol anketár a druhý polrok zivnostník?
 100. zdaniť príjem z roku 2010, ktorý mi prišiel v roku 2012 a už nie som SZCO dva roky?
 101. Neplatca DPH, reg. podľa par. 7, dovoz tovaru z EÚ, predaj na SVK...elektronické podávanie DPH?
 102. Akú výšku odvodov uplatniť pri paušálnych výdavkoch?
 103. Nadmerný odpočet DPH
 104. Ukoncena zivnost k 31.12.2012 a vyplateny prijem 10.1.2013
 105. najomne
 106. szčo - výdavky členenie
 107. Daň z výnosu z cenných papierov
 108. predaj s DPH
 109. odpočet DPH
 110. Odloženie daňových odpisov v prvom roku obstarania
 111. vrátenie preddavkov na daň
 112. Dátum novej faktúry
 113. účtovanie PHM pre neplatcu DPH
 114. zákon o DP od 1.1.2013 §52t
 115. Ako vypočítať paušálne výdavky v daňovom priznaní?
 116. Dobropis byvaleho platitela DPH po zruseni registracie
 117. Osobené auto M1 a euro4
 118. daňový odpis pri TZ
 119. Platby v hotovosti za služby
 120. TZ prenajatej budovy do 1700 Eur
 121. Výnosy BO
 122. Daň za ubytovanie - časové rozlíšenie
 123. Faktúra do zahraničia
 124. najom garaze
 125. zrušenie neuhradenej faktúry
 126. odpísanie pohľadávky
 127. Platenie dane - § 91
 128. za rok 2012 ešte platí zamestnanecká prémia?
 129. účtovanie skonta v JU
 130. sponzorské
 131. odpočítateľná položka na manželku za rok 2012
 132. Môj šofer platil pri tankovní LKW v zahraničí firemnou kartou,na učtenke nie je uvedené ani názou mojej firmy,ani čislo auta,len číslo karty.Ako sa dá uplatniť z takejto učtenky vrátenie dph zo zahr.
 133. Faktúra Telefónica
 134. Sadzby dane pre daň z motorových vozidiel pre rok 2012
 135. Súrne potrebujem poradiť - e-dane
 136. poplatok za upomienku
 137. Daň z motorových vozidiel 2013
 138. oslobodenie od dph- fa do čr
 139. minimálna daň za aký príjem rok 2012 ?
 140. Účtovná závierka v rozpočtovej organizácií
 141. uplatnenie DPH
 142. Nákup návesu a daň z motorových vozidiel
 143. Dlhoročne neuhradené faktúry
 144. Daňové príznanie FO za rok 2012 -lehota na podanie , základné číselné údaje
 145. ukolova mzda a vypocet dovolenkoveho priemeru pocas pn(pracovneho urazu)
 146. Platenie odvodov z dohody
 147. nevyužívaná budova v majetku
 148. Ako sa pokračuje a účtuje novo založená s.r.o. od odkupenej s.r.o. v likvidácii?
 149. Pracovná zmluva - Daň.
 150. Spätný leasing DPH
 151. Živnostník fakturuje do ČR. Musí z toho zaplatiť daň? Dá sa znížiť?
 152. Opatrenia prijmovej/vydavkovej casti
 153. Príležitostný príjem a daňové priznanie na rodičovskej dovolenke.
 154. SZČO vykonávajúci činnosť v zahraničí
 155. Platenie daní a clo z USA
 156. číslo účtu danového úradu
 157. Dph a Clo z dovozu mimo EU
 158. Limit na platby v hotovosti platné od 1.1.2013
 159. Musím podať daňové priznanie za rok 2012?
 160. Daň za rok 2012
 161. Uctovanie mobilu
 162. Naši zamestnanci pracujú v zahraničí ako montážni pracovníci, učtujeme im diéty tak ako sa má... keď nám ale firma pre ktorú pracujú prepláca inú sumu ako je Sadzobníku stravného.
 163. Predaj traktora fyzickej osobe - súrne
 164. tvorba rezervy
 165. Predaj firmného auta
 166. dobropis do ktorého obdobia zúčtovať
 167. Rocne zuctovanie za byvaleho zamestnanca v CR
 168. Daň z motorových vozidiel 2012 - VZN
 169. oznamovacia povinnosť
 170. Dan z nehnutelnosti
 171. Zrušenie dane za motorové vozidlo
 172. SZCO platca DPH a danove priznanie
 173. stala prevadzkaren a dph
 174. miestne dane
 175. miestne zisťovanie
 176. Nezdaniteľná časť ZD na manželku ak je na MD a RD
 177. Účtovanie platieb cez terminál
 178. výroba nábytku na základe návrhu interiéru
 179. Zaradenie majetku do odpisovej skupiny
 180. Náklady na rekonštrukciu a DPH
 181. Vysporiadanie záväzku v JU
 182. Zmena v Združení FO
 183. ŠPZ inde ako sídlo firmy
 184. Prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání
 185. Opravné položky k pohľadávkam a strata
 186. operatívny leasing a PHM
 187. predaj ojazdeného auta
 188. zmena paušálnych 40% nákladov
 189. rozdiel na účte 335004 platby kartou
 190. Vystavenie faktúry "obyčajnému ľudu" do zahraničia (som plátca DPH pre zahraničie)
 191. Dátum zdaniteľného plnenia
 192. Nájomné bytu ako náklady?
 193. Samozdanenie_dodanie tovaru z CR
 194. Uctovna zavierka a novo zalozena s.r.o.
 195. Intrastat a dodanie služby
 196. Výhra v TIPOSE
 197. Poškodený tovar na predajni
 198. Prosim o radu
 199. Co s DHIM v roku 2012?
 200. Zaúčtovanie zálohovej faktúry v JU
 201. Dve firmy pouzivaju jedno auto, kdo plati dan?
 202. Záloha do Talianska
 203. Kde platiť daň z motorových vozidiel
 204. Uplatnenie výdavkov pri prenájme bytu
 205. Čiastočný invalidný dôchodka a prihlásenie do ZP
 206. Patí sa DPH pri predaji osoboného auta v tuzemsku ?
 207. zaokrúhľovanie daňových odpisov
 208. slovenský szčo a internetový obchod v ČR
 209. prepočítať preddavky na daň?
 210. Dobropis za faktúry za cely rok. súrne,
 211. dotacia a odvody do SP
 212. Spotrebná daň a samozdanenie
 213. PRIJEM V CUDZEJ MENE DO DP 2012
 214. SZČO započítanie nákladov na ojazdene auto + prestavba na LPG.
 215. Daň z MV a leasing. - NOVINKA????
 216. AKo na daňové priznanie, keď mesačný plat a odstupné vyplatila sociálka z garančného fondu
 217. Daň z nehnuteľnosti - nedoručenie platobného výmeru v ďalšom roku
 218. Dodatočné daň.priznanie za rok 2009 môžem podať teraz -bude strata-aké sankcie
 219. účet 381 alebo 382
 220. Zmena postupov účtovania v jednoduchom účtovníctve od 1.1.2013
 221. manzel na polovicny uvazok- PP ukonceny 10-2012, manzelka na RD a rocne zuctovanie preddavkov na dan...
 222. Doodpisovany DM
 223. združenie s.r.o. a DPH
 224. Pripravenosť finančnej správy na podávanie DP za rok 2012 (FO a PO)
 225. Obrat pre určenie zdaniteľného obdobia DPH - pomôcka
 226. "Dobrý deň" "Potrebujem poradiť" Oohladne DPH
 227. DOHODA 2013
 228. faktúra - orange
 229. Reklama na obchode
 230. Obchodný majetok - nehnuteľnosť - upravená na prenájom bytu
 231. Cestná daň
 232. OČR
 233. koeficientu DPH v CK
 234. Faktura za SL
 235. daňové priznanie pre ľudí pracujúcich v zahraničí
 236. Prefakturácia prepravy do zahraničia
 237. znizenie zakladu dane - povinnost alebo moznost?
 238. Dohody mimo prac. pomeru od 1.1.2013 čo nás to len čaká...
 239. Dobropis za stravné lístky
 240. DPH a zásielkový predaj do zahraničia
 241. student od septembra, ktory v minulom roku ako SZCO + zamestnanec zarobil viac ako je nezdanitelny prijem
 242. Registracia na danovom urade inde ako v mieste bydliska
 243. Daň z motorových vozidiel
 244. Tlačivá pre daň z príjmu za rok 2012
 245. NČZD na nezamestnanú manželku s príjmom z prenájmu
 246. prenájom auta konatela s.r.o. na daľší prenájom?
 247. Kedy zacnem platit odvody do SP?
 248. faktúry z roku 2012 došli v roku 2013
 249. zápočet
 250. limit platby hotovosti