1. faktúra z ČR (4 replies)
 2. DPH a financie (1 replies)
 3. súhrnný výkaz a služby na nehnuteľnosti v ČR (1 replies)
 4. Zaučtovanie škody (3 replies)
 5. Zdaniteľné výdavky. (1 replies)
 6. stravné lístky (24 replies)
 7. Zníženie HV o zaplatenú daň (5 replies)
 8. Dobrý deň, (0 replies)
 9. nezaplatená provízia na základe mandátnej zmluvy (1 replies)
 10. Vyplatenie podielov zo zisku za rok 2012 (2 replies)
 11. Dph pri zadržaní stroja (0 replies)
 12. Aku analytiku na zaciatku? (2 replies)
 13. stará faktúra (0 replies)
 14. zlavomat a fakturácia (1 replies)
 15. Kam sa účtuje poistenie živnostníka za výkon činnosti? (2 replies)
 16. Odoslaná faktúra na prelome rokov (14 replies)
 17. Môžem s odpočítať zaplatenú DPH za ubytovanie? (2 replies)
 18. Pokračovanie na podnikateľskom účte (2 replies)
 19. stravné (obedy) a DPH (0 replies)
 20. Daň z MV - celková hmotnosť v tonách (2 replies)
 21. Nefungujuce eDane - pomoc (19 replies)
 22. daňové priznanie pre opatrovateľky (196 replies)
 23. zotrvať v 2.pilieri ? (12 replies)
 24. Likvidácia - daňové priznanie DPH, DPzMV, Prehlad (5 replies)
 25. Povinnost opravit colne hlasenie pri vyvoze (0 replies)
 26. Dobropis - vrátený tovar v nasledujúcom roku a vplyv na dan z prijmov (3 replies)
 27. Fotovoltanické zariadenie (0 replies)
 28. Neplatca DPH nákup z krajín EU (4 replies)
 29. Daňové priznanie a české faktúry (1 replies)
 30. daň z motorových vozidiel (5 replies)
 31. študentsky status (0 replies)
 32. Pohľadávky nad 331,94 EUR (1 replies)
 33. fa za stavebné práce vo Francúzsku pre Slovenskú firmu (0 replies)
 34. predaj cez internet - zákazníci zo zahraničia, mimo EÚ a DPH (0 replies)
 35. Proforma z EU, nedodany tovar v roku 2012, nedodana faktúra (0 replies)
 36. DPH zarátať do Dec alebo Jan? Rôzne dátumy platby, odoslania a doručenia objednávky... (0 replies)
 37. Dá sa odpisovať majetok pod 1700€? (8 replies)
 38. dobropis na prelome rokov (20 replies)
 39. Upresnenie k paušálnym výdavkom (2 replies)
 40. Stačí príjmový pokladničný doklad? (3 replies)
 41. dovoz auta z EU a registracia DPH (0 replies)
 42. DP z prace na dohodu (5 replies)
 43. Sprostredkovanie zahranicnej prepravy osob (0 replies)
 44. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) (11 replies)
 45. DzMV pri ukončení živnosti počas roka a opätovnom založení (3 replies)
 46. prihlásenie a odhlásenie auta v tom istom mesiaci (4 replies)
 47. Vytlačenie krycieho listu v aplikácii e-dane (2 replies)
 48. služobná cesta diety (1 replies)
 49. uctovanie v JU pri preruseni zivnosti (2 replies)
 50. Výkaz nedoplatkov zo ZP (6 replies)
 51. Kúpa auta z Nemecka (1 replies)
 52. Daňová kontrola (9 replies)
 53. leasing - predčasne ukončený+nový leasing (2 replies)
 54. uctovanie preddavkov na dan z MV (5 replies)
 55. Vyplácanie provízií do zahraničia - vyplýva niečo ohľadne DPH? (1 replies)
 56. Mám nárok na vrátenie dane? (18 replies)
 57. KOEFICIENT (3 replies)
 58. NČZD (2 replies)
 59. účtovníčka (6 replies)
 60. Dá sa zvýšiť HV a ako? (0 replies)
 61. DPH zo služieb platobných terminálov dodaných zahraničnou osobou? (1 replies)
 62. Splátkový kanlendár (10 replies)
 63. Paragraf 85 (1 replies)
 64. Faktúra do krajiny EÚ - náležitosti (0 replies)
 65. Predpis DPH = SURNE (1 replies)
 66. ako správne zaokrúhliť sumu na VFA (1 replies)
 67. Odberateľský bonus - súhrnný výkaz (0 replies)
 68. Včera na školení som sa spytal ako mám postupovať s nájdenými dokladmi z r. 2009 (46 replies)
 69. koeficient jednoduché účtovníctvo (0 replies)
 70. rezervy na refakturáciu (1 replies)
 71. Vyradenie DHM-automobil ešte neodpísaného (4 replies)
 72. ťarcha - vecné bremeno (1 replies)
 73. nájomné a zápis do katastra (0 replies)
 74. účtovanie DPH (2 replies)
 75. Auto na tretinky (8 replies)
 76. nepredložené doklady o nákupe PHM (4 replies)
 77. Prenajom bytu 2013 (6 replies)
 78. Obrat pre ucely DPH na urcenie zdanovacieho obdobia a dobropisy (0 replies)
 79. prenájom (1 replies)
 80. daň z motorového vozidla - prenajaté vozidlo (3 replies)
 81. Odmena advokáta za vymáhanie pohľadávky (0 replies)
 82. storno faktury za reklamaciu (1 replies)
 83. Príjem z nájmu 2013 a paušálne výdavky (4 replies)
 84. Nevyfakturová dodávka vody (4 replies)
 85. Služby vzťahujúce sa na nehnuteľnosť. (2 replies)
 86. odpisy (8 replies)
 87. s.r.o. a kúpa nehnuteľnosti v Nemecku (5 replies)
 88. Postrekovač+oprava+certifikát? (0 replies)
 89. prechod z JU na PU (0 replies)
 90. rocne zuctovanie za rok 2012 (2 replies)
 91. Inventúra (3 replies)
 92. Daňové náklady (1 replies)
 93. rekonstrukcia nehnutelnosti a DPH (1 replies)
 94. SOI - náklady na skúšku odobratého výrobku (1 replies)
 95. Obsah na zahraničnej faktúre (16 replies)
 96. predaj v UK na vystave (0 replies)
 97. uctovanie PHM z Ciech (0 replies)
 98. Termínovaný vklad-účtovanie na konci roka (17 replies)
 99. Refundácia mzdy - Obvodný úrad, odbor krízového riadeni (0 replies)
 100. neuhradené pohľadávky od r.2009 (0 replies)
 101. Odpisovanie majetku v hodnote nižšej ako 1700 eur (7 replies)
 102. uctovanie PHM z Ciech (0 replies)
 103. obsah faktúry podľa zákona o dph za nájom nehnuteľnosti od 1.1.2013 (9 replies)
 104. Predaj osobného automobilu oslobodené od DPH (0 replies)
 105. Daň z predaja auta súkromnou osobou (10 replies)
 106. Likvidácia s.r.o. k 1.1. - účtovná závierka (4 replies)
 107. danove priznanie (0 replies)
 108. Vyúčtovanie poskytnutej zálohy interným dokladom (3 replies)
 109. devízový účet a kurz (1 replies)
 110. Ročné zúčtovanie dane za rok 2012 (130 replies)
 111. Cestná daň (0 replies)
 112. odpis počítača v JU (3 replies)
 113. Potrebujem poradiť ako zaučtovať výmenu zariadenia predajne. (6 replies)
 114. FO prenajima byt ako kancelariu s.r.o. (1 replies)
 115. Autokredit - postúpenie na FO a DPH (1 replies)
 116. Interná smernica drobného majetku (1 replies)
 117. Čakám na DIČ môžem už nakúpiť tovar? (9 replies)
 118. Príspevok na opatrovanie (1 replies)
 119. Auto a zmena SZCO na s.r.o. (1 replies)
 120. Stravné lístky (4 replies)
 121. Danove priznanie? (3 replies)
 122. Predaj vraku ??? (0 replies)
 123. koeficient DPH a příležitostná činnost (0 replies)
 124. Predaj osobného automobilu oslobodeného do dane (0 replies)
 125. Súhrnný výkaz (kvartal-mesiac) (3 replies)
 126. kedy vznika daňová povinnosť DPH? (0 replies)
 127. predaj darovaneho auta (2 replies)
 128. Kupa bytu do s.r.o. - zaradenie (1 replies)
 129. Dôchodca a dohoda (8 replies)
 130. Daňové priznanie (10 replies)
 131. Danove priznanie za rok 2012 FO typ B (31 replies)
 132. Daň z príjmu - nezamestnany, dôchodca (3 replies)
 133. refakturácia poistenie pohľadávok (0 replies)
 134. dátum dodania služby (5 replies)
 135. jednoduché účtovníctvo - začíname (5 replies)
 136. Daň za rok 2O12 (0 replies)
 137. Odmena za dohody v roku 2013 (5 replies)
 138. SZČO a podvojné účtovníctvo (13 replies)
 139. Prenájom bytu ako občan a súčasne je platca DPH ako SZČO (64 replies)
 140. Zrážková daň z užívania ochrannej známky? (0 replies)
 141. Stav zásob a ukončená živnosť (9 replies)
 142. Ziadost o vystavenie dokladu o prijmoch a zrazenych preddavkoch na dan (3 replies)
 143. dovoz tovaru z tretieho štátu (1 replies)
 144. Prenájom 2013 a reálne náklady (2 replies)
 145. Daňové priznanie - NČZD (2 replies)
 146. Prerušené odpisy (1 replies)
 147. Študen - práca na DoVP a Daňové priznanie (4 replies)
 148. nevyžiadaný nadmerný odpočet (5 replies)
 149. Ako si podať daňové priznanie ako študent - pracovník mimo SR? (0 replies)
 150. potraviny (4 replies)
 151. SZČO a podvojné účtovníctvo (0 replies)
 152. Dan z predaja bytu (3 replies)
 153. SUDNY ZNALEC - uctovnictvo (0 replies)
 154. Odpisy (7 replies)
 155. Štatistika - štvťročná (0 replies)
 156. Platba za tovar v hotovosti (1 replies)
 157. ako rozpočítať vo Výkaze poistného a príspevkov do SP odmenu poslanca za celý rok, ktorá mu bude vyplatená jednorázovo v mesiaci december ak v mesiaci napr. 20 dní mal PN a 11 dní bol práceschopný. ´ (0 replies)
 158. Danové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2012 (108 replies)
 159. Odpis auta a predaj pred skončením odpisovania. (0 replies)
 160. Daň z príjmu FO typ A (5 replies)
 161. Odklad daňového priznania PO za rok 2012 (3 replies)
 162. Mínus na príjmovom účte k 31.12.2012 (0 replies)
 163. Daň z motorových vozidiel (2 replies)
 164. nezdaniteľná časť základu dane 2012 (17 replies)
 165. Laesing a prvá zvýšená splátka (2 replies)
 166. Môže využívať môj zaplatený hosting iná firma (0 replies)
 167. záväzky v JU (9 replies)
 168. Nováčik a ZP :) (0 replies)
 169. Daň z nehnuteľností *.fdf súbor (0 replies)
 170. prispevok na študujuce dieta (0 replies)
 171. Prenajom automobilu od manzelky s.r.o. (0 replies)
 172. Prosím Vás, ak sro neuhradí svojmu klientovi faktúru za služby a tovar a je to viac ako 3 roky, nastáva dodanenie tohoto záväzku pri výpočte daňového priznania právnickej osoby a ako je to s DPH (1 replies)
 173. Nákup a predaj za rovnakú cenu (8 replies)
 174. Oznámenie zamestnávateľa o výške odvedenej osobitnej dane podľa § 50a (1 replies)
 175. Nákup tovaru cez ebay a následný predaj koncovému spotrebitelovi - ako to evidovat v učtovníctve ? (5 replies)
 176. Znovuobnovenie zivnosti - dan z motorovych vozidiel (0 replies)
 177. Prihlásenie pohľadávky (0 replies)
 178. Autorská zmluva - odvody, dane (0 replies)
 179. Odpisovanie auta na štvrtinky (4 replies)
 180. Daňové priznanie za rok 2012 (33 replies)
 181. danova rezidencia SVK-AUT, danove priznanie AUT 2012 (0 replies)
 182. nezaúčtovaný predpis dane (3 replies)
 183. Priznanie k dani z nehnuteľnosti (0 replies)
 184. ZC k vyradenému automobili v dosledku škody. (0 replies)
 185. vyhlásenie na zdanenie prijímov fyzických osôb zo závislej činnosti (3 replies)
 186. automobil v podnikaní (0 replies)
 187. Daň z nehnuteľnosti. (37 replies)
 188. Platí sa daň z mot. vozidla registrovaného v cudzine? (1 replies)
 189. Prerušený odpis a DPH pri predaji (1 replies)
 190. Príjem zo zahraničia PO (0 replies)
 191. suhrnne vykazy (26 replies)
 192. Dotácia na začatie podnikania v s.r.o. (3 replies)
 193. Faktúra zo Švajčiarska (0 replies)
 194. Dan za prenajom nehnutelnosti 2014 (16 replies)
 195. Účtovanie v Občianskom združení rodičov a priateľov školy (0 replies)
 196. PO v SR kúpila pôdu od občana USA, aká daň sa tam uplatní? § 44 ods.2 (0 replies)
 197. Neskoré oznámenie na DÚ za poúžívanie súkromného MV na podnikanie (služ.cesty) (34 replies)
 198. ZC majetku a predaj podniku (5 replies)
 199. kedy nenastane povinnosť podaťDP (0 replies)
 200. kontrola odvadzania DPH (1 replies)
 201. Zákon o ochrane vkladov - Oznámenie do 15. januára príslušneho roka - tlačivá (17 replies)
 202. Hľadám niekoho, kto Prešove pracuje v účtovnom programe POHODA (0 replies)
 203. shr a pausal (7 replies)
 204. Daňové priznanie 2013 (12 replies)
 205. Oznámenie k elektronickému doručovaniu (1 replies)
 206. V akej skupine sa odpisuje projektová dokumentácia? (3 replies)
 207. Uhrada straty (2 replies)
 208. Dátum vzniku pohľadávky / záväzku z DzP (0 replies)
 209. Strata cisla uctu (6 replies)
 210. Predpokladaná dan z MV (2 replies)
 211. ostatne príjmy - derivátové operacie? (1 replies)
 212. kto nemusi podať DP za rok 2012 (4 replies)
 213. Daň z nehnuteľnosti -dedič zomrel (7 replies)
 214. SZCO a prenajate vozidlo (2 replies)
 215. Prvýkrát robím daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb. (43 replies)
 216. Daňové priznanie 2012 (9 replies)
 217. Rovnaka Fa kazdy mesiac (1 replies)
 218. diety a konateľ (2 replies)
 219. Kúpa automobilu PÚ (1 replies)
 220. využívanie auta manžela tiež SZČO na podnikanie (22 replies)
 221. Cestovne a stravne zivnostnika (1 replies)
 222. Ako správne vyrátať výšku cla a dane z dovozu (1 replies)
 223. Prihlásenie prevádzky - uznanie nájmu (2 replies)
 224. Kupim material v UK a potom ho predam na Slovensku. (7 replies)
 225. ako si vypočítať daň - ked som 1/2 roka bol anketár a druhý polrok zivnostník? (8 replies)
 226. zdaniť príjem z roku 2010, ktorý mi prišiel v roku 2012 a už nie som SZCO dva roky? (3 replies)
 227. Neplatca DPH, reg. podľa par. 7, dovoz tovaru z EÚ, predaj na SVK...elektronické podávanie DPH? (1 replies)
 228. Akú výšku odvodov uplatniť pri paušálnych výdavkoch? (19 replies)
 229. Nadmerný odpočet DPH (13 replies)
 230. Ukoncena zivnost k 31.12.2012 a vyplateny prijem 10.1.2013 (4 replies)
 231. najomne (2 replies)
 232. szčo - výdavky členenie (1 replies)
 233. Daň z výnosu z cenných papierov (1 replies)
 234. predaj s DPH (5 replies)
 235. odpočet DPH (5 replies)
 236. Odloženie daňových odpisov v prvom roku obstarania (3 replies)
 237. vrátenie preddavkov na daň (14 replies)
 238. Dátum novej faktúry (4 replies)
 239. účtovanie PHM pre neplatcu DPH (8 replies)
 240. zákon o DP od 1.1.2013 §52t (3 replies)
 241. Ako vypočítať paušálne výdavky v daňovom priznaní? (7 replies)
 242. Dobropis byvaleho platitela DPH po zruseni registracie (1 replies)
 243. Osobené auto M1 a euro4 (3 replies)
 244. daňový odpis pri TZ (0 replies)
 245. Platby v hotovosti za služby (22 replies)
 246. TZ prenajatej budovy do 1700 Eur (8 replies)
 247. Výnosy BO (1 replies)
 248. Daň za ubytovanie - časové rozlíšenie (0 replies)
 249. Faktúra do zahraničia (2 replies)
 250. najom garaze (14 replies)