1. uctovanie dani z motorovych vozidiel (4 replies)
 2. Fa uhradená na splátky (4 replies)
 3. SZČO a Dohoda o vykonaní práce (14 replies)
 4. Preplatok z RZZP (12 replies)
 5. Makadam - jednorázovo odpísať alebo odpisovať? (0 replies)
 6. Faktúra z krajiny mimo EÚ (0 replies)
 7. nákup vozidla v zahraničí (1 replies)
 8. Je zamestnanecka premia povinna? (1 replies)
 9. 31. Január ukonč. živnosti, september nová živnosť medzitým úrad práce, pokladňa riadne odhlásená aj prihlásená za koľko mesiacov platiť daň z morových vozidiel, keď som neurobil oznamovaciu povinnosť (0 replies)
 10. Podlieha dane z príjmu - predaj družstevných podielnických listov? (0 replies)
 11. Poznámky k účtovnej závierke 2012 (7 replies)
 12. DPH a cestovná kancelária (0 replies)
 13. NEDOPLATOK rzzp ? pri výpočte nového preddavku na ZP od 1.1.2013 (0 replies)
 14. platit dan z MV za auto za 13mesiacov? (7 replies)
 15. Neskorá platba faktúr - úrok (0 replies)
 16. rozdelenie zisku spoločnosti (2 replies)
 17. Daňové priznanie u opatrovateliek (0 replies)
 18. podanie daňového priznania a splaťnosť dane (4 replies)
 19. Uctovanie splatok za tovar. Fakturovanie- prijem iba cez HOTOVOST (0 replies)
 20. zahraničná fa a prijatá záloha (0 replies)
 21. samozdanenie (7 replies)
 22. Mandátna zmluva - DIČ (3 replies)
 23. Ako zaúčtovať počiatočný stav banky (2 replies)
 24. Fakturácia služby do tretích krajín a DPH (1 replies)
 25. Poplatok za vedenie účtu s cennými papiermi - kam zaúčtovať? (0 replies)
 26. Odvod do SP z odstupného a dávky z nezamestnanosti (2 replies)
 27. Odpis a predaj vozidla (3 replies)
 28. VšZP 2013 - nové tlačivo Oznámenie poistenca/platiteľa poistného (2 replies)
 29. Vyúčtovanie energií nájomcom (1 replies)
 30. Oznámenie? (2 replies)
 31. práca v Holandsku na slovenskú živnosť pre slovenskú firmu(s.r.o) (1 replies)
 32. Spätné príhlásenie vozidla na DÚ (19 replies)
 33. Čo všetko sa ráta do príjmu? (5 replies)
 34. program MRP (4 replies)
 35. Technické zhodnotenie alebo VOZD? (4 replies)
 36. Predaj zdedenej nehnutelnosti po starych rodicoch (2 replies)
 37. Služba uskutočnená v ČR (2 replies)
 38. Cestovní príkaz + odchody zo zamestnania (0 replies)
 39. bezodplatné nadobudnutie tovaru a jeho ďalší predaj (0 replies)
 40. DMV za rok 2012 a používanie vozidla v zahraničí. (2 replies)
 41. Poplatok za zdravotné poistenie (10 replies)
 42. Predaj obstaraneho majetku pod cenu (4 replies)
 43. depozit (7 replies)
 44. nezdanitelna cast zakladu dane (2 replies)
 45. zaradenie do odpisových skupín (0 replies)
 46. Ako účtovať a zdaniť prijaté platby cez MyPAY? (0 replies)
 47. blok a VPD rôzne zaokrúhlovanie súm (5 replies)
 48. Energia - účtovanie (3 replies)
 49. NBO reklamy a ine sluzby (0 replies)
 50. DP2012 - zamestnaná+evid. na UP + predaj bytu (5 replies)
 51. účtovanie prepravy (0 replies)
 52. podať daňové priznanie k mot.vozidlu aj ked si uplatnujem pausal (3 replies)
 53. Daňové priznanie DPH (2 replies)
 54. trojstranný obchod-úplný začiatočník (1 replies)
 55. Zdaňovanie prijmu z fotovoltalickej elektrárne (3 replies)
 56. podať za rok 2012 priznanie alebo nie? (1 replies)
 57. SZCO a SHR prosím o pomoc (1 replies)
 58. Predaj osobného auta leasingovej spoločnosti (1 replies)
 59. Zaradiť auto do podnikania? - živnostník (3 replies)
 60. Ročné zučtovanie dane - prílohy (14 replies)
 61. vlastné príjmy manžela k uplatneniu nezdaniteľnej časti (0 replies)
 62. SPP a dodržiavanie zákona o DPH (4 replies)
 63. Odpočítanie dane pri nehnuteľnom majetku (0 replies)
 64. hmotnosť auta (3 replies)
 65. Hlásenie chyby - DP z motorových vozidiel (9 replies)
 66. odvod dph v omege (2 replies)
 67. Požičané vozidlo z iného kraja (1 replies)
 68. Uctovanie PZP na firemné auto (5 replies)
 69. študent SZČO (6 replies)
 70. Aka musi byt vyska rocneho prijmu aby som bol platca DPH. (6 replies)
 71. Blokovanie nižšej ceny ako je nastavená v ERP (1 replies)
 72. účtovanie úveru v spoločenstve vlastníkov bytov (0 replies)
 73. jak účtovat na účet 326 (1 replies)
 74. Konateľ fakturúci vlastnej firme (1 replies)
 75. Daň z motorových vozidiel (3 replies)
 76. Vypis zo vszp (1 replies)
 77. Ukončenie účt. roka 2012 v JU (11 replies)
 78. Odvod do zdravotnej poistovne z vyhry 14 %, sposob vypoctu ??? (3 replies)
 79. Kto odsúhlasuje pohľadávky a záväzky (6 replies)
 80. DPH - knihy (1 replies)
 81. danove priznanie v rakusku (1 replies)
 82. dlžné poistné - daňový výdavok (12 replies)
 83. Koeficient DPH v druhom roku (5 replies)
 84. Menší príjem ako výdaj (4 replies)
 85. Kúpa auta na spotrebný úver - daňové odpisy a DPH v roku 2012 (6 replies)
 86. Aká je max.výška príležitostných príjmov oslobodených od dane za rok 2012 a 2013? (9 replies)
 87. Zostatok v pokladni (2 replies)
 88. DPH -vyradenie nákl.MV do osob.užívania(účt.odpís. ale daň.neodp. (0 replies)
 89. nárok na odpočet DPH vrátenej zahraničným osobám firmou Global Refund (0 replies)
 90. Čiastočne uhradená fa, čo s DPH a prelomom roka. (4 replies)
 91. Daň za jeden deň podnikania. (1 replies)
 92. stála prevádzkáreň v Holandsku (0 replies)
 93. Ročný nánom za SEJF v banke (6 replies)
 94. ERP len na úhrady (15 replies)
 95. Aká je odpočítateľná položka na daňovníka v roku 2013? (1 replies)
 96. daňová povinnosť za sprostredkovateľské služby (4 replies)
 97. Stravné - príspevok zo soc.fondu od zamestnávateľa (2 replies)
 98. zaúčtovanie rozdielu zisteného pri inventúre. (7 replies)
 99. Pltaba poukážkou (0 replies)
 100. Odpocet DPH pri nakupe tovaru na firmu (0 replies)
 101. Odpocet DPH + odpisy (9 replies)
 102. Platenie dane z dotácie (1 replies)
 103. Nákup služby v USA a DPH (5 replies)
 104. Zdaniteľné plnenie na faktúre (8 replies)
 105. Príjmy zo Švédska oslobodené od DPH? (0 replies)
 106. FA vystavene v roku 2012 a zaplatené v r 2013 (23 replies)
 107. dodavka s miestom dodania v inom clenskom state (8 replies)
 108. Skladová evidencia (5 replies)
 109. refakturácia služieb z EU (0 replies)
 110. preplatok elektri.energie (5 replies)
 111. Príjem 100.000 Eur a mesačny platca DPH (8 replies)
 112. daňový bonus SZČO... (14 replies)
 113. Otázky k daňovému priznaniu 2012 (4 replies)
 114. Platit dan z motoroveho vozidla ? (3 replies)
 115. DzMV a podanie cez edane (4 replies)
 116. Zaplatene darom (1 replies)
 117. Zmennosť (0 replies)
 118. Nakup a uctovanie stravnych listkov v JU-SZCO bez zamestnancov. (2 replies)
 119. nájom nehnuteľnosti v podielovom spoluvlastníctve (1 replies)
 120. dobry den (1 replies)
 121. Účtovanie za reklamu na webovej stránke a platba za doménu (4 replies)
 122. Zaúčtvanie dlžnej čiastky ( z lízingovej spoločnosti) (2 replies)
 123. Vlastné výrobky (0 replies)
 124. Premlčané pohľadávky a opravné položky (0 replies)
 125. SZČO - invalidný dôchodca (6 replies)
 126. pracujúci študent v ČR a rezidencia resp. DP (6 replies)
 127. Daň z predaja zdedenej nehnuteľnosti (12 replies)
 128. spotreba audi a4 (0 replies)
 129. Potvrdenie o úhrne zdaniteľných príjmov (0 replies)
 130. faktúra z ČR (4 replies)
 131. DPH a financie (1 replies)
 132. súhrnný výkaz a služby na nehnuteľnosti v ČR (1 replies)
 133. Zaučtovanie škody (3 replies)
 134. Zdaniteľné výdavky. (1 replies)
 135. stravné lístky (24 replies)
 136. Zníženie HV o zaplatenú daň (5 replies)
 137. Dobrý deň, (0 replies)
 138. nezaplatená provízia na základe mandátnej zmluvy (1 replies)
 139. Vyplatenie podielov zo zisku za rok 2012 (2 replies)
 140. Dph pri zadržaní stroja (0 replies)
 141. Aku analytiku na zaciatku? (2 replies)
 142. stará faktúra (0 replies)
 143. zlavomat a fakturácia (1 replies)
 144. Kam sa účtuje poistenie živnostníka za výkon činnosti? (2 replies)
 145. Odoslaná faktúra na prelome rokov (14 replies)
 146. Môžem s odpočítať zaplatenú DPH za ubytovanie? (2 replies)
 147. Pokračovanie na podnikateľskom účte (2 replies)
 148. stravné (obedy) a DPH (0 replies)
 149. Daň z MV - celková hmotnosť v tonách (2 replies)
 150. Nefungujuce eDane - pomoc (19 replies)
 151. daňové priznanie pre opatrovateľky (196 replies)
 152. zotrvať v 2.pilieri ? (12 replies)
 153. Likvidácia - daňové priznanie DPH, DPzMV, Prehlad (5 replies)
 154. Povinnost opravit colne hlasenie pri vyvoze (0 replies)
 155. Dobropis - vrátený tovar v nasledujúcom roku a vplyv na dan z prijmov (3 replies)
 156. Fotovoltanické zariadenie (0 replies)
 157. Neplatca DPH nákup z krajín EU (4 replies)
 158. Daňové priznanie a české faktúry (1 replies)
 159. daň z motorových vozidiel (5 replies)
 160. študentsky status (0 replies)
 161. Pohľadávky nad 331,94 EUR (1 replies)
 162. fa za stavebné práce vo Francúzsku pre Slovenskú firmu (0 replies)
 163. predaj cez internet - zákazníci zo zahraničia, mimo EÚ a DPH (0 replies)
 164. Proforma z EU, nedodany tovar v roku 2012, nedodana faktúra (0 replies)
 165. DPH zarátať do Dec alebo Jan? Rôzne dátumy platby, odoslania a doručenia objednávky... (0 replies)
 166. Dá sa odpisovať majetok pod 1700€? (8 replies)
 167. dobropis na prelome rokov (20 replies)
 168. Upresnenie k paušálnym výdavkom (2 replies)
 169. Stačí príjmový pokladničný doklad? (3 replies)
 170. dovoz auta z EU a registracia DPH (0 replies)
 171. DP z prace na dohodu (5 replies)
 172. Sprostredkovanie zahranicnej prepravy osob (0 replies)
 173. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) (11 replies)
 174. DzMV pri ukončení živnosti počas roka a opätovnom založení (3 replies)
 175. prihlásenie a odhlásenie auta v tom istom mesiaci (4 replies)
 176. Vytlačenie krycieho listu v aplikácii e-dane (2 replies)
 177. služobná cesta diety (1 replies)
 178. uctovanie v JU pri preruseni zivnosti (2 replies)
 179. Výkaz nedoplatkov zo ZP (6 replies)
 180. Kúpa auta z Nemecka (1 replies)
 181. Daňová kontrola (9 replies)
 182. leasing - predčasne ukončený+nový leasing (2 replies)
 183. uctovanie preddavkov na dan z MV (5 replies)
 184. Vyplácanie provízií do zahraničia - vyplýva niečo ohľadne DPH? (1 replies)
 185. Mám nárok na vrátenie dane? (18 replies)
 186. KOEFICIENT (3 replies)
 187. NČZD (2 replies)
 188. účtovníčka (6 replies)
 189. Dá sa zvýšiť HV a ako? (0 replies)
 190. DPH zo služieb platobných terminálov dodaných zahraničnou osobou? (1 replies)
 191. Splátkový kanlendár (10 replies)
 192. Paragraf 85 (1 replies)
 193. Faktúra do krajiny EÚ - náležitosti (0 replies)
 194. Predpis DPH = SURNE (1 replies)
 195. ako správne zaokrúhliť sumu na VFA (1 replies)
 196. Odberateľský bonus - súhrnný výkaz (0 replies)
 197. Včera na školení som sa spytal ako mám postupovať s nájdenými dokladmi z r. 2009 (46 replies)
 198. koeficient jednoduché účtovníctvo (0 replies)
 199. rezervy na refakturáciu (1 replies)
 200. Vyradenie DHM-automobil ešte neodpísaného (4 replies)
 201. ťarcha - vecné bremeno (1 replies)
 202. nájomné a zápis do katastra (0 replies)
 203. účtovanie DPH (2 replies)
 204. Auto na tretinky (8 replies)
 205. nepredložené doklady o nákupe PHM (4 replies)
 206. Prenajom bytu 2013 (6 replies)
 207. Obrat pre ucely DPH na urcenie zdanovacieho obdobia a dobropisy (0 replies)
 208. prenájom (1 replies)
 209. daň z motorového vozidla - prenajaté vozidlo (3 replies)
 210. Odmena advokáta za vymáhanie pohľadávky (0 replies)
 211. storno faktury za reklamaciu (1 replies)
 212. Príjem z nájmu 2013 a paušálne výdavky (4 replies)
 213. Nevyfakturová dodávka vody (4 replies)
 214. Služby vzťahujúce sa na nehnuteľnosť. (2 replies)
 215. odpisy (8 replies)
 216. s.r.o. a kúpa nehnuteľnosti v Nemecku (5 replies)
 217. Postrekovač+oprava+certifikát? (0 replies)
 218. prechod z JU na PU (0 replies)
 219. rocne zuctovanie za rok 2012 (2 replies)
 220. Inventúra (3 replies)
 221. Daňové náklady (1 replies)
 222. rekonstrukcia nehnutelnosti a DPH (1 replies)
 223. SOI - náklady na skúšku odobratého výrobku (1 replies)
 224. Obsah na zahraničnej faktúre (16 replies)
 225. predaj v UK na vystave (0 replies)
 226. uctovanie PHM z Ciech (0 replies)
 227. Termínovaný vklad-účtovanie na konci roka (17 replies)
 228. Refundácia mzdy - Obvodný úrad, odbor krízového riadeni (0 replies)
 229. neuhradené pohľadávky od r.2009 (0 replies)
 230. Odpisovanie majetku v hodnote nižšej ako 1700 eur (7 replies)
 231. uctovanie PHM z Ciech (0 replies)
 232. obsah faktúry podľa zákona o dph za nájom nehnuteľnosti od 1.1.2013 (9 replies)
 233. Predaj osobného automobilu oslobodené od DPH (0 replies)
 234. Daň z predaja auta súkromnou osobou (10 replies)
 235. Likvidácia s.r.o. k 1.1. - účtovná závierka (4 replies)
 236. danove priznanie (0 replies)
 237. Vyúčtovanie poskytnutej zálohy interným dokladom (3 replies)
 238. devízový účet a kurz (1 replies)
 239. Ročné zúčtovanie dane za rok 2012 (130 replies)
 240. Cestná daň (0 replies)
 241. odpis počítača v JU (3 replies)
 242. Potrebujem poradiť ako zaučtovať výmenu zariadenia predajne. (6 replies)
 243. FO prenajima byt ako kancelariu s.r.o. (1 replies)
 244. Autokredit - postúpenie na FO a DPH (1 replies)
 245. Interná smernica drobného majetku (1 replies)
 246. Čakám na DIČ môžem už nakúpiť tovar? (9 replies)
 247. Príspevok na opatrovanie (1 replies)
 248. Auto a zmena SZCO na s.r.o. (1 replies)
 249. Stravné lístky (4 replies)
 250. Danove priznanie? (3 replies)